M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet15/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   83
x
5
xy
5
xy(x
4
y
4
) = x
4
y
4
=
= (x
2
y
2
)
2
− 2x
2
y
2
= 7
2
− 2 = 47
Javob: 47 (A)
1.
(96-1-19) Sistemaning yechimini toping.
½
x
2
y
2
− 2xy = 1
= 3
A) (2; 1)
B) (1; 2)
C) (15; 15)
D) (2; 1) va (1; 2)
E) (4; 1)
2.
(96-3-75) Ushbu
½
= 3
x
2
− y
2
= 6
tenglamalar sistemasidan ni toping.
A) 15 B) 25
C) 3
D) 1
E) 2

57
3.
(96-6-20) Tenglamalar sistemasini yeching.
½
x
2
− y
2
− 3= 12
x − y = 0
A) (4; 4)
B) (4; 4)
C) (4; 4)
D) (4; 4)
E) javob ko’rsatilganlardan farqli
4.
(96-7-23) Tenglamalar sistemasi nechta yechimga
ega?
½
x
2
y
2
= 9
y − x 3
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) yechimga ega emas.
5.
(96-9-16) Sistemadan x · y ni toping.
½
x
2
y
2
= 10
= 4
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 3
6.
(96-9-70) Sistemaning yechimini toping.
½
x
2
y
2
− 2xy = 16
2
A) (1; 3)
B) (3; 1)
C) (0; 2)
D) (1; 3) va (3; 1)
E) (2; 4) va (4; 2)
7.
(96-10-20) Sistemaning yechimini toping.
½
x − y = 4
x
2
y
2
+ 2xy = 4
A) (3; 1)
B) (3; 1)
C) (3; 1) va (1; 3)
D) (2; 2)
E) (5; 1) va (2; 2)
8.
(96-12-73) Sistemani yeching va x · y ning qiyma-
tini toping?
½
x
2
y
2
= 3
x − y = 1
A) 2
B) 3
C) 15
D) 25
E) 1
9.
(96-13-16) Sistemadan x · y ni toping.
½
x
2
y
2
xy = 8
= 3
A) 4
B) 1
C) 2
D) 05
E) 5
10.
(97-2-20) Tenglamalar sistemasini yeching.
½
+ 2 = 0
xy
2
8
A) (2; 2)
B) (2; 2)
C) (2; 2) va (2; 2)
D) (2; 2)
E) (2; 2) va (2; 2)
11.
(97-3-23) Tenglamalar sistemasi
½
x
2
y
2
= 25
x − y = 5
nechta yechimga ega?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) yechimga ega emas
12.
(97-7-23) Tenglamalar sistemasi nechta yechimga
ega?
½
x
2
y
2
= 16
y − x = 4
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) yechimga ega emas
13.
(97-8-20) Tenglamalar sistemasini yeching.
½
+ 4 = 2
x
2
2
A) (1; 2)
B) (1; 2)
C) (1; 2)
D) (1; 2) va (1; 2)
E) (1; 2) va (1; 2)
14.
(97-10-23) Ushbu
½
x
2
y
2
= 4
x − y 2
tenglamalar sistemasi nechta yechimga ega?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) yechimga ega emas
15.
(97-12-19) Tenglamalar sistemasini yeching.
½
x
2
− y
2
+ 2+ 4 = 0
x − y = 0
A) (2; 2)
B) (2; 2)
C) (1; 1)
D) (1; 1)
E) (2; 2)
16.
(98-3-17) Sistemadan (y)
2
ni toping.
½
x
2
y
2
= 20
xy = 8
A) 30
B) 34
C) 42
D) 40
E) 36
17.
(98-4-5) Agar x − y = 5 va xy = 7 bo’lsa, x
3
+
xy
3
ning qiymati qancha bo’ladi?
A) 162
B) 271
C) 354
D) 216
E) 273
18.
(98-11-60) Agar x
2
y
2
= 281 va x − y = 11
bo’lsa, xy qanchaga teng bo’ladi?
A) 80
B) 160
C) 80
D) 40
E) 160
19.
(98-12-19) Agar a − b = 12 va −ab a
2
= 144
bo’lsa, ning qiymati qanchaga teng bo’ladi?
A) 12
B) 12
C) 36
D) 6
E)

12
20.
(00-6-19) Agar = 7 va ab = 2 bo’lsa, a
2
b
4
+
a
4
b
2
ning qiymatini toping.
A) 196
B) 180
C) 112
D) 98
E) to’g’ri javob keltirilmagan
21.
(97-9-67) Agar ab = 9 va 3= 8(b 6= 0) bo’lsa,
ac ni hisoblang.
A) 3
1
3
B) 3
5
8
C) 3
4
9
D) 3
5
7
E) 3
3
8
22.
(96-12-70) Ushbu
(ax + 2y)(3by) = cx
2
+ 7xy y
2
ayniyatdagi noma’lum koeffisiyentlardan biri ni
toping.
A) 5
B) 6
C) 7
D) 4
E) 2

58
23.
(96-13-12) Ushbu
(3αy)(βx − 2y) = γx
2
+ 7xy + 2y
2
ayniyatdagi noma’lum koeffisientlardan biri
β ni toping.
A) 1
B) 1
C) 2
D) 2
E) 3
24.
(99-8-28) Ildizlari x
2
1
+x
2
2
= 13 va x
1
+x
2
= 5(x
1

x
2
) shartni qanoatlantiruvchi kvadrat tenglamani
tuzing (Bunda x
1
> x
2
).
A) x
2
− 5+ 6 = 0
B) 5x
2
− x − 4 = 0
C) 3x
2
+ 2x − 5 = 0
D) 2x
2
− 3+ 1 = 0
E) x
2
− 6+ 5 = 0
25.
(01-3-32) ni toping.
½
= 6
x
2
− y
2
= 12
A) 4
B) 2
C) 1
D) 3
E) 5
26.
(01-3-33) 3xy ni toping.
½
x
2
y
2
− xy = 1
2
A) 1
B) 1
C) 3
D) 3
E) 2
27.
(01-3-34) Ushbu
½
+ 3 = 0
xy
2
12
tenglamalar sistemasining yechimini toping.
A)(3; 2)
B) (3; 2)
C)(3; 2)(3; 2) D) 
E)(3; 2)
28.
(01-4-23) Agar
½
x
2
− y
2
= 6
= 1
bo’lsa, x − y ning qiymatini toping.
A)1
B) 1
C)6 D) 6
E)0
29.
(02-2-5) Agar = 10 va a
2
b
2
= 60 bo’lsa,
a
4
b
4
=?
A)2800
B) 3400
C)3000 D) 2600
E)2900
30.
(02-6-3) Agar −p va xy bo’lsa,
x(1 + y− y(xy − 1) − x
2
ko’phadning qiymatini
toping.
A) pq q − p
B) p − q pq
C) q − pq D) pq
E) −p − q − pq
31.
(02-12-30) Agar x
2
4xy+y
2
= 42xy va x+=
12 bo’lsa, xy ning qiymatini toping.
A)32
B)35 C)30 D) 34
E)36
32.
(03-12-3) = 18, a
2
b
2
= 170. ab =?
A)45
B)72 C)77 D) 80
E)84
1.6.3
Ikkinchi va undan yuqori darajali
tenglamalar sistemasi.
(97-4-25) Agar
½
x
3
− y
3
= 3x
2
+ 5
xy
2
= 1
bo’lsa,
x−y
2
ni hisoblang.
A) 2
B) 1
C) 3
D) 45
E) 15
Yechish: Berilgan tengliklardan foydalanib
(x − y)
3
x
3
− 3x
2
+ 3xy
2
− y
3
= 5 + 3 · 1 = 8
ni hosil qilamiz. U holda x − y = 2 va
x − y
2
=
2
2
= 1
bo’ladi. Javob: 1 (B)
(00-8-14) Agarxy = 6
yz = 12
zx = 8
bo’lsa, ning qiymatini toping.
A) 9 yoki 9
B) 18
C) 0
D) 36
E) 26
Yechish: Tengliklarni ko’paytirib, x
2
y
2
z
2
= 576
ekanini hosil qilamiz. Ikkita hol bo’lishi mumkin:
1. xyz = 24. Bu tenglikni sistemaning birinchi, ikkinchi
va uchinchi tengliklariga ketma - ket bo’lib, = 4 = 2
= 3 ni hosil qilamiz. Bu holda x+y+= 4+2+3 = 9.
2. xyz 24. Bu tenglikni ham sistemaning birinchi,
ikkinchi va uchinchi tengliklariga bo’lib, 4; =
2; 3 ni hosil qilamiz. Bu holda 9
Javob: 9 yoki 9 (A)
1.
(98-2-16) Agar m
2
− mn = 48 va n
2
− mn = 52
bo’lsa, m − n nechaga teng?
A)10
B) 8
C)±10 D) ±8
E)9
2.
(98-5-22) Agar
½
x
2
− 2xy y
2
= 9
xy = 10
bo’lsa, |x y| ni hisoblang.
A)7
B) 6
C)5 D) 8
E)4
3.
(98-6-2) Agar xy = 6, yz = 2 va xz = 3 (x > 0)
bo’lsa, xyz ni toping.
A)6
B) 6
C)5 D) 12
E)12
4.
(98-6-10) Agar x
2
y
2
= 225 va x
2
− y
2
= 63
bo’lsa, |x| − |y| ni toping.
A)3
B) 4
C)5
D) 6
E) 7
5.
(98-9-16) Agar p
2
pq = 96 va q
2
pq = 48
bo’lsa, ning qiymati qanchaga teng bo’ladi?
A)12
B) 14
C)±12

2
D) ±12
E)±14

2
6.
(98-10-17) Tenglamalar sistemasini yeching.
½
x
2
− 1 = 0
xy
2
4
A) (1; 2)
B) (2; 1)
C) (2; 1)
D) (1; 2) va (1; 2)
E) (1; 2)

59
7.
(98-10-65) (y)
2
ni toping.
½
x
2
y
2
= 10
xy = 3
A)13
B) 7
C)16
D) 19
E) 22
8.
(98-11-52) Agar xy = 4, yz = 7 va xz = 28
(y > 0) bo’lsa, xyz ni toping.
A)28
B) 28
C)27
D) 56
E)56
9.
(99-1-19) Tenglamalar sistemasini yeching.
½
y − x
3
= 0
= 16x
A) (0; 0), (4; 64) va (4; 64)
B) (0; 0), (8; 2) va (27; 3)
C)
D) (0; 0), (2; 8) va (64; 4)
E) (16; 1), (16; 2) va (48; 3)
10.
(99-6-37) Agar ab = 18, bc = 25 va ac = 8 bo’lsa,

abc nimaga teng.
A)2

15
B) 15

2
C)6

5
D) 8

3
E)3

15
11.
(99-9-23) Agar a
2
b
2
ab = 91 va a
2
b
2
= 61
bo’lsa, |a+b| ning qiymati qanchaga teng bo’ladi?
A)10
B) 9
C)11
D) 12
E)13
12.
(99-10-11) Agar x
2
· y = 50, x · y
2
= 20 bo’lsa, xy
ning qiymatini hisoblang.
A)8
B) 10
C)6
D) 12
E)15
13.
(00-1-23) Agar a − b = 1 va (a
2
− b
2
· (a − b) = 9
bo’lsa, ab ning qiymatini toping.
A)19
B) 22
C)21
D) 20
E)24
14.
(01-1-11) Agar
½
x
2
− 5xy y
2
47
xy = 21
bo’lsa, |x y| |x − y| ning qiymatini toping.
A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
E) 9
15.
(01-11-12) Agar x
2
− xy = 28 va y
2
− xy 12
bo’lsa, |x − y| ning qiymatini aniqlang.
A)7
B) 5
C)6
D) 4
E) 8
16.
(97-8-11) Agar (x − 4)
2
+ (x − y
2
)
2
= 0 bo’lsa,
+ 2nechaga teng?
A)0
B) 4
C)6
D) 8
E) 0 yoki 8
17.
(01-10-8) Nechta butun va sonlar jufti
x
2
− y
2
= 31 tenglikni qanoatlantiradi?
A)
B) 1
C)2
D) 3
E) 4
18.
(98-6-11) Agar va natural sonlar

2(n − 5) + n
2
− 6mn + 5= 0
tenglikni qanoatlantirsa. n − m ni toping.
A)2
B) 5
C)6
D) 3
E) 4
19.
(99-10-22) Agar x
2
·y+x·y
2
= 48 va x
2
·y−x·y
2
=
16 bo’lsa,
x
y
ning qiymatini hisoblang.
A)
1
4
B) 2
C)2
D) 
1
2
E)
1
2
20.
(01-7-18) Agar
½
x
3
+ 2x
2
xy
2
− x − y = 2
y
3
+ 2xy
2
x
2
= 6
bo’lsa, ning qiymatini toping.
A) 1
B) 2
C) -1
D) -2
E) 3
21.
(02-6-32)
½
x
3
y
3
= 35
= 5
x · y =?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
22.
(02-7-54) Agar 8a
3
− b
3
= 37 va ab
2
− 2a
2
6
bo’lsa, 2a − b ning qiymatini toping.
A)1
B) 1
C)2
D) 2
E) 3
23.
(02-8-1) =
25
a
− b va =
144
b
− a bo’lsa, |a b|
ni hisoblang.
A) 13
B) 12
C)5
D)

119
E) 14
24.
(02-8-11)
½
xy = 11
x
2
y
2
= 30
tenglamalar sistemasi uchun ning eng katta
qiymatini toping.
A) 6
B) 5
C) 7
D) 4
E) 8
25.
(02-9-11)
½
=
4
x
−x
2
+ 6x − 5
tenglamalar sistemasi nechta yechimga ega?
A) 
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
26.
(02-9-27) Agar
(
7

x−7

4

y+6
=
5
3
5

x−7
+
3

y+6
=
13
6
bo’lsa, ning qiymatini toping.
A) 19
B) 45
C) 9
D) 36
E) 46
27.
(02-11-27) ning
½
x
5
· y
7
= 32
x
7
· y
5
= 128
tenglamalar sistemasining yechimidan iborat bar-
cha qiymatlari yig’indisini toping.
A) 0
B) 4
C) 8
D) 12
E) 16
28.
(02-12-26) Agar
1
n
+
1
m
=
1
7
va m+4 bo’lsa,
mn ning qiymatini toping.
A) 205
B) 205
C) 21
D) 28
E) 28
29.
(02-12-29) Agar x
3
+ 3xy
2
= 185 va y
3
+ 3x
2
=
158 bo’lsa, x − y ning qiymatini toping.
A) 4
B) 35
C) 2
D) 3
E) 25
30.
(03-1-65) Agar
½
x
2
xy
2
= 120
x
2
y − xy
2
= 30
bo’lsa, x
2
− y
2
ning qiymatini hisoblang.
A) 16
B) 20
C) 25
D) 34
E) 42

60
31.
(03-8-34) Agar
½
y −

xy = 7
x
2
y
2
xy = 133
bo’lsa, xy ning qiymatini toping.
A) 36
B) 42
C) 25
D) 81
E) 16
32.
(03-8-40) Agarxy
x+y
=
10
7
yz
y+z
=
40
13
zx
x+z
=
5
8
tenglamalar sistemasidan ni toping.
A)
80
79
B)
5
7
C)
7
13
D)
79
80
E)
7
5
33.
(03-9-6) Agar
½
x
3
y
3
= 35
x
2
xy
2
= 30
tenglamalar sistemasining yechimlaridan iborat
barcha va larning yig’indisini toping.
A) 0
B) 2
C) 6
D) 10
E) 12
34.
(03-10-33)
x
2
y
2
= 17; x
3
y
3
= 343; x
4
y
4
=?
A) 167
B) 176
C) 187
D) 191
E) 205
35.
(03-11-3) Agar
½
1

x
+
1

y
=
4
3
xy = 9
bo’lsa, ning qiymatini toping.
A) 10
B) 9
C) 8
D) 12
E) 11
36.
(03-11-65) Agar
½
x+3y+1
y

y−x+3
2(x−2)
= 2
y − x = 1
bo’lsa, x · y ning qiymatini toping.
A) 15
B) 6
C) 8
D) 6
E) 12
37.
(03-12-18) x
4
y
4
= 162 va x
3
y
3
= 0
shartlarini qanoatlantiradigan (xy) nuqtalar
orasidagi kesmaning uzunligini aniqlang.
A)
3

2
4
B)
2

3
3
C)
3

2
8
D)
2

3
5
E)
2

2
3
1.6.4
Parametrli tenglamalar sistemasi.
½
a
1
b
1
c
1
a
2
b
2
c
2
tenlamalar sistemasi
1.
a
1
a
2
6=
b
1
b
2
bo’lganda 1 ta yechimga ega.
2.
a
1
a
2
=
b
1
b
2
=
c
1
c
2
bo’lganda cheksiz ko’p yechimga
ega.
3.
a
1
a
2
=
b
1
b
2
6=
c
1
c
2
bo’lganda yechimga ega emas.
(98-3-24) ning qanday qiymatlarida
½
(k
2
− k − 1)+ 25y − 5 = 0
2= 0
sistemaning birorta ham yechimi bo’lmaydi?
A) 2
B) 2 va 3
C) 3
D) 4 va 3
E) 5
Yechish: Sistemaning 2− tenglamasidan 2x −
ni hosil qilamiz. Uni sistemaning 1− tenglamasiga
qo’yamiz:
(k
2
− k − 1)+ 25(2x − k− 5 = 0
(k
2
− k − 6)= 25+ 5.
Bu tenglama yechimga ega bo’lmasligi uchun
½
k
2
− k − 6 = 0
25+ 5 6= 0
bo’lishi kerak. Birinchi tenglamadan k
1
2, k
2
= 3
ni topamiz. Ikkinchi munosabatdan k 62 ni hosil
qilamiz. Demak = 3 (C).
1.
(98-5-20) ning qanday qiymatlarida
½
ax − y = 0
= 10
tenglamalar sistemasi yechimga ega bo’lmaydi?
A) 1
B) 2
C) 1
D) 2
E) 3
2.
(98-10-71) ning qanday qiymatlarida
½
(k
2
+ 1)+ 3y − 6 = 0
= 0
sistema birorta ham yechimga ega bo’lmaydi?
A) 2
B) 1
C) 2 va 1
D) 2 va 3
E) 3
3.
(97-4-23) Agar
½
+ 2= 2
2k
bo’lsa, ning qanday qiymatida x+= 2 tenglik
o’rinli bo’ladi?
A) 2
B) 4
C) 1
D) 5
E) 3
4.
(97-9-83) Agar
½
+ 3= 6
2ky = 8
bo’lsa, ning qanday qiymatida x+= 2 tenglik
o’rinli bo’ladi?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
5.
(99-1-17) Tenglamalar sistemasi ning qanday
qiymatlarida yechimga ega emas?
½

Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling