M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet82/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   83
C
A
B
E
D
E
A
8
B
B
C
D
D
C
E
D
D
C
9
A
E
B
C
C
E
C
E
E
C
10
D
B
A
E
C
A
11-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D
C
A
C
B
B
A
A
C
1
D
D
C
C
C
A
D
E
B
E
2
B
C
E
E
D
C
A
B
B
C
3
B
A
A
D
E
C
D
B
B
C
4
D
A
D
B
B
A
A
C
C
E
5
B
A
B
E
A
E
A
C
E
A
6
A
D
A
B
C
D
D
A
A
B
7
A
E
A
D
B
D
A
A
A
D
8
A
E
A
D
A
D
A
B
E
E
9
B
A
D
D
A
A
B
A
E
A
10
A
D
A
A
A
E
12-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
A
A
A
C
A
A
A
A
1
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
2
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
4
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
5
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
6
A
C
E
A
A
A
E
C
D
A
7
C
D
E
A
B
A
A
C
A
A
8
C
E
C
B
E
A
B
E
A
B
9
B
A
C
D
A
C
A
E
A
C
10
A
C
A
C
A
D
A
B

303
1999 yil - Matematika
1-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
A
A
A
A
A
B
A
A
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
4
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
5
A
2-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
C
E
E
B
C
D
B
1
D
C
A
C
D
D
C
D
D
C
2
E
D
A
B
C
C
E
E
B
C
3
E
C
E
D
C
B
D
D
B
D
4
D
B
C
D
E
C
E
C
B
C
5
D
A
D
B
C
D
C
3-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
B
C
C
B
D
A
E
D
D
1
D
B
D
C
A
B
A
E
C
C
2
B
A
E
B
D
C
D
E
D
D
3
D
E
A
D
D
C
E
B
C
E
4
A
D
D
B
C
C
A
B
A
A
5
B
D
D
A
B
B
A
E
A
C
6
E
4-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
E
A
C
B
D
C
A
C
1
E
B
B
C
E
D
E
A
D
E
2
A
B
C
D
C
B
B
C
A
D
3
B
E
D
C
B
B
A
B
D
C
4
C
D
E
E
D
B
A
B
C
C
5
C
B
E
D
B
C
C
5-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
E
D
A
C
C
D
D
B
1
D
D
B
D
D
E
C
E
D
E
2
D
C
B
D
D
B
D
A
D
D
3
E
B
B
A
C
E
C
C
B
B
4
C
C
D
B
B
D
E
B
C
A
5
B
B
D
D
B
C
D
E
6-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
A
C
E
D
B
C
D
1
E
A
A
A
A
A
A
E
A
A
2
B
A
E
A
D
A
D
C
D
A
3
A
A
A
D
A
E
A
A
E
A
4
D
A
A
A
C
A
A
D
A
E
5
E
C
A
E
A
A
A
B
A
A
7-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
D
B
C
E
A
A
D
E
1
C
A
B
E
D
E
A
C
D
E
2
C
B
A
D
E
A
B
D
B
D
3
A
D
A
C
E
D
A
E
D
D
4
C
D
E
B
B
C
D
E
A
B
8-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D
E
A
C
E
A
C
A
A
1
D
C
A
A
A
A
A
A
B
A
2
E
A
A
A
A
E
D
A
A
A
3
C
D
B
A
A
A
D
C
A
A
4
A
A
E
A
A
D
A
A
C
A
5
C
B
B
A
E
A
B
A
A
E
6
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
7
A
A
A
A
A
A
E
B
D
D
8
E
9-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
D
B
E
C
E
C
E
C
1
A
C
D
B
D
C
C
D
B
D
2
B
E
A
C
E
D
B
C
E
C
3
C
A
E
B
D
D
E
C
A
D
4
D
E
D
D
E
D
B
B
D
C
5
E
B
C
10-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D
A
E
D
D
B
B
C
B
1
D
B
C
E
B
C
D
B
C
C
2
E
D
C
D
E
C
D
E
C
A
3
E
D
E
E
C
E
B
C
E
D
4
B
D
A
B
C
C
E
E
B
C

304
2000 yil - Matematika
1-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
E
D
C
E
B
A
C
A
1
B
B
D
C
E
C
A
E
C
B
2
B
D
E
D
A
E
A
A
C
E
3
C
C
D
B
D
D
E
C
C
B
4
B
C
D
C
E
A
C
D
C
D
5
B
E
A
D
E
C
B
C
D
E
2-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
C
B
E
D
A
D
A
E
1
A
B
D
A
D
E
A
C
A
A
2
C
D
C
E
A
C
A
B
A
E
3
A
A
C
A
A
E
A
C
D
A
4
C
C
A
B
A
A
A
A
A
3-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
B
E
D
D
D
D
D
C
C
1
B
B
A
D
E
D
E
A
E
D
2
E
C
E
D
E
A
D
E
C
A
3
C
D
E
C
A
A
B
A
B
A
4
E
D
C
E
D
D
B
E
A
D
5
C
C
D
E
C
E
E
A
B
C
6
D
B
B
C
E
D
A
C
B
A
7
C
D
E
D
E
A
B
B
C
C
8
D
C
E
E
D
4-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
E
B
B
C
B
A
E
C
1
D
D
E
C
E
D
C
E
C
A
2
D
D
C
A
E
C
E
E
E
C
3
C
C
B
D
E
B
D
A
C
C
4
D
C
C
B
C
C
A
E
A
B
5
A
D
D
B
C
5-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D
B
B
A
D
D
C
B
D
1
A
E
A
C
C
B
B
C
A
E
2
C
A
B
E
D
C
B
A
C
D
3
A
A
C
B
A
E
C
D
C
C
4
A
B
D
C
E
D
C
B
A
D
5
E
C
E
B
A
E
C
B
D
B
6
A
D
C
B
E
E
B
C
D
E
7
E
B
6-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
D
E
D
E
C
A
B
E
1
E
A
B
A
D
C
C
C
C
B
2
E
B
A
A
E
C
E
D
E
C
3
C
E
A
D
B
C
E
A
E
C
4
E
E
A
C
B
B
E
C
B
A
5
B
E
E
B
D
C
E
7-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
D
E
D
B
D
A
B
C
1
C
C
C
B
E
D
B
C
E
E
2
D
D
C
D
C
A
B
E
D
A
3
B
D
E
B
C
D
B
C
E
A
4
C
D
B
A
E
D
D
B
C
C
5
D
B
B
8-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
A
A
A
A
A
A
A
A
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
4
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
5
A
B
E
B
B
A
C
E
D
A
6
A
C
B
B
A
E
E
E
A
A
9-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D
E
E
D
D
D
D
E
E
1
A
A
C
C
B
E
D
C
B
D
2
E
A
B
D
B
D
C
A
E
C
3
C
E
C
A
E
E
C
A
C
C
4
C
B
C
B
D
D
D
B
C
C
5
A
D
C
E
C
B
E
E
A
C
6
C
B
B
B
C
A
D
C
10-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
B
E
E
E
A
D
D
E
1
C
B
B
C
C
E
C
A
E
D
2
D
E
C
D
C
C
C
A
A
D
3
A
B
A
A
C
A
E
B
C
D
4
C
A
B
B
C
B
B
B
A
B
5
A
E
A
C
E
C
A
E
A
A
6
A
E
A
A
E
E
A
A
A
A
7
A
A
A
A
C
A
A
D
A
A
8
A
A
A

305
2001 yil - Matematika
1-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
B
C
D
E
A
C
E
D
D
1
D
D
D
E
D
B
C
C
B
D
2
E
B
D
B
E
E
E
B
C
B
3
C
B
A
C
B
E
D
A
A
D
4
C
E
C
B
A
D
A
E
B
A
5
C
B
C
C
D
B
E
B
A
C
6
E
E
D
B
D
D
B
B
D
C
7
E
D
A
2-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
E
B
D
E
C
B
D
B
1
C
E
B
D
D
D
E
C
E
C
2
B
C
A
E
B
C
B
D
D
A
3
D
B
C
B
E
A
C
E
B
C
4
D
A
E
C
D
B
D
B
A
C
5
E
B
D
A
C
E
C
D
B
E
6
D
C
C
D
D
C
A
B
D
E
7
A
D
D
E
B
D
B
A
B
B
8
E
E
E
D
E
C
C
C
3-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
E
C
A
E
B
A
D
B
1
C
E
A
E
C
D
C
A
D
A
2
D
C
B
B
D
B
C
C
A
B
3
E
B
A
C
C
B
D
A
A
B
4
C
A
B
C
4-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
A
D
C
A
C
D
B
C
1
B
D
C
B
D
D
A
D
D
D
2
E
A
A
C
D
E
B
A
B
B
3
A
A
C
A
A
B
5-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
A
A
A
A
A
A
A
A
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
4
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
6-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
E
B
B
E
D
E
C
B
C
1
D
E
B
B
D
A
C
B
C
C
2
E
C
A
D
B
C
E
B
E
E
3
C
C
C
B
C
D
E
D
D
D
4
C
D
E
B
B
D
A
D
D
C
5
B
C
B
A
C
D
7-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D
E
C
E
C
E
D
D
B
1
E
D
C
B
E
D
D
D
B
E
2
D
E
C
C
B
D
E
C
A
E
3
D
C
B
D
E
B
E
C
B
D
4
C
A
B
D
E
C
A
D
E
E
5
D
B
A
B
E
B
D
A
D
8-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
D
B
B
A
D
C
B
C
1
E
C
D
E
B
D
B
A
A
E
2
E
E
D
C
D
A
A
B
C
E
3
E
E
D
C
B
B
A
C
B
C
4
E
E
B
B
B
E
D
A
C
D
5
A
A
D
E
C
B
A
D
9-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
A
A
A
A
A
A
A
A
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
3
A
B
E
A
E
C
E
B
D
E
4
B
B
E
A
B
E
A
E
C
D
5
C
D
C
D
E
D
C
10-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D
E
C
C
C
D
E
E
E
1
C
C
C
E
B
C
C
E
D
C
2
B
D
B
D
B
D
A
A
D
B
3
E
D
B
C
C
C
A
C
B
E
4
C
E
B
E
C
C
A
D
B
B
5
A
C
B
11-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
D
B
D
E
B
C
D
D
1
C
E
D
C
D
B
A
E
D
E
2
C
C
B
E
D
C
E
E
B
D
3
E
E
C
D
E
B
C
A
E
A
4
C
D
B
B
D
E
C
A
E
D
5
E
B
E
D
C
D
12-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D
D
A
B
D
C
E
A
E
1
E
B
C
C
A
C
A
C
E
D
2
B
B
A
E
E
B
C
D
A
D
3
E
C
B
D
C
B
A
C
C
C
4
D
E
B
C
D
C
D
B
B
A
5
B
E
B
A
B
B

306
2002 yil - Matematika
1-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
A
A
B
A
A
A
C
A
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
3
A
B
B
C
D
A
E
C
E
C
4
D
B
B
D
A
A
E
B
E
A
5
D
E
E
B
E
D
D
B
A
E
6
D
E
E
A
C
D
E
B
D
C
7
D
C
C
C
A
C
B
2-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
A
A
A
A
A
A
A
A
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
4
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
5
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
6
A
A
A
A
3-axborotnoma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
A
A
A
A
A
A
A
A
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling