Makroiqtisodiy modellar va makroiqtisodiy tahlilda ulardan foydalanish


Download 16.83 Kb.
Sana17.06.2023
Hajmi16.83 Kb.
#1539886
Bog'liq
Mustaqil ta\'lim mavzulari111111


Mustaqil ta’lim uchun tavsiya etiladigan mavzular:

 1. Makroiqtisodiy modellar va makroiqtisodiy tahlilda ulardan foydalanish.

 2. O’zbekiston Respublikasida YaIMning ishlab chiqarish tarkibi tahlili.

 3. O’zbekiston Respublikasida YaIMning xarajatlarga ko’ra tarkibi tahlili.

 4. O’zbekiston Respublikasi rivojlanishining makroiqtisodiy ko’rsatkichlari tahlili.

 5. Makroiqtisodiy ayniyatlar.

 6. Nominal va real YaIM.

 7. Tabiiy ishsizlik nazariyasi.
 1. Inflyatsiyaning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari.

 2. Inflyatsiyaning yuzaga kelish sabablari va rivojlanish omillari.

 3. Inflyatsiya va aksilinflyatsiya siyosati.

 4. O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyotidagi inflyatsiya jarayonlari tahlili.

 5. Fillips egri chizig’i. Ishsizlik va inflyatsiya o’rtasidagi qisqa davrdagi va uzoq davrdagi aloqadorlik.

 6. Yalpi talab-yalpi taklif modelida makroiqtisodiy muvozanat.

 7. Makroiqtisodiy muvozanatning klassik nazariyasi

 8. Makroiqtisodiy muvozanatning keynscha nazariyasi.

 9. Iste’mol funktsiyasi. Makroiqtisodiy tahlilda uni qo’llash imkoniyatlari

 10. Jamg’arish va investitsiya funktsiyalari.

 11. Investitsiyaga talab funktsiyasi.Akselerator modeli.

 12. Tovarlar va xizmatlar bozorida makroiqtisodiy muvozanat. IS egri chizig’i.

 13. Keynsning daromadlar va xarajatlar modeli.

 14. Tejamkorlik paradoksi.

 15. Retsession va inflyatsion uzilish.

 16. Keyns nazariyasida pulga bo’lgan talab.

 17. Pulga bo’lgan talabning klassik nazariyasi.

 18. Pul bozorida muvozanat modeli.

 19. O’zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti daromadlari tahlili.

 20. O’zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti xarajatlari tahlili.

 21. Davlat budjetinig mohiyati va ahamiyati.

 22. Soliqlarning funksiyalari va ularni takomillashtirish yo’llari.

 23. O’zbekiston Respublikasi soliq siyosatini takomillashtirish yo’llari.

 24. Inqirozga qarshi choralar dasturini amalga oshirishda soliq siyosatidan foydalanish yo’llari.

 25. Soliq siyosati: mohiyati, maqsadlari, vositalari. O’zbekiston Respublikasi soliq siyosatining o’ziga xos xususiyatlari.

 26. Davlat byudjeti taqchilligi, yuzaga kelish sabablari va bartaraf etish yo’llari.

 27. Balanslashgan byudjet multiplikatori.

 28. Rag’batlantiruvchi byudjet-soliq siyosati.

 29. O’zbekiston Respublikasi bank tizimini rivojlantirish ko’rsatkichlari.

 30. Pul-kredit siyosatinining mohiyati va vositalari.

 31. Monetaristik pul-kredit siyosati.

 32. O’zbekiston Respublikasining 2019 yilda pul-kredit siyosati tahlili.

 33. Makroiqtisodiy siyosatda hisob stavkasi (qayta moliyalash stavkasi)dan foydalanishning chet el tajribasi.

 34. O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyotiga jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi ta’sirini bartaraf etishda pul-kredit siyosati va bank tizimining roli.

 35. Barqarorlashtirish siyosati.

 36. Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirish muammolari. Siqib chiqish samarasi

 37. Likvidlilik va investitsion tuzoq.

 38. IS-LM modelida makroiqtisodiy muvozanat.

 39. Iqtisodiy o’sish omillari va turlari.

 40. Iqtisodiy o’sishning R. Solou modeli.

 41. Iqtisodiy o’sishning zamonaviy neoklassik modellari.

 42. Nisbiy ustunlik nazariyasi.

 43. Xalqaro savdo va daromadlarning taqsimlanishi.

 44. Zamonaviy xalqaro savdo nazariyalari.

 45. Importni tariflar orqali tartibga solish. (O’zbekiston Respublikasi misolida).

 46. O’zbekiston Respublikasining tashqi savdo dinamikasi va tarkibi

 47. Tashqi savdoni tartibga solishning notarif usullari.

 48. Joriy operatsiyalar balansi.

 49. Kapital harakati hisobi.

 50. To’lov balansini makroiqtisodiy tartibga solish usullari va muammolari.

 51. Daromad samarasi va almashtirish samarasi

 52. Nominal va real valyuta kursi.

 53. Xarid qobiliyati pariteti nazariyasi.

 54. Makroiqtisodiy siyosatning real valyuta kursi dinamikasiga ta’siri.

 55. Suzib yuruvchi valyuta kursining makroiqtisodiy siyosatga ta’siri.

 56. Kichik ochiq iqtisodiyot modeli.

 57. O’zbekiston Respublikasi milliy valyuta kursining o’zgarish tendentsiyalari va omillari.

Download 16.83 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling