M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet47/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   83
π])
cos
2
x −
5
2
cosx + 1 0
A) [0;
π
3
∪ (
5π
3
; 2π]
B) (
π
3
;
π
2
∪ [
3π
2
;
5π
3
)
C)(
π
3
;
5π
3
)
D) (
π
3
;
π
2
]
E) [
3π
2
;
5π
3
)
10.
(96-13-26) Ushbu
cos
2
x −
5
2
cosx + 1 ≤ 0
tengsizlik x (x ∈ [0; 2π]) ning qanday qiymatlar-
ida o’rinli?
A) [0;
π
3
∪ [
5π
3
; 2π]
B) [0;
π
3
]
C) [
5π
3
; 2π]
D) [
π
3
;
π
2
∪ [
3π
2
;
5π
3
]
E) [
π
3
;
5π
3
]
11.
(97-4-41) Tengsizlikni yeching.
cos
2
x <

2
2
sin
2
x
A)
π
8
+ 2πn < x <
7π
8
+ 2πn,
n ∈ Z
B)
π
8
πn < x <
7π
8
πn,
n ∈ Z
C) 
π
8
+ 2πn < x <
π
8
+ 2πn,
n ∈ Z
D)
π
4
+ 2πn < x <
7π
4
+ 2πn,
n ∈ Z
E) 
π
8
πn < x <
π
8
πn,
n ∈ Z
12.
(98-1-60) Tengsizlikni yeching.
− 2cos2x > sin
2
2x
A) (
π
2
πkπ πk),
k ∈ Z
B) (
π
3
+ 2πk;
2π
3
+ 2πk),
k ∈ Z
C) (
π
4
πk;
3π
4
πk),
k ∈ Z
D) (
π
2
πk;
π
2
πk),
k ∈ Z
E) (
π
3
+ 2πk;
π
3
+ 2πk),
k ∈ Z
13.
(98-6-55) Ushbu
cos2x ≤ −
1
2
tengsizlikning [0; π] kesmadagi yechimini toping.
A) [
π
3
;
2π
3
]
B) [0;
2π
3
]
C)[
2π
3
;
4π
3
]
D)[
4π
3
; 2π]
E) [
2π
3
;
4π
3
]
14.
(98-9-24) ning (−ππ) oraliqqa tegishli qanday
qiymatlarida
|cosx + 25| ≥ 3
tengsizlik o’rinli bo’ladi?
A) [
π
3
;
π
3
]
B) (
π
6
;
π
6
)
C)(
π
3
;
π
3
)
D)[
π
6
;
π
6
]
E) [
π
4
;
π
4
]
15.
(98-11-100) Tengsizlikni yeching.
(cosx + 2)|x − 5|(x − 2) ≤ 0
A) (−∞; 2] ∪ {5}
B) (−∞; 2]
C) [2; 5]
D) {5E) 
16.
(98-12-59) Tengsizlikni yeching.
sin
2
3x − cos
2
3x ≤ −

3
2
A)
h

π
36
+
πn
3
;
π
36
+
πn
3
i
,
n ∈ Z
B)
³

π
36
+
πn
3
;
π
36
+
πn
3
´
,
n ∈ Z
C)
h

π
6
+ 2πn;
π
6
+ 2πn
i
,
n ∈ Z
D)
³

π
6
+ 2πn;
π
6
+ 2πn
i
,
n ∈ Z
E)
h

π
36
;
π
36
i
,
n ∈ Z
17.
(99-3-38) Tengsizlikni yeching.
4cos
2
x − ≥ 0
A) [
π
3
+ 2πk;
π
3
+ 2πk],
k ∈ Z
B) [
π
3
πk;
π
3
πk],
k ∈ Z
C) [
π
6
πk;
π
6
πk],
k ∈ Z
D) [
π
6
+ 2πk;
π
6
+ 2πk],
k ∈ Z
E) [
π
12
πk;
π
6
πk],
k ∈ Z

182
18.
(99-7-49) Tengsizlikni yeching.
cos5x · cos4sin5x · sin4x <

3
2
A)
π
3
+ 2πn < x <
5π
3
+ 2πn,
n ∈ Z
B)
π
6
+ 2πn < x <
11π
6
+ 2πn,
n ∈ Z
C)
π
3
πn < x <
5π
3
πn,
n ∈ Z
D)
π
6
πn < x <
11π
6
πn,
n ∈ Z
E)
π
4
+ 2πn < x <
7π
4
+ 2πn,
n ∈ Z
19.
(99-9-33) Tengsizliklar sistemasini yeching.
½
≤ x ≤ π
2cos
2
x − 
1
2
A) [0;
π
3
]
B) [0;
π
6
∪ [
5π
6
π] C)[0;
2π
3
]
D) [
2π
3
π]
E) [
π
6
;
π
2
∪ [
2π
3
π]
20.
(00-3-55) Quyidagi tengsizlik

2

3
cosx > 0
[−ππ] kesmada nechta butun yechimga ega?
A) 4
B) 3
C) 6
D) 5
E) 2
21.
(00-6-56) Tengsizlikni yeching.
cosx < sinx
A) (
π
4
πk;
3π
4
πk),
k ∈ Z
B) (
π
4
πk;
5π
4
πk),
k ∈ Z
C) (
π
4
+ 2πk;
3π
4
+ 2πk),
k ∈ Z
D) (2πkπ + 2πk),
k ∈ Z
E) (
π
4
+ 2πk;
5π
4
+ 2πk),
k ∈ Z
22.
(96-1-59) Tengsizlikni yeching.
tg
³
+
π
4
´
≥ 1
A)
h

π
4
πk;
π
2
πk
i
,
k ∈ Z
B) [πkk ∈ Z
C)
h
π
4
+ 2πk;
π
2
+ 2πk
i
,
k ∈ Z
D)
h
πk;
π
4
πk
´
,
k ∈ Z
E)
h
π
4
πk;
π
2
πk
´
,
k ∈ Z
23.
(97-11-47) Ushbu =

tgx + 1 funksiyaning
aniqlanish sohasini toping.
A) [
π
4
πn;
π
2
πn],
n ∈ Z
B) [
π
4
πn;
π
2
πn],
n ∈ Z
C) [
π
4
πn;
π
2
πn),
n ∈ Z
D) (
π
2
πn
π
4
πn],
n ∈ Z
E) (
π
2
πn;
π
4
πn],
n ∈ Z
24.
(99-10-33) Tengsizliklar sistemasining eng katta
va eng kichik yechimlari ayirmasini toping.
½
< x <
π
2
≤ tgx ≤

3
A) 
π
12
B)
π
6
C)
π
6
D)
π
8
E)
π
12
25.
(97-1-48) Ushbu =

ctgx − 1 funksiyaning
aniqlanish sohasini toping.
A) [πn;
π
4
πn],
n ∈ Z
B) [
π
4
πnπ πn),
n ∈ Z
C) (πn;
π
4
πn],
n ∈ Z
D) (
π
4
πn;
π
2
πn),
n ∈ Z
E) (
π
2
πn;
π
4
πn),
n ∈ Z
26.
(97-5-38) Ushbu log
2
sinx funksiyaning
aniqlanish sohasini toping.
A) (πnπ + 2πn),
n ∈ Z
B) (
π
2
nπ + 2πn),
n ∈ Z
C) (
3π
2
n;
3π
2
+ 2πn),
n ∈ Z
D) (2πnπ + 2πn),
n ∈ Z
E) (πnπ + 2πn),
n ∈ Z
27.
(96-9-49) =
p
1 + log
1/2
cosx funksiya
(x ∈ [0; 2π]) ning qanday qiymatlarida aniqlan-
gan?
A) [0; π]
B) [0;
π
4
][
7π
4
; 2π]
C)[0;
π
2
); (
3π
2
; 2π]
D)[0;
π
2
∪ [
3π
2
; 2π]
E) [0;
π
3
∪ [
5π
3
; 2π]
28.
(97-9-38) Ushbu log
5
(5sinx) funksiyaning
aniqlanish sohasini toping.
A) (−π + 2πn;
π
2
+ 2πn),
n ∈ Z
B) (2πnπ + 2πn),
n ∈ Z
C) (−πn;
π
2
+ 2πn),
n ∈ Z
D) (πn;
3π
4
+ 2πn),
n ∈ Z
E) (πn;
π
2
+ 2πn),
n ∈ Z
29.
(98-4-35) Ushbu =
p
lg(cosx) funksiyaning
aniqlanish sohasiga tegishli nuqtalardan nechtasi
[10π; 10π] kesmaga tegishli .
A) cheksiz ko’p
B) 10
C) 21
D) 5
E) 11
30.
(00-10-63) Funksiyaning aniqlanish sohasini
toping.
lgsinx +
p
−x
2
+ 7x
A) (0; π∪ (2π; 7]
B) (1; 1) C) [0; 7]
D) [0; π]
E)(0; π∪ (π; 2π)
31.
(00-10-73) Funksiyaning aniqlanish sohasini top-
ing.
=

log
2
sinx

x
2
− 3+ 2
A)
π
2
+2πn,
n 6= 0, n ∈ Z
B)
π
2
+2πn,
n ∈ Z
C)
π
6
+ 2πn,
n ∈ Z
D) (
π
4
;
π
4
),
n ∈ Z
E)
3π
2
+ 2πn,
n ∈ Z
32.
(99-9-49) Tengsizlikning eng kichik butun yechi-
mini toping.
9
log
3
(x−3)
1
A) 4
B) 6
C) 5
D) 3
E) 7
33.
(96-12-91) ning qaysi qiymatlarida funksiya aniqlan-
gan? (x ∈ [0; 2π])
=
q
− log
1
2
cosx
A) [
π
3
;
π
2
)
B) (
3π
2
;
5π
3
]
C)[0;
π
3
]
D)[
π
3
;
π
2
∪ (
3π
2
;
5π
2
]
E) [
5π
3
; 2π∪ [0;
π
3
]

183
34.
(96-13-34) Ushbu =
q
1 + log
1
2
sinx funksiya
x(x ∈ [0; 2π])ning qanday qiymatlarida aniqlan-
gan?
A)
h
π
6
;
5π
6
i
B)
³
0;
π
6
i

h
5π
6
π
´
C)
³
0;
π
6
i
D) (0; π)
E)
h
5π
6
π
´
35.
(99-5-19) Tengsizlikning [0; π] oraliqqa tegishli
barcha yechimlarini aniqlang?
(π − e)
ln(cos
4
x−sin
4
x)
≥ 1
A) [0;
π
2
∪ [
3π
2
; 2π]
B) [0;
π
2
∪ (
3π
2
; 2π]
C)[0;
π
4
∪ [
3π
4
π]
D)[
π
4
;
π
2
∪ (
3π
2
; 2π]
E) [0;
π
4
∪ (
3π
4
π]
36.
(00-9-28) Tengsizlikni yeching.
³ π
2

e
3
´
ln(2cosx)
≥ 1 (x ∈ [0; 2π]).
A)[
π
3
;
π
2
∪ [
3π
2
;
5π
3
] B)[
π
3
;
5π
3
]
C)[
π
3
;
π
2
)
D)[
π
6
;
π
2
∪ (
3π
2
;
5π
6
]
E) [
π
3
;
π
2
∪ (
3π
2
;
5π
3
]
37.
(01-1-51) Tengsizlikni yeching.
sinx > cosx
A) (πn;
π
2
πn),
n ∈ Z
B) (
π
4
+ 2πn;
5π
4
+ 2πn),
n ∈ Z
C) (
π
4
πn;
5
4
π πn),
n ∈ Z
D) (
π
4
πn;
π
2
πn),
n ∈ Z
E) (
3π
4
+ 2πn;
7π
4
+ 2πn),
n ∈ Z
38.
(01-2-79) [13; 18] kesmadagi nechta butun son
=
p
|x| − x +
p
−sin
2
(2πx)
funksiyaing aniqlanish sohasiga tegishli?
A) 31
B) 32
C) 22
D) 63
E) 24
39.
(01-4-2) [0; 2π] kesmaga tegishli nechta nuqta
ln
³
2sin3+ 3cos2x −
17
3
´
funksiyaing aniqlanish sohasiga tegishli?
A) 
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
40.
(01-4-3) Ushbu arccos(2sinx) funksiyaning
aniqlanish sohasiga tegishli bo’lgan ning [−ππ]
kesmadagi barcha qiymatlarini aniqlang.
A) [
π
6
;
π
6
]
B) [
π
4
;
π
4
]
C)[
π
3
;
π
3
]
D)[−π
5π
6
∪ [
π
6
π
6
∪ [
5π
6
π]
E) [−π
2π
3
∪ [
π
3
;
π
3
∪ [
2π
3
π]
41.
(01-10-39) Tengsizlikni yeching.
sin2x < cos2x
A) (
3π
8
+ 2πn;
π
8
+ 2πn),
n ∈ Z
B) (
3π
4
+ 2πn;
π
4
+ 2πn),
n ∈ Z
C) (
π
8
πn;
π
8
πn),
n ∈ Z
D) (
π
4
+ 2πn;
π
4
+ 2πn),
n ∈ Z
E) (
3π
8
πn;
π
8
πn),
n ∈ Z
42.
(01-11-22) Ushbu
2
1
2
≤ 2
sinx
≤ 2

3
2
tengsizlikning [0; 2π] oraliqdagi eng katta va eng
kichik yechimlari yig’indisini hisoblang.
A)
2π
3
B) π
C)
4π
5
D)
π
2
E)
3π
4
43.
(02-1-62)
cos(sinx0
tengsizlikni yeching.
A) (
π
2
+ 2πn;
3π
2
+ 2πn),
n ∈ Z
B) (
π
2
πn;
3π
2
πn),
n ∈ Z
C) (0;
3π
2
+ 2πn),
n ∈ Z
D) (0;
3π
2
),
n ∈ Z E) yechimga ega emas
44.
(02-6-45)
sinx >

· cosx
tengsizlikni yeching.
A) (
π
3
+ 2πn;
4π
3
+ 2πn),
n ∈ Z
B) (
π
6
πn;
2π
3
πn),
n ∈ Z
C) (
π
6
+ 2πn;
7π
6
+ 2πn),
n ∈ Z
D) (
π
4
πn;
3π
4
πn),
n ∈ Z
E) (
π
6
+
πn
2
;
π
3
+
πn
2
),
n ∈ Z
45.
(02-8-19)
=
p
log
3
sinx
funksiyaning aniqlanish sohasini toping.
A)
π
2
+ 2πn,
n ∈ Z
B)
π
2
πn,
n ∈ Z
C) (0; 1)
D) (0; π)
E)
π
4
+ 2πn,
n ∈ Z
46.
(02-9-43)
log
2

5
8sin(π x)
5
2
tengsizlikni yeching.
A) (
5π
6
+ 2πk
π
6
+ 2πk),
k ∈ Z
B) (
π
6
+ 2πk;
5π
6
+ 2πk),
k ∈ Z
C) (−π+2πk
5π
6
+2πk)(
π
6
+2πk; 2πk),
k ∈
Z
D) (−π +2πk
5π
6
+2πk)(2πk;
π
6
+2πk),
k ∈
Z
E) (
π
6
+ 2πk;
7π
6
+ 2πk),
k ∈ Z
47.
(02-10-25) =

− 2cos
2
funksiyaning
aniqlanish sohasini toping.
A) [
π
4
πn;
3π
4
πn],
n ∈ Z
B) [
π
2
+ 2πn;
π
2
+ 2πn],
n ∈ Z
C) [2πnπ + 2πn],
n ∈ Z
D) [
π
2
+ 2πn;
3π
2
+ 2πn],
n ∈ Z
E) [
π
4
+ 2πn;
7π
4
+ 2πn],
n ∈ Z
48.
(02-10-62)
r
cos
2
x − cosx +
1
4

1
2
tengsizlikni eching.
A) [
π
2
+ 2πn;
3π
2
+ 2πn∪ {2πn},
n ∈ Z
B) [
π
2
+ 2πn;
π
2
+ 2πn∪ {2πn},
n ∈ Z
C) (
π
2
+ 2πnπ + 2πn∪ {2πn},
n ∈ Z
D) [
2π
3
πn;
7π
6
πn],
n ∈ Z
E) [
5π
6
+ 2πn;
4π
3
+ 2πn],
n ∈ Z

184
49.
(02-12-41)

sinx ≥

2
2
tengsizlikning [0; π] kesmadagi eng katta va ega
kichik yechimlari ayirmasini toping.
A)
5π
6
B)
2π
3
C)
3π
4
D)
2π
5
E)
3π
5
50.
(03-1-34)
³
cosx +
π
2
´³
sinx −
π
3
´³
tg
2
x −
1
3
´

Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling