Makroiqtisodiyot nimalarni o‘rganadi?


Dorixona tarmog‘ida xarajatlarining yuqori bo‘lishiga asosiy sabablarni ko‘rsating


Download 190.16 Kb.
bet4/8
Sana16.12.2020
Hajmi190.16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

255.Dorixona tarmog‘ida xarajatlarining yuqori bo‘lishiga asosiy sabablarni ko‘rsating:

Dori vositalar sifatini tekshirishga ketadigan mablag‘lar

Tovar aylanish tezligi

Mehnat unumdorligi

Dori tayyorlash jarayonini mexanizatsiyalashtirish

256.Dorixona xarajatlarining kamaytirish yo‘llarini ko‘rsating:

Mexnat, tabiiy va moliyaviy resurslardan to‘g‘ri foydalanish va iqtisod qilish

Ishlab chiqarish jarayonida yuqori malakali mutahassislarning ishtiroki

Ayrim turdagi dori vositalarga extiyojining kamligi

Dori vositalar guruhi aylanish tezligining sustligi

257.Mahsulotni ishlab chiqarsh va sotishdagi moliyaviy faoliyat bo‘yicha xarajatlarga nimalar kiradi?

Foyizlar bo‘yicha xarajatlar

Savdo xajmini turlari

Ishlab chiqarishdagi jarayonlar

Bilvosita xarajatlar

258.Ishlab chiqarishning moliyaviy faoliyat bo‘yicha xarajatlarga kiradi:

Xorijiy valyuta bilan jarayonlar bo‘yicha manfiy kurs tafovutlari

Ishlab chiqarishdagi asosiy fondlar ammortizatsiya ajratmalari

Bevosita va bilvosita moddiy xarajatlar

Mahsulotni tayyorlashdagi sarflar

259.Mahsulot ishlab chiqarishdagi moliyaviy xarajatlarga nimalar kiradi?

Qimmatli qog‘ozlarga qo‘shilgan mablag‘larni qayta baxolash

Bilvosita moddiy xarajatlar

Ishlab chiqarishga haq to‘lash xarajatlari qayta baxolash

Ma’muriy sarf-xarajatlarni qayta baxolash

260.Moliyaviy xarajatlarga nimalar kiradi?

Moliyaviy faoliyat bo‘yicha boshqa xarajatlar

Favqulotdagi zararlar

Mahsulotni tayyorlashga ketgan quvvat, suv, bug‘ va hokazolar sarfi

Maosh fondidan ajratmalar

261.Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish bo‘yicha xarajatlar tarkibi xamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risida»gi nizomda xarajatlar ta’snifi nimalarga yo‘naltirilgan ?

Buxgalteriya xisobida xarajatlarni to‘liq va to‘g‘ri aks ettirishga

Tovarlar narhini belgilashda foydalanish

Cheklangan savdo ustamalarini belgilashda to‘liq va tez rasmiylashtirishga

Tovarlar narhi va sifatini belgilashda to‘liq va tez aks ettirishga

262.Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining1999 yil 5 fevralda 54-son qarori asosidagi nizomda nimalar belgilangan?

Moliyaviy natijalarni shakllantirish uslubiyati

Yalpi ozgaruvchan xarajatlarning hisobi

Iqtisodiy xarajatlar shakllanish tartibi

Tovarlarning cheklangan savdo ustamalarini shakllantirish uslubiyati

263.Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 1999 yil 5 fevralda 54-son qarorida nimalar belgilangan?

Xarajatlarning ilmiy asoslangan sarflash meyorlari

Xarajatlarning ilmiy asoslangan sarflash me’yorlari

Xo‘jalik yurutuvchi subektlarning xuquqlari

Dori vositalarga cheklangan savdo ustamalari

264.Dorixona xarajatlariga qanday xarajatlar kiradi?

Muomala xarajatlari: sof va qo‘shimcha

Asosiy fondlar amortizatsiyasi

Bevosita va bilvosita moddiy xarajatlar

Ijtimoiy zaruriyatlar uchun xarajatlar

265.Dorixonaning iqtisodiy xarajatlarga qanday xarajatlar kiradi?

Tashqi va ichki

O’zgaruvchan

Doimiy

Xaqiqiy qaytarilmaydigan

266.Dorixona yalpi xarajatlariga qanday xarajatlar kiradi?

O’zgaruvchan va doimiy

Sof va qo‘shimcha

Tashqi va ichki

O‘rtacha va yalpi

267.Ishlab chiqarish tannarxga kiritiladigan xarajatlar bu:

Moddiy xarajatlar, mexnatga xaq to‘lash

Xaqiqiy, qaytarilmaydigan

Muomala sof va qo‘shimcha

Tovarlarni sotish bo‘yicha xarajatlar

268.Qanday xarajatlar mahsulotning tannarxiga kiritiladi?

Ijtimoiy sug‘urta uchun ajratmalari

Dori vositalar sifatini tekshirish uchun xarajatlar

Vaqtinchalik haqiqiy

Yalpi ozgaruvchan

269.Mahsulotning ishlab chiqarish tannarxiga kiritiladigan xarajatlarni belgilang:

Bevosita va bilvosita moddiy xarajatlar

Dori vositalar sifatini tekshirish uchun xarajatlar

Boshqaruv xarajatlari

Moddiy boyliklarni saqlash, sortlarga ajratish, joylash xarajatlari

270.Qaysi xarajatlar mahsulotning ishlab chiqarish tannarxiga kiritiladi?

Bevosita va bilvosita mehnat xarajatlari

Tez eskiradigan va arzonbaho buyumlar uchun sarflangan xarajatlar

Maxsus kiyim bosh uchun sarflangan xarajatla

Moddiy boyliklarni saqlash, sortlarga ajratish, joylash xarajatlari

271.Dorixona maksimal xarajatlarining tasnifi:

O‘rtacha doimiy, o‘rtacha ozgaruvchan, o‘rtacha yalpi

Moddiy va mehnat xarajatlari

Tashqi va ichki

Moddiy aktivlar uchun xarajatlar

272.Ta’minotchilar, transport tashkilotlari, energiya, yoqilgi va boshqalar uchun to‘lov sifatidagi xarajatlari bu:

Iqtisodiy ichki xarajatlar

Iqtisodiy tashqi xarajatlar

Tashqi doimiy xarajatlar

Doimiy iqtisodiy xarajatlar

273.Dorixona tomonidan mustaqil oz resurslaridan foydalanish xarajatlari bu:

Iqtisodiy ichki xarajatlar

Iqtisodiy tashqi xarajatlar

O’zgaruvchan iqtisodiy xarajatlar

Doimiy iqtisodiy xarajatlar

274.Dorixonada tovarlarni sotish, hisobga olish, reklama bu:

Muomala sof xarajatlari

Ichki iqtisodiy xarajatlar

Muomala qo‘shimcha xarajatlar

Yalpi o’zgaruvchan xarajatlar

275.Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish bo‘yicha xarajatlar tarkibi xamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risida»gi nizomda xarajatlar ta’snifi nimalarga yo‘naltirilgan ?

Xo‘jalik yurituvchi sub’ekt faoliyatining moliyaviy natijalarni (foyda yoki zararni) aniqlashga

Cheklangan savdo ustamalarini belgilashda

Tovarlar narhini belgilashda foydalanish

Tovarlar narhi va sifatini belgilashda

276.Mahsulotni ishlab chiqarish va sotish bo‘yicha xarajatlar tarkibi xamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risida»gi nizomda xarajatlar ta’snifi nimalar belgilangan?

Xo‘jalik yurituvchi sub’ekt moliyaviy-xo‘jalik faoliyati bilan bog‘liq xarajatlar ro‘yxati

CHeklangan savdo ustamalarini qo‘yish qoidalari

Tovarlar narhi aniqlash uslubiyati

Tovarlar narhi va sifatini aniqlash uslubiyati

277.Mahsulotni ishlab chiqarish va sotish bo‘yicha xarajatlar tarkibi xamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risida»gi nizomda xarajatlar ta’snifi nimalar belgilangan?

Ishlab chiqarish-xo‘jalik yuritish faoliyati natijasida daromadlar ro‘yxati

Cheklangan savdo ustamalarini qo‘yish qoidalari

Tovarlar narhi aniqlash uslubiyati

Tovarlar narhi va sifatini aniqlash uslubiyati

278.Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 5 fevralda 54-son qarori asosidagi nizomda nimalar belgilangan?

Moliyaviy natijalarni shakllantirish uslubiyati

Moliyaviy xarajatlarni qoplash uslubiyati

Iqtisodiy xarajatlar shakllanish tartibi

Tovarlarning cheklangan savdo ustamalarini shakllantirish uslubiyati

279.Ishlab chiqarish xarajatlari hisobini maqsadga muvofiq tashkil etish bu:

Xarajatlarning aniq va asoslangan tasniflanishini talab etadi

Xarajatlarning qisqartirishini talab etadi

Tovarlarga ketgan xarajatlarni aniq belgilab beradi

Strategik rejaning qismlarini belgilab beradi

280.Dorixona xarajatlar darajasi bu:

Xarajatlar summasining savdo xajmini chakana narxdagi summasiga foiz nisbati

Xarajatlar summasining savdo xajmini ulgurji narxdagi summasiga foiz nisbati

Moliyaviy natijalar summasining savdo xajmini chakana narxdagi summasiga foiz nisbati

Solig‘lar summasining savdo xajmini chakana narxdagi summasiga foiz nisbati

281.Dorixona xarajatlarining istiqboli uslublarini belgilanang:

Hisobot yilida haqiqiy sarflangan summa miqdorini aniqlash

Yalpi daromadning o‘rtacha summa miqdorini hisob yo‘li aniqlash

Tovarlar sarfining o‘rtacha summa miqdorini foizda aniqlash

Hisobot davri davomida haqiqiy keltirilgan tovarlar summasini hisob yo‘li aniqlash

282.Dorixona xarajatlarining istiqboli uslublarini belgilanang:

Hisobot yilida savdo xajmiga nisbatan foizda aniqlash

Yalpi daromadning o‘rtacha summa miqdorini foizda aniqlash

Tovarlar sarfining o‘rtacha summa miqdorini hisob yo‘li bilan aniqlash

Hisobot davri davomida haqiqiy keltirilgan tovarlar summasini hisob yo‘li bilan aniqlash

283.Dorixona xarajatlarining istiqboli uslublarini belgilanang:

Hisob yo‘li bilan aniqlash

Yalpi daromadning o‘rtacha summa miqdorini hisob yo‘li bilan aniqlash

Tovarlar sarfining o‘rtacha summa miqdorini foizda aniqlash

Hisobot davri davomida haqiqiy keltirilgan tovarlar summasini hisob yo‘li bilan aniqlash

284.Quyida berilgan dorixona xarajatlaridan qaysi birining istiqboli hisob yo‘li bilan aniqlanadi?

dori vosiitalar taxlili uchun

bino va jihozlarni ijarasi uchun

dorixonada tovarlarni saqlash

reklama, mehnat xafsizligi

285.Dorixona muassasasining muomala xarajatlari iqtisodiy qulay:

kamaytirish

ega bo’lmaslik

o’zgartirmaslik

oshirish

286.Dorixona muassasasining davr xarajatlari bu:

sotish, ma’muriy, boshqa jarayon va hisobot davrining kelgusida soliq solinadigan xarajatlar

tibbiyot tovarlarini ishlab chiqaruvchidan to iste’molchiga etkazguncha ketgan xarajatlar

umumiy ishlab chiqarish va xo‘jalik xarajatlari

mahsulot tannarxiga kiradigan qo‘shimcha xarajatlar

287.Joriy ta’mirlash qanday mablag‘ xisobiga amalga oshiriladi:

muomala xarajatlari

daromad

yalpi daromad

moliya rejasida ko’rsatilgan mablag’

288.Dorixona muomala xarajatlari aloxida tovar va tovarlar guruxlari mansubligiga ko’ra qanday tasniflash mumkun?

to‘g‘ri va egri

sof va qo‘shimcha

doimiy va o’zgaruvchan

oddiy va kompleksli

289.Dorixona yalpi xarajatlariga nimalar kiradi?

doimiy va o’zgaruvchan xarajatlar

tashqi va ichki xarajatlar

asosiy va qo’shimcha xarajatlar

cheklangan va o’rtacha xarajatlar

290.Dorixonaning savdo xajmi o‘zgarishi bilan qaysi ko‘rsatilgan omillar ozgarmaydi?

joriy ta’mirlashga

ovarlarni etkazib berish bo‘yicha

ish xaqqi

bank kreditidan foydalanish

291.Dorixona muomala xarajatlari qaysi ko’rsatkichlarda rejalashtiriladi?

savdo xajmiga nisbatan foiz ko’rinishda va summada

sof foydaga nisbatan summada

yalpi daromadga nisbatan foiz ko’rinishda

summada va retsepturaga nisbatan foiz ko’rinishda

292.Dorixona muassasasining davr xarajatlari bu:

sotish, ma’muriy, boshka operatsion va xisobot davrining kelgusida solik solinadigan bazadan chikarilagan xarajatlari

tibbiyot tovarlarini ishlab chiqaruvchidan to iste’molchiga etkazguncha ketgan xarajatlar

umumiy ishlab chiqarish, xo‘jalik boshka operatsion xarajatlari

mahsulot tannarxiga kiradigan qo‘shimcha boshka operatsion xarajatlar

293.Ishlab chiqarish va davr xarajatlari istiqboli aniqlanadi:

summada va savdo hajmiga nisbatan foizda

summada va sof foydaga nisbatan foizda

yalpi daromadga nisbatan summada

summada va retsepturaga nisbatan foizda

294.Dorixonada xarajatlar ko‘payishiga ta’sir etuvchi omillar:

dorixona xodimlarining ish xaqini oshishi

savdo jarayoni bilan ishlab chikarish jarayonining birga olib borilishi

dorixonada tayyorlangan dori sifatini tekshirish uchun kup mablag sarflanishi

chakana savdo xajmining salmog‘ini oshishi

295.“Tovarlarni etkazib berish bo‘yicha xarajatlar” moddasiga qaysi ko‘rsatkichlar kiradi?

tovarlarni saqlash, omborxona mutaxassislarni tayyorlash uchun xaq to‘lash

yonilgi, arzonbaxo va tez eskiruvchi buyumlarni saqlash uchun xarajatlar

shaxsiy transport, ijara, amortizatsiya ajratmalari

mahsus kiyim-bosh

296.Tovarlarni etkazib berish bo‘yicha xarajatlar” moddasiga qaysi ko‘rsatkichlar kiradi?

yollangan va shaxsiy transport va boshka xizmatlar uchun xaq to‘lash

yonilgi, arzonbaxo va tez eskiruvchi buyumlarni saqlash uchun xarajatlar

shaxsiy transport, ijara, amortizatsiya ajratmalari

mahsus kiyim-bosh

297.Dorixona tarmog‘idagi xarajatlar bu:

mahsulotlar va dori vositalarini ta’minotchidan to iste’molchiga tkazishdagi xarajatlar

xom ashyo, mahsulot va dori vositalarini ishlab chiqaruvchidan to ste’molchiga etkazishdagi xarajatlar

ishlab chiqarishda tannarxiga kiradigan, pul ko‘rinishidagi sarflar

dori vositalarni ulgurji va chakana narxiga kiradigan, pul ko‘rinishidagi zararlar

298.Dorixona tarmog‘idagi xarajatlar bu:

dori vositalar va tibbiyot buyumlarini ta’minotchidan to iste’molchiga tkazishdagi xarajatlar

xom ashyo, mahsulot va dori vositalarini ishlab chiqaruvchidan to iste’molchiga etkazishdagi xarajatlar

dori vositalar va tibbiyot buyumlarini ishlab chiqaruvchidan to ste’molchiga etkazishdagi xarajatlardir

mahsulotlar va dori vositalarini ta’minotchidan to iste’molchiga etkazishdagi xarajatlar

299.Har bir mahsulotni ishlab chiqarish va sotish uchun qanday xarajatlarni xarajatlarni talab qiladi?

Iqtisodiy

Doimiy

O’zgaruvchanNomoddiy

300.Mahsulotlar ishlab chiqarish va sotish xarajatlar istiqboli nimalar uchun asos bo‘lib hizmat qiladi?

Mahsulot uchun narh belgilash

Dori vositalarga chegirmalar belgilashda

Moliyaviy xarajatlarni oshirish

Bank kreditlaridan foydalanish

301.Mahulotlar ishlab chiqarish va sotish xarajatlar istiqboli nimalar uchun asos bo‘lib hizmat qiladi?

Xarajatlarni qisqartirish

Xarajatlarni ko‘paytirish

Dori vositalarga chegirmalar belgilashda

Sof xarajatni istiqbolini belgilashda

302.Mahsulotlar ishlab chiqarish va sotish xarajatlar istiqboli nimalar uchun asos bo‘lib hizmat qiladi?

Sof foydani oshirish

Dori vositalarga chegirmalar belgilashda

Sof xarajatni istiqbolini belgilashda

Moliyaviy xarajatlarni oshirish

303.Dorixona savdo hajmining tarkibiga kiradi:

chakana va ulgurji savdo xajmi

ichki tizimli va ulgurji savdo xajmi

chakana va tashqi savdo xajmi

ulgurji va tashqi savdo xajmi

304.Dorixona chakana savdo hajmiga nimalar kiradi:

ambulator retseptura bo’yicha savdo, dorilarni retseptsiz savdosi, dorixona shahobchlarning savdosi

statsionar retseptura bo’yicha savdo va dorixona shahobchlarning savdosi

sanatoriy–profilaktoriylarga tovarlarni berish bo’yicha savdo

asosiy dorilarning mayda ulgurji savdosi

305.Dorixona savdo hajmi tahlilida hal etiladigan vazifalar:

rejani bajarilishi, ta’sir etuvchi omillar, ichki rezervlar aniqlanadi

hisobot ko’rsatkichlari va inventarizatsiya natijalarining taxlili

dorixonaning savdodagi muomila xarajatlari taxlili

chakana va ulgurji savdo ustamalarininng taxlili

306.Dorixonaning chakana savdosi bu:

aholiga dori vositalar va tibbiyot buyumlarni naqd pulga chakana savdosi

DPMga va boshqa tashkilotlarga chakana narxda naqd pulsiz bank orqali pul o‘tkazish yo‘li bilan savdosi

aholiga va davolash-profilaktika muassasalariga dori vositalar va tibbiyot buyumlarni chakana narxda sotish

DPMga va boshqa tashkilotlarga ulgurji narxda bank orqali pul o‘tkazish

307.Dorixonalarda tibbiyot tovarlarni aholiga sotilishi qanday savdo turiga kiradi?

chakana savdo

ulgurji savdo

mayda ulgurji savdo

dorixonalining dori vositalar bo’yicha savdosi

308.Dorixonalar ulgurji savdo hajmiga kiradi:

DPMlarga mayda ulgurji savdo bo‘yicha dorilarni berish, statsionar retseptura bo’yicha savdo

ambulator retseptura bo‘yicha savdo

dorilarni bepul berish bo‘yicha savdo

shifokorlar retseptlari bo‘ycha retseptsiz savdo

309.Korxonalar savdo hajmi tahlilida qo’llaniladigan ko‘rsatkichlar:

sifat, nisbiy, miqdoriy, qiymat, solishtirma

ichki rezervlar ko‘rsatkichlari

tovarlar bilan ta’minlanishi

ta’sir etuvchi omillarning ko‘rsatkichlar

310.Dorixona savdo hajmi istiqboli keyingi yilga qandqy amalga oshiriladi

chorak bo’yicha bajarilgan reja ma’lumotlari asosida

tovar nomenklaturasining statistik hisoblar asosida

“medikamentlar” guruxining salmogini aniqlashi asosida

togri javob yoq

311.Dorixonaning savdo xajmi o‘zgarishi bilan qaysi ko‘rsatilgan omillar ozgarmaydi?

joriy ta’mirlashga

tovarlarni etkazib berish bo‘yicha

ish xaqqi

bank kreditidan foydalanish

312.Tovar aylanmasini o‘sishining asosiy omili bu:

tovar resurslari bilan dorixonani ta’minlash va ulardan oqilona foydalanish

xo‘jalik vositalar bilan o‘z vaqtida ta’minlash

asosiy vositalar va xo‘jalik vositalardan to‘lik foydalanish

o’zgaruvchan xarajatlarni o‘sishi

313.Dorixonaning qaysi iqtisodiy qo‘rsatkichlari tovar aylanmasining xajmiga bog‘liq?

1muomila xarajatlari, yalpi daromad, yalpi va sof foyda

muomila xarajatlari, savdo ustamasi, ish haqi

narh, savdo ustamasi, aylanma mablag‘lari

tovar resurslari, xarajatlar, foyda

314.Iqtisodiy nazariyasiga ko‘ra tovar aylanmasi bu:

oldi-sotdi jarayon, tovarni pulga ayrboshlashdir

mehnat resurlardan oqilona foydalanishdir

nisbiy ko‘rsatkich bo‘lib, rejangi bajarilishini ko‘rsatadi

dorixona aylanma mablag‘larining yig‘indisi

315.Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarining istiqbolini belgilashda quyidagi usullar qo’llaniladi:

balans, me’yoriy, statistik, reja vazifalarini takomillashtirish

joriy, o‘rtacha statistik,dinamik qatorlar

me’yoriy, analitik, strategik rejalashtirish, o‘rtacha kattaliklar

statistik, o‘rtacha kattaliklar

316.Dorixonaning asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlariga nimalar kiradi:

savdo xajmi, yalpi va sof foyda, xarajatlar

xarajatlar moddalari, ish xaqi

yalpi daromad

savdo xajmi va yalpi daromad

317.Dorixonaning savdo hajmi o‘sish tezligini aniqlash usullari:

dinamik taqqoslash, qatorlar tuzish, o’rtacha arifmetik va geometrik usullar

statistik va iqtisodiy, o’rtacha usish bahosi

o’rtacha arifmetik, o’rtacha usish bahosi

yillik xisobotlarni taxlili

318.Savdo hajmining tarkibiga kiradi:

chakana va ulgurji savdo xajmi

ichki tizimli va ulgurji savdo xajmi

chakana va tashqi savdo xajmi

ulgurji va tashqi savdo xajmi

319.Chakana savdo hajmiga nimalar kiradi:

ambulator retseptura bo’yicha savdo, dorilarni retseptsiz savdosi, dorixona shaxobchalarning savdosi

statsionar retseptura bo’yicha oborot va dorixona filiallarining savdosi

sanatoriy–profilaktoriylarga tovarlarni berish bo’yicha savdosi

dorilarni mayda ulgurji savdosi

320.Dorixona ish hajmi qanday aniqlanadi?

savdo xajmi, retseptura, DPMdagi o‘rinlar soni va ixtisosi bo‘yicha

farmatsevtik xodimlar lavozimi soni bilan

dorixona xizmat ko‘rsatish radiusi bo‘yicha

DPM bilan uzviy bog’liqligi bo‘yicha

321.Savdo hajmi tahlilida hal etiladigan vazifalar:

rejani bajarilishi, ta’sir etuvchi omillar, ichki rezervlar aniqlanadi

inventarizatsiya natijalari taxlili

muomala xarajatlari taxlili

savdo ustamasininng taxlili

322.Tibbiyot tovarlari aholiga sotilish qanday savdo turiga kiradi?

chakana savdo

ulgurji savdo

mayda ulgurji savdo

dorixonaning dori vositalar bo’yicha savdosi

323.Dorixonalar ulgurji savdo hajmiga kiradi:

DPMlarga mayda ulgurji savdo bo‘yicha dorilarni berish, statsionar retseptura bo’yicha savdo

ambulator retseptura bo‘yicha savdo

dorilarni bepul berish bo‘yicha savdo

shifokorlar retseptlari bo‘ycha retseptsiz savdo

324.Tovarlar aylanishi qanday ko‘rsatkichlarda ifodalanadi?

aylanishilar sonida va kunlarida

faqat summada

zaxiralarning summasi va kunlarda

summada va darajada

325.Korxonalar savdo hajmi tahlilida qo’llaniladigan ko‘rsatkichlar:

sifat, nisbiy, miqdoriy, qiymat, solishtirma

tovarlar bilan ta’minlanishi

ta’sir etuvchi omillarning ko‘rsatkichlari

ichki rezervlar ko‘rsatkichlari

326.Dorixona savdo hajmi istiqboli keyingi yilga qanday amalga oshiriladi?

savdo xajmining bir qator yillardagi uzgarishlari asosida

chorak bo’yicha bajarilgan reja ma’lumotlari asosida

tovar nomenklatura-sining statistik hisoblar asosida

“medikamentlar” guruxining salmog’ini aniqlashi asosida

327.Dori vositalarining narxiga ta’sir etuvchi omillar necha guruhga bo’linadi?

2

4

13

5

328.Dori vositalarning narxiga ta’sir etuvchi omillar qanday guruhlarga bo’linadi?

Talab, taklif, muhit omili

Taklif, eksport omili

Raqobat, talab, soliq omili

Daromad , taklif, muhit omili329.Muhit omiliga nimalar kiradi?

Xomashyo manbalari,soliqlar, taqsimlash tizimi

Narx ravonligi,daromad ravonligi, davolash kursining qiymati

Litsenzion tartibga solish, iqtisodiy turg’unlik yoki noturg’unlik

Siyosiy muhit, tovarning hayotiy davomiylik davri va modeli

330.Narxlarni shakllantirish jarayoni necha bosqichdan iborat?

5ta

4ta

3ta2ta

331.Narxlarni shakllantirish jarayoni bosqichlari qanday?

Narxni belgilash maqsadini aniqlash, narx belgilash uslubini tanlash, narxning bozor sharoitida o’zgarishini hisobga olish

Narx siyosatini ishlab chiqish, dori vositalarini ro’yhatga kiritish

Maqsad qo’yish, raqobatbardosh dori vositari ishlab chiqish, bozor sharoitini o’rganish, dori vositalarni ro’yhatga kiritish

Narx belgilash uslubini tanlash, xomashyo manbalari yaratish

332.Sog’liqni saqlash bo’yicha dasturlarning mavjudligi narxga ta’sir etuvchi qaysi omilga kiradi?

Raqobat

Taklif

TalabMuhit

333.Bozorida mahsulot sotuvchisi o’zining tovariga narxni mustaqil belgilaydi va bu narxlar yetarli darajada baland bo’lishi mumkin:

Monopolistik raqobat

Oligopolik bozor

Chin monopoliya

Chin raqobat bozori

334.Ko’p xaridor va sotuvchilari bo’lgan,narxlar turli darajalarda farqlanishi mumkin Bu

Monopolistik raqobat

Oligopolik bozor

Chin monopoliya

Chin raqobat bozori


Download 190.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling