Makroiqtisodiyot nimalarni o‘rganadi?


Dorixonaning savdo xajmi bu


Download 190.16 Kb.
bet2/8
Sana16.12.2020
Hajmi190.16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

87.Dorixonaning savdo xajmi bu:

iqtisodiy salohiyatini asosini tashkil etuvchi iqtisodiy ko‘rsatgich

dorixonaning pul ko‘rinishidagi xarajatlari

pul ko‘rinishidagi moddiy resurslari

dorixona ishining samaradorligini aniqlovchi ko‘rsatkich


88.Dorixonalarda savdo xajmi necha xil bo‘ladi?

2 xil

3 xil

4 xil8 xil

89.Dorixonaning xo‘jalik mablag‘lariga kiradi:

asosiy vositalar, aylanma mablag‘lar va nomoddiy aktivlar

savdo xajmi, tovar zahiralari, pul mablaglari

dorixonaning xarajatlari, aylanma va nomoddiy aktivlar

yalpi daromad, pul mablag‘lari va nomoddiy aktivlar

90.Dorixonaning aylanma mablag‘lariga kiradi:

tovar zahiralari, pul mablag‘lari, boshqa turdagi moddiy boyliklar

ishlab chiqarish va davr xarajatlari

foyda, rentabellik, yalpi daromad va boshqa moddiy aktivlar

savdo ustamasi, tovaroborot, retseptura va boshqa moddiy aktivlar

91.Tovar zahiralari ishlatilishiga ko‘ra bo‘ladi:

kundalik, mavsumiy va maqsadli

tara, yordamchi vositalar

yoqilg‘i, yonilg‘i, o‘simlik hom ashyosi

chakana tarmoqdagi, ulgurji tarmoqdagi

92.Kundalik tovar zahiralari maqsadi nimadan iborat?

kundalik dori vositalariga bo‘lgan ehtiyojini uzluksiz, to‘lik ta’minlash uchun xizmat qiladi

dorixonaning yalpi daromadini ta’minlash uchun hizmat qiladi

biror mavsumda tayyorlanadi va aholi ehtiyojini qondirish uchun ishlatiladi

biror aniq maqsadda kundalik dori vositalariga bo‘lgan ehtiyojini ta’minlash uchun ishlatiladi

93.Dorixonaning boshqa aktivlar bu:

hom ashyo, yoqilg`i-yonilg`i, yordamchi materiallar

tovar zaxiralari, pul mablag‘lari

imorat va uskunalar

ishlab chikarish va xujalik inventari

94.Dorixonaning pul mablag‘lari me’yori qaysi ko‘rsatkichlarda aniqlanadi?

kunlarda va summada

kunlarda va foyizda

foyizda va summada

miqdorda va summada

95.Tovar zahirasi ko‘rsatkichi nimada rejalashtiriladi?

tovar aylanish kunlarida va miqdorda

narx bo‘yicha, tabiiy, tovar aylanish kunlari

faqat narx bo‘yicha (ulgurji narx bo‘yicha so’mda)

faqat tabiiy (tonna, litr, metr)

96.Biznes-reja korxona rahbarlariga qanday imkoniyatlar beradi?

takomillashib borish va samarali boshqaruv strategiyasini barpo etish

korxona ishlab chikarish zaxiralari va naqd pulga ega bo‘ladi

joriy to’lovga kobillikka ega bo‘ladi

xo’jalik faoliyatini yuritish va korxonaning muddatli majburiyatlarini o‘z vaqtida qoplashga

97.Biznes-rejani tuzish qanday ahamiyatga ega?

zarur sarmoyani jalb qilish va mablag‘ bilan ta’minlash

deyarli katta axamiyatga ega emas

zarur sarmoyani jalb qilish, soliqlarni to’lash

o’rtacha axamiyatga ega

98.Biznes-reja muntazam to‘g‘rilab turilishi kerak, chunki:

muxim shart-sharoitlarlarning muntazam o`zgarib turishi tufayli

tashkiliy bo‘limi ozgarib turadi

bir oz vaqtdan so’ng doimiy biznes-rejani tuzishi lozim

xamma javoblar to‘g‘ri

99.Nimalar korxonaning biznes-rejasining mazmuniga ta’sir ko‘rsatishi mumkin?

bozordagi o‘zgarishlar, raqobatchilik va potensial rivojlanishi

xodimlarning ichki nizomi o‘zgarishi va boshliqning ish yuritishi

raqobatchilik, bozor infrastrukturasi va turli omillar

xamma javoblar to‘g‘ri

100.Biznes-reja qachon korxona uchun o`zini tanishtirish guvohnomasi bo‘lib xizmat qiladi?

agar korxona tashki sarmoyani jalb etishga muxtoj bo‘lsa

agar korxona sarmoyani jalb etishga muxtoj bo‘lsa

agar korxona ishini endi boshlagan bo‘lsa

agar korxona zarar ko‘rgan bo‘lsa

101.Biznes-rejaning sifati nimalarga bog‘lik?

menejerlarning tajribasi va bilimiga

ishchi xodimlarning ahilligiga va bilimiga

xodimlarning ahilligiga, bilimiga va mablag‘ning yetarligiga

mablag‘ning ko‘pligiga

102.Biznes-reja qanday bo‘lishi kerak?

mukammal, to‘la, bekamu-ko‘st

ochiq, qisqa, o‘rta

ko‘p xajmli

to‘la bo‘lmasa ham sodda bo‘lishi kerak

103.Fitobar bo‘limi bor dorixonalarga ishlab chiqarish rejasi tuzilish shartmi?

ha


doim xam shart emas

yo‘q shart emas

faqat ma’lum dorivor o‘simliklarga

104.Ishlab chiqarish rejasini kimlar tuzadi?

ishlab chiqarish bilan shug`ullanadigan korxonalar

ishlab chiqarish bilan faoliyat ko‘rsatadigan dorixonalar

hech qaysi dorixona tuzmaydi

hamma dorixonalar tuzadi

105.Qaysi dorixonalar ishlab chiqarish rejasini tuzmaydi?

tayyor dori vositalari savdosi bilan shug‘ullanadigan

dorivor o‘simliklar savdosi bilan shug‘ullanmaydigan

xamma turdagi dorixonalar

chakana savdo bilan shug‘ullanadigan

106.Biznes-rejaning tashkiliy reja bo‘limiga qaysi ma’lumotlar kiritiladi?

dorixonaning tuzilishi, xodimlar ro‘yxati

dorixonaning ishlab chiqish mahsuloti, xodimlar ro‘yxati

rahbar xodimlarning ro‘yxati

dorixona to‘g‘risidagi ma’lumotlar va joylashgan manzili

107.Biznes-rejaning xuquqiy reja bo‘limida quyidagilar ko‘rsatiladi:

mulkchilikning turi, ishlab chiqarishning statusi

xodimlarning xuquqi, faoliyat turi

ishlab chiqarish statusi va faoliyat turi

mulkchilikning turi, xodimlar ro‘yxati

108.Dori vositalari savdosi faoliyati bilan shug‘ullanadigan dorixonalar:

ishlab chiqarish rejasini tuzmaydi

ishlab chiqarish rejasini tuzadi

faqat tashkiliy xuquqiy bo‘limi tuzadi

dori tayorlash rejasini tuzadi

109.Asosiy faoliyati dori vositalari savdosi bo‘lgan dorixonalarda:

biznes-reja tuzilishi shart

biznes-rejani tuzmasa ham bo‘ladi

biznes-rejani chakana savdosi xaqida ta’rifini beradi

tashkiliy va xuquqiy bo‘limini tuzadi

110.Dorixona yangi ochilayotganda biznes-rejani tuzish shartmi?

ha


tuzmasa ham bo‘ladi

faoliyatni boshlagandan so‘ng

fakat savdo xajmi rejasini tuzsa bo‘ladi

111.Korxonalar to‘g‘risidagi qonunga muvofiq xo‘jalik sub’ektlari qanday rejani ishlab chiqishi shart?

biznes-rejani

savdo xajmi re’jasini

marketing izlanishlari re’jasini

investitsiya jalb qilish re’jasini

112.Shart-sharoit o‘zgarishi bilan biznes-reja o‘zgaradimi?

muntazam ravishda to‘g‘rilab turiladi

bir yilga o‘zgaradi

kuchini yo‘qotguncha o‘zgartirilmaydi

bir-ikkita bo‘limi o‘zgartiriladi

113.Xalq xo‘jaligining ayrim soxalaridagi ishlab chiqarish qonuniyatlari, bozor qonuniyatlarini, talab va taklif qonuniyatlarini o‘rganuvchi fan, bu:

mikroiqtisodiyot

makroiqtisodiyot

iqtisodiy nazariya

menejment

114.Aholining bandlik muammolarini, inflyatsiya darajasini, iqtisodiy rivojlanish davrlarini, investitsiyaga doir masalalarni o‘rganuvchi fan bu:

mikroiqtisodiyot

makroiqtisodiyot

iqtisodiy nazariya

menejment

115.Dorixona muomala xarajatlarining kamayish tadbirlari:

mehnat unumdorligini oshirish, tayyor dori shakllarini ko‘paytirish

tovarlar aylanishini sekinlashtirish

mehnat unumdorligini oshirish, tovarlarning katta nomenklaturasi

tovarlarni saqlashda turg‘insizligi

116.Dorixona muomala xarajatlarining kamayish tadbirlari:

transport xarajatlarini kamaytirish

tovarlar aylanishini sekinlashtirish

tovarlarni juda katta nomenklaturasi

tovarlarni saqlashda turg‘insizligi

117.Divident bu:

aksioner olgan foydaning aksiya nominal qiymatiga nisbatan foiz miqdori

aksionerning aksiya miqdoriga nisbatan olgan foydasining ko‘rinishi

sof foydaning umumiy daromadga nisbatan ko‘rinishi

daromadning aksiyalar miqdoriga nisbatan ko‘rinishi

118.Dorixona sharoitida tayyorlanadigan dori vositalari va dorixonada oldindan tayyorlab quyiladigan dorilarga narx qanday xosil bo‘ladi?

ingredientlar narxi, tarif va dorixona idishi narxidan

savdo ustamasidan va dorixona idishi narxidan

dori vositalarning o’rtacha narxidan

savdo chegirmasidan va dorixona idishi narxidan

119.Ulgurji narx xosil bo‘ladi:

tannarx, ishlab chiqaruvchi korxona foydasi, ta’minotchi foyda va xarajatlari

tovar chegirmasidan

ishlab chiqaruvchi korxona foydasi, tovarga quyilgan ustamadan

ishlab chiqaruvchi korxona foydasi, ta’minotchi foyda va xarajatlari, mexnatga haq tulashdan

120.Iste’mol narxi bu:

maxsulotni iste’mol qilish va foydalanish bilan bog’lik iste’molchining sarf–xarajatlari

xisob palatasi belgilagan narx, foydalanish bilan bog’lik sarf–xarajatlar

preskurantga kiritilgan tovar narxi, foydalanish bilan bog’lik sarf–xarajatlari

maxsulotni iste’mol qilish, tovar sotib olish mumkin bulgan o’rtacha narx

121.Narxning xisob funksiyasi:

maxsulot tayyorlash, sotib olishdagi xarajatlar o’lchovi

iqtisodiy mezon funksiyasi

sotishdagi tushgan tushum

maxsulot sotib olish uchun ketgan xarajatlar

122.Narxning ragbatlantiruvchi vazifasi:

iqtisodiy rag‘batlantirish, mahsulot sifati, assortimentni kengaytirish va yangilash

tovarga bo’lgan talabni aniqlash, assortimentni kengaytirish

maxsulotni sotib olish xarajatlarini belgilash

ishlab chiqaruvchi korxona xarajatlarini aniqlash

123.Narxning tartibga solish vazifasi:

narx, talab va taklifni muvozanatlashtirish

narx o’zgarishi asosida foydani qayta taqsimlash

sarf xarajatlar summasini aniqlash

xarajatlar o‘lchami

124.Chakana narx quyidagilarni oz ichiga oladi:

tovarlarning ulgurji narxi, qo‘shimcha ustama

iste’molchilar sarf xarajatini

tovarlarning ulgurji narxiga qo’shimcha ustamasi yoki chegirmasini

mexnatga xaq tulashni

125.Dorixonaning boshqa aktivlari bu:

taralar, yordamchi materiallar

tovar zaxiralari

imorat va uskunalar

asosiy vositalar va moddiy boyliklar

126.Pul mablag‘lari me’yori qaysi ko‘rsatkichlarda aniqlanadi?

kunlarda va summada

kunlarda va tovar zaxirasida

summada va tovar zaxirasidai

darajasi bo‘yicha va summada

127.Rejalashtirish davriga ko‘ra tovar zahiralari bo‘linadi:

boshlang‘ich yoki kirib kelgan va oxirgi qoldiq

boshlang‘ich yoki kirib kelgan

hisobot davridagi oxirgi qoldiq

balansdagi tovar zaxiralari oxirgi qoldiq

128.Mavsumiy tovar zahiralari:

bir yillik savdoni ta’minlaydi

kundalik savdoni ta’minlaydi

yillik ma’lum bir faslda tayyorlanadi

oyning boshidagi qoldiq tovarlar

129.Maqsadli tovar zahiralari:

bir yillik savdoni ta’minlaydi

kundalik savdoni ta’minlaydi

epidemik va yuqumli kasalliklar tarqalgan

yillik ma’lum bir faslida tayyorlanadi

130.Taxlilning xisobga olinadigan manbalariga quyidagilar kiradi:

buxgalteriya xisobi va xisoboti

statistik xisobi va xisoboti

operativ xisobi va xisoboti

xamma javob to‘g‘ri

131Dorixonada iqtisodiy taxlil vazifasi quyidagilardan iborat:

rejalarining ilmiy asoslanganligini ta’minlab berish

dorixona faoliyatining rejalari, resurslaridan samarali foydalanishni baholash

boshqaruv qarorlarini bajarilishi ustidan nazorat o’rnatish

xamma javoblar to‘g‘ri

132. Xo‘jalik faoliyati tahlili boshqarish ob’ektlariga qarab quyidagilarga bo‘linadi:

texnik iqtisodiy taxlil

moliyaviy iqtisodiy taxlil

auditorlik yoki buxgalteriya taxlili

xamma javoblar to‘g‘ri

133.Texnik iqtisodiy taxlilda:

texnik va iqtisodiy xodisalarning ozaro bog‘liqligi, iqtisodiy natijalarga ta’sirini o‘rganiladi

moliyaviy natijalar, korxona moliyaviy xolati taxlil qilinadi

korxona moliyaviy barqarorligining ekspert diagnostikasi

sotsial xodisalarning iqtisodiy voqea–xodisalarga ta’siri o‘rganiladi

134.Moliyaviy iqtisodiy taxlilda:

texnik va iqtisodiy xodisalarning ozaro bog‘liqligini o‘rganadi

moliyaviy natijalar, korxona moliyaviy xolati taxlil qilinadi

korxona moliyaviy barqarorligining ekspert diagnostikasi

sotsial xodisalarning iqtisodiy voqea–xodisalarga ta’siri o‘rganiladi

135. Sotsial – iqtisodiy tahlilda:

texnik va iqtisodiy xodisalarning ozaro bog‘liqligini o‘rganadi

moliyaviy natijalar, korxona moliyaviy xolati taxlil qilinadi

korxona moliyaviy barqarorligining ekspert diagnostikasi

sotsial xodisalarning iqtisodiy voqea–xodisalarga ta’siri o‘rganiladi

136.Marketing tahlilida:

texnik va iqtisodiy xodisalarning ozaro bog‘liqligini o‘rganadi

korxona moliyaviy barqarorligining ekspert diagnostikasi

sotsial xodisalarning iqtisodiy voqea–xodisalarga ta’siri o‘rganiladi

bozorning talab va taklifi o‘rganiladi

137.Uslubiyatiga ko‘ra tahlil quyidagilarga bo‘linadi:

taqqoslama, omilli, iqtisodiy matematik, statistik va funksional qiymat tahlili

ichki tahlil, diagnostik yoki ekspress, tashqi, to‘liq, sotsial va tanlanma tahlil

to‘liq, iqtisodiy matematik, statistik,funksional qiymat va tanlanma tahlil

sotsial iqtisodiy, iqtisodiy matematik, statistik va funksional qiymat tahlili

138.Yalpi daromadni rejalashtirishga ta’sir qiluvchi omillar:

yalpi daromad darajasi to‘g‘risidagi avvalgi yillar ma’lumotlari

amaldagi ulgurji narxlar va guruhlar tuzilishi

amaldagi chakana narxlar va guruhlar tuzilishi

ulgurji narxlarning o‘sishi va kamayishi

139.Savdo ustamasi summasi foydalaniladi:

muomala xarajatlarini qoplash va sof foydani olishga

retseptura bo‘yicha re’jani bajarishga

tovar oborot bo‘yicha re’jani bajarishga

xodimlar sonini oshirishga

140Savdo ustamasi bu:

dorixona oladigan foyda

ulgurji narhga qo‘yilgan ustama

ishlab chiqarish va sotish xarajatlari qoplangandan keyin qoladigan foyda bo‘lagi

chakana narhga qo‘yilgan ustama

141.Dori vositalarining erkin chakana narxi qanday xosil bo‘ladi

erkin sotish narhiga savdo ustamasi qo‘shish orqali

tannarxdan chegirib tashlash orqali

talab va taklifni inobatga olgan xolda erkin bozorda xosil bo‘ladi

dori vositalariga davlat tomonidan belgilanadi

142.Dorixonada narx xosil bo‘lish maqsadi:

bozorni o‘rganish va iste’molchilarga moslashish

sotish xajmini kengaytirish va foydani oshirish, o‘rta tabaqa iste’molchilarga moslashish

tovar ta’minoti olib borish va foydani oshirish

savdo ustamasi darajasini oshirish va sotish xajmini kengaytirish

143.Narx siyosatini amalga oshirishda xujjatlarda quyidagi savollarga javob beriladi:

tovarlarga narx belgilashda usullarini tanlash, raqobatchilar narxini bilish

talab darajasini aniqlash, qaysi narx belgilash usullarini tanlash

taklif darajasini aniqlash, qaysi narx belgilash usullarini tanlash

raqobatchilar xarajatlarini aniqlash, qaysi narx belgilash usullarini tanlash

144.Keltirilgan omillardan qaysi biri ko‘paysa aksiyadorlik dorixonaning umumiy daromadini ortishiga olib kelishi mumkin?

aylanma mablag‘lari

maosh fondi

amortizatsiya fondi

sotsial rivojlanish fondi

145.Yordamchi materiallarga kiradi:

bog‘lov vositalari

tara,o‘simlik xom-ashyosi

pergament qog‘ozlar, etiketka, kapsula

aylanma vositalari

146.Dorixonaning umumiy retseptura miqdoriga ta’sir etuvchi omillar:

DPMdagi shifokorlar, koykalar mikdori, kasallanish darajasi

ambulatoriya retseptura bo‘yicha reja ko‘rsatkichlari

statsionar retseptura bo‘yicha reja ko‘rsatkichlari

retseptura bo‘yicha tayyor dori shakllarining miqdori

147.Ustav fondi bu:

tashkilot tuzilishi vaqtida mu’assalarning tashkilot mulkiga qo‘shgan hissalari majmui

iqtisodiy foyda olish maqsadida pul mablag‘ining boshqa tashkilotlar qimmatbaho qog‘ozlariga kiritilishi

asosiy mablag‘ni turli sabablarga ko‘ra ekspluatatsiyadan chiqarish

hisob-kitobni iqtisodiy ahamiyatiga ko‘ra tizimlashtirish

148.Moliyaviy quyilmalar bu:

tashkilot tuzilishi vaqtida muassislarning mulkiga qo‘shgan hissalari majmui

foyda olish maqsadida pul mablag‘ining boshqa tashkilotlar qimmatbaho qog‘ozlariga kiritilishi

asosiy mablag‘ni turli sabablarga ko‘ra ekspluatatsiyadan chiqarish

hisob-kitobni iqtisodiy ahamiyatiga ko‘ra tizimlashtirish

149.Moliyaviy investitsiyalarning nominal qiymati bu:

qimmatbaho qog‘oz blankida belgilangan summa

qimmatbaho qog‘oz sotuvchisi va xaridor o‘rtasidagi narx

qimmatbaho qog‘oz bozorida kotirovka natijasidagi narx

qayta narxlash natijasidagi narx

150.Moliyaviy investitsiyalarning joriy qiymati bu:

qimmatbaho qog‘oz blankida belgilangan summa

qimmatbaho qog‘oz sotuvchisi va xaridor o‘rtasidagi narh

qimmatbaho qog‘oz bozorida kotirovka natijasidagi narh

qayta narhlash natijasidagi narh

151. Moliyaviy investitsiyalarning bozor qiymati bu:

qimmatbaho qog‘oz blankida belgilangan summa

qimmatbaho qog‘oz sotuvchisi va xaridor o‘rtasidagi narh

qimmatbaho qog‘oz bozorida kotirovka natijasidagi narh

qayta narhlash natijasidagi narh

152. Makroiqtisodiyot nimalarni o‘rganadi:

narxlarning umumiy darajasi, yalpi milliy daromad

alohida iqtisodiy subektlarning faoliyatini

xususiy korxonaning iqtisodiy holatini

dorixonaning savdo moliyaviy faoliyatini

153. Makroiqtisodiyot o‘rganadi:

iqtisodiyotni butunligicha, inflyasiya

alohida iqtisodiy subektlarning faoliyatini

xususiy korxonaning iqtisodiy holatini

dorixonaning savdo moliyaviy faoliyatini

154.Qaysi fan xalq xo‘jaligining ayrim soxalaridagi ishlab chiqarish konuniyatlarini o‘rganadi:

mikroiqtisodiyot

makroiqtisodiyot

marketing

farmatsevtika iqtisodiyoti

155.Dorixona faoliyatini iqtisodiyotning qaysi qismi o‘rganadi:

mikroiqtisodiyot

makroiqtisodiyot

statistika

savdo vazirligi

156.Farmatsevtika iqtisodiyotining mohiyati:

aholining salomatligi uchun dori vositalari, tibbiy buyumlarni ishlab chiqarish tarqatish

insonlarni aniq bir ezgulik, tovar va xizmatlarga bo‘lgan extiyojini qondirish uchun zaruriyatini o‘rganuvchi fan

tovarlar va hizmatlarni ishlab chiqarish, tarqatish tarmog‘ida mutaxasislar o‘rtasidagi muloqatlar yig’indisi

xayot uchun zarur bo‘lgan ezguliklar va xizmatlarni taminlab beradigan insonlarning asosiy faoliyat maydoni

157.Bandlik muommolarini, inflyasiya darajasini, iqtisodiy rivojlanishga doir masalalarni o‘rganadi:

maqroiqtisodiyot

farmatsevtika iqtisodiyoti

mikroiqtisodiyoti

menejment

158.Dorixonaning iqtisodiy ko‘rsatkichlariga nimalar kiradi?

savdo xajmi, yalpi va sof foyda, xarajatlar

xarajatlar, ish xaqi, xo‘jalik va tabiiy resurslar

yalpi daromad, xo‘jalik va tabiiy resurslar

yalpi daromad va savdo hajmi

159.Dorixona resurslari tarkibiga nimalar kiradi:

tovar–moddiy, mexnat va moliyaviy resurslar

moliyaviy, tabiiy va mehnat resurslari

moliyaviy, tabiiy va xo‘jalik resurslari

moliyaviy, yordamchi va tabiiy resurslar

160.Mulkchilik munosabatlari bu:

jamiyatdagi boyliklarni ozlashtirish xususidagi iqtisodiy munosabatlari

bozor iqtisodiyoti munosabatlari

moddiy boyliklarni ishlab chiqarish munosabatlari

soliq soxasidagi munosabatlar

161.Xususiy mulk bu:

ayrim kishilarga tegishli va daromad topishga qaratilgan mulk

davlatga tegishli va ayrim kishilarga daromad keltirishga qaratilgan mulk

insonning o’ziga tegishli mulk

oilaga tegishli daromad keltirishga mulk

162.Shahsiy mulk bu-

kishilarning extiyojlarini qondirishga qaratilgan mulk

ayrim kishilarga tegishli va daromad topishga keltirishga qaratilgan mulk

aloxida shaxs yoki oilaga tegishli maishiy xizmat ko‘rsatish shaxobchasi

oilaga tegishli maishiy xizmat ko‘rsatish majmuasi

163.Makroiqtisodiy muvozanat nima?

jami talab va jami taklif o‘rtasidagi muvozanat

jami talab va baxo o‘rtasidagi muvozanat

jami talab bilan axoli daromatlari o‘rtasidagi muvozanat

jami taklif bilan ish xaqi o‘rtasidagi muvozanat

164.Bozor iqtisodiyoti bu:

erkin tovar

pul munosabatlariga asoslangan, ijtimoiy yo‘naltirilgan iqtisodiyot

xo‘jalikni re’jasiz olib borish tizimi

korxonalar iqtisodiy mustaqilligining kengayishi

qat’iy re’ja asosida tashkil etilgan iqtisodiyot165.Bozor iqtisodiyoti tamoyillariga tegishli:

erkin tadbirkorlik va tanlov

ishlab chiqarish vositalaridan keng foydalanish

daromatlarni bir tekis taqsimlanishi

ishsizlikni bartaraf etish

166.Quyidagilardan qaysi biri bozor iqtisodiyoti uchun juda muhim:

erkin raqobat

kasaba uyushmalarining faoliyati

davlatning re’jali boshqaruvi

korxonalar tomonidan bozorlarning egallanishi

167.Bozorning afzalliklariga kiradi:

resurslardan samarali foydalanish

takror xosil qilmaydigan resurslarni saqlanishi

ishsizlikni oldini olish

inflyasiyaga yo‘l qo‘ymaslik

168.Bozor iqtisodiyoti sharoitida nima doimo kam bo‘ladi?

xalq iste’moli uchun zarur maxsulotlar

pullar

xalqaro standartlarga mos keladigan tovar va xizmatlarishlab chiqarish vositalari

169.Bozor iqtisodiyotining salbiy tomonlarini aniqlang:

daromadlarning notekis taqsimlanishi natijasida aholining tabaqalanishuvi

bozorda doimo maxsulotlarning taqchil bo‘lishi

narx-navoning o‘sib ketishi

talabga javob bermaydigan, sifatsiz maxsulotlarning ishlab chiqarilishi

170.Inflyasiya deganda:

muomalada keragidan ortiqcha pulning paydo bo‘lishi tushuniladi

narx-navo o‘sib ketishi tushuniladi

pul obro’sining tushib ketishi, ya’ni qadrsizlanishi tushuniladi

hamma javoblar to‘g‘ri


171.Ishchi kuchi taklifining ko‘payishi ish xaqi xajmiga qanday ta’sir o‘tkazadi?

ish xaqi miqdorini kamaytiradi

ish xaqi miqdorini ko‘paytiradi

xech qanday ta’sir etmaydi

inflyasiya darajasiga ta’sir etadi


Download 190.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling