M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet16/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   83
a
2
+ 3= 3
3= 4
A) ±3
B) ±1
C) ±

3
D) 0
E) 

61
6.
(99-2-17) ning qanday qiymatida tenglamalar
sistemasi yechimga ega bo’lmaydi?
½
2ay = 2
ax + 2= 3
A) 3
B) ±3
C) 4
D) ±2
E) 4
7.
(99-7-22) ning qanday qiymatida
½
ax + 2= 4
2= 3
tenglamalar sistemasi yechimga ega bo’lmaydi?
A) 4
B) 4
C) 2
D) 2
E) 3
8.
(99-9-16) ning qanday qiymatida
½
3+ 6k
9+ 18+ 1
sistemasi cheksiz ko’p yechimga ega?
A)
1
3
B) 1
C)
1
2
D)
2
3
E)
4
5
9.
(00-5-27) ning qanday qiymatida
½
kx + 4= 4
3= 1
tenglamalar sistemasi yagona yechimga ega bo’ladi?
A) k 6= 12
B) = 9
C) k 6= 19
D) = 12
E) = 1
10.
(00-3-12) ning qanday qiymatida
½
(6 + a)x − 6= 2
2ax + 3a − 3
tenglamalar sistemasi cheksiz ko’p yechimga ega
bo’ladi?
A) 2
B) 2
C) 6
D) 4
E) 13
11.
(01-2-15) ning qanday qiymatida
½
3+ (k − 1)+ 1
(+ 1)= 3
tenglamalar sistemasi cheksiz ko’p yechimga ega
bo’ladi?
A) 1
B) 2
C) 0
D) 2
E) 1
12.
(01-7-19) ning qanday qiymatida
½
a
xy = 9
tenglamalar sistemasi yagona yechimga ega?
A) 3
B) 6
C) 3
D) 3; 3
E) 6; 6
13.
(01-10-28) ning qanday qiymatida2+ 3= 5
x − y = 2
+ 4a
tenglamalar sistemasi yechimga ega?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
14.
(02-1-46)
½
ax by = 3
bx ay = 2
tenglamalar sistemasi = 3, = 2
yechimga ega bo’lsa, ning qiymatini toping.
A) 4
B) 5
C) 3
D) 6
E) 1
15.
(02-5-10) ning qanday qiymatlarida
½
mx + 2+ 4 = 0
2my − 8 = 0
tenglamalar sistemasi yechimga ega emas?
A) 4
B) 4
C) 2
D) 2
E) 2; 2
16.
(02-6-33) ning qanday qiymatlarida
½
ay = 1
ax = 2a
tenglamalar sistemasi yechimga ega emas?
A) 1
B) 1
C) 2
D) ±1
E) ±2
17.
(02-9-15) Agar y − x = 2 va a > 0 bo’lsa,
½
y
2
− x
2
= 8a
a
2
tenglamalar sistemasini yeching.
A) (5; 7)
B) (7; 9)
C) (4; 6)
D) (6; 4)
E) (10; 8)
18.
(03-8-15) va ning qanday qiymatlarida
½
ax − 51
6+ 15+ 3
tenglamalar sistemasi yechimga ega emas?
A) = 2; b 6= 1
B) = 2; b 6= 0
C) a 6= 1; = 3
D) 2; b 6= 1
E) 2; b 6= 0
19.
(03-10-30) ning nechta qiymatida
½
(a − 2)+ 3= 5
7x − 18= 1
tenglamalar sistemasi yechimga ega emas?
A) 1
B) 2
C) 4
D) birorta ham qiymatida
E) cheksiz ko’p
20.
(03-12-7) parametrining qanday qiymatlarida
½
kx − 3= 6
2x − y = 2
tenglamalar sistemasi yechimga ega emas?
A) bunday qiymatlari yo’q
B) 2
C) 3
D) 6
E) 1

62
1.7
Tengsizliklar.
1.7.1
Chiziqli tengsizliklar.
(00-8-33) ning 4y
2
− 3= 0 tenglama haqiqiy
ildizlarga ega bo’lmaydigan eng kichik butun
qiymatini toping.
A) 1
B) 3
C) 4
D) 5
E) 12
Yechish: 4y
2
− 3= 0 tenglama haqiqiy ildizga
ega bo’lmasligi uchun D < 0 bo’lishi kerak:
− 16k < 0. ⇒ k >
9
16
Uni qanoatlantiruvchi eng kichik butun son = 1.
J: 1 (A).
1.
(01-8-10) Tengsizlikni yeching.
− x
2
+ 3 3x −
2+ 1
4
A) (1
1
3
)
B) (1
1
13
)
C) (−∞;
1
4
)
D) (15; )
E) (1
1
4
)
2.
(00-6-10) Tengsizlikni yeching.

17 − 3x
2
15x
A) (25; 0)
B) (−∞25)
C) (−∞; 0)
D) x ∈ R
E) 
3.
(98-10-16) Ushbu (x) =

8+x
x+2
funksiyaning
aniqlanish sohasini toping.
A) (−∞; 8)
B) (−∞; 8]
C) (−∞2) ∪ (2; 8)
D) (−∞2) ∪ (2; 8]
E) [8; 2) ∪ (2; )
4.
(98-12-20) Tenglamada ning qabul qilishi
mumkin bo’lgan qiymatlar to’plamini ko’rsating.
4
+ 3
+
7

+ 3
=
1
x
2
+ 5+ 6
A) (3; 2) ∪ (2; )
B) (3; 2)
C) (2; )
D) (−∞2)
E) [3; 2) ∪ (2; )
5.
(01-8-1) Ushbu

+ 3
4
≤ 4
tengsizlikning tub sonlardan iborat nechta
yechimi bor?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 7
6.
(02-11-4) ning qanday qiymatida
8
2
3
· a −
3
p
(8)
2
ifoda musbat bo’ladi?
A) a > 1
B) a >
1
16
C) a > −
1
16
D) a <
1
16
E) 
7.
(98-2-17) Quyida keltirilgan tengsizliklardan qaysi
biri
3x − a > b − 2x
tengsizlikka teng kuchli emas?
A) 5x − a > b
B) 6x − 2a > 2b − 4x
C) 3x > a b − 2x
D) 5x > a b
E) a − 3x > 2x − b
8.
(02-2-10)
(+ 1)
2
(+ 2)
2
tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta butun sonni
toping.
A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) 3
9.
(02-3-18)
8 +
6x − 8
10
>
x − 2
6
+
− 5x
8
+
1
4
tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik butun
manfiy son nechaga teng?
A) 6
B) 7
C) 5
D) 4
E) 8
10.
(01-7-15) ning qanday qiymatlarida
½
x − y m − 1
2x − y = 3 − m
tenglamalar sistemasining yechimida musbat
bo’ladi?
A) (
5
3
; 2)
B) (−∞;
5
2
∪ (2; )
C) (2; )
D) (−∞;
5
3
)
E) (−∞)
11.
(03-11-64)
2x − 7
6
+
7x − 2
3

− x
2
tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlar-
idan eng kattasini ko’rsating.
A) 2
B) 1
C) 1
D) 0
E) 2
1.7.2
Chiziqli tengsizliklar sistemasi.
(97-7-25) Tengsizliklar sistemasini yeching.
½
3+ 7 ≥ 5(+ 1) + 6
(x − 2)
2
− < x(x − 2) + 10
A) (11; 2]
B) [2; 7)
C) (7; 2]
D) [2; 11)
E) (−∞7)
Yechish: Qavsrlarni ochamiz:
½
3+ 7 ≥ 5+ 5 + 6
x
2
− 4+ 4 − < x
2
− 2+ 10
Bu yerdan
½
2x ≥ 4
2x < 14,
ya’ni
½
x ≤ −2
x > −7.
Demak, x ∈ (7; 2]. J: (C).
1.
(96-1-22) Tengsizliklar sistemasi nechta butun
yechimga ega?
½
3 + 4x ≥ 5
2x − 3(x − 1) > −1
A) 5
B) 3
C) 4
D) 2
E) 6

63
2.
(00-6-22) ning qanday qiymatlarida
2y−1
3
kas-
rning qiymati (1; 1) oraliqqa tegishli?
A) (1; 2)
B) (0; 2)
C) (
1
2
; 1)
D) (2; 2)
E) To’g’ri javob keltirilmagan
3.
(97-3-25) Tengsizliklar sistemasini yeching.
½
2x − 3(x − 5) 10 − 3x
x(+ 2) − ≤ (x − 1)
2
+ 7
A) [2; 125) B) [25; ) C) [3; 2) D) (25; 3]
E) Yechimga ega emas
4.
(97-6-14) Tengsizliklar
½
7+ 3 ≤ 9x − 1
20 − 3x ≥ 4x − 15
sistemasi butun yechimlarining o’rta arifmetigini
toping.
A) 35
B) 7
C) 4
D) 3
E) 4
1
3
5.
(96-6-16) Tengsizliklar sistemasining eng katta bu-
tun yechimini toping.
½
2x < 22
+ 4 8
A) 4
B) 3
C) 11
D) 12
E) 10
6.
(96-7-25) Tengsizliklar sistemasini yeching.
½
x(+ 1) + 10 (+ 1)
2
+ 3
3x − 4(x − 7) ≥ 16 − 3x
A) [3; 5)
B) (2; 4]
C) [6; 6)
D) [6, ∞)
E) Yechimga ega emas
7.
(96-9-73) Tengsizliklar sistemasi nechta butun
yechimga ega?
½
− 4x > 5
2 + 3(x − 1) ≤ 4+ 3
A) 1
B) 2
C) 4
D) 6
E) 3
8.
(96-10-23) Tengsizliklar sistemasi nechta butun
yechimga ega?
½
− 3x > 1
5+ 1 ≥ 3(x − 2)
A) 4
B) 5
C) 3
D) 8
E) 2
9.
(97-1-14) Tengsizliklar sistemasi butun yechim-
larining o’rta arifmetigini toping.
½
5x − ≥ 2+ 1
2+ 3 ≤ 18 − 3x
A) 3
B) 25
C) 2
D) 15
E) 1
2
3
10.
(97-2-16) Tengsizliklar sistemasining eng kichik
butun yechimimini toping?
½
+ 8 12
3x < 15
A) 5
B) 3
C) 6
D) 4
E) 3
11.
(97-8-16) Tengsizliklar sistemasining barcha bu-
tun yechimlari ko’paytmasini toping.
½
4y < 12
+ 6 6
A) 2
B) 6
C) 6
D) 2
E) 0
12.
(97-10-25) Tengsizliklar sistemasini yeching.
½
4(x − 3) − 8+ 1
2 + x(+ 3) ≤ (+ 2)
2
+ 5
A) (4; 7]
B) (−∞7)
C) (4; )
D) [7; 4)
E) 
13.
(97-11-14) Tengsizliklar sistemasi butun yechim-
larining o’rta arifmetigini toping.
½
2x − ≥ 3x − 4
8+ 7 5+ 4
A) 2
B) 25
C) 15
D) 075
E) 3
14.
(97-12-15) Tengsizliklar sistemasining eng katta
va eng kichik butun yechimlari yig’indisini top-
ing.
½
2x > −26
x − 1
A) 17
B) 16
C) 18
D) 19
E) 15
15.
(98-1-1) Tengsizlikning barcha natural yechimlar-
ini toping.
6798 : 103 54 + 6x < 9156 : 109
A) 2; 3; 4
B) 4; 5; 6
C) 3; 4
D) 4; 5
E) 3; 4; 5
16.
(98-1-6) Qo’sh tengsizlikni yeching.
− 5x < 1
A) (1; 02)
B) (1; 02)
C) (02; 1)
D) (02; 1)
E) (1; 2)
17.
(98-1-22) Tengsizliklar sistemasi nechta butun
yechimga ega?
½
y−5
4
<
2y+3
3
4y+1
2
<
y−4
3
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 1
18.
(98-3-15) Tengsizliklar sistemasining butun yechim-
lari yig’indisini toping?
½
+ 1 2x − 4
3+ 1 2+ 10
A) 9
B) 5
C) 20
D) 21
E) 19
19.
(98-7-37) Tengsizliklar sistemasi butun yechim-
lari yig’indisini toping?
½
x−1
4

x
5
x
3
>
x+4
7
A) 12
B) 9
C) 7
D) 8
E) 1

64
20.
(98-8-1) Ushbu
1256 : 314 9x − 32 ≤ 2976 : 96
tengsizlikning barcha natural yechimlarini top-
ing.
A) 4; 5; 6
B) 5; 6; 7
C) 6; 7; 8
D) 7; 8
E) 4; 5; 6; 7
21.
(98-8-6) Qo’sh tengsizlikni yeching.
− 4x < −2
A) (15; 1)
B) (1; 2)
C) (0; 1)
D) (1; 15)
E) (15; 0)
22.
(98-8-22) Tengsizliklar sistemasi nechta butun
yechimga ega?
½
y+3
2

y−5
3
y+1
4
>
y−4
5
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
23.
(99-5-9) Ushbu =
1

x−5

9−x
funksiyaning
aniqlanish sohasiga tegishli barcha butun sonlar
yig’indisini toping.
A) 35
B) 28
C) 32
D) 30
E) 21
24.
(00-9-18) Ushbu =

x+1+

x−2

x−3

5−x
funksiyaning
aniqlanish sohasiga tegishli barcha butun son-
larning yig’indisini toping.
A) 12
B) 8
C) 7
D) 4
E) 
25.
(98-10-40) Sistemaning eng katta butun va eng
kichik butun yechimlari yig’indisini toping.
½
2x − 17
4+ 6 8
A) 8
B) 11
C) 12
D) 9
E) 10
26.
(98-10-63) Tengsizliklar sistemasining butun
yechimlari yig’indisini toping.
½
−x − < −2x − 2
2+ 2 − 3x
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
27.
(98-11-25) Tengsizliklar sistemasining butun
yechimlari yig’indisini aniqlang.
½
04(2x − 3) > x − 2
3x − ≥ x − 6
A) 10
B) 5
C) 6
D) 8
E) 7
28.
(01-1-67) Tengsizliklar sistemasining barcha bu-
tun yechimlari yig’indisini aniqlang.
½
4x − > x
+ 6 2+ 1
A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
E) 16
29.
(01-8-14) Ushbu
½
3x−2
4
>
15x
6
3x − ≤ − 2x
tengsizliklar sistemasini yeching.
A) (
8
19
)
B) (
8
19
;
4
5
]
C) (−∞;
4
5
]
D) x²R
E) 
30.
(98-12-35) Tengsizliklar sistemasi butun yechim-
lari yig’indisini toping.
½
x−1
2
<
x
3
x+1
2

x
5
A) 2
B) 3
C) 1
D) 3
E) 1
31.
(99-4-14) Tengsizliklar sistemasining eng katta bu-
tun yechimini ko’rsating.
½
x+5
4
− 2x ≥ 0
x −
2x−8
5
≥ − 2x
A) 1
B) 1
C) 2
D) 2
E) 0
32.
(99-8-9) Quyidagi
< x < 98
tengsizlikni qanoatlantiruvchi va bo’luvchisi 12
ga teng bo’lgan nechta natural son mavjud?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 6
E) 14
33.
(99-8-79) Tengsizlik nechta natural yechimga ega?
17556 : 5≤ y < 31465 : 35
A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 6
34.
(99-9-24) Tengsizlikning eng katta butun yechimi,
eng kichik butun yechimidan qanchaga katta?
½
2x − ≤ 17
14 + 3x > −13
A) 17
B) 19
C) 16
D) 12
E) 18
35.
(99-10-12) Tengsizlikning eng katta va eng kichik
butun yechimlarining o’rta proportsional qiyma-
tini toping.
½
2+ 5 ≥ x + 7
3x − ≤ 2+ 4
A) 2
B) 10
C) 4
D) 6
E) 8
36.
(02-9-23)
½
x(9x − 5) ≥ (1 − 3x)
2
5x−3
12
+
72x
8
≤ 1
1
3
tengsizliklar sistemasining yechimlari to’plamidan
iborat kesmaning uzunligini toping.
A) 3
B) 4
C) 325
D) 425
E) 35
37.
(02-12-7)
½
+ 3 4 + 2x
5x − 4x − 1
tengsizliklar sistemasining natural sonlarda nechta
yechimi bor?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 0

65
38.
(02-12-8) ning
½
05(2x − 5) >
2−x
2
+ 1
02(3x − 2) + 3 >
4x
3
− 05(x − 1)
tengsizliklar sistemasini qanoatlantiruvchi eng katta
butun qiymatini toping.
A) 9
B) 8
C) 7
D) 9
E) 8
39.
(02-2-11)
½
2x − 10 0
27 − x > 0
tengsizliklar sistemasi butun yechimlarining o’rta
arifmetigini toping.
A) 16
B) 18
C) 17
D) 15
E) 14
40.
(03-3-9)
½
12x
2
− (2x − 3)(6+ 1) > x
(5x − 1)(5+ 1) − 25x
2
≥ x − 6
tengsizliklar sistemasining butun sonlardan ibo-
rat yechimlari yig’indisini toping.
A) 6
B) 7
C) 9
D) 12
E) 15
41.
(03-11-66)
½
(+ 2)(2 − x(+ 3)(4 − x).
3+x
4
+
12x
6
≥ 1
tengsizliklar sistemasining butun sonlardan ibo-
rat yechimlari nechta?
A) 7
B) 8
C) 6
D) 9
E) 12
1.7.3
Oraliqlar usuli.
(96-9-10) Ushbu =
q
x(x+1)
(x−2)(4−x)
funksiyaning aniqlan-
ish sohasini toping.
A) [1; 0] ∪ (2; 4)
B) (1; 0) ∪ [2; 4]
C) (1; 0] ∪ [2; 4)
D) (−∞1) ∪ (0; 2) ∪ (4; )
E) (−∞1] ∪ [0; 2) ∪ (4; )
Yechish: Berilgan funksiya aniqlangan bo’lishi uchun
ildiz ostidagi ifoda manfiy bo’lmasligi kerak ya’ni
x(+ 1)
(x − 2)(4 − x)
≥ 0.
Uni oraliqlar usuli bilan yechib [1; 0](2; 4) ekanini
hosil qilamiz. J: [1; 0] ∪ (2; 4) (A).
A.Oraliqlar usuli.
1.
(96-3-25) Tengsizlikni yeching.
(x − 2)(+ 3) 0
A) (−∞; 2) ∪ (3; )
B) (−∞3) ∪ (2; )
C) (−∞2) ∪ (3; )
D) (−∞)
E) (0; )
2.
(96-6-23) Ushbu
(+ 6)(+ 2) 0
tengsizlikning barcha butun yechimlari yig’indisini
toping.
A) 12
B) 20
C) 12
D) 20
E) 9
3.
(96-11-26) Tengsizlikni yeching.
(x − 1)(+ 2) 0
A) (−∞; 1) ∪ (2; )
B) (0; )
C) (−∞2) ∪ (1; )
D) (−∞)
E) (−∞1) ∪ (2; )
4.
(96-12-26) Tengsizlikni yeching.
(+ 2)(x − 3) 0
A) (−∞)
B) (−∞3) ∪ (2; )
C) (0; )
D) (−∞2) ∪ (3; )
E) (−∞; 2) ∪ (3; )
5.
(97-2-23) Tengsizlikning manfiy butun yechimlari
yig’indisini toping.
(x − 5)(+ 3)
(+ 1)
2
≤ 0
A) 9
B) 12
C) 5
D)6
E) 4
6.
(97-5-23) Tengsizlikni yeching.
x − 1
x − 2
≥ 0
A) (−∞; 1) ∪ (2; )
B) [1; 2) C) (1; 2)
D) (2; )
E) (−∞; 1] ∪ (2; )
7.
(97-5-24) Tengsizlikni yeching.
(+ 2)(x − 1)
+ 3
≤ 0
A) (−∞; 3) ∪ [2; 1]
B) (2; 1)
C)(−∞3]
D)(−∞3] ∪ (2; 1]
E) (−∞3) ∪ (2; 1)
8.
(97-8-22) Tengsizlikning eng katta va eng kichik
butun yechimlari ayirmasini toping.
(x − 4)(+ 2)
(x − 1)
2
0
A) 6
B) 4 C)5
D)2 E) 3
9.
(97-9-23) Tengsizlikni yeching.
x − 2
x − 1

Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling