Makroiqtisodiyot nimalarni o‘rganadi?


Download 190.16 Kb.
bet7/8
Sana16.12.2020
Hajmi190.16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

501.Moliyaviy kiritmalar bu:

iqtisodiy foyda olish maqsadida pul mablag‘ining boshqa tashkilotlar qimmatbaho qog‘ozlariga kiritilishi

tashkilot tuzilishi vaqtida muassislarning tashkilot mulkiga qo‘shgan hissalari majmui

asosiy mablag‘niturli sabablarga ko‘ra ekspluatatsiyadan chiqarish

hisob-kitobni iqtisodiy ahamiyatiga ko‘ra tizimlashtirish

502.Moliyaviy investitsiyalarning nominal qiymati bu:

qimmatbaho qog‘oz blankida belgilangan summa

qimmatbaho qog‘oz sotuvchisi va xaridor o‘rtasidagi narx

qimmatbaho qog‘oz bozorida kotirovka natijasidagi narx

qayta narxlash natijasidagi narx

503.Moliyaviy investitsiyalarning joriy qiymati bu:

qimmatbaho qog‘oz sotuvchisi va xaridor o‘rtasidagi narx

qimmatbaho qog‘oz blankida belgilangan summa

qimmatbaho qog‘oz bozorida kotirovka natijasidagi narx

qayta narxlash natijasidagi narx

?Moliyaviy investitsiyalarning bozor qiymati bu:

qimmatbaho qog‘oz bozorida kotirovka natijasidagi narx

qimmatbaho qog‘oz blankida belgilangan summa

qimmatbaho qog‘oz sotuvchisi va xaridor o‘rtasidagi narx

qayta narxlash natijasidagi narx

?Narx tushunchasiga to’g’ri ta’rif berilgan qatorni belgilang

barcha javoblar to’g’ri

talab va taklif qatorida bozor qurollaridan biri

tovar qiymatining puldagi ifodasi

iqtisodiy kategoriyalardan eng muhimi

?Narxning asosiy vazifasi to’g’ri keltirilgan qatorni belgilang

mehnat xarajatlari va natijalarining me’yorini belgilash

bozor sharoitida moddiy boylik orttirish

talab va taklifni o’rganish

to’g’ri javob berilmagan

?Narxning makroiqtisodiyatdagi funksiyalari keltirilgan qatorni belgilang

rag’batlantiruvchi funksiya

foydaning hosil bo’lish va samaradorlikni boshqarish asosiy funksiyasi

raqobatbardoshlik funksiyasi

bozor konyukturasining asosiy ko’rsatkichini aniqlash funksiyasi

?Narxning mikroiqtisodiyotdagi funksiyasi to’g’ri keltirilgan qatorni belgilang

raqobatbardoshlik darajasini aniqlash funksiyasi

taqsimlash funksiyasi

tartibga solish funksitasi

hisob funksiyasi

?Narxning hisob funksiyasiga to’g’ri ta’rif keltirilgan qatorni belgilang

mehnat xarajatlari va natijalarini o’lchashdan iboratdir

iqtisodiy rag’batlantirish, ya’ni mahsulot sifatini hisobga olish va uning yaxshilashgarag’batlantirish

bozorda gitalab va taklifni muvozanatgak eltiradigan optimal narx belgilashdan iborat

ijtimoiy yoki iqtisodiy masalalarni hal qilish uchun narxning tovar qiymatidan siljishi sosida foydani qayta taqsimlaydi

?Dori vositalarining narxi qanday omillarga bog’liq?

muhit, talab, taklif

dori vositasining miqdoriga

dori moddasining sifat ko’rsatkichi va miqdoriga

dorixona faoliyati va foyda olish darajasiga

?Muhit omilini nimalar tashkil qiladi?

barcha javoblar to’g’ri

iqtisodiy o’sish darajasi

dori vositalarining iste’mol qilish an’analari

gramm o’lchami va taqsimlanishi

?Taklif omilini nimalar tashkil qiladi?

barcha javoblar to’g’ri

raqobatbardosh dori vositalarining miqdori va xususiyati

tovarning kutilayotgan hayotiy davomiylik davri

ishlab chiqarishni bozorga nisbatan joylashishi

?Talab omilini nima tashkil qiladi?

barcha javoblar to’g’ri

dori vositalarining samaradorligi va nojo’ya ta’siri

davolashning davomiyligi va davolash kursiga ketadigan dorivositalar miqdori

dori vositalarni buyuruvchi shifokorlar guruhi

?Dori vositalarini narxini belgilshda zaruriy bo’lgan muhit omili to’g’ri keltirilgan javobni belgilang

YaMM o’lchami va taqsimlanishi

dori vositalarining samaradorligi va nojoya ta’siri

raqobatbardosh dori vositalarining miqdori va xususiyati

dori vositalarini hukumat tomonidan tartibga solish va asertifikatlashtirish

?Dori vositalariga narx belgilashda asos bo’ladigan taklif omili to’g’ri keltirilgan javobni belgilang

raqobatbardosh dori vositalar miqdori va xususiyati

iqtisodiyotningo’sishdarajasi

dorivositalarining samaradorligi va nojo’ya ta’siri

dori vositalarini buyuruvchi shifokorlar guruhi

?Dori vositalarini narxini belgilashda asos bo’ladigan talab omili keltirilgan javobni belgilang

dori vositalarining samaradorligi va nojoya ta’siri

iqtisodiyturg’unlikyokiturg’unmaslik

soliqlar


xomashyo manbayi?Narxlarni shakllantirish nechta bosqichdan iborat?

3ta bosqichdan

4ta bosqichdan

6ta bosqichdan

5ta bosqichdan

?Narxlarni shakllantirish jarayoni bosqichlari to’g’ri keltirilgan javobni belgilang:

narxni belgilash maqsadini aniqlash, uslubini belgilash va narxning bozor sharoitida o’zgarishini hisobga olish

bozor sharoitida muhit so’ngra talab va taklif omillarini o’rganish

maqsadni, talabni va muhitni aniqlash

narxni bozor sharoitida o’zgarishini hisobga olish va taklif kiritish

?Narx strategiyasi bosqichlari to’g’ri keltirilgan qatorni ko’rsating:

maqsadlarni qo’yish, narx siyosatini ishlab chiqish, narx siyosatini tanlash va tadbiq qilish, narxlarni korrektirov qilish

narx siyosatini ishlab chiqish, maqsadni aniqlash, narx siyosatini tanlash va korrektirov qilish

narx siyosatini tanlash, narx siyosatini ishlab chiqish, maqsadni belgilash va korrektirov qilish

to’g’ri javob yo’q

?Tovar yoki xizmatlarga belgilashdagi narx qanday talablarga javob berishi kerak?

barcha javoblar to’g’ri

iqtisodiy tomondan qulay bo’lishi kerak

xarid xususiyatlariga javob berishi

raqobatbardosh bo’lishi kerak

?Narx belgilashdan maqsad nima?

barcha javoblar to’g’ri

savdo hajmini oshirish

joriy foydani oshirish

bozorni barqarorlashtirish

?Dori vositalari va tibbiyot buyumlari O’zRes Markaziy banki litsenziyasiga ega bo’lgan korxonalar tomonidan yetkazib berishda qatnashuvchi vositachila sonidan qat’iy nazar ulgurji savdo uchun necha foiz savdo ustamas qo’yishi mumkin?

5%


20%

25%


30%


?Mahalliy korxonalarda ishlab chiqarilgan dori vositalariga ulgurji narx uchun necha foiz savdo ustamasi qo’yish mumkin?

5%


20%

25%


30%


?Kelishilgan narxga to’g’ri ta’rif keltirilgan javobni belgilang:

iste’molchi bilan ta’minotchi o’rtasida o’zaro kelishilgan narx

bozorni egallab olgan kompaniya bozorda tovarlarga o’z xohishi asosida qo’yilgan narx

davlat tomonidan qatiy belgilangan narx

chet el firmalari bilan savdo-sotiq qilganda qo’llaniladigan narx

?Cheklangan narxga to’g’ri ta’rif berilgan qatorni ko’rsating:

davlat tomonidan qat’iy belgilangan narx

bozorni egallab olgan kompaniya bozorda tovarlarga o’z xohishi asosida qo’yilgan narx

chet el firmalari bilan savdo-sotiq qilganda qo’llaniladigan narx

iste’molchi bilan ta’minotchi o’rtasida o’zaro kelishilgan narx

?Monopol narxga to’g’ri ta’rif berilgan qatorni ko’rsating:

bozorni egallab olgan kompaniya bozorda tovarlarga o’z xohishi asosida qo’yilgan narx

davlat tomonidan qat’iy belgilangan narx

chet el firmalari bilan savdo-sotiq qilganda qo’llaniladigan narx

iste’molchi bilan ta’minotchi o’rtasida o’zaro kelishilgan narx

? Transfert narxga to’g’ri ta’rif keltirilgan javobni belgilang:

chet el firmalari bilan savdo-sotiq qilganda qo’llaniladigan narx

bozorni egallab olgan kompaniya bozorda tovarlarga o’z xohishi asosida qo’yilgan narx

davlat tomonidan qat’iy belgilangan narx

iste’molchi bilan ta’minotchi o’rtasida o’zaro kelishilgan narx

?Eksport narx qachon qo’llaniladi?

tovarni chetelga sotganda

tovarni chet davlatdan xarid qilganda

yakka hukmron kompaniya narx belgilaganda

davlat yakka hokimligi belgilaydigan narx

?Eksport narx o’z ichiga oladigan xarajatlar qaysi qatorda keltirilgan?

barcha javoblar to’g’ri

bojxona boji

tovarni sotib olish narxi

aksis solig’i

?Narx nima?

maxsulot qiymatining pul ko’rinishida aks ettirish

chakana narx qiymati

ulgurji narx qiymati

to’g’ri javob yo’q

?Dorixona muomila xarajatlari taxlilning asosiy vazifalari:

Dorixona muomila xarajatlari rejasining bajarish taxlili

Mehnat natijalarining me’yorini belgilash

Tovarga ketgan ijtimoiy bo‘lgan xarajatlarni aniqlash

Asosiy kapitaldan foydalanish camaradorligining taxlili

?Dorixona muomala xarajatlari rejasining bajarish taxlili bu:

Dorixona xarajatlarning xajmi, darajasi, dinamikasi o‘rganish

Dorixona ulgurji savdodagi xarajatlarning qiymatini belgilash

Dorixona yalpi daromadini aniqla

Dorixona chakana va tashqi ulguri xarajatlarini hisoblash

?Dorixona muomila xarajatlari taxlilida quyidagilar zarur

Muomila xarajatlariga tasir etuvchi omillarni o‘rganish

Asosiy fondlar yangilash darajasini aniqlash

Asosiy kapitaldan foydalanish camaradorligini belgilash

Mehnat natijalarining me’yorini belgilash

?Dorixona xarajatlari taxlili asosida:

Muomala xarajatlari aloxida moddalar bo‘yicha darajasi aniqlanadi

Asosiy kapitaldan foydalanish camaradorligini belgilanadi

Asosiy fondlar yangilash darajasini aniqlanadi

Mehnat natijalarining me’yorini belgilanadi

?Dorixona muomala xarajatlari taxlilida

Xarajatlarni iqtisod qilish imkoniyatlari aniqlanadi

Asosiy kapital ehtiyojini aniqlash

Mehnat unumdorligini belgilanadi

Dorixona chakana va tashqi ulgurji xarajatlarini hisoblash

?Ishlab chiqarish tannarxiga kiritilmaydigan hamda davr xarajatlariga kiritiladigan xarajatlar nimadan iborat?

Ishlab chiqarishga hak to‘lash xarajatlari

Bevosita mehnat xarajatlari

Bilvosita moddiy xarajatlar

Sotish xarajatlari

?Ishlab chiqarish va davr xarajatlariga nimalar kiradi?

Boshqaruv xarajatlari (ma’muriy sarf xarajatlar).

Bilvosita moddiy xarajatlar

Ijtimoyi sug‘urta xarajatlari

Bevosita moddiy xarajatlari

?Ishlab chiqarish tannarxiga kiritilmaydigan xarajatlar bu:

Boshqa operatsion xarajatlar va zararlar, umumxo‘jalik axamiyatiga ega bo‘lgan xarajatlar

Ishlab chiqarish xususiyatiga ega bo‘lgan ustama xarajatlar va umumxo‘jalik axamiyatiga ega bo‘lgan zararlar

Ishlab chiqarishning bevosita va bilvosita xarajatlari va boshqa turdagi zararlar

Savdo xajmi ko‘payishi bilan ortib boradigan xarajatlar

?Ishlab chiqarish tannarxiga kiritilmaydigan asosiy foyda xisobiga olinadigan davr xarajatlariga kiritiladigan xarajatlar nimadan iborat?

Soliq solish bazasidan chiqariladigan xisobot davrining xarajatlari

Ishlab chiqarishning bevosita va bilvosita xarajatlari

Ishlab chiqarish xususiyatiga ega bo‘lgan ustama xarajatlar

Savdo xajmi ko‘payishi bilan ortib boradigan xarajatlar

?Dorixona xarajatlarini oshirishiga olib keladigan omillarga qaysi biri kiradi?

Savdo xajmi, uni turlari va guruxlarning ko‘payishi

Mehnat resurslarning iqtisodi

Mexnat unumdorligi

Kichik mexanizatsiya vositalar qo‘llanilishi

?Dorixona xarajatlarini ko‘payishi sabablarini ko‘rsating:

CHakana savdo xajmining salmog‘i oshishi

Mexnat unumdorligini ortishi

YOrdamchi vositalar qo‘llanilishi

Tayyor dorilar salmog‘i oshishi

?Dorixona xarajatlari kamayishiga ta’sir qiluvchi omillarga qaysi biri kiradi ?

Tayyor dorilar salmog‘i ko‘payishi

CHakana savdo xajmining salmog‘i oshishi

Savdo xajmi va uning turlari

Tovarlar assortimenti guruxlarning ko‘payishi

?Quyidagi keltirilgan qaysi omillardan biri dorixona xarajatlarini kamaytiradi?

Kichik mexanizatsiya vositalarning qo‘llanilishi Savdo xajmi va uning turlari

CHakana savdo xajmining salmog‘i oshishi

Tovarlar assortimenti guruxlarning ko‘payishi?Qaysi omillardan biri dorixona xarajatlarini kamaytiradi?

Dorixonada yordamchi vositalarning qo‘llanilishi vositalar

Tovarlar assortimenti guruxlarning ko‘payishi

CHakana savdo xajmi salmog‘ining oshishi

Dorixonaning savdo xajmi va uning turlari

?Qaysi omillardan biri dorixona xarajatlarini kamaytiradi?

CHakana va ulgurji savdo xajmi salmog‘ining oshishi

Mehnat resurslarining iqtisodi

Dorixona savdo xajmi va uning turlari

Dorixonaning joylanishi

?Dorixona tarmog‘ida xarajatlarining yuqori bo‘lishiga asosiy sabablarni ko‘rsating:

Dori vositalar sifatini tekshirishga ketadigan mablag‘lar

Tovar aylanish tezligi

Mehnat unumdorligi

Dori tayyorlash jarayonini mexanizatsiyalashtirish

?Dorixona xarajatlarining kamaytirish yo‘llarini ko‘rsating:

Mexnat, tabiiy va moliyaviy resurslardan to‘g‘ri foydalanish va iqtisod qilish

Ishlab chiqarish jarayonida yuqori malakali mutahassislarning ishtiroki

Ayrim turdagi dori vositalarga extiyojining kamligi

Dori vositalar guruhi aylanish tezligining sustligi

?Mahsulotni ishlab chiqarsh va sotishdagi moliyaviy faoliyat bo‘yicha xarajatlarga nimalar kiradi

Foizlar bo‘yicha xarajatlar

Savdo xajmini turlari

Ishlab chiqarishdagi jarayonlar

Bilvosita xarajatlar

?Ishlab chiqarishning moliyaviy faoliyat bo‘yicha xarajatlarga kiradi:

Xorijiy valyuta bilan jarayonlar bo‘yicha manfiy kurs tafovutlari

Ishlab chiqarishdagi asosiy fondlar ammortizatsiya ajratmalari

Bevosita va bilvosita moddiy xarajatlar

Mahsulotni tayyorlashdagi sarflar

?Mahsulot ishlab chiqarishdagi moliyaviy xarajatlarga nimalar kiradi?

Qimmatli qog‘ozlarga qo‘shilgan mablag‘larni qayta baxolash

Bilvosita moddiy xarajatlar

Ishlab chiqarishga haq to‘lash xarajatlari qayta baxolash

Ma’muriy sarf-xarajatlarni qayta baxolash

?Moliyaviy xarajatlarga nimalar kiradi?

Moliyaviy faoliyat bo‘yicha boshqa xarajatlar

Favqulotdagi zararlar

Mahsulotni tayyorlashga ketgan quvvat, suv, bug‘ va hokazolar sarfi

Maosh fondidan ajratmalar

?Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish bo‘yicha xarajatlar tarkibi xamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risida»gi nizomda xarajatlar ta’snifi nimalarga yo‘naltirilgan ?

Buxgalteriya xisobida xarajatlarni to‘liq va to‘g‘ri aks ettirishga

Tovarlar narhini belgilashda foydalanish

CHeklangan savdo ustamalarini belgilashda to‘liq va tez rasmiylashtirishga

Tovarlar narhi va sifatini belgilashda to‘liq va tez aks ettirishga

?Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining1999 yil 5 fevralda 54-son qarori asosidagi nizomda nimalar belgilangan?

Moliyaviy natijalarni shakllantirish uslubiyati

YAlpi ozgaruvchan xarajatlarning hisobi

Iqtisodiy xarajatlar shakllanish tartibi

Tovarlarning cheklangan savdo ustamalarini shakllantirish uslubiyat

?Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 1999 yil 5 fevralda 54-son qarorida nimalar belgilangan?

Xarajatlarning ilmiy asoslangan sarflash meyorlari

Xarajatlarning ilmiy asoslangan sarflash me’yorlari

Xo‘jalik yurutuvchi subektlarning xuquqlari

Dori vositalarga cheklangan savdo ustamalari

?Dorixona xarajatlariga qanday xarajatlar kiradi ?

Muomala xarajatlari: sof va qo‘shimcha

Asosiy fondlar amortizatsiyasi

Bevosita va bilvosita moddiy xarajatlar

Ijtimoiy zaruriyatlar uchun xarajatlar

?Dorixonaning iqtisodiy xarajatlarga qanday xarajatlar kiradi?

Tashqi va ichki

O’zgaruvchan

Doimiy

Xaqiqiy qaytarilmaydigan

?Dorixona yalpi xarajatlariga qanday xarajatlar kiradi ?

O’zgaruvchan va doimiy

Sof va qo‘shimcha

Tashqi va ichki

O‘rtacha va yalpi

?Ishlab chiqarish tannarxga kiritiladigan xarajatlar bu:

Moddiy xarajatlar, mexnatga xaq tulash

Xaqiqiy, qaytarilmaydigan

Muomala sof va qo‘shimcha

Tovarlarni sotish bo‘yicha xarajatlar

?Qanday xarajatlar mahsulotning tannarxiga kiritiladi ?

Ijtimoiy sug‘urta uchun ajratmalari

Dori vositalar sifatini tekshirish uchun xarajatlar

Vaqtinchalik haqiqiy

Yalpi ozgaruvchan

?Dorixonadagi qanday xarajatlar vaqtinchalik xarajatlar?

Xaqiqiy, qaytarilmaydigan

Ozgaruvchan doimiy

Qo‘shimcha muomala

O‘rtacha ozgaruvchan

?Mahsulotning ishlab chiqarish tannarxiga kiritiladigan xarajatlarni belgilang:

Bevosita va bilvosita moddiy xarajatlar

Dori vositalar sifatini tekshirish uchun xarajatlar

Boshqaruv xarajatlari

Moddiy boyliklarni saqlash, sortlarga ajratish, joylash xarajatlari

?Qaysi xarajatlar mahsulotning ishlab chiqarish tannarxiga kiritiladi?

Bevosita va bilvosita mehnat xarajatlari

Tez eskiradigan va arzonbaho buyumlar uchun sarflangan xarajatlar

Maxsus kiyim bosh uchun sarflangan xarajatlar

Moddiy boyliklarni saqlash, sortlarga ajratish, joylash xarajatlari

?Dorixona maksimal xarajatlarining tasnifi:

O‘rtacha doimiy, o‘rtacha ozgaruvchan, o‘rtacha yalpi

Moddiy va mehnat xarajatlari

Tashqi va ichki

Moddiy aktivlar uchun xarajatlar

?Ta’minotchilar, transport tashkilotlari, energiya, yoqilgi va boshqalar uchun to‘lov sifatidagi xarajatlari bu

Iqtisodiy ichki xarajatlar

Iqtisodiy tashqi xarajatlar

Tashqi doimiy xarajatlar

Doimiy iqtisodiy xarajatlar

?Dorixona tomonidan mustaqil oz resurslaridan foydalanish xarajatlari bu:Iqtisodiy ichki xarajatlar

Iqtisodiy tashqi xarajatlar

Ozgaruvchan iqtisodiy xarajatlar

Doimiy iqtisodiy xarajatla

?Dorixonada tovarlarni sotish, hisobga olish, reklama bu:

Muomala sof xarajatlari

Ichki iqtisodiy xarajatlar

Muomala qo‘shimcha xarajatlar

YAlpi ozgaruvchan xarajatlar

?Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish bo‘yicha xarajatlar tarkibi xamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risida»gi nizomda xarajatlar ta’snifi nimalarga yo‘naltirilgan ?

Ho‘jalik yurituvchi sub’ekt faoliyatining moliyaviy natijalarni (foyda yoki zararni) aniqlashga

CHeklangan savdo ustamalarini belgilashda

Tovarlar narhini belgilashda foydalanish

Tovarlar narhi va sifatini belgilashda

?Mahsulotni ishlab chiqarish va sotish bo‘yicha xarajatlar tarkibi xamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risida»gi nizomda xarajatlar ta’snifi nimalar belgilangan ?

Xo‘jalik yurituvchi sub’ekt moliyaviy-xo‘jalik faoliyati bilan bog‘liq xarajatlar ro‘yxati

CHeklangan savdo ustamalarini qo‘yish qoidalari

Tovarlar narhi aniqlash uslubiyat

Tovarlar narhi va sifatini aniqlash uslubiyati

?Mahsulotni ishlab chiqarish va sotish bo‘yicha xarajatlar tarkibi xamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risida»gi nizomda xarajatlar ta’snifi nimalar belgilangan ?

Ishlab chiqarish- xo‘jalik yuritish faoliyati natijasida daromadlar ro‘yxati

CHeklangan savdo ustamalarini qo‘yish qoidalari

Tovarlar narhi aniqlash uslubiyati

Tovarlar narhi va sifatini aniqlash uslubiyati

?Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 5 fevralda 54-son qarori asosidagi nizomda nimalar belgilangan?

Moliyaviy natijalarni shakllantirish uslubiyati

Moliyaviy xarajatlarni qoplash uslubiyati

Iqtisodiy xarajatlar shakllanish tartibi

Tovarlarning cheklangan savdo ustamalarini shakllantirish uslubiyati

?Ishlab chiqarish xarajatlari hisobini maqsadga muvofiq tashkil etish bu:

Xarajatlarning aniq va asoslangan tasniflanishini talab etadi

Xarajatlarning qisqartirishini talab etadi

Tovarlarga ketgan xarajatlarni aniq belgilab beradi

Strategik rejaning qismlarini belgilab beradi

?Dorixona xarajatlar darajasi bu:

Xarajatlar summasining savdo xajmini chakana narxdagi summasiga foiz nisbati

Xarajatlar summasining savdo xajmini ulgurji narxdagi summasiga foiz nisbati

Moliyaviy natijalar summasining savdo xajmini chakana narxdagi summasiga foiz nisbati

Solig‘lar summasining savdo xajmini chakana narxdagi summasiga foiz nisbati

?Dorixona xarajatlarining istiqboli uslublarini belgilanang:

Hisobot yilida haqiqiy sarflangan summa miqdorini aniqlash

YAlpi daromadning o‘rtacha summa miqdorini hisob yo‘li aniqlash

Tovarlar sarfining o‘rtacha summa miqdorini foizda aniqlash

Hisobot davri davomida haqiqiy keltirilgan tovarlar summasini hisob yo‘li aniqlash

?Dorixona xarajatlarining istiqboli uslublarini belgilanang:

Hisobot yilida savdo xajmiga nisbatan foizda aniqlash

YAlpi daromadning o‘rtacha summa miqdorini foizda aniqlash

Tovarlar sarfining o‘rtacha summa miqdorini hisob yo‘li bilan aniqlash

Hisobot davri davomida haqiqiy keltirilgan tovarlar summasini hisob yo‘li bilan aniqlash

?Dorixona xarajatlarining istiqboli uslublarini belgilanang:

Hisob yo‘li bilan aniqlash

YAlpi daromadning o‘rtacha summa miqdorini hisob yo‘li bilan aniqlash

Tovarlar sarfining o‘rtacha summa miqdorini foizda aniqlash

Hisobot davri davomida haqiqiy keltirilgan tovarlar summasini hisob yo‘li bilan aniqlash

?Quyida berilgan dorixona xarajatlaridan qaysi birining istiqboli hisob yo‘li bilan aniqlanadi

dori vosiitalar taxlili uchun

bino va jihozlarni ijarasi uchun

dorixonada tovarlarni saqlash

reklama, mehnat xafsizlig

?Dorixona muassasasining muomala xarajatlari iqtisodiy qulay:

kamaytirish

ega bo’lmaslik

o’zgartirmaslik

oshirish

?Dorixona muassasasining davr xarajatlari bu:

sotish, ma’muriy, boshqa jarayon va hisobot davrining kelgusida soliq solinadigan xarajatlar

tibbiyot tovarlarini ishlab chiqaruvchidan to iste’molchiga etkazguncha ketgan xarajatlar

umumiy ishlab chiqarish va xo‘jalik xarajatlari

mahsulot tannarxiga kiradigan qo‘shimcha xarajatlar


?Joriy ta’mirlash qanday mablag‘ xisobiga amalga oshiriladi:

muomala xarajatlari

daromad

yalpi daromad

moliya rejasida ko’rsatilgan mablag’

?Dorixona muomala xarajatlari aloxida tovar va tovarlar guruxlari mansubligiga ko’ra qanday tasniflash mumkunDownload 190.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling