M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   83

2
+
1
2 +

3
´
· (2 +

2)
A) 2

2
B) 2

3
C) 2
D) 3

2
E) 4
19.
(00-3-4) Soddalashtiring.
4
r
7
1
2

2

10
210
A) 2 − 3

10
B) 10
C) 3

10 − 2
D) 10
E) 4

10
20.
(00-5-35) Kasrning maxrajini irratsionallikdan
qutqaring.
1
1 +3
A)
2+

2+

6
2
B)
2

2+

6
4
C)
2+

2

6
2
D)
2

2

6
2
E)
2+

2+

6
4
21.
(00-10-47) Amallarni bajaring.
9


7
+
22
7 +

5

1

7 +

5
A) 1
B) 6
C)
1
5
D) 5
E) 1
22.
(98-7-17) O’zaro teskari sonlarni aniqlang.
1)

7
2
va
2

7
7
2)5 va

6 +

5
3)
2

5
9
va
9

5
10
4)

− 1 va

3 + 1.
A) hammasi
B) 2; 3; 4
C) 1; 3; 4
D) 1; 2; 4
E) 1; 2; 3
23.
(98-12-16) O’zaro teskari sonlarni aniqlang.
1)

5
3
va
3

5
5
2) 3 

2 va 3 +

2
3)
2

3
5
va
5

3
6
4)

2 + 1 va

− 1.
A) 1; 3; 4 B) 1; 2; 3 C) 2; 3; 4 D) 1; 3 E) 2; 4
24.
(01-7-6) Ushbu

45 · 10 · 18 va

21 · 56 · 6 son-
larning eng katta umumiy bo’luvchisini toping.
A) 9
B) 10
C) 18
D) 12
E) 6
25.
(01-1-6) Kasrning maxrajini irratsionallikdan
qutqaring.
3

− 2

2
2

− 3

2
A)
1
2
(

5+3

2) B)
1
2
(3

52

2) C) 9+25

10
D) 25

10 − 9 E)

− 15

5

30
26.
(01-6-23) Hisoblang.
àp
2 +

3
p


3
+
p


3
p
2 +

3
!
2
A) 12
B) 14
C) 18
D) 16
E) 15
27.
(01-7-4) Soddalashtiring.
4 + 5

2 +

756
A) 2

2 + 1
B) 3
C) 2
D) 2
E) 1
28.
(01-9-13) Ushbu
³p
0
p
08 +
p
18 +
p
32
´
:
1
5
1
2
− 2
ifodaning qiymatini toping.
A) 4
B) 6
C) 2
D) 1
E) 0
29.
(01-11-8) Ushbu
³
18 +

72 

12
´
·
³
18 +

72 +

12
´
ifodaning qiymatini hisoblang.
A) 148
B) 149
C) 147
D) 150
E) 151
30.
(02-2-6)
3
r
1
5
+
1
2

20 +
r
4
5
ni soddalashtiring.
A) 2

5
B)

5
C) 3

5
D)
6

5
E)
7

5
31.
(02-4-2) Agar =
(

75)
2
bo’lsa,
(+ 1)(+ 2)(+ 3)(+ 4)
ning qiymatini hisoblang.
A) 075
B) 075
C) 3
D) 3
E) 15
32.
(02-6-5) Agar =

7 +

6, =6 bo’lsa,
2a
2
− 5ab + 2b
2
ni hisoblang.
A) 47
B) 2
C) 55
D) 49
E) 3
33.
(02-6-26)
16

33

4

7 +

3
ni hisoblang.
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
34.
(02-7-46)
p
09 +
p
14
p
81
ni soddalashtiring.
A)

36 B)

036 C) 36 D) 3

10 E) 6

10
35.
(02-9-10)
3
r
3
2
3


132 + 4
r
2
1
16
ni soddalashtiring.
A) 0
B) 2

33
C) 3

3
D) 4

11
E) 2
36.
(00-2-3)* Ifodani hisoblang.
[

1] + [

2] + [

3] + ... + [

10]
bunda [a− a sonining butun qismi.
A) 15
B) 19
C) 18
D) 17
E) 21
37.
(98-7-20) Agar 

5 bo’lsa, a
2
− 5b
2
ni
hisoblang.
A) 0
B)

5
C) 5
D) 5
E) 

5
38.
(98-6-5) Agar a > 0, b > 0 va c < 0 bo’lsa, to’g’ri
tenglikni ko’rsating.
A)

a
2
· b
2
· c
2
a|b|c
B)

a
2
· b
2
· c
2
abc
C)

a
2
· b
2
· c
2
−ab|c|
D)

a
2
· b
2
· c
2
|a|bc
E)

a
2
· b
2
· c
2
−abc
39.
(03-5-2)

196 ·

196

0196 ·

196
ni hisoblang.
A) 1000 B) 100 C) 196 D) 10 E) 196
40.
(03-5-12) Agar

5 = m,

7 = bo’lsa,

560 ni
va orqali ifodalang.
A) 4mn B) 2mn C) 6mn D) 8mn E) 16mn
1.4.2
Hisoblashga oid misollar.
1.
p
b

=
q
a+A
2
+
q
a−A
2
, A =

a
2
− b
2
c
2.
p
a − b

=
q
a+A
2

q
a−A
2
, A =

a
2
− b
2
c
(96-3-73) Ayirmaning qiymatini toping.
q
− 2

20 
q
9 + 2

20
A) 3
B) 6
C) 4
D) 5
E) 4
Yechish: =
p
− 2

20 
p
9 + 2

20 deb belgi-
laymiz. x < 0 ekani ravshan. U holda
x
2
= 9 − 2

20 − 2
q
(9 − 2

20)(9 + 2

20) + 9+
+2

20 = 18 − 2

81 − 80 = 18 − 2 = 16.
Demak, 4 ekan. J: 4 (C).
1.
(96-6-28) Hisoblang.
q
23 − 8

7 +
q
23 + 8

7
A) 7
B) 6
C) 8
D) 9
E) 5
2.
(96-9-13) Yig’indining qiymatini toping.
q
11 + 6

2 +
q
11 − 6

2
A) 6
B) 4
C) 8
D) 5
E) 7

31
3.
(96-12-71) Ayirmaning qiymatini toping.
q
9 + 2

20 
q
− 2

20
A) 4
B) 5
C) 6
D) 3
E) 4
4.
(96-13-13) Yig’indining qiymatini toping.
q
7 + 4

3 +
q
− 4

3
A) 3
B) 5
C) 4
D) 6
E) 7
5.
(97-1-25) Hisoblang.
rq
28 − 16

3
A) 3 

3
B) 4

− 1
C) 2 

3
D)

− 1
E) 2

− 1
6.
(97-1-55) Hisoblang.
qq
4 +

7
A) 0 B) 4 C) 2

2 D) 

2 E) 

10
7.
(97-2-28) Hisoblang.
q
19 + 8

3 +
q
19 − 8

3
A) 6
B) 7
C) 9
D) 8
E) 5
8.
(97-5-21) Soddalashtiring.
q
− 4

3
A) 2 +

3
B)

− 2
C) 3 +

3
D) 2 

3
E) 3 

3
9.
(97-6-25) Hisoblang.
rq
17 − 12

2
A) 3 − 2

2
B) 2 

2
C) 2

− 1
D)

− 1
E) 3 

2
10.
(97-6-53) Hisoblang.
q


5 +
q
3 +

5
A) 2

3
B)

10
C) 2
D)

2
E) to’g’ri javob keltirilmagan
11.
(97-8-27) Hisoblang.
q
11 − 6

2 +
q
11 + 6

2
A) 8
B) 4
C) 3
D) 6
E) 5
12.
(97-9-21) Soddalashtiring.
q
9 + 4

2
A) 2

2 + 1
B) 2

− 1
C) 3 +

2
D) 3 

2
E) 3 + 2

2
13.
(97-11-25) Hisoblang.
r
15 − 4
q
7 + 4

3
A)

− 1
B) 4 

3
C) 3

3
D) 3 − 2

3
E) 2 

3
14.
(97-12-27) Hisoblang.
q
− 4


q
9 + 4

2
A) 2
B) 3
C) 3
D) 4
E) 2
15.
(98-4-31) Hisoblang.
q


· (3 +

5)(

10 

2)
A) 8
B) 4
C) 10
D) 1
E) 2
16.
(98-5-10) Hisoblang.
q
19 − 8

3
A) 4 

3
B) 4 +

3
C) 3 +

3
D) 3

3
E) 4 

6
17.
(98-7-14) Hisoblang.
³q


5 +
q
3 +

5
´
2
· 05
2
A) 38
B) 30
C) 40
D) 44
E) 50
18.
(98-7-29) Soddalashtiring.
s
13 + 30
r
2 +
q
9 + 4

2
A) 3 +

3
B) 5 +

2
C) 5 + 2

3
D) 5 + 3

2
E) 3 +

2
19.
(98-10-41) Hisoblang.
q
19 − 8

3 +

3
A) 4 B) 4 C) 4 + 2

3 D) 2

− 4 E) 2

− 2
20.
(99-1-9) Hisoblang.
q
11 + 6

2 +
q
11 − 6

2
A) 6
B) 22
C)

22
D) 6012
E) 592
21.
(99-2-13) Ushbu
q
9 +

65 ·
q


65
soni 14 dan qanchaga kam?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
22.
(99-3-4) Qaysi ifodaning qiymati ratsional son-
dan iborat?
1) (1 

2) · (1 +

2);
3)
0,5
1

0,5


05;
2) 1 + 2

7;
4) (1 +

05)
2
− (1 

05)
2
A) 1; 2
B) 1; 3
C) 1; 4
D) 1
E) 3; 4

32
23.
(99-5-11) Agar

t
5
+ 3 

t
5
− 2 = 1 bo’lsa,

t
5
+ 3+

t
5
− 2 ning qiymati nechaga teng bo’-
ladi?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 8
24.
(99-7-4) Hisoblang.
q
9 +

77 ·
q


77
A) 3
B) 12
C) 2
D) 4
E) 1
25.
(99-7-12) Hisoblang.
q
11 − 6

2
A) 2
B) 3 

2
C) 3 

3
D) 3
E)

6
26.
(99-10-14) Hisoblang.
p
3 + 2

2 +
p
− 2

2
4

2
A)

2
4
B) 05
C)

2
2
D) 075
E) 08
27.
(00-1-48) Hisoblang.
q
7 + 2

10 ·
q
− 2

10
A) 2
B) 32
C) 3
D) 25
E) 15
28.
(00-8-27) Soddalashtiring.
q
2 +

·
r
2 +
q
2 +

·
·
s
2 +
r
2 +
q
2 +

·
·
s

r
2 +
q
2 +

3
A) 1 B)

2 C)

3 D)
p
1 +

2 E)
p
2 +

2
29.
(00-8-28) Soddalashtiring.
q
− 2

5
A)

− 1
B) 1 

5
C) 2 

3
D) 1 +

5
E) 2 

5
30.
(00-10-4) Soddalashtiring.
s
21 − 2
r
21 + 2
q
19 − 6

2
A) 3

2 + 1
B) 3

2 + 2
C) 3

− 2
D) 2

3 + 2
E) 3

− 1
31.
(96-7-14) Hisoblang.
r
65
3
+ 35
3
100
− 35 · 65
A) 100
B) 30
C) 10
D) 45
E) 65
32.
(97-3-14) Ifodaning qiymatini toping.
r
68
3
− 32
3
36
+ 68 · 32
A) 16
2
3
B) 85
C) 100
D) 25
5
6
E) 120
33.
(97-7-14) Ifodaning qiymatini toping.
r
59
3
+ 41
3
100
− 59 · 41
A) 24
B) 100
C) 18
D) 50
E) 36
34.
(97-10-14) Ifodaning qiymatini toping.
r
82
3
− 18
3
64
+ 82 · 18
A) 64
B) 100
C) 125
D) 50
E) 82
35.
(01-1-4) Hisoblang.
q
− 2


q
5 + 2

6
A) 2

2
B) 4

6
C)

2
D) 

2
E) 2

2
36.
(01-2-22) Hisoblang.
s
9 +

65
2
+
s


65
2
A)

13
B) 9 

10
C) 4

2
D) 7 

2
E) 8 

3
37.
(01-11-36) Soddalashtiring.
q
6 + 4

2 +
q
− 4

2
A) 38
B) 36
C) 4
D) 42
E) 45
38.
(02-7-45) Agar = 19 

192 bo’lsa,

+

3
ifodaning qiymatini toping?
A) 4
B) 6
C) 5
D) 2 +

3
E) 4

3
39.
(02-10-4)
s


r

q
29 − 6

20
ning qiymatini toping.
A) 1 B)
4

5 C)3 D) 2 E)

5
40.
(02-10-43)
q
52 − 30


q
52 + 30

3
ning qiymatini hisoblang.
A) 10
B) 10
C) 8
D) 8
E) 6
41.
(03-1-1)
r
(
π
2


3)
2
+
r
(
π
3


2)
2

q
5 + 2

6
ni soddalashtiring.
A)
5π
6
− 2(

2 +

3)
B)

3 +

2
C)
5π
6
D) 2

− 2

2
E)
5π
6

33
42.
(03-4-11)
q
2 +


q


3
ning qiymatini hisoblang.
A)

3
B) 2

3
C) 2

2
D)

2
E)

6
43.
(03-5-4)
8 + 2

2
4 +

128
kasr qisqartirilgandan keyin,
quyidagilarning qaysi biriga teng bo’ladi?
A)

2
2
B)

2
4
C)
2

2
D)

2 + 1
E)

2+1
2
44.
(03-7-50)
q
11 − 4

7
ni soddalashtiring.
A)

7 + 2
B)

− 2
C)

− 1
D) 2 

7
E)

7
45.
(03-8-24) Ifodani soddalashtiring:
³
15

6 + 1
+
4

− 2

12


6
´
· (

6 + 11)
A) 115 B) 127 C) 100 D) 116 E) 21

6
46.
(03-10-8) Agar =

31
2
bo’lsa, (x − 1)(+ 2)
ifodaning qiymatini toping.
A) 15
B) 15
C) 3
D) 3
E) 2

3
47.
(03-10-17)

2 + 1
3 + 2

2


− 1
− 2

2
ni soddalashtiring.
A) 1
B) 1
C) 2
D) 2
E)

2
48.
(03-11-74)
q
17 − 12

· (6 + 4

2)
ning qiymatini hisoblang.
A)

2 B) 

2 C)
p
3 +

8 D) 2 E)
p


8
1.4.3
Ifodalarni soddalashtiring.
1.
(97-1-57) Ushbu
(+

y·
p
y − ·

y · x x
2
y − x
2
ifodani = 2

6 va = 23 bo’lganda hisoblang.
A) 1 B) 1 C)
1
2
D) 
1
2
E) to’g’ri javob keltirilmagan
2.
(97-6-56) Ifodani = 15 va = 3

2 bo’lganda
hisoblang.
(

n)
p
m − 2

m · n n
2
m − n
2
A) 1 B) 1 C) 3 D) 0
E) to’g’ri javob keltirilmagan
3.
(99-1-15) Soddalashtiring.
³
1

+

b


+

b
a − b
´
·
a − 2

a

b
2

b
A)

b−

a

a+


Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling