M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet49/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   83
y
1
=
x
x
4
2
,
y
2
=
3

x
4
y
3
arccos(x
4
− 1),
y
4
log
4
log
4
x,
y
5
= (025)
x
+ (025)
−x
A) y
2
, y
3
B) y
2
, y
3
, y
4
C) y
3
, y
4
, y
5
D) y
2
, y
3
, y
5
E) y
2
, y
5
16.
(98-11-11) Quyida keltirilgan funksiyalardan qaysi-
lari juft?
y
1
=
x
x
2
4
,
y
2
=
3

x
2
y
3
arccos(x
2
− 1),
y
4
log
2
(log
3
x),
y
5
= (05)
x
+ (

2)
2x
A) y
2
, y
3
B) y
2
, y
3
, y
4
C) y
3
, y
4
, y
5
D) y
2
, y
3
, y
5
E) y
2
, y
5
17.
(02-2-49) Quysi javobda toq funksiya ko’rsatilgan?
A) sin3x
B) sin(+
π
3
)
C) |sin2x|
D) sin|2x|
E)sinx + 1
18.
(02-3-44) Quysi javobda toq funksiya ko’rsatilgan?
A) =
10
x
10
−x
2
B) = 10
x
C) =
sinx
x
D) lgcos2x
E) = 5 − x
2
x
19.
(03-4-39) Toq funksiyani ko’rsating.
A) (x) = cos
2
x − cosx
B) (x) = cosx sinx
C) (x) = sin
2
xtgx − 2x
D) (x) = e
x
ctgx
E)(x) = lg(|x| + 1)
20.
(03-5-35) Quysi javobda toq funksiya ko’rsatilgan?
A) = 2
x
− 2
−x
B) = 3
x
+ 3
−x
C) sinx
2
D) sin
2
2+

− x
2
E)= 3arctgx + 1
C.O’sish va kamayish oraliqlari.
1.
sinx funksiya [
π
2
;
π
2
] oraliqda o’suvchi.
2.
cosx funksiya [0; π] oraliqda kamayuvchi.
3.
tgx funksiya (
π
2
;
π
2
) oraliqda o’suvchi.
4.
ctgx funksiya (0; π) oraliqda kamayuvchi.
(96-7-57) Ushbu
cos
11π
12
,
cos(
π
3
),
sin
11π
12
sonlar uchun qo’yidagi munosabatlardan qaysi biri o’rinli?
A) x < y < z
B) x < z < y
C) y < z < x

188
D) z < y < x
E) y < x < z
Yechish: cos(−α) = cosα ekanidan
cos(
π
3
) = cos
π
3
,
tenglikni, sinα cos
³
π
2
− α
´
ekanidan esa
sin
11π
12
cos
³ π
2

11π
12
´
cos
³

5π
12
´
cos
5π
12
ni hosil qilamiz. Endi cos
11π
12
,
cos
π
3
,
cos
5π
12
sonlar-
ini
taqoslaymiz.
π
3
<
5π
12
<
11π
12
va cosx funksiya [0; π] oraliqda kamayuvchi bo’lgani
uchun
cos
π
3
> cos
5π
12
> cos
11π
12
munosabatlarni hosil qilamiz.
Javob: x < z < y (B).
1.
(97-3-57) Ushbu tg
5π
7
;
sin
π
6
;
tg
3π
7
sonlar uchun quyidagi munosabatlar-
dan qaysi biri o’rinli?
A) z > y > x
B) x > z > y
C) y > x > z
D) x > y > z
E) y > z > x
2.
(97-7-57) Ushbu tg(
5π
6
),
cos(
2π
5
),
tg(
π
8
) sonlarni kamayish tartibida yozing.
A) x > y > z
B) y > x > z
C) x > z > y
D) y > z > x
E) z > y > x
3.
(97-10-57) Ushbu cos
10π
7
;
cos
6π
7
;
sin
5π
7
sonlar uchun quyidagi munosabatlar-
dan qaysi biri o’rinli?
A) x < y < z
B) y < x < z
C) x < z < y
D) y < z < x
E) z < y < x
4.
(98-2-23) sin189
0
,
cos42
0
,
cos88
0
sonlarni kamayish tartibida yozing.
A) q > p > r
B) p > q > r
C) p > r > q
D) r > q > p
E) q > r > p
5.
(98-8-63) cos75
0
,
sin50
0
,
sin45
0
va q cos85
0
sonlarni o’sish tart-
ibida yozing.
A) q < m < p < n
B) m < n < p < q
C) q < n < p < m
D) p < m < q < n
E) q < m < n < p
6.
(98-9-21) Quyidagi ayirmalardan qaysi birining
qiymati manfiy?
A) sin140
0
− sin150
0
B) cos10
0
− cos50
0
C) tg87
0
− tg85
0
D) ctg45
0
− ctg40
0
E) cos75
0
− sin10
0
7.
(98-11-98) Quyidagi sonlarning eng kattasini top-
ing.
A) sin170
0
B) sin20
0
C) sin(30
0
)
D) sin(250
0
)
E) sin100
0
8.
(98-12-57)* sin75
0
,
cos75
0
,
tg75
0
va q ctg75
0
sonlarini kamayish
tartibida yozing.
A) p > m > q > n
B) p > m > n > q
C) p > n > m > q
D) m > p > q > n
E) q > p > m > n
9.
(99-1-50) sin60
0
,
cos(600
0
),
ctg
31π
6
sonlarni kamayish tartibida yozing.
A) z > x > y
B) x > y > z
C) y > z > x
D) z > y > x
E) y > x > z
10.
(99-6-32) Sonlarni o’sish tartibida joylashtiring.
cos(13
0
),
−sin(75
0
), c sin100
0
A) b < a < c
B) a < b < c
C) a < c < b
D) b < c < a
E) c < b < a
11.
(99-9-27) sin72
0
,
cos220
0
va
ctg184
0
· sin4
0
sonlarni kamayish tartibida
yozing.
A) N > Q > M
B) N > M > Q
C) Q > M > N D) Q > N > M
E) M > N > Q
12.
(99-10-26) tg248
0
,
cos32
0
va
sin112
0
sonlarni o’sish tartibida joylashtir-
ing.
A) q < t < k
B) k < t < q
C) t < k < q
D) t < q < k
E) k < q < t
13.
(00-7-28) Tengsizlikning qaysi biri noto’g’ri?
A) sin65
0
> cos35
0
B) tg17
0
< ctg27
0
C) cos15
0
> cos35
0
D) cos40
0
> sin80
0
E) ctg14
0
< tg80
0
14.
(01-1-44) Ushbu sin1,
sin3 va
sin5 sonlarni kamayish tartibida joylashtir-
ing.
A) a > b > c
B) a > c > b
C) c > b > a
D) c > a > b
E) b > c > a
15.
(03-1-27) sin1;
sin2;
sin3;
sin4;
sin5 sonlarni kamayish tartibida
joylashtiring.
A) a > b > c > d > e
B) e > d > b > c > a
C) b > c > a > d > e
D) c > b > a > d > e
E) b > a > c > d > e
D. Eng katta va eng kichik qiymatlari. Aniqlan-
ish va qiymatlar sohalari.
1.
sinx va
cosx funksiyalarning qiymat-
lari sohasi [1; 1] oraliqdan iborat.
2.
tgx va
ctgx funksiyalarning qiymatlari
sohasi (−∞) oraliqdan iborat.
1.
(96-6-32) Ushbu = 2sin
2
cos
2
ifodaning
eng katta qiymatini toping.
A) 1
B) 1,5
C) 2,6
D) 2
E) 2,5
2.
(96-1-56) Ushbu = 2sin3x+cos3funksiyaning
eng katta qiymatini toping.
A) 3
B) 2
C)

5
D) 4
E) 1,5

189
3.
(96-7-30) = 5
1−sinx
− e
ln2
funksiyaning eng
kichik qiymatini toping.
A) 1 − e
2
B) 3
C) 1
D) 229
E) aniqlab bo’lmaydi
4.
(98-3-55) Ushbu tg3x+ctg2funksiya ning
qanday qiymatida aniqlanmagan?
A) =
πk
2
,
k ∈ Z
B) =
π
6
+
πk
3
,
k ∈ Z
C) =
π
2
+

3
,
k ∈ Z
D) =

4
,
k ∈ Z
E) to’g’ri javob keltirilmagan.
5.
(00-1-43) [0; 42π] kesmada (x) = |cosx| funksiya
necha marta eng kichik qiymatga erishadi?
A) 3
B) 5
C) 4
D) 6
E) 7
6.
(99-8-71) Ushbu = 3sin(2+
π
4
) funksiya
[0; 2π] kesmada nechta nollarga ega bo’ladi?
A) 4
B) 5
C) 3
D) 2
E) 1
7.
(97-6-21) = 2sinx−1 funksiyaning [0;
π
6
] kesma-
dagi eng katta qiymatini toping.
A) 0
B) 1
C) 0,5
D)

− 1
E)

− 1
8.
(97-1-21) = 1+cosx funksiyaning [
π
3
;
π
2
] kesma-
dagi eng kichik qiymatini toping.
A) 0
B) 1
C) 1
1
2
D) 1 +

3
2
E)

3
2
9.
(97-8-31) sin
2
α+2cos
2
α ning eng katta qiymatini
toping.
A) 1,2
B) 1,4
C) 1,6
D) 2
E) 1,8
10.
(97-9-99) ning qanday qiymatlarida = 6 +
k
3
cos4funksiyaning eng katta qiymati 70 bo’ladi?
A) 4
B) 6
C) 4
D) ±4
E) ±6
11.
(97-10-30) Quyidagilardan qaysi biri =
10
5
|cosx|
+
2lne
3
funksiyaning eng katta qiymati?
A) 8
B) 16
C) 2 + 2e
3
D) 18
E) aniqlab bo’lmaydi.
12.
(97-11-21) = 22sinx funksiyaning [0;
π
6
] kesma-
dagi eng kichik qiymatini hisoblang.
A) 0
B)
1
2
C) 2 

3
D) 1
E) 2 
1

3
13.
(97-12-31) 2sin
2
β +cos
2
β ning eng kichik qiyma-
tini toping.
A) 0,8
B) 1,2
C) 1
D) 0,9
E) 1,1
14.
(97-2-32) sin
2
+ 2cos
2
ning eng kichik qiyma-
tini toping.
A) 0,9
B) 0,8
C) 1,2
D) 1
E) 1,5
15.
(97-3-30) Ushbu =
1
2
cosx
lne
2
funksiyaning
eng katta qiymatini toping.
A) 2,5
B) 3
C) 1 + e
2
D) 4
E) aniqlab bo’lmaydi.
16.
(97-4-39) ning qanday qiymatlarida = 1 +
k
2
sin
2
funksiyaning eng katta qiymati 10 ga
teng bo’ladi?
A) 9
B) 9
C) 3
D) 5; 3
E) 3; 3
17.
(97-7-30) Ushbu = 3lne + 3
|sinx|
funksiyaning
eng kichik qiymatini toping.
A) 3+ 3
B) 6
C) 4
D) 3
1
3
E) aniqlab bo’lmaydi.
18.
(98-8-30) Ushbu = 2−sinx funksiyaning [0;
7π
6
]
oraliqdagi eng katta qiymatini toping.
A) 3
B) 2
C) 2,5
D) 1
E)
4

3
2
19.
(98-10-34) 2sin
2
cos
2
ning eng katta qiyma-
tini toping.
A) 1,5
B) 2,5
C) 2
D) 1,8
E) 2,4
20.
(98-5-14) Ushbu (x) = 5sinx + 6 funksiyaning
eng katta qiymatini toping.
A) 1
B) 11
C) 1
D) 6
E) 7
21.
(98-1-30) Ushbu = 05cosx funksiyaning [
π
4
;
3π
4
]
kesmadagi eng kichik qiymatini toping.
A) 
1
2
B) 1
C) 0
D) 

2
8
E) 

2
4
22.
(99-7-16) Ushbu (x) = 6cosx − 7 funksiyaning
eng katta qiymatini toping.
A) 1
B) 7
C) 1
D) 0
E) 7
23.
(00-2-31) Quyidagilardan qaysi funksiya
=
2πk
3
(k ∈ Z) sonlarda eng kichik qiymatga
ega bo’ladi?
A) cos(3x+π) B) = 8sin6C) cos3x
D) cos6E) sin3x
24.
(98-12-21) Ushbu (x) = lgcosx funksiyaning qiy-
matlar to’plamini toping.
A) (−∞; 0]
B) (−∞)
C) (1; 1)
D) (1; 0)
E) (0; )
25.
(00-7-24) Ifodaning eng kichik qiymatini toping.
2sin
2
+

3cos2x
A) 1
B) 1
C) 2 

3
D) 3 − 2

2
E)

− 2
26.
(98-10-31) Ushbu (x) =
sin2x
cosx
funksiyaning
qiymatlar sohasini toping.
A) (1; 1)
B) [1; 1]
C) [2; 0) ∪ (0; 2]
D) [2; 2]
E) (2; 2)
27.
(99-10-32) Ushbu (x) = 1 − cos2x − k · cos2x
funksiya ning qanday qiymatlarida o’zgarmas
bo’ladi?
A) 2
B) 2
C) 1,5
D) 15
E) 1
28.
(99-9-35) ning qanday qiymatida
= 1−cos2x−t(1+cos2x) funksiyaning qiymati
o’zgarmas bo’ladi?
A) 1
B) 2
C) 2
D) 1
E) 15
29.
(00-2-30) Qaysi funksiya x ∈ (
π
6
;
5π
6
) oraliqda
faqat musbat qiymatlarni qabul qiladi?
A) sin(+
π
6
)
B) sin(+
5π
6
)
C) sin(x −
5π
6
)
D) sin(x −
π
6
)
E) cos(+
π
6
)
30.
(00-5-71) Funksiyaning qiymatlar sohasini top-
ing.
ctgx · ctg(
π
2
x) +
tgx · (1 + cos2x)
2cosx
A) [2; 0]
B) (2; 1) ∪ (1; 0)
C) (2; 0)
D) [2; 1) ∪ (1; 0]
E) [0; 2]

190
31.
(01-2-18) Ushbu =
x
2
sin
2
funksiyaning
[
π
2
;
π
2
] kesmadagi eng katta qiymatini toping.
A) 
π
2
+ 1
B) 
π
4
+ 1
C)
π
6
+ 1
D)
π
2
+ 1 E)
π
4
+ 1
32.
(01-2-83) Ushbu
(x) =
1
sin
6
cos
6
x
funksiyaning qiymatlar sohasini toping.
A) [0; 1] B) [1; 2] C) [1; 3] D) [1; 4] E) [0; 2]
33.
(01-2-87) Ushbu
(x) = cos(7x −
2π
21
· cos(7+
5π
21
)
funksiyaning eng katta qiymatini toping.
A) 1
B) 0,5
C) 0,75
D) 0,25
E) 0,4
34.
(01-6-41) Ushbu (x) = 16 − 6sin2funksiya-
ning qiymatlar sohasini toping.
A)(0; 22) B)(10; 22) C)[0; 16]
D) [10; 22] E)(0; 22]
35.
(01-10-34) Ushbu 13sin
2
5+ 17cos
2
5ifodaning
eng kichik qiymatini toping.
A) 12
B) 15
C) 13
D) 17
E) 14
36.
(01-10-51) Ushbu
= (sinx cosx)
2

− cos4x
2sin2x
− cosx
funksiyaning qiymatlar sohasini toping.
A) [0; 2]
B) (0; 2)
C) (0; 1) ∪ (1; 2)
D) [0; 1) ∪ (1; 2]
E) [1; 2]
37.
(01-11-23) Ushbu (x) = 2cos
x
2
+ 3 funksiyaning
qiymatlar sohasini toping.
A) [3; 5]
B) [4; 5]
C) [2; 5]
D) [1; 5]
E) [1; 5]
38.
(01-12-19) Ushbu =
1
cos
2
x
+ctg
2
x+1 funksiyan-
ing eng kichik qiymatini toping.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 2,5
39.
(02-1-23) = 1 + cosx funksiya grafigining Ox
o’qi bilan urinish nuqtalarining koordinatlarini
toping.
A) π + 2πn,
n ∈ Z
B) 2πn,
n ∈ Z
C) π πn,
n ∈ Z
D) πn,
n ∈ Z
E)
π
2
+ 2πn,
n ∈ Z
40.
(02-2-60) cos
4
x − 2sin
2
+ 7 funksiyaning
eng kichik qiymatini toping.
A) 5
B) 3
C) 2
D) 1
E) 5
41.
(02-3-31) cos
2
cosx + 1 funksiyaning eng
kichik qiymatini toping.
A)
3
4
B)
1
4
C)
1
2
D)

2
E)

3
2
42.
(02-6-30) (x) =
1
sin
4
x+cos
4
x
funksiyaning qiy-
matlar sohasini toping.
A) [0; 1] B) [0; 2] C) [1; 2] D) [1; 4] E) [0; 4]
43.
(02-9-42)
= 2cos
2
x
2
tgx · ctgx
funksiyaning qiymatlar to’plamini toping.
A) [1; 3]
B) [0; 3]
C) (1; 2) ∪ (2; 3)
D) (1; 0) ∪ (0; 2)
E) (1; 3)
44.
(02-10-16)
=
cosx
cos
x
2
− sin
x
2
funksiyaning qiymatlar to’plamini toping.
A) (

2;

2)
B) [1; 1]
C) (−∞)
D) [0; 2]
E) [2; 2]
45.
(02-12-53)
(x) = 3
log
2
(3sin
2
x+1)
funksiyaning qiymatlar to’plamini toping.
A) [1; 9]
B) [0; 9]
C) [0; 9)
D) (1; 9)
E)
[1; 9)
46.
(99-5-21)* Ushbu sin
6
cos
6
ifodaning eng
kichik qiymatini toping.
A)
1
6
B)
1
2
C)
1
4
D)
1
8
E)
1
12
47.
(03-1-26)
sin
³
x

x − 

− x
´
funksiyaning aniqlanish sohasini toping.
A) [1; 3]
B) [1; 2)
C) (2; 3]
D) [1; 2) ∪ (2; 3]
E) [0; 3]
48.
(03-2-11) cos
2
x −

3
2
sin2funksiyaning eng
katta va eng kichik qiymatlari yig’indisini toping.
A) 1,5
B) 0,5
C) 1
D) 2
E) 

3
2
49.
(03-2-29) 
Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling