M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet17/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   83
≤ 0
A) (1; 2]
B) [1; 2) C)[1; 2]
D)(−∞; 1) E) (−∞; 1]
10.
(97-9-24) Tengsizlikni yeching.
(+ 3)(x − 5)
+ 1
≥ 0
A) (3; 1] ∪ [5; )
B) (3; 1) ∪ [5; )
C)[3; 1) ∪ [5; ) D)[3; 1) E) [5; )

66
11.
(97-12-22) Tengsizlikning eng katta va eng kichik
butun yechimlari yig’indisini toping.
(+ 4)(3 − x)
(x − 2)
2
0
A) 1
B) 1 C)2 D)2 E) 7
12.
(98-9-14) Tengsizliklar sistemasining butun yechim-
lari yig’indisini toping.
(
(x+4)(x−5)
(x−1)
2
≤ 0
x ≥ −6
A) 3
B) 4
C) 2
D) 1
E) 5
13.
(99-1-21) Quyidagi tengsizliklardan qaysilari o’zaro
teng kuchli?
1)
x − 3
+ 1
≥ 0; 2)
x − 3
x
2
+ 1
≥ 0;
3)
x − 3
x
2
≥ 0; 4)x − ≥ 0;
A) 2; 3; 4
B) 1; 2; 4
C) 1; 4
D) hammasi
E) 2; 3
14.
(99-5-13) Tengsizlikning barcha butun yechimlari
yig’indisini toping.
(x − 1)(+ 1)
2
(x − 3)
3
(x − 4)
4
≤ 0
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 11
15.
(00-9-21) Ushbu
(+ 3)(x − 2)
2
(+ 1)
3
(x − 5)
4
≤ 0
tengsizlikning barcha butun yechimlari yig’indisini
toping.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
16.
(01-3-35) Tengsizlikni yeching.
+ 1
x − 2
≤ 0
A) (−∞; 1]
B) [1; 2)
C) (1; 2]
D) (2; )
E) (−∞1) ∪ [2; )
17.
(01-6-15) Ushbu
x − 4
2+ 6
≤ 0
tengsizlikning barcha butun sonlardagi yechim-
lari yig’indisini toping.
A) 7
B) 6
C) 8
D) 5
E) 4
18.
(02-4-12) ning
+ 5
(+ 6)
2
0
tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta butun qiy-
matini toping.
A) 6
B) 6
C) 5
D) 5
E) 7
19.
(02-5-13)
x
2
(x − 1)
+ 3
≥ 0
tengsizlikni yeching.
A) (3; 1]
B) (3; 0) ∪ (0; 1]
C) (−∞3) ∪ {0} ∪ (1; )
D) (−∞3) ∪ {0} ∪ [1; )
E) (−∞3) ∪ [1; )
20.
(03-1-7)
x(x − 1)
2
(+ 2)
3
≤ 0
tengsizlikni yeching.
A) (1; 0]
B) (2; 1]
C) (2; 0]
D) (2; 0) ∪ {1}
E) (2; 1) ∪ {0}
B. Oraliqlar usuliga keltiring.
21.
(00-6-21) Funksiyaning aniqlanish sohasini top-
ing.
=
r
x
2
− 4+ 4
− x
2
A) (1; 1)
B) (1; 1) ∪ {2}
C) (1; 2)
D) (−∞1) ∪ {2}
E) (−∞1) ∪ (1; )
22.
(00-7-21) Funksiyaning aniqlanish sohasini top-
ing.
=

x
2
− 3+ 2 +

x

− x
A) (0; 1) ∪ [2; 3]
B) [0; 1) ∪ (2; 3)
C) (0; 1) ∪ (2; 3)
D) [0; 1] ∪ [2; 3)
E) [2; 3)
23.
(96-3-70) Ushbu
=
s
(x − 1)(3 − x)
x(4 − x)
funksiyaning aniqlanish sohasini toping.
A) [0; 1) ∪ [3; 4)
B) (0; 1] ∪ [3; 4)
C) (0; 1] ∪ (3; 4)
D) (−∞; 0) ∪ (1; 3] ∪ (4; )
E) (−∞; 0) ∪ [1; 3] ∪ (4; )
24.
(96-12-68) Funksiyaning aniqlanish sohasini top-
ing.
=
s
(x − 2)(5 − x)
(x − 3)(x − 4)
A) (2; 3)(4; 5) B) [2; 3)(4; 5] C) (2; 3][4; 5)
D) (−∞; 2] ∪ (3; 4) ∪ [5; )
E) (−∞; 2) ∪ [3; 4] ∪ (5; )
25.
(96-13-10) Ushbu
=
s
(x − 2)(4 − x)
x(+ 1)
funksiyaning aniqlanish sohasini toping.
A) (1; 0) ∪ [2; 4]
B) [1; 0] ∪ (2; 4)
C) (1; 0] ∪ [2; 4)
D) (−∞1) ∪ (0; 2] ∪ [4; )
E) (−∞1] ∪ [0; 2) ∪ (4; )

67
26.
(99-4-23) Funksiyaning aniqlanish sohasini top-
ing.
=
p
x
2
− 9 +
2

−x
A) (0; 3)
B) [3; 0)
C) (−∞; 0)
D) (−∞3]
E) 
27.
(99-6-46) Ushbu =

3x − x
3
funksiyaning aniq-
lanish sohasini toping.
A) (−∞

3] ∪ [0;

3]
B) (−∞

3) ∪ (0;

3)
C) [0;

3)
D) (−∞;

3) ∪ (

3; )
E) [0; )
28.
(01-2-27) Ushbu
x
2
− 4+ 3
x
2
− 7+ 10
≤ 0
tengsizlikning butun musbat yechimlari yig’in-
disini toping.
A) 15
B) 10
C) 6
D) 8
E) 13
29.
(98-2-13) Ushbu
x
5
− 16x > 0
tengsizlikning eng kichik butun musbat va eng
katta butun manfiy yechimlari ko’paytmasini top-
ing.
A) 5
B) 4
C) 6
D) 2
E) 3
30.
(98-3-12) Tengsizlikning butun musbat yechim-
lari nechta?
(−x
2
x − 1)(x
2
x − 2)
x
2
− 7+ 12
≥ 0
A) 4
B) 1
C) 2
D) 3
E) cheksiz ko’p
31.
(98-6-23) Tengsizlikni yeching.
x
2
− 2+ 3
x − 1
≥ 0
A) (1; )
B) [1; )
C) (−∞; 1)
D) (−∞; 1]
E) x ² ∅
32.
(98-10-60) Tengsizlikning butun yechimlari nechta?
(x
2
+ 1)(x
2
+ 2x − 3)
x
2
+ 3+ 2
≤ 0
A) 5
B) 4
C) 3
D) cheksiz ko’p
E) 2
33.
(99-3-13) Tengsizlikni yeching.
+ 2 − x
2
x
3
+ 1
≥ 0
A) (−∞; 2]
B) [2; )
C) (−∞1) ∪ (1; 2]
D) (1; 2)
E) (−∞1) ∪ (1; 2)
34.
(99-9-7) Tengsizlikning eng katta va eng kichik
butun yechimlari ayirmasini toping.
(+ 3)(x − 7)
2x
2
− x + 4
0
A) 10
B) 9
C) 8
D) 7
E) 11
35.
(00-4-33) Tengsizlikning eng katta butun manfiy
va eng kichik butun musbat yechimlari
ko’paytmasini toping.
x
4
− 3x
3
+ 2x
2
30 − x
2
− x
0
A) 30
B) 35
C) 36
D) 42
E) 48
36.
(00-6-13) Tengsizlikni yeching.
3x
2
+ 4x − 5
2+ 3
0
A) (−∞15)
B) (15; 2)
C) (4; 15)
D) (15; 12)
E) (−∞25)
37.
(00-7-19) Tengsizlik o’rinli bo’ladigan ning bar-
cha natural qiymatlari yig’indisini aniqlang.
n
2
(n
2
− n − 6) ≤ 0
A) 4
B) 2
C) 5
D) 3
E) 6
38.
(00-7-46) Tengsizliklar sistemasining eng katta va
eng kichik yechimlari yig’indisini toping.
½
x
2
− 3x − ≤ 0
x
2
− 6+ 8 ≤ 0
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
39.
(01-3-36) Tengsizlikni yeching.
x
2
− 4+ 5
x − 2
≥ 0
A) [2; )
B) (−∞; 2)
C) (−∞; 2]
D) (2; )
E) 
40.
(01-5-26) Ushbu (x) =

12 + x − x
2
x(x − 2)
funksiyan-
ing aniqlanish sohasini toping.
A) [3; 0) ∪ (0; 2) ∪ (2; 4]
B) (0; 2)
C) [4; 3) D) (−∞; 3] ∪ [4; )
E) (−∞; 0) ∪ (2; )
41.
(01-6-17) Ushbu
½
(x+6)(x−3)
3x
2
2x+7
≤ 0
x
2
≤ 25
tengsizliklar sistemasining eng katta va eng kichik
yechimlari ayirmasini toping.
A) 7
B) 8
C) 9
D) 6
E) 10
42.
(01-7-22) Nechta tub son
x
2
− 50 0
tengsizlikning yechimi bo’la olmaydi?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) cheksiz ko’p
43.
(01-10-18) Ushbu
x
2
− 4x − 5
2x − 5
kasrning qiymati manfiy bo’ladigan ning bar-
cha qiymatlarini ko’rsating.
A) (25; 5) B) (−∞1) C) (−∞1](25; 5]
D) (−∞1) ∪ (25; 5)
E) (−∞; 25)

68
44.
(01-12-47) Ushbu
=
r
20 − x − x
2
x − 2
funksiyaning aniqlanish sohasidagi barcha nat-
ural sonlar yig’indisini shu sohadagi eng katta
manfiy butun songa nisbatini aniqlang.
A) 2
B) 14
C) 0
D) 24
E) 3
45.
(01-12-48)* Ushbu
=
r
2x
2
x − 6
2x − 5
funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli eng kichik
natural sonni va funksiyaning shu nuqtadagi qiy-
matini toping.
A) y(2) =

3
B) y(1) = 1
C) y(4) = 4
D) y(3) =

5
E) y(5) =

2
46.
(02-1-51)
=

x
2
− x − 30
p
|x
2
− x − 42|
funksiyaning aniqlanish sohasini toping.
A) (−∞5] ∪ [6; )
B) (−∞6] ∪ (6; 7) ∪ (7; )
C) (7; ) D) (6; 7) ∪ (7; )
E) (−∞6) ∪ (6; 5] ∪ [6; 7) ∪ (7; )
47.
(02-2-2)
(n
2
− 3)(n
2
− 21) 0
tengsizlikni qanoatlantiruvchi ning nechta bu-
tun qiymati bor?
A) 6
B) 5
C) 3
D) 4
E) 8
48.
(02-2-27) =

25 − x
2
+
2x−3
x+1
funksiyaning aniqlan-
ish sohasini toping.
A) [5; 1) ∪ (1; 5]
B) (1; 5]
C) [5; 1)
D) [5; )
E) [5; 5]
49.
(02-5-39) Nehcta tub son
=
p
(x − 2)(10 + 3x − x
2
)
funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) cheksiz ko’p
50.
(02-6-21)
12x−3x
2
3x−x
2
5
ifoda musbat bo’ladigan ning
barcha qiymatlarini toping.
A) (−∞
1
2
∪ (
5
6
)
B) (−∞;
1
2
∪ (
5
6
)
C) (−∞
5
6
∪ (
1
2
) D) (
1
2
;
5
6
)
E) (−∞1) ∪ (
1
3
)
51.
(02-8-18) =

43x−x
2
x+4
funksiyaning aniqlanish
sohasini toping.
A) (4; 1]
B) (4; 4)
C) (−∞4)
D) (1; 1)
E) [1; )
52.
(02-10-15) =
4
q
x
2
6x−16
x
2
12x+11
+
2
x
2
49
funksiyaning
aniqlanish sohasini toping.
A) (−∞7) ∪ (7; 2] ∪ (1; 7) ∪ (7; 8] ∪ (11; )
B) x 6±7
C) (−∞2] ∪ (1; 8] ∪ (11; )
D) [2; 8] ∪ (11; )
E) (−∞7) ∪ (7; 2] ∪ [1; 7) ∪ (7; 8] ∪ [11; )
53.
(02-10-48)
(9x
2
+ 12+ 4)(x − 2) 0
tengsizlikni yeching.
A) (−∞
2
3
∪ (
2
3
; 2)
B) (−∞2)
C) (2; )
D) (
2
3
; 2)
E) (1; 2)
54.
(02-10-49) =
q
4

17
32x
funksiyaning aniqlanish
sohasini toping.
A) (15; )
B) (−∞; 15)
C) (−∞)
D) (0; 3)
E) (−∞; 15) ∪ (15; )
55.
(02-10-51)
½
x
2
+10x+25
4x−5
≥ 0
(x − 2)(x
2
− 6+ 9) ≤ 0
tengsizliklar sistemasini yeching.
A) {−5; 3} ∪ (125; 2]
B) (125; 2]
C) (125; )
D) (−∞; 2]
E) [5; 3] ∪ (125; 2]
56.
(03-3-24)
(x − 1)
2
+ 2x − 2
(x − 5)
3
≥ 0
tengsizlikning [3; 8] kesmadagi butun sonlardan
iborat yechimlari sonini aniqlang.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
57.
(03-4-14)
x
2
− 13+ 36
x
4
+ 25
≤ 0
tengsizlikning eng katta va eng kichik
yechim-lari ayirmasini toping.
A) 6
B) 4
C) 5
D) 7
E) 8
58.
(03-7-63)
x
2
− x − 12
x
2
− 2x − 35
≤ 0
tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlar-
idan eng kattasidan eng kichigining ayirmasini
toping.
A) 10
B) 12
C) 11
D) 9
E) 7
59.
(03-8-56)
x
2
− 5x − 14
+ 4
≤ 0
tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar nechta?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 5
E) 6
60.
(03-11-75)
(+ 4)
2
− 8x − 25
(x − 6)
2
0
tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlar-
idan nechtasi [5; 6] kesmada joylashgan?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
C. Kvadrat tengsizliklar.

69
61.
(96-7-20) Tengsizlikning butun yechimlari
ko’paytmasini toping.
2x
2
− 9+ 4 0
A) 0
B) 4
C) 24
D) 8
E) 6
62.
(97-1-10) Tengsizlikni yeching.
(x − 2)
2
+ 3(x − 2) ≥ − x
A) [0; 1] ∪ [3; )
B) [2; 1]
C) [3; 3]
D) [3; )
E) (−∞3] ∪ [3; )
63.
(97-3-20) Tengsizlikning butun yechimlari yig’in-
disini toping.
2x
2
≤ 5+ 12
A) 4
B) 9
C) 7
D) 5
E) 6
64.
(97-6-10) Tengsizlikni yeching.
(+ 2)(x − 2) − 2(x − 1) ≤ 23 − 2x
A) (−∞; 5]
B) (0; 25]
C) [5; 5]
D) [

21;

21]
E) 
65.
(97-7-20) Tengsizlikning butun yechimlari
ko’paytmasini toping.
3x
2
≤ 13x − 4
A) 12
B) 6
C) 30
D) 24
E) 0
66.
(97-10-20) Tengsizlikning butun yechimlari
yig’indisini toping.
2x
2
− 3x ≤ 9
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
67.
(97-11-10) Tengsizlikni yeching.
· (x − 1) · (+ 1) − x(+ 3) − 3x
A) (−∞; 2)
B) (2; 2)
C) (0; 4)
D) (1; )
E) (4; )
68.
(01-2-26) Ushbu
x
2
+ 2x − 15 0
tengsizlikning natural sonlardagi yechimlari
ko’paytmasini toping.
A) 0
B) 2
C) 4
D) 6
E) 24
69.
(00-5-39) Tengsizlikni yeching.
x
2
− x + 1 0
A) 
B) [0; )
C) (−∞)
D) (−∞; 0)
E) (0; )
70.
(01-5-25) Ushbu
− x − x
2
≥ 0
tengsizlikning eng katta butun yechimini toping.
A) 1
B) 2
C) 1
D) 2
E) 0
71.
(02-1-52)
9x
2
− 6+ 1 0
tengsizlikni yeching.
A) (−∞
1
3
∪ (
1
3
)
B) (
1
3
)
C) (
1
3
)
D) (−∞;
1
3
)
E) (−∞;
1
3
∪ (
1
3
)
D. Tengsizlikning bir qismiga o’tkazing.
72.
(01-1-72) Ushbu x ≥
6
x−5
tengsizlikni qanoat-
lantiruvchi eng kichik butun musbat yechimining
eng kichik butun manfiy yechimga nisbatini top-
ing.
A) 1
B) 2
C) 05
D) 4
E) 125
73.
(01-2-21) Ushbu
x−1
x
>
1
2
tengsizlikning eng kichik
butun musbat yechimi 10 dan nechtaga kam?
A) 3
B) 8
C) 7
D) 10
E) 9
74.
(01-2-68) Ushbu
(x
2
− x − 1)(x
2
− x − 7) ≤ −5
tengsizlikning eng katta butun va eng kichik bu-
tun ildizlari ayirmasini toping.
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
75.
(01-2-77) Agar (x) =
1
1−x
2
bo’lsa, ((x)) 
0 tengsizlikning butun sonlardan iborat nechta
yechimi bor?
A) 
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
76.
(97-1-58) Tengsizlikning butun sonlardagi yechimi
nechta?
x
4
9x
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) cheksiz ko’p
77.
(97-6-58) Tengsizlikning nechta butun yechimi bor?
x
6
6x
A) 
B) 1
C) 2
D) 3
E) cheksiz ko’p
78.
(98-9-29) b
5
> b
4
va (4b)
5
(4b)
7
tengsiz-
liklar bir vaqtda o’rinli bo’ladigan ning barcha
qiymatlarini toping.
A) (0; 1)
B) [
1
4
; 1]
C) (
1
4
; 1)
D) (0; 1]
E) [0; 1)
79.
(99-1-20) Tengsizlikni yeching.
1
x
> x
A) (−∞1) ∪ (0; 1)
B) [0; 1)
C) (1; 1)
D) 
E) (−∞; 1)
80.
(99-6-30) Tengsizlikni yeching.
x
2
+ 3
< x − 3
A) (−∞3)
B) (3; 3)
C) (0; 3)
D) 
E) (−∞)

70
81.
(99-6-45) Tengsizlikni yeching.
5+ 8
− x
2
A) (−∞0) ∪ (4; )
B) (−∞4) ∪ (0; 4)
C) [4; 4]
D) 
E) (−∞)
82.
(00-3-23) Qo’sh tengsizlikni yeching.
<
3x − 1
2+ 5
1
A) (
5
2
; 6)
B) (
1
3
)
C) (−∞
5
2
∪ (
1
3
; 6)
D) (
1
3
; 6)
E) (
5
2
)
83.
(00-4-32) Tengsizlikni yeching.

6
x
>
2
− x
A) (0; 1) ∪ (2; 3)
B) (−∞; 0) ∪ (1; 2) ∪ (3; )
C) (0; 1) ∪ (3; )
D) (−∞; 1) ∪ (2; 3) ∪ (5; )
E) (−∞; 2) ∪ (3; )
84.
(01-1-12) Nechta tub son
<
5x − 1
2x − 3
5
tengsizlikning yechimi bo’ladi?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) cheksiz ko’p
85.
(01-5-22) Tengsizlikni yeching.
1
x − 1
≤ 2
A) (−∞; 1) ∪ [15; )
B) (1; 2]
C) (1; 2)
D) (1; 15]
E) (1; 15)
86.
(01-10-17) Nechta butun son
x
4
− 8x
2
+ 7 ≤ 0
tengsizlikni qanoatlantiradi?
A) 
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
87.
(02-1-21) x > 1 va x
2
> x tengsizliklar teng
kuchli bo’ladigan sonli oraliqni ko’rsating.
A) (1; )
B) (
Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling