M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
x − y)
3
− (z − y)
3
+ (z − x)
3
A) 3(x − y)(y − z)(x − z)
B) 3(x − y)(z − y)(x − z)
C) 3(y − x)(y − z)(z − x)
D) 3(x − y)(z − y)(z − x)
E) ko’paytuvchilarga ajralmaydi
21.
(01-8-8) Ushbu
(b)(+ 2) − (a − b)(a − b − 2)
ni ko’paytuvchilarga ajrating.
A) 2(b)(+ 1)
B) 4a(+ 1)
C) 2a(b − 1) D) 4a(b − 1)
E) (2+ 1)(b − 1)
22.
(03-4-7)* Agar m − n ratsional son, mnva
lar esa irratsional sonlar bo’lsa, quyidagilardan
qaysi biri ratsional son bo’ladi?
A) m − 2n
B) m
2
n − mn
2
C) m
3
− n
3

3mn(m − n)
D) 2m − n
E) 3m − 5n
23.
(03-5-14)*
x
3
− 3x
2
− 4+ 12 ko’phad quyidag-
ilarning qaysi biriga bo’linmaydi?
A) + 3
B) x − 3
C) + 2
D) x − 2
E) x
2
− x − 6
24.
(03-6-9)*
7
6
− 27 soni quyidagilarning qaysi
biriga qoldiqsiz bo’linadi?
A) 51
B) 49
C) 45 D) 23
E) 13
25.
(03-7-14)*
7
6
+ 27 soni quyidagilarning qaysi
biriga qoldiqsiz bo’linadi?
A) 51
B) 49
C) 45 D) 23
E) 13
26.
(03-8-35)*
(c)(ab bc ac− abc
ni ko’paytma shaklida yozing.
A) (b)(c)(c)
B) a
2
b
2
c
2
C) (b)(c)(a − c)
D) a
2
b
2
− c
2
E) 0

23
1.3.4
Ayniyatlarni isbotlash. Ifodalarni
soddalashtirish.
(97-10-19) Soddalashtiring:
³ 3a
+ 6

2a
a
2
+ 12+ 36
´
:
3+ 16
a
2
− 36
+
6(a − 6)
+ 6
A) 6
B)
6
a+6
C)
1
a−6
D) + 6
E) a − 6
Yechish: Qavs ichidagi kasrlarni umumiy maxrajga
keltiramiz:
3a
+ 6

2a
a
2
+ 12+ 36
=
3a
+ 6

2a
(+ 6)
2
=
=
3a
2
+ 18a − 2a
(+ 6)
2
=
3a
2
+ 16a
(+ 6)
2
Birinchi kasrning suratini soddalashtirib, ko’paytuv-
chilarga ajratamiz va keyingi amallarni bajaramiz:
a(3+ 16)
+ 6
·
(a − 6)(+ 6)
3+ 16
+
6(a − 6)
+ 6
=
=
a(a − 6)
+ 6
+
6(a − 6)
+ 6
=
(a − 6)(+ 6)
+ 6
a − 6.
J: a − 6 (E).
(97-9-80) Hisoblang:
1000
3
+ 3 · 1000 · 995 · 1995 + 995
3
1000
2
+ 2 · 1000 · 995 + 995
2
A) 1995
B) 195
C) 995
D) 2195
E) 895
Yechish: a
3
+ 3a
2
+ 3ab
2
b
3
= (b)
3
va a
2
+ 2ab +
b
2
= (b)
2
ekanidan foydalanib,
1000
3
+ 3 · 1000 · 995 · 1995 + 995
3
1000
2
+ 2 · 1000 · 995 + 995
2
=
=
1000
3
+ 3 · 1000
2
· 995 + 3 · 1000 · 995
2
+ 995
3
(1000 + 995)
2
=
=
(1000 + 995)
3
1995
2
= 1995 ni hosil qilamizJ : 1995 (A).
1.
(96-3-21) Kasrni qisqartiring:
x
2
− 3xy
9y
2
− x
2
A)
x
x+3y
B) 
x
x+3y
C)
x
x−3y
D) 
x
x−3y
E)
y
x+3y
2.
(96-3-74) Soddalashtiring:
x
3
+ 2x
2
x
(+ 1)
2
A) 2x
B) + 1
C) + 2
D) x
E) x − 1
3.
(96-11-22) Kasrni qisqartiring:
a
2
− 2ab
4b
2
− a
2
A)
a
a+2b
B)
a
a−2b
C)
a
a+2b
D) 
a
a−2b
E) 
b
a+2b
4.
(96-12-22) Kasrni qisqartiring:
x
2
+ 3xy
9y
2
− x
2
A)
x
x+3y
B) 
x
x+3y
C)
x
x−3y
D)
y
3y−x
E)
x
3y−x
5.
(99-8-20) Ifodani soddalashtiring.
· 4
2n−3
− 20 ·
¡
2
n−2
¢
4
A) 2
B) 4
2n
C) 4
D) 2
n−1
E) 0
6.
(98-6-12)* Qisqartiring.
x
2π
− y
2π
x
π
y
π
A) x
2
y
2
B) x
2
− y
2
C) x − y D) x
π
− y
π
E) 0
7.
(98-7-25) Soddalashtiring.
2
5n−3
· 2
3n+2
2
4n−1
A) 2
3n
B) 2
4n+1
C) 2
4n+2
D) 2
5n
E) 2
4n
8.
(98-11-9) Qisqartiring.
x
6
− x
4
x
3
x
2
A) x
3
− x
2
+ 1
B) x
3
x
2
+ 1
C) x
3
− x
2
D) x
3
x
2
E) x
3
+ 1
9.
(98-12-24) Soddalashtiring.
3
4n+3
· 3
3n−2
3
2n−1
A) 3
5n+2
B) 3
5n+3
C) 3
5n+1
D) 3
5n−1
E) 3
5n+4
10.
(99-8-23) =
1
2b
bo’lsa, a
2
b
2
− ab + 1 ifodaning
qiymatini toping.
A)
3
4
B) 1
1
2
C) 1 D) 1
1
4
E) 2
11.
(00-8-54) Qisqartiring.
a
8
− a
4
a
4
a
2
A) a
6
B) a
4
− a
2
C) a
4
− 1
D) a
4
a
2
E) a
2
− a
4
12.
(99-1-10) Soddalashtiring.
p − q
p
3
· q
2

q
p
2
· q
3
A) 
p
2
+q
2
p
3
·q
3
B)
2pq−p
2
−q
2
p
3
·q
3
C) 
2
p
3
·q
2
D) 
2
p
3
·q−p
2
·q
2
E) 0
13.
(99-1-11) Soddalashtiring.
x
2
− y
2
2xy
:
y
2x
A)
x−y
y
B)
x−y
y(1+y)
C)
(x−y)
2
y(x+y)
D)
1
y
E)
x
y

24
14.
(99-6-5) Soddalashtiring.
³ 16x
31
9y
3
´
3
:
³ 8x
23
3y
2
´
4
A)
−y
x
B)
−x
y
C)
x
9y
D)
−y
9x
E)
−x
9y
15.
(96-6-12) Ushbu
1. 
a−1
a+b
=
a+1
a+b
2. 
a−1
a+b
=
−a−1
a+b
3. 
a−1
a+b
=
1−a
a+b
4. 
a−1
a+b

1−a
a−b
tengliklardan qaysi biri aniyat?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) hech biri
16.
(97-8-12) Quyidagi keltirilgan tengliklardan qaysi
biri ayniyat?
A)
m
3
−n
3
m+n
m
2
mn n
2
B) 2mn − n
2
− m
2
= (n)
2
C) m − (m − n− (m − n) = 2n − m
D) 
m−n
n
=
−m−n
n
E) m
3
n
3
= (mn)
9
17.
(97-12-11) Quyidagi keltirilgan tengliklardan qaysi
biri ayniyat?
1)
p
2
−q
2
p
2
+q
2

p
2
−q
2
q
2
−p
2
2)
p
2
−q
2
p
2
+q
2

p
2
−q
2
p
2
+q
2
3) 
p
2
+q
2
p
2
−q
2
=
p
2
+q
2
q
2
−p
2
4) 
p
2
−q
2
q
2
−p
2
=
p
2
−q
2
p
2
+q
2
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) bularning ichida ayniyat yo’q
18.
(96-1-23) Soddalashtiring.
³
x −
1 + x
2
x − 1
´
:
x
2
+ 2+ 1
x − 1
A) 1
B)
1
x+1
C)
x−2
(x+1)
2
D) 
1
x+1
E) 0
19.
(96-7-19) Soddalashtiring.
³ 5m
+ 3

14m
m
2
+ 6+ 9
´
:
5+ 1
m
2
− 9
+
· (m − 3)
+ 3
A)
3
m+3
B) 3
C) m − 3
D) 1
E)
m−3
m+3
20.
(96-9-15) Soddalashtiring.
− x
1
x
2
− x x
2
A) 1
B) x
2
C)
1
x
2
D) 1 
1
x
E) 1 +
1
x
21.
(96-9-74) Soddalashtiring.
³
m
2

1 + m
4
m
2
− 1
´
:
m
2
+ 1
+ 1
A) m − 1
B)
1
m−1
C)
1
m+1
D) 1
E)
1
1−m
22.
(96-10-24) Soddalashtiring.
³
b
2

1 + b
4
b
2
+ 1
´
:
− b
1 + b
2
A) 1
B) 1
C) b − 1
D)
1
b+1
E) −b − 1
23.
(96-12-72) Soddalashtiring.
x
3
x
2
+ 1
x
2
+ 1
A) x − 1
B) x
C) 2x
D) + 1
E) + 2
24.
(96-13-15) Soddalashtiring.
³
x
1
y
1
´
·
xy
(y)
2
A) 1 B)
x
2
·y
2
(x+y)
3
C) x
2
· y
2
D)
1
x+y
E)
1
(x+y)
2
25.
(97-2-12) Quyidagilarning qaysi biri ayniyat?
1) 2a
2
− 4ab + 2b
2
(a − b)
2
2)
(x
3
−y
3
)
x
2
+xy+y
2
x − y
3) (a − b c) = −a b − c
4) 
a
2
1
b
=
a
2
1
b
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) hech biri ayniyat emas
26.
(97-3-19) Soddalashtiring.
³ 3a
a − 4
+
10a
a
2
− 8+ 16
´
:
3a − 2
a
2
− 16

4(+ 4)
a − 4
A) + 4
B) 4
C) 
4
a+4
D)
1
a−4
E) 4 − a
27.
(97-4-21) Soddalashtiring.
a
3
b
3
a
2
− ab b
2
· a
3
· b
3
A) (b)
2
B) 1
C) ab
D) a − b
E) b
28.
(97-7-19) Soddalashtiring.
³ 2x
x − 5
+
x
x
2
− 10+ 25
´
:
2x − 9
x
2
− 25

5(+ 5)
x − 5
A) 5
B)
x+5
x−5
C)
5
x+5
D)
1
x−5
E) 5 + x
29.
(98-1-21) Soddalashtiring.
³ 4a
− a
2

a − 2
4 + 2a
´
·
4
+ 2

a
− a
A) 1
B)
2a
2−a
C)
3+a
2−a
D) 1
E) 2
30.
(98-2-8) Soddalashtiring.
x
3
− 8
x
2
+ 2+ 4

x
2
− 4
x − 2
A) 4
B) 2x
C) 2x
D) 0
E) 4
31.
(98-2-29) Ushbu
x
3
+ 8
x
2
− 2x
1
+ 4
ifodaning = 05 dagi qiymatini hisoblang.
A) 45
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
32.
(98-8-21) Soddalashtiring.
x
− x

− x
2
1 + x
2
·
³
1
(x − 1)
2

x
− x
2
´
A) 1
B) 1
C)
x+1
1−x
D)
1
x−1
E)
2x−1
1−x

25
33.
(98-9-7) Soddalashtiring.
a
2
ab b
2
a
3
− b
3

a
2
− ab b
2
a
3
b
3
A)
2b
b
2
−a
2
B)
2a
a
2
−b
2
C)
2b
a
2
−b
2
D)
2a
b
2
−a
2
E)
b
a
2
−b
2
34.
(98-10-12) Soddalashtiring.
x
3
y
3
x
2
− xy y
2

x
2
− y
2
y
A) 2B) 2C) 2D) 2E) 2x − 2y
35.
(99-4-26) Ifodani soddalashtiring.
5+ 6
x
2
− 4

x
x
2
− 4
:
x
x − 2

+ 2
x − 2
A) 1
B) 1
C)
x−2
x+2
D)
x
2
+4
4−x
2
E)
1
x+2
36.
(99-9-19) Soddalashtiring.
³
1
a(+ 1)
+
1
(+ 1)(+ 2)
´
·
a
2
+ 2a
8
A)
1
6
B)
1
8
C)
3
4
D)
1
4
E)
5
8
37.
(00-3-16) Soddalashtiring.
³ a
2
− 4
a
2
+ 4
´
2
+
³ 4a
a
2
+ 4
´
2
A) a − 4
B) 2
C)
a
2
4
a
2
+4
D)
a−4
a+4
E) 1
38.
(00-5-26) Soddalashtiring.
x
3
− 2x
2
3+ 3
:
x
2
− 4
3x
2
+ 6+ 3
A)
x(x+1)
x+2
B)
x
2
(x+1)
x+2
C)
x
2
(x−1)
x+2
D)
x
2
(x−2)
x+2
E)
x
2
(x+1)
x−2
39.
(00-6-15) Soddalashtiring.
³
1
m
2
− m

1
m − 1
´
·
m
+ 2
+
m
m
2
− 4
A)
2m−2
m
2
4
B)
m
m−2
C)
2
m
2
4
D)
1
m+2
E)
2m+1
4−m
2
40.
(00-7-13) Soddalashtiring.
(a
3
− 3a
2
+ 3ab
2
− b
3
· (b) :
³ a
3
b
3
b
− ab
´
A) b
2
− a
2
B) a
2
− b
2
C) (a − b)
2
D) (b)
2
E) a
2
b
2
41.
(00-10-6)* Kasrni qisqartiring.
x
16
− x
8
+ 1
x
24
+ 1
A)
h
(x
2
)
4
+ 1
i
1
B)
h
(x
2
)
3
+ 1
i
1
C)
h
(x
2
)
4
+ 1
i
1
D)
h
(x
2
)
3
+ 1
i
1
E)
h
(x
3
)
2
+ 1
i
1
42.
(00-10-12) Soddalashtiring.
· 2
k−2
+ 10 · 2
k−1
10
k+2
A) 4
1
· 5
−k
B) 4
2
· 5
−k
C) 4 · 5
−k
D) 2
1
· 5
−k
E) 2 · 5
−k
43.
(00-10-74) Kasrni qisqartiring.
2
m+1
+ 2
−m+1
(4
m
+ 1)(3
m+2
+ 3
m+1
)
A) 0· 6
−m
B)
³
2
3
´
m
C) 6
−m−1
D) 3
m
E) 2
m
44.
(97-2-6) Ushbu
12 − 3n
n
ifoda ning nechta nat-
ural qiymatida natural son bo’ladi?
A) 6
B) 3
C) 5
D) 4
E) 2
45.
(97-4-10) n(n ∈ N ) ning
5n
4
+ 4n
2
+ 8
n
2
kasr bu-
tun son bo’ladigan barcha qiymatlarini toping.
A) 1
B) 1; 2
C) 2
D) 1; 2; 4
E) 2; 4
46.
(97-8-6)
10n − 24
n
ifoda natural son bo’ladigan n
ning natural qiymatlari nechta?
A) 4
B) 7
C) 6
D) 5
E) 8
47.
(97-9-70) n(n ∈ N ) ning
5n
3
+ 6n
2
+ 7n
n
kasr
natural son bo’ladigan barcha qiymatlarini top-
ing.
A) 1; 2; 3
B) n ∈ N
C) 1; 2; 3; 6
D) 1; 2; 5
E) 1; 2; 4; 8
48.
(97-12-5) Ifoda natural son bo’ladigan ning bar-
cha natural qiymatlari nechta?
16n
2
− 128
n
2
A) 5
B) 3
C) 2
D) 6
E) 7
49.
(98-1-11) Ushbu
2n − 3
+ 1
ifoda ning nechta nat-
ural qiymatida butun son bo’ladi?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) hech bir qiymatida
50.
(98-8-11) Ushbu
3n − 1
+ 2
ifoda ning nechta bu-
tun qiymatida natural son bo’ladi?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 2
E) hech bir qiymatida
51.
(96-6-6)
6n − 12
n
ifoda ning nechta natural qiy-
matida natural son bo’ladi?
A) 6
B) 5
C) 3
D) 2
E) 4
52.
(98-10-3) Ushbu

Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling