Makroiqtisodiyot nimalarni o‘rganadi?


Narx siyosati biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?


Download 190.16 Kb.
bet6/8
Sana16.12.2020
Hajmi190.16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

416.Narx siyosati biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Marketing soxasining yo’nalishi

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Maxsulotlarning raqobatbardoshliligini istiqbollash

Boshqarish rejasi

417.Xaridorlarga xizmat ko’rsatish biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Marketing soxasining yo’nalishi

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Maxsulotlarning raqobatbardoshliligini istiqbollash

Boshqarish rejasi

418.Bozorni kengaytirish, ya’ni yangi xaridorlarni izlash usullari biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Marketing soxasining yo’nalishi

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Maxsulotlarning raqobatbardoshliligini istiqbollash

Boshqarish rejasi419.Biznes-rejaning qaysi bo’limida tadbirkor ommaviy tovar strategiyasini yoki ixtisoslashgan strategiyani tanlaydi?

Marketing soxasining yo’nalishi

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Maxsulotlarning raqobatbardoshliligini istiqbollash

Boshqarish rejasi

420.Ishlab chiqarishni boshqarish texnologiyasining tuzilishini rejalashtirish biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Boshqarish rejasi

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Maxsulotlarning raqobatbardoshliligini istiqbollash

Marketing soxasining yo’nalishi

421.Raqobat ko‘rashining halolligi, ishning qonunga muofiqligi, shartnoma va rejalarning o’z vaqtida bajarilishi biznes-rejaning qaysi bo’limida taminlanadi?

Yuridik rejasi

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Maxsulotlarning raqobatbardoshliligini istiqbollash

Marketing soxasining yo’nalishi

422.Daromat va xarajatlar jadvali, korxonaning aktiv va passivlari, boshlang’ich balans masalalari biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Moliyaviy rejasi

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Maxsulotlarning raqobatbardoshliligini istiqbollash

Yuridik rejasi

423.Maxsulotni qaysi davlatga chiqarish, bo’lg’usi valyuta tushumi kabi masalalari biznes-rejaning qaysi bo’limida aks ettiriladi?

Moliyaviy rejasi

Maxsulot sotish bozorini iqtisodiy baxolash

Maxsulotlarning raqobatbardoshliligini istiqbollash

Yuridik rejasi

424.Savdo ustamasiga ta’sir etuvchi omillarga kiradi?

Savdo xajmi guruhlarining ko‘payishi ulgurji va chakana narxlarning o‘zgarishi

Tugatilgan qiymat yaroqlilik koeffitsienti, asosiy fondlar, ulgurji savdo xajmi

Aylanma mablag‘larning miqdori, qarzlarning miqdori, hisobot davri

Yalpi daromadning asosiy ko‘rsatgichlari, chakana narx ozgarmasi va h.k.

425.Chakana va ulgurji narx orasidagi farq qanday omillarni tashkil qiladi?

Foyda daromad va savdo ustamasini tashkil qiladi

Rivojlanish omillarini tashkil etadi

Sof foydani tashkil qiladi

Tibbiyot buyumlarining tannarxini tashkil qilish

426.Dorixona harajatlarini qoplovchi va foydani taminlovchi asosiy ko‘rsatgichi bu:

Yalpi daromad

Xo‘jalik vositalari

Savdo hajmi

Moddiy boyliklar

427.Tovar zahiralari bo‘lgan spirt, zaharli va giyohvand moddalar qanday ko‘rsatkichlarda o‘lchanadi?

Natural o‘lchovlarda

Nisbiy ko‘rsatgichlarda

Narx o‘lchamlarda va tarozida

Tarozida oddiy

428.Tovar zaxiralarini rejalashtirishda eng ko‘p qo‘llaniladigan usullar bu:

Tajriba-statistika, texnik-iqtisodiy hisob-kitob, iqtisodiy-matematik

Buxgalteriya, analitik-me’yoriy, moliyaviy-statistik bugalteriya

Dinamik rejali, tajriba-statistika,moliyaviy-statistik bugalteriya

Moliyaviy-statistik bugalteriya

429.Joylanishi bo‘yicha tovar zahiralari turlari to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping:

chakana tarmoqdagi, ulgurji korxonalardagi, yo‘ldagi

Joriy savdodagi, zahira ombordagi

Joriy saqlash, chakana tarmoqdagi, ombordagi zahiralar

Ulgurji korxona, chakana tarmoq, xisobot

430Tovar zahiralarining meyori qanday aniqlanadi?

Aniqlangan bir kunlik sotish mikdori kunlardagi tovar zahiralarining me’yoriga ko‘paytirib

Savdo hajmi summasining tovar zaxirasining kunlik me’yoriga ko‘paytiriladi

Tovar aylanish ko‘rsatgichining o‘zgarish dinamikasi tahlili orqali

Inventarizatsiyani o‘tkazish natijalari orqali

431.Dorixonada idishlar rejalashtirilgan tovar zahiralari me’yoridan necha foiz miqdorda bo‘lishi kerak?

3%


2%

4 %


5%

432.Yordamchi materiallar rejalashtirilgan tovar zahiralari me’yoridan necha foiz miqdorda bo‘lishi kerak?

2%


3%

4 %


5%

433.Yalpi daromatning asosiy manbasi bu:

Ulgurji va chakana narx o‘zgarishi

Ulgurji sotib olingan va savdo ustamasi o‘rtasidagi farq

Savdo ustamasi

Savdo ustamasini tovar aylanmasiga nisbati bilan

434.Tovar zahiralarining tarkibi?

Savdo, joriy to‘ldirish, zahiradagi hajm

Maqsad asosida belgilangan tovar

Joylanishi bo‘yicha tovar zahiralari

Rejalashtirilayotgan davr boshidagi kutilayotgan tovar zaxirasi

435.Dorixonada aylanmada bo‘lmagan vositalarga kiradi:

Asosiy vositalar, nommodiy aktivlar

Moddiy boyliklar, tovar, idishlar

Xom-ashyo yordamchi, materiallar

Tara, asbob-uskunalar.

436.Tovar zahiralari o‘lchami bo‘yicha qanday guruhlarga bo‘linadi?

Minimal, maksimal, o’rta

Boshlang‘ich, oxirgi

Bir kun, chorak, yillik

Chakana, ulgurji

437.Minimal harajatda istemolchilar talabini maksimal qondirish imkoniyatini yaratuvchi tovarlar assortimentining optimal ko‘rsatkichi bu:

Tovar zahiralari

Moddiy kapital

Savdo hajmi me’yori

Aylanma mablag‘lar me’yori

438.Joylashish bo‘yicha tovar zahiralariga kirmaydi:

Buyurtma berish kozda tutilgan tovarlar

Yo‘ldagi zahiralar

Chakana tarmoqdagi

Ulgurji korxonalardagi

439Ulgurji narx ozgarmasa, chakana narx ortsa, savdo ustamasiga qanday ta’sir qiladi?

Ortadi

Kamayadi

O’zgarmaydi

Ta’sir ko‘rsatmaydi

440.Tovar zahiralari belgilanishi bo‘yicha necha turga bo‘linadi?

3

25

4

441.Boshqa turdagi aktivlarga nimalar kiradi?

Barcha javoblar to‘g‘ri

Idishlar


Yordamchi va xo‘jalik materiallar

Yoqilg‘i va yonilg‘i

442.Sotilgan tovarlardan olingan savdo ustamasini aniqlashda quyidagi tovar balansi formulasini ko‘rsaing ?

01 + P = R + 02 , R = 01 + P - 02

01 + P = D + Q2 , D = 01 + P – Q2

02 + Q = D + C2 , D = 02 + Q – C2

01 + D = Q + 02 , Q = 02 + D + 01

443.Pul mablag‘lari limiti quyidagi maqsadlar uchun qo’llaniladi ?

Kassada mayda pul qaytim berish uchun kerak xo‘jalik xarajatlari uchun qabul qilingan dorivor o‘simliklarga xaq to‘lash.

Axoliga ijaraga berilgan bemorlarni parvarishlashdagi buyumlar kislarod yastiqchasi uchun olib qolingan dori pulini qaytarish uchun.

Idoraga kerak bo‘ladigan qog‘oz, qalam, ruchka, skrepka, o‘chirg‘ich papkalarini sotib olish uchun kerak

Xamma javob to‘g‘ri

444.Dorixonada tovar zahiralari qancha muddatga rejalashtiriladi ?

Bir oy

Ikki oy

Uch oy

Sakkiz oy

445.Farmatsevtika iqtisodiyotining asosiy maqsadi bu:

ahlining salomatligi uchun dori vositalari, tibbiy buyumlarni ishlab chiqarish tarqatish va xizmatlari ayriboshlash

insonlarni aniq bir ezgulik, tovar va xizmatlarga bo‘lgan extiyojini qondirish uchun zaruriyatini o‘rganuvchi fan

tovarlar va hizmatlarni ishlab chiqarish, tarqatish tarmog‘ida mutaxasislar o‘rtasidagi muloqatlar yigindisi.

xayyoti zarur bo‘lgan ezguliklar va xizmatlarni taminlab beradigan insonlarning asosiy faoliyat maydoni

446. Bandlik muommolarini, inflyasiya darajasini, iqtisodiy rivojlanishga doir masalalarni o‘rganadi:

makroiqtisodiyot

farmatsevtika iqtisodiyoti

mikroiqtisodiyoti

menejment

447.Dorixonaning iqtisodiy ko‘rsatkichlariga nimalar kiradi?

savdo xajmi, yalpi va sof foyda, xarajatlar

xarajatlar, ish xaqi

yalpi daromad

yalpi daromad va savdo hajmi

448.Dorixona resurslari tarkibiga nimalar kiradi:

tovar–moddiy, mexnat va moliyaviy resurslar

tabiy va mehnat resurslari

moliyaviy va xo‘jalik resurslari

xo‘jalik va tabiy resurslar

449.Mulkchilik munosabatlari nima?

jamiyatdagi boyliklarni ozlashtirish xususidagi iqtisodiy munosabatlari

bozor iqtisodiyoti munosabatlari

moddiy boyliklarni ishlab chiqarish munosabatlari

soliq soxasidagi munosabatlar

450.Xususiy mulk nima?

ayrim kishilarga tegishli va daromad topishga qaratilgan mulk

davlatga tegishli va daromad keltirishga qaratilgan mulk

insonning uziga tegishli mulk

oilaga tegishli mulk

451.Shahsiy mulk nima?

kishilarning extiyojlarini qondirishga qaratilgan mulk

ayrim kishilarga tegishli va daromad topishga keltirishga qaratilgan mulk

aloxida shaxs yoki oilaga tegishli maishiy xizmat ko‘rsatish shaxobchasi

oilaga tegishli maishiy xizmat ko‘rsatish majmuasi

452.Makroiqtisodiy muvozanat nima?

jami talab va jami taklif o‘rtasidagi muvozanat

jami talab va baxo o‘rtasidagi muvozanat

jami talab bilan axoli daromadilari o‘rtasidagi muvozanat

jami taklif bilan ish xaqi o‘rtasidagi muvozanat

453.Bozor iqtisodiyoti nima?

erkin tovar

pul munosabatlariga asoslangan, ijtimoiy yo‘naltirilgan iqtisodiyot

xo‘jalikni re’jasiz olib borishtizimi

korxonalar iqtisodiy mustaqilligining kengayishi

qat’iy reja asosida tashkil etilgan iqtisodiyot454.Bozor iqtisodiyoti tamoyillariga kiradi:

erkin tadbirkorlik va tanlov

ishlab chiqarish vositalaridan keng foydalanish

daromadlarni bir tekis taqsimlanishi

ishsizlikni bartaraf etish

455.Quyidagilardan qaysi biri bozor iqtisodiyoti uchun juda muxim?

erkin raqobat

kasaba uyushmalarining faoliyati

davlatning rejli boshqaruvi

korxonalar tomonidan bozorlarning egallanishi

456.Bozorning afzalliklariga kiradi:

resurslardan samarali foydalanish

takror xosil qilmaydigan resurslarni saqlanishi

ishsizlikni oldini olish

inflyasiyaga yo‘l qo‘ymaslik

457.Bozor iqtisodiyoti sharoitida nima doimo kam bo‘ladi?

xalq iste’moli uchun zarur maxsulotlar

pullar

xalqaro standartlarga mos keladigan tovar va xizmatlarishlab chiqarish vositalari

458.Bozor iqtisodiyotining salbiy tomonlarini aniqlang:

daromadlarning notekis taqsimlanishi natijasida axolining tabaqalanishuvi

bozorda doimo maxsulotlarning taqchil bo‘lishi

hamma javoblar to‘g‘ri

talabga javob bermaydigan, sifatsiz maxsulotlarning ishlab chiqarilishi

459.Inflyatsiya bu:

hamma javoblar to‘g‘ri

muomalada keragidan ortiqcha pulning paydo bo‘lishi tushuniladi.

narx-navo o‘sib ketishi tushuniladi

pul obro’sining tushib ketishi, ya’ni qadrsizlanishi tushuniladi

460.Ishchi kuchi taklifining ko’payishi ish xaqi xajmiga qanday ta’sir o‘tkazadi?

ish xaqi miqdorini kamaytiradi

ish xaqi miqdorini ko‘paytiradi

hamma javoblar to‘g‘ri

inflyasiya darajasiga ta’sir etadi

461.Ishchi kuchiga bo‘lgan talabning oshishi natijasida:

ish xaqi stavkasi oshadi

ish xaqi stavkasi kamayadi

hamma javoblar to‘g‘ri

mehnat unumdorligi pasayadi

462.Inflyasiya sharoitida davlat oladigan soliqlar summasining axamiyati qanday?

ortadi

kamayadi

o’zgarmaydi

hamma javoblar to‘g‘ri

463.Inflyatsiya bilan xech qanday bog‘lanmagan ishsizlik turlarini belgilang:

o’zgaruvchan

fraksion

majburiy

hamma javoblar to‘g‘ri

464.Friksion ishsizlik bu:

o’z xohishi bilan ishdan bo‘shash, boshqa ishga o‘tishlarida oz mutaxassisliklari bo‘yicha ish topa olmasliklarining natijasida paydo bo‘ladi

korxonada tarkibiy o‘zgarish, xodimlar shtatini qisqarishi natijasida kelib chiqadi

korxonada ishlab chiqarishning pasayib ketishi maxsulot ishlab chiqarishning keskin pasayishi iqtisodiy tanazzul bilan bog‘likdir

xamma javoblar to‘g‘ri

465.Majburiy ishsizlik bu:

korxonada tarkibiy o‘zgarish, xodimlar shtatin qisqarishi natijasida kelib chiqadi

o’z xohishi bilan ishdan bo‘shash, boshqa ishga o‘tishlarida oz mutaxassisliklari bo‘yicha ish topa olmasliklarining natijasida paydo bo‘ladi

korxonada ishlab chiqarishning pasayib ketishi maxsulot ishlab chiqarishning keskin pasayishi iqtisodiy tanazzul bilan bog‘likdir

xamma javoblar to‘g‘ri

466.Davriy ishsizlik bu:

korxonada ishlab chiqarishning pasayib ketishi maxsulot ishlab chiqarishning keskin pasayishi iqtisodiy tanazzul bilan bog‘likdir

xamma javoblar to‘g‘ri

o’z xohishi bilan ishdan bo‘shash,boshka ishga o‘tishlarida oz mutaxassisliklari bo‘yicha ish topa olmasliklarining natijasida paydo bo‘ladi

korxonada tarkibiy o‘zgarish, xodimlar shtatini qisqarishi natijasida elib chiqadi

467.Inflyasiya turlarini belgilang:

xamma javoblar to‘g‘ri

normal inflyasiya

o‘rtacha inflyasiya

galopirlanuvchi inflyasiya

468.Xalq ho‘jaligini rivojlantirishda bozor iqtisodiyoti konunlarini belgilang:

xamma javoblar to‘g‘ri

qiymat, narx belgilash, raqobat

talab qonuni, taklif qonuni

raqobat qonuni

469.Shirkat jamoa mulki bu:

davlat korxonalarni ijaraga berish, davlat korxonalarini aksiyadorlik jamiyatiga aylantirish

O’zbekistonda mamuriy huquqiy tuzilmaning byudjet yoki boshqa mablag‘lari hisobiga vujudga keladi

davlatlar aro, birlashgan va boshqa to’liq yoki hissali ishtirok etishda turli mulkchilik shakillariga asoslanadi

ta’sis etilgan korxonani to‘liq sotib olish yoki hissaviy ishtirok etish yoki shunday korxonaga egalik qilish tufayli yuzaga keladi

470.Davlat mulkchiligi bu:

O’zbekistonda ma’muriy – huquqiy tuzilmaning byudjet yoki boshqa mablag‘lari hisobiga vujudga keladi

davlat korxonalarni ijaraga berish, davlat korxonalarini aksiyadorlik jamiyatiga aylantirish

davlatlararo, birlashgan va boshqa to‘liq yoki hissali ishtirok etishda turli mulkchilik shakillariga asoslanadi

ta’sis etilgan korxonani to‘liq sotib olish yoki hissaviy ishtirok etish yoki shunday korxonaga egalik qilish tufayli yuzaga keladi

471.Mulkchilikning aralash turi bu:

davlatlararo, birlashgan va boshqa tulik yoki hissali ishtirok etishda turli mulkchilik shakillariga asoslanadi

davlat korxonalarni ijaraga berish, davlat korxonalarini aksiyadorlik jamiyatiga aylantirish

O’zbekistonda mamuriy – huquqiy tuzilmaning byudjet yoki boshqa mablag‘lari hisobiga vujudga keladi

ta’sis etilgan korxonani to‘liq sotib olish yoki hissaviy ishtirok etish yoki shunday korxonaga egalik qilish tufayli yuzaga keladi

472.Xorijiy fuqarolar, tashkilotlar va davlatlarning mulkchilik bu:

ta’sis etilgan korxonani to‘liq sotib olish yoki hissaviy ishtirok etish yoki shunday korxonaga egalik qilish tufayli yuzaga keladi

davlat korxonalarni ijaraga berish, davlat korxonalarini aksiyadorlik jamiyatiga aylantirish

O’zbekistonda mamuriy–huquqiy tuzilmaning byudjet yoki boshqa mablag‘lari hisobiga vujudga keladi

davlatlararo, birlashgan va boshqa to‘liq yoki hissali ishtirok etishda turli mulkchilik shakillariga asoslanadi

473.Mikroiqtisodiyot subektlarining asosiy miqdoriy ko‘rsatkichlarini ko‘rsating:

ishchilar soni, yillik kapital

biznes-reja, yillik kapital

bug’alteriya balansi, yillik kapital

ish rejasi, yillik kapital

474.Kichik biznes korxonalarini afzalliklarini belgilang:

aniq savdo bozori, shaxsiy munosabat, yangi g‘oyalar, ishlab chiqarish

aniq savdo bozori, soliqlardan ozodligi, shaxsiy munosabat

aniq savdo bozori, soliqlardan ozodligi yangi g‘oyalar

aniq savdo bozori, soliqlardan ozodligi, ishlab chiqarish

475.Ishlab chiqarish tarmoklarida band bo‘lgan xodimlarning o‘rtacha yillik sonini ko‘rsating:

20kishidan

30kishidan

40kishidan

50kishidan

476.Savdo ustamasi nima:

dorixona xarajatlarini qoplovchi va foydani taminlovchi boshlang’ich ko‘rsatkich

dorixona savdosini jadallashtirishgaqaratilgan

dorixonani kelgusi davir xarajatlarini qoplashga qaratilgan

dorixonaning savdo moliaviy faoliyatini oshirish

477.Savdo ustamasiga ta’sir etuvchi omillar:

savdo ustamasi, ulgurji va chakana narxlarning o‘zgarishi

savdoni ortishi

biznes-reja, yillik kapital

shaxsiy kapital

478.Savdo hajmining moddiy asosini nimalar tashkil qiladi?

balansdagi tovarlar, zaxiralar, resurslari

balansda tashqari tovarlar

zaxiralar, resurslari, kapital mablag‘lar

xamma javoblar to‘g‘ri

479.Dorixona ishini to‘g‘ri tashkil etishda nimalarga etibor beriladi?

tovar zahiralari miqdorini aniqlash

dorixonani kapital remont qilish

dorixonada xodimlar sonini ko‘paytirish

hamma javoblar to‘g‘ri

480.Tovar zahiralari tasnifiga nimalar kiradi?

xamma javoblar to‘g‘ri

belgilanishi bo‘yicha, o‘lchami bo‘yicha

joylanishi bo‘yicha

muddati bo‘yicha

481.Tovar zahiralarining elementlariga nimalar kiradi?

xamma javoblar to‘g‘ri

savdo

joriy to‘ldirishzahiradagi xajmi

482.Tovar zahiralari joylanishi bo‘yicha tasnifi:

chakana tarmoqdagi

ulgurji savdodagi

tarmoqdagi

muddati bo‘yicha

483.Tovar zahiralari qanday birlikda o‘lchanadi?

natural o‘lchov

sintetik o‘lchov

arifmetik

xronologik

484.Dorixonada assortimentini ortishiga nimalar ta’sir qiladi?

talab va taklif

talab

zaxiralar, resurslarbiznes-reja

485.Tovar zahiralari tahlilinining asosiy vazifalari bu:

xamma javoblar to‘g‘ri

assortiment bo‘yicha tovar zahiralari tahlili

tovar aylanish tezligini o‘rganish

savdo hajmiga tovar zahiralari muvofiqligi tahlili

486.Tovar zahiralarini rejalashtirishda eng ko‘p qo‘llaniluvchi usullar bu:

xamma javoblar

tajriba statistika

tehnik iqtisodiy hisob kitob

iqtisodiy matematika usullari zahiralari boshqarish nazariyasi to‘g‘ri

487.Tovar zahiralarining summadagi meyorini aniqlash usullari:

bir kunlik savdo hajmi summasini tovar zahirasining kunlik meyoriga ko‘paytirish kerak

bir kunlik savdo hajmini o‘rtacha qiymati

bir kunlik savdo hajmini bir oyga ko‘paytirish

xamma javoblar to‘g‘ri

488.Dorixona harajatlari nimalar hisobiga qoplanadi?

olgan daromadiga qarab

kredit hisobiga

soliq summasidan

ish xaqidan

489.Foyda daromadi va savdo ustamasini nima tashkil qiladi?

chakana narh va ulgurji narh orasidagi farqi

chakana narh

ulgurji narh

umumiy narh

490.Rentabellik darajasi qanday aniqlanadi?

daromad-foyda summasining chakana savdo hajmiga nisbati bilan

daromad-foyda summasining savdo hajmiga ko‘paytmasi bo‘ycha

daromad-foydaning savdo hajmiga ayirmasi asosida

daromad-foydaning savdo hajmiga summasi bilan

491.Yalpi daromad summasiga tasir etuvchi omillar bu:

chakana va ulgurji tovarlardan ustama haq qo‘yib sotishdan keladigan daromad

ulgurji tovarlardan ustama haq qo‘yib sotishdan keladigan daromad

chakana tovarlardan ustama haq qo‘yib sotishdan keladigan daromad

to‘g‘ri javob yo‘q

492.Ozbekiston Respublikasida ruxsat etilgan ulgurji savdo ustamasini belgilang:

15%

0%

25%35%

493.Import dorilarga chakana savdo ustamasini belgilang:

20%

25%

35%15%

494.Moliyaviy kiritmalar bu:

iqtisodiy foyda olish maqsadida pul mablag‘ining boshqa tashkilotlar qimmatbaho qog‘ozlariga kiritilishi

tashkilot tuzilishi vaqtida muassasalarning tashkilot mulkiga qo‘shgan hissalari majmui

asosiy mablag‘ni turli sabablarga ko‘ra ekspluatatsiyadan chiqarish

hisob-kitobni iqtisodiy ahamiyatiga ko‘ra tizimlashtirish

495.Moliyaviy investitsiyalarning nominal qiymati bu:

qimmatbaho qog‘oz blankida belgilangan summa

qimmatbaho qog‘oz sotuvchisi va xaridor o‘rtasidagi narx

qimmatbaho qog‘oz bozorida kotirovka natijasidagi narx

qayta narxlash natijasidagi narx

496.Moliyaviy investitsiyalarning joriy qiymati bu:

qimmatbaho qog‘oz sotuvchisi va xaridor o‘rtasidagi narx

immatbaho qog‘oz blankida belgilangan summa

qimmatbaho qog‘oz bozorida kotirovka natijasidagi narx

qayta narxlash natijasidagi narx

497.Moliyaviy investitsiyalarning bozor qiymati bu:

qimmatbaho qog‘oz bozorida kotirovka natijasidagi narx

qimmatbaho qog‘oz blankida belgilangan summa

qimmatbaho qog‘oz sotuvchisi va xaridor o‘rtasidagi narx

qayta narxlash natijasidagi narx

498.Asosiy vositalarning qayta tiklash qiymati bu:

qayta narxlash natijasidagi narx

qimmatbaho qog‘oz blankida belgilangan summa

qimmatbaho qog‘oz sotuvchisi va xaridor o‘rtasidagi narx

qimmatbaho qog‘oz bozorida kotirovka natijasidagi narx


499.Moliyaviy investitsiyalar tasnifi:

uzoq muddatli va qisqa muddatli

uzoq muddatli va joriy

asosiy vositalar va moddiy bo‘lmagan aktivlar

majburiyatlar va xususiy mablag‘lar manbai

500.Ustav fondi bu:

tashkilot tuzilishi vaqtida muassislarning tashkilot mulkiga qo‘shgan hissalari majmui

iqtisodiy foyda olish maqsadida pul mablag‘ining boshqa tashkilotlar qimmatbaho qog‘ozlariga kiritilish

asosiy mablag‘niturli sabablarga ko‘ra ekspluatatsiyadan chiqarish

hisob-kitobni iqtisodiy ahamiyatiga ko‘ra tizimlashtirish


Download 190.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling