Makroiqtisodiyot nimalarni o‘rganadi?


сhin raqobat bozori qanday bo’ladi?


Download 190.16 Kb.
bet5/8
Sana16.12.2020
Hajmi190.16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

335.сhin raqobat bozori qanday bo’ladi?

Bozor narxi eng kam harajatlari va eng past narxlari bo’lgan tadbirkor bilan belgilanadi, bitta sotuvchi narxining o’zgarishi xaridorlarni jalb qiladi

Mahsulot sotuvchisi o’zining tovariga narxni mustaqil belgilaydi va bu narxlar yetarli darajada baland bo’lishi mumkin

Ko’p sotuvchilari va anchagina xaridorlari mavjud bo’lgan, ayrim haridor va sotuvchilar bozor narxi darajasiga katta ta’sir ko’rsatmasligi bilan tavsiflanadi,bu bozorda eng past narxlar bo’lad

Narxlar turli darajalada farqlanishi mumkin,narxlarga reklama va boshqa sotishni rag’batlantirish usullari ta’sir ko’rsatadi

336.Oligopolik bozor qanday?

Bozor narxi eng kam harajatlari va eng past narxlari bo’lgan tadbirkor bilan belgilanadi, bitta sotuvchi narxining o’zgarishi xaridorlarni jalb qiladi

Mahsulot sotuvchisi o’zining tovariga narxni mustaqil belgilaydi va bu narxlar yetarli darajada baland bo’lishi mumkin

Ko’p sotuvchilari va anchagina xaridorlari mavjud bo’lgan, ayrim haridor va sotuvchilar bozor narxi darajasiga katta ta’sir ko’rsatmasligi bilan tavsiflanadi,bu bozorda eng past narxlar bo’ladi

Narxlar turli darajalada farqlanishi mumkin,narxlarga reklama va boshqa sotishni rag’batlantirish usullari ta’sir ko’rsatadi

337.Tovar yoki xizmatlarga belgilashdagi narx qaysi talab (lar) ga javob berishi kerak?

Iqtisodiy tomonidan qulay

Xarid xususiyatlariga javob berish

Raqobatbardosh

Barcha javob to’g’ri

338.Narx strategiyasi qanday bosqichlardan iborat?

Maqsadlarni qo’yish, narx siyosatini ishlab chiqish

Talabni o’rganish, harajatlar aniqlash usuli

To’g’ri javob yo’q

Savdo hajmini oshirish, raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqish

339.Bozordagi mavjud bo’lgan tovarlarga narx belgilash usuli tanlanganda qanday usullarni qo’llash mumkin?

Narxlarni to’g’rilash mexanizmini yaratish, raqobat asosida narx belgilash

Narxni saqlash, narxning pasayishi, narxning oshishi

Talabni o’rganish, harajatlar-plus usuli

“Qaymog’ini olish” usuli, erkin narx belgilash usuli

340.Narxlarni saqlash usulida narxlarni qanday turlari qo’llaniladi?

Uzoq muddatli narx, elastik narx, iste’molchi segmentining narxi

Ustun narx, elastik narx, o’zgaruvchan pasayadigan narx

Uzoq muddatli narx, ustun narx

Iste’molchi segmentining narxi, o’zgaruvchan pasayadigan narx

341.Xom ashyo manbalari, soliqlar, raqobatbardosh ishlab chiqaruvchilar soni narxga ta’sir etuvchi omilning qaysi biriga kiradi?

Muhit omili

Taklif omili

Talab omili

Raqobat omili

342.Qaysi qatorda dorixona xodimlar kategoriyasi to‘g‘ri keltirilgan?

Umumiy boshqaruv, yuqori bo‘g‘in farmatsevtlar, quyi bo‘g‘in farmatsvtlar, xo‘jalik –xizmatchi hodimlari

Ma’muriy – boshqaruv, mudir, farmatsevt yordamchisi, yordamchi va xizmatchi hodimlari

Ma’muriy – boshqaruv, farmatsevt, yordamchi, xo‘jalik xizmatchi xodimlari

Mudir, farmatsevt xodimlar, o‘rta ma’lumotli farmatsevt, menejer –ish yurituvchilar

343.Dorixonaning o‘rta ma’lumotli farmatsevt xodimlarini belgilang:

Farmatsevt –texnolog

Farmatsevt –analitik

Qadoqlovchi

Farmatsevt yordamchi

344.Dorixonadagi o‘rta ma’lumotli farmatsevt xodimlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni ko‘rsating:

Qadoqlovchi

Farmatsevt –texnolog

Farmatsevt provizor

Optika sotuvchisi

345.Dorixonadagi g‘aznachi qaysi kategoriyaga mansub?

Farmatsevt provizor

Yordamchi xodim

Xo‘jalik- xizmatchi xodimlar

Ma’muriy – boshqaruv xodimlar

346.Dorixonadagi bosh buxgalter qaysi kategoriyaga mansub?

Farmatsevt provizor

Yordamchi xodim

Xo‘jalik- xizmatchi xodimlar

Ma’muriy – boshqaruv xodimlar

347.Dorixonada farmatsevt hodimlar necha guruhga bo‘linadi?

4

32

Farmatsevt hodimlar toifalanmaydi348.Dorixonada ishchilar qaysi kategoriyaga mansub?

Farmatsevt provizor

Yordamchi xodim

Xo‘jalik- xizmatchi xodimlar

Ma’muriy – boshqaruv xodimlar

349.Dorixonada sanitar –farrosh qaysi kategoriyaga mansub?

Yordamchi xodim

Xo‘jalik- xizmatchi xodimlar

Quyi xizmatchilar

O‘rta pog‘ona farmatsevtlar

350.Dorixonadagi farmatsevt –texnolog qaysi kategoriyaga mansub?

Farmatsevt provizor

Xo‘jalik- xizmatchi xodimlar

O‘rta pog‘ona farmatsevtlar

Farmatsevt xodimlar

351.Dorixonada yordamchi xodimlarga kimlar kiradi?

Xo‘jalik- xizmatchi xodimlar

Qadoqlovchi sanitar –farroshlar

O‘rta pog‘ona farmatsevtlar

Optika sotuvchisi, kassir

352.Dorixonaning asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlariga kiradi:

savdo hajmi, yalpi va sof foyda, harajatlar

harajatlar moddalari, ish haqi

yalpi daromad

savdo hajmi va yalpi daromad

353.Savdo hajmi o‘sish tezligini aniqlash usullari:

dinamik taqqoslash, qatorlar tuzish, o’rtacha arifmetik va geometrik usullar

statistik va iqtisodiy

o’rtacha arifmetik, o’rtacha usish baxosi

yillik xisobotlarni taxlili

354.Dorixonaning asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarining istiqbolini belgilashda quyidagi usullar ishlatiladi:

balans, me’yoriy, statistik, reja vazifalarini takomillashtirish

dinamik qatorlar, joriy, o‘rtacha statistik

me’yoriy, analitik, strategik rejalashtirish

statistik, o‘rtacha kattaliklar

355.Dorixona savdo hajmining tarkibiga kiradi:

chakana va ulgurji savdo hajmi

ichki tizimli va ulgurji savdo hajmi

chakana va tashqi savdo hajmi

ulgurji va tashqi savdo hajmi

356.Dorixonada aholiga sotilgan tibbiyot tovarlari savdosi

qanday savdo turiga kiradi?

chakana savdo

ulgurji savdo

mayda ulgurji savdo

DPM dorixonalining dori vositalar bo’yicha savdosi

357.Dorixona ish hajmi aniqlanadi:

savdo hajmi, retseptura, DPMdagi o‘rinlar soni va

ixtisosi bo‘yicha

farmatsevtik xodimlar lavozimi soni bilan

dorixona xizmat ko‘rsatish radiusi bo‘yicha

DPM bilan uzviy bog’liqligi bo‘yicha358.Chakana savdo hajmiga kiradi:

ambulator retseptura bo’yicha savdo, dorilarni retseptsiz savdosi, dorixona filiallarining savdosi

sanatoriy – profilaktoriylarga tovarlarni berish bo’yicha oborot

statsionar retseptura bo’yicha oborot va dorixona filiallarining savdosi

dorilarni mayda ulgurji savdosi

359.Ulgurji savdo hajmiga kiradi:

DPMlarga mayda ulgurji savdo bo‘yicha dorilarni berish, statsionar retseptura bo’yicha savdo

ambulator retseptura bo‘yicha savdo

dorilarni bepul berish bo‘yicha savdo

shifokorlar retseptlari bo‘ycha retseptsiz savdo

360.Savdo hajmi taxlilida xal etiladigan vazifalar:

rejani bajarilishi, ta’sir etuvchi omillar, ichki rezervlar aniqlanadi

savdo ustamasininng taxlili

muomala harajatlari taxlili

inventarizatsiya natijalari taxlili

361.Savdo hajmi tahlilida ishlatiladigan ko‘rsatkichlar:

sifat, nisbiy, miqdoriy, qiymat, solishtirma

ichki rezervlar ko‘rsatkichlari

tovarlar bilan ta’minlanishi

ta’sir etuvchi omillarning ko‘rsatkichlari

362.Savdo hajmi istikboli keyingi yilga amalga oshiriladi:

savdo hajmining bir qator yillardagi uzgarishlari asosida

chorak bo’yicha bajarilgan reja ma’lumotlari asosida

tovar nomenklatura-sining statistik hisoblar asosida

“medikamentlar” guruxining salmogini aniqlashi asosida

363.Tovarlar aylanishi qaysi ko‘rsatkichlarda ifodalanadi?

aylanishilar sonida va kunlarida

faqat summada

zahiralarning summasi va kunlarda

summada va darajada

364.Dorixonaning savdo hajmi o‘zgarishi bilan qaysi ko‘rsatilgan omillar ozgarmaydi?

joriy ta’mirlashga

tovarlarni etkazib berish bo‘yicha

ish haqqi

bank kreditidan foydalanish

365.Quyidagilarning qaysi biri mexnat resurslari xususiyatlariga xos emas?

Ishlab chiqarish jarayonida natural xolatini saqlab qolmasligi

Aqliy xarakterga egaligi

Muntazam ravishda malaka oshirish zaruriyati

Psixologik xolatlar bilan to‘qnashish

366.Dorixonada xodimlar kategoriyalari to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni aniqlang

Ma’muriy- boshqaruv xodimlar, farmatsevt xodimlar,yordamchi xodimlar, xo‘jalik- xizmatchi xodimlar

Ma’muriy xodimlar, boshqaruv xodimlar, farmatsevt xodimlar, xizmatchi xodimlar

Ma’muriy -boshqaruv xodimlar, farmatsevt xodimlar, xo‘jalik xodimlar, xizmatchi xodimla

Ma’muriy xodimlar, boshqaruv xodimlar, farmatsevt xodimlar, yordamchi-xizmatchi xodimlar

367.Dorixonaning qadoqlash ishlarini olib boruvchi xodimlari qaysi kategoriyaga mansub?

Yordamchi xodimlar

Xo‘jalik xodimlari

Qadoqlovchi xodimlar

Farmatsevt xodimlar

368.Dorixonaning kassiri xodimlar kategoriyasining qaysi turiga mansub?

Ma’muriy-boshqaruv xodimlar

Xo‘jalik-xizmatchi xodimlari

Yordamchi xodimlar

Farmatsevt xodimlar

369.Dorixonaning mexnat resurslari bilan ta’minlanishini miqdoriy taxlilida qaysi ko‘rsatkichlar o‘rganiladi?

Xodimlarning xaqiqiy va o‘rtacha soni aniqlanadi

Ish xaqi fondi va ish vaqti fondi aniqlanidi

Xodimlarning qabul qilish va ishdan bo‘shash koeffitsientlari aniqlanadi

Xodimlarning oylik ish xaqidan daromad solig‘i xisoblab topiladi

370.Dorixonaning mexnat resurslari bilan ta’minlanishini taxlil qilishda qaysi sifat ko‘rsatkichlari o‘rganiladi

Xodimlarning qabul qilis va ishdan bo‘shash koeffitsientlari

Xodimlarning oylik ish xaqidan daromad solig‘i xisoblab topiladi

Ish xaqi fondi va ish vaqti fondi

Xodimlarning xaqiqiy va o‘rtacha soni

371.Ish vaqti balansining asosiy ko‘rsatkichlaridan biri ish vaqtining nominal davomiyligi qanday topiladi

Kalendar asosidagi ish vaqtidan bayram va dam kunlarining ayirmasidan

Asosiy ish vaqtidan tannafus vaqtlarining ayirmasidan

Asosiy ish vaqtidan dam olish kunlarining ayirmasidan

Nominal ish vaqtidan ishga kelmagan kunlarining ayirmasidan

372.Dorixonada bitta xodim uchun asosiy ish vaqti qanday topiladi?

Nominal ish vaqtidan ishga kelmagan kunlarining ayirmasidan

Kalendar asosidagi ish vaqtidan bayram va dam kunlarining ayirmasidan

Asosiy ish vaqtidan dam olish kunlarining ayirmasidan

Asosiy ish vaqtidan tannafus vaqtlarining ayirmasidan

373.Ish vaqti balansi asosiy ko‘rsatkichlaridan biri foydali ish vaqti qanday topiladi?

Asosiy ish vaqtidan tannafus vaqtlarining ayirmasidan

Kalendar asosidagi ish vaqtidan bayram va dam kunlarining ayirmasidan

Asosiy ish vaqtidan dam olish kunlarining ayirmasidan

Nominal ish vaqtidan ishga kelmagan kunlarining ayirmasidan

374.Tadbirkorlik faoliyatining asosiy maqsadi va xodimlarirning moddiy manfaatdorligini oshiruvchi ko‘rsatkich bu:

Dorixona foydasi

Muomala xarajatlari

Foyda solig‘i

Dorixonaning mexnat resurslari

375.Dorixona moddiy ishlab chiqarish boyliklarining ulgurji va chakana narx o‘rtasidagi farqidan xosil bo‘luvchi ko‘rsatkich bu:

Daromad

Foyda

YAlpi foydaTushum

376.Dorixona moddiy ishlab chiqarish boyliklarining savdo ustamasidan va qo‘shimcha faoliyatdan xosil bo‘luvchi qiymat qanday nomlanadi?

Yalpi daromad

Foyda

Sof foydaDaromad

377.Dorixonaning rentabelligi bu:

foyda summasini savdo xajmining chakana narxdagi summasiga bo‘lgan foiz nisbati

daromad summasini savdo xajmining chakana narxdagi summasiga bo‘lgan foiz nisbati

daromad summasini savdo xajmining ulgurji narxdagi summasiga bo‘lgan foiz nisbati

foyda summasini savdo xajmining ulgurji narxdagi summasiga bo‘lgan foiz nisbati

378.Dorixonaning foydasi qanday topiladi?

Savdo xajmi summasidan tovarlarning ulgurji narxi summasi ayriladi

daromad summasidan muomala xarajatlari summasi ayriladi

Yalpi foyda summasidan soliqlar ayriladi

Savdo xajmi summasidan soliqlar ayriladi

379.Qaysi ko‘rsatkichlarning ayirmasi natijasida dorixonaning savdo ustamasi summasini aniqlash mumkinmi

Savdo xajmi summsidan ulgurji savdo xajmi summasining ayirmasi

Chakana savdo xajmi summasidan tovarlar tannarxining ayirmasi

Daromad summasidan muomala xarajatlari summasining ayirmasi

Daromad summasidan soliqlarning ayirmasi

380.Mikroiqtisodiyotda marja qanday ma’noni anglatadi?

Foyda

Xarajatlar

Soliq

Savdo xajmi

381.Dorixonaning marjasi nimani anglatadi?

Savdo xajmini necha foizini foyda tashkil etishini

Savdo xajmini necha foizini muomala xarajatlari tashkil etishini

Daromadning necha foizini foyda tashkil etishini

Dorixonaning foyda solig‘i savdo xajmini necha foizini tashkil etishini

382.Quyidagilarning qaysi biri mexnat resurslari xususiyatlariga xos emas?

O’z qiymatini maxsulotga butunlay berishi

Psixologik xolatlar bilan to‘qnashish

Aqliy xarakterga egaligi

Muntazam ravishda malaka oshirish zaruriyati

383.Dorixonada qanday kategoriyadagi xodimlar mavjud?

Ma’muriy- boshqaruv xodimlar, farmatsevt xodimlar, yordamchi xodimlar, xo‘jalik- xizmatchi xodimlar

Ma’muriy xodimlar, boshqaruv xodimlar, farmatsevt xodimlar, yordamchi-xizmatchi xodimlar

Ma’muriy xodimlar, boshqaruv xodimlar, farmatsevt xodimlar, xizmatchi xodimlar

Ma’muriy -boshqaruv xodimlar, farmatsevt xodimlar, xo‘jalik xodimlar, xizmatchi xodimlar

384.Dorixonaning farrosh ishchilari xodimlar kategoriyasining qaysi turiga mansub?

Xo‘jalik-xizmatchi xodimlari

Qadoqlovchi xodimlar

Yordamchi xodimlar

Farmatsevt xodimlar

385.Dorixona mudirining o‘rinbosari xodimlar kategoriyasining qaysi turiga mansub?

Ma’muriy-boshqaruv xodimlar

Xo‘jalik-xizmatchi xodimlari

Yordamchi xodimlar

Farmatsevt xodimlar

386.Dorixonaning mexnat resurslari bilan ta’minlanishini taxlilida qaysi miqdoriy ko‘rsatkichlar o‘rganiladi?

Xodimlarning xaqiqiy va o‘rtacha soni

Xodimlarning qabul qilish va ishdan bo‘shash koeffitsientlari

Xodimlarning oylik ish xaqidan daromad solig‘i xisoblab topiladi

Ish xaqi fondi va ish vaqti fondi

387.Dorixonaning mexnat resurslari bilan ta’minlanishini taxlil qilishda qaysi sifat ko‘rsatkichlari o‘rganiladi?

Ish xaqi fondi va ish vaqti fondi

Xodimlarning oylik ish xaqidan daromad solig‘i xisoblab topiladi

Xodimlarning xaqiqiy va o‘rtacha soni

Xodimlarning qo‘nimsizlik va doimiylik koeffitsientlari

388.Dorixonada bitta xodim uchun nominal ish vaqti qanday topiladi?

Kalendar asosidagi ish vaqtidan bayram va dam kunlarining ayirmasidan

Asosiy ish vaqtidan dam olish kunlarining ayirmasidan

Nominal ish vaqtidan ishga kelmagan kunlarining ayirmasidan

Asosiy ish vaqtidan tannafus vaqtlarining ayirmasidan

389.Ish vaqti balansining ko‘rsatkichlaridan asosiy ish vaqti qanday topiladi?

Nominal ish vaqtidan ishga kelmagan kunlarining ayirmasidan

Asosiy ish vaqtidan tannafus vaqtlarining ayirmasidan

Kalendar asosidagi ish vaqtidan bayram va dam kunlarining ayirmasidan

Asosiy ish vaqtidan dam olish kunlarining ayirmasidan

390.Dorixonada bitta xodim uchun foydali ish vaqti qanday topiladi?

Asosiy ish vaqtidan tannafus vaqtlarining ayirmasidan

Kalendar asosidagi ish vaqtidan bayram va dam kunlarining ayirmasidan

Asosiy ish vaqtidan dam olish kunlarining ayirmasidan

Nominal ish vaqtidan ishga kelmagan kunlarining ayirmasidan

391.Dorixonalar ishining samaradorligini ifodalovchi asosiy ko‘rsatkich bu:

Dorixona foydasi

Muomala xarajatlari

Foyda solig‘i

Ishlab chiqarish xarajatlari

392.Dorixona moddiy ishlab chiqarish boyliklarining savdo ustamasidan xosil bo‘luvchi ko‘rsatkich bu:

Daromad

Foyda

Yalpi foydaTushum

393.Dorixona moddiy ishlab chiqarish boyliklarining ulgurji va chakana narx o‘rtasidagi farqidan va qo‘shimcha faoliyatdan xosil bo‘luvchi qiymat qanday nomlanadi?

Yalpi daromad

Foyda

Yalpi foydaDaromad

394.Dorixona rentabelligini aniqlashda qaysi ko‘rsatkichlarning foiz nisbati olinadi?

foyda summasi va savdo xajmining chakana narxdagi summasi

daromad summasi va savdo xajmining chakana narxdagi summasi

daromad summasi va savdo xajmining ulgurji narxdagi summasi

foyda summasi va savdo xajmining ulgurji narxdagi summasi

395.Qaysi ko‘rsatkichlarning ayirmasi natijasida dorixonaning foyda summasini aniqlash mumkin?

Daromad summasidan muomala xarajatlari summasining ayirmasi

Savdo xajmi summasidan soliqlarning ayirmasi

Daromad summasidan soliqlarning ayirmasi

Savdo xajmi summasidan tovarlarning ulgurji narxi summasining ayirmasi

396.Dorixona moddiy ishlab chiqarish boyliklarining savdo ustamasi qanday xosil bo‘ladi?

Savdo xajmi summasidan ulgurji savdo xajmi summasining ayirmasidan

Chakana savdo xajmi summasidan tovarlar tannarxining ayirmasidan

Daromad summasidan muomala xarajatlari summasining ayirmasidan

Daromad summasidan soliqlarning ayirmasida

397.Mikroiqtisodiyotda marja qanday ma’noni anglatadi?

Rentabellik

Xarajatlar

Soliq

Savdo xajmi

398.Dorixonaning foyda marjasini xisoblab qanday ko‘rsatkichni aniqlash mumkin?

Dorixona foydasi savdo xajmining necha foizini tashkil etishi aniqlanadi

Muomala xarajatlari savdo xajmining necha foizini tashkil etishi aniqlanadi

Dorixona foydasi daromadning necha foizini tashkil etishi aniqlanadi

Dorixonaning foyda solig‘i savdo xajmining necha foizini tashkil etishi aniqlanadi

399.Rejalashtirilgan foyda va reja rentabelligi biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Rezyume

Maxsulotlarni ishlab chiqarish

Boshqarish rejasi

Maxsulotning raqobatbardoshligini istiqbollash.

400.Faoliyat turlari maqsadi va vazifasi biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Rezyume

Maxsulotlarni ishlab chiqarish

Boshqarish rejasi

Maxsulotning raqobatbardoshligini istiqbollash.

401.Korxona haqida ma’lumot biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Rezyume

Maxsulotlarni ishlab chiqarish

Boshqarish rejasi

Maxsulotning raqobatbardoshligini istiqbollash.

402.Biznes-rejaning qaysi bo’limida sohada ishlarning borishiga baho beriladi?

Maxsulotlarni ishlab chiqarish

Rezyume

Boshqarish rejasi

Maxsulotning raqobatbardoshligini istiqbollash.

403.Bozorning butun tuzilishi, egallamoqchi bo’lgan bozor sigmentini ajratish biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Maxsulotlarni ishlab chiqarish

Boshqarish rejasi

Maxsulotning raqobatbardoshligini istiqbollash.

404.Raqobatchilar faoliyatini tavsiflash biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Maxsulotlarni ishlab chiqarish

Boshqarish rejasi

Maxsulotning raqobatbardoshligini istiqbollash.

405.Tadbirkorning bozordagi shaxsiy xissasini dinamik o’sishini isbotlash biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Maxsulotlarni ishlab chiqarish

Boshqarish rejasi

Maxsulotning raqobatbardoshligini istiqbollash

406.Tadbirkor qanday qilib o’z tovarini o’tkazish (sotish) masalasi biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Maxsulotlarni ishlab chiqarish

Boshqarish rejasi

Maxsulotning raqobatbardoshligini istiqbollash

407.Ishlab chiqarishni tayyorlashdan boshlab, to texnika xavfsizligini taminlashgacha tushuntirish matni biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Maxsulotlarni ishlab chiqarish

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Boshqarish rejasi

Ishlab chiqarish jarayoni

408.Kreditorlarni, Investitorlarni va foydalanuvchilarni maxsulotning foydaliligiga ishontirish biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Maxsulotlarning raqobatbardoshliligini istiqbollash

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Boshqarish rejasi

Ishlab chiqarish jarayoni

409.Tadbirkor tovarini raqobatchilarining tovaridan nimasi bilan farq qilishini biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Maxsulotlarning raqobatbardoshliligini istiqbollash

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Boshqarish rejasi

Ishlab chiqarish jarayoni

410.Patent, tovar belgisi, mualliflik guvohnomalari biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Maxsulotlarning raqobatbardoshliligini istiqbollash

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Boshqarish rejasi

Ishlab chiqarish jarayoni.

411.Ishlab chiqarayotgan maxsulotga tovar belgisi biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Maxsulotlarning raqobatbardoshliligini istiqbollash

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Boshqarish rejasi

Ishlab chiqarish jarayoni.

412.Ishlab chiqarayotgan maxsulotga mualliflik guvoxnomasi biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Maxsulotlarning raqobatbardoshliligini istiqbollash

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Boshqarish rejasi

Ishlab chiqarish jarayoni

413.Ishlab chiqarayotgan maxsulotga patent biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Maxsulotlarning raqobatbardoshliligini istiqbollash

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Boshqarish rejasi

Ishlab chiqarish jarayoni


414.Ishbilarmon tanlagan tovarlar va ularni sotish usullari biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Marketing soxasining yo’nalishi

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Maxsulotlarning raqobatbardoshliligini istiqbollash

Boshqarish rejasi

415.Maxsulotlarni oluvchi xaridorlar haqida qayg’urish biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Marketing soxasining yo’nalishi

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Maxsulotlarning raqobatbardoshliligini istiqbollash

Boshqarish rejasi


Download 190.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling