M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet12/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   83
x
2
x − 5 = 0
tenglamaning ildizlari ekanligi ma’lum. x
2
1
x
2
2
ning qiymatini toping.
A) 10
B) 12
C) 11
D) 9
E) 8
2.
(97-4-24) va sonlari
3x
2
− 2x − 6 = 0
tenglamaning ildizlari bo’lsa, a
2
+b
2
ni hisoblang.
A) 6
B) 8
C) 4
4
9
D) 4
2
9
E) 3
5
9
3.
(97-9-84) Agar va sonlari
x
2
− 8+ 7 = 0
kvadrat tenglamaning ildizlari bo’lsa,
1
a
2
+
1
b
2
ni
hisoblang.
A) 1
1
49
B) 1
1
50
C) 2
1
15
D) 1
1
10
E) 2
1
49
4.
(98-4-25) Agar
x
2
x − 1 = 0
tenglamaning ildizlari x
1
va x
2
bo’lsa, x
3
1
x
3
2
ning qiymati qanchaga teng bo’ladi?
A) 1
B) 3
C) 2
D) 2
E) 4
5.
(98-5-21) Ushbu
x
2
+ 4x − 5 = 0
tenglamaning ildizlari x
1
va x
2
bo’lsa, x
3
1
· x
3
2
ni
hisoblang.
A) 124
B) 125
C) 130
D) 5
E) 124
6.
(98-10-13) Tenglamaning ildizlari yig’indisi va
ko’paytmasining yig’indisini hisoblang:
2x
2
− 5+ 2 = 0
A) 2,5
B) 7
C) 2,8
D) 3,5
E) 3,2
7.
(99-7-23) Agar
x
2
+ 2+ 1 = 0
tenglamaning ildizlari x
1
va x
2
bo’lsa, x
3
1
− x
3
2
ni
hisoblang.
A) 1
B) 3
C) 4
D) 0
E) -2
8.
(99-8-27) Tenglama ildizlari kublarining yig’indi-
sini toping.
2x
2
− 5+ 1 = 0
A) 11
7
8
B) 12
C) 12
8
9
D) 12
7
8
E) 13
9.
(00-8-32) x
1
va x
2
lar
3x
2
− 8x − 15 = 0
tenglamaning ildizlari bo’lsa,
x
1
x
2
+
x
2
x
1
ning qiy-
matini hisoblang.
A) 3
19
45
B) 3
1
45
C) 5
D) 
8
3
E) 1
11
13
10.
(01-10-2) Agar x
1
va x
2
x
2
+x−5 = 0 tenglaman-
ing ildizlari bo’lsa, x
2
1
x
4
2
x
4
1
x
2
2
ning qiymatini
hisoblang.
A) 225
B) 145
C) 125
D) 175
E) 275
11.
(02-6-9) Agar x
1
va x
2
x
2
x − 3 = 0 tenglaman-
ing ildizlari bo’lsa,
1
x
2
1
x
4
2
+
1
x
4
1
x
2
2
ning qiymatini
hisoblang.
A)
5
81
B)
7
81
C)
11
81
D)
4
27
E)
3
16
12.
(02-11-13) Agar x
1
va x
2
9x
2
+ 3x − 1 = 0
tenglamaning ildizlari bo’lsa,
3x
1
x
2
x
1
+x
2
ning qiyma-
tini toping.
A) 1
B) 1
C) 2
D)
1
3
E) 3
13.
(02-11-16) x
1
va x
2
3x
2
− 5+ 2 = 0
kvadrat tenglamaning ildizlari. Ildizlari
x
1
3x
2
−x
1
va
x
2
3x
1
−x
2
ga teng bo’lgan kvadrat tenglama tuz-
ing.
A) 3x
2
− 7+ 4 = 0
B) 7x
2
+ 9x − 2 = 0
C) 7x
2
+ 9+ 2 = 0
D) 7x
2
− 9+ 2 = 0
E) 3x
2
+ 7x − 4 = 0

45
14.
(02-5-15) Ildizlaridan biri
1
6+

2
ga teng bo’lgan
ratsional koeffitsientli kvadrat tenglama tuzing.
A) 34x
2
− 12+ 1 = 0
B) x
2
− 12+ 1 = 0
C) 34x
2
− 12x − 1 = 0
D) x
2
− 12+ 34 = 0
E) 34x
2
+ 12x − 1 = 0
15.
(02-11-14) Ildizlaridan biri 3+

2
2
ga teng bo’lgan
ratsional koeffitsientli kvadrat tenglama tuzing.
A) x
2
− 3+ 9 = 0
B) x
2
− 6+ 17 = 0
C) x
2
− 12+ 9 = 0
D) 2x
2
+ 12x − 17 = 0
E) 2x
2
− 12+ 17 = 0
16.
(03-1-5) Agar x
1
va x
2
x
2
+ 3x − 3 = 0
tenglamaning ildizlari bo’lsa, x
4
1
+x
4
2
ning qiyma-
tini hisoblang.
A) 207
B) 192
C) 243
D) 168
E) 252
17.
(03-3-17) Agar x
1
va x
2
2x
2
+ 3x − 4 = 0
tenglamaning ildizlari bo’lsa,
x
3
1
−x
3
2
x
1
−x
2
ning qiyma-
tini hisoblang.
A) 025 B) 025 C) 425 D) 425 E) 325
18.
(03-8-19)
x
2


85
4
+ 1
5
16
= 0
tenglamaning katta va kichik ildizlari kublarining
ayirmasini toping.
A) 2
B) 1
C) 2
D) 1
E)
1
2
(

85 − 6)
1.5.4
Ratsional tenglamalar.
(00-3-26) Tenglamaning haqiqiy ildizlari yig’indisini top-
ing.
(x
2
+ 5+ 4)(x
2
+ 5+ 6) = 120
A) 3
B) 3
C) 2
D) 5
E) 4
Yechish: Tenglama x
2
+ 5belgilash yordamida
(+ 4)(+ 6) = 120 tenglamaga keladi. Uni yechamiz,
y
2
+ 10+ 24 − 120 = 0.
y
2
+ 10y − 96 = 0, y
1
= 6, y
2
16
Endi berilgan tenglama ikkita tenglamaga ajraydi.
1) x
2
+ 5= 6, x
2
+ 5x − 6 = 0,
x
1
= 1, x
2
62) x
2
+ 516,
x
2
+ 5+ 16 = 0, D = 25 − 64 = 39 0.
Bu holda yechim yo’q. Demak berilgan tenglama x
1
=
1 va x
2
6 ikkita ildizga ega ekan. U holda x
1
+x
2
=
5. J: -5 (D)
1.
(96-7-15) Tenglamaning ildizlari yig’indisini top-
ing.
x
4
− 13x
2
+ 36 = 0
A) 13
B) 5
C) 0
D) 36
E) 1
2.
(97-3-15) Tenglamaning ildizlari yig’indisini top-
ing.
x
4
− 17x
2
+ 16 = 0
A) 17
B) 0
C) 16
D) 17
E) 4
3.
(97-7-15) Tenglamaning eng katta va eng kichik
ildizlari ayirmasini toping.
x
4
− 10x
2
+ 9 = 0
A) 1
B) 8
C) 2
D) 4
E) 6
4.
(97-10-15) Tenglamaning eng katta va eng kichik
ildizlari ayirmasini toping.
x
4
− 13x
2
+ 36 = 0
A) 5
B) 1
C) 7
D) 0
E) 6
5.
(98-4-33) Tenglamaning ildizlari yig’indisini top-
ing.
2x
4
− 7x
2
+ 2 = 0
A) 7 B) 35 C) 0 D) 2 E) aniqlab bo’lmaydi
6.
(01-6-14) Ushbu
(x
2
+ 1)
4
− 3(x
2
+ 1)
2
− 4 = 0
tenglamaning nechta ildizi bor?
A) 6
B) 4
C) 3
D) 2
E) 5
7.
(98-6-20) Ushbu
(+
1
x
)
2
− 2(+
1
x
− 3 = 0
tenglama ildizlari ko’paytmasini toping.
A) 3
B) 1
C) 4
D)

2
E) 1
8.
(98-11-10) Tenglamaning haqiqiy ildizlari ko’payt-
masini aniqlang.
y
4
− 2y
2
− 8 = 0
A) 4
B) 16
C) 16
D) 4
E) 64
9.
(98-12-89) Tenglamaning barcha ildizlari yig’indi-
sini toping.
5x
4
− 8x
2
+ 1 = 0
A) 16
B) 0
C) 8
D)
1
5
E) aniqlab bo’lmaydi
10.
(00-8-7) Tenglamaning haqiqiy ildizlari yig’indi-
sini toping.
x
6
− 65x
3
64
A) 5
B) 65
C) 64
D) 16
E) 1
11.
(00-1-16) Ifoda nechta ratsional koeffisiyentli
ko’paytuvchilarga ajraladi?
(x
4
x
2
+ 1) · (x
4
x
2
+ 2) − 12
A) 4
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6

46
12.
(98-6-22) Tenglamani yeching.
2x
2
− 5+ 3
(10x − 5)(x − 1)
= 0
A) 1
B) 1;
3
2
C)
3
2
D) 5
E)
1
2
13.
(98-7-19) ning qanday qiymatida
7b
3
b
3
+1
kasrning
qiymati
56
9
ga teng bo’ladi?
A) 2
B) 2
C) 4
D) 10
E)
1
4
14.
(98-11-18) Ushbu
x
2
+ 1
x
+
x
x
2
+ 1
25
tenglamaning yechimlari quyidagi oraliqlarning
qaysi birida joylashgan?
A) (−∞1)
B) [1; 8)
C) [2; 8)
D) [3; 8)
E) [4; 8)
15.
(98-11-71) Tenglamani yeching.

1
x−1
1 +
1
x−1
= 0
A) 2
B) 0
C) 1
D) 1
E) 2
16.
(98-12-63) Tenglama ildizlarining yig’indisini top-
ing.
2
− x
+
1
2
=
6
x(3 − x)
A) 4
B) 7
C) 3
D) 10
E) 0
17.
(00-5-36) Tenglamaning ildizlari nechta?
x
2
− x − 2
x
2
x
= 0
A) 2
B) 4
C) 1
D) 3
E) 
18.
(01-1-8) Tenglamani yeching.
2
x − 3
=
+ 5
x
2
− 9
A) 2
B) 2
C) 1
D) 1
E) 15
19.
(01-3-2) Tenglamaning yechimlari ko’paytmasini
toping.
(x
2
+
1
x
2
− 4(+
1
x
) + 5 = 0
A) 3
B) 2

3
C) 6
D) 2

3
E) 1
20.
(01-12-24) Ushbu
(x
2
− 2)
2
= 5x
3
+ 7x
tenglamaning manfiy ildizlari nechta?
A) 1 ta
B) 2 ta
C) 3 ta
D) 4 ta
E) manfiy ildizi yo’q
21.
(02-2-19) Agar
(3 · 2
20
+ 7 · 2
19
· 52
(13 · 8
4
)
2
· x
1
bo’lsa, ni toping.
A) 
1
8
B) 
1
4
C) 
1
16
D) 
5
26
E) 
11
26
22.
(02-3-25)
26
5(x
1
)
= 1
tenglama ildizlarining ko’paytmasini toping.
A) 1
B) 5
C) 2
D) 24
E) 48
23.
(02-4-4)
x
4
− (

5 +

3)x
2
+

15 = 0
tenglamaning ildizlari sonini toping.
A) 2
B) 4
C) 1
D) 0
E) 3
24.
(02-7-10)
x
6
− 9x
3
+ 8 = 0
tenglamaning haqiqiy ildizlari yig’indisini toping.
A) 3
B) 9
C) 9
D) 8
E) 4
25.
(02-7-41)
(+ 1)(+ 2)(+ 4)(+ 5) = 40 (x ∈ R)
tenglamaning ildizlari yig’indisini toping.
A) 6
B) 0
C) 5
D) 6
E) 7
26.
(02-9-22)
(2x − 1)(5x − 2)
2
= 100(x
2
− 016)(x − 05)
tenglamaning ildizlari yig’indisini hisoblang.
A) 05
B) 12
C) 03
D) 21
E) 09
27.
(02-10-45)
1
x
2
− 3x − 3
+
5
x
2
− 3+ 1
= 2
tenglamaning ildizlari yig’indisini toping.
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
28.
(02-11-20)
3x
2
+ 8x − 3
+ 3
x
2
− x + 2
tenglamaning ildizlari yig’indisini toping.
A) 8
B) 6
C) 4
D) 4
E) 6
29.
(02-12-10)
³
+
1
x
´
2
− 45
³
+
1
x
´
+ 5 = 0
tenglamaning ildizlari ko’paytmasini toping.
A) 4
B) 2
C) 1
D) 1
E) 2
30.
(03-1-69)
(x
2
+ 1)(x
2
+ 2) = 12
tenglamaning haqiqiy ildizlari ko’paytmasini top-
ing.
A) 12
B) 6
C) 2
D) 8
E) 2
31.
(03-3-28)
3x
2
+ 8x − 3
+ 3
x
2
− x + 2
tenglama ildizlarining ko’paytmasini toping.
A) 2
B) 2
C) 6
D) 6
E) 3

47
32.
(03-6-39)
x
3
+ 2x
2
+ 2
tenglamaning ildizlari yig’indisini toping.
A) 3
B) 2
C) 1
D) 1
E) 2
33.
(03-6-8) Agar
4x
2
− 4xy + 3y
2
2y
2
+ 2xy − 5x
2
= 1
bo’lsa,
x+y
x−y
ning qiymatini toping.
A) 2
B) 2
C)
1
2
D) 
1
2
E) 1
34.
(03-7-13) Agar
4x
2
− 4xy + 3y
2
2y
2
+ 2xy − 5x
2
= 1
bo’lsa,
x+y
y−x
ning qiymatini toping.
A) 2
B) 2
C)
1
2
D) 
1
2
E) 1
35.
(03-7-56)
+ 8
3
x −
x − 3
x
tenglama ildizlari ayirmasining modulini toping.
A) 55
B) 5
C) 35
D) 4
E) 25
36.
(03-8-17)
3x
2
+ 4x − 4
+ 2
x
2
− 4+ 4
tenglama ildizlarining yig’indisini toping.
A) 10
B) 5
C) 4
D) 8
E) 7
37.
(03-8-42)
x
2
+ 3+
6
− 3x − x
2
= 1
tenglama butun ildizlarining yig’indisini toping.
A) 3
B) 1
C) 5
D) 3
E) 4
38.
(03-9-8)
(x
2
x − 4)(x
2
+ 4) = 9
tenglama ildizlarining ko’paytmasini toping.
A) 16
B) 4
C) 4
D) 5
E) 5
39.
(03-10-29)
13x
4
− 5x
2
− 17 = 0
tenglamaning barcha ildizlari yig’indisining,
barcha ildizlari ko’paytmasiga nisbatini toping.
A) 1
B) 0
C)
3
2
D)
2
3
E) aniqlab bo’lmaydi
40.
(03-10-62)
x
8
=
5x
4
+ 1
3
tenglamaning barcha haqiqiy ildizlari yig’indisini
toping.
A) 0 B) 1 C) 2 D) 25 E) aniqlab bo’lmaydi
41.
(03-11-63)
x
3
− 8
x − 2
= 6+ 1
tenglamaning ildizlari yig’indisini toping.
A) 6
B) 4
C) 4
D) 3
E) 2
42.
(03-12-2)
3x
4
− 5x
2
+ 2 = 0
tenglamaning eng kichik va eng katta ildizlari
ayirmasini toping.
A) 2
B)
2

6
3
C) 
2

6
3
D) 2
E)
5
3
43.
(03-10-27)
(4x
2
− 7x − 5)(5x
2
+ 13+ 3)(3x − x
2
− 8) = 0
tenglamaning barcha haqiqiy ildizlari ko’paytmasini
toping.
A) 1
B) 0
C) 075
D) 075
E) 125
1.5.5
Parametrli chiziqli tenglamalar.
1.
Ax tenglama bitta ildizga ega: A 6= 0
2.
Ax tenglama cheksiz ko’p ildizga ega:
½
= 0
= 0
3.
Ax tenglama ildizga ega emas:
½
= 0
B 6= 0
(98-1-20) ning qanday qiymatlarida
m(mx − 1) = 9+ 3
tenglama cheksiz ko’p ildizga ega?
A) = 0
B) = 3
C) 3
D) 1
E) m ∈ ∅
Yechish: Qavslarni ochamiz.
m
2
x − m = 9+ 3
Uni (m
2
− 9)+ 3 ko’rinishiga keltiramiz. Bu
tenglama yechimga ega bo’lishi uchun
½
m
2
− 9 = 0
+ 3 = 0
bo’lishi kerak. Demak, 3. J: -3 (C)
1.
(96-1-20) ning qanday qiymatlarida my + 1 =
tenglama yechimga ega bo’lmaydi?
A) = 1
B) = 0
C) 1
D) = 2
E) m ∈ R
2.
(96-7-22) ning qanday qiymatlarida ax − a =
x−1 tenglama cheksiz ko’p yechimga ega bo’ladi?
A) = 1
B) = 2
C) 1
D) a ∈ R
E) hech qanday da yechimga ega emas
3.
(96-9-71) ning qanday qiymatlarida ax = 2x+3
tenglama yechimga ega bo’lmaydi?
A) a 6= 1
B) = 2
C) a 6= 2
D) a 62 E) = 0
4.
(96-10-21) ning qanday qiymatlarida nx + 1 =
n+tenglama cheksiz ko’p yechimga ega bo’ladi?
A) = 0
B) = 1
C) = 2
D) n 6= 1 E) 2

48
5.
(97-3-22) ning qanday qiymatlarida ax − 3 =
+ 2tenglamaning yechimi bo’lmaydi?
A) = 0
B) = 2
C) 1
D) 2
E) hech bir qiymatida
6.
(97-7-22) ning qanday qiymatlarida m
2
x−m =
+ 1 tenglama ildizlari cheksiz ko’p bo’ladi?
A) = 1
B) = 0
C) 1
D) ±1
E) 
7.
(97-10-22) ning qanday qiymatlarida nx + 5 =
n − 2tenglamaning ildizi bo’lmaydi?
A) 5
B) 2
C) 1
D) 5
E) bunday qiymatlar yo’q
8.
(98-5-19) Ushbu (a
2
− 1)+ 3 = 0 tenglama
yechimga ega bo’lmaydigan ning barcha qiy-
matlari yig’indisini hisoblang.
A) 1
B) 2
C) 0
D) 1
E) 2
9.
(98-7-30) Ushbu 10(ax−1) = 2a−5x−9 tenglama
ning qanday qiymatlarida yagona yechimga ega?
A) (−∞
1
2
∪ (
1
2
)
B) 
1
2
C)
1
5
D) (−∞
1
2
)
E) (
1
2
)
10.
(98-8-20) ning qanday qiymatida n
2
(y − 1) =
y − n tenglamaning ildizi yo’q?
A) = 0
B) = 1
C) 1
D) = 2
E) 1 va = 1
11.
(98-12-28) Tenglama ning qanday qiymatlarida
cheksiz ko’p yechimga ega?
10(ax − 1) = 2a − 5x − 9
A) 
1
2
B) 2
C)
1
2
D) 2
E)
1
5
12.
(99-7-21) ning
(a
2
− 4)+ 5 = 0
tenglama yechimga ega bo’lmaydigan barcha qiy-
matlari ko’paytmasini hisoblang.
A) 4
B) 4
C) 0
D) 2
E) 2
13.
(99-8-21) Tenglama ning qanday qiymatida
yechimga ega emas?
6x − a − 6 = (+ 2)(+ 2)
A) 4
B) 2
C) 2
D) 6
E) 6
14.
(00-1-8) Ushbu nx n
2
− 12 tenglamaning ildi-
zlari natural son bo’ladigan n(n ∈ N ) ning bar-
cha qiymatlari yig’indisini toping.
A) 20
B) 18
C) 22
D) 16
E) 24
15.
(00-2-16) Tenglama ning qanday qiymatida
yechimga ega emas?
2kx + 3
3
=
k − 2 + x
2
A)
3
4
B)
2
5
C)
1
4
D) 1
E)
3
5
16.
(00-3-11) 
Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling