M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet13/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   83
ning qanday qiymatida
k(+ 6)+ 7(+ 1)
tenglama yechimga ega bo’lmaydi?
A) 1 va 7 B) 1 C) 7 D) 1 va 7 E) 7
17.
(01-1-10) ning qanday qiymatida
(a
2
+ 2)a(x − a) + 2
tenglamaning ildizlari cheksiz ko’p bo’ladi?
A) 

2
B)

2
C)

2; 

2
D) 
E) To’g’ri javob berilmagan
18.
(01-8-11) ning qanday qiymatlarida
a(3x − a) = 6x − 4
tenglama bitta musbat yechimga ega?
A) (2; 2)
B) (2; )
C) (2; 2) ∪ (2; )
D) (2; )
E) a 6= 2
19.
(02-7-6) ning qanday qiymatida
6x − m
2
=
7mx + 1
3
tenglamaning ildizi nolga teng bo’ladi?
A) 
2
3
B)
4
5
C) 
3
2
D)
1
2
E) 
1
3
20.
(02-7-7) ning qanday qiymatida
3x − a
5
=
ax − 4
3
tenglama ildizga ega emas?
A) 18
B) 2
C) 22
D) 1
E) 3
21.
(02-8-3)
ax + 5 = 7b
tenglama yechimga ega bo’lmasa, quyidagilardan
qaysi biri to’g’ri?
A) = 7; b 6= 5
B) a 6= 7; = 5
C) = 8; = 12
D) = 13; = 13
E) = 10; = 15
22.
(98-3-14) Ushbu (k
2
4k+2)k−x−3 yoki (k+
2)x − 1 = tenglamalardan biri cheksiz ko’p
yechimga ega bo’ladigan ning nechta qiymati
mavjud?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) cheksiz ko’p
23.
(98-10-62) ning (k
2
− 3+ 1)k − x − 4
va (+ 1)+ 1 = tenglamalardan hech
bo’lmaganda birining cheksiz ko’p yechimga ega
bo’ladigan nechta qiymati mavjud?
A) bunday qiymat yo’q
B) 1
C) 2
D) 3
E) cheksiz ko’p
1.5.6
Parametrli kvadrat tenglamalar.
1.
ax
2
bx = 0(a 6= 0) tenglama:
a) b
2
− 4ac > 0 da ikkita ildizga ega;
b) b
2
− 4ac = 0 da bitta ildizga ega;
c) b
2
− 4ac < 0 da ildizga ega emas;
d) c < 0 da turli ishorali ildizlarga ega.

49
2.
ax
2
bx kvadrat uchhad a > 0 va = 0
bo’lganda to’la kvadrat bo’ladi.
1.
(97-2-24) Tenlamaning ildizi 0 ga teng bo’ladigan
ning barcha qiymatlari ko’paytmasini toping.
x
2
− 9+ (m
2
− 4)(m
2
− 9) = 0
A) 36
B) 4

3
C) 6
D) 6
E) 6

3
2.
(00-8-31) ning qanday qiymatida
x
2
+
2
3
b
uchhad to’la kvadrat bo’ladi?
A)
1
9
B)
1
3
C)
2
9
D)
2
3
E)
4
9
3.
(00-8-34) ning qanday qiymatlarida
x
2
+ 2(k − 9)k
2
+ 3+ 4
ifodani to’la kvadrat shaklida tasvirlab bo’ladi?
A)
11
3
B) 3
C) 4
D)
5
7
E)
7
9
4.
(96-6-25) Ushbu
x
2
− px + 8 = 0
tenglamaning ildizlaridan biri 4 ga teng. Bu tengla-
maning barcha koeffisientlari yig’indisini toping.
A) 3
B) 2
C) 15
D) 14
E) 4
5.
(00-10-21) ning qanday qiymatida
x
2
px + 15 = 0
tenglamaning ildizlaridan biri 5 ga teng bo’ladi?
A) 4
B) 4
C) 2
D) 2
E)8
6.
(97-8-24) Ushbu
x
2
px − 12 = 0
tenglamaning ildizlaridan biri 4 ga teng. Shu
tenglamaning koeffisientlari yig’indisini toping.
A) 13
B) 10
C) 12
D) 11
E) 9
7.
(97-12-24) Ushbu
x
2
px − 12 = 0
tenglamaning ildizlaridan biri 2 ga teng. : (12)
nimaga teng?
A)
1
3
B) 
5
12
C)
2
3
D) 
1
3
E) 
2
3
8.
(01-6-13) ning qanday qiymatida
x
2
− (a − 1)+ 36 = 0
tenglamaning ildizlaridan biri 4 ga teng bo’ladi?
A) 13
B) 14
C) 11
D) 10
E) 15
9.
(96-9-18) x
1
va x
2
sonlar
x
2
= 0
tenglamaning ildizlari bo’lib,
1
x
1
+
1
x
2
=
1
2
teng-
likni qanoatlantiradi. ni toping.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 2
E) 1
10.
(02-1-14) ning qanday qiymatlarida
kx
2
− 6kx + 2+ 3 = 0
tenglama ildizlari kublarining yig’indisi 72 ga teng
bo’ladi?
A) 05
B) 09
C) 2
D) 19
E) 25
11.
(96-12-75) x
1
va x
2
sonlar
x
2
ax + 6 = 0
kvadrat tenglamaning yechimlari va
1
x
1
+
1
x
2
=
05 bo’lsa, ning qiymatini toping.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 3
E) 2
12.
(98-7-34) ning qanday qiymatlarida
4x
2
− (

3m − 3)x − 9 = 0
tenglamaning ildizlari qarama-qarshi sonlar bo’ladi?
A) 15 va 15
B)

3 va 

3
C) 15
D)

3
E) 0
13.
(98-7-35) Ushbu
x
2
px + 6 = 0
tenglama ildizlari ayirmasining kvadrati 40 ga teng
bo’lsa, ildizlarining yig’indisi qancha bo’lishini top-
ing?
A)

40
B) 8
C) 8
D) 8 va 8
E) 0
14.
(98-10-43) Ushbu
2x
2
x − a = 0
tenglamaning ildizlaridan biri 2 ga teng. Ikkinchi
ildizining qiymatini toping.
A) 25
B) 25
C) 15
D) 15
E) 2
15.
(98-12-32) ning qanday qiymatlarida
3x
2
+ (3m − 15)x − 27 = 0
tenglamaning ildizlari qarama-qarshi sonlar bo’ladi?
A) 5
B) 0
C) 3; 3
D) 5
E) 0; 5
16.
(98-12-33) Ushbu
x
2
px + 6 = 0
tenglama ildizlari ayirmasining kvadrati 40 ga teng.
ning qiymatini toping.
A) 8; 8 B) 8 C) 8 D) 4 +

10 E) 4 

10
17.
(98-12-84) Agar
x
2
− x = 0
tenglamaning x
1
va x
2
ildizlari x
3
1
x
3
2
= 19
shartni qanoatlantirsa, ning qiymati qanchaga
teng?
A) 5
B) 2
C) 12
D) 1
E) 6
18.
(99-1-18) x
2
px − 35 = 0 tenglamaning ildizlar-
idan biri 7 ga teng. Ikkinchi ildizining va ning
qiymatini toping.
A) 5; 2
B) 5; 2
C) 5; 2
D) 5; 2
E)
5; 1

50
19.
(99-9-20) x
2
px = 0 tenglamaning ildizlari
x
2
− 3+ 2 = 0 tenglamaning ildizlaridan ikki
marta katta. ning qiymatini toping.
A) 14
B) 2
C) 2
D) 14
E) 10
20.
(00-4-9) Ushbu
x
2
− 5= 0
tenglamaning ildizlaridan biri ikkinchisidan 9 marta
katta bo’lsa ning qiymatini toping.
A) 25
B) 24
C) 225
D) 35
E) 45
21.
(00-7-12) Ildizlari x
2
px = 0 tenglamaning
ildizlariga teskari bo’lgan tenglamani ko’rsating.
A) px
2
qx + 1 = 0
B) qx
2
px − 1 = 0
C) qx
2
px + 1 = 0
D) qx
2
− px + 1 = 0
E) qx
2
− px − 1 = 0
22.
(00-7-47) ning qanday qiymatlarida
x
2
− 4mx + 48 = 0
tenglamaning ildizlaridan biri boshqasidan 3 marta
katta bo’ladi?
A) 2
B) ±4
C) ±3
D) 4
E) ±2
23.
(00-8-9) x
1
va x
2
sonlari
3x
2
+ 2= 0
tenglamaning ildizlari bo’lib, 2x
1
3x
2
ekan-
ligi ma’lum bo’lsa, ning qiymatini toping.
A) 8
B) 6
C) 4
D) 3
E) 2
24.
(01-11-9) Ushbu
x
2
+ 2ax = 0
tenglamaning ildizlaridan biri 1 ga teng. Tengla-
maning ikkinchi ildizini toping.
A) 
4
3
B) 
1
2
C)
1
3
D) 
1
3
E) 
2
3
25.
(98-11-23) ning qanday qiymatlarida
x
2
+ 2(1 − a)+ 5 = 0
tenglamaning echimlari o’zaro teng bo’ladi?
A) 1; 2
B) 1
C) 2
D) 4
E) 1; 4
26.
(99-4-19) ning qanday qiymatlarida
ax
2
− (+ 1)+ 2a − 1 = 0
tenglama bitta ildizga ega bo’ladi?
A) 1;
1
7
B) 0; 1
C) 1; 
1
7
;
D) 1; 
1
7
E) 1; 0; 
1
7
27.
(99-6-18) ning qanday musbat qiymatida
25x
2
kx + 2 = 0
tenglama bitta ildizga ega bo’ladi?
A) 10

2
B) 10
C) 5

2
D) 5
E) 3

2
28.
(00-1-10) Ushbu
x
2

1
2
kx k
2
− 11+ 24 = 0 (const)
tenglamaning ildizlaridan biri 0 ga teng. Shu
shartni qanoatlantiruvchi ildizlarning yig’indisini
toping.
A) 45
B) 55
C) 6
D) 65
E) 5
29.
(96-6-24) ning qanday qiymatlarida
a
2
x
2
− 2+ 1 = 0
tenglama bitta ildizga ega bo’ladi?
A) = 1
B) 1
C) ±1
D) = 0 va = 1
E) ±1 va = 0
30.
(97-4-22) ax
2
|a| tenglama yagona yechimga
ega bo’ladigan ning barcha qiymatlarini toping.
A) a < 0 B) a > 0 C) = 0 D)a ≥ 0 E) 
31.
(99-4-18) Agar
4b+a
5a−7b
= 2 bo’lsa,
3a
2
− 2ab b
2
5a
2
+ 2b
2
ifodaning qiymati nimaga teng bo’ladi.
A) 2
B)
1
3
C) 05
D)
9
22
E)
5
11
32.
(99-5-23) Agar a, b²N va (a · b)
1
2
= 10 bo’lsa,
ning qiymati quyidagilardan qaysi biriga
teng bo’la olmaydi?
A) 29
B) 101
C) 52
D)50
E) 25
33.
(01-1-9) ning qanday qiymatida
kx
2
+ 12x − 3 = 0
tenglamaning ildizlaridan biri 0,2 ga teng bo’ladi.
A) 135
B) 60
C) 135
D)15
E) 15
34.
(00-8-37) Ko’paytuvchilarga ajrating.
3x
2
− 6xm − 9m
2
A) 3(m)(x − 3m)
B) (x − 3m)
2
C) 3(x − m)(+ 3m)
D) (3x − m)
2
E) 3(x − m)(x − 3m)
35.
(01-1-15) ning qanday qiymatida
5(+ 4)x
2
− 10= 0
tenglamaning ildizlari turli ishorali bo’ladi?
A) (1; 5)
B) (4; 0)
C) (5; 1)
D) (5; 4) ∪ (0; 1)
E) (0; 1)
36.
(01-1-71) ning qanday qiymatida
x
2
− 2k(+ 1) − k
2
= 0
tenglama 0 dan farqli o’zaro teng ildizlarga ega?
A) 2
B) 2
C) 1
D) 1
E) 05
37.
(01-2-62) ning qanday qiymatlarida son o’qida
x
2
ax + 12 = 0
tenglamaning ildizlari orasidagi masofa 1 ga teng
bo’ladi?
A) ±5
B) ±6
C) ±7
D) ±8
E) 7

51
38.
(01-5-20) ning qanday musbat qiymatida
8x
2
− 30a
3
= 0
tenglamaning ildizlaridan biri ikkinchisining
kvadratiga teng bo’ladi?
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) 5
39.
(01-5-21) Ushbu
x
2
px + 12 = 0
tenglamaning yechimlari x
1
va x
2
bo’lsa,
|x
1
− x
2
= 1 munosabat ning nechta qiymatida
bajariladi?
A) 2 ta
B) 1 ta
C) 3 ta
D) 4 ta
E) bunday son yo’q
40.
(01-7-16) ning qanday qiymatida
x
2
+ (m − 1)m
2
− 15 = 0
tenglama ildizlari kvadratlarining yig’indisi eng
katta bo’ladi?
A) 15
B) 15
C) 1
D) 1
E) 2
41.
(01-8-16) ning qanday qiymatida
x
2
+ (2 − m)x − m − 3 = 0
tenglama ildizlari kvadratlarining yig’indisi eng
kichik bo’ladi?
A) 2
B) 1
C) 1
D) 3
E) 
42.
(01-11-11) Ushbu
y
2
− 2ty + 2 = 0
tenglama faqat bitta ildizga ega bo’ladigan ning
barcha qiymatlari yig’indisini toping.
A) 2
B) 15
C) 1
D) 15
E) 1
43.
(01-12-8) - kvadratning yuzi.
x
2
− Sx + 9 = 0
tenglama hech bo’lmaganda bitta ildizga ega bo’lishi
uchun kvadratning tomoni qanday bo’lishi kerak?
A) a ≥

6
B) =

6
C) a ≥ 6
D) |a| ≥

6
E) |a| =

6
44.
(01-12-25) ning qanday qiymatida
x
2
+ (+ 2)= 3
tenglama ildizlari kvadratlarining yig’indisi eng
kichik bo’ladi?
A) 0
B) 1
C) 1
D) 3
E) 2
45.
(01-12-39) ning qanday qiymatlarida
(k − 2)x
2
+ 7x − 2k
2
= 0
tenglama = 2 yechimga ega?
A) 1; 3
B) 1; 3
C) 1; 3
D) 2; 3
E) 2; 3
46.
(02-1-50) ning qanday qiymatlarida
ax
2
− 2+ 3 = 0
tenglama bitta ildizga ega bo’ladi?
A)
1
3
B) 0 va 1
C) 3 va 15
D)
1
3
va 0
E)
1
3
va 1
47.
(02-3-21) Agar x
2
− 4ax + 7a
2
= 0 tenglamaning
ildizlari x
1
va x
2
lar uchun x
2
1
x
2
2
= 2 tenglik
o’rinli bo’lsa, a
2
ning qiymatini toping.
A) 1
B)
1
4
C) 225
D)
1
9
E)
4
9
48.
(02-5-17)
x
2
− 4x − (a − 1)(a − 5) = 0
tenglamaning ildizlaridan biri 2 ga teng bo’ladigan
ning barcha qiymatlarini toping.
A) (−∞)
B) (−∞2) ∪ (2; +)
C) (−∞4) ∪ (4; +)
D) {3}
E) (2; 4)
49.
(02-7-1) ning qanday qiymatlarida
x
2
+ (+ 2)+ 5 = 0
tenglamaning ildizlari haqiqiy va o’zaro teng bo’ladi?
A) ±4
B) ±3
C) ±2
D) ±1
E) ±5
50.
(02-7-2)
x
2
− 3ax + 2a
2
− ab − b
2
= 0
tenglamani yeching.
A) a − b; 2b
B) −a b2b
C) −a − b; 2a − b
D) b; 2b
E) a − b; 2a − b
51.
(02-7-3)
15x
2
− 8bx b
2
12x
2
− bx − b
2
kasrni qisqartiring.
A)
5x−b
4x+b
B)
5x−b
3x+b
C)
3x−b
4x+b
D)
4x−b
3x+b
E) 1
52.
(98-12-27) Soddalashtiring.
2a
2
+ 4ab − 6b
2
a
2
+ 5ab + 6b
2
A)
2(a−b)
a+2b
B)
a−b
a+2b
C)
2a−b
a+2b
D)
a+2b
2(a−b)
E)
2(a−b)
a+b
53.
(98-7-28) Soddalashtiring.
4a
2
− 12ab + 9b
2
2a
2
− ab − 3b
2
A)
3a−2b
a+b
B)
3b−2a
a+b
C)
2a−3b
a+b
D)
2a−3b
a−b
E)
3a−2b
a−b
54.
(02-7-4) ning qanday qiymatlarida
x
2
− 12= 0
tenglama ildizlaridan biri ikkinchisidan 2

5 ga
ortiq bo’ladi?
A) 31
B) 30
C) 3
D) 29
E) 1

52
55.
(02-7-8) 2 va 3 sonlari x
3
mx ko’phadning
ildizlari. Bu ko’phadning uchinchi ildizi topilsin.
A) 1
B) 4
C) 1
D) 2
E) 3
56.
(02-8-21) ning qanday qiymatlarida
x
2
+ (+ 2)a
uchhad ildizlari kvadratlarining yig’indisi 3ga teng
bo’ladi?
A) 1
B) 1
C) 2
D) 3
E) 2
57.
(02-9-13)
kx
2
+ 3kx + 2k − 1 = 0
tenglama yechimga ega bo’lmaydigan ning bu-
tun qiymatlari o’rta arifmetigini toping.
A) 3
B) 2
C) 15
D) 3
E) 15
58.
(02-10-46) ning qanday qiymatlarida
x
2
+ (k
2
− 4k − 5)= 0
tenglamaning ildizlari o’zaro qarama-qarshi bo’ladi?
A) 1
B) 1; 1
C) 5; 1
D) 2; 2
E) 5
59.
(02-11-15) ning qanday qiymatida
x
2
− 8= 0
tenglamaning ildizlaridan biri boshqasidan uch
marta katta bo’ladi?
A) 6
B) 8
C) 12
D) 16
E) 18
60.
(02-12-9)
5x
2
bx − 28 = 0
tenglamaning ildizlari x
1
va x
2
uchun 5x
1
+2x
2
=
1 munosabat o’rinli. Agar butun son ekanligi
ma’lum bo’lsa, uning qiymatini toping.
A) 9 va 13
B) 13
C) 9 va 13
D) 9
E) 13
61.
(02-12-27)
x
2
− (+ 14)a
2
= 0 (a > 0)
tenglamaning ildizlari orasida x
1
= 9x
2
munos-
abat o’rinli. Berilgan tenglamaning katta ildizini
toping.
A) 9
B) 18
C) 24
D) 6
E) 12
62.
(96-3-77) x
1
va x
2
lar
x
2
|a|x + 6 = 0
tenglamaning ildizlari bo’lib, x
2
1
x
2
2
= 13 teng-
likni qanoatlantirsa, x
1
x
2
nechaga teng?
A) 5
B) 6
C) 6
D) 7
E) 5
63.
(98-2-11) y
1
va y
2
y
2
my = 0
tenglamaning ildizlari, y
1
va y
2
ning har birini 4
taga orttirib, ildizlari hosil bo’lgan sonlarga teng
kvadrat tenglama tuzildi. Agar uning ozod hadi
n − 24 (n dastlabki tenglamaning ozod hadi) ga
teng bo’lsa, nechaga teng?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) 8
64.
(98-9-10) Ushbu
z
2
pz = 0
tenglamaning har bir ildizini 4 taga orttirib, ildi-
zlari hosil bo’lgan sonlarga teng bo’lgan kvadrat
tenglama tuzildi. Agar uning ozod hadi + 64 ga
teng bo’lsa, nechaga teng bo’ladi?
A) 10 B) 11
C) 13
D) 14
E) 12
65.
(99-2-16) x
1
va x
2

Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling