Ma`lumotnoma Sariyev San`at filologiya fanlari nomzodi, dotsent


Download 228.97 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/3
Sana01.05.2017
Hajmi228.97 Kb.
#5716
1   2   3

Curriculum Vitae 

 

 Sanat Sariev, Ph.D https://www. 

Education Sep 1994 – Jul 1999  High Education 

Urganch State University named after Khorazmi, Department of uzbek 

philology,  Khorazm, Uzbekistan 

Nov 1999–Nov 2002  Ph.D Degree 

Urganch State University named after Khorazmi, Department of 

Uzbek literature

,  


Khorazm, Uzbekistan 

   

Work Experience 

2015 may-present  Dotsent 

 

Urganch State University named after Al-Khorazmi, Department of Uzbek 

literature

 

Khorazm, Uzbekistan 2014 janv.  The post-graduate studentship  

Urganch State University named after Al-Khorazmi, Department of 

Uzbek 

literature, Khorazm, Uzbekistan 

2011 avgust – 2013 

noyabr

 

Chairman of “Uzbek literature”department  

Urganch State University named after Al-Khorazmi, Department of 

Uzbek 

literature, Khorazm, Uzbekistan 

2008 –2011  Director Libreriye Urganch State University  

named after Al-Khorazmi, Department of 

Uzbek literature, 

Khorazm, Uzbekistan 

Al-Xorazmiy 

nomidagi 

Urganch 


Davlat 

Universiteti, 

Filologiya 

fakulteti 

H.  Olimjon  14,  Urganch,  Xorazm 

220100, O`zbekiston  

 

sanatsariyev@mail.ru Mobil: +99894-110-16-72 

Fax: [fax] 

Websayt:  


 

14 


2008 april  The teacher of Uzbek literature and language 

Urganch State University named after Al-Khorazmi, Department of 

Uzbek 

literature, Khorazm, Uzbekistan 

Nov 2004 – Jan 20008 

jule  

The Assistant-teacher  

Urganch State University named after Al-Khorazmi, Department of 

Uzbek 

literature, Khorazm, Uzbekistan 

Skills & Activities Skills  Uzbek literature and language, researcher of older texts, researcher of  

literature`s source Languages  English, Russian, Uzbek 

Scientific 

Memberships 

Not yet 


Interests  Uzbek literature and language, older texts,  literature`s source, 3D-printer, 

computer programs Publication Highlights 

Books 

21. “Xorazm “Go`ro`g`li” dostonlarining qo`lyozma nusxalari”. Monografiya. Toshkent, 2012. 

22. O‘zbek  adabiyoti  bo‘yicha  bitiruv-malakaviy  ishlarni  tayyorlash.  Uslubiy  qo‘llanma.  UrDU  noshirlik 

bo‘limi. Urganch-2012.  

23. Folklor amaliyoti bo‘yicha tavsiyalar. Uslubiy qo‘llanma. UrDU noshirlik bo‘limi. Urganch-2012.  

24. “Xalq og‘zaki ijodi”. Akademik litseylar uchun o‘quv-uslubiy qo‘llanma. “Xorazm” nashriyoti. Urganch-

2014.  

25. Folklor  atamalari  qisqacha  lug‘ati.  Ijtimoiy-gumanitar  yo‘nalishlar  talabalari  uchun  uslubiy  qo‘llanma. “Xorazm” nashriyoti. Urganch-2013. 

26. Xorazm dostonlari. “Oshiqnoma”. 5-kitob. Adabiy-badiiy nashr. “Xorazm” nashriyoti. Urganch-2011. 

27. “Saylanma”.  (S.R.Ro‘zimboev:  Xotiralar,  risolalar,  maqolalar,  badiiy  asarlar).  Uslubiy  qo‘llanma. 

“Xorazm” nashriyoti. Urganch-2012. 

28. Xorazm  dostonlari.  “Oshiqnoma”.  6-kitob.  Uslubiy  qo‘llanma  (Adabiy-badiiy  nashr).  “Xorazm” 

nashriyoti. Urganch-2013. 

29. Ogahiyning  “Ta’viz-ul  oshiqin”  devoni.  Ogahiy  asarlari  VIII  tomligining  I-tomi.    Ilmiy-ma’rifiy  nashr. 

“Mumtoz so‘z” nashriyoti. Toshkent-2014. (D.G‘ayipov, B.Umrzoqovlar bilan hamkorlikda). 

30. “Suvora  sog‘inchi”  (“An’anaviy  qo‘shiqchilik  va  xonandalik”  fanidan)  O‘quv  qo‘llanmasiga  matnlar 

bo‘yicha muharrirlik qilgan. “Xorazm” nashriyoti. Urganch-2014. 

 

Journal Publications 

Bekposhsha  Rahimova:  “Filmahmud”  dоstоnida  javоnmardiylik  talqini.  Ilm  sarchashmalari, 

Urganch, 02/2002. 24-26-b. 

Bekposhsha  Rahimova:  Tariхiy  оbraz  talqini  va  ijоdkоr  individualligi.  Badiiy  tafakkur  va 

adabiy jarayon, Tоshkеnt, 2003, 2-sоn, 47-49-bеt 


 

15 


Bekposhsha  Rahimova:  Tarixiy  shaxs  va  badiiy  talqin.  Adabiyot  ko`zgusi.Toshkent.2004,  8-son,

 

138-142-bеt Bekposhsha  Rahimova:

  Pahlavоn  Mahmudning  bir  rubоiysi  хususida.  «O`zbеk  tili  va 

adabiyoti», Tоshkеnt. 2006, №2, 66-68-bеtlar 

Bekposhsha  Rahimova: 

«Pahlavоn  Mahmud»  dramatik  dоstоnida  хalоskоrlik  mоtivi.  Ilm 

sarchashmalari, Urganch. UrDU. 2007, №1, 24-26-bеt 

Bekposhsha  Rahimova:

  “Ko`prik”  dоstоnida  fоlklоrizmlarning  o`rni.  Ilm  sarchashmalari, 

Urganch. UrDU. 2011, №1, 24-26-bеt. 

Bekposhsha  Rahimova:

  Erkin  A’zamning  pоrtrеt  yaratish  mahоrati.  Ilm  sarchashmalari.  1-

sоn, Urganch. 2012. 

 

Bekposhsha  Rahimova:  Sarlavha  –  badiiy  til  unsuri  sifati.  Ilm  sarchashmali.12-sоn, 

Urganch.2012. 

Bekposhsha  Rahimova:

  Оmоn  Matjоn  –  dramatik  dоstоnnavis.  Ilm  sarchashmalari.  1-sоn, 

Urganch. 2013. 

Bekposhsha Rahimova:

 

Ustоz e’tirоfi. Sharq yulduzi Tоshkеnt, 2014, 6-sоn, 200-202-bеtlar. Bekposhsha Rahimova:

 

Mardlik  va kоmillik talqinlari. Pеdagоgik tadqiqоtlar. Tоshkеnt.2015, 66-68-b. 

127. 


Bekposhsha Rahimova: Badiiy tafakkur kengliklari. O`zbek tili va adabiyoti jurnali,Tashkent, 

2015/3,56-59-b.

 Rukopisnыe i litograficheskie ekzemplyari dastana “Xirmandali” // “Vestnik” 

Karakalpakskogo otdeleniya AN RUz. Nukus-2002. № 5-6. s.128-129. 

128. “Go‘ro‘g‘li” eposining qo‘lyozma variantlarida ramzlar // Til va adabiyot ta’limi. Toshkent-2003. №4. 

51-53-betlar. 

129. “Go‘ro‘g‘li” eposining qo‘lyozma va toshbosma variantlarida mubolag‘aning o‘ziga xosligi // Til va 

adabiyot ta’limi. Toshkent-2004. №3. 60-62-betlar. 

130. “Go‘ro‘g‘li” eposining qo‘lyozma nusxasidagi “Avaz mohitobon”, “Go‘ro‘g‘libek va Mustafobek” 

dostonlari haqida // Ilm sarchashmalari. Urganch-2006. №2. 52-56-betlar. 

131. “Go‘ro‘g‘li” dostonlarining qo‘lyozma va toshbosma nusxalari // O‘zbek tili va adabiyoti. O‘zR FA 

“Fan”. Toshkent-2006. №1. 66-69- betlar. 

132. “Bozirgon”dostonining qo‘lyozma nusxalari haqida // Adabiyot ko‘zgusi. Toshkent-2007. №9. 86-89- 

betlar. 


133. Musiqa va san’at maktablarida Xorazm dostonlarining matnlari va musiqalarini o‘rgatish // Ilm 

sarchashmalari. №5. Urganch-2012. 80-85 betlar. 

134. Qahramonlik eposlarining dunyo xalqlari tafakkurining taraqqiyotida va folklor aloqalaridagi o‘rni // Ilm 

sarchashmalari. №1. Urganch-2013. 50-58 betlar (hammuallif f.f.d., professor M.Jo‘rayev). 

135. “Go‘ro‘g‘li” dostonlarining qo‘lyozma nusxalarida aruz // Ilm sarchashmalari. №2. Urganch-2013. 43-46 

betlar. 


136. Rukopisnыe i litograficheskie variantы sыkla “Guruglы” // Modern Turklik Arashtirmalari Dergisi. №2. 

Anqara-2013 (hammuallif f.f.n. S. Qurbanova). 

137. Lingvopoeticheskie osobennosti rukopisnыe ekzemplyarov eposa “Guruglы”. Filologiya masalalari. №3. 

Boku-2013. 296-306 betlar.  

16 


138. MANUSCRIPT AND ORAL VARIANTS OF EPOS’ “GURUGLI” // Institute for Foreign Language 

Studies. Korea. Busan (Pusan) University of Foreign Language Studies. 2013. №2. s.47-56. 

139. Musiqa va san’at kollejlarida Xorazm dostonlarini o`rgatish // “Xalq ta’limi” ilmiy-metodik jurnali, 

Toshkent-2013, 62-65 betlar. 

140. LIRICS MAKHTUMKULI AND GREATIVITY OF UZBEK FOLK BAHSHI (Bards) // Ilm 

sarchashmalari. №8. Urganch-2014. 51-57 betlar (hammuallif f.f.d., professor M.Jo‘rayev). 

141. Jahon xalqlari eposlaridagi tipologik mushtaraklik va motivlararo o‘xshashliklar // Ilm sarchashmalari. 

№7. Urganch-2014. 47-57 betlar (hammuallif f.f.d., professor M.Jo‘rayev). 

142. HANDWRITTEN AND LITOGRAPHIC VERSIONS OF “GEROGLY CYCLE” // POPULAR 

SCIENTIFIC JOURNAL. THE FOUNDER – NATIONAL INSTITUTE OF MANUSCRIPTS OF THE 

SCIENCES OF TURKMENISTAN. ASHGABAT - 2014. №2. 77-89 betlar. 

143.  “Litograficheskie ekzemplyari Azerbaydjanskogo geroicheskogo eposa Goroglы”. Filologiya masalalari. 

№5. Boku, 2015, 344-350 str. (dotsent H.Ro‘zmetov, B.Gulimetova, N.Samandarova bilan 

hammualliflikda). 

144. “Sxodnыe motivi v epose «Goroglы»  i v «Pesne o Rolande». – Filologiya masalalari. №6. Boku, 2015, 

344-350 str. (dotsent H.Ro‘zmetov bilan hammualliflikda). 

145. “Rukopisnыe varianti uzbekskiy geroicheskiy epos “Goroglы i tvorchestvo uzbekskix narodnыx baxshi”. 

– Miras.  №6. Ashxabad, 2015, 286-297 str. 

146. Voprosы etnopsixologii v epose narodov mira. – Tyurkologiya.  №6. Boku, 2015, 367-379 str. 

147. Folklorshunos S.R.Ro‘zimboevning to‘plovchilik faoliyati. Ilm sarchashmalari. 2015. 1-son. 10-14 betlar 

(talaba S.YAngiboeva bilan hammualliflikda). 

148. Yevropa va Osiyo xalqlari eposlarining epik asoslari va o‘xshash motivlar. Ilm sarchashmalari. 2015. 5-

son. 53-57 betlar (hammualliflar: H.Ro‘zmetov, B.Gulimetova). 

149. Eposlarning shakllanishi va taraqqiyotida madaniy alokalar va epik an’analarning roli. Ilm 

sarchashmalari. 2015. 7-son. 52-58 betlar  (hammualliflar: H.Ro‘zmetov, N.Samandarova). 

150. Bakinskoe izdanie 1927 goda Azerbaydjanskogo geroicheskogo eposa Goroglы. KkDU vestnik 

(xabarshыsы) 2015. 2-son. 121-125 betlar. 

151. O‘zbek va Koreys xalq eposida etnopsixologik talqin. Navoiy davlat pedagogika intstituti (NavDPI) ilmiy 

axborotnomasi. 2015. 1 son. 5-14 betlar (f.f.d. professor Mamatqul Jo‘rayev bilan hammualliflikda) 

152. “Hikoyati  Go‘ro‘g‘li  Sulton”  dostonining  til  xususiyatlari  //  Xorazm  folklori.  I-tom.  Urganch-2000.  30-

39-b. 

153. “Hikoyati  Go‘ro‘g‘li  Sulton”  dostonining  turkiy  xalqlar  versiyalari  bilan  aloqasi  //  Xorazm  folklori.  II- tom. Urganch-2001. 71-74-betlar. 

154. “Qirq minglar” dostonining qo‘lyozma nusxasi // Filologicheskie issledovaniya. I- tom. Toshkent-2002. s. 

80-82. 

155. “Go‘ro‘g‘li”eposining qo‘lyozmalari tarixi // Filologik tadqiqotlar. I-tom. Toshkent-2002. 52-53-betlar. 156. “Go‘ro‘g‘lining  tug‘ilishi”  dostonining  qo‘lyozma  nusxasi  //  Filologicheskie  issledovaniya.  III-  tom. 

Toshkent-2002. 0,3 b/t. s.103-104. 

157. “Go‘ro‘g‘li” eposining mukammal qo‘lyozma nusxasi // Xorazm folklori. IV- tom. Urganch-2003. 18-20-

betlar. 


158. Qo‘lyozma dostonlarda jonlantirishning o‘ziga xosligi // Xorazm folklori. V-tom. Urganch-2003. 33-35-

betlar. 


159. Qo‘lyozma  dostonlar badiiyatida sinonimlarning roli // Filologicheskie issledovaniya. IV-tom.  Urgench-

2002. s.81-82. 

160. “Go‘ro‘g‘li”  eposining  toshbosma  nusxalari  //  Filologik  tadqiqotlar.  IV-tom.  Toshkent-2002.  50-51-

betlar. 


161. “Go‘ro‘g‘li” eposining qo‘lyozma va toshbosma varintlarida saj’ // Filologicheskie issledovaniya.V-tom. 

Urgench. 2003. s. 78-82. 

162. “Go‘ro‘g‘li”  eposining  qo‘lyozma  variantlari tilidagi parallelizmlar // Filologicheskie  issledovaniya. VI-

tom. Urgench-2003. s. 68-70. 

163. “Go‘ro‘g‘li”  eposining  qo‘lyozma  nusxalari  tarkibidagi  aruz  vazniga  aloqador  janrlar  //  Moziyga 

muhabbat. Urganch-2003. 22-24-betlar.  

17 


164. “Go‘ro‘g‘li”  dostonlarida  inversiya  //  Jonkuyar  olim,  tashkilotchi  va  murabbiy.  Urganch-2004.  47-48-

betlar. 


165. “Go‘ro‘g‘li” dostonlarida antiteza // Xorazm folklori. VI-tom. Urganch-2004. 15-17-betlar. 

166. “Go‘ro‘g‘li” dostonlarda ritorik so‘roqlar // Filologicheskie issledovaniya. VII-tom. Urgench-2004. s. 25-

26. 

167. “Go‘ro‘g‘li”  eposi  qo‘lyozma  nusxalarining  leksik  xususiyatlari  //  Filologicheskie  issledovaniya.  VIII-tom. Urgench-2004. s. 65-66. 

168. “Go‘ro‘g‘li”  eposining  qo‘lyozma  nusxalaridagi  fonetik  vositalar  //  Filologicheskie  issledovaniya.  IX-

tom. Urgench-2004. s. 37-39. 

169. “Go‘ro‘g‘li”  eposining  qo‘lyozma  nusxalariga  doir  ayrim  qaydlar  //  Filologicheskie  issledovaniya.  XI-

tom. Urgench-2006. s. 30-32. 

170. “Go‘ro‘g‘li”  eposi  qo‘lyozma  nusxalarining  qadimiy  ildizlari.  Filologicheskie  issledovaniya.  XIII-tom. 

Urganch-2006. s. 32-34. 

171. Xalq  kitoblari  va  “Go‘ro‘g‘li”  eposining  qo‘lyozma  nusxalari  //  Xorazm  folklori.  VIII-tom.  Urganch-

2006. 39-45-betlar. 

172. Ham  qarzdrlik,  ham  minnatdorlik  hissi  //  Xorazm  folklori  XII-tom.  Urganch-2012.  14-16  betlar 

(Tabriklar qismida). 

173. Topishmoqli she’rlar haqida // Xorazm folklori XII-tom. Urganch-2012. 49-50 betlar. 

174. “Firdavas-ul  iqbol”  asarida  qo‘llanilgan  tamsillar  haqida  //  Ogahiy  olami.  4-kitob.  Ilmiy  maqolalar 

to‘plami. Urganch-2013. 8-11-betlar. 

175. “Malikai  Zarnigor”  dostonining  qo‘lyozmasi  haqida  //  Tafakkur  ziyosi.  XXVIII-tom.  Ilmiy  maqolalar 

to‘plami. 9-11-betlar. 

176. Maxtumquli  she’riyati  va  “Go‘ro‘g‘li”  dostonlarining  qo‘lyozma  nusxalari  //  Badiiy  tafakkur  va  adabiy 

jarayon. Ilmiy-uslubiy to‘plam. №14. Toshkent -2014. 10-15 betlar. 

177. Ogahiyning Muhammad YAqubxojaga bag‘ishlangan marsiyasi // Ogahiy olami. 5-kitob. Ilmiy maqolalar 

to‘plami. Urganch-2014. 25-27 betlar. 

178. “SHohid-ul  iqbol”  asaridagi  g‘azal  janri  haqida  //  Ogahiy  olami.  5-kitob.  Ilmiy  maqolalar  to‘plami. 

Urganch-2014. 30-32 betlar. 

179. Xalq  og‘zaki  ijodi  va  yozma  adabiyot  //  Tafakkur  ziyosi.  XXIX-tom.  Urganch-2014.  17-21  betlar 

(hammuallif IV-bosqich talabasi M.YUldasheva). 

180. YOshnoma (tarjimai hol) janrining qadimiy ildizlari // Tafakkur ziyosi. XXX-tom. Urganch-2014. 30-36 

betlar (hammuallif IV-bosqich talabasi M.YUldasheva). 

181. Lirika  Maxtimkuli  i  tvorchestva  uzbekskix  narodnыx  baxshi”.  SCI-ARTICLE  (elektronnыy-

periodicheskiy jurnal). 2014. №10. Moskva. 45-58 str. 

182. “Rol  i  znacheniya  geroichiskogo  eposa  v  razvitii  mыshleniya  narodov  mira”.  SCI-ARTICLE 

(elektronnыy-periodicheskiy jurnal). 2014. №12. Moskva. 200-209 str. 

183. “Rukopisnыe  ekzemplyari  uzbekskogo  narodnogo  geroicheskogo  eposa  Goroglы  i  eyo  formirovaniya”. 

SCI-ARTICLE  (elektronnыy-periodicheskiy  jurnal).    2015.  №1.  Moskva.  113-116  str.  (talaba 

S.YAngiboeva bilan hammualliflikda).  

184. Xorazm  vohasi  folklorining  fidoiy  tadqiqotchisi.  O‘zbek  folklorshunosligi  masalalari.  5-tom.  3-7  betlar 

(hammuallif M.Jo‘rayev). 

185. Leksicheskie  sredstvo  rukopisnыx  ekzemplyarov  uzbekskix  narodnыx  eposov  Goroglы.  O‘zbek 

folklorshunosligi masalalari. 5-tom. 30-35-betlar. 

186. Avesto mifologiyasi va Xorazm Go‘ro‘g‘li turkumi dostonlaridagi obrazlar. Tafakkur ziyosi. XXXII tom. 

33-36 betlar. 

187.  “YUsuf va Ahmad” dostonida o‘xshatishlarning tutgan o‘rni. Tafakkur ziyosi. XXXIII tom. 80-82 betlar 

(talaba H.Jumaniyozova bilan hammualliflikda). 

188. “Oshiq G‘arib va SHohsanam”  dostonining  o‘zbek  variantlari. Tafakkur ziyosi. XXIII tom. 82-84 betlar 

(talaba U.Ollayorova bilan hammualliflikda).  

189. “Layli  va  Majnun”  dostonida  o‘xshatish  vositasining  ifodalanishi.  Tafakkur  ziyosi.  XXXIII  tom.  84-86 

betlar (talaba M.Rahmonova bilan hammualliflikda). 

 


 

18 


Conference Proceedings 

51.  Istoriya formirovaniya pismennыx variantov poemi “Gurugli” // primenenie nauchnix znaniy: materialы 

XXVIII  Mejdunarodnoy  nauchno-prakticheskoy  konferensii  po  filosofskim,  filologicheskim, 

yuridicheskim, 

pedagogicheskim, 

psixologicheskim, 

ekonomicheskim, 

politicheskim 

sotsiologicheskim naukam.  chast-II. str. 94-96. Ukraina, g. Gorlovka, 15-16 noyabrya, 2012 g. 52.  “Rol  i  znachenie  geroicheskogo  eposa  v  razvitii  mыshleniya  narodov  mira”  (na  osnove  YAkutskogo 

eposa  Olonxo  i  uzbekskogo  narodnogo  eposa  “Goroglы”)  //  Materialы  mejdunarodnaya  nauchnaya 

konferensiya,  posvyaщennaya  120-letiyu  P.A.Oyunskogo  «YAkutskiy  geroicheskiy  epos  Olonxo  – 

shedevr  ustnogo  i  nematerialnogo  naslediya  chelovechestva  v  kontekste  eposov  narodov  mira». 

YAkutsk. 18-20 iyunya 2013 g. 

53.  Tvorchestvo Maxtumkuli i rukopisnыe ekzemplyarы dastanov “Gyoroglы” // Materialы mejdunarodnoy 

nauchnoy konferensii, posvyaщennaya 290-letiyu turkmenskogo poeta Maxtumkuli Fragi “Maxtumkuli 

Fragi  i  obщechelovecheskie  kulturnыe  sennosti”  Ashgabat.  14-16  maya  2014  goda.  Akademiya  Nauk 

Turkmenistana Natsionalnыy Institut Rukopisey. 152 b. 

54.  2015  yil  9-aprel  kuni  Navoiy  shahrida  O‘zbekiston  Respublikasi  Xalq  ta’limi  vazirligi,  Navoiy  Davlat 

pedagogika  instituti  va  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o‘rta  maxsus  ta’lim  vazirligi  Buxoro  Davlat 

universiteti  hamkorliklarida  “Global  oliy  ta’lim  tizimida  ilmiy  tadqiqotlarning  zamonaviy  uslublari” 

mavzusida  dunyo  miqyosida  o‘tkazilgan  xalqaro  ilmiy  konferensiyada  “Boshlang‘ich  ta’limning  1-2 

sinflarida  o‘qish  darslarini  tashkil  etish”  mavzusidagi  ma’ruza  bilan  qatnashildi  va  ushbu  ma’ruza 

konferensiya materiallari to‘plamida chop qilindi (442-444 betlar). 

55.  2015  yil  18-19  iyun  kunlari  Rossiya  Federatsiyasi  YAkutsk  shahrida  M.K.Ammosov  nomidagi 

SHimoliy-sharqiy Federal universitet va “OLONXO” ilmiy-tekshirish instituti bilan hamkorlikda dunyo 

miqyosida  o‘tkazilgan  “Eposi  narodov  mira:  problemы  i  perspektivi  sravnitelnogo  izucheniya” 

mavzusidagi  xalqaro  ilmiy  konferensiyada  qatnashib  “Razvitie  epicheskix  traditsiy  i  stanovlenie 

kulturnыx  kontaktov  narodov  mira”  mavzusidagi  ilmiy  maqola  bilan  qatnashildi  va  ushbu  maqola 

konferensiya materiallari to‘plamida chop qilindi (22-23 betlar). 

56.  2015  yil  15-16  iyul  kunlari  Rossiya  Federatsiyasi  Sankt-Peterburg  shahrida  “Molodoy  uchyoniy” 

(“YOsh  olimlar”  ilmiy  markazi  tomonidan  xalqaro  miqyosda  o‘tkazilgan  “Rossiya  va  xorijda  filologik 

fanlar”  mavzusidagi  xalqaro  ilmiy  konferensiyada  qatnashib  “Rukopisnыy  variant  uzbekskogo 

geroicheskogo eposa Gurugli i tvorchestvo uzbekskie narodnыe baxshi” mavzusidagi ilmiy maqola bilan 

qatnashildi va ushbu maqola konferensiya materiallari to‘plamida chop qilindi (27-32 betlar). 

57.  2015  yil  1-2  oktyabr  kunlari  Rossiya  Federatsiyasi  Fanlar  Akademiyasi  SHarqshunoslik  bo‘limi  va 

Boshqirdiston  Davlat  universiteti  hamkorligida  o‘tkazilgan  “Problemы  vostokovedenii”  mavzusida 

o‘tkaziladigan  xalqaro  konferensiyaga  “Tyurkskie  versii  eposa  “Goroglы”  nomli  maqolamiz  qabul 

qilindi va chop qilindi (439-442 betlar). 

58.  2015  yil  1-2  oktyabr  kunlari  Rossiya  Federatsiyasi  Fanlar  Akademiyasi  SHarqshunoslik  bo‘limi  va 

Boshqirdiston  Davlat  universiteti  hamkorligida  o‘tkazilgan  “Problemы  vostokovedenii”  mavzusida 

o‘tkaziladigan  xalqaro  konferensiyaga  “Etnokulturnыe  kontaktы  tyurkoyazыchnix  narodov  i 

litograficheskie izdaniya geroicheskix eposov “Goroglы” nomli maqolamiz qabul qilindi va chop qilindi 

(453-458 betlar). 

59.  2015  yil  18-20  oktyabr  kunlari  Ozarbayjon  Respublikasi  Fanlar  akademiyasi  Nizomiy  nomidagi  

Adabiyot  institutida  o‘tkazilishi rejalashtirilgan “Türk  xalqları ədəbiyyatı:  mənşəyi,  inkişaf  mərhələləri 

və  problemləri”

 

  mavzusida  o‘tkaziladigan  xalqaro  konferensiyaga  “Epicheskie  traditsii  i  istoriya eposov”  nomli  maqolamiz  qabul  qilindi  va  taklifnoma  keldi  (Konferensiya  dasturining  II  bo‘limi 

“Alpomish” nomli 3-sho‘‘basiga ma’ruzamiz kiritilgan. 11-sahifa ilova qilinadi). 

60.  2015 yil 2-3 noyabr kunlari Ozarbayjon Respublikasi Fanlar akademiyasi Nizomiy nomidagi  Adabiyot 

institutida o‘tkazilishi rejalashtirilgan “Kitobi Dada Qo‘rqut”ning ilm olamiga ma’lum bo‘lganining 200 

yilligiga  bag‘ishlangan  “Epos  va  etnos”  mavzusida  o‘tkaziladigan  xalqaro  konferensiyaga  “Epos, 

istoriya i realnost” nomli maqolamiz qabul qilindi. 

61.  2015 yil 28-30 noyabr kunlari Ozarbayjon korporativ assosasiyasi tomonidan o‘tkazilishi rejalashtirilgan 

Comparative  Literature  and  Culture:  Starting  points  of  national  literature  and  culture”

 

mavzusida o‘tkaziladigan xalqaro konferensiyaga “Etnokulturnыe kontakti v stanovlenii eposov” nomli maqolamiz 

qabul qilindi.  

62.  “Rukopisnie  ekzemplyari  dastana  “Goroglы”  i  epicheskiy  repertuar  baxshi”  //  Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi  Berdaq  nomidagi  Nukus  davlat  universiteti  tomonidan  tashkil  etilgan  Qoraqalpoq 

baxshichilik  maktablarining  bugungi  muammolarini  o‘rganishga  bag‘ishlangan  “Qoraqalpoq  baxshilari 


 

19 


maktablarining  bugungi  muammolari”  mavzusida  2013  yil  23  aprelda  o‘tkazilgan  Respublika 

miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 36-38 betlar. 

63.  “Go‘ro‘g‘li”  turkumi  dostonlari  qo‘lyozma  va  toshbosma  variantlari”  //  Qoraqalpog‘iston  Respublikasi 

Berdaq  nomidagi  Nukus  davlat  universiteti  tomonidan  tashkil  etilgan  Qoraqalpoq  baxshichilik 

maktablarining 

bugungi 


muammolarini 

o‘rganishga 

bag‘ishlangan 

“Qoraqalpoq 

baxshilari 

maktablarining  bugungi  muammolari”  mavzusida  2013  yil  23  aprelda  o‘tkazilgan  Respublika 

miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 56-64 betlar. 

64.  “SHimoliy  Xorazm  –  Mang‘it  dostonchilik  maktabi  va  G‘aribniyoz  baxshining  ijodi”  // 

Qoraqalpog‘iston  Respublikasi  Berdaq  nomidagi  Nukus  davlat  universiteti  tomonidan  tashkil  etilgan 

Qoraqalpoq  baxshichilik  maktablarining  bugungi  muammolarini  o‘rganishga  bag‘ishlangan 

“Qoraqalpoq  baxshilari  maktablarining  bugungi  muammolari”  mavzusida  2013  yil  23  aprelda 

o‘tkazilgan Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 99-102 betlar. 

65.  “Usmon Nosir – buyuk ijodkor” // Usmon Nosir tavalludining 100 yilligiga bag‘ishlab “Unutmas meni 

bog‘im”  mavzusida  universitet  miqyosida  Filologiya  va  san’at  fakultetida  o‘tkazilgan  ilmiy-nazariy 

konferensiya materiallari, 5-7 betlar, Urganch-2013. 

66.  “Go‘ro‘g‘li”  eposi  qo‘lyozma  nusxalarini  o‘rganishning  sog‘lom  avlodni  tarbiyalashdagi  tarbiyaviy-

ma’rifiy  ahamiyati  //  O‘zR FA  Mintaqaviy  bo‘limi  –  Xorazm  Ma’mun  akademiyasida  “Sog‘lom  bola” 

yiliga  bag‘ishlab  2014  yil  29  aprelda  “Xorazm  Ma’mun  akademiyasi  va  Ibn  Sino  izdoshlari” 

mavzusidagi  Respublika  ilmiy-amaliy  anjumani  materiallari,  70-72  betlar  (hammuallif  f.f.n. 

M.Eshmuradov). 

67.  Xorazm  dostonchilik  an’anasining  tarixi  va  buguni  //  O‘zbekiston  Respublikasi  Madaniyat  va  sport 

ishlari vazirligi, O‘zbekiston Davlat Madaniyat va san’at instituti tomonidan tashkil etilgan “Nomoddiy 

madaniy  meros  va  etnomadaniy  qadriyatlar”  mavzusida  2014  yil  22  mayda  o‘tkazilgan  Respublika 

ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 164-169 betlar. 

68.  O‘lkashunos A.Samoylovich Turkiston qo‘g‘irchoq teatri haqida // O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat 

va  sport  ishlari  vazirligi,  Qoraqalpog‘iston  Respublikasi  Madaniyat  va  sport  ishlari  vazirligi, 

O‘zbekiston  Respublikasi  Madaniyat  va  san’at  instituti  Nukus  filiali  tomonidan  “Teatr  san’atida 

dramaturgiya muammolari” mavzusida 2014 yil 5 mayda o‘tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy anjuman 

materiallari, 43-46 betlar. 

69.  A.Samoylovichning  Xiva  xonligiga  safari  paytida  to‘plagan  merosi  //  O‘zbekiston  Respublikasi 

Madaniyat va sport ishlari vazirligi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi, 

O‘zbekiston  Respublikasi  Madaniyat  va  san’at  instituti  Nukus  filiali  tomonidan  “Teatr  san’atida 

dramaturgiya muammolari” mavzusida 2014 yil 5 mayda o‘tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy anjuman 

materiallari, 46-49 betlar. 

70.  Xorazm  xalq  o‘yinlarining  shakllanishi  va  rivojlanishi  //  O‘zbekiston  Respublikasi  Madaniyat  va  sport 

ishlari  vazirligi,  Qoraqalpog‘iston  Respublikasi  Madaniyat  va  sport  ishlari  vazirligi,  O‘zbekiston 

Respublikasi  Madaniyat  va  san’at  instituti  Nukus  filiali  tomonidan  “Teatr  san’atida  dramaturgiya 

muammolari”  mavzusida  2014  yil  5  mayda  o‘tkazilgan  Respublika  ilmiy-amaliy  anjuman  materiallari,  

56-61 betlar. 

71.  “Go‘ro‘g‘li”  dostonlarining  qo‘lyozma  nusxalari  va  dramaturgiya  //  Respublikasi  Madaniyat  va  sport 

ishlari  vazirligi,  Qoraqalpog‘iston  Respublikasi  Madaniyat  va  sport  ishlari  vazirligi,  O‘zbekiston 

Respublikasi  Madaniyat  va  san’at  instituti  Nukus  filiali  tomonidan  “Teatr  san’atida  dramaturgiya 

muammolari”  mavzusida  2014  yil  5  mayda  o‘tkazilgan  Respublika  ilmiy-amaliy  anjuman  materiallari, 

61-65 betlar. 

72.  2015  yil  15-16  aprel  kunlari  Buxoro  davlat  universiteti  tomonidan  tashkil  etilgan,  O‘zbek 

filologiyasining  bugungi  muammolarini  o‘rganishga  bag‘ishlangan  “O‘zbek  filologiyasining  dolzarb 

muammolari”  mavzusida  o‘tkazilgan  Respublika  ilmiy-nazariy  anjumanida  “Bolalar  folklori  va 

baxshilar  ijodi”  mavzusida  ma’ruza  qilindi  va  ushbu  ma’ruza  konferensiya  materiallarida  (175-178 

betlar) chop qilindi. 

73.  2015  yil  1-2  may  kunlari  Qarshi  davlat  universiteti  tomonidan  tashkil  etilgan,  folklorshunoslikning 

dolzarb  muammolarini  o‘rganishga  bag‘ishlangan  “Nomoddiy  madaniy  meros  va  folklorshunoslik 

muammolari”  mavzusida  o‘tkazilgan  Respublika  miqyosidagi  ilmiy-amaliy  anjumanda  “Poetika 

rukopisnыx  ekzemplyarov uzbekskiy  geroicheskiy  epos Goroglы”  mavzusida  ma’ruza qilindi va ushbu 

ma’ruza konferensiya materiallarida (101-107 betlar) chop qilindi. 

74.  2015  yil  15-16  iyun  kunlari  Jizzax  davlat  universiteti  tomonidan  tashkil  etilgan,  umumfilologik 

muammolarni  o‘rganishga  bag‘ishlangan  “Umumfilologik  tadqiqotlar:  muammo  va  echimlar” 

mavzusida o‘tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy anjumanida “Ertak va dostonlarda mo‘‘jizaviy tug‘ilish 


 

20 


motivi”  mavzusida  talaba SH. Rahimova  hammuallifligida  maqola  bilan  qatnashildi  va  ushbu  ma’ruza 

konferensiya materiallarida (136-139 betlar) chop qilindi. 

75.  Filologiya  va  san’at  fakulteti  tomonidan  tashkil  qilingan  hazrat  Alisher  Navoiy  ijodiga  bag‘ishlangan 

talabalar  ilmiy-amaliy  anjumanida  “Alisher  Navoiy  asarlarida  obod  yurt  talqini”  mavzusida  ma’ruza 

qilindi

 

  

 


Download 228.97 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling