M. Usmanоv fizikаdan mavzulashtirilgan testlar to‘plami


Download 0.83 Mb.
Pdf ko'rish
bet12/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.83 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

59.

 

40

 m/s tezlik bilan yuqoriga tik otilgan jism yerga qaytib tushdi. Jismning uchish davomidagi 

o‘rtacha tezlik vektorining moduli qanday (m/s)?      

0

)

A      

10

)B

       


20

)

C

       

30

)D

       


40

)

E

 

60. 

Vertikal yuqoriga otilgan koptok 

6

sekunddan so‘ng Yerga qaytib tushgan bo‘lsa,uning maksimal 

ko‘tarilgan balandligini toping (m)?                           

)

1

  

)B

 

2

,88

  

)

C

 

1

,4

  

)

D

1

,44

  

)E

TJY 


61.

 20 m balandlikdan erkin tusha boshlagan 

jismni harakat vaqtining 2-yarmidagi o‘rtacha 

tezligi qancha (m/s)?                                                       

)

A

 15        

)

B

10         

)

C

 35        

)

D

25 


62. 

Jism 


40

m/s tezlik bilan tik yuqoriga otildi. U 5 

s davomida necha metr yo‘l o‘tdi? 

10

=g

m/s


.

2

   )

A

 

85       

75

)B

      


100

)

C

      

120


)

D

      


160

)

E

 

63. 

Vertikal yuqoriga otilgan jism yo‘lning oхirgi 

4

/

1 qismini 

1

s da o‘tsa, u necha sekund davomida ko‘tariladi?                                                                     

4

)A

      


1

)

B

      

5

,2

)

C

      

3

)D

      


2

)

E

 

64.

 Yer sirtidan yuqoriga jism tik otildi. Ko‘tarilish 

balandligining 8/9 qismidagi tezligi boshlang‘ich 

tezligidan necha marta kichik bo‘ladi? Boshlan-

g‘ich tezlik 

s

/

15

 ga teng.                                )

A

5           

)

B

4          

)

C

 3         

)

D

7         

)

E 

36

65.

 Jism yuqoriga tik otilganidan 4 s o‘tgach 240 m 

balandlikda bo‘lgan bo‘lsa, u otilgandan to yerga 

qaytib tushguncha necha sekund vaqt o‘tadi?           

)

A

12        

)

B

14       

)

C

16      

)

D

18      

)

E

20 

66

. Kuzatuvchi vertikal tik yuqoriga otilgan jism-

ning 45 m balandlikdan 8 s vaqt oralig‘ida 2–marta 

o‘tganini payqadi. Jism qanday (m/s) tezlik bilan 

otilgan? 

2

/8

,

9s

m

g

=

                                               )

A

60       

)

B

50       

)

C

 45      

)

D

30       

)

E

35 


67.

 Raketa yerdan vertikal yo‘nalishda 

2

/

8s

m

 

tezlanish bilan 20 s davomida ko‘tarildi, so‘ng uning dvigateli o‘chirildi. Raketa harakat 

boshlanganidan qancha vaqtdan keyin Yerga 

qaytib tushadi? 

(

)2

/

10s

m

g

=

.                                         )

A

38      


)

B

50       

)

C

 32      

)

D

45       

)

E

60 


68.

 Yuqoriga tik otilgan jism 8 sekunddan so‘ng 

o‘zining dastlabki holatiga qaytib tushdi. Jismning 

dastlabki 7 sekundda bosib o‘tgan yo‘lini (m) 

toping.                                                                      

)

A

65       

)

B

 85     

)

C

75      

)

D

 125     

)

E

140 

69. 

Jism 


45

m balandlikdan boshlang‘ich tezliksiz 

tushayapdi. Yo‘lning pastki yarmida o‘rtacha 

tushish tezligini toping (m/s).                                            A) 12,2     B) 50,8     C) 34,7    D) 14,2   E) 25,6  

70

. Yettinchi qavat balkonidan po‘lat sharcha 50 

m/s tezlik bilan vertikal yuqoriga otildi. Oradan 1 s 

o‘tgach ikkinchi po‘lat sharcha ham xuddi shunday 

tezlik bilan vertikal yuqoriga otildi. Birinchi shar-

cha otilgandan so‘ng qancha vaqt 

( )

s

 o‘tgach 

sharchalar orasidagi masofa 5 m ga teng bo‘ladi. 

Havoning qarshiligini inobatga olmang.                                 

)

A

4        

)

B

5; 6          

)

C

8,5       

)

D

3 ; 8 


71

. Jism yuqoriga tik otilganidan  s

t

8

1=

 o‘tgach 

h = 400 balandlikda bo‘lgan bo‘lsa, u 

otilganidan to yerga qaytib tushguncha necha 

sekund vaqt o‘tadi?                                                                               

A) 18       B)16        C)19         D) 21 

72. 

Yuqoriga tik otilgan jism s

t

2

1=

 dan keyin 

yerdan 180 m balandlikda bo‘lgan bo‘lsa, u 

s

t

12

2=

dan keyin necha metr balandlikda bo‘ladi? g = 10 m/s

2

                                                                              

A) 450         B) 480        C) 550        D) 500 

73

. Boshlang‘ish tezliksiz erkin tushayotgan jism 

5–sekundda necha metr yo‘l bosib o‘tadi?                            

A) 125   B) 45    C) 75    D) 50    E) 62,5 

74

. Boshlang‘ish tezliksiz erkin tushayotgan jism 

8–sekundda necha metr yo‘l bosib o‘tadi?                       

A) 125   B) 45    C) 75    D) 50    E) 62,5 

75.

 Boshlang‘ich tezligi 20 m/s  bo‘lgan  jism erkin 

tushmoqda, u  6– sekundda qancha yo‘l bosib 

o‘tadi (m)?                                                                      

A) 125   B) 45    C) 75    D) 50    E) 62,5 

76. 

Erkin tushayotgan jismning n

sekunddagi 

ko‘chishi qanday (m)? 

2

/10

s

m

g

=

                        1

10

)

n

A

          

(

)

12

5

)

n

B

           

(

)

15

)n

C

                               

1

5

)

n

D

           

(

)

12

10

)

n

E

 

77. 

Boshlang‘ich tezliksiz erkin tushayotgan jism 

tushishning oхirgi sekundida o‘z yo‘lining 

3

/

2 

qismini o‘tdi. Jism o‘tgan yo‘lni toping (m).      

)

A

7

,46

   


)

B

8

,65

  

)C

5

,36

 

  

)D

4

,27

 

 

)E

3

,18

 

   


78. 

5 m/s boshlang‘ich tezlik bilan erkin 

tushayotgan jismning 3- va 5- sekundlardagi 

ko‘chishlari nisbatini toping.                                            

)

A

 29:48   

)

B

 3:5  

)

C

 9:25  


)

D

 29:49   79. 

Jism erkin tushmoqda. Tushish balandligining 

birinchi yarmini o‘tish uchun ketadigan vaqt 

umumiy vaqtning qanday qismini tashkil etadi?           

)

A

 

2/

1

   )

B

 

4/

1

  )

C

 

2/

1

  )

D

  

3/

2

  80. 

Jism 


h

 balandlikdan erkin tushmoqda. Uning 

yo‘lning ikkinchi yarmidagi o‘rtacha tezligini 

toping.                                                                         

)

A

 

2)

1

2(gh

       

)

B2

)

12

(

+gh

                                

)

C

 

4)

1

2(

+

gh

      

)

D  

)

12

(gh

    


81. 

H

 

balandlikdan boshlang‘ich tezliksiz 

tushayotgan jism harakat vaqtining oхirgi 

sekundida 

4

/

3H

 masofani bosib o‘tdi. U necha 

sekund tushgan?                                                           

2

)A

      


3

)

B

      

4

)C

      


5

)

D

       

1

)E

 

82. 

180

m balandlikdan  erkin tushayotgan jism harakatning oхirgi sekundida necha metr yo‘l 

o‘tadi? 


10

=

g

m/s

.

2                                                    

160


)

A

     


150

)

B

     

40

)C

     


30

)

D

     

55

)E

 

83. 

Agar jism tushishining oхirgi sekundida 75 m 

yo‘l o‘tgan bo‘lsa, u qanday balandlikdan tushgan 

(m)?                                                                          

)

185

    

)

32      

)

320

     

)

160      

)

200

 


 

37

84. 

Agar jism oхirgi ikki sekundda 60 m uchgan 

bo‘lsa, u qancha vaqtda tushgan (s)?                                 

)

A

 

4        

)

8

       

)

2        

)

16

        

)

32

 

85.

 Jism 80 m balandlikdan erkin tushadi. Tushish-

ning oхirgi sekundida uning ko‘chishi qanday (m)?                                                                  

)

35

      

)

40     

)

45

      

)

30

      

)

25 

86. 

Boshlang‘ich tezliksiz erkin tushayotgan jism 

qanday  vaqt (s) ichida o‘z yo‘lining yuzinchi 

santimetrini o‘tadi?                                                            A) 0,002   B) 0,04    C) 0,84    D) 0,45    E) 1,24  

87. 

Erkin tushayotgan jism oxirgi sekundda 55 m 

yo‘l yurgan bo‘lsa, u oxirgi 2 sekundda qancha 

yo‘l yuradi (m).                                                                   

A) 80      B) 110     C) 100       D) 80        E) 90 

88. 

Boshlang‘ich tezliksiz erkin tushayotgan jism 

oхirgi 

4

,0

s da 


12

m o‘tgan bo‘lsa, jism tushayotgan 

balandlikni toping (m). 

2

/10

s

m

g

=

                                2

,

72)

A

    


3

,

54)

B

      


125

)

C

     

51

)D

     


6

,

148)

E

 

89.

 Erkin tushayotgan jism oхirgi 

2

sekundda 98

masofani bosib o‘tgan bo‘lsa, u qanday baland-likdan tusha boshlagan (m)?                             

)

A

4

,

1    

)

B

4

,

5      

)

C

4

,

176     

)

D

4

,

186      

)

Е

5

,

66 

90. 

Jism 45 metr balandlikdan boshlang‘ich tezlik-

siz tashlandi. U tushishining oxirgi sekundida 

qanday 


( )

m

 masofani bosib o‘tadi?                           

)

A

5       


)

B

10       

)

C

15       

)

D

20       

)

E

25  


91. 

Jism yuqoriga s

/

4

 tezlik bilan otildi. Ushbu jism harakatining eng yuqori nuqtasiga yetganda 

ikkinchi jism xuddi shunday tezlik bilan boshlan-

g‘ich vaziyatdan yuqoriga otildi. Jismlar qanday 

balandlikda 

( )

sm

 uchrashadilar?                     

)

A

100        

)

B

60       

)

C

80       

)

D

50         

)

E

40 


92. 

Bir xil balandlikdan boshlang‘ich tezliksiz, 

ikkita tomchi 3 s vaqt intervali bilan uzuldi. Ular 

orasidagi eng katta masofa 165 m bo‘lsa, 

Tomchilar qanday balandlikdan uzilgan (m).   

A)320     B) 300       C) 315       D) 165       E) 245 93. 

Ikkita tosh bitta vertikalda bir–biridan 10 metr 

masofada turibdi. Biror vaqt momentida 

yuqoridagi tosh 20m/s tezlik bilan tashlandi, 

pastdagi tosh esa erkin tushirib yuborildi. Toshlar 

qancha vaqtdan so‘ng to‘qnashadilar?                      

)

A

0,2        

)

B

0,5       

)

C

0,4       

)

D

0,3      

)

E

0,7 


94. 

Vertikal yuqoriga otilgan jism maksimal 

balandlikka ko‘tarilgan paytda хuddi shu jism 

otilgan nuqtadan ikkinchi jismni otishdi. Ikkala 

jismning otilgan paytidagi tezligining qiymati 

20

m/s bo‘lgan. Tushib ketayotgan birinchi jism bilan yuqoriga chiqib ketayotgan ikkinchi jism 

yerdan qanday balanlikda uchrashdi (m)?                 

)

A

3

,15

  

)B

7

,12

   


)

C

8

,24

   


)

D

4

,10

    


)

E

TJY. 


95.

 

h

 balandlikdan boshlang‘ich tezliksiz erkin 

tushgan to‘p yerga urilib, 

4

/

h balandlikka sakradi. 

Yerga urilishda uning tezligi necha marta 

kamaygan?                                                                    

)

A

2

         3

)

B

         

2

)С

         

4

)

D         

8

)E

 

96. 

Agar odam 

2

m balandlikdan хavfsiz sakray olsa, parashyutchi yo‘l qo‘yib bo‘ladigan qanday 

eng katta tezlik bilan yerga tushishi mumkin (m/s)?          

)

A

 

4,

5

     )

B

2

,7

     


)

C

3

,6

      


)

D

4

,12

     


)

E

4

 97. 

Yuqoriga tik otilgan jism h

 balandlikdagi 

nuqta orqali ikki marta o‘tadi. Bu o‘tishlar 

o‘rtasidagi vaqt oralig‘i t

Δ

 ga teng. Jismning 0

υ  


boshlang‘ich tezligini toping.                                          

)

A 

( )


4

2

2t

g

h

Δ  

)

B 

( )


2

2

2t

g

h

Δ

+                                 

)

C

 

( )


4

2

22

t

g

h

Δ   

)

D

 

( )


4

2

2t

g

h

Δ

+  

)

E

 TJY.     

98. 

Bir jism 

0

υ  boshlang‘ich tezlik bilan yuqoriga tik otildi, ikkinchisi 

0

H

 balandlikdan boshlang‘ich 

tezliksiz tushadi. Har ikki harakat bir paytda 

boshlandi va  bir to‘g‘ri chiziq bo‘yicha sodir 

bo‘ladi. Jismlar orasidagi  masofaning vaqtga 

bog‘lanishini toping.                                                         

)

A 

t

H

0

0υ

    )

B

 

t

H

0

0υ

+

    

)

C

 

tH

0

02

υ     

)

D

2

0

0)

tH

υ     

)

Et

H

0

0υ

 99. 

Bir nuqtadan ikki jism bir vaqtda harakat qila 

boshladi: ulardan biri 

40

m/s tezlik bilan vertikal yuqoriga otildi, ikkinchisi esa erkin tusha boshladi. 

Necha sekunddan so‘ng ular orasidagi masofa 

120

m bo‘ladi?                                                             9

)

A

    

33

,0

)

B

    

5

,1

)

C

   

3

)D

    


55

,

5)

E

 

100. 

Ancha baland nuqtadan bir vaqtda ikkita jism 

otildi. Bu jismlarning tezliklari modul jihatidan 

teng, ya'ni 

2

m/s. Bu jismlardan biri yuqoriga vertikal ravishda, ikkinchisi pastga vertikal 

ravishda otildi. 5 s ga teng vaqtdan keyin bu 

jismlar orasidagi masofa qanday bo‘ladi (m)?                

)

40

     

)

20      

)

5

      

)

25     

)

10

 


 

38


Download 0.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling