M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet9/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   83
b
B)

a−

b

a+

b
C)

b+

a

a−

b
D)

a−

b
a+b
E)

b−

a
a−b
4.
(00-1-20) Soddalashtiring.
³
1

+ 1 +

a
+
1

a −

a − 1
´
·
·(

+ 1 

a − 1)
A) 1
B) 2
C) 2

a
D) 2

a − 1
E) 2

+ 1
5.
(01-1-7) Soddalashtiring.
³ a√a b

b

+

b


ab
´
: (a − b) +
2

b

+

b
·
·(

+ 1 

a − 1)
A)

a −

b
B)

a−

b

a+

b
C)

a+

b

a−

b
D)

+

b
E) 1
6.
(01-1-62) Ifodani soddalashtiring. (a ≥ 05).

a
2

p
a
2
+ 025 +
p
a
2
− a + 025
A) a − 025
B) a − 05
C) a − 075
D) a − 1
E) + 025
7.
(01-1-70) Agar = 05
³

a

b


b

a
´
, a > 0 va
b > 0 bo’lsa,
2b

1 + x
2

1 + x
2
− x
ni hisoblang.
A)
a+b
2
B) 2b
C) + 2b
D) 2(a − b)
E) b
8.
(01-2-57)* Agar va π bo’lsa,
p
x
2
− 2xy y
2
p
x
2
+ 2xy y
2
+
2x
y
ning qiymatini hisoblang.
A)
3e−π
π+e
B)
π−e
π+e
C) 1 D) 1 E)
2e−π
π+e
9.
(01-7-13) Soddalashtiring.
³
1

+

+ 1
+
1

a −

a − 1
´
:
Ã
1+
r
+ 1
a − 1
!
A)

+ 1
B)

a − 1
C)
q
a−1
a+1
D)

a
E)

+ 1 

a − 1
10.
(01-7-14) Agar = (2 +

3)
1
va = (2 

3)
1
bo’lsa,
(+ 1)
1
+ (+ 1)
1
ning qiymatini hisoblang.
A) 2
B) 05
C) 2

3
D)

3
E) 1

34
11.
(01-9-48) Soddalashtiring.

16x
2
+ 9 − 24x
16x
2
− 9
A)
1
4x+3
B)
½
1
4x+3
,
agar x <
3
4

1
4x+3
agar x >
3
4
C)
½

1
4x+3
agar x <
3
4
1
4x+3
,
agar x >
3
4
D) 
1
4x+3
E) soddalashmaydi
12.
(01-10-1) Agar =

2 va =
3

3 bo’lsa,
p
a
2
− 2ab b
2
+
p
a
2
+ 2ab b
2
ning qiymatini hisoblang.
A)

8
B)
3

12
C)

18
D)
3

24
E)

27
13.
(01-11-7) Soddalashtiring.
3
a −

a
2
− 3
+
3
+

a
2
− 3
A) 15a
B) 3a
C) 2a
D) 25a
E) 24a
14.
(02-3-8) Agar = 00025 bo’lsa,
p
(+ 2)
2
− 8a

a −
2

a
ifodaning qiymatini hisoblang.
A) 005 B) 005 C) 05 D) 05 E) 0005
15.
(02-3-10) Agar = 4
1
= 4
2a
va = 4
b
bo’lsa,
ac
b
ifodaning qiymati nechaga teng bo’ladi?
A) 2
B) 4
C) 8
D) 1
E) 05
16.
(02-3-14) Agar =
1
2
Ã
q
2
3
+
q
3
2
!
bo’lsa,

a
2
− 1
a −

a
2
− 1
ning qiymatini toping.
A)
1
4
B)
3
4
C)
1
2
D)
1
8
E)
5
8
17.
(02-6-8) = 5

6 va = 6

5 bo’lsa,
p
x
2
+ 2xy y
2

p
x
2
− 2xy y
2
ning qiymatini hisoblang.
A)

720
B)

700
C)

640
D)

600
E)

560
18.
(02-6-27)* Agar = 52 bo’lsa,
a
2
− a − − (+ 3)

a
2
− 4
a
2
a − − (a − 3)

a
2
− 4
ning qiymatini toping.
A) 15
B) 25
C) 15
D) 24
E) 32
19.
(02-9-25) Soddalashtiring.
Ã
1
+

2

a
2
+ 2
a
3
+ 2

2
!
1
·
Ã
a
2

1

2
+
1
a
!
1
·

2
+

2
A)
1

2
B) 2
C) 2
D)
1
a

2
E) −a

2
20.
(02-11-12) Soddalashtiring.
Ã
1 +

x
x

x − 1
!
1
− x
1
2
A)

+ 1 B) 1 C)

x − 1 D) 1 E)

x
21.
(02-12-13) Soddalashtiring.

+ 1
x

+

x
:
1

x − x
2
x
A) 2x
B) 2
C) 1
D) 2x − 1
E) 1
22.
(02-12-25)
3
a −

a
2
− 3
+
3
+

a
2
− 3
ni soddalashtiring.
A) 15a
B) 3a
C) 25a
D) 2a
E) 24a
23.
(03-3-8) Soddalashtiring.
à
y −

x
y −

xy x
+
x
x

y

y
!
·
x

y

y
y
3
A)

+

y
B)

x −

y
C)

x
D)

y
E)
1
y
2
24.
(03-4-17) Soddalashtiring.
q
+ 2

x − 1 +
q
x − 2

x − 1 (1 ≤ x ≤ 2)
A) 2

x − 1 B) 2 C) 2 D) 2

x − 1 E) 4
25.
(03-8-41)
c − 2

+ 1

c − 1
kasrni qisqartiring.
A)

c − 1 B) c − 1 C) + 1 D)

+ 1 E) 1
26.
(03-10-12) Agar =
4
5
bo’lsa,

+

m − x

x −

m − x
ning qiymatini toping.
A) 2
B) 2m
C) 4
D) 2
E) 4m
27.
(03-10-15) Agar x < 0 bo’lsa,
p
x
2
− 12+ 36 

x
2
ni soddalashtiring.
A) 6
B) 6
C) 6 − 2x
D) 2x − 6
E) 8

35
28.
(03-11-5) Soddalashtiring.
a ·
à
+

b
2b

a
!
1
b ·
à
+

b
2a

b
!
1
A) 2ab
B) ab
C) 4ab
D)
1
2
ab
E)
1
4
ab
29.
(03-11-77)
p
+ 4

x − − 2
p
x − 4

x − 4 + 2
ni soddalashtiring.
A) 1
B) 1
C) 05
D) 025
E) 2
1.4.4
n-darajali ildiz. Ratsional ko’rsatkichli
daraja.
Ixtiyoriy a > 0, b > 0 va n, m²N sonlar uchun
1.
a
n
m
=
m

a
n
2.
m

a · b =
m

a ·
m

b
3.
m
p
a
b
=
m

a
m

b
4.
a
m

=
m

a
m
· b
5.
n
p
m

=
nm

a
6.
(
n

a)
m
=
n

a
m
7.
n

=
nm

a
m
8.
(
n

a)
n
a
9.
2n+1

−a 
2n+1

a
(00-3-17) Soddalashtiring.
a − a

a
3

a
2
+
6

a
5
a
+
3

a
2
− a
3

+

a
+ 2

a
A) 2
3

a
B) 2

a
C)
3

+ 2

a
D) 0
E)
1
3

a
Yechish:
6

deb belgilaymiz. U holda x
6
,
3

a
2
x
4
,

x
3
,
3

x
2
bo’ladi. U holda beril-
gan ifoda
x
6
− x
6
· x
3
x
4
x
5
x
6
+
x
4
− x
6
x
2
x
3
+ 2x
3
ko’rinishga keladi. Uni soddalashtiramiz:
x
6
(1 − x
3
)
x
4
(1 + x
2
)
+
x
4
(1 − x
2
)
x
2
(1 + x)
+ 2x
3
=
=
x
2
(1 − x)(1 + x
2
)
1 + x
2
+
x
2
(1 − x)(1 + x)
1 + x
+ 2x
3
=
x
2
(1 − x) + x
2
(1 − x) + 2x
3
x
2
− x
3
+
+x
2
− x
3
+ 2x
3
= 2x
2
= 2
3

a
J: 2
3

a(A)
1.
(99-5-5) Soddalashtiring.
27+ 1
9a
2
3
− 3
3

+ 1

27a − 1
9
3

a
2
+ 3a
1
3
+ 1
A)
3

a − 1
B) 1
C) 2
D) + 1
E) a − 3
2.
(99-8-16)
1
243
sonini 9 asosli daraja shaklida ifo-
dalang.
A) 9
5/2
B) 9
3/4
C) 9
5/3
D) 9
3/2
E) 9
5/4
3.
(97-4-3) Eng katta son berilgan javobni toping.
A)

15
B)
3

65
C)
4

81
D) 4
E)
4

4
3
4.
(97-9-63) Eng katta sonni toping.
A) 3
B)
3

26
C)

10
D)
4

82
E)
5

242
5.
(98-5-7) Hisoblang.
15
2
3
· 3
1
3
5

1
3
A) 45
B) 15
C) 5
D) 3
E) 30
6.
(98-9-27) Soddalashtiring.
a
2/3
· b
2/3
· ((ab)
1/6
)
4
(ab)
8/3
A) (ab)
4/3
B) (ab)
4/3
C) (ab)
3
D) (ab)
5/3
E) (ab)
8/3
7.
(98-4-9) Hisoblang.
(
1
49
)

1
2
− (
1
8
)

1
3
64
2
3
A)
3
4
B)
5
16
C)
2
5
D)
4
7
E)
5
6
8.
(99-7-9) Hisoblang.
30
1
3
· 3
2
3
10

2
3
A) 15
B) 20
C) 60
D) 45
E) 30
9.
(00-10-5) Hisoblang.
"
65 ·
³
4
1/4
´
12
+
2
5
2
#
1
A)
1
2
B) 2
C)
1
4
D)
1
8
E) 1
10.
(00-3-6) Hisoblang.
0027

1
3

³

1
6
´
2
+ 256
3
4
− 3
1
+ 55
0
A) 33
B) 3297
C) 31
D) 32
E) 3199
11.
(98-9-18) Agar = 81 bo’lsa,
3
p
n

qiymati
qanchaga teng bo’ladi?
A) 3
B) 6
C) 9
D) 4
E) 5
12.
(98-11-55) Agar a > 0, b > 0 va c < 0 bo’lsa,
3

a
3
b
3
c
3
quyidagilarning qaysi biriga teng bo’ladi?
A) a|bc|
B) −abc
C) ab|c|
D) |abc|
E) abc

36
13.
(98-11-59) Hisoblang.
3

24 +
3

81 +
3

192
3

375
A) 1
B) 1
C) 
83
125
D)
83
125
E) 099
14.
(99-2-12) Hisoblang.
q
·
3

18 ·
6

96
A) 6
B) 18
C) 9
D) 10
E) 12
15.
(99-8-17) Hisoblang.
7

243 · 81
2
· 9
4
A) 27
B) 81
C) 9
D) 9
7

3
E) 27
7

3
16.
(00-8-29) Sonlarni o’sish tartibida joyalshtiring.
1;

2;
3

3;
4

4
A) 1;

2 =
4

4;
3

3
B) 1;
3

3;

2;
4

4
C)
3

3;

2 =
4

4; 1
D)

2 =
4

4;

3; 1
E)
3

3; 1;
4

4;

2
17.
(00-10-1) Hisoblang.
"
³ 1
33
´
1
· (
4

4)
12
+
2
5
2
#
1
A)
1
2
B) 4
C) 2
D)
1
4
E) 075
18.
(98-7-8) Sonlardan qaysilari irratsional sonlar?
=
4

256, π = 3141516....,
=
qp
81 + 13, q =
1

2
A) p, q
B) m, p
C) m, n
D) π, q
E) hammasi
19.
(98-12-7) Ushbu =
4

256, n = 34(25),
= 3142..., q =
qp
16 + 2 sonlardan qaysi-
lari irratsional sonlar hisoblanadi?
A) m, p
B) p, q
C) m, q
D) p
E) hammasi
20.
(98-1-35) Hisoblang.
3
q
2

− ·
6
q
49 + 20

6
A) 1
B) 1
C) 4

6
D) 2
E) 2

6
21.
(98-5-2) Hisoblang.
3
q
9 +

73 ·
3
q


73
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
E) 6
22.
(98-7-18) Soddalashtiring.
q
2

− ·
4
q
9 + 4

2
A) 7
B)
4

7
C) 2

2 + 1
D)

7
E)

− 1
23.
(98-8-35) Hisoblang.
q
− 2

·
4
q
17 + 12

2
A) 6

2
B) 2
C) 4
D) 1
E) 5 − 2

2
24.
(98-11-5) Soddalashtiring.
3
q
80 + 48

3
A) 4

3 + 1
B) 2

3 + 2
C) 4

2 + 2
D) 3

2 + 2
E) 2

3 + 1
25.
(98-12-13) Hisoblang.
³
6
q
9 + 4

5 +
3
q
5 + 2
´
·
3
q
− 2
A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) 6
26.
(98-12-17) Soddalashtiring.
4
q
97 + 56

3
A)

3 + 2
B)

2 + 3
C)

2 +

3
D) 7 + 4

3
E)

3 + 3
27.
(00-3-2) Hisoblang.
3

216 · 512 +
5

32 · 243
A) 45
B) 48
C) 49
D) 50
E) 54
28.
(00-7-18) Hisoblang.
4
p
3 + 2

2
p
2 + 1
A) 2
B) 15
C) 05
D)
2
3
E) 1
29.
(00-8-55) Hisoblang.
3
q


·
6
q
7 + 4

3
A) 1
B) 1
C) 0
D) 7
E) 2
30.
(00-8-56) Hisoblang.
6
q
− 2

2 :
3
q
− 1
A) 3
B) 2
C) 1
D) 1
E) 0
31.
(99-10-3) Ifodani hisoblang.
4
s
41
3
− 215
3
195
+ 4· 215
A) 15
B) 175
C) 225
D) 275
E) 25
32.
(98-11-16) Soddalashtiring.
b ·

ab
3

ab ·
Ã

Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling