M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet42/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   83
sin2α
4.
(97-8-34) Ushbu
cos4α
sin5α−sin3α
ifoda quyidagilar-
dan qaysi biriga teng?
A)
1
2cosα
B)
1
sinα
C)
1
cosα
D)
cos4α
sin2α
E)
1
2sinα
5.
(97-12-34) Ifoda quyidagilarning qaysi biriga teng?
cos6α − cos4α
sin5α
A)2sinα
B) 2cosα
C) 2cosα
D) −sinα
E) 2sinα
6.
(98-10-35) Soddalashtiring.
sin4α − sin6α
cos5α
A)sin2α
B) 2sinα
C) 2cosα
D) 2sinα
E) 2cosα
7.
(98-11-103) Hisoblang.
sin75
0
− sin15
0
A)

2
2
B)

3
2
C)

2
D) 

2
E) 
2

2
8.
(00-1-28) Hisoblang.
sin35
0
cos65
0
2cos5
0
A) 0,25
B) 0,75
C) 0,5
D) 0,6
E) 0,3
9.
(00-9-58) Hisoblang.
2
cos
π
7
+cos
2π
7
+cos
5π
7
+cos
6π
7
3
cos
3π
7
+cos
4π
7
A) 1
B) 2
C)
2
3
D)
4
9
E) 3
10.
(98-1-58) Ifodani soddalashtiring.
sin2α + 2sinα · cos2α
1 + cosα cos2α cos3α
A)2tgα
B) 2sinα
C) 4tgα
D) ctgα
E) tgα
11.
(98-8-58) Soddalashtiring.
− sinα cos2α sin3α
sin2α + 2cosα · cos2α
A)2ctgα
B) tgα
C) 2sinα
D) ctgα
E) −ctgα
12.
(99-5-54) Hisoblang.
3
r
8 +
³
cos
π
5
cos
2π
5
cos
3π
5
cos
4π
5
´
3
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 2,5
13.
(01-7-40) Soddalashtiring.
sinα sin2α − sin(π + 3α)
2cosα + 1
A)sinα B)cosα C)sin2α D)cos2α E)1 + sinα
14.
(02-2-47)
Ã
sin100
0
sin20
0
sin50
0
!
2
ni hisoblang.
A) 3
B)
3
4
C)
3
2
D) 1
E)
1
4

164
15.
(02-5-33)
sinα sin2α − sin(π + 3α)
1 + 2cosα
ni soddalashtiring.
A) sinα B) cosα
C) 1 + cosα
D) 1 + sinα
E) sin2α
16.
(03-7-55)
sin 87
0
− sin59
0
− sin93
0
sin61
0
ni soddalashtiring.
A)

3sin1
0
B) sin1
0
C) 

2sin1
0
D) 0
E) sin2
0
2.1.7
Ko’paytma uchun formulalar.
1.
sinx · siny =
1
2
(cos(x − y− cos(y));
2.
cosx · cosy =
1
2
(cos(x − y) + cos(y));
3.
sinx · cosy =
1
2
(sin(x − y) + sin(y));
(00-8-48) Hisoblang.
cos
2π
7
cos
4π
7
cos
6π
7
A) 
1
2
B)
1
4
C)
1
3
D)

2
3
E) 

3
2
Yechish: Berilgan ifodani A bilan belgilaymiz.
cos
2π
7
cos
4π
7
cos
6π
7
Bu tenglikni 2sin
π
7
ga ko’paytirib, har bir qo’shiluvchiga
2sinαcosβ sin(α−β)+sin(α+β) formulani qo’llaymiz:
2Asin
π
7
= 2sin
π
7
cos
2π
7
+ 2sin
π
7
cos
4π
7
+
+2sin
π
7
cos
6π
7
−sin
π
7
sin
3π
7
− sin
3π
7
+
+sin
5π
7
− sin
5π
7
sin
7π
7
−sin
π
7
.
U holda 
1
2
Javob: 
1
2
(A).
1.
(96-3-57) Hisoblang.
sin20
0
· sin40
0
· sin80
0
A)
1
2
B)
1
3
C)
1
4
D)

3
8
E) 5

3
2.
(00-10-79) Hisoblang.
cos5
0
· cos55
0
· cos65
0
A)

6+

2
16
B)

6

2
16
C)

2+1
8
D)

2
2
E)

3
2
3.
(98-3-54) Hisoblang.
4·sin40
0
·sin50
0
cos10
0
.
A) 4
B) 2
C) 1,5
D) 3
E) 2,5
4.
(01-1-45) 5
0
10
0
15
0
, ... burchaklarning qiymat-
lari arifmetik progressiya tashkil qiladi. Shu pro-
gressiyaning birinchi hadidan boshlab eng kamida
nechtasini olganda, ularning kosinuslari yig’indisi
nolga teng bo’ladi?
A) 18
B) 17
C) 19
D) 35
E) 36
5.
(01-5-15) Hisoblang.
tg10
0
tg50
0
tg70
0
.
A)
1

3
B)

3
C) 0
D) 1
E)
1

2
6.
(03-9-30)
cos55
0
· cos65
0
· cos175
0
.
A) 
1
8
B) 

3
8
C)

3
8
D) 
1
8
p


3
E) 
1
8
p
2 +

3
2.1.8
Yarim burchak formulalari.
1.
sin
2
=
1−cos2x
2
;
2.
cos
2
=
1+cos2x
2
;
3.
sin
x
2
=
1−cosx
2
;
4.
cos
x
2
=
1+cosx
2
;
5.
tg
x
2
=
sinx
1+cosx
=
1−cosx
sinx
;
6.
ctg
x
2
=
sinx
1−cosx
=
1+cosx
sinx
;
7.
tg
α
2
=
1−cosα
1+cosα
;
8.
ctg
α
2
=
1+cosα
1−cosα
1.
(98-10-100) Hisoblang.
sin105
0
sin75
0
A)

2+

3
2
B)

2

3
2
C)
p


2
D)
p
2 +

3
E)


2+

3
2
2.
(96-1-55) Agar cos2α =
1
2
bo’lsa, cos
2
α ni hisoblang.
A)
1
4
B)

3
2
C)
3
4
D)
3
8
E)
1
8
3.
(96-7-55) sin
π
12
ni hisoblang.
A)
p


3
B)

2+

3
2
C)

2

3
2
D)

2

2
2
E)

2+

2
2
4.
(97-1-45) Agar cosα 
1
2
va π < α <
3π
2
bo’lsa,
sin(
π
2
+
α
2
) ni toping.
A)
1
2
B) 

3
2
C)

3
2
D) 
1
2
E) 
1
4
5.
(99-3-34) Agar 0 < α <
π
2
va cosα =
1
2
p
2 +

2
bo’lsa, α ni toping.
A)
π
12
B)
5π
12
C)
3π
8
D)
π
8
E)
7π
24
6.
(99-8-69) Hisoblang.
sin(202
0
30
0
) .
A) 

2

2
2
B) 

2+

2
2
C)

2

2
2
D) 

2
4
E)

− 1
7.
(00-3-50) Hisoblang.
sin1125
0
.
A)
1
2
p


2
B)
1
2
p
1 +

2
C)
1
2
p
2 +

2
D)
1
2
p
− 1
E)
1
2

2
8.
(00-3-53) Qaysi α o’tkir burchak uchun
cosα =
1
2
q
2 +

3
tenglik to’g’ri?
A) 75
0
B) 225
0
C) 75
0
D) 675
0
E) 15
0

165
9.
(97-3-55) Hisoblang.
cos
π
12
.
A)

2+

3
3
B)
p


2
C)


31
2
D)

2

3
2
E)

2+

3
2
10.
(97-5-28) Hisoblang.
8cos30
0
tg
2
15
0
.
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
11.
(97-6-44) Agar cosα =
1
2
va
3π
2
< α < 2π bo’lsa,
sin(π −
α
2
) ni toping.
A) 
1
2
B) 

3
2
C)
1
4
D)
1
2
E)

3
2
12.
(97-7-55) Hisoblang.
cos
5π
12
.
A)

2+

3
3
B)

3
4
C)

2

2
2
D)

2+

3
2
E)

2

3
2
13.
(97-9-28) Soddalashtiring.
4ctg30
0
tg
2
15
0
.
A) 5
B) 7
C) 9
D) 8
E) 6
14.
(97-10-55) Hisoblang.
sin
5π
12
.
A)

2

2
4
B)
2

31
4
C)

1+

3
3
D)

2+

3
2
E)

2

3
2
15.
(97-11-44) Agar cosα 
1
2
va π < a < 15π
bo’lsa,cos(
π
2
+
α
2
) ni toping.
A) 

2
2
B)
1
2
C) 
1
2
D)

3
2
E) 

3
2
16.
(98-11-20) Agar cosα =
7
18
< α <
π
2
bo’lsa,
6cos
α
2
ni toping.
A) 3
B) 5
C) 6
D) 4
E) 2
17.
(99-3-33) Agar 450
0
< α < 540
0
va ctgα 
7
24
,
bo’lsa, cos
α
2
ni hisoblang.
A) 0,6
B)
4
5
C) 
4
5
D) 06
E) 0,96
18.
(99-2-27) Soddalashtiring.
cos
2
cosx
2cos
x
2
+ 1
A) 2sin
x
2
B) 2sin
x
2
C) 2cos
x
2
D) 2cos
x
2
E) 2cos
x
2
19.
(99-9-28) Soddalashtiring.
s
1 + sin(
3π
2
α)
1 + sin(
π
2
α)
A) tg
α
2
B) ctg
α
2
C) −tg
α
2
D) −ctg
α
2
E) |tg
α
2
|
20.
(99-6-25) Soddalashtiring.
sin
4
α + 2cosα · sinα − cos
4
α
2cos
2
α − 1
A) tg2α − 1
B) tgα − 1
C) tgα + 1
D) 1 − tg2α
E) ctg2α − 1
21.
(01-1-68) Agar sinα 08 va α ∈ (π;
3π
2
) bo’lsa,
tg
α
2
ni aniqlang.
A) 1
B) 1
C) 2
D) 2
E) 1,5
22.
(01-3-3) Hisoblang.
sin
4
15
0
cos
4
15
0
A)
5
6
B)
2
3
C)
7
8
D)
5
7
E)
2
7
23.
(01-7-36) Hisoblang.
cos
2
5 + cos
2
− cos· cos4
A) 0
B)
1
2
C)

3
2
D) 1,5
E) 1
24.
(01-10-35) Ifodaning qiymatini hisoblang.
cos
8
22
0
30
0
− sin
8
22
0
30
0
A)

2
4
B)

2
8
C)
3

2
8
D)
5

2
8
E)
3

2
4
25.
(02-1-24)
cos
2
73
0
cos
2
47
0
cos73
0
· cos47
0
ni soddalashtiring.
A)
3
4
B)
1
2
C)
1
4
D)
2
3
E)
4
5
26.
(02-3-73)
8sin
2
7π
8
· cos
2
9π
8
ni hisoblang.
A) 0
B)

2
2
C) 1
D)
1
2
E)
1
4
27.
(02-3-74) Agar cos(π − 4α) = 
1
3
bo’lsa,
cos
4
(
3π
2
− 2α) ni hisoblang.
A)
1
9
B)
1
3
C)
3
4
D)
8
9
E)
4
9
28.
(02-5-31) Agar sin(α β) =
4
5
, sin(α − β) =
5
13
va 0 < β < α <
π
4
bo’lsa, sinα sinβ ning
qiymatini hisoblang.
A)
27
65
B)
10

130
C) 1
D)
1
2
E)
5

65
29.
(02-5-34)
cos
2
68
0
− cos
2
38
0
sin106
0
ni hisoblang.
A)
1
2
B) 
1
2
C)

3
2
D) 

3
2
E) 1
30.
(02-6-40)
cos
8
165
0
− sin
8
165
0
ni hisoblang.
A)
3

2
5
B)
5

3
8
C)
7

2
16
D)
7

3
16
E)
3

3
8
31.
(02-7-16)
2cos
2
(45
0

α
2
)
cosα
ni soddalashtiring.
A)ctg(45
0

α
2
)
B) sin
α
2
C) 2sin(45
0

α
2
)
D) cos
α
2
E) tg
α
2
32.
(02-9-39)
2sin
2
70
0
− 1
2ctg115
0
· cos
2
155
0
ni hisoblang.
A)1
B) 1
C)
1
2
D)

3
2
E) 
1
4
33.
(02-11-40)
2sin44
0
cos16
0
+ 2sin
2
31
0
− 1
ni hisoblang.
A)
1
2
B)

2
2
C)

3
2
D) 1
E) 0

166
34.
(02-11-42) Agar ctgα =
5
12
va α ∈ (540
0
; 630
0
)
bo’lsa, sin
α
2
ning qiymatini hisoblang.
A)
3
4
B) 
3
4
C) 
1
2
D)
3

13
E) 
3

13
35.
(02-12-37) Agar tg105
0
ning qiymatini hisoblang.
A)

− 2
B) 1 

3
C)

− 3
D) 

3
E) 

3
36.
(02-12-38)
tgα sinα
2cos
α
2
ni soddalashtiring.
A)ctgα
B) tgα
C) tg
α
2
D) ctg
α
2
E) tg2α
37.
(01-2-85) Hisoblang.
cos2227
0
30
0
A)

2+

2
2
B)

2

2
4
C)

2

2
2
D)

2+

2
4
E)

2

3
2
38.
(01-11-19) sin195
0
ning qiymatini hisoblang.
A)

2+

3
2
B)

3

2
2
C) 

3+

2
2
D) 

3

3
2
E) 

2

3
2
39.
(98-1-57) Ifodani hisoblang.
8sin
2
15π
16
· cos
2
17π
16
− 1
A) 

2
2
B)

2
2
C) 
1
2
D)
1
2
E)

2
40.
(99-8-76) Soddalashtiring.
sin
2
25α − sin
2
15α
sin4α · sinα cos3α · cos2α
A)2tg2α
B) tg2α · tgα
C) 2sin2α
D) 4cos
2
α
E) 4sin
2
α
41.
(00-6-53) Soddalashtiring.
4cos
2
2α − 4cos
2
α + 3sin
2
α
4cos
2
(
5π
2
− α− sin
2
2(α − π)
A)
3cosα
4sin
2
α
B)
8cos2α+1
2cos2α−2
C) 4cos2α − 1
D)
2cos2α
sin
2
α
E) tg
2
2α − 3
42.
(03-1-48) tg555
0
ni hisoblang.
A)

3
6
B)

− 1
C) 2 

3
D) 2 +

3
E) 1 

3
2
43.
(03-2-27)
sin
4
π
8
cos
4
3π
8
sin
4
5π
8
cos
4
7π
8
ni hisoblang.
A) 2
B)
5
2
C) 4
D)
3
2
E)
5
4
44.
(03-2-40)
cos92
0
cos73
0
− sin92
0
sin73
0
ni hisoblang.
A)

2+

2
2
B) 

2+

2
2
C) 

2+

3
2
D) 

2

3
2
E)

2

2
2
45.
(03-3-40)
2sin32
0
cos2
0
+ 2sin
2
28
0
+
1
2
ni hisoblang.
A)
1
2
B) 1
C)
3
2
D) 2
E) 3
46.
(03-5-40) Agar sinα
³
− 2sin
α
2
´
=
1
3
bo’lsa,
cos(
π
4
− α· sin(
3π
4

Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling