M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet11/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   83
=
2x − 1
3

− x
2
A) 3
B) 2
C) 2
D) 4
E) 
Yechish: Tenglamani undagi kasrlarning umumiy max-
raji 6 ga ko’paytiramiz:
x − 3 + 6= 2(2x − 1) − 3(4 − x)
Qavslarni ochamiz:
x − 3 + 6= 4x − − 12 + 3x
li hadlarni chap qismga, qolgan hadlarni o’ng qismga
o’tkazamiz:
7x − 714 + 30 = 11.
Noto’g’ri tenglik hosil qildik. Bu esa berilgan tenglama
ildiziga ega emasligini bildiradi. J: ∅ (E).
1.
(96-7-3) Tenglamani yeching.
6· (2 − 3x) = 6 · (08x − 1) + 68
A) 5
B) 05
C) 05
D) 2
E) 25
2.
(99-4-12) Tenglamani yeching.
4− 1· (5x − 3) = 1· (4x − 1) − 151
A) 20
B) 2
C) 02
D) 05
E) to’g’ri javob keltirilmagan
3.
(96-7-7) Tenglamani yeching:
Ã
18
1
3
x
!
: 3
1
7
= 7
A) 4
1
3
B) 3
2
3
C) 3
1
3
D) 5
2
3
E) 4
2
3
4.
(97-1-6) Tenglamani yeching.
3x − 11
4

− 5x
8
=
+ 6
2
A) 5
B) 45
C) 65
D) 7
E) 8
5.
(97-3-3) Tenglamani yeching.
07(6y − 5) = 04(y − 3) − 116
A) 03
B) 3
C) 03
D) 2
E) 30
6.
(97-3-7) Tenglamani yeching.
(+ 2
22
25
) : 7
1
3
= 3
A) 20
22
25
B) 19
22
25
C) 19
3
25
D) 18
3
25
E) 18
28
75
7.
(97-6-6) Tenglamani yeching.

x − 1
2
=
− x
2
+
x − 2
3
A) 45
B) 8
C) 17
D) 11
E) 14
8.
(97-7-3) Tenglamani yeching.
09(4x − 2) = 05(3x − 4) + 44
A) 12
B) 25
C) 3
D) 2
E) 02
9.
(97-7-7) Tenglamani yeching.
(+ 3
2
9
) : 4
1
6
= 6
A) 22
2
9
B) 21
7
9
C) 22
1
3
D) 20
4
9
E) 21
5
6
10.
(97-10-3) Tenglamani yeching.
02(5y − 2) = 03(2y − 1) − 09
A) 2
B) 02
C) 2
D) 12
E) 2
1
2
11.
(97-10-7) Tenglamani yeching:
Ã
3
19
22
x
!
: 4
1
5
= 5
A) 17
19
22
B) 18
3
22
C) 17
3
22
D) 21
E) 18
3
11
12.
(98-1-4) Tenglamani yeching.
28x − 3(2x − 1) = 2− 319x
A) 20
B) 20
C) 2
D) 200
E) 02
13.
(98-7-1) ni toping.
420 : (160 − 1000 : x) = 12
A) 8
B)
1
8
C) 35
D) 36
E) 8
14.
(98-8-4) Tenglamani yeching.
5− 7(08+ 1) = 14 − 532x
A) 55
B) 55
C) 55
D) 55
E) 50
15.
(98-12-1) ni toping.
(360 + x· 1002 = 731460
A) 370
B) 270
C) 470
D) 730
E) 1090
16.
(98-12-12) Tenglamani yeching.
(12− x) : 5 = (36 + x) : 6
A) 5
2
11
B) 5
3
11
C) 5
4
11
D) 5
1
11
E) 5
5
11
17.
(99-4-9) Tenglamani yeching.
(2+ 6
6
13
)
3
= 4
1
3
A) 3
3
13
B) 3
19
26
C) 3
7
26
D) 4
3
13
E) 4
7
26

41
18.
(99-8-11) Tenglamani yeching.
(x − 12) :
3
8
0· 3
1
3
+ 7
= 1
A) 25
B) 14
C) 15
D) 16
E) 18
19.
(00-5-10) Tenglamani yeching.
1
1
12
: 2
1
12
= 2
3
5
A) 5
B) 3
C) 1
5
12
D) 4
E) 3
2
5
20.
(96-3-72) Ushbu
(αx − 2y)(+ 3y) = αx
2
+ 5xy − 6y
2
ayniyatdagi noma’lum koeffitsent α ni toping.
A)
5
2
B) 2
C)
5
3
D)
7
3
E) 3
21.
(99-1-16) Tenglamani yeching.
· (3
2
+ 1) · (3
4
+ 1) · (3
8
+ 1) · ... · (3
128
+ 1)·
·x = 3
256
− 1
A) 1
B)
1
8
C)
1
2
D) 1
E) 2
22.
(96-1-6) Proportsiyaning noma’lum hadini top-
ing.
2
4
5
= 1
2
3
: 2
6
7
A)
1
2
B)
2
3
C) 4
4
5
D)
3
5
E) 2
1
5
23.
(96-7-12) Tenglamani yeching.
69 : 46 = : 54
A) 71
B) 77
C) 81
D) 84
E) 92
24.
(96-9-75) Proportsiyaning noma’lum hadini top-
ing.
3
3
5
: 2
7
10
= 3
3
4
x
A) 2
13
16
B) 2
3
10
C) 3
1
3
D) 1
15
16
E) 1
13
18
25.
(96-10-6) Proportsiyaning noma’lum hadini top-
ing.
5
5
8
: 7
1
2
: 6
2
5
A) 4
4
5
B) 3
2
5
C) 5
1
8
D) 4
1
5
E) 3
3
8
26.
(97-3-12) Tenglamani yeching.
35 : = 08 : 24
A) 105
B) 92
C) 135
D) 78
E) 115
27.
(97-7-12) Tenglamani yeching.
54 : 24 = : 16
A) 36
B) 4
C) 28
D) 46
E) 39
28.
(97-10-12) Tenglamani yeching.
025 : 14 = 075 : x
A) 36
B) 24
C) 42
D) 52
E) 34
29.
(98-7-13) Tenglamani yeching.
³ 1
3
x
´
: 7 =
³ 3
4
x
´
: 9
A) 1
3
8
B) 1
1
8
C) 1
5
8
D) 1
7
8
E) 1
1
4
30.
(01-2-59) Tenglamani yeching.
0(3) + 01(6)
0(319) + 1(680)
· x = 8
0,(6)
A) 4
B) 32
C) 2
D) 1
E) 16
31.
(01-8-4) Tenglamani yeching.
³
4
3
8
+ 5
1
16
´
·
4
15
=
5
12
+ 2
2
5
A)
1
15
B) 1
2
5
C)
3
185
D) 2
1
5
E)
7
15
32.
(01-12-30) Tenglamani yeching.
: 20(6) = 0(27) : 04(09)
A) 13 B) 137 C) 1(37) D) 1(32) E) 13(7)
33.
(02-3-5) a − 2: 4 : + 3: 24 sonlar proport-
siyaning ketma-ket hadlari bo’lsa,
a
2
−b
2
2ab
ifodan-
ing qiymatini toping.
A)
4
3
B) 2
C) 3
D)
8
3
E)
7
2
34.
(02-3-16)
x
3
+
x
15
+
x
35
+
x
63
+
x
99
+
x
143
= 12
tenglamani yeching.
A) 26
B) 13
C) 18
D) 16
E) 24
35.
(02-7-43) 986
2
− 319
2
= 2001bo’lsa, ning qiy-
matini toping.
A) 435
B) 443
C) 515
D) 475
E) 445
36.
(02-11-9)
2+ 3
2
+
− 3x
3
= 21(6)
tenglamani yeching.
A) 
B) 2
C) 2
D) 
1
2
E) cheksiz ko’p yechimga ega
37.
(03-3-7)
x
3

+ 8
6
=
3+ 2
9

+ 11
6
tenglamani yeching.
A) 5
B) 5
C) 
D) 4
E) cheksiz ko’p ildizga ega
38.
(03-4-1)
2
2
7
· (26) · 35
4
=
4
13
· (39) · 325
x
proportsiyaning noma’lum hadini toping.
A) 068
B) 07
C) 075
D) 078
E) 074

42
39.
(03-7-44)
3 + 25x
3+ 7
= 5
tenglamani yeching.
A) 32
B) 15
C) 1
1
5
D) 32
E) 3
40.
(03-7-48) Tenglamani yeching.
³
17 :
³
1
2
3
· x − 375
´´
:
8
25
= 1
5
12
A) 52
B) 5
3
4
C) 4
D) 4
1
3
E) 45
41.
(03-8-10) Tenglamani yeching.
01(6) + 0(6)
0(3) + 11(6)
· (+ 1) = 03(8)x
A) 2(6)
B) 2(6)
C) 3(6)
D) 3(6)
E) 3(3)
42.
(03-8-11)
3x − 2
4
+
2+ 3
2
− 25+ 2 = 0
tenglamani yeching.
A) 
B) 4
C) 10
D) 10
E) yechimlari cheksiz ko’p
43.
(03-11-55) Tenglamani yeching.
12
1
2
: 2
1
2
= 16
2
3
y
A) 3
1
3
B) 3
2
3
C) 3
1
6
D) 3
5
6
E) 3
1
9
44.
(03-11-57) Tenglamani yeching.
12
³
1
3
4
+
5
8
´
6
1
2
A) 
1
3
B) 
2
3
C)
2
3
D) 
13
21
E)
3
4
45.
(03-11-62)
1· (0− 5x) + 42 = 3 · (4 − 21x)
tenglamaning ildizi - 10 dan qancha ortiq?
A) 14
B) 24
C) 34
D) 28
E) 124
1.5.2
Kvadrat tenglamalar.
Kvadrat tenglamaning umumiy ko’rinishi
ax
2
bx = 0; (a 6= 0)Uning diskriminanti:
b
2
− 4ac
1.
Agar D > 0 bo’lsa, haqiqiy ildizlari ikkita:
x
1
=
−b−

D
2a
, x
2
=
−b+

D
2a
.
2.
Agar = 0 bo’lsa, haqiqiy ildizlari bitta:
x
1
x
2
=
−b
2a
.
3.
Agar D < 0 bo’lsa, haqiqiy ildizlari yo’q.
4.
Kvadrat uchhadni ko’paytuvchilarga ajratish:
ax
2
bx a(x − x
1
)(x − x
2
x
1
, x
2
sonlar
ax
2
bx = 0 tenglamaning
ildizlari.
(97-2-25) Ushbu x
2
− 6= 0 tenglamaning ildizlar-
idan biri 2 ga teng. Bu tenglamaning barcha koeffit-
siyentlari yig’indisini toping.
A) 2
B) 6
C) 3
D) 5
E) 4
Yechish: x
2
− 6= 0 tenglamaga x
1
= 2 ni
qo’yib, 4 − 12 + = 0 ni hosil qilamiz. Bu erdan = 8
bo’ladi. U holda koeffitsentlar yig’indisi
1 + (6) + 8 = 3 ga teng. Javob: 3 (C)
1.
(96-1-18) Tenglamaning nechta ildizi bor?
− x 
4
x
A) 1
B) 2
C) 3
D) ildizi yo’q
E) cheksiz ko’p
2.
(96-9-69) Tenglamaning nechta ildizi bor?
2
x
+ 2
A) 3
B) 2
C) 1
D) ildizi yo’q
E) cheksiz ko’p
3.
(96-10-19) Tenglamaning nechta ildizi bor?
+ 6 = 
3
x
A) 1
B) 2
C) 3
D) ildizi yo’q
E) cheksiz ko’p
4.
(97-5-22) x
2
+ 5x − 6 = 0 kvadrat tenglamaning
kichik ildizini katta ildiziga nisbatini toping.
A) 6
B) 6
C)
1
6
D) 
1
6
E) 1
5.
(97-9-22) Kvadrat tenglamaning kichik ildizini katta
ildiziga nisbatini toping.
x
2
+ 5+ 6 = 0
A)
2
3
B) 
1
3
C)
3
2
D) 
1
2
E) 3
6.
(98-11-70) b
1
·x
2
= 2x−b, tenglik ning qanday
qiymatlarida to’g’ri bo’ladi?
A) b
B)
b
2
C) −b
D)
b
2
−b
E) 1
7.
(99-10-5) Tenglama ildizlarining o’rta arifmetigi
ularniing ko’paytmasidan qancha kam?
x
2
+ 16
x
= 10
A) 13
B) 12
C) 14
D) 11
E) 10
8.
(00-1-12) Ushbu
2x
2
− 26+ 72 = 0
tenglama ildizlarining o’rta proportsiyanalini top-
ing.
A) 4
B) 5
C) 7
D) 6
E) 8
9.
(00-2-13) Agar a
2
+ 6+ 9 = 0 bo’lsa, a
3
+ 3a
2

9a − 27 ning qiymatini toping.
A) 0
B) 3
C) 1
D) 4
E) 1

43
10.
(00-7-15) 2x
2
− 3x − 2 = 0 va 2x
2
− 5+ 2 =
0 tenglamalarning umumiy ildizi 5 dan qancha
kam?
A) 15
B) 2
C) 25
D) 3
E) 35
11.
(00-8-64) Tenglamani yeching.
1998x
2
− 2000+ 2 = 0
A) 1;
2
1998
B) 1;
2
1998
C) 1; 
2
1998
D) 1; 
2
1998
E) 1; 1
12.
(96-7-13) Agar
(3x − 1) · (x − 2) = 0
bo’lsa, 3x − 1 qanday qiymatlarni qabul qilishi
mumkin?
A) faqat
1
3
B) faqat 0
C)
1
3
yoki 0
D)
1
3
yoki 2
E) 0 yoki 5
13.
(97-3-13) Agar
(2+ 1) · (x − 15) = 0
bo’lsa, 2+ 1 qanday qiymatlar qabul qiladi?
A) faqat 0
B) faqat 
1
2
C) 0 yoki 
1
2
D) 0 yoki 15
E) 4 yoki 0
14.
(97-7-13) Agar (x−5)·(
1
5
x+4) = 0 bo’lsa,
1
5
x+4
qanday qiymatlar qabul qiladi?
A) faqat 0
B) faqat 20
C) 0 yoki 5
D) 0 yoki 8
E) 20 yoki 0
15.
(97-10-13) (4+ 1) · (x −
1
4
) = 0 bo’lsa, 4+ 1
qanday qiymatlar qabul qilishi mumkin?
A) faqat 
1
4
B) faqat
1
4
C) faqat 0
D) 0 yoki 2
E) 
1
4
yoki
1
4
16.
(96-3-18) Ushbu
x
2
− x − 2
kvadrat uchhadni chiziqli ko’paytuvchilarga
ajrating.
A) (x − 1)(+ 2)
B) (x − 1)(x − 2)
C) (+ 1)(+ 2)
D) (+ 1)(x − 2)
E) (1 − x)(+ 2)
17.
(96-11-19) Kvadrat uchhadni chiziqli
ko’paytuvchilarga ajrating.
x
2
− 3+ 2
A) (x − 1)(+ 2)
B) (x − 2)(+ 1)
C) (x − 1)(x − 2)
D) (+ 1)(+ 2)
E) (1 − x)(+ 2)
18.
(96-12-19) Kvadrat uchhadni chiziqli
ko’paytuvchilarga ajrating.
x
2
x − 2
A) (x − 1)(x − 2)
B) (x − 1)(+ 2)
C) (1 − x)(+ 2)
D) (+ 1)(x − 2)
E) (+ 1)(+ 2)
19.
(01-2-23) Ushbu
x
2
− 13+ 36 = 0
tenglama ildizlarining o’rta proportsional qiyma-
tini toping.
A) 4
B) 9
C) 65
D) 13
E) 6
20.
(01-3-31) Ushbu
x − 6 =
13
x
tenglamaning nechta haqiqiy ildizi bor?
A) 1
B) 2
C) 3
D) ildizi yo’q
E) cheksiz ko’p
21.
(02-1-49) 3 va 2 sonlari qaysi tenglamaning ildi-
zlari ekanligini ko’rsating.
A) x
2
− x = 6
B) x
2
= 6
C) x
2
+ 6 = x
D) x
2
+ 6 = −x
E) x
2
+ 1 = 6x
22.
(02-4-3)
x
2
− 18+ 45 = 0
tenglamaning katta ildizini toping.
A) 3
B) 3
C) 15
D) 15
E) 5
23.
(96-6-26) Kasrni qisqartiring.
x
2
− 3+ 2
x
2
− 1
A)
x+2
x−1
B)
x+2
x+1
C)
x−2
x−1
D)
x−2
x+1
E)
x+3
x−1
24.
(97-2-27) Kasrni qisqartiring.
x
2
− 16
x
2
− 5+ 4
A)
4+x
1−x
B)
4−x
x+1
C)
x+4
x+1
D)
x−4
x+1
E)
x+4
x−1
25.
(97-8-26) Kasrni qisqartiring.
y
2
− 3y − 4
y
2
− 1
A)
y+4
y+1
B)
4−y
y−1
C)
y+4
y−1
D)
y−4
y+1
E)
y−4
y−1
26.
(97-12-26) Kasrni qisqartiring.
n
2
− 7+ 6
n
2
− 1
A)
n+6
n−1
B)
n−6
n+1
C)
n+6
n+1
D)
n−6
n−1
E)
n−3
n+1
1.5.3
Viyet teoremasi.
1.
Viyet teoremasi: Agar x
1
, x
2
sonlar ax
2
+bx+=
0 tenglamaninig ildizlari bo’lsa, u holda
½
x
1
x
2

b
a
x
1
· x
2
=
c
a
2.
Viyet teoremasi: Agar x
1
, x
2
sonlar x
2
+px =
0 tenglamaninig ildizlari bo’lsa, u holda
½
x
1
x
2
−p
x
1
· x
2
q

44
3.
x
2
1
x
2
2
= (x
1
x
2
)
2
− 2x
1
x
2
p
2
− 2q
4.
(x
1
− x
2
)
2
= (x
1
x
2
)
2
− 4x
1
x
2
p
2
− 4q
5.
x
3
1
x
3
2
= 3pq − p
3
6.
x
4
1
x
4
2
p
4
− 4p
2
+ 2q
2
(00-3-18) Agar
x
2
− 3x − 6 = 0
tenglamaning ildizlari x
1
va x
2
bo’lsa,
1
x
3
1
+
1
x
3
2
ni toping.
A)
1
3
B) 05
C) 05
D) 0375
E) 0375
Yechish: Viyet teoremasiga ko’ra
x
1
x
2
= 3,
x
1
· x
2
6
bu yerdan
x
2
1
x
2
2
= (x
1
x
2
)
2
− 2x
1
x
2
=
= 3
2
− · (6) = 9 + 12 = 21
ni hosil qilamiz. U holda
1
x
3
1
+
1
x
3
2
=
x
3
1
x
3
2
(x
1
x
2
)
3
=
=
(x
1
x
2
)(x
2
1
− x
1
· x
2
x
2
2
)
(x
1
x
2
)
3
=
=
3(21 + 6)
(6)
3

· 27
6
3

3
8
0375
J. -0,375 (E)
1.
(96-13-18) x
1
va x
2
sonlar

Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling