Ma’lumotlar bazasida kalit tushunchasi?


Download 99.48 Kb.
Sana10.12.2020
Hajmi99.48 Kb.

Ma’lumotlar bazasida kalit tushunchasi?

a.

Atributlarning minimal to‘plamib.

 Ikki yoki undan ortiq mohiyatlarning bir-biri bilan o‘zaro bog‘lanishidir

c.

Atributlarning maksimal to‘plamiFikr-mulohaza

Ваш ответ неправильный.

Toʻgʻri javob:

Atributlarning minimal to‘plami

Question 2

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ma’lumotlar bazasida aloqa tushunchasi?


a.

Bir-biri bilan o‘zaro aloqab.

Ikki yoki undan ortiq mohiyatlarning bir-biri bilan o‘zaro bog‘lanishidir

c.

Atributlarning minimal to‘plamiFikr-mulohaza

Ваш ответ неправильный.

Toʻgʻri javob:

Ikki yoki undan ortiq mohiyatlarning bir-biri bilan o‘zaro bog‘lanishidir

Question 3

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ma’lumotlarni taqdim etishning ierarxik modeli: ma’lumotlar nima orqali taqdim etilgan


a.

Daraxt turidagi grafb.

Ro‘yxatlar

c.

Ixtiyoriy grafFikr-mulohaza

Ваш ответ верный.

Toʻgʻri javob:

Daraxt turidagi graf

Question 4

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Moxiyat-aloqa modelining asosiy tushunchalari


a.

Moxiyat, atribut, aloqab.

ob’ekt, xususiyat, munosabat

c.

kalit, qiymat, assotsiatsiyaFikr-mulohaza

Ваш ответ верный.

Toʻgʻri javob:

Moxiyat, atribut, aloqa

Question 5

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ob’ektlar orasidagi munosabat turini aniqlang: talaba va reyting daftarchasi


a.

1:1b.

m:n


c.

m:1


Fikr-mulohaza

Ваш ответ верный.

Toʻgʻri javob:

1:1


Question 6

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

   Talaba va reyting daftari orasidagialoqa modelini aniqlang


a.

m:1b.

m:n


c.

1:1


Fikr-mulohaza

Ваш ответ неправильный.

Toʻgʻri javob:

1:1


Question 7

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

 Binar aloqaning uch turi to‘g‘ri berilgan javobni ko‘rsating


a.

Birga-ko‘p, birga-bir, ko‘pga-ko‘pb.

Birga-aniq, birga-bir, ko‘pga-ko‘p

c.

Birga-uch, birga-bir, ko‘pga-ko‘pFikr-mulohaza

Ваш ответ неправильный.

Toʻgʻri javob:

Birga-ko‘p, birga-bir, ko‘pga-ko‘p

Question 8

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

  Talabalar va guruh ob’ektlari orasidagi aloqa modelini aniqlang


a.

1:1b.

m:n


c.

n:1


Fikr-mulohaza

Ваш ответ верный.

Toʻgʻri javob:

n:1


Question 9

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Shahar va viloyat ob’ektlari orasidagialoqa modelini aniqlang


a.

1:1b.

m:1


c.

m:n


Fikr-mulohaza

Ваш ответ неправильный.

Toʻgʻri javob:

m:1


Question 10

Xato


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Moxiyat-aloqa modelini kim taklif qilgan


a.

Eylerb.

Piter Chen

c.

Edgar KoddFikr-mulohaza

Ваш ответ неправильный.

Toʻgʻri javob:

Piter Chen

Question 1

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

  An’anaviy realyatsion operatsiyalarga nimalar kiradi


a.

Kesib olish, umumlashtirish,farqlanish,dekart ko‘paytmab.

Implikatsiya, bog‘lanish, farqlanish, ulanish

c.

Ulanish


Feedback

Ваш ответ верный.

The correct answer is:

Kesib olish, umumlashtirish,farqlanish,dekart ko‘paytma

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

       Birinchi normal formada quyidagicha talab qo‘yiladi


a.

Jadvalning hamma maydonlari mayda maydonchalarga bo‘linishi kerak    emasb.

Hamma maydonlar mustaqil

c.

Jadvalning hamma maydonlari mayda maydonchalarga bo‘linishi kerakFeedback

Ваш ответ неправильный.

The correct answer is:

Jadvalning hamma maydonlari mayda maydonchalarga bo‘linishi kerak

Question 3

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

 Normallashtirish nimaga kerak


a.

Anomaliyadan holi bo‘lish uchunb.

Jadval sonin kamaytirish uchun

c.

Foydali ma’lumotlarni ko‘paytirishFeedback

Ваш ответ неправильный.

The correct answer is:

Anomaliyadan holi bo‘lish uchun

Question 4

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ikkinchi normal formada quyidagicha talab qo‘yiladi

a.

Barcha maydon qiymatlari kalit maydon bo‘lmasligib.

Jadvaldagi ixtiyoriy maydon qiymati birlamchi kalit bo‘lmasligi

c.

Kalit maydon bilan jadval o‘rtasida bog‘liqlik bo‘lishligiFeedback

Ваш ответ верный.

The correct answer is:

Kalit maydon bilan jadval o‘rtasida bog‘liqlik bo‘lishligi

Question 5

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

   Nechta normal forma mavjud?


a.

6b.

5

c.7

Feedback


Ваш ответ верный.

The correct answer is:

5

Question 6Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

To’g’ri tranzitiv bog‘lanishni toping ?

a.

  A → C bo‘lsa, B→A bo‘lsa  A→B bo’ladib.

 B → A bo‘lsa, B→C bo‘lsa  C→A bo’ladi

c.

A → B bo‘lsa, B→C bo‘lsa  C→A bo’ladiFeedback

Ваш ответ верный.

The correct answer is:

A → B bo‘lsa, B→C bo‘lsa  C→A bo’ladi

Question 7

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

MBni normallashtirish tushunchasi


a.

Jadvaldagi ixtiyoriy maydon qiymati birlamchi kalit bo‘lmasligib.

MB uzluksiz o‘zgarib turadi

c.

Kalit maydon bilan jadval o‘rtasida bog‘liqlik bo‘lmasligi


Feedback


Ваш ответ верный.

The correct answer is:

MB uzluksiz o‘zgarib turadi

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Birlashma amalining sintaksisini ko‘rsating

a.

A UNION B

b.

A MINUS B

c.

A INTERSECT B

Feedback

Ваш ответ верный.

The correct answer is:

A UNION B

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Ayirma amalining sintaksisini ko‘rsating

a.

A INTERSECT B

b.

A UNION B

c.

A MINUS B

Feedback

Ваш ответ верный.

The correct answer is:

A MINUS B

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Kesishma amalining sintaksisini ko‘rsating

a.

A INTERSECT B

b.

A MINUS B

c.

A UNION B

Feedback

Ваш ответ верный.

The correct answer is:

A INTERSECT B

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

SELECT operatorining vazifasi nima?

a.

jadvaldagi qatorni o‘zgartirishb.

jadvalga qatorni qo‘shish

c.

jadvalda qatorni saralashFeedback

Ваш ответ верный.

The correct answer is:

jadvalda qatorni saralash

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

INSERT operatorining vazifasi nima?

a.

jadvalda qatorni saralashb.

jadvalga qatorni qo‘shish

c.

jadvaldagi qatorni o‘zgartirishFeedback

Ваш ответ неправильный.

The correct answer is:

jadvalga qatorni qo‘shish

Question 3

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

UPDATE operatorining vazifasi nima?

a.

jadvalga qatorni qo‘shishb.

jadvaldagi qatorni o‘zgartirish

c.

jadvalda qatorni saralashFeedback

Ваш ответ верный.

The correct answer is:

jadvaldagi qatorni o‘zgartirish

Question 4

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

DELETE operatorining vazifasi nima?

a.

amalga oshirilgan o‘zgarishlarni olib qo‘yishb.

jadvaldan qatorni o‘chirish

c.

amalga oshirilgan o‘zgarishlarni qayd qilishFeedback

Ваш ответ верный.

The correct answer is:

jadvaldan qatorni o‘chirish

Question 5

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

COMMIT operatorining vazifasi nima?

a.

amalga oshirilgan o‘zgarishlarni olib qo‘yishb.

jadvaldan qatorni o‘chirish

c.

amalga oshirilgan o‘zgarishlarni qayd qilishFeedback

Ваш ответ неправильный.

The correct answer is:

amalga oshirilgan o‘zgarishlarni qayd qilish

Question 6

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

ROLLBACK operatorining vazifasi nima?

a.

amalga oshirilgan o‘zgarishlarni qayd qilishb.

jadvaldan qatorni o‘chirish

c.

amalga oshirilgan o‘zgarishlarni olib qo‘yishFeedback

Ваш ответ верный.

The correct answer is:

amalga oshirilgan o‘zgarishlarni olib qo‘yish

Question 7

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

INSERT INTO P (PNUM, PNAME) VALUES (4, "Toirov") operatorining vazifasi

a.

jadvalga bitta qatorni qo‘shishb.

jadvaldan bitta qatorni o‘chirish

c.

amalga oshirilgan o‘zgarishlarni olib qo‘yishFeedback

Ваш ответ верный.

The correct answer is:

jadvalga bitta qatorni qo‘shish

Question 8

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

UPDATE P


     SET PNAME = "Raximov"

     WHERE P.PNUM = 1; operatorining vazifasi


a.

jadvaldan bitta qatorni o‘chirishb.

jadvalga bitta qatorni qo‘shish

c.

jadvaldagi bir qancha qatorlarni o‘zgartirishFeedback

Ваш ответ верный.

The correct answer is:

jadvaldagi bir qancha qatorlarni o‘zgartirish

Question 9

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

DELETE FROM P

     WHERE P.PNUM = 1; operatorining vazifasi

a.

jadvalga bitta qatorni qo‘shishb.

jadvaldagi bir qancha qatorlarni o‘zgartirish

c.

jadvaldagi bir nechta qatorlarni o‘chirishFeedback

Ваш ответ верный.

The correct answer is:

jadvaldagi bir nechta qatorlarni o‘chirish

Question 10

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

SQL kengaytmasi nimani anglatadi?


a.

Sutrukturalashgan so‘rov tilib.

Ketma-ket so‘rov tili

c.

Tezkor so‘rov tiliFeedback

Ваш ответ верный.The correct answer is:

Sutrukturalashgan so‘rov tili
Download 99.48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling