Maktabgacha ta’lim tarbiyalanuvchilari uchun jismoniy tarbiya mashg’uloti ishlanmasi


Download 28.98 Kb.
Sana10.10.2022
Hajmi28.98 Kb.
#839083
Bog'liq
JISMONIY TARBIYA MASHG`ULOTI ISHLANMASI 30ta
Elektr o'lchash asboblarini rostlash va ta'mirlash (P.Ismatullayev va b.) (2), provodkalar, Tayyor tovarlar xisobi va tannarxi, milliy iqtisodiyot, marketing, 4-5-sinf olimpiada savollari..., 10-sinf-davlat-va-huquq-asoslari, Menejment mustaqil ish, BERILGANLAR MODELLARINING KUCHLI VA KUCHSIZ TURLARI ORASIDAGI FARQLAR, BERILGANLAR MODELLARINING KUCHLI VA KUCHSIZ TURLARI ORASIDAGI FARQLAR, BERILGANLARNI BUTUNLIGINI SAQLAB TURISH, ERGASHEVA, 10.Ривожланиш хариталари.узб, 6- cинф тарих конспект, Fizik kimyoviy nazorat

.
.
MAKTABGACHA TA’LIM TARBIYALANUVCHILARI UCHUN JISMONIY TARBIYA MASHG’ULOTI ISHLANMASI.
Mavzu:. Muvozanat saqlab yurish.
Maqsad:. Erkin ko’rsatilgan yo’nalishda yurishga muvozanat salab yurishga xalqalar va arqon ustidan to’g’ri yurishni o’rgatish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish va darsga tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Yo’riqchi bolalar bilan ummumrivojlantiruvchi mashiqlarrni bolalar bilan birgalikda bajaradi va mashg’ulotni bolalarga ko’rsatadi bolalar yo’riqchi nazorati ostida gimnastika stolchasda muvozanat saqlab yurishni o’rganadilar.
Xarakatli o’yin:. To’g’ri yur.
Bolalar to’g’ri yolak bo’ylab qo’yilgan arqon ustidan muvozanat saqlab o’yin tariqasda o’ynab o’rganadilar.
Tinchlantiruvchi o’yin nomini top.
Bolalar daslabki xolatga qaytishadi doira xosil qilishgach bir birlariga pridmetlar nomini aytishadi bunda ularni nafas olishi joyiga qaytadi.

Mavzu:. Yuqoriga sakrash.


Maqsad:. Bolalarni muvozanatni saqlagan xolda yuqoriga sakrashni o’rgatish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish ularni dars jarayoniga tayyorlash.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umimrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarib yangi mashg’ulotni bajarishni avval yoriqchi so’ng bolalar yo’riqchi nazorati ostida bajaradilar oyyoqlari juft xolda yuqoriga sakrashadilar.
Xarakatli o’yin:. Topni ilib ol.
Bolalarga yo’riqchi novbat bilan topni yuqoriga otadilar va bolalar topni sakrab illib olishadilar o’yin 4 5 marotaba qaytariladi.
Tinchlantiruvchi o’yin nafasni rosla.
Bolalar safga qaytishadi va nafasni roslovchi oyinni o’ynashadi burundan nafas olib og’izdan chiqaradilar.

Mavzu:. Pridmet oralab emaklab o’tish.


Maqsad:. Bolalarni chaqqonligni va egiluvchanligni oshirish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish ularni dars jarayoniga tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalarni bir necha predmentlar orasdan emaklab o’tish mayda munchoqlarni yerdan emaklab terib chiqish bolalar mashg’ulotno yo’riqchi nazorati ostida bajaradilar.
Xarakatli o’yin:. Kartoshkani ter.
Bolalar ikki guruhga bo’linadi va malum masofadagi aylana ichiga qolidagi kartoshkalarni tashlab qaytishadi bunda bolalarni egiluvchanligi va chaqonligi ga yordam beradi.
Bolalar o’yinni tugatishgach daslabki xolatga qaytishi uchun to’ri nafas olishni o’rgatib darsni yakunlaymiz.
Ota onalar ga uyda bolalarni bemaqsad bo’lmasligi uchun uyda turli mashg’ulotlarni birgalikda bajarishlarini taklif qildim.

Mavzu:. Ilon izi bo’lib yurish.


Maqsad:. Bolalarni oyoq kaftlarining yon tomoni bilan yurishni o’rgatish va muskullarining rivojlanishni taminlash.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish va ularni dasr jarayoniga tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish va buyumlar orasdan ilon izi bo’lib yurishni o’rgatish avval yo’riqchi mashni bajarilish jarayonini ko’rsatadi so’ng blalar yo’riqchi nazorati ostida mashiqni bajaradilar.
Xarakatli o’yin:. To’siqdan oshib o’t.
Bolalar qoyilgan to’siqlardan oshib o’tishadi va qaytishda ilon izi bo’lib qaytishadilar o’yin 3 4 marotaba qaytariladilar.
Tinchlantiruvchi o’yin Bolalar bilan oyin tugaganidan so’ng nafasni roslovchi mashiqlarni bajaramiz.

Mavzu:. Juft juft bo’lib yurish.


Maqsad:. Bolalagar safda to’g’ri yurishni o’rgatish.
Kirish qismi bolalar bilan salomlashish ularni darsga tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish bolalarni ikki qator qilib juft juft bo’lib va ketma ket bo’lib safni buzmay yurishni o’rgatish mashiqni avval yo’riqchi so’ng bolalar yo’riqchi nazorati ostida bajaradilar.
Xarakatli o’yin:. Tez chop.
Bunda bolalar oyoqlari bog’langan boladi va belgilangan masofaga sakrab borib qaytib kelishadi oyinni yo’riqchi nazorati ostida bajaradilar o’yin 2 3 marotaba qaytaladi.
O’yin tugagach bolalar bilan tinchlantiruvchi o’yin o’ynaladi nafasni roslovchi va dslbgi xolatga qaytish.

Mavzu:. Turgan joyda aylanish.


Maqsad:. Bolalani chiqamliligni oshirsh.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish ularni darsga tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish darsni yo’riqchi ko’riqchi nazorati ostida bajarish bolalar turgan joyda topni tepaga otish va bir aylanib topni ikki qollab ilib olish mashqni oldin yo’riqchi ko’rsatadi so’ng bolalar takrorlashadi o’yin 3 4 marotaba qaytariladi.
Xarakatli o’yin:. Topni yetqaz.
Bolalar ikki guruhga bo’linishadi va bir birlariga topni turgan joyida irg’itib yetqazishlari kerak boladi o’yin 4 5 marotaba qaytariladi.
Bolalarni safga qaytaramiz va ularni daslabki xolatga qaytishi uchun tinchlantiruvchi o’yinlar o’ynatiladi.

Mavzu:. Gimnastika narvonida xarakatlanish.


Maqsad:. Bolalar narvonda muvozanatni saqlashni va chidamliligni oshirish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish va ularni darsga tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish va yangi darsga tayorlanish yo’riqchi oldin o’zi norvonda turli mashiqlarni bolalarga bajarib ko’rsatadi va bolalar yo’riqchi nazorati ostida mashiqni bajaradilar mashiq 3 4 maritaba qaytariladi.
Xarakatli o’yin:. Kim chaqqon.
Bolalar ikki guruhga bolinishadi va norvonda kim tez yuqoriga chiqib tushishini bilib lishadilar bunda bolalarni chaqqonligin oshirib boriladi.
Bolalar o’yinni o’ynab bo’lishgach tinchlantiruvchi oyin oynab dastlabki xolatga qaytishadilar.

Mavzu:. Oyoq uchida yurish.


Maqsad:. Bolalarni qomatini to’g’ri tutishga yordam beradi.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish va ularni tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqni bajarish va yangi darsni o’rgatish oyoq uchida qomatni roslab yurishni orgatish oyoq uchida yengil yugurishni o’rgatish bunda birinchi yo’riqchi bolalarga ko’rsatadi va bolalar yo’riqchi nazorati ostida mashqni bajaradilar.
Xarakatli o’yin:. Oq terakmi kok terak.
Bunda bolalar ikki guruhga bo’linadilar va bir birlaridan qo’llarini uzib o’tishi kerak bo’ladi bolalar oyinni yo’riqchi nazorati ostida o’ynashadilar.
O’yin tugagach bolalar tinchlantiruvchi mashqlarni bajaradilar.

Mavzu:. Bir tomonga qarab yurish.


Maqsad:. Bolalarni diqatini jamlash.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish ularni dars jarayoniga tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish va yangi darsni bolalar bilan birgalikda bajarish bolalarni bir chiqiz oldiga olib kelish va o’sha chiziq ustidan yurish va yengil yugurish.
Xarakatli o’yin:. Ilib ol.
Bolalar ikki guruhga bo’linadilar va topni bir birlarga otib o’ynaydilar ikkinchi kamanda topni ilib olishi kerak boladi o’yin 3 4 marotaba qaytariladi.
Ota onalarga xamkorlikda ishlash taklif qilindi.

Mavzu:. Qum xaltachani ikki qo’llab irg’irish.


Maqsad:. Bolalarni kuchliligni rivojlantirish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish ularni dars jarayoniga tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlntiruvchi mashiqlarni bajarish va yangi darsni bajarish bolalarga avval yo’riqchi ko’rsatadi so’ng bolalar yo’riqchi nazorati ostida bajaradilar bolalar safda bolishadi va qo’lidagi xalqalarni uzoqga irg’itishni mash qilishadilar.
Xarakatli o’yin:. Uzoqga ot.
Bunda bolalar qolidagi topni belgilangan masofaga uloqtirish o’yinni 4 5 marotaba qaytarish kerak o’in tugagach bolalarni daslabki xolatga qaytarish uchun nafas roslovchi mashiqlarni bajaradilar.

Mavzu:. Arqon ostidan emaklab o’tish.


Maqsad:. Bolalrni egiluvchanligni rivojlantirish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish ularni dars jarayoniga tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish yangi mashiqni o’rgatish bolalarni arqon ostidan emaklab o’tishni kuzatish avval yo’riqchi ko’rsatadi so’ng bolalar yo’riqchi nazorati ostida mashqni mustaqil bajaradilar mashqni 2 3 marotaba bajarish kerak.
Xarakatli o’yin:. Xalqa ichidan o’t.
Bolalar ikki guruhga bo’linishadi va xalqalar ichidan emaklab kim birinchi o’tish musobaqasi o’ynaladi bolalarni chaqqonligni va chiqamliligni oshiradi.
O’yin 3 4 marotaba qaytariladi va nafas roslash mashiqlari bajariladi.

Mavzu:. Buyumlar oralab yugurish.


Maqsad:. Bolalarni sezgirligni oshirish.
Kirish:. Bolalar bilan salomlashish va ularni darsga tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalr bilan umumrivojlaniruvchi mashiqni bajarish yangi darsni tushintirb o’rgatish bolalar to’siqlar orasdan oshib o’tish va to’siqlar orasdan yugirishni avval yo’riqchi so’ng bolalar bajaradilar o’yin 3 4 marotaba qaytariladi.
Xarakatli o’yin:. To’siqni yengib o’t.
Bunda bolalar safni buzmagan xolda to’siqlarni yengib o’tishlari kerk boladi avval yurib keyin yugirib o’rganishadilar o’yin 3 4 marotaba qaytariladi song daslabki xolatga qaytib nafas roslovchi mashiqlarni bajaradilar.

Mavzu:. Oyoq uchida muvozanatni saqlab yurish.


Maqsad:. Bolalar qadinni tik tutishi ko’zda tutilgan.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish va darsga tayorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiiqlarni bajarish va yangi darsni birgalikda bajaramiz gimnastika gilami da bolalrni oyoq uchida tarang tortilgan arqon ustida muvozanatni saqlab yurishni o’rganamiz avval yo’riqchi ko’rsatadi so’ng bolalar yo’riqchi nazorati ostida bolalar o’zlari mustaqil bajaradilar.
Xarakatli o’yin:. Izlab top.
Bolalarni doira shaklida joylaymiz va bolalar ichidan bitta boshlovchi tanlab olamiz boshlovchi doira tashqarsda turadi bolalarga ko’zini yumishni aytadi va bolalar ichidan bitasga qo’lidagi topni beradi bolalarga topni top ishorasni berganda bolalar top kimda ekanligni topishlari kerak boladi o’yin 5 6 marotaba qaytariladi.
O’yin tugagach bolalarni safga qaytaramiz va nafas olish mashqni bajaramiz.

Mavzu:. Koptokni bir biriga irg’itish.


Maqsad:. Bolalarni diqatini jamlash.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish va ularni darsga tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish va yangi yashiqni o’zlashtirish bolalarni ikki yoki uch guruhga bolib bir birlariga koptokni irg’itish va o’zlariga qaytishni to’g’ri qabul qilib olish bolalar mashiqni yo’riqchi nazorati ostida bajaradilar.
Xarakatli o’yin:. Topni savatga tushir.
Bolalar safga turib olishadi va valebol savatiga topni to’g’ri tushirishni o’rganishadilar avval yo’riqchi korsatib beradi so’ng bolalar o’zlari yo’riqchi nazorati ostida mustaqil bajaradilar o’yin 3 4 marotaba qaytariladi o’yin o’ynab bolgach bolalarni nafas roslovchi mashqlar bilan daslabki xolatga qaytamiz.

Mavzu:. Skameka ustida ilon kabi siljish.


Maqsad:. Bolalrni qo’rquvini yengish va chidamliligni oshirish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish ularni darsga tayorligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish yangi mashiqni o’zlashtirish bolalar yo’riqchi yordamida skamekada qorni bilan sudralish.
Xarakatli o’yin:. Sichqon mushuk.
Bunda bolalar doira xosil qilishadi bolalar ichidan ikitasi tanlab olinadi bitasi sichqon bitasi mushuk bo’ladi mushuk sichqonni yuvlidi tutib olsa o’yin tugidi va boshdan boshlanadi o’yin 3 4 marotaba qaytariladi.

Mavzu:. Belgilangan masofani yugurib o’tish.


Maqsad:. Bolalrni to’gri nafas olishini taminlash va muskullarni yaxshi rivojlantirish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish ularni tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish va yangi mashiqlarni o’zlashtirish bolalarni ikki guruhga bolib belgilangan masofani kim birinchi bosib o’tishini musobaqa shaklida o’zlashtirish.
Xarakatli o’yin:. Estafeta.
Bolalarni ikki guruhga bolib topni savatga solib kelishni va keyingi bola topni olib kelishi kerak boladi o’yin 3 4 marotaba qaytariladi o’yin o’ynab bolishgach nafasni roslovchi mashiqlarini bajariladi.

Mavzu:. Ko’rsatilgan yo’nalish bo’ylab yurish.


Maqsad bolalarni diqatini jamlash va chidamliligni oshirish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish va darsga tayyorgarlgni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish va yangi darsni o’zlashtirish bolalarni bir safga qo’yib birinchi yo’riqchi ortidan bolalar bir tekis yugirishni o’rgatadi bolalar yo’riqchi ortidan bajarishadi so’ngra o’zlari mustaqil bajarishadi.
Xarakatli o’yin:. 1 metr masofaga yugurish.
Bolalarni ikki guruhga bolib musoboqa yordamida o’tqaziladi bunda bolalar avval sekin so’ng tez yugurishlari kerak bo’ladi.

Mavzu:. Koptokni o’tirib irg’itish.


Maqsad:. Bolalarni chaqonligni rivojlantirish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish ularni darsga tayyorgarligni ekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarib yangi mashiqni o’zlashtirdi koptokni o’tirib irg’itishni o’rgatadi va bolalar o’zlari mustaqil bajaradilar.
Xarakatli o’yin:. Topni uzoqga uloqtir.
Bolalar qollaridagi topni oritgan xolida uzoqga uloqtiradi va yondagi sherigi unga yana qaytarishadi shu tariqa o’yin 4 5 marotaba qaytariladi.

Mavzu:. Koptokni turgan xolda irg’itish.


Maqsad:. Bolani kuchli qilish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish ularni darsga tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish va yangi mashiqlarni o’zlashtirish mashiqni oldin yo’riqchi ko’rsatadi va bolalar ortidan mustaqil bajaradilar.
Xarakatli o’yin:.lar estafeta.
Bolalar ikki guruhga bo’linadi va qo’lida bollar koptok bilan malum masofaqaga topni ikki qollab kotarib borib kelishadilar.

Mavzu:. Gimnastika norvonida mashiqlar.


Maqsad:. Muskullarni rivojlantirish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish va darsga tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish yangi mavzuni tushuntirish avval yo’riqchi so’ng bolalar yo’riqchi yordamida mustaqil bajarishi bunda gmnastika narvonida turli xil xarakatlar bajarishadi.
Xarakatli o’yin:. Kim kuchli.
Bunda bolalar gimnastika narvonida kim kop muvozanatni saqlab turishi va bolalrni chidamliligni oshirishi.
Bolalar o’yinni o’ynab bolishgach nafasni roslovchi mashiqlarni bajaradilar.

Mavzu:. Ikki oyoqlab sakrash.


Maqsad:. Bolalarni oyoq muskullarini rivojlantirish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish va ularni darga tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish va yangi mavzuni o’zlashtirish bunda bolalarga avval yo’riqchi ko’rsatib beradi songra bolalar yo’riqchi nazorati ostida bajaradilar bolalar turgan joyida ikki oyyoqlab sakrashadila.
Xarakatli o’yin:. Estafeta.
Bolalar ikki guruhga bolinadilar va xalqalarni orasdan sakrab sakrab otib qaytib kelishadilar o’yin yo’riqchi nazorati ostida boladi.
Bolalar o’yin songida nafas roslash mashiqlarini bajaradilar.

Mavzu:. Tosiqlar oshib o’tish.


Maqsad:. Bolalarni chaqonligni va epchiligni rivojlantirish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish ularni darsga tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumtivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish va yangi mashiqni o’zlashtirish bunda birinchi yo’riqchi ko’rsatib beradi va bolalar yo’riqchi nazorati ostida mustaqil bajaradilar xar bitta tosiqni bolalar yengil yurib bosib o’tadilar.
Xarakatl o’yin. Kim chaqqon.
Bunda boalalar kim birinchi to’siqlar orasdan otib kelsa o’sha kamanda g’olib bo’ladilar bolalar oyin songida nafas roslash mashiqlarini bajaradilar.

Mavzu:. Ilon izi.


Maqsad:. Bolalarni oyyoqlarini muskullarini tog’ri rivojlanishga yordam berish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish darsga tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantirish mashiqlarni bajarish yangi mashiqni o’zlashtirish bunda egri qo’yilgan buyumlar orasdan ilon izi qilib yurish.
Xarakatli o’yin:. Boglar chaman.
Bolalar gulzor oralab ilon izi misoli aylanib yurishadilar bolalarga muskullarini rivojlanishiga va sezgirligni rivolanishiga yordam beradi.
Bolalar o’yin so’ngida nafas roslovchi mashiqlarni bajaradilar.

Mavzu:. Aylanani yoyi tagidan emaklab o’tish.


Maqsad:. Bolalarni mustaqil emaklashishini o’rgatish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish darsga tayorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish va yangi mavzuni o’zlashtirish mashiqni avval yo’riqchi ko’rsatib beradi so’ng bolalar yo’riqchi nazorati ostida bajaradilar bunda bolalar aylana yoyi tagidan emaklab o’tadilar.
Xarakatli o’yin:. Tez chop.
Bolalar xalqalar ichidan tez chiqib ketishi kerak boladi bolalar oyinni 5 6 marta qaytarsa boladilar oyin songida nafas roslovchi mashiqlar bajaradilar.

Mavzu:. Koptokni irg’itish.


Maqsad:. Bolalarni masofani aniq olishi.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish va tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish va yangi mashiqni o’zlashtirish bunda birinchi yo’riqchi ko’rsatib beradilar song bolalar yo’riqchi nazorati ostida mashiqni mustaqil bajaradilar.
Xarakatli o’yin:. Topni ilib ol.
Bolalar aylana xosil qilib turishadi ortada yo’riqchi qolidagi topni bolalarga novbat bilan otadilar va bolalar chaqqonlik bilan ilib olishlari kerak boladi.
Bolalar oyin songida nafas roslovchi mashiqlar bajaradilar.

Mavzu:. Narvonda osilib turish.


Maqsad:. Bolalarni chiniqtirish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish darsga tayyorgarligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarsh yangi mashiqni o’zlashtirish yo’riqchi bolalarga namuna sifatda ko’rsatadi songra bolalar yo’riqchi nazorati ostida mustaqil bajaradilar narvonda bolalar 3 5 daqiqa osilib turishlari maqsadha muvofiq boladi.
Xarakatli o’yin:. Kim chaqqon.
Bunda bolalar ikki guruhga bolinishadi ortaga chiziq chizib arqonni eng yarmidan bolishishadi songra oyin boshlandi ishorasi bolganida bolalar oz kuchlarini korsatadilar kim chiqizdan otib ketsa osha jamoa yuzqizgan xisoblanadi oyin 3 4 maritaba qaytariladi.

Mavzu:. Arqon bilan turli mashiqlar bajarish.


Maqsad:. Bolalarni kuchliligni rivojlantirish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish darsga tayyorgarligni tekshrish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish va yangi mavzuni o’zlashtirish bunda bolalar arqonni ikki tomoniga sakrab o’tish ,ilon izi bolib yurishni mashq qilish va arqon ustida muvozanatni saqlab yurish bularni avval yo’riqchi songra bolalar bajaradilar.
Xarakatli o’yin:. Musobaqa.
Bolalar ikki guruhga bolinadilar va belgilangan joydan pridmentlarni olib kelishi kere boladi oyin 3 4 marotaba qaytariladi oyin songida esa nafas roslovchi mashiqlarni bajaradilar.

Mavzu:. Yuqoriga sakrash.


Maqsad:. Bolalarni oyyoq muskullarini rivojlantirish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish darsga tayyorgarligiga ishonch xosil qilish.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish va yangi mashiqni. o’zlashtirish bolalarni novbat bilan ikki oyoqlab sakrashini yo’riqchi nazorati ostida bajatishi taminlanishi kerak boladi.
Xarakatli oyin yetib ol.
Bunda bolalar topni irg’itib ortidan ozlari yetib olishlari kerak boladi va bolalarni chidamliligni va chaqonliligni oshiradilar oyin songida bolalarni nafasni roslovchi mashiqlarni bajaradilar.

Mavzu:. Juft juft bolib yurish.


Maqsad:. Bolalarni safda togri yurishni taminlash.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish darsga tayyorgarligni tekshurush.
Asosiy qism:. Bolalar bilan umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarish yangi mavzuni o’zlashtirish bunda yo’riqchi bolalarga namuna sifatqda mashqni korsatib beradi songra bolalar yoriqchi nazorati ostida mustaql bajaradilar.
Xarakatli o’yin: Gulzorga sayir.
Bolalar juf juft bolib gulzor ichini sayir qilishadi bolalarga bu tinchlantiruvchi oyin sifatidaxam o’tiladi.

Mavzu:. Turgan joyda sakrash.


Maqsad:. Bolalarni chiniqtirish.
Kirish qismi:. Bolalar bilan salomlashish darsga tayyorligni tekshirish.
Asosiy qism:. Bolalar umumrivojlantiruvchi mashiqlarni bajarishi va yangi mavsumni ozlashtirish yo’riqchi bolalarga ozi namuna bolb korsatib beradilar songra bolalar yo’riqchi ortidan yoriqchi nazorati ostia mustaqil bajaradilar.
Xarakatli o’yin masofaga sakrash.
Bolalar turgan joyda masofaga skrashlari kerak boladi oyinni 3 4 marotaba qaytarsa boladi oyin songida nafas roslovchi mashiqlar bajaradilar.
Ota onalar bolalarni uyda bemaqsad bolmasligi uchun sport bilan shug’ulanishini taklif qildik.
Download 28.98 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling