M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet22/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   83

2+ 7
− 3x
≥ 0
tengsizlikning barcha butun sonlardan iborat yechim-
lari yig’indisini toping.
A) 4
B) 3
C) 4
D) 3
E) 5
17.
(01-10-19) Tengsizlikni yeching.

3x − >

− x
A) (325; )
B) (
8
3
; 5)
C) (325; 5]
D) (325; 5)
E) (
8
3
)
18.
(01-10-22) Ushbu
(x) =
q
− 2

x − 1
funksiyaning aniqlanish sohasini toping.
A) [1; 125]
B) [1; 1325]
C) [2; 12]
D) [1; 1475]
E) [0; 1275]
19.
(01-10-27) Ushbu

+ 2 · (x − 1)
2
x
3
(+ 1)
4
0
tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar nechta?
A) 
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
20.
(01-12-46) Tengsizlikni yeching.
p
5x − 2x
2
− 42 3
A) {−2}
B) {1}
C) {2}
D) 
E) {3}
21.
(02-1-48)

+ 1 4
tengsizlikni yeching.
A) (−∞; 15)
B) [0; 15]
C) [0; 15)
D) (1; 15]
E) [1; 15)
22.
(02-1-68)
(+ 3)
p
10 − 3x − x
2
≥ 0
tengsizlikni yeching.
A) [3; )
B) [2; )
C) [3; 2]
D) {−5} ∪ [3; 2]
E) {−5} ∪ [3; )
23.
(02-4-26)

x − 50 ·

100 − x > 0
tengsizlik nechta butun yechimga ega?
A) 43 ta
B) 54 ta
C) 49 ta
D) 51 ta
E) 47 ta
24.
(02-6-23)

x
2
+
4

x
4
≤ 4
tengsizlikni yeching.
A) (−∞; 2]
B) [2; )
C) [2; 2]
D) [2; )
E) [1; 1]
25.
(02-6-25)
(x − 1)
2
(x − 2)
3

+ 2
≥ 0
tengsizlikni yeching.
A) [3; 2) ∪ (2; 1]
B) {1} ∪ [2; )
C) {1} ∪ (2; )
D) (2; 0) ∪ {1} ∪ [2; )
E) [2; )
26.
(02-9-26)
x − 4

x − ≤ 0
tengsizlikning butun sondan iborat eng kichik va
eng katta yechimlari ayirmasini toping.
A) 25
B) 24
C) 27
D) 5
E) 15
27.
(02-9-28)

3 + 2x − x
2
x − 2
≤ 0
tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari
nechta?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
E) 7

89
28.
(02-10-12)

6 + x − x
2
2+ 5


6 + x − x
2
+ 4
tengsizlikni yeching.
A) [2; 1] ∪ {3}
B) [2; 1]
C) [1; 3]
D) [2; 3]
E) (0; 3]
29.
(02-10-14) ning qanday qiymatlarida
=

2x − 1 funksiyaning qiymatlari 3 dan katta
bo’lmaydi?
A) [05; 5]
B) (−∞; 5]
C) (0; 3]
D) (1; 2)
E) [0; 2]
30.
(02-12-14)


x

x − 2
0
tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar nechta?
A) 20
B) 19
C) 21
D) 2
E) bitta ham yo’q
31.
(02-12-15)
p
|x − 3+ 1 2|x − 3| − 1
tengsizlikni yeching.
A) (1; 15)
B) (
7
4
;
17
4
)
C) (0;
17
4
)
D) (2; 5)
E) (
9
4
;
21
4
)
32.
(02-12-35) Qanday eng kichik butun son

12 − x < 2
tengsizlikni qanoatlantiradi?
A) 8
B) 9
C) 6
D) 10
E) 7
33.
(03-1-8)
r
− 3x
+ 4
> −2
tengsizlikning eng kichik butun yechimini toping.
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 5
34.
(03-1-30)

x ≥ x − 6
tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlarning
yig’indisini toping.
A) 6
B) 15
C) 28
D) 35
E) 45
35.
(03-1-67)
x · (x
2
+ 4+ 4)
p
25 − x
2
≥ 0
tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari
yig’indisini toping.
A) 15
B) 10
C) 8
D) 12
E) 0
36.
(03-2-38)
(

− x)
2

21 − x
2
4
tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlar-
idan eng katta va eng kichigining yig’indisini top-
ing.
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
37.
(03-3-20)

x − 

x − ≥ 1
tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari
nechta?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 4
E) cheksiz ko’p
38.
(03-3-30)
p
− |2x − 1| < 2
tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari
sonini toping.
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) cheksiz ko’p
39.
(03-4-16)
p
|x| − <
2|x|
x
tengsizlikning butun sonlardan iborat nechta yechimi
bor?
A) 6
B) 5
C) 3
D) 4
E) 7
40.
(03-8-37)
p
x
2
− 3+ 2 ≥ 0
tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik natural
sonni toping.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 10
41.
(03-9-9)
r
x
2
− 2
x
≤ 1
tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari
nechta?
A) 
B) 1
C) 2
D) 3
E) cheksiz ko’p
42.
(03-10-37)
(x
2
− 9)

+ 5
(x
2
− 4)

− x
≤ 0
tengsizlikni qanoatlantiradigan butun sonlarning
yig’indisini toping.
A) 8
B) 0
C) 6
D) 6
E) 8
43.
(03-11-14)
r
− x
x − 18
> −1
tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari
yig’indisini toping.
A) 125
B) 130
C) 143
D) 136
E) 124
44.
(03-11-73)
p
8 + 2x − x
2
− 3x
tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari
nechta?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 1
45.
(03-12-16)
r
2x − 3
5+ 7
≥ −2
tengsizlikni yeching.
A) (−∞12] ∪ [25; )

90
B) (−∞14] ∪ [15; )
C) [15; 4]
D) (−∞14) ∪ [15; )
E) (−∞14) ∪ [25; )
46.
(03-12-21)
(+ 2)(x
2
+ 10+ 25)
p
49 − x
2
≥ 0
tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha butun son-
larning yig’indisini toping.
A) 25
B) 13
C) 20
D) 28
E) 21
1.10
Progressiyalar.
1.10.1
Arifmetik progressiya.
n−hadi formulasi.
Arifmetik progressiya: a
1
- birinchi hadi, a
n
- n-chi
hadi, - ayirma, - hadlar soni.
1.
a
n
a
n−1
d.
2.
a
n
a
1
+ (n − 1)d.
(96-9-78) Arifmetik progressiyada a
4
− a
2
= 4 va a
7
=
14. Shu progressiyaning beshinchi hadini toping.
A) 12
B) 8
C) 7
D) 10
E) 6
Yechish: Birinchi tenglikdan 2= 4, ya’ni = 2 ekani
kelib chiqadi. U holda
a
5
a
7
− 2= 14 − 4 = 10.
J: a
5
= 10 (D).
1.
(96-1-27) Arifmetik progressiyada a
2
= 12 va
a
5
= 3. Shu progressiyaning o’ninchi hadini top-
ing.
A) 6
B) 0
C) 12
D) 30
E) 15
2.
(98-12-36) Arifmetik progressiya uchun quyidagi
formulalardan qaysilari to’g’ri?
1) a
1
− 2a
2
a
3
= 0
2) a
1
a
3
− a
2
3) =
a
n
− a
1
d
d
A) 1; 3
B) 1
C) 2
D) 1; 2
E) hammasi
3.
(99-1-22) Arifmetik progressiyada a
20
= 0 va
a
21
41 bo’lsa, a
1
ni toping.
A) 779
B) 779
C) 41
D) 41
E) 820
4.
(99-9-26) Arifmetik progressiyada a
2
− a
1
= 6
bo’lsa, a
8
− a
6
ni toping.
A) 10
B) 12
C) 9
D) 18
E) 14
5.
(00-5-32) Arifmetik progressiyada a
2
= 9 va a
26
=
105 bo’lsa, shu progressiya birinchi hadi va ayir-
masining o’rta proportsional qiymatini toping.
A) 20
B) 45
C) 2

5
D) 9
E) 4
6.
(00-8-65) Agar a
1
, a
2
, ..., a
n
sonlar arifmetik
progressiyani tashkil qilsa,
1
a
1
· a
2
+
1
a
2
· a
3
+
1
a
3
· a
4
... +
1
a
n−1
· a
n
yig’indisini toping.
A) a
1
B) a
1
· a
n+1
C)
1
a
1
D)
n
a
1
E)
n−1
a
1
·a
n
7.
(00-10-22) 4; 9; 14; ... arifmetik progressiyaning
sakkizinchi hadi to’rtinchi hadidan nechtaga or-
tiq?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 22
E) 24
8.
(01-6-20) Arifmetik progressiyaning barcha had-
lari natural sonlardan iborat. Agar a
1
= 3 va
20 < a
3
22 bo’lsa, progressiyaning ayirmasini
toping.
A) 8
B) 10
C) 7
D) 6
E) 9
9.
(01-11-15) Arifmetik progressiyaning birinchi hadi
6 ga, oxirgi hadi esa 39 ga teng. Agar progres-
siyaning ayirmasi butun sondan iborat bo’lib, u
2 dan katta va 6 dan kichik bo’lsa, oxirgi haddan
oldingi hadlar sonini aniqlang.
A) 12
B) 11
C) 10
D) 9
E) 13
10.
(02-2-12) 7; 10; 13; ... arifmetik progressiyaning
nechta hadining har birining qiymati 100 sonidan
katta, 200 sonidan kichik bo’ladi?
A) 33
B) 34
C) 35
D) 32
E) 31
11.
(02-4-16) Arifmetik progressiyada a
1
= 3 va =
2 bo’lsa, a
1
− a
2
a
3
− a
4
... a
25
− a
26
a
27
ning qiymatini hisoblang.
A) 31
B) 30
C) 29
D) 28
E) 27
12.
(02-9-18)

1
4

1
5
, ...
arifmetik progressiyan-
ing nechta hadi manfiy?
A) 10
B) 6
C) 5
D) 7
E) aniqlab bo’lmaydi.
13.
(02-11-38) Arifmetik progressiyaning to’rtinchi hadi
va o’n birinchi hadlari mos ravishda 2 va 30 ga
teng. Shu progressiyaning uchinchi va o’ninchi
hadlari yig’indisini toping.
A) 16
B) 18
C) 24
D) 28
E) 32
14.
(03-2-67) Kinoteatrning birinchi qatorida 21 ta
o’rin bor. Har bir keyingi qatorda o’rinlar soni
oldingi qatordagidan 2 tadan ko’p. 40 - qatorda
nechta o’rin bor?
A) 42
B) 80
C) 99
D) 100
E) 101
15.
(03-3-36) Arifmetik progressiyada a
2
a
5
− a
3
=
10 va a
1
a
6
= 17 bo’lsa, uning o’ninchi hadini
toping.
A) 24
B) 26
C) 28
D) 29
E) 30
16.
(03-6-18) Arifmetik progressiyada a
1
= 1, a
5
=
5 + va a
15
= 10 + 3bo’lsa, a
37
ni toping.
A) 53
B) 54
C) 55
D) 56
E) 57
17.
(03-7-24) Arifmetik progressiyada a
1
= 1, a
5
=
5 + va a
15
= 10 + 3bo’lsa, a
39
ni toping.
A) 53
B) 54
C) 55
D) 56
E) 57
18.
(03-9-24) Arifmetik progressiyaning ikkinchi hadi
7 ga, beshinchi va sakkizinchi hadlarining ayir-
masi 6 ga teng. Shu progressiyaning nechanchi
hadi 9 ga teng bo’ladi?
A) 4
B) 7
C) 10
D) 12
E) 13
Xossasi.

91
1.
a
n
=
a
n−1
+a
n+1
2
2.
a
k
a
m
a
p
a
q
, k q
(97-4-27) Arifmetik progressiyaning dastlabki 6 ta had-
lari 7, a
2
, a
3
, a
4
, a
5
va 22 bo’lsa, a
2
a
3
a
4
a
5
ni
hisoblang.
A) 65
B) 60
C) 82
D) 58
E) 70
Yechish. Shartga ko’ra a
1
= 7, a
6
= 22 ekan. Ar-
ifmetik progressiyaning xossasiga ko’ra
a
3
a
4
a
1
a
6
= 29, a
2
a
5
a
1
a
6
= 29.
U holda a
2
a
3
a
4
a
5
= 29 + 29 = 58. J:58 (D).
1.
(97-12-36) Ikkinchi, to’rtinchi va oltinchi hadlar-
ining yig’indisi 18 ga teng arifmetik progres-
siyaning to’rtinchi hadini toping.
A) 6
B) 5
C) 6
D) 4
E) 5
2.
(98-3-20) Birinchi hadi 1 ga, o’n birinchi hadi 13
ga teng bo’lgan arifmetik progressiyaning oltinchi
hadini toping.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
3.
(98-10-67) Ikkinchi hadi 5 ga sakkizinchi hadi 15
ga teng bo’lgan arifmetik progressiyaning besh-
inchi hadini toping.
A) 75
B) 125
C) 10
D) 85
E) 9
4.
(98-11-6) To’rtta banderolni jo’natish haqi uchun
jami 120 so’mlik 4 ta har xil pochta markasi kerak
bo’ladi. Agar markalarning baholari arifmetik
progressiyani tashkil etib, eng qimmat marka eng
arzonidan 3 marta qimmat tursa, eng qimmatin-
ing bahosi necha pul turadi?
A) 50
B) 45
C) 62
D) 54
E) 48
5.
(99-5-35) 0(328); va 0(671) sonlari arifmetik
progressiyani tashkil qiladi. ning qiymatini top-
ing.
A) 0(45)
B) 0(523)
C) 0(532)
D) 047
E) 050
6.
(02-1-17) ning

m − 1;

5m − 1;

12+ 1; ...
lar ko’rsatilgan tartibda arifmetik progressiya tashkil
qiladigan qiymatlari yig’indisini toping.
A) 12
B) 13
C) 8
D) 15
E) ning bunday qiymatlari yo’q
7.
(02-1-40) Uchta sonning o’rta arifmetigi 2,6 ga,
birinchi son esa 2,4 ga teng. Agar keyingi har bir
son avvalgisidan ayni bir songa farq qilsa, keyingi
sondan oldingisining ayirmasini toping.
A)
1
3
B) 01
C)
1
4
D) 02
E) 03
8.
(02-2-13) O’suvchi geometrik progressiyaning dast-
labki uchta hadining yig’indisi 24 ga teng. Shu
progressiyaning ikkinchi hadini toping.
A) 8
B) aniqlab bo’lmaydi
C) 10
D) 6
E) 7
9.
(02-5-29) Arifmetrik progressiyaning birinchi va
to’rtinchi hadi yig’indisi 26 ga teng, ikkinchi hadi
esa beshinchi hadidan 6 ga ko’p. Shu progres-
siyaning uchinchi va beshinchi hadi yig’indisini
toping.
A) 20
B) 21
C) 22
D) 23
E) 24
Dastlabki n ta hadi yig’indisi.
S
n
dastlabki ta hadi yig’indisi.
1.
S
n
a
1
a
2
... a
n
,
2.
S
n
=
a
1
+a
n
2
n,
3.
S
n
=
2a
1
+d(n−1)
2
n,
4.
S
n
− S
n−1
a
n
.
(96-3-27) Arifmetik progressiya uchinchi va to’qqizinchi
hadlarining yig’indisi 8 ga teng. Shu progressiyaning
dastlabki 11 ta hadlari yig’indisini toping.
A) 22
B) 33
C) 44
D) 55
E) 60
Yechish: Arifmetik progressiyaning xossasiga ko’ra
a
1
a
11
a
3
a
9
= 8.
U holda
S
11
=
a
1
a
11
2
· 11 =
8
2
· 11 = 44.
J: 44 (C).
1.
(96-6-36) Ikkinchi va o’n to’qqizinchi hadlarining
yig’indisi 12 ga teng bo’lgan arifmetik progres-
siyaning dastlabki yigirmata hadning yig’indisini
toping.
A) 110
B) 120
C) 130
D) 115
E) 125
2.
(96-7-27) 100 dan katta bo’lmagan 3 ga karrali
barcha natural sonlarning yig’indisini toping.
A) 1683 B) 2010 C) 1500 D) 1080 E) 1680
3.
(96-10-29) Arifmetik progressiyada a
2
= 10 va
a
5
= 22Shu progressiyaning dastlabki sakkizta
hadining yig’indisini toping.
A) 162
B) 170
C) 115
D) 160
E) 156
4.
(96-11-28) Arifmetik progressiyada a
3
a
5
= 12.
S
7
ni toping.
A) 18
B) 36
C) 42
D) 48
E) 54
5.
(96-12-28) Arifmetik progressiyada a
4
a
6
= 10.
S
9
ni toping.
A) 25
B) 30
C) 35
D) 40
E) 45
6.
(97-1-17) Hadlari x
n
= 4n+5 formula bilan beril-
gan ketma-ketlikning dastlabki o’ttizta hadi yig’in-
disini toping.
A) 2010 B) 1900 C) 2100 D) 1940 E) 2210
7.
(97-2-36) (x
n
) arifmetik progressiyaning dastlabki
ta hadi yig’indisi 120 ga teng. Agar x
3
+x
n−2
=
30 bo’lsa, yig’indida nechta had qatnashgan?
A) 6
B) 10
C) 8
D) 12
E) 11
8.
(97-3-27) 150 dan katta bo’lmagan 7 ga karrali
barcha natural sonlarning yig’indisini toping.
A) 1450 B) 1617 C) 1803 D) 1517 E) 1950
9.
(97-5-27) G’o’la shaklidagi to’sinlar ustma-ust taxlan-
gan. Birinchi taxlamda 10 ta, ikkinchisida 9 ta,
va x.k., oxirgi taxlamda 1 ta to’sin bor. Taxlamda
nechta to’sin bor?
A) 53
B) 54
C) 55
D) 56
E) 57

92
10.
(97-6-17) a
n
= 4n − 2 formula bilan berilgan
ketma-ketlikning dastlabki 50 ta hadi yig’indisini
toping.
A) 4500
B) 5050
C) 3480
D) 4900
E)
5000
11.
(97-7-27) 100 dan katta bo’lmagan 4 ga karrali
barcha natural sonlarning yig’indisini toping.
A) 1250
B) 1300
C) 1120
D) 1000
E)
1296
12.
(97-8-35) Dastlabki yettita hadining yig’indisi 266
ga, dastlabki sakkizta hadining yig’indisi 312
ga va hadlarining ayirmasi 2 ga teng bo’lgan
arifmetik progressiyaning birinchi hadini toping.
A) 32
B) 42
C) 34
D) 36
E) 56
13.
(97-9-27) Quvurlar ustma-ust taxlangan. Bir-
inchi qatlamda 11 ta, ikkinchisida 10 ta va x.k.,
oxirgi qatlamda 1 ta quvur bor. Taxlamda nechta
quvur bor?
A) 66
B) 67
C) 68
D) 65
E) 64
14.
(97-10-27) 150 dan katta bo’lmagan 6 ga karrali
barcha sonlarning yig’indisini toping.
A) 1800 B) 2024 C) 1760 D) 1950 E) 2100
15.
(97-11-17) Hadlari b
n
= 3n − 1 formula bilan
berilgan ketma-ketlikning dastlabki 60 ta hadin-
ing yig’indisini toping.
A) 4860 B) 4980 C) 5140 D) 5260 E) 5430
16.
(98-1-27) Arifmetik progressiyaning dastlabki 16
ta hadlari yig’indisi 840 ga, oxirgi hadi (a
16
) 105
ga teng. Shu progressiyaning ayirmasini toping.
A) 9
B) 7
C) 15
D) 5
E) 11
17.
(98-2-18) Arifmetik progressiyada S
20
− S
19
=
30 va 4 bo’lsa, a
25
ning qiymatini toping.
A) 40
B) 50
C) 48
D) 56
E) 42
18.
(98-6-26) Arifmetik progressiyaning dastlabki n
ta hadining yig’indisi S
n
n
2
bo’lsa, uning o’ninchi
hadini toping.
A) 100
B) 15
C) 23
D) 19
E) 121
19.
(98-8-27) Arifmetik progressiyaning uchinchi hadi
8 ga, to’rtinchi hadi 5 ga va dastlabki bir nechta
hadlari yig’indisi 28 ga teng. Yig’indida nechta
had qatnashgan?
A) 10
B) 7
C) 11
D) 9
E) 8
20.
(98-9-12) Agar arifmetik progressiyada 
Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling