M. N. Valixonov c M. E. Mavloniy


Download 30.06 Kb.
Sana06.12.2020
Hajmi30.06 Kb.
 1. Hujayra haqidagi fan?

 1. Sitalogiya b) sistematika c) genetika d) ekalogiya

 1. Osh tuziga yod qo’shish orqali buqoq kasalligini oldini olish usulini kim ishlab chiqqan?

 1. M. N. Valixonov c) M. E. Mavloniy

 2. J. A. Musayev d) Y. X. To’raxonov

 1. Botanika fanining rivojlanishiga ulkan hissa qo’shgan olim?

 1. T.U.Rahimova c) O’.P. Pratov

 2. J.A. Azimov d) Mavloniy

 1. Skalpel bu - …?

 1. O’tkir tig’li pichoqcha c) qisqich

 2. Suyuqlikni tomizishga yordam beradi d) shisha idish

 1. Qo’l lupasi buyumni necha marta kattalashtirib ko’rsatadi?

 1. 3-30 c) 2-20

 2. 20-2000 d) 2-25

 1. Obyektiv preparatdan necha mm balandlikda bo’lishi kerak?

 1. 4-5 mm c) 4-10 m

 2. 4-5 sm d) 2-4 mm

 1. Eukariot organizmlarni ajrating.

 1. Dengiz salati 2. Sil tayoqchasi 3. Qirq bo’g’im 4. Qirq quloq 5. Laminariya 6. Qo’zidumba 7. Mimosa 8. Ot

 1. 1, 4, 5, 7 c) 8, 4, 3, 5

 2. 2, 7 d) 6, 7, 8

 1. Hujayraning qaysi qismi irsiy axborotni saqlash va nasldan naslga o’tishni ta’minaydi?

 1. Yadro c) stoplazmatik membrane

 2. Stoplazma d) vakuol

 1. Virusga xos xususiyatni aniqlang

 1. Hayotning hujayrali shakli

 2. Virus tashqi muhitda ham o’zining tiriklikga xos belgilari mavjud

 3. Virus hamma hujayraga ta’sir ko’rsatadi

 4. Hayotning hujayrasi shakli

 1. Tuproqni azotni boyitishda qaysi ‘simlikdan foydalaniladi?

 1. Mimosa c) batsila

 2. Beda d) arpa

 1. Qulay sharoitda 20-30 daqiqada bo’linib ko’payadigan organizmni aniqlang

 1. Mimosa 2. Qo’zidumba 3. Batsila 4. Mog’or zambrug’I 5. Sil tayoqchasi 6. Achitqi zambrug’I 7. Kokta 8. Virus 9. Virus

 1. 1,9,7,6 c) 3,5,7,9

 2. 2,4,6 d) 1,2,3,4,5

 1. Faqat boshoqdoshlar oilasi vakillarining boshog’ida parazitlik qiladigan zambrug’?

 1. Qorakuya c) zang zambrug’i

 2. Vilt d) A va C

 1. Qalpoqchali zambrug’ning zaharli turlari berilgan qatorni toping.

 1. Qizil muxomar, shampimion

 2. Batsila, oq qo’ziqorin

 3. Qorakuya, vil, sariq-soxta qo’ziqorin

 4. Sariq-soxta qo’ziqorin, qizil muxomar

 1. Jo’xori va arpa turkumi qaysi oilaga kiradi?

 1. Bug’doydoshlar c) qoqio’tdoshlar

 2. Loladoshlar d) Gulxayridoshlar

 1. Ko’p xujayrali yashil suv o’tlar berilgan qatorni toping

 1. Yo’sin, xlorella, spirogiza, laminariya

 2. Ulotrins, xlamidomonada, spirogiza, parfira

 3. Ulotriks, spirogiza, parfira, laminariya

 4. Qirq bo’gim, qirq quloq, funariya, mimosa

 1. Xromatofori birbog’ shaklida joylashgan suv o’t?

 1. Spirogiza c) xlamidomonada

 2. Xlorella d) ulotriks

 1. Ulotriks qanday usulda ko’payganda u xirchinli zoospara hosil qiladi?

 1. Jinsiy c) jinssiz

 2. Spora d) bo’linib ko’payganda

 1. Ulotriks uchun xos xususiyatni ajrating

 1. Rizoidi mavjud 2. Rizoidsiz 3. Ikki xil yo’l bilan ko’payadi 4. Faqat jinsiy ko’payadi

5. Tallomi shoxlamaydi 6. Tallomi och yashil rangda 7. Suv havzalarini tozalashda foydalaniladi 8. Tarkibida antofsion pegmenti mavjud 9. Jinsiy ko’payganda izogameta hosil qiladi 10. Baqa to’nlar hozil qiladi

 1. To’g’ri javobni toping

I-Xlorella II-Xlaminomonada III-Ulotriks IV-Spirogiza

1-xramatafori kosachasimon

2-xramatafori sharsimon

3-xramatafori spiralsimon

4-xramatafori belbog’ shaklida


 1. I-1,2, II-3,4, III-1,4, IV-3

 2. I-4, II-3,4, III-1, IV-3

 3. I,II- 1, III-4, IV-3

 4. To’g’ri javob yo’q

 1. “Dengiz xarami” nomini olgan suv o’t?

 1. Laminariya c) Parfira

 2. Spirogiza d) Yo’sin

 1. Qaysi suv o’tning tanasi tasmasimon shaklda?

 1. Yo’sin c) Laminariya

 2. Xlorella d) Spirogiza

 1. Sporali yuksak o’simliklarni ajrating.

 1. Xlorella, yo’sin, funariya, qirqbo’g’im

 2. Suv qaroqchisi, yo’sin, xlorella, laminariya

 3. Yo’sin, funariya, qirqquloq, qirqbo’g’im

 4. To’g’ri javob yo’q

 1. Qaysi yuksak o’simlikning sporalari qo’ng’ir rangli ko’sakchalarda yetiladi?

 1. Qirqquloq c) Xlorella

 2. Funariya d) qiqbo’g’im

 1. Qirqbo’g’im uchun xos xususiyatlarni ajrating

e-sovus hosil qiladi i) damlamasi siydik haydovchi vosita m) tobobatda gijjaga qarshi foydalaniladi n) qadimda daraxtsimon vakillari mavjud h) ikki xil poya hosil qiladi

x) himoyalash uchun smda ajratadia) I, h b) i. h, n c) m, n, k d) x, h, I, m

 1. Qirqbo’g’imning qo’ng’ir rangdagi poyasi qachon o’sib chiqadi

 1. Bahorda c) Erta bahorda

 2. Kuzning ikkincha yarmida d) qishda

 1. Archa uchun xos xususiyatni aniqlang

 1. Bo’yi 20-30 m 4) Barglari tangachaga aylangan

 2. Juda sekin o’sadi 5) Undan yasalgan qutilar mustahkam va pishiq

 3. Yomgi’r sevar daraxt 6) Manzarali daraxt sifatida tuya archasi ekiladi

 1. 2, 4, 6 b) 2, 3, 4 c) 1, 5, 6 d) 2, 3, 5

 1. Chang va shovqinni yaxshi yutadigan daraxt

 1. Qarag’ay c) O’rik

 2. Terak D) Archa

 1. Yalpiz o’simligining qaysi qismidan tayyorlangan damlama tish og’rig’I, muk yallig’lanishini davolashda tavsiya etiladi?

 1. Ildizidan c) urug’idan

 2. Barcha qismidan d) yer ustki qismidan

 1. Bo’yi 30-60 sm keladigan ko’p yillik o’ting urug’ining qaynatmasi nimaga qarshi davo bo’la oladi?

 1. Nafas qisishida c) tish og’rig’ida

 2. Balg’am ko’chishida d) bosh og’rig’ida

 1. Quruq yo’tal va tamoq og’rig’ida davo sifatida ishlatiladigan o’simlik?

 1. Aloe c) shirinmiya

 2. Bangidevona d) kanakunjut

 1. Urug’I mayda qoramtir rangda bo’ladigan o’simlikning guli qanday rangda bo’ladi?

 1. Oq c) Sariq

 2. Oqish sariq d) Qizil

 1. Zaharli ayiqtovonning uzunligi?

 1. 10-40 sm c) 10-45 sm

 2. 10-20 m d) 1m

 1. Suvni organic qoldiqlardan tozalovchi biofiltr organizmlar qaysilar?

 1. Baliqlar c) ikki pallali malyuskalar

 2. Meduzalar d) dengiz otchasi

 1. Ilvirs qaysi oilaga kiradi?

 1. Mushuksimonlar c) Ayiqsimonlar

 2. Bo’risimonlar d) Yirtqichlar

 1. Bo’shliqichlilarning hazm qilish jarayoni necha xil va qaysilar?

 1. 1 xil oshqazonda

 2. 2 xil oshqazon va ichakda

 3. 1 xi hujayralarda

 4. 2 xil tana bo’shlig’I va hujayra ichida

 1. Qaysi Bo’shliqichlilarning harakati reaktiv?

 1. Fidra c) Aktiniya

 2. Medusa d) Sakkiz oyoq

 1. Jigar qurti va qoramol tasmasimon chuvalchang qaysi chuvalchanglar tipigan kiradi?

 1. Yassi c) Halqali

 2. To’garak d) Yomg’ir

 1. Qon aylanish sistemasi ilk bor qaysi hayvonda paydo bo’lgan?

 1. Bo’shliqichlilarda c) halqali chuvalchang

 2. Molyuskalar d) Baliqlar

 1. Nereida nima?

 1. Chuvalchang c) soda hayvon

 2. Molyuska d) Kaltakesak

 1. Bo’g’im oyoqlilarning tashqi skeleti nimadan iborat?

 1. Kutikula c) suyak

 2. Xitindan d) chig’anoqdan

 1. Chala o’zgarish bilan rivojlanuvchi hashoratlarni aniqlang.

 1. Suvarak, ninachi, asalari, chumoli, tumit

 2. Suvark, ninachi, kapalak, pashsha

 3. Termit, chigirtka, asalari, ari

 4. Suvarak ninachi, chigirtka, fermit qandala

 1. Suvarak bilan to’g’ri hayot siklini toping

 1. Tuxun->lichinka->voyaga yetgan hashorat

 2. Tuxun->lichinka->g’umbak->voyaga yetgan hashorat

 3. lichinka->Tuxun-> voyaga yetgan hashorat

Bajardi!

Familiyasi ____________________________

Ismi ____________________________

To’g’ri javoblar soni: _______ ta

Noto’g’ri javoblar soni: _______ ta
Download 30.06 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling