Makroiqtisodiyot nimalarni o‘rganadi?


Ishchi kuchiga bo‘lgan talabning oshishi natijasida


Download 190.16 Kb.
bet3/8
Sana16.12.2020
Hajmi190.16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

172.Ishchi kuchiga bo‘lgan talabning oshishi natijasida:

ish xaqi stavkasi oshadi

ish xaqi stavkasi kamayadi

ishchi kuchining qiymati oshadi

mehnat unumdorligi pasayadi

173.Inflyasiya sharoitida davlat oladigan soliqlar summasining ahamiyati qanday?

ortadi

kamayadi

ozgarmaydi

ozgaradi

174.Inflyasiya bilan xech qanday bog‘lanmagan ishsizlik turlarini belgilang:

friksion


majburiy

davriy

xamma javoblar to‘g‘ri175.Friksion ishsizlik bu:

o‘z xohishi bilan ishdan bo‘shash, boshqa ishga o‘tishlarida o‘z mutaxassisliklari bo‘yicha ish topa olmasliklarining natijasida paydo bo‘ladi

korxonada tarkibiy o‘zgarish, xodimlar shtatini qisqarishi natijasida kelib chiqadi

korxonada ishlab chiqarishning pasayib ketishi maxsulot ishlab chiqarishning keskin pasayishi iqtisodiy tanazzul bilan bog‘liqdir

xamma javoblar to‘g‘ri

176.Majburiy ishsizlik bu:

o‘z xohishi bilan ishdan bo‘shash, boshqa ishga o‘tishlarida o‘z mutaxassisliklari bo‘yicha ish topa olmasliklarining natijasida paydo bo‘ladi

korxonada tarkibiy o‘zgarish, xodimlar shtatini qisqarishi natijasida kelib chiqadi

korxonada ishlab chiqarishning pasayib ketishi maxsulot ishlab chiqarishning keskin pasayishi iqtisodiy tanazzul bilan bog‘liqdir

xamma javoblar to‘g‘ri

177.Davriy ishsizlik bu:

o‘z xohishi bilan ishdan bo‘shash,boshka ishga o‘tishlarida o‘z mutaxassisliklari bo‘yicha ish topa olmasliklarining natijasida paydo bo‘ladi

korxonada tarkibiy o‘zgarish, xodimlar shtatini qisqarishi natijasida elib chiqadi

korxonada ishlab chiqarishning pasayib ketishi maxsulot ishlab chiqarishning keskin pasayishi iqtisodiy tanazzul bilan bog‘likdir

xamma javoblar to‘g‘ri

178.Inflyatsiya turlarini belgilang:

normal inflyatsiya

o‘rtacha inflyatsiya

galopirlanuvchi inflyatsiya

xamma javoblar to‘g‘ri

179.Xalq xo‘jaligini rivojlantirishda bozor iqtisodiyoti qonunlarini belgilang:

xamma javoblar to‘g‘ri

qiymat, narh belgilash

talab qonuni, taklif qonuni

raqobat qonuni

180.Shirkat jamoa mulki bu:

davlat korxonalarni ijaraga berish, davlat korxonalarini aksiyadorlik jamiyatiga aylantirish

O’zbekistonda ma’muriy huquqiy tuzilmaning byudjet yoki boshqa mablag‘lari hisobiga vujudga keladi

davlatlararo, birlashgan va boshqa to’liq yoki hissali ishtirok etishda turli mulkchilik shakllariga asoslanadi

ta’sis etilgan korxonani to‘liq sotib olish yoki hissaviy ishtirok etish yoki shunday korxonaga egalik qilish tufayli yuzaga keladi

181.Davlat mulkchiligi bu:

O’zbekistonda ma’muriy – huquqiy tuzilmaning byudjet yoki boshqa mablag‘lari hisobiga vujudga keladi

davlat korxonalarni ijaraga berish, davlat korxonalarini aksiyadorlik jamiyatiga aylantirish

davlatlararo, birlashgan va boshqa to‘liq yoki hissali ishtirok etishda turli mulkchilikshakillariga asoslanadi

tasis etilgan korxonani to‘liq sotib olish yoki hissaviy ishtirok etish yoki shunday korxonaga egalik qilish tufayli yuzaga keladi

182.Mulkchilikning aralash turi bu:

davlatlararo, birlashgan va boshqa to‘liq yoki hissali ishtirok etishda turli mulkchilik shakillariga asoslanadi

davlat korxonalarni ijaraga berish, davlat korxonalarini aksiyadorlik jamiyatiga aylantirish

O’zbekistonda ma’muriy – huquqiy tuzilmaning byudjet yoki boshqa mablag‘lari hisobiga vujudga keladi

tasis etilgan korxonani to‘liq sotib olish yoki hissaviy ishtirok etish yoki shunday korxonaga egalik qilish tufayli yuzaga keladi

183.Xorijiy fuqarolar, tashkilotlar va davlatlarning mulkchilik bu:

tasis etilgan korxonani to‘liq sotib olish yoki hissaviy ishtirok etish yoki shunday korxonaga egalik qilish tufayli yuzaga keladi

davlat korxonalarni ijaraga berish, davlat korxonalarini aksiyadorlik jamiyatiga aylantirish

O’zbekistonda ma’muriy–huquqiy tuzilmaning byudjet yoki boshqa mablag‘lari hisobiga vujudga keladi

davlatlararo, birlashgan va boshqa to‘liq yoki hissali ishtirok etishda turli mulkchilik shakillariga asoslanadi

184.Mikroiqtisodiyot subektlarining asosiy miqdoriy ko‘rsatkichlarini ko‘rsating:

ishchilar soni, yillik kapita

biznes-rejadagi savdo xajmi ma’lumotlari

bug’alteriya balansidagi o‘zgarishlar

korxonaning ish rejasidagi ma’lumotlari

185.Kichik biznes korxonalarini afzalliklarini belgilang:

aniq savdo bozori, shaxsiy munosabat, yangi g‘oyalar, ishlab chiqarish

aniq savdo bozori, soliqlardan ozodligi, narxlar erkinligi, shaxsiy munosabat

aniq soliqlar, savdo bozori, yangi g‘oyalar

aniq soliqlar, savdo bozori turlari, ishlab chiqarish

186.Ishlab chiqarish tarmoklarida band bo‘lgan xodimlarning o‘rtacha yillik sonini ko‘rsating:

20 kishidan

30 kishidan

40 kishidan

50 kishidan

187.Savdo ustamasi nima:

dorixona xarajatlarini qoplovchi va foydani taminlovchi asosiy ko‘rsatkich

dorixona savdosini jadallashtirishga qaratilgan

dorixonani kelgusi davr xarajatlarini qoplashga qaratilgan

dorixonaning savdo moliyaviy faoliyatini oshirish

188.Savdo ustamasiga ta’sir etuvchi omillar:

savdo ustamasi, ulgurji va chakana narxlarning o‘zgarishi

savdoni ortishi

biznes-reja ko‘rsatkichlari

shaxsiy kapital

189.Savdo hajmining moddiy asosini nimalar tashkil qiladi?

balansdagi tovarlar, zahiralar, resurslari

balansdan tashqari tovarlar

kapital mablag‘, miqdoriy ko‘rsatkichlar

xamma javoblar to‘g‘ri

190.Dorixona ishini to‘g‘ri tashkil etishda nimalarga etibor beriladi?

tovar zahiralari miqdorini aniqlash

dorixonani kapital remont qilish

dorixonada xodimlar sonini ko‘paytirish

hamma javoblar to‘g‘ri

191.Tovar zahiralari tahliliga nimalar kiradi?

xamma javoblar to‘g‘ri

belgilanishi bo‘yicha,o‘lchami bo‘yicha

joylanishi bo‘yicha

muddati bo‘yicha

192.Tovar zahiralarining elementlariga nimalar kiradi?

xamma javoblar to‘g‘ri

savdo

joriy to‘ldirishzahiradagi xajmi

193.Tovar zahiralari joylanishi bo‘yicha tasnifi:

chakana tarmoqdagi

ulgurji korxonalardagi

yo‘ldagi


xamma javoblar to‘g‘ri194.Dorixonada assortimentini ortishiga nimalar ta’sir qiladi?

talab va taklif

Talab

Taklifxamma javoblar to‘g‘ri

196.Tovar zahiralarining tahlilini asosiy vazifalari:

xamma javoblar to‘g‘ri

assortiment bo‘yicha tovar zahiralari tahlili

tovar aylanish tezligini o‘rganish

savdo hajmiga tovar zahiralari muvofiqligi tahlili

197.Tovar zahiralarini rejalashtirishda eng ko‘p qo‘llaniluvchi usullar bu:

xamma javoblar to‘g‘ri

tajriba statistika

tehnik iqtisodiy hisob kitob

iqtisodiy matematika usullari zahiralari boshqarish nazariyasi to‘g‘ri

198.Tovar zahiralarining summadagi meyorini aniqlash usullari:

bir kunlik savdo hajmi summasini tovar zahirasining kunlik meyoriga ko‘paytirish

bir kunlik savdo hajmini o‘rtacha qiymati

bir kunlik savdo hajmini bir oyga ko‘paytirish

xamma javoblar to‘g‘ri

199.Dorixona harajatlari nimalar hisobiga qoplanadi?

olgan daromadiga qarab

kredit hisobiga

soliq summasidan

xamma javoblar to‘g‘ri

200.Foyda daromadi va savdo ustamasini nima tashkil qiladi?

chakana va ulgurji narhlar orasidagi farqi

chakana narh

ulgurji narh

umumiy narh

201.Rentabellik darajasi qanday aniqlanadi?

daromad-foyda summasining chakana savdo hajmiga nisbati bilan

daromad-foyda summasining savdo hajmiga ko‘paytmasi bo‘ycha

daromad-foydaning savdo hajmiga ayirmasi asosida

daromad-foydaning savdo hajmiga summasi bilan

202.Yalpi daromad summasiga tasir etuvchi omillar bu:

chakana va ulgurji tovarlardan ustama haq qo‘yib sotishdan keladigan daromad

ulgurji tovarlardan ustama haq qo‘yib sotishdan keladigan daromad

chakana tovarlardan ustama haq qo‘yib sotishdan keladigan daromad

xamma javoblar to‘g‘ri

203.Ozbekiston Respublikasida ruxsat etilgan ulgurji savdo ustamasini belgilang:

15%

0%

25%35%

204.Import dorilarga chakana savdo ustamasini belgilang:

20%

25%

35%15%

205.Ulgurji ta’minotchilardan olingan bahosi 250 so‘m bo‘lgan Ampitsilinning chakana narxini hisoblang:

287,5so‘m

300so‘m

312,5so‘m

350so‘m

206.Moliyaviy kiritmalar bu:

pul mablag‘ining boshqa tashkilotlar qimmatbaho qog‘ozlariga kiritilishi

tashkilot tuzilishi vaqtida muassasalarning tashkilot mulkiga qo‘shgan hissalari majmui

asosiy mablag‘ni turli sabablarga ko‘ra ekspluatatsiyadan chiqarish

hisob-kitobni iqtisodiy ahamiyatiga ko‘ra tizimlashtirish

207.Moliyaviy investitsiyalarning nominal qiymati bu:

qimmatbaho qog‘oz blankida belgilangan summa

qimmatbaho qog‘oz sotuvchisi va xaridor o‘rtasidagi narx

qimmatbaho qog‘oz bozorida kotirovka natijasidagi narx

qayta narxlash natijasidagi narx

208.Moliyaviy investitsiyalarning joriy qiymati bu:

qimmatbaho qog‘oz sotuvchisi va xaridor o‘rtasidagi narx

qimmatbaho qog‘oz blankida belgilangan summa

qimmatbaho qog‘oz bozorida kotirovka natijasidagi narh

qayta narhlash natijasidagi narh

209.Moliyaviy investitsiyalarning bozor qiymati bu:

qimmatbaho qog‘oz bozorida kotirovka natijasidagi narh

qimmatbaho qog‘oz blankida belgilangan summa

qimmatbaho qog‘oz sotuvchisi va xaridor o‘rtasidagi narh

qayta narhlash natijasidagi narh

210. Asosiy vositalarning qayta tiklash qiymati bu:

qayta narhlash natijasidagi narh

qimmatbaho qog‘oz blankida belgilangan summa

qimmatbaho qog‘oz sotuvchisi va xaridor o‘rtasidagi narh

qimmatbaho qog‘oz bozorida kotirovka natijasidagi narh

211.Moliyaviy investitsiyalar tasnifi:

uzoq va qisqa muddatli

uzoq va joriy muddatli

asosiy vositalar va moddiy bo‘lmagan aktivlar

majburiyatlar va xususiy mablag‘lar manbai

212.Ustav fondi bu:

tashkilot tuzilishi vaqtida muassislarning tashkilot mulkiga qo‘shgan hissalari majmui

iqtisodiy foyda olish maqsadida pul mablag‘ining boshqa tashkilotlar qimmatbaho qog‘ozlariga kiritilishi

asosiy mablag‘ni turli sabablarga ko‘ra ekspluatatsiyadan chiqarish

hisob-kitobni iqtisodiy ahamiyatiga ko‘ra tizimlashtirish

213.Moliyaviy kiritmalar bu:

boshqa tashkilotlar qimmatbaho qog‘ozlariga kiritilishi

tashkilot tuzilishi vaqtida muassislarning tashkilot mulkiga qo‘shgan hissalari majmui

asosiy mablag‘ni turli sabablarga ko‘ra ekspluatatsiyadan chiqarish

hisob-kitobni iqtisodiy ahamiyatiga ko‘ra tizimlashtirish

214. Moliyaviy investitsiyalarning joriy qiymati bu:

qimmatbaho qog‘oz sotuvchisi va xaridor o‘rtasidagi narx

qimmatbaho qog‘oz blankida belgilangan so’mma

qimmatbaho qog‘oz bozorida kotirovka natijasidagi narh

qayta narhlash natijasidagi narh

215.Dori vositalari va farmasevtika faoliyati to’g’risidagi qonun qachon qabul qilingan?

1997-yil 25-aprel

1993-yil 4-iyul

1995-yil 13-oktabr

1999-yil 6-dekabr

216.Narx tushunchasiga to’g’ri ta’rif berilgan qatorni belgilang:

barcha javoblar to’g’ri

talab va taklif qatorida bozor qurollaridan biri

tovar qiymatining puldagi ifodasi

iqtisodiy kategoriyalardan eng muhimi

217.Narxning asosiy vazifasi to’g’ri keltirilgan qatorni belgilang:

mehnat xarajatlari va natijalarining me’yorini belgilash

bozor sharoitida moddiy boylik orttirish

talab va taklifni o’rganish

to’g’ri javob berilmagan

218.Narxning makroiqtisodiyatdagi funksiyalari keltirilgan qatorni belgilang:

rag’batlantiruvchi funksiya

foydaning hosil bo’lish va samaradorlikni boshqarish asosiy funksiyasi

raqobatbardoshlik funksiyasi

bozor konyukturasining asosiy ko’rsatkichini aniqlash funksiyasi

219.Narxning mikroiqtisodiyotdagi funksiyasi to’g’ri keltirilgan qatorni belgilang:

raqobatbardoshlik darajasini aniqlash funksiyasi

taqsimlash funksiyasi

tartibga solish funksitasi

hisob funksiyasi

220.Narxning hisob funksiyasiga to’g’ri ta’rif keltirilgan qatorni belgilang:

mehnat xarajatlari va natijalarini o’lchashdan iboratdir

iqtisodiy rag’batlantirish, ya’ni mahsulot sifatini hisobga olish va uning yaxshilashgarag’batlantirish

bozorda gitalab va taklifni muvozanatgak eltiradigan optimal narx belgilashdan iborat

ijtimoiy yoki iqtisodiy masalalarni hal qilish uchun narxning tovar qiymatidan siljishi sosida foydani qayta taqsimlaydi

221.Dori vositalarining narxi qanday omillarga bog’liq?

muhit, talab, taklif

dori vositasining miqdoriga

dori moddasining sifat ko’rsatkichi va miqdoriga

dorixona faoliyati va foyda olish darajasiga

222.Muhit omilini nimalar tashkil qiladi?

barcha javoblar to’g’ri

iqtisodiy o’sish darajasi

dori vositalarining iste’mol qilish an’analari

YaMM o’lchami va taqsimlanishi

223.Taklif omilini nimalar tashkil qiladi?

barcha javoblar to’g’ri

raqobatbardosh dori vositalarining miqdori va xususiyati

tovarning kutilayotgan hayotiy davomiylik davri

ishlab chiqarishni bozorga nisbatan joylashishi

224.Talab omilini nima tashkil qiladi?

barcha javoblar to’g’ri

dori vositalarining samaradorligi va nojo’ya ta’siri

davolashning davomiyligi va davolash kursiga ketadigan dori vositalar miqdori

dori vositalarni buyuruvchi shifokorlar guruhi

225.Dori vositalarini narxini belgilshda zaruriy bo’lgan muhit omili to’g’ri keltirilgan javobni belgilang:

YaMM o’lchami va taqsimlanishi

dori vositalarining samaradorligi va nojoya ta’siri

raqobatbardosh dori vositalarining miqdori va xususiyati

dori vositalarini hukumat tomonidan tartibga solish va asertifikatlashtirish

226.Dori vositalariga narx belgilashda asos bo’ladigan taklif omili to’g’ri keltirilgan javobni belgilang:

raqobatbardosh dori vositalar miqdori va xususiyati

iqtisodiyotning o’sishdarajasi

dorivositalarining samaradorligi va nojo’ya ta’siri

dori vositalarini buyuruvchi shifokorlar guruhi

227.Dori vositalarini narxini belgilashda asos bo’ladigan talab omili keltirilgan javobni belgilang

dori vositalarining samaradorligi va nojoya ta’siri

iqtisodiytning turg’unlikiga yoki turg’unmaslik

soliqlardan ozodliligiga

xomashyo manbayi

228.Narxlarni shakllantirish nechta bosqichdan iborat?

3ta bosqichdan

4ta bosqichdan

6ta bosqichdan

5ta bosqichdan

229.Narxlarni shakllantirish jarayoni bosqichlari to’g’ri keltirilgan javobni belgilang:

maqsad, uslub va narxning bozor sharoitida o’zgarishini hisobga olish

bozor sharoitida muhit so’ngra talab va taklif omillarini o’rganish

maqsadni, talabni va muhitni aniqlash

narxni bozor sharoitida o’zgarishini hisobga olish va taklif kiritish

230.Narx strategiyasi bosqichlari to’g’ri keltirilgan qatorni ko’rsating:

maqsad, narx siyosatini tanlash va ishlab chiqish, tadbiq qilish, narxlarni korrektirovka qilish

narx siyosatini ishlab chiqish, maqsadni aniqlash, korrektirovka qilish va narx siyosatini tanlash

narx siyosatini belgilash, narx siyosatini ishlab chiqish, maqsadni tanlash va korrektirovka qilish

narx siyosatini tanlash, korrektirovka qilish, narx belgilashni ishlab chiqish

231.Tovar yoki xizmatlarga belgilashdagi narx qanday talablarga javob berishi kerak?

barcha javoblar to’g’ri

iqtisodiy tomondan qulay bo’lishi kerak

xarid xususiyatlariga javob berishi

raqobatbardosh bo’lishi kerak

232.Narx belgilashdan maqsad nima?

barcha javoblar to’g’ri

savdo hajmini oshirish

joriy foydani oshirish

bozorni barqarorlashtirish

233.Dori vositalari va tibbiyot buyumlari O’zRes Markaziy banki litsenziyasiga ega bo’lgan korxonalar tomonidan yetkazib berishda qatnashuvchi vositachila sonidan qat’iy nazar ulgurji savdo uchun necha foiz savdo ustamas qo’yishi mumkin?

15%

20%

25%30%

234.Mahalliy korxonalarda ishlab chiqarilgan dori vositalariga ulgurji narx uchun necha foiz savdo ustamasi qo’yish mumkin?

15%

20%

25%30%

235.Kelishilgan narxga to’g’ri ta’rif keltirilgan javobni belgilang:

iste’molchi bilan ta’minotchi o’rtasida o’zaro kelishilgan narx

bozorni egallab olgan kompaniya bozorda tovarlarga o’z xohishi asosida qo’yilgan narx

barcha javoblar to’g’ri

chet el firmalari bilan savdo-sotiq qilganda qo’llaniladigan narx

236.Cheklangan narxga to’g’ri ta’rif berilgan qatorni ko’rsating:

davlat tomonidan qat’iy belgilangan narx

bozorni egallab olgan kompaniya bozorda tovarlarga o’z xohishi asosida qo’yilgan narx

chet el firmalari bilan savdo-sotiq qilganda qo’llaniladigan narx

iste’molchi bilan ta’minotchi o’rtasida o’zaro kelishilgan narx

237.Monopol narxga to’g’ri ta’rif berilgan qatorni ko’rsating:

bozorni egallab olgan kompaniya bozorda tovarlarga o’z xohishi asosida qo’yilgan narx

barcha javoblar to’g’ri

chet el firmalari bilan savdo-sotiq qilganda qo’llaniladigan narx

iste’molchi bilan ta’minotchi o’rtasida o’zaro kelishilgan narx

238.Transfert narxga to’g’ri ta’rif keltirilgan javobni belgilang:

chet el firmalari bilan savdo-sotiq qilganda qo’llaniladigan narx

bozorni egallab olgan kompaniya bozorda tovarlarga o’z xohishi asosida qo’yilgan narx

barcha javoblar to’g’ri

iste’molchi bilan ta’minotchi o’rtasida o’zaro kelishilgan narx

239.Eksport narx qachon qo’llaniladi?

tovarni chetelga sotganda

tovarni chet davlatdan xarid qilganda

yakka hukmron kompaniya narx belgilaganda

barcha javoblar to’g’ri

240.Eksport narx o’z ichiga oladigan xarajatlar qaysi qatorda keltirilgan?

barcha javoblar to’g’ri

bojxona boji

tovarni sotib olish narxi

aksis solig’i

241.Narx nima?

maxsulot qiymatining puldagi ko’rinishi

chakana narx qiymati

ulgurji narx qiymati

barcha javoblar to’g’ri

242.Dorixona muomila xarajatlari taxlilning asosiy vazifalari:

Dorixona muomila xarajatlari rejasining bajarish taxlili

Mehnat natijalarining me’yorini belgilash

Tovarga ketgan ijtimoiy bo‘lgan xarajatlarni aniqlash

Asosiy kapitaldan foydalanish samaradorligining taxlili

243.Dorixona muomala xarajatlari rejasining bajarish taxlili bu:

Dorixona xarajatlarning xajmi, darajasi, dinamikasi o‘rganish

Dorixona ulgurji savdodagi xarajatlarning qiymatini belgilash

Dorixona yalpi daromadini aniqlash, dinamikasi o‘rganish

Dorixona chakana va tashqi ulgurji xarajatlarini hisoblash

244.Dorixona muomila xarajatlari taxlilida quyidagilar zarur:

Muomala xarajatlariga tasir etuvchi omillarni o‘rganish

Asosiy fondlar yangilash darajasini aniqlash

Asosiy kapitaldan foydalanish samaradorligini belgilash

Mehnat natijalarining me’yorini belgilash

245.Dorixona xarajatlari taxlili asosida:

Muomala xarajatlari aloxida moddalar bo‘yicha darajasi aniqlanadi

Asosiy kapitaldan foydalanish samaradorligini belgilanadi

Asosiy fondlar yangilash darajasini aniqlanadi

Mehnat natijalarining me’yorini belgilanadi

246.Ishlab chiqarish tan narxiga kiritilmaydigan hamda davr xarajatlariga kiritiladigan xarajatlar nimadan iborat?

Sotish xarajatlari

Bevosita mehnat xarajatlari

Ishlab chiqarishga haq to‘lash xarajatlari

Bilvosita moddiy xarajatlar

247.Ishlab chiqarish va davr xarajatlariga nimalar kiradi?

Boshqaruv xarajatlari (ma’muriy sarf xarajatlar)

Bilvosita moddiy xarajatlar

Ijtimoiy sug‘urta xarajatlari

Bevosita moddiy xarajatlari

248.Ishlab chiqarish tannarxiga kiritilmaydigan xarajatlar bu:

Boshqa operatsion xarajatlar va zararlar, umumxo‘jalik axamiyatiga ega bo‘lgan xarajatla

Ishlab chiqarish xususiyatiga ega bo‘lgan ustama xarajatlar va umumxo‘jalik axamiyatiga ega bo‘lgan zararlar

Ishlab chiqarishning bevosita va bilvosita xarajatlari va boshqa turdagi zararlar

Savdo xajmi ko‘payishi bilan ortib boradigan xarajatlar

249.Ishlab chiqarish tannarxiga kiritilmaydigan asosiy foyda xisobiga olinadigan davr xarajatlariga kiritiladigan xarajatlar nimadan iborat?

Soliq solish bazasidan chiqariladigan xisobot davrining xarajatlari

Ishlab chiqarishning bevosita va bilvosita xarajatlari

Ishlab chiqarish xususiyatiga ega bo‘lgan ustama xarajatlar

Savdo xajmi ko‘payishi bilan ortib boradigan xarajatl

250.Dorixona xarajatlarini oshirishiga olib keladigan omillarga qaysi biri kiradi?

Savdo xajmi, uni turlari va guruxlarning ko‘payishi

Mehnat resurslarning iqtisodi

Mexnat unumdorligi

Kichik mexanizatsiya vositalar qo‘llanilishi

251.Dorixona xarajatlarini ko‘payishi sabablarini ko‘rsating:

Chakana savdo xajmining salmog‘i oshishi

Mexnat unumdorligini ortishi

Yordamchi vositalar qo‘llanilishi

Tayyor dorilar salmog‘i oshishi

252.Dorixona xarajatlari kamayishiga ta’sir qiluvchi omillarga qaysi biri kiradi ?

Tayyor dorilar salmog‘i ko‘payishi

Chakana savdo xajmining salmog‘i oshishi

Savdo xajmi va uning turlari

Tovarlar assortimenti guruxlarning ko‘payishi

253.Quyidagi keltirilgan qaysi omillardan biri dorixona xarajatlarini kamaytiradi?

Kichik mexanizatsiya vositalarning qo‘llanilishi

Savdo xajmi va uning turlari

Chakana savdo xajmining salmog‘i oshishi

Tovarlar assortimenti guruxlarning ko‘payishi254.Qaysi omillardan biri dorixona xarajatlarini kamaytiradi?

Dorixonada yordamchi vositalarning qo‘llanilishi vositalar

Tovarlar assortimenti guruxlarning ko‘payishi

Chakana savdo xajmi salmog‘ining oshishi

Dorixonaning savdo xajmi va uning turlari


Download 190.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling