M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet10/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   83
a
3
q
a
2
b
2
·

ab
!
1
A) b · a
2
B) b
2
· a
C) b
1
· a
D) b · a
1
E) b · a

37
33.
(97-9-81) Soddalashtiring.
3

x
2
+ 2
3

+ 1
+ 3
3

x
2
+ 3
3

+ 1

1
3

+ 1
A) 1
B)
1
3

x+1
C)
3

x
D) 0
E)
3

+ 1
34.
(98-11-62) Qisqartiring.
x
4

π
− y
4

π
x
2
4

π
− y
2
4

π
A)
1
x
4

π
+y
4

π
B) x

π
y

π
C) x

π
− y

π
D)
1
x
4

π
−y
4

π
E) x
π
2
y
π
2
35.
(99-9-2) Agar = 27 bo’lsa,
Ã
a − b
3

a −
3

b
+
3

ab
!
:
³
3

+
3

b
´
+
+
³
3

a
2

3

b
2
´
:
³
3

+
3

b
´
ning qiymatini hisoblang.
A) 4
B) 45
C) 5
D) 6
E) 65
36.
(00-1-7) Soddalashtiring. Bunda (b > a > 0).
s
a
3
2
− b
3
2
a
1
2
− b
1
2
a
1
2
· b
1
2

s
a
3
2
b
3
2
a
1
2
b
1
2
− a
1
2
· b
1
2
A) 2

a
B) 2

b
C) 2(

b −

a)
D) 2(

a −

b)
E) 2

b −

a
37.
(97-1-18) Soddalashtiring.
"
x
1
2
− y
1
2
x − y

1
x
1
2
− y
1
2
#
·
+ 2x
1
2
· y
1
2
y
4y
1
2
A)

+

y
B)
1

x−

y
C) 1
D) 
1
2
E)

x+

y
2(

y−

x)
38.
(97-6-18) Soddalashtiring.
Ã
a
0,5
− b
0,5
a
0,5
b
0,5
+
2a
0,5
· b
0,5
a − b
!
·
b − 2a
0,5
· b
0,5
a
b
A)
1

a+

b
B) 03 C) a
0,5
− b
0,5
D) 1 E)

a−

b

a+

b
39.
(97-11-18) Soddalashtiring.
b
+ 2a
0,5
· b
0,5
b
:
Ã
a
0,5
b
0,5
a
0,5
− b
0,5

2a
0,5
· b
0,5
a − b
!
A)

+

B)
1

a−

b
C)
2

ab

a+

b
D) 1 E)

a−

b

a+

b
40.
(98-5-17) (a
1
2
−b
1
2
)(a+a
1
2
·b
1
2
+b) ni soddalashtir-
ing, so’ng va lar daraja ko’rsatkichlarining
yig’indisini hisoblang.
A) 2
B) 1
C) 4
D) 1
1
2
E) 3
41.
(98-5-18) Soddalashtiring.
(5b
1
4
+ 10)(b
3
4
− 2b
1
2
)
b − 4b
1
2
A) 1
1
4
B)
1
5
C) 1
D) 5
E) 2
42.
(98-10-44) Soddalashtiring. Bunda (a > b).
q
a − 2a
1
2
· b
1
2
b −
a − b
a
1
2
− b
1
2
A) 2b
1
2
B) 2a
1
2
C) 2b
1
2
D) 2a
1
2
E) 2a
1
2
− 2b
1
2
43.
(99-2-11) Agar = 8, = 2 bo’lsa,
a
3
2
− b
3
2
a
1
2
− b
1
2

a
3
2
b
3
2
a
1
2
b
1
2
ning qiymati nechaga teng?
A) 10
B) 6
C) 8
D) 12
E) 4
44.
(99-7-19) (a
1
2
+b
1
2
)(a−a
1
2
·b
1
2
+b) ni soddalashtirib,
va asosli darajalar ko’rsatkichlarining yig’indi-
sini toping.
A) 1
B) 4
C) 2
D) 0
E) 3
45.
(99-7-20) Kasrni qisqartiring.
(30 − 15a
1
4
· (2a
1
4
a
1
2
)
8a
1
4
− 2a
3
4
A) 15
B) 10
C) 75
D) 75
E) 10
46.
(99-10-17) Agar = 016, = 081 bo’lgandagi
ifodaning qiymatini hisoblang.
Ã
a
3
2
b
3
2
(a
1
2
b
1
2
)
2

a
1
2
· b
1
2
a
1
2
b
1
2
!
· (a − b)
A) 
1
4
B) 
1
8
C)
1
3
D) 
1
5
E)
1
6
47.
(00-2-20) Soddalashtiring. (a ≥ 1).
q
a
2
3
− 2a

1
3
a

4
3
a

2
3
A) a − 2
B) a
2
− 1
C) a − 1
D)

a − 1
E)

a
2
− 1
48.
(00-8-53) Soddalashtiring.
a
3
4
− 36a
1
4
a
1
2
− 6a
1
4
A)
4

a − 6
B)
4

+ 6
C)

a − 6
D)

+ 6
E) + 6
49.
(00-9-14) Soddalashtiring.
729+ 1
81
3

a
2
− 9a
1
3
+ 1

729a − 1
81a
2
3
+ 9
3

+ 1
A) 1
B) 2
C) 3
D) 9
E) + 2

38
50.
(01-2-56) Hisoblang.
5

17
5

544
+
3

54
3

128
A) 1
B) 12
C) 125
D) 15
E) 175
51.
(01-3-22) Hisoblang.
q
3 + 2

·
4
q
17 − 12

2
A) 2
B) 1
C)

2
D) 2

2
E) 3
52.
(01-6-24) Soddalashtiring.
p
a
3
+
12

a
9
a
4

a ·

a
A) 2a
2
B) 2a
1
C) a
1
D) a
2
E) 2a
3
53.
(01-6-32) Ushbu
Ã
x
3
2
− y
3
2
x
1
2
− y
1
2
− x − y
!
· x
1
3
· y
1
3
ifodaning = 16
1
3
va = 4
1
3
bo’lgandagi qiyma-
tini hisoblang.
A) 2
B) 4
C) 2
3

4
D) 3
E) 2
3

2
54.
(01-6-33) Ushbu
= (
1
3
)

3
, b =
4

3
6
va c = (

3)
1
2
sonlarni o’sish tartibida joylashtiring.
A) a < b < c
B) a < c < b
C) c < b < a
D) c < a < b
E) b < a < c
55.
(01-9-7) Ushbu
q
− 2

·
4
q
6 + 4

2
ifodaning qiymatini toping.
A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) 6
56.
(01-10-21) Hisoblang.
3
q
(5 + 2

6)
2
3
p


24
− 13 − 2

6
A) 1
B) 3
C) 7
D) 8
E) 11
57.
(02-1-1)
3
q
2
p
2
3

2 ni hisoblang.
A)
9

32
B)
3

16
C)
3

8
D)
9

64
E) 64
58.
(02-1-10)
3

=
3

c −
3

bo’lsa, (b − c)
3
ni toping.
A) 27abc
B) 81abc
C) 81a
2
b
2
c
2
D) 27abc
2
E) 81abc
59.
(02-1-20) Soddalashtiring.

a
3
b ·
3

a
4
+

a
4
b
3
:
6

a
(b
2
− ab − 2a
2
·

ab
A)
a
3

a
b−2a
B) a
3

a
C)
b−2a

a
D) a

a
E)
a

a
a−2b
60.
(02-3-6)
4
q
68 + 8

72 ·
8
q


15 ·
8
q
4 +

15 + 1
ni soddalashtiring.
A) 3 +

2
B) 1 +

3
C)

2 +

3
D) 2

2
E) 2 +

2
61.
(02-5-3) =

3, b =
3

va c =
4

7 sonlarni
o’sish tartibida joylashtiring.
A) a < b < c
B) c < b < a
C) b < a < c
D) b < c < a
E) c < a < b
62.
(02-7-44) Hisoblang.
3

2000 · 1998 − 1997 · 2001 + 5
A) 2
B) 3
C)
3

17
D) 4
E)
3

13
63.
(02-10-7)
Ã
9
+ 8

a
1
3
+ 2
a
2
3
− 2a
1
3
+ 4
!
·
·
a
4
3
+ 8a
1
3
− a
2
3
+
− a
2
3
1 + a
1
3
ni soddalshtiring.
A) 5
B)
1
1−a
C)
2
1−a
2
3
D) 4
E) + 1
64.
(02-10-9)
Ã
3
3
8
!

2
3
+ 27
2
3
· 9
0,5
· 3
2
+
Ã
³ 7
9
´
3
!
0

³

1
2
´
2
ni hisoblang.
A)
4
9
B)
8
9
C) 1
D) 0
E) 1
2
3
65.
(02-10-42) = (
4
7
)

2
3
, n = (
49
16
)
4
3
va k = (
16
49
)

1
4
sonlarini o’sish tartibida joylashtiring.
A) k < m < n
B) m < k < n
C) m < n < k
D) k < n < m
E) n < m < k
66.
(02-11-6) =

45 · 10 · 18, va b =
3

16 · 36 · 81
sonlarning eng kichik umumiy karralisi va eng
katta umumiy bo’luvchisi ayirmasini toping.
A) 54
B) 72
C) 154
D) 162
E) 172
67.
(02-12-34)
=
3

2, b =
4

va c =
6

5
sonlarni o’sish tartibida joylashtiring.
A) a < b < c
B) c < b < a
C) a < c < b
D) b < a < c
E) c < a < b
68.
(01-5-5) Soddalashting.
a − b
+ 2

ab
:
a

1
2
− b

1
2
a

1
2
b

1
2
A) 1
B) b
C)
1

a+

b
D)
ab
a+b
E)

ab

39
69.
(01-6-34) Soddalashting.
Ã
a
1
2
+ 1
a
1
2
− 1
+
a
1
2
− 1
a
1
2
+ 1

4
a − 1
!
3
A)
3
8
B)
5
8
C)
1
8
D)
3
4
E)
1
2
70.
(02-12-44) Agar = 729 bo’lsa,
a
4
3
− 8a
1
3
a
2
3
+ 2a
1
3
+ 4
: (
3

a − 2)
ning qiymatini toping.
A) 9
B) 6
C) 12
D) 15
E) 3
71.
(99-8-5) Hisoblang.
3
q
5

− 7
A)

− 2
B) 1 

2
2
C)

2
2
− 1
D) 1 

2
E)

− 1
72.
(03-1-59) Soddalashtiring.
2a

1
3
a
2
3
− 3a

1
3

a
2
3
a
5
3
− a
2
3

+ 1
a
2
− 4+ 3
A) 0
B) 1
C) 1
D)
a−1
a+1
E)
a
a−3
73.
(03-4-9) Agar = 256 bo’lsa,
x − 1
x
3
4
x
1
2
·
x
1
2
x
1
4
x
1
2
+ 1
· x
1
4
+ 1
ning qiymatini toping.
A) 14
B) 15
C) 16
D) 13
E) 12
74.
(03-4-18)
3
q
16 + 16

·
6
q
48 − 32

2
ni hisoblang.
A) 2
B) 6
C) 4
D) 8
E) 5
75.
(03-4-28) = 64 bo’lganda,
a
4
3
− 8a
1
3
b
a
2
3
+ 2a
1
3
b
1
3
+ 4b
2
3
:
Ã

2b
1
3
a
1
3
!
− 4a
2
3
ning qiymatini hisoblang.
A) 46 B) 48 C) 44 D) 50 E) 42
76.
(03-5-5)
Ã
³
4


4

8
´
2
+ 5
!
·
Ã
³
4

2 +
4

8
´
2
− 5
!
ni hisoblang.
A) 17
B) 16
C) 20
D) 17

2
E) 25
77.
(03-5-10)
3
p
26 − 15

· (2 

3)
− 4

3
ni soddalashtiring.
A) 1
B)
1
3
C) 2 

3
D) 2
E) 3
78.
(03-6-46)
3
q


·
6
q
4 + 2

3
ni hisoblang.
A) 

2
B)
3

2
C) 
3

2
D)

2
E)
3

3
79.
(03-6-54)
1
0,43
− 0008

1
3
+ (151)
0
ni hisoblang.
A) 5
B) 3
C) 4
D) 5
E) 2
80.
(03-7-11) Agar =
8
q
32

2

8
bo’lsa, quyidagilar-
dan qaysi biri butun son bo’ladi?
A) x
B) x
2
C) x
3
D) x
5
E) x
7
81.
(03-7-51)
³
(a

3
2
b)(ab
2
)

1
2
(a
1
)

2
3
´
3
ni soddalashtiring.
A)
1
a
4
·b
6
B) a
4
· b
6
C)
a
4
b
6
D)
b
6
a
4
E) a
2
· b
3
82.
(03-8-5) =

42 · 63 · 24 va b =
3

512 · 49 · 56
sonlarining eng katta umumiy bo’luvchisi shu son-
larning eng kichik umumiy karralisining necha
foizini tashkil etadi.
A) 25
B) 2(5)
C) 27
D) 2(7)
E) 3
83.
(03-8-6)
Ã
4

13 ·
3
s
4

13 − 1
(
4

13 + 1)
2
+
4

13 − 1
3
q
(

13 − 1)
2
!
3
5
·
·(

13 − 1)
4
5
ni hisoblang.
A)

13 + 1
B)

13 − 1
C) 12
D) (

13 − 1)
1
E) 2

13
84.
(03-8-9)
2
2 +
3

2 +
3

4
kasrning maxrajini irratsionallikdan qutqaring.
A) 2 
3

4
B) 1 
3

4
C) 1 +
3

4
D)
3

2
E)
3

4
85.
(03-8-14)
x
2
− 2x


3

4 + 3
x −

3
ifodaning =


3

2 bo’lgandagi qiymatini
toping.
A)

3
B)
3

2
C) 1
D) 0
E)

3
2
86.
(03-8-49)
ab ·
Ã
a
1−n
b
n

b
1−n
a
n
!
1
n
·
1
n

a − b
ni soddalashtiring.
A) 1
B) ab
C)

ab
D) 0
E)

a − b

40
1.5
Tenglamalar.
1.5.1
Chiziqlli tenglamalar. Proportsiya.
1.
ax cx tenglamaning yechimi:
=
d−b
a−c
(a 6c)
(97-11-6) Tenglamani yeching.
x − 3
6

Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling