M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet81/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   83
π B) 132π C) 126π D) 156π E) 144π
7.
(00-7-49) Muntazam to’rtburchakli prizmaga ko-
nus ichki chizilgan. Konusning asosi prizman-
ing ostki asosida, uchi esa prizma ustki asosining
markazida yotadi. Prizma hajmining konus ha-
jmiga nisbatini toping.
A)
8
π
B)
9
π
C)
12
π
D)
10
π
E)
7
π
8.
(00-1-56) Muntazam uchburchakli piramidaga ko-
nus ichki chizilgan. Agar piramidaning yon yoqlari
bilan asosi 60
0
li burchak hosil qilib, piramidan-
ing asosiga ichki chizilgan aylananing radiusi 16
ga bo’lsa, konusning yon sirtini toping.
A) 524π B) 512π C) 536π D) 514π E) 518π
9.
(01-1-60) Konus asosining radiusi 2 ga, o’q kesi-
mining uchidagi burchagi 60
0
ga teng. Shu konus-
ga tashqi chizilgan muntazam uchburchakli pi-
ramidaning hajmini toping.
A) 12
B) 12

3
C) 18

3
D) 6
E) 24
10.
(02-6-49) Kubga ichki chizilgan silindrning hajmi
unga ichki chizilgan konusning hajmidan π ga or-
tiq. Kubning hajmini toping.
A) 4
B) 6
C) 8
D) 12
E) 27
11.
(03-1-44) Kubga ichki chizilgan silindrning hajmi
2π ga teng. Shu kubga tashqi chizilgan sferaning
yuzini toping.
A) 12π
B) 18π
C) 20π
D) 24π
E) 27π
12.
(03-4-54) Asosining radiusi 6 ga teng bo’lgan silin-
drga konus ichki chizilgan. Konusning asosi silin-
drning asosi bilan, uchi esa silindr ustki asosining
markazi bilan ustma - ust tushadi. Konusning
yon sirti 60π ga teng. Silindrning yon sirtini top-
ing.
A) 92π
B) 94π
C) 96π
D) 98π
E) 90π
13.
(03-7-83) Kubning ostki asosidagi tomonlarining
o’rtalari ketma - ket tutashtirildi. Hosil bo’lgan
to’rtburchakning uchlari kub ustki asosining mar-
kazi bilan tutashtirildi. Agar kubning qirrasi a ga
teng bo’lsa, hosil bo’lgan piramidaning to’la sir-
tini toping.
A)
2a
2
3
B) 3a
2
C) 15a
2
D) 2a
2
E)
2a
2

3
3
14.
(03-11-50) Balandligi 16 ga, asosining radiusi 12
ga teng bo’lgan konusga balandligi 10 ga teng
bo’lgan silindr ichki chizilgan. Silindr asosining
radiusini toping.
A) 45
B) 4
C) 48
D) 42
E) 5

300
1996 yil - Matematika
1-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
E
B
D
B
B
C
B
C
B
1
B
C
B
B
A
B
D
C
B
D
2
B
C
B
D
B
E
D
C
D
A
3
B
C
C
E
B
C
B
B
D
C
4
D
C
D
D
C
E
D
C
A
D
5
C
D
D
A
C
C
C
A
D
D
6
D
3-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
B
C
D
E
B
B
D
B
1
E
D
D
E
E
A
D
C
D
C
2
E
B
B
D
C
B
C
C
A
A
3
C
A
E
C
B
B
D
A
C
C
4
C
E
D
C
B
D
B
E
B
D
5
C
B
B
C
B
E
C
D
C
C
6
B
B
A
B
C
C
D
A
C
B
7
E
B
D
C
D
B
C
E
D
A
8
B
D
C
E
C
A
B
B
D
E
9
E
C
E
B
D
A
C
E
B
D
10
A
C
E
B
A
D
D
C
B
E
11
A
D
B
6-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
B
A
C
D
E
D
E
B
1
C
D
C
C
D
D
B
D
E
C
2
D
A
E
C
E
A
D
B
C
A
3
E
C
D
C
C
E
B
E
D
A
4
C
E
B
E
C
D
A
C
C
B
5
C
C
A
D
D
C
C
A
D
C
6
B
7-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
B
D
C
D
C
A
B
A
B
1
C
A
C
E
B
C
B
A
C
C
2
E
B
A
B
E
C
C
A
B
B
3
C
D
B
E
C
A
C
D
D
C
4
B
D
B
B
A
C
B
B
C
E
5
C
C
B
E
B
C
B
B
C
C
6
C
9-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
C
B
D
B
E
A
B
D
1
A
E
B
A
D
C
E
A
B
B
2
C
B
A
C
B
A
D
C
E
A
3
C
B
A
C
D
D
A
C
C
E
4
E
E
A
D
B
E
E
A
D
C
5
B
B
D
A
A
C
B
D
D
C
6
C
C
B
B
C
A
C
D
A
B
7
D
B
E
C
E
A
B
B
D
B
8
D
E
A
C
D
E
B
D
B
D
9
C
D
C
E
A
C
D
D
D
D
10
C
E
C
C
C
C
10-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
B
A
A
B
A
C
C
C
1
C
B
C
E
B
B
C
B
A
B
2
C
B
E
A
E
B
C
C
C
D
3
B
A
C
B
A
B
C
D
C
E
4
D
B
C
A
D
A
B
B
C
C
5
D
B
C
A
D
D
11-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
D
A
A
C
A
E
A
D
1
B
C
B
A
A
A
B
E
A
C
2
C
B
C
E
D
A
C
B
C
B
3
E
B
A
A
C
A
B
E
B
B
4
A
B
A
B
E
A
C
D
E
A
5
C
E
A
E
E
B
C
A
A
E
6
B
12-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
E
E
E
B
A
E
D
C
E
1
B
B
C
B
B
C
D
B
E
B
2
D
C
E
C
B
E
D
C
E
B
3
B
B
C
B
C
C
D
E
B
C
4
D
D
A
D
A
C
B
E
A
C
5
C
A
A
E
B
A
D
A
D
D
6
B
C
D
A
E
B
E
D
B
A
7
B
A
D
E
B
C
D
A
B
C
8
D
C
B
B
C
E
A
E
D
C
9
B
E
E
D
B
D
D
B
E
C
10
A
C
B
E
D
A
D
C
A
B
11
C
C
13-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
D
C
B
E
D
B
A
E
1
A
D
B
C
A
D
B
E
C
A
2
D
A
B
C
E
D
A
A
B
C
3
D
E
C
D
D
A
C
E
C
A
4
D
D
A
A
E
D
A
C
A
E
5
C
D
B
E
D

301
1997 yil - Matematika
1-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
B
C
D
C
B
D
D
C
E
1
E
C
B
C
C
D
B
A
E
E
2
C
B
C
B
B
D
B
E
C
B
3
D
B
C
A
E
D
B
C
D
A
4
C
B
A
C
C
D
B
A
C
E
5
C
C
D
B
E
D
D
B
B
C
6
D
D
E
C
C
D
A
B
A
E
7
D
B
A
B
B
C
D
C
2-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
D
C
E
C
B
A
D
D
1
C
B
C
E
C
B
D
E
D
A
2
C
D
E
C
A
C
B
E
D
A
3
A
C
D
D
B
E
C
D
C
A
4
E
D
D
C
A
C
A
E
C
B
5
D
A
B
D
D
C
B
C
D
3-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
B
E
A
D
C
A
C
D
B
1
C
E
A
E
C
B
C
A
C
A
2
B
C
B
C
C
D
E
B
A
B
3
D
B
C
A
B
A
B
E
C
C
4
D
D
D
B
C
B
C
B
D
D
5
A
D
B
C
C
E
A
A
B
C
4-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
C
B
E
C
E
D
C
A
1
B
D
E
D
C
B
A
B
D
E
2
C
E
E
B
C
B
A
D
E
B
3
C
D
A
E
E
B
D
C
C
E
4
B
B
C
D
E
D
B
A
B
D
5
E
C
E
E
D
B
C
D
E
B
6
A
B
C
C
5-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
B
D
E
A
D
A
C
E
1
C
B
B
B
C
A
B
A
E
C
2
C
D
B
E
A
C
D
C
C
A
3
C
E
A
B
D
B
B
A
D
D
4
B
B
B
B
D
C
D
B
A
B
5
B
C
C
B
E
6-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
D
B
C
C
C
A
D
E
1
C
B
D
E
A
C
A
E
E
B
2
D
A
C
B
A
D
C
E
B
A
3
E
A
C
C
A
B
A
D
E
B
4
E
A
B
B
D
A
A
B
E
B
5
C
E
B
B
C
E
B
D
B
C
6
C
C
D
E
D
A
B
B
D
D
7
A
B
C
E
D
D
7-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
E
E
D
C
A
C
B
C
B
1
C
D
A
C
C
E
A
C
B
E
2
D
D
C
B
C
C
C
B
A
C
3
C
D
C
B
D
B
B
B
D
C
4
D
E
C
C
B
C
B
B
D
B
5
E
C
C
B
D
E
C
D
B
A
6
C
A
A
C
B
A
E
8-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
B
E
D
C
C
D
A
D
1
C
E
C
D
A
E
A
B
D
D
2
D
E
B
B
C
E
E
D
B
C
3
E
D
C
B
E
A
C
B
C
D
4
A
A
B
D
D
A
E
E
B
B
5
D
E
B
C
D
D
B
A
C
E
6
D
9-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
B
D
C
C
B
D
D
A
A
1
B
E
A
D
E
D
C
B
C
E
2
E
A
C
A
C
E
A
A
B
D
3
E
C
B
C
B
B
A
E
B
A
4
C
B
B
E
A
A
D
D
B
C
5
E
D
E
D
B
B
B
A
B
A
6
B
C
B
C
E
A
E
E
B
C
7
B
D
C
E
A
D
B
E
B
B
8
A
D
E
E
A
C
D
E
B
A
9
C
D
A
C
A
B
C
E
A
D
10
B
C
E
D
A
C
D
E
B
C
11
D
D
A
C
E
C
C
D
10-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
B
D
C
C
B
C
C
D
E
1
B
B
C
D
B
E
D
D
B
E
2
C
C
B
C
A
D
D
D
A
B
3
B
A
E
C
C
B
D
C
A
B
4
B
D
C
C
B
D
B
C
C
C
5
A
B
A
A
A
D
B
B
11-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
B
B
D
B
E
E
A
C
D
1
B
A
B
E
C
B
B
E
E
C
2
B
D
A
D
D
E
D
A
E
D
3
A
B
D
C
E
A
B
A
C
B
4
D
A
B
E
E
B
A
C
12-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
D
B
E
C
B
E
C
D
1
D
C
E
C
D
A
C
A
D
B
2
E
B
C
B
D
C
B
E
C
D
3
D
C
B
C
E
D
C
E
B
E
4
C
C
D
A
C
E
C
D
E
B
5
C
E
D
C
B
E
D
C
C
B
6
A
C
C
C
B
B
D

302
1998 yil - Matematika
1-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
E
B
B
C
D
B
E
C
1
B
D
A
C
C
E
C
A
B
B
2
C
D
C
D
E
E
C
B
A
B
3
E
D
B
D
E
B
C
A
E
A
4
C
E
B
C
A
A
D
C
B
B
5
C
E
A
D
B
D
E
A
E
E
6
C
2-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
E
C
D
B
C
A
D
E
B
1
C
B
D
E
B
D
C
E
B
C
2
B
A
E
E
C
E
D
B
B
C
3
C
C
D
E
D
C
D
B
E
D
4
B
C
D
A
B
E
B
D
C
D
5
A
C
B
B
D
C
E
B
C
E
3-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
D
E
E
B
D
E
B
D
1
B
C
A
C
C
D
D
E
C
C
2
D
C
B
D
C
B
B
B
C
C
3
C
D
D
C
E
D
C
D
B
A
4
D
C
A
D
E
C
C
A
A
C
5
B
B
B
A
B
E
D
D
C
A
6
A
4-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
C
D
E
E
D
C
B
1
A
B
E
A
C
D
E
E
C
B
2
A
A
B
C
D
E
E
D
C
B
3
A
A
B
C
D
E
A
D
C
B
4
A
A
B
C
D
D
A
D
5-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D
A
C
B
D
A
B
B
E
1
A
E
C
C
B
D
A
E
D
C
2
A
B
A
D
B
C
B
A
D
B
3
A
E
C
C
D
E
B
C
B
A
4
D
E
B
B
B
A
D
A
B
C
5
B
E
D
C
B
A
6-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
C
D
E
E
D
C
B
1
A
E
D
A
C
B
A
E
B
C
2
E
A
C
A
C
B
D
A
A
E
3
A
C
B
A
E
E
B
D
A
A
4
E
C
B
A
C
D
A
E
B
D
5
A
A
E
D
C
A
B
C
E
7-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
D
C
E
E
C
A
D
B
1
C
D
B
B
C
A
A
E
D
B
2
A
D
C
E
C
E
A
E
C
D
3
A
C
D
D
D
D
E
B
A
D
4
B
C
D
E
A
E
B
A
C
E
5
A
E
D
C
E
8-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
B
D
A
C
C
D
E
D
B
1
C
B
C
D
E
D
D
B
A
B
2
C
B
D
C
E
D
C
E
D
A
3
C
E
B
C
D
D
B
A
C
D
4
A
B
A
D
B
C
C
A
C
E
5
E
C
E
B
B
E
A
C
B
A
6
C
C
B
A
9-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D
C
A
B
C
A
C
D
B
1
E
D
C
A
B
E
D
C
C
B
2
A
D
C
C
A
B
B
E
E
C
3
D
E
C
B
D
E
D
D
B
A
4
E
D
C
D
C
E
D
A
E
B
5
D
C
E
C
B
D
C
C
10-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
C
A
E
D
B
C
C
D
1
B
E
B
D
E
C
E
D
C
A
2
C
E
C
D
B
D
E
B
C
D
3
C
E
B
E
C
D
B
D
D
C
4
E
B
E
B
C
D
E
D
C
A
5
A
B
E
A
E
A
C
A
B
C
6
C
E
A
C
C
C
A
C
B
C
7
C
B
D

Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling