M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
6 C) 2
1
3
D) 06 E) 1
2
3
49.
(00-8-52) Hisoblang.
³

4
6
´
·
³ 8
6
´
3
·
³

3
2
´
2
· (075)
3
A) 15 B)175 C) 275 D) 2 E) 15
50.
(96-1-3) Ifodaning qiymatini toping.
6· 004 · 165
3· 5· 016
A) 6 B)
1
2
C)
2
3
D)
1
6
E)
5
12
51.
(96-9-54) Ifodaning qiymatini toping.
0· 1· 26
7· 7· 14
A)
1
24
B)
2
5
C) 004 D)
1
12
E)
2
3
52.
(96-10-3) Ifodaning qiymati nechaga teng?
015 · 1· 46
9· 003 · 64
A)
5
8
B)
2
5
C) 2 D) 02 E)
5
4
53.
(96-10-5) Hisoblang.
(5
1
3
− 32) : 2
2
3
+ 1
2
5
A) 2
1
2
B)22 C) 32 D) 2 E) 18
54.
(97-1-1) Hisoblang.
0215 − 1· 0215
345 − 3
3
4
A) 043 B) 043 C) 43 D) 42 E) 045

15
55.
(97-6-1) Hisoblang.
015 − 015 · 64
0175 
3
8
A) 405 B) 405 C) 0405 D) 21 E) 021
56.
(97-11-1) Hisoblang.
064 · 045 − 045
105 − 1
1
2
A) 36 B) 036 C) 064 D) 036 E) 019
57.
(98-2-1) Hisoblang.
18
(4
2
5
· 6
1
3
− 2
1
3
· 44) ·
5
22
A) 04 B) 45 C) 42 D) 44 E) 045
58.
(98-4-1) Hisoblang.
(16
2
− 2·
3
11
) : 14
A) 14 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18
59.
(98-6-4) Hisoblang.
[(12 : 36) + 03] · 9
02
A) 1485 B) 15 C) 150 D) 15 E) 16
60.
(98-7-9) Hisoblang.
221 · 595 + 151
642 · 595 − 888
A) 1 B)
1
2
C) 1
1
2
D) 
62
41
E)
62
41
61.
(01-5-1) Ifodaning qiymatini hisoblang.
(6
3
5
− 3
3
14
· 5
5
6
(21 − 125) : 25
A) 25 B) 3 C) 25 D) 4 E) 5
62.
(01-6-1) Hisoblang.
400 − 21· 185
1· 2
1
5
+ 2· 1
1
2
A)
2
7
B)
3
5
C)
3
7
D)
5
7
E)
3
10
63.
(01-8-9) Hisoblang.
(
3
2
)
3
· (3375)
1
(225)
2
· (
2
3
)
1
A) 2
1
4
B)
4
9
C)
8
27
D) 3
3
8
E) 1
1
2
64.
(98-9-1) Hisoblang.
5
19
· (3
4
5
· 5
1
3
+ 4
2
3
· 38)
0005
A) 2010 B) 1800 C) 2120 D) 2000 E) 2200
65.
(98-11-54) Hisoblang.
0202 − 0004
8
9
· 18 · 0125
A) 0099 B) 099 C) 00099 D) 1 E) 198
66.
(99-2-1) Hisoblang.
74 +
13
17
· 015 · 1
4
13
· 6
2
3
0· − 016
A) 10 B) 8 C) 12 D) 6 E) 11
67.
(99-4-3) Ifodaning qiymatini toping.
3· 0027 · 0005
009 · 00025 · 064
A) 3 B) 03 C) 30 D) 2 E) 06
68.
(99-9-1) Hisoblang.
128 · 6· 032
0512
− 1
1
5
A) 492 B) 49 C) 392 D) 382 E) 482
69.
(00-1-1) Hisoblang.
5
11
· 0006 · 2
1
5
+ 1
1
8
· 0004 ·
8
9
0· 00009 + 00001 · 05
A) 10 B) 04 C) 20 D) 2 E) 02
70.
(00-4-6) Hisoblang.
3
1
3
· 19 + 195 : 4
1
2
62
75
− 016
A) 4
1
2
B) 16 C) 745 D) 12 E) 9
3
4
71.
(00-6-8) Hisoblang.
004
2
· 125
4
· 02
1
· 25
8
A) 05 B) 125 C)
1
4
D) 02 E) 1
1
2
72.
(02-1-4) 13 ni 6 ga bo’lgandagi 7-xonadagi raqam
bilan 11 ni 9 ga bo’lgandagi 15-xonadagi raqam-
larning o’rta geometrigini toping.
A) 3

2 B) 2

3 C) 3

5 D) 2 E) 3
73.
(02-2-1)
525
2
+ 475 · 18− 475 · 1365
ni hisoblang.
A) 525 B) 625 C) 427 D) 475 E) 675
74.
(02-3-1)
7352
2
+ 5296 − 2648
2
ni hisoblang.
A) 100 B) 110 C) 90 D) 65 E) 102

16
75.
(02-3-13)
h³ 1
81
´

1
2
· (01)
2
+ (001)
1
i

1
3
ni hisoblang.
A) 01 B) 10 C) 1 D) 2 E) 001
76.
(02-4-1)
³
2
3
4
− 025
´
· 0− 1
2
3
· 18
ni hisoblang.
A) 1 B) 15 C) 1 D) 15 E) 13
77.
(02-6-1)
32 · 099 · 25 · 125 + 411 + 57 · · 0· 25 ·
4
19
ni hisoblang.
A) 2001 B) 2000 C) 1999 D) 2002 E) 1998
78.
(02-9-3)
³ 1
6
− 1
2
3
· 02
´
:
3
20
+
1
5
ni hisoblang.
A) 
41
45
B)
59
45
C)
41
45
D)
109
45
E) 
59
45
79.
(02-9-5)
3
1
5
·
³
2
1
3
: 3− 3
´
+ 96
ni hisoblang.
A) 1
2
3
B) 2
1
3
C) 1
1
3
D) 2
1
15
E) 3
2
3
80.
(02-10-1)
³ 810
162
+
675
225
´
·
³ 810
162

675
225
´
+
+
111 + 019 − 1· 2
206 + 054
ni hisoblang.
A) 155 B) 15 C) 145 D) 16 E) 165
81.
(02-10-2)
(9126 : 065 + 046) · 718 + 145 · 282
345
2
− 055
2
ni hisoblang.
A) 125 B) 12 C) 115 D) 13 E) 135
82.
(02-11-1)
³
5
4
45
− 4
1
15
´
· 22
425 : 085 + 05
(556 − 406) : 3
ni hisoblang.
A) 105 B) 12 C) 135 D) 16 E) 18
83.
(03-1-56) 08 ga teskari bo’lgan songa qarama-
qarshi sonni toping.
A) 08 B) 125 C) 125 D) 12 E) 12
84.
(03-5-1)
013
000013
+
002
00005

07
00014
ni hisoblang.
A) 540 B) 580 C) 620 D) 1400 E) 740
85.
(03-6-44) 36021 sonini standart shaklda yozing.
A) 3· 10
3
B) 036 · 10
4
C) 3602 · 10
2
D) 36021 · 10
3
E) 3 · 10
3
86.
(03-3-4)
12
4
5
· 375 − 4
4
11
· 4125
2
2
7
:
4
35
ni hisoblang.
A) 05 B) 15 C) 06 D) 03 E) 02
87.
(03-8-20) Amallarni bajaring:
³
175 :
2
3
− 1
3
4
· 1
1
8
´
:
7
12
A) 1125 B) 12 C) 15 D) 075 E) 1
1
9
88.
(03-10-3)
007
021
+
04
006
+
09
005
ifodaning qiymatini toping.
A) 25 B) 20 C) 15 D) 30 E) 16
1.2.4
Cheksiz davriy o’nli kasrlar.
1.
(96-1-12) Quyidagi sonlardan qaysi biri 0(2) ga
teng?
A)
1
9
B)
4
18
C)
2
3
D) 022 E)
2
10
2.
(96-9-62) Quyidagi sonlardan qaysi biri 0(5) ga
teng?
A)
1
2
B)
10
18
C) 0555 D)
1
5
E)
4
7
3.
(96-10-12) Quyidagi sonlardan qaysi biri 0(7) ga
teng?
A)
7
10
B) 0777 C)
14
18
D)
1
7
E)
5
7
4.
(97-4-11) 5(8) ni oddiy kasr ko’rinishida yozing.
A) 5
8
10
B) 5
3
5
C) 5
888
1000
D) 5
8
9
E) 5
88
100
5.
(97-5-4) 34(3) davriy kasr qaysi oddiy kasrga
teng?
A) 3
13
33
B) 3
3
11
C) 3
2
45
D) 3
1
30
E) 3
13
30
6.
(97-9-4) 37(3) davriy kasr qaysi oddiy kasrga
teng?
A) 3
1
3
B) 3
67
99
C) 3
11
15
D) 3
73
90
E) 3
7
9
7.
(97-9-71) 8(5) ni oddiy kasrga aylantiring.
A) 8
4
9
B) 8
5
8
C) 8
7
8
D) 8
5
9
E) 8
5
10
8.
(98-5-4) Hisoblang.
0(8) + 0(7)
A)
3
5
B) 1
2
3
C) 1
1
4
D) 1(5) E) 1
1
5

17
9.
(99-4-27) 05(6) son quyidagilardan qaysi
biriga teng?
A)
56
99
B)
1
18
C)
34
60
D)
28
45
E)
17
33
10.
(99-7-6) Hisoblang.
0(5) + 0(1)
A)
2
3
B)
1
3
C) 15 D)
1
4
E)
1
9
11.
(01-9-27) Hisoblang.
¡
0(6) − 0(45)
¢
· 0(33)
A) 0(7) B)
7
9
C) 0(07) D) 0(007) E)
70
99
12.
(01-6-22) 02(3) ni oddiy kasrga aylantiring.
A)
7
30
B)
4
15
C)
3
8
D)
2
7
E)
2
9
13.
(01-3-39) Ifodaning qiymatini toping.
0(8) + 0(3)
A) 1
1
9
B) 1
2
9
C) 0(11) D) 1(1) E) 1
1
3
14.
(01-1-3) Hisoblang.
32(62) − 1(15)
A) 22(47) B) 2247 C) 2(12) D) 2(1) E) 201
15.
(96-3-68) Ushbu = 05(3), =
47
90
= 1 
048(1) sonlar uchun quyidagi munosabatlardan
qaysi biri o’rinli?
A) a < b < c B) b < c < a C) c < b < a
D) b < a < c E) a < c < b
16.
(96-9-8) Ushbu = 1 − 03(5), =
2
3
=
06(5) sonlar uchun quyidagi munosabatlardan
qaysi biri o’rinli?
A) c < a < b B) a < c < b C) a < b < c
D) b < a < c E) b < c < a
17.
(96-12-66) ava sonlar uchun quyidagi munos-
abatlardan qaysi biri o’rinli?
= 06(4), b =
59
90
, c = 1 − 036(9)
A) a < c < b B) a < b < c C) b < a < c
D) b < c < a E) c < a < b
18.
(96-13-8) Ushbu = 07(2), =
11
15
= 1 
02(8) sonlar uchun quyidagi munosabatlardan
qaysi biri o’rinli?
A) c < a < b B) a < c < b C) a < b < c
D) b < a < c E) b < c < a
19.
(98-1-10) Sonlarni kamayish tartibida joylashtir-
ing.
= 2(4), b = 2
1
8
, c = 12 : 05
A) a > b > c B) a > c > b C) b > a > c
D) c > a > b E) c > b > a
20.
(98-7-7) Ushbu = 055(57); = 05(557);
= 0555(7) sonlarni kamayish tartibida yozing.
A) l > m > n B) l > n > m C) m > n > l
D) n > l > m E) n > m > l
21.
(98-8-10) Sonlarni o’sish tartibida joylashtiring.
= 3(6); = 391 
1
4
= 468 : 13
A) b < a < c B) a < c < b C) c < b < a
D) a < b < c E) c < a < b
22.
(98-12-6) = 022(23); = 02(223);
= 0222(3) sonlarni o’sish tartibida yozing.
A) n < m < l B) l < m < n C) m < n < l
D) m < l < n E) n < l < m
23.
(96-3-63) Quyidagi oddiy kasr ko’rinishida beril-
gan sonlardan qaysilarini chekli o’nli kasr ko’rinishiga
keltirib bo’lmaydi?
1)
7
40
; 2)
3
28
; 3)
13
35
; 4)
18
250
;
A) 1; 2 B) 2; 3 C) 3; 4 D) 4; 1 E) 2; 4
24.
(96-9-3) Quyidagi oddiy kasr ko’rinishida beril-
gan sonlardan qaysilarini chekli o’nli kasr ko’rinishiga
keltirib bo’lmaydi?
1)
7
32
; 2)
11
160
; 3)
5
48
; 4)
5
14
;
A) 2; 3 B) 3; 4 C) 4; 1 D) 1; 2 E) 2; 4
25.
(96-12-61) Quyidagi oddiy kasr ko’rinishida beril-
gan sonlardan qaysilarini chekli o’nli kasr ko’rinishiga
keltirib bo’lmaydi?
1)
35
88
; 2)
4
125
; 3)
34
75
; 4)
11
80
;
A) 1; 2 B) 3; 4 C) 1; 3 D) 2; 4 E) 1; 4
26.
(96-13-3) Quyidagi oddiy kasr ko’rinishida beril-
gan sonlardan qaysilarini chekli o’nli kasr ko’rinishiga
keltirib bo’lmaydi?
1)
14
625
; 2)
3
64
; 3)
32
75
; 4)
11
375
;
A) 1; 2 B) 2; 3 C) 3; 4 D) 4; 1 E) 2; 4
27.
(98-7-6) Davri 0 yoki 9 dan farqli bo’lgan cheksiz
davriy o’nli kasrlarni ko’rsating =
1
0,33
= 247123123..., p = 063(8), q =
172
99
, l =
17
20
.
A) n, p B) m, p, l, C) m, n, p, q D) m, q
E) hammasi
28.
(98-12-5) Davri 0 yoki 9 dan farqli bo’lgan cheksiz
davriy o’nli kasrlarni ko’rsating:
= 232666..., n =
7
99
, p =
5
16
,
= 7145222..., l = 3222
A) m, n B) m, q C) m, n, q D) m, n, p
E) hammasi
29.
(00-10-3) Hisoblang.
3(73) − 02(19)
3
513
990
A)
3
7
B)
3
5
C)
3
4
D)
2
3
E) 1

18
30.
(01-1-1) Hisoblang.
(108 
2
25
) :
4
7
− 025 :
1
3
+ 0(3)
A) 1 B)
4
3
C)
1
3
D)
2
3
E) 
2
3
31.
(01-7-1) Hisoblang.
³
1
3
4
: 1125 − 175 : 0(6)
´
· 1
5
7
+ 28(3)
A) 2
1
7
B) 2 C) 2
2
7
D) 1 E) 1
6
7
32.
(01-11-1) Hisoblang.
³
6
1
3
· 0(5) + 0(4) :
3
19
´
· 4
5
19
A) 28 B) 275 C) 27 D) 265 E) 26
33.
(98-11-3) Hisoblang.
08(3) − 04(6)
0(3)
A) 11 B) 1
1
3
C) 3 D) 03 E)
2
3
34.
(99-1-1) Hisoblang.
(16 + 81) · (1 +
61
36
) : 36
h
0(4) +
1
0,(4)
i
2
· 04
A) 04 B) 0(4) C) 144 D) 36 E)
1
36
35.
(99-3-1) Hisoblang.
02(4) · 4
1
11
+ 2
1
4
: 1
4
5
1125 +
³
2
2
3
´
1
A) 1 B) 15 C) 125 D) 25 E)
2
3
36.
(99-10-1) Hisoblang.
048 · 075 + 052 : 1
1
3
(0(3) + 0(6)) : 0012
A) 1 B) 008 C) 0008 D) 0009 E) 009
37.
(00-3-1) Hisoblang.
1
2
13
· 04(3) + 2 : 1(3)
3
8
+ 0125

q
256
A) 2 B) 0 C) 2 D) 1 E) 1
38.
(00-7-1) Hisoblang.
0(2) · 0625 · 45 + 1· 0175 · 0(5)
6
7
· 2
1
3
− 1
1
6
·
6
7
A) 09 B) 07 C) 08 D) 06 E) 05
39.
(02-5-1)
³
275 · 0(36) − 275 : 1
1
8
´
· 27 + 18(3) · 36
ni hisoblang.
A) 1 B) 27 C) 32 D) 3 E) 2
40.
(02-5-2)
05(6) + 0(8)
ni hisoblang.
A) 06(4) B) 13(6) C) 14(5) D) 136 E) 1(36)
41.
(02-10-3)
04(3) + 06(2) · 2
1
2

1
2
+
1
3
05(8)
:
50
53
ni hisoblang.
A) 04(8) B) 05 C)
4
9
D)
5
9
E)
49
90
42.
(02-10-40)

21
6
+ 2(2)
ni butun qismini toping.
A) 2 B) 1 C) 0 D) 1 E) 2
43.
(02-11-2) 3
127
495
ni cheksiz davriy o’nli kasr ko’rini-
shida yozing.
A) 3(127) B) 3(254) C) 32(54)
D) 32(56) E) 325(4)
44.
(02-12-20)
³ 81 · 3
567
+
22
77
´
· 24
2
3
: 0(3)
ni hisoblang.
A) 165 B) 145 C) 155 D) 165 E) 135
45.
(03-3-3)
13
225
ni cheksiz davriy o’nli kasr shaklida
yozing.
A) 005(2) B) 05(2) C) 02(5)
D) 002(5) E) 005(7)
46.
(03-6-2)
0(4) + 0(41) + 0(42) + 0(43)
0(5) + 0(51) + 0(52) + 0(53)
ni hisoblang.
A)
170
211
B)
83
103
C)
63
107
D)
65
106
E)
27
46
47.
(03-7-4)
0(40) + 0(41) + 0(42) + 0(43)
0(50) + 0(51) + 0(52) + 0(53)
ni hisoblang.
A)
170
211
B)
83
103
C)
63
107
D)
65
106
E)
27
46
48.
(03-7-42)
2
9
+ 36(1)
191(6) − 1
5
6
ni hisoblang.
A) 46 B) 51 C)
23
72
D) 42 E) 1
49.
(03-8-27) 02(18) ni oddiy kasr shaklda yozing.
A)
12
55
B)
13
55
C)
28
99
D)
218
900
E)
13
45

19
1.3
Algebraik ifodalar.
Ixtiyoriy a > 0, b > 0 va n, m ∈ N sonlar uchun
1.
a
n
a · a · ... · a,
2.
a
0
= 1, a
−n
=
1
a
n
3.
a
n
· a
m
a
n+m
4.
a
n
a
m
a
n−m
5.
(a
n
)
m
a
nm
6.
(ab)
n
a
n
· b
n
7.
(
a
b
)
n
=

Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling