Мактабгача таълим


Download 114.34 Kb.
Sana24.02.2020
Hajmi114.34 Kb.

“Мактабгача таълим” таълим йўналишиТалаба ФИШ

Курс иши мавзуси

Илмий рахбар ф.и.ш

1
“Мактабгача ёшдаги боланинг нутқ маданиятини ўстиришда МТМ ва оила ҳамкорлиги
2
Мактабгача таълим муассасаларининг катта ва мактабга тайёрлов гуруҳ болалари нутқини халқ ўйинлари асосида ривожлантириш технологияси
3
Мактабгача таълим ташкилотларида тайёрлов гуруҳи болаларининг фикрлаш фаоллигини ривожлантириш
4
“Мактабгача ёшдаги болалар тафаккурини ўстиришда ақлий ўйинлардан фойдаланиш
5
Мактабгача ёшдаги болалар нутқини ўстиришда теварак-атроф билан
таништириш
6
Мактабгача таълим муассасаси Тарбияланувчиларини маънавий-ахлоқий Тарбиялашда халқ оғзаки ижодиан фойдаланиш
7
Мактабгача тарбия ёшидаги болаларда африкат( ч) товушида учрайдиган камчилиларни бартараф этиш
8
Мактабгача ёшдаги болаларни мактабгача таълим муассасасига ижтимоийлаштириш
9
Мактабгача тарбия ёшидаги болаларда мулоқот кўникмаларини шакллантириш муаммоси”
10
Мактабгача ёшдаги болаларни оғзаки нутқини ривожлантиришда ҳаракатли ўйинларнинг аҳамияти
11
Мактабгача таълим муассасаларида кичик ёшдаги болалар нутқини ўстиришда халқ оғзаки ижоди намуналаридан фойдаланиш йўллари
12
Мактабгача таълим ёшдаги болалар нутқини ўстиришда ўйин фаолиятининг ахамияти
13
Топишмоқлар воситасида мактабгача ёшдаги болаларнинг бог`ланишли нутқини ўстириш”
14
“Katta gurux bolalarida kitobxonlikka mehr uyg’otish usullari”
15
Tayyorlov guruhi bolalarini nutqini rivojlantirishning oziga xos xususiyatlari”
16
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqiy fantaziyasini rivojlantirishda xalq og’zaki ijodidan foydalanish
17
“Badiiy adabiyot bilan tanishtirishda bolalar folkloridan foydalanish yo’llari”
18
Мaktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni ikkinchi tilga o’rgatish metodikasi va amaliy ahamiyaти
19
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlanishining psixologik xususiyatlari
20
Тa’limiy mashg’ulotlarni tashkil etish asosida bolalar nutqini rivojlantiriш
21
Tayyorlov guruhi bolalarini nutqini rivojlantirishning oziga xos xususiyatlari
22
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy fantaziyasini rivojlantirishda xalq og’zaki ijodidan foydalanish
23
Katta gurux bolalarini kitobxonlikka mehr uyg’otish orqali nutqini o’stirish usullari
24
Maktabgacha ta’lim muassasalarida sayrlarni tashkil etish asosida bolalar nutqini rivojlantirish
25
Nutqni rivojlantiruvi mashg’ulotlar jaroyonida nutqni rivojlantiruvchi o’yinlarning roli”
26
мактабгача ёшдаги болаларнинг коммуникатив мулоқотини ривожлантиришнинг назарий асослари
27
« Nutqni rivojlantiruvi mashg’ulotlar jaroyonida nutqni rivojlantiruvchi o’yinlarning roli
28
Қo’g’irchoq teatri orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini o’stirish
29
 
30
Nutq madaniyatini takomillashtirishda pеdagogning vazifalari


Bog’cha yoshdagi bolalarni tafakkurini shakllantirishda ravon nutqdan foydalanish yo’llari


Бir va ikki yoshgacha bo’lgan bolalar nutqini rivojlantirish qonuniyatlari


Katta va tayyorlov guruhi bolalarini ta'iim jarayonida nutqiy savodxonlikni rivojlanishi


Болалар нутқини ўстиришда болалар адабиётининг ўрни


Мактабгача ёшдаги болаларни халқ эртаклари воситасида тарбиялашда нутқнинг аҳамияти.


Мактабгача ёшдаги русийзабон болаларни талаффузга ўргатиш


Мaktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni ikkinchi tilga o’rgatish metodikasi va amaliy ahamiyati


Тayyorlov guruhi bolalarning tushuncha xususiyatlarini shakllantirish


Maktabga Tayyorlov guruxi bolalarida nutq rivojlanishining nazariy asoslari


Maktabgacha yoshdagi bolalarning o’zga tilda grammatik qurilishini shakllantirish


Бошқа миллат болаларига рус тилини ўргатишнинг назарий асослари


 


Мактабгача ёшдаги болаларнинг билингвизм хусусиятлари


Ushinskiy ijodini nutq o’stirish metodikasining fan sifatida shakllanishidagi ahamiyati


Топишмоқлар орқали русийзабон болаларни боғланишли нутқни ўстириш


Мактабгача ёшдаги болаларнинг инглиз тилида луғат бойлигини ошириш.


 


Badiiy adabiyot bilan tanishtirishda bolalar folkloridan foydalanish yo’llari”


Топишмоқлар орқали русийзабон болаларни боғланишли нутқни ўстириш


мактабгача ёшдаги болаларнинг коммуникатив мулоқотини ривожлантиришнинг назарий асослари


Og’zaki нutqni o’stirish


Bo’lajak tarbiyachilarning ifodali nutqini tarbiyalash vositalari


 


Мaktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni ikkinchi tilga o’rgatish metodikasi va amaliy ahamiyati


 


Maktabgacha yoshdagi bolalarда бадиий адабиётга mehr uyg’otishning o’ziga xos xususiyatlari.


“Ushinskiy ijodini nutq o’stirish metodikasining fan sifatida shakllanishidagi ahamiyati”


Нутқ ўстириш машғулотларида ижодий ўйинлардан фойдаланиш.


Нутқий малакаларини тарбиялашнинг педагогик асослари


Maktabga Tayyorlov guruxi bolalari nutq rivojlanishining nazariy asoslari


Нутқ ўстириш машғулотларида ўйин фаолиятидан фойдаланиш.


Maktabgacha yoshdagi bolalarga rus tilini o’rgatishning nazariy asoslari.


Қўғирчоқ театри орқали нутқ ўстириш


Bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini bartaraf etishda qulay samarali texnologiyalardan foydalanish


“Мактабгача ёшдаги боланинг нутқ маданиятини ўстиришда МТМ ва оила ҳамкорлиги


Мактабгача таълим муассасаларининг катта ва мактабга тайёрлов гуруҳ болалари нутқини халқ ўйинлари асосида ривожлантириш технологияси


“Мактабгача ёшдаги болалар тафаккурини ўстиришда ақлий ўйинлардан фойдаланиш


“Мактабгача ёшдаги болалар нутқини ўстиришда теварак-атроф билан таништириш


Мактабгача таълим муассасаси Тарбияланувчиларини маънавий-ахлоқий Тарбиялашда халқ оғзаки ижодиан фойдаланиш


Мактабгача тарбия ёшидаги болаларда африкат( ч) товушида учрайдиган камчилиларни бартараф этиш


Мактабгача ёшдаги болаларни мактабгача таълим муассасасига ижтимоийлаштириш


Мактабгача тарбия ёшидаги болаларда мулоқот кўникмаларини шакллантириш муаммоси”


Мактабгача ёшдаги болаларни оғзаки нутқини ривожлантиришда ҳаракатли ўйинларнинг аҳамияти


Мактабгача таълим муассасаларида кичик ёшдаги болалар нутқини ўстиришда халқ оғзаки ижоди намуналаридан фойдаланиш йўллари


Мактабгача таълим ёшдаги болалар нутқини ўстиришда ўйин фаолиятининг ахамияти


Топишмоқлар воситасида мактабгача ёшдаги болаларнинг бог`ланишли нутқини ўстириш”
Download 114.34 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling