M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet20/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   83
x
2
|x| =
7
4
tenglamaning eng katta va eng kichik ildizlari
ayirmasini toping.
A)

2
B) 2

21
C) 2

2
D) 2
E)

21
40.
(02-11-26)
|x + 1= 2|x − 2|
tenglamaning ildizlari yig’indisini toping.
A) 7
B) 5
C) 4
D) 0
E) 6

79
41.
(02-12-11)
|x − 1| · |x + 2= 4
tenglamaning butun sonlardan iborat ildizi nechta.
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
E) 0
42.
(03-1-21)
|x| x
2
− 6
tenglamaning ildizlari ko’paytmasini toping.
A) 6
B) 1
C) 3
D) 9
E) 6
43.
(03-1-68)
|17 − 3x
2
= 3+ 2
tenglama nechta ildizga ega?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) ildizi yo’q
44.
(03-3-16)
x|x| + 2+ 1 = 0
tenglamani yeching.
A) 1
B) 1
C) 1 

2
D) 1 +

2
E) 1; 1 

2; 1 +

2
45.
(03-3-18)
|(x − 6)
3
+ 28= 36
tenglamaning ildizlari yig’indisini toping.
A) 2
B) 6
C) 6
D) 10
E) 10
46.
(03-4-13)
− 3|x − 54
tenglamaning ildizlari yig’indisini toping.
A) 8
B) 7
C) 9
D) 6
E) 10
47.
(03-5-19)
(+ 2)
2
− 2|x + 2| − 3 = 0
tenglama ildizlarining yig’indisi nechaga teng?
A) 4
B) 6
C) 6
D) 4
E) 5
48.
(03-6-48)
|x
2
− 5x| = 6
tenglamaning ildizlari yig’indisini toping?
A) 5
B) 6
C) 10
D) 5
E) 10
49.
(03-11-70)
|3x − 1|− x|
tenglamaning ildizlari ko’paytmasini toping?
A) 3
B) 15
C) 3
D) 2
E) 2
50.
(03-12-67)
x
2
|5x − 6|
tenglamaning nechta ildizi bor?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
1.8.3
Modulli tengsizliklar
1.
|f (x)| < a, (a > 0) ⇐⇒ −a < f (x< a
2.
|f (x)| > a, (a > 0) ⇐⇒
·
(x> a
(x< −a
3.
|f (x)| < |g(x)| ⇐⇒ f
2
(x< g
2
(x),
⇐⇒ ((x− g(x))((x) + g(x)) 0
(98-10-66) Tengsizlikning butun yechimlari nechta?
· |x − 1| < |x + 3|
A) 6
B) 5
C) cheksiz ko’p
D) 0
E) 8
Yechish: Tengsizlikning har ikkala qismini kvadratga
ko’taramiz
(2|x − 1|)
2
≤ |x + 3|
2
hadlarini chap qismga o’tkazamiz:
(2x − 2)
2
− (+ 3)
2
≤ 0
a
2
−b
2
= (a−b)(a+b) formula yordamida ko’paytuvchi-
larga ajratamiz:
(2x − 2 + + 3)(2x − − x − 3) ≤ 0,
(3+ 1)(x − 5) ≤ 0
Bu tengsizlikni oraliqlar usuli bilan yechib 0, 1, 2, 3, 4,
5 butun yechimlarini hosil qilamiz. J: 6 ta (A).
1.
(96-3-26) Tengsizlikni yeching.
|x − 1| ≥ 2
A) (−∞1]
B) [1; 3]
C) (−∞1] ∪ [3; )
D) [1; 3]
E) [1; 3]
2.
(96-7-8) Tengsizlik nechta butun yechimga ega?
|x − 2| ≤ 5
A) 11
B) 10
C) 8
D) 7
E) 6
3.
(96-11-27) Tengsizlikni yeching.
|x − 1| ≥ 1
A) [0; 2]
B) (−∞; 0] ∪ [2; )
C) [2; 0]
D) [0; 2]
E) [1; 2]
4.
(96-12-27) Tengsizlikni yeching.
|x − 1| ≤ 2
A) yechimga ega emas
B) (−∞1] ∪ [3; )
C) [1; 3] D) [1; 3]
E) (−∞; 3]
5.
(97-7-8) Tengsizlik nechta butun yechimga ega.
|x + 2| ≤ 3
A) 5
B) 6
C) 7 D) 4
E) 8

80
6.
(97-1-73) Tengsizlikni qanoatlantiradigan natural
sonlarning eng kattasi topilsin.
|3x − 7| < 5
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) 5
7.
(97-3-8) Tengsizlik nechta butun yechimga ega.
|− x| < 4
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 9
8.
(97-6-70) Tengsizlikni qanoatlantiradigan eng katta
natural sonni toping.
|2+ 3| < 7
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
9.
(97-10-8) Tengsizlik nechta butun yechimga ega?
|− x| < 6
A) 3
B) 5
C) 8
D) 11
E) 10
10.
(98-3-18) Tengsizlikning butun yechimlari nechta?
2|x + 3| ≤ |x − 1|
A) cheksiz ko’p B) 5 C) 6 D) 10 E) 12
11.
(98-5-23) Ushbu
|x − 7| ≤ 1
tengsizlikning eng kichik natural yechimini top-
ing.
A) 5
B) 7
C) 8
D) 6
E) 1
12.
(98-11-22) Tengsizlikni yeching.
|x| · (x −
1
2
0
A) (−∞;
1
2
)
B) (0;
1
2
)
C) (−∞; 0)
D) (−∞;
1
2
∪ (
1
2
)
E) (−∞; 0) ∪ (0;
1
2
)
13.
(99-7-24) Ushbu
|x − 6| ≤ 8
tengsizlikning eng kichik natural yechimlarini top-
ing.
A) 2
B) 7
C) 3
D) 0
E) 1
14.
(99-8-4) Tengsizlikni qanoatlantiruvchi ning eng
kichik natural qiymatini toping.
|x + 1|x − 4| > 7
A) 1
B) 3
C) 6
D) 5
E) 2
15.
(99-9-18) Ushbu |x − 4| ≤ 12 tengsizlikning eng
kichik va eng katta butun yechimlari yig’indisini
toping.
A) 6
B) 8
C) 6
D) 8
E) 10
16.
(99-10-10) Tengsizlikning eng katta va eng kichik
musbat butun yechimlari ayirmasini toping.
|x| − 10
− |x|
≥ 0
A) 6
B) 8
C) 9
D) 7
E) 5
17.
(00-3-24) Tengsizlik nechta yechimga ega?
|x − 3| ≤ − x
A) 0
B) 1
C) 2
D) 4
E) cheksiz ko’p
18.
(00-6-6) Tengsizlikni yeching.
|x
2
− 5| < 4
A) (3; 3)
B) (3; 0) ∪ (0; 3)
C) (3; 1) ∪ (1; 3)
D) (3; 1)
E) (1; 3)
19.
(00-8-13) Tengsizlikning butun yechimlari yig’indisini
toping?
|x − 2| < 5
A) 18
B) 21
C) 20
D) 19
E) 15
20.
(00-8-45) Tengsizlikni yeching.
| − 2+ 1| > 5
A) (−∞2) ∪ (3; )
B) (2; 3)
C) (2; )
D) (−∞; 3)
E) (−∞; 0) ∪ (0; )
21.
(00-10-18) Tengsizlikni yeching.
|x| ·
³
x −
1
8
´
0
A) (−∞;
1
8
)
B) (0;
1
8
)
C) (−∞; 0)
D) (−∞;
1
8
∪ (
1
8
)
E) (−∞; 0) ∪ (0;
1
8
)
22.
(00-10-70) Tengsizlikni yeching.
|x − 3|
x
2
− 5+ 6
≥ 2
A) [
3
2
; 2)
B) [
5
2
; 4)
C) yechimi yo’q
D) [10; 10]
E) (
5
2
; 0)
23.
(97-4-26) ning qanday qiymatlarida ax ≤ |a|
tengsizlikning yechimlari to’plami [1; ) oraliq-
dan iborat bo’ladi?
A) a < 0
B) a > 0
C) a ² (−∞)
D) = 0
E) a ≤ 0
24.
(97-9-86) ning qanday qiymatlarida a
6
x ≥ |a|
3
tengsizlikning yechimlari x ≥
1
8
bo’ladi?
A) a > 0
B) a ≤ 0
C) a 6= 0
D) 2; 2
E) ±4
25.
(01-1-16) Tengsizlikni yeching.
2
|x − 4|
≤ 1
A) [4; 4]
B) (−∞4] ∪ [4; )
C) (−∞; 2] ∪ [6; )
D) [2; 6]
E) (−∞; 2] ∪ [4; )

81
26.
(01-2-69) Ushbu
|
3
x − 7
| >
6
7
tengsizlikning barcha butun yechimlari yig’indisini
toping.
A) 39
B) 45
C) 32
D) 49
E) 42
27.
(01-3-7) Ushbu
x
2
− 3|x| − ≤ 0
tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlarning
yechimlari yig’indisini aniqlang.
A) 0
B) 2
C) 3
D) 1
E) 4
28.
(01-5-24) Ushbu
|− 2x| ≤ 3
tengsizlikning butun yechimlari yig’indisini top-
ing.
A) 10
B) 15
C) 6
D) 3
E) 5
29.
(01-8-21) Ushbu
=
s
x
2
|x| − 3
funksiyaning aniqlanish sohasini toping.
A) (3; )
B) (0; 3)
C) (3; 0)
D) (3; ∪ {0E) (−∞3) ∪ (3; ∪ {0}
30.
(01-11-13) Ushbu
|− x| < 4
tengsizlikning eng katta butun yechimini toping.
A) 12
B) 10
C) 11
D) 8
E) 9
31.
(01-12-17) Tengsizlikni yeching.
|x + 1| > 2|x + 2|
A) (2; 1)
B) [3; 1]
C) (3; 
5
3
)
D) (3; 0)
E) 
32.
(02-1-47)
|3+ 8| ≤ 2
tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar nechta?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
33.
(02-2-9)
|x
2
− 2| < 1
tengsizlikni yeching?
A) (

3; 1) ∪ (1;

3) B) (

3; 1)
C) (1;

3) D) (

3;

3) E) (1; 1)
34.
(02-9-12)
¯
¯
¯
3
x − 2
¯
¯
¯ 
1
4
tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlar-
dan eng kattasi va eng kichigining ko’paytmasini
toping?
A) 42
B) 117
C) 140
D) 130
E) aniqlab bo’lmaydi
35.
(02-10-11)
x
2
− 7+ 12 < |x − 4|
tengsizlikni yeching?
A) (2; 4)
B) 
C) (3; 4)
D) (2; 3)
E) (−∞; 3) ∪ (4; )
36.
(02-10-55)
½
|2x − 3| ≤ 1
− 04x > 0
tengsizliklar sistemasini yeching?
A) [1; 2]
B) (−∞; 2]
C) (−∞; 1] ∪ (2; )
D) (04; 2)
E) (0; 1]
37.
(02-11-23)
|x
2
− 3| < 2
tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari
nechta?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) cheksiz ko’p
38.
(03-5-20)
< |x − 2| < 3
tengsizlikni yeching?
A) (1; 1) ∪ (3; 5)
B) (1; 1)
C) (3; 5)
D) (1; 5)
E) (0; 4)
39.
(03-6-16)
|x − 4| > |x + 4|
tengsizlikni yeching?
A) (4; 4)
B) (0; 4) ∪ (4; )
C) (4; )
D) (−∞4) ∪ (4; 0)
E) (−∞; 0)
40.
(03-6-51)
|x
2
− 8| < 1
tengsizlikni yeching?
A) x < −

7
B) x >

7
C) 

< x <

7
D) < x < −

7,

< x < 3 E) < x < 3
41.
(03-6-52)
|x
2
+ 2x| > 8
tengsizlikni yeching?
A) x < −4, x > 2 B) < x < 2C) x < −4
D) x > 2
E) x > −4
42.
(03-7-22)
|x − 4| < |x + 4|
tengsizlikni yeching?
A) (4; 4)
B) (0; 4) ∪ (4; )
C) (0; )
D) (−∞4) ∪ (4; 0)
E) (−∞4)
43.
(03-9-11)
|x
2
− 3x| < 10
tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari
yig’indisini toping?
A) 6
B) 7
C) 9
D) 12
E) 16
44.
(03-12-69)
x
2
− 2|x| < 3
tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari
nechta?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3

82
1.8.4
Modulli tenglamalar va tengsizliklar sis-
temasi.
(98-8-25) ning qanday qiymatlarida tenglamalar sis-
temasi yagona yechimga ega?
½
= 3 − |y|
2x − |y| b
A) = 0
B) b > 0
C) b < 1
D) = 6
E) = 4
Yechish: Agar (x
0
, y
0
) berilgan sistemaning yechimi
bo’lsa, u holda (x
0
, −y
0
) ham uning yechimi bo’ladi.
Demak, sistema yagona yechimga ega bo’lishi uchun
y
0
= 0 bo’lishi kerak ekan. Uni sistemaning birinchi
tenglamasiga qo’yib = 3 ekanini, ikkinchi tenglamadan
esa = 6 ekanini hosil qilamiz. J: = 6 (D).
1.
(98-1-15) Ushbu
=
p
|x| − 3 +
1

10 − x
funksiyaning aniqlanish sohasini toping.
A) [3; 10]
B) [3; 10)
C) (3; 10) ∪ {−3}
D) (10; 3]
E) (−∞3] ∪ [3; 10)
2.
(98-1-25) ning qanday qiymatlarida
½
3|x| = 2
|x| + 2a
sistema yagona yechimga ega?
A) = 0
B) a > 0
C) = 2
D) 2
E) = 4
3.
(98-8-23) Agar
½
+ 2|y| = 3
x − 3= 5
bo’lsa, x − y ning qiymatini toping.
A) 3
B) 2
C) 1
D) 1
E) 4
4.
(98-1-23) Agar
½
|x| = 2
3= 4
bo’lsa, ning qiymatini toping.
A) 3
B) 1
C) 25
D) 2
E) 15
5.
(98-8-15) Ushbu
=
p
− |x − 2+
1

− 2x
funksiyaning aniqlanish sohasini toping.
A) (−∞15)
B) (−∞; 15)
C) [7; 15)
D) [5; 15)
E) (5; 15)
6.
(99-1-7) Tengsizlikni yeching.
< |x| < 4
A) (−∞4) ∪ (4; )
B) (4; 1) ∪ (1; 4)
C) (−∞1) ∪ (1; )
D) (1; 1)
E) (4; 4)
7.
(99-4-5) Tengsizlik nechta butun yechimga ega?
≤ |x| ≤ 8
A) 12
B) 10
C) 8
D) 6
E) 5
8.
(00-1-18) Tengsizliklar sistemasini yeching?
½
x ≥ 3
|x − 3| ≤ 1
A) 2 ≤ x ≤ 3
B) ≤ x ≤ 4
C) 3 ≤ x ≤ 4
D) x ≤ 4
E) x ≥ 2
9.
(00-7-20) Agar
½
(x − 2)
2
|y| = 4
|x − 2|y| = 2
bo’lsa, ning qiymatini toping.
A) 4 yoki 2 yoki 0
B) 0 yoki 3
C) 2 yoki 4
D) 0 yoki 4
E) 3 yoki 4
10.
(01-7-20) Ushbu
½
|x| |y| = 1
x
2
y
2
= 4
tenglamalar sistemasi nechta yechimga ega?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 
E) to’g’ri javob keltirilmagan
11.
(02-12-17) Agar
½
|x − 1|y − 5= 1
= 5 + |x − 1|
bo’lsa, x+qanday qiymatlar qabul qilishi mumkin?
A) 6 yoki 8
B) 7
C) 8 yoki 10
D) 6 yoki 7
E) 9
12.
(03-10-31) Agar
½
|x y| = 5
xy = 475
bo’lsa, son o’qida va sonlari orasidagi maso-
fani toping.
A)

6
B)

3
C)

5
D)

7
E)

13
1.9
Irratsional tenglama va tengsizlik-
lar.
1.9.1
Irratsional tenglamalar.
1.
2k
p
(x) = ϕ(x
½
(x) = [ϕ(x)]
2k
ϕ(x≥ 0
2.
2k+1
p
(x) = ϕ(x⇒ f (x) = [ϕ(x)]
2k+1
(98-9-19) Ushbu
p
x
4
+ 5x
2
3x
tenglamaning ildizlari yig’indisini toping.
A) 0
B) 2
C) 4
D) 2
E) 4

83
Yechish: Ushbu sistemani hosil qilamiz.
½
x
4
+ 5x
2
= 9x
2
3x ≥ 0.
Uning birinchi tenglamasini yechamiz.
x
4
− 4x
2
= 0, x
2
(x
2
− 4) = 0
1) x
1
= 0; 2) x
2
− 4 = 0, ⇒ x
2
2, x
3
= 2
Endi 3x ≥ 0 shartni tekshiramiz. Uni faqat x
1
= 0
va x
2
2 sonlarigina qanoatlantiradi. Shunday qilib,
berilgan tenglamaning ildizlari = 0 va 2 ekan.
J :0 + (2) = 2 (B).
1.
(97-1-72) Tenglamani yeching.

+ 2 + = 0
A) 1
B) 2
C) 2
D) 0
E) to’g’ri javob berilmagan
2.
(97-5-39) Tenglamalar sistemasini yeching.
½ p
(+ 2)
2
+ 2
p
(x − 2)
2
= 2 − x
A) x ≥ −2
B) x < 2
C) x ≤ 2
D) ≤ x ≤ 2
E) < x < 2
3.
(97-7-61) Ushbu

3 + 2−x tenglik ning
qanday qiymatlarida o’rinli?
A) 1
B) 1
C) 3
D) hech qanday qiymatida
E) 3
4.
(97-9-39) Tenglamalar sistemasini yeching.
½ p
(+ 5)
2
+ 5
p
(x − 5)
2
= 5 − x
A) ≤ x ≤ 5
B) x ≤ 5
C) x ≥ −5
D) < x < 5
E) x < 5
5.
(98-2-21) Agar

x
4
− 9x
2
4tenglamaning
katta ildizi x
0
bo’lsa, x
0
+ 10 nechaga teng?
A) 10
B) 12
C) 20
D) 15
E) 18
6.
(99-2-19) Tenglamaning ildizlari yig’indisini top-
ing.
p
x
2
− 3+ 5 + x
2
= 3+ 7
A) 4
B) 3
C) 3
D) 4
E) 5
7.
(99-6-41)

a −

= 4 va a − b = 24 bo’lsa,

+

nimaga teng.
A) 6
B) 4
C) 5
D) 3
E) 8
8.
(99-3-14) Agar
5
q
25 +

+ 13 − 2 = 0
bo’lsa,

+
x
3
ning qiymatini toping.
A) 18
B) 20
C) 10

2
D) 14

2
E) 15

2
9.
(99-5-15) Tenglamaning natural ildizlari nechta?
p
(3x − 13)
2
= 13 − 3x
A) 
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
10.
(99-8-3) Tenglamani yeching.

+ 1 +

2+ 3 = 1
A) 1
B) 3
C) 1; 3
D) 1
E) 3
11.
(99-9-11) Tenglamaning ildizlarining o’rta arifmetig-
ini toping.
(x
2
− 25)(x − 3)(x − 6)

− x = 0
A) 4
1
3
B) 1
1
3
C)
2
3
D) 4
1
2
E) 2
12.
(99-9-12) Tenglama ildizlarining ko’paytmasini top-
ing.
p
x
2
+ 77 − 2
4
p
x
2
+ 77 − 3 = 0
A) 3
B) 3
C) 4
D) 4
E) 6
13.
(99-10-21) Ushbu
p
x
3
− 2x
2
− 4x
tenglamaning ildizlari yig’indisi 10 dan qancha
kam?
A) 4
B) 7
C) 5
D) 6
E) 8
14.
(00-1-19) Agar
r

1
x
=
x − 1
x
− 6
bo’lsa, 6
1
8
ning qiymatini hisoblang.
A) 7
B) 6
C) 7
D) 6
E) 8
15.
(00-2-19) Tenglik ning qanday qiymatlarida to’gri
bo’ladi?
p
(2x − 1)
2
(3 − x) = (2x − 1)

− x
A) [05; 3]
B) [0; 3]
C) [1; 3]
D) (−∞; 05]
E) (
Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling