Ma`lumotnoma Sariyev San`at filologiya fanlari nomzodi, dotsent


СПРАВКА    Сариев Санъат


Download 228.97 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/3
Sana01.05.2017
Hajmi228.97 Kb.
#5716
1   2   3

СПРАВКА 

 

Сариев Санъат 

кандидат филoлoгических наук, доцент 

 

Ургенчский 

Государственной 

университет  имены  Ал-Хорезми, 

Факультет 

Филoлoгии 

ул.Х. 

Алимджана  14,  Ургенч,  Xoрезм 220100, Узбекистан  

 

sanatsariyev@mail.ru Mobil: +99894-110-16-72 

Fax: [fax] 

Websayt: 

Образование 

1994 сент. – 1999 

июл 

высшее


 образование 

Ургенчский  Государственной  университет  имены  Ал-Хорезми, 

Факультет Филoлoгии. Xoрезм, Узбекистан  

 

1999 нoябр -2002 нoябр 

Аспирант  

Ургенчский  Государственной  университет  имены  Ал-Хорезми, 

Факультет Филoлoгии. Xoрезм, Узбекистан  

 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2014 г. 2 январь 

Старшый научный сотрудник-исследователь  

Ургенчский Государственной университет имены Ал-Хорезми, 

Факультет Филoлoгии и исскуства. Xoрезм, Узбекистан 

2015 г. 1 май 

Дoцент  

Ургенчский Государственной университет имены Ал-Хорезми, 

Факультет Филoлoгии. Xoрезм, Узбекистан 

2013 г. декабр  

и/о. дoцент  

Ургенчский Государственной университет имены Ал-Хорезми, 

Факультет Филoлoгии. Xoрезм, Узбекистан 

2011 август – 2013 

ноябр 

Заведующий кафедрой Узбекская литература  Ургенчского Государственного университета имены Ал-Хорезми, 

Факультет Филoлoгии. Xoрезм, Узбекистан 

2008 г.    –  2011гг. 

Директор информационно-ресурсный центр  

Ургенчского Государственного университета имены Ал-Хорезми, 

Xoрезм, Узбекистан  

2008 aprel 

Старшый преподаватель 

Ургенчский Государственной университет имены Ал-Хорезми, 

Факультет Филoлoгии. Xoрезм, Узбекистан 

2002 -2008 гг 

Ассистент- преподаватель 

Ургенчский Государственной университет имены Ал-Хорезми, 

Факультет Филoлoгии. Xoрезм, Узбекистан Активности 

Специальность

 

Учитель узбекской язык и литературы   

8

Язык  Узбек, рус, английский (со словарём) 

Научной степень 

Кандидат филологический наук 

Интерес 


Читат литетаруры, работа с компютером и тд 

Публикация 

[Авторы]: [тема]. [подробные] 

 

Книги 

11.  “Xorazm “Go`ro`g`li” dostonlarining qo`lyozma nusxalari”. Monografiya. Toshkent, 2012. 

12.  O‘zbek adabiyoti bo‘yicha bitiruv-malakaviy ishlarni tayyorlash. Uslubiy qo‘llanma. UrDU noshirlik bo‘limi. 

Urganch-2012.  

13.  Folklor amaliyoti bo‘yicha tavsiyalar. Uslubiy qo‘llanma. UrDU noshirlik bo‘limi. Urganch-2012.  

14.  “Xalq  og‘zaki  ijodi”.  Akademik  litseylar  uchun  o‘quv-uslubiy  qo‘llanma.  “Xorazm”  nashriyoti.  Urganch-

2014.  


15.  Folklor  atamalari  qisqacha  lug‘ati.  Ijtimoiy-gumanitar  yo‘nalishlar  talabalari  uchun  uslubiy  qo‘llanma. 

“Xorazm” nashriyoti. Urganch-2013. 

16.  Xorazm dostonlari. “Oshiqnoma”. 5-kitob. Adabiy-badiiy nashr. “Xorazm” nashriyoti. Urganch-2011. 

17.  “Saylanma”. (S.R.Ro‘zimboev: Xotiralar, risolalar, maqolalar, badiiy asarlar). Uslubiy  qo‘llanma. “Xorazm” 

nashriyoti. Urganch-2012. 

18.  Xorazm  dostonlari.  “Oshiqnoma”.  6-kitob.  Uslubiy  qo‘llanma  (Adabiy-badiiy  nashr).  “Xorazm”  nashriyoti. 

Urganch-2013. 

19.  Ogahiyning  “Ta’viz-ul  oshiqin”  devoni.  Ogahiy  asarlari  VIII  tomligining  I-tomi.    Ilmiy-ma’rifiy  nashr. 

“Mumtoz so‘z” nashriyoti. Toshkent-2014. (D.G‘ayipov, B.Umrzoqovlar bilan hamkorlikda). 

20.  “Suvora sog‘inchi” (“An’anaviy qo‘shiqchilik va xonandalik” fanidan) O‘quv qo‘llanmasiga matnlar bo‘yicha 

muharrirlik qilgan. “Xorazm” nashriyoti. Urganch-2014. 

 

Журнальные публикации 

 

64.  Rukopisnыe i litograficheskie ekzemplyari dastana “Xirmandali” // “Vestnik” Karakalpakskogo otdeleniya AN RUz. Nukus-2002. № 5-6. s.128-129. 

65.  “Go‘ro‘g‘li” eposining qo‘lyozma variantlarida ramzlar // Til va adabiyot ta’limi. Toshkent-2003. №4. 51-53-

betlar. 

66.  “Go‘ro‘g‘li” eposining qo‘lyozma va toshbosma variantlarida mubolag‘aning o‘ziga xosligi // Til va adabiyot 

ta’limi. Toshkent-2004. №3. 60-62-betlar. 

67.  “Go‘ro‘g‘li” eposining qo‘lyozma nusxasidagi “Avaz mohitobon”, “Go‘ro‘g‘libek va Mustafobek” dostonlari 

haqida // Ilm sarchashmalari. Urganch-2006. №2. 52-56-betlar. 

68.  “Go‘ro‘g‘li” dostonlarining qo‘lyozma va toshbosma nusxalari // O‘zbek tili va adabiyoti. O‘zR FA “Fan”. 

Toshkent-2006. №1. 66-69- betlar. 

69.  “Bozirgon”dostonining qo‘lyozma nusxalari haqida // Adabiyot ko‘zgusi. Toshkent-2007. №9. 86-89- betlar. 

70.  Musiqa va san’at maktablarida Xorazm dostonlarining matnlari va musiqalarini o‘rgatish // Ilm 

sarchashmalari. №5. Urganch-2012. 80-85 betlar. 

71.  Qahramonlik eposlarining dunyo xalqlari tafakkurining taraqqiyotida va folklor aloqalaridagi o‘rni // Ilm 

sarchashmalari. №1. Urganch-2013. 50-58 betlar (hammuallif f.f.d., professor M.Jo‘rayev). 

72.  “Go‘ro‘g‘li” dostonlarining qo‘lyozma nusxalarida aruz // Ilm sarchashmalari. №2. Urganch-2013. 43-46 

betlar. 


73.  Rukopisnыe i litograficheskie variantы sыkla “Guruglы” // Modern Turklik Arashtirmalari Dergisi. №2. 

Anqara-2013 (hammuallif f.f.n. S. Qurbanova). 

74.  Lingvopoeticheskie osobennosti rukopisnыe ekzemplyarov eposa “Guruglы”. Filologiya masalalari. №3. 

Boku-2013. 296-306 betlar.  

9

75.  MANUSCRIPT AND ORAL VARIANTS OF EPOS’ “GURUGLI” // Institute for Foreign Language Studies. Korea. Busan (Pusan) University of Foreign Language Studies. 2013. №2. s.47-56. 

76.  Musiqa va san’at kollejlarida Xorazm dostonlarini o`rgatish // “Xalq ta’limi” ilmiy-metodik jurnali, Toshkent-

2013, 62-65 betlar. 

77.  LIRICS MAKHTUMKULI AND GREATIVITY OF UZBEK FOLK BAHSHI (Bards) // Ilm sarchashmalari. 

№8. Urganch-2014. 51-57 betlar (hammuallif f.f.d., professor M.Jo‘rayev). 

78.  Jahon xalqlari eposlaridagi tipologik mushtaraklik va motivlararo o‘xshashliklar // Ilm sarchashmalari. №7. 

Urganch-2014. 47-57 betlar (hammuallif f.f.d., professor M.Jo‘rayev). 

79.  HANDWRITTEN AND LITOGRAPHIC VERSIONS OF “GEROGLY CYCLE” // POPULAR SCIENTIFIC 

JOURNAL. THE FOUNDER – NATIONAL INSTITUTE OF MANUSCRIPTS OF THE SCIENCES OF 

TURKMENISTAN. ASHGABAT - 2014. №2. 77-89 betlar. 

80.   “Litograficheskie ekzemplyari Azerbaydjanskogo geroicheskogo eposa Goroglы”. Filologiya masalalari. №5. 

Boku, 2015, 344-350 str. (dotsent H.Ro‘zmetov, B.Gulimetova, N.Samandarova bilan hammualliflikda). 

81.  “Sxodnыe motivi v epose «Goroglы»  i v «Pesne o Rolande». – Filologiya masalalari. №6. Boku, 2015, 344-

350 str. (dotsent H.Ro‘zmetov bilan hammualliflikda). 

82.  “Rukopisnыe varianti uzbekskiy geroicheskiy epos “Goroglы i tvorchestvo uzbekskix narodnыx baxshi”. – 

Miras.  №6. Ashxabad, 2015, 286-297 str. 

83.  Voprosы etnopsixologii v epose narodov mira. – Tyurkologiya.  №6. Boku, 2015, 367-379 str. 

84.  Folklorshunos S.R.Ro‘zimboevning to‘plovchilik faoliyati. Ilm sarchashmalari. 2015. 1-son. 10-14 betlar 

(talaba S.YAngiboeva bilan hammualliflikda). 

85.  Yevropa va Osiyo xalqlari eposlarining epik asoslari va o‘xshash motivlar. Ilm sarchashmalari. 2015. 5-son. 

53-57 betlar (hammualliflar: H.Ro‘zmetov, B.Gulimetova). 

86.  Eposlarning shakllanishi va taraqqiyotida madaniy alokalar va epik an’analarning roli. Ilm sarchashmalari. 

2015. 7-son. 52-58 betlar  (hammualliflar: H.Ro‘zmetov, N.Samandarova). 

87.  Bakinskoe izdanie 1927 goda Azerbaydjanskogo geroicheskogo eposa Goroglы. KkDU vestnik (xabarshыsы) 

2015. 2-son. 121-125 betlar. 

88.  O‘zbek va Koreys xalq eposida etnopsixologik talqin. Navoiy davlat pedagogika intstituti (NavDPI) ilmiy 

axborotnomasi. 2015. 1 son. 5-14 betlar (f.f.d. professor Mamatqul Jo‘rayev bilan hammualliflikda) 

89.  “Hikoyati Go‘ro‘g‘li Sulton” dostonining til xususiyatlari // Xorazm folklori. I-tom. Urganch-2000. 30-39-b. 

90.  “Hikoyati Go‘ro‘g‘li Sulton”  dostonining turkiy xalqlar versiyalari bilan aloqasi // Xorazm  folklori. II- tom. 

Urganch-2001. 71-74-betlar. 

91.  “Qirq minglar” dostonining qo‘lyozma nusxasi // Filologicheskie issledovaniya. I- tom. Toshkent-2002. s. 80-

82. 


92.  “Go‘ro‘g‘li”eposining qo‘lyozmalari tarixi // Filologik tadqiqotlar. I-tom. Toshkent-2002. 52-53-betlar. 

93.  “Go‘ro‘g‘lining  tug‘ilishi”  dostonining  qo‘lyozma  nusxasi  //  Filologicheskie  issledovaniya.  III-  tom. 

Toshkent-2002. 0,3 b/t. s.103-104. 

94.  “Go‘ro‘g‘li”  eposining  mukammal  qo‘lyozma  nusxasi  //  Xorazm  folklori.  IV-  tom.  Urganch-2003.  18-20-

betlar. 

95.  Qo‘lyozma  dostonlarda  jonlantirishning  o‘ziga  xosligi  //  Xorazm  folklori.  V-tom.  Urganch-2003.  33-35-

betlar. 

96.  Qo‘lyozma dostonlar badiiyatida sinonimlarning roli // Filologicheskie issledovaniya. IV-tom. Urgench-2002. 

s.81-82. 

97.  “Go‘ro‘g‘li” eposining toshbosma nusxalari // Filologik tadqiqotlar. IV-tom. Toshkent-2002. 50-51-betlar. 

98.  “Go‘ro‘g‘li”  eposining  qo‘lyozma  va  toshbosma  varintlarida  saj’  //  Filologicheskie  issledovaniya.V-tom. 

Urgench. 2003. s. 78-82. 

99.  “Go‘ro‘g‘li”  eposining  qo‘lyozma  variantlari tilidagi parallelizmlar // Filologicheskie  issledovaniya. VI-tom. 

Urgench-2003. s. 68-70. 

100. “Go‘ro‘g‘li”  eposining  qo‘lyozma  nusxalari  tarkibidagi  aruz  vazniga  aloqador  janrlar  //  Moziyga  muhabbat. 

Urganch-2003. 22-24-betlar. 

101. “Go‘ro‘g‘li” dostonlarida inversiya // Jonkuyar olim, tashkilotchi va murabbiy. Urganch-2004. 47-48-betlar. 

102. “Go‘ro‘g‘li” dostonlarida antiteza // Xorazm folklori. VI-tom. Urganch-2004. 15-17-betlar. 

103. “Go‘ro‘g‘li” dostonlarda ritorik so‘roqlar // Filologicheskie issledovaniya. VII-tom. Urgench-2004. s. 25-26. 


 

10 


104. “Go‘ro‘g‘li”  eposi  qo‘lyozma  nusxalarining  leksik  xususiyatlari  //  Filologicheskie  issledovaniya.  VIII-tom. 

Urgench-2004. s. 65-66. 

105. “Go‘ro‘g‘li”  eposining  qo‘lyozma  nusxalaridagi  fonetik  vositalar  //  Filologicheskie  issledovaniya.  IX-tom. 

Urgench-2004. s. 37-39. 

106. “Go‘ro‘g‘li”  eposining  qo‘lyozma  nusxalariga  doir  ayrim  qaydlar  //  Filologicheskie  issledovaniya.  XI-tom. 

Urgench-2006. s. 30-32. 

107. “Go‘ro‘g‘li”  eposi  qo‘lyozma  nusxalarining  qadimiy  ildizlari.  Filologicheskie  issledovaniya.  XIII-tom. 

Urganch-2006. s. 32-34. 

108. Xalq  kitoblari  va  “Go‘ro‘g‘li”  eposining  qo‘lyozma  nusxalari  //  Xorazm  folklori.  VIII-tom.  Urganch-2006. 

39-45-betlar. 

109. Ham  qarzdrlik,  ham  minnatdorlik  hissi  //  Xorazm  folklori  XII-tom.  Urganch-2012.  14-16  betlar  (Tabriklar 

qismida). 

110. Topishmoqli she’rlar haqida // Xorazm folklori XII-tom. Urganch-2012. 49-50 betlar. 

111. “Firdavas-ul iqbol” asarida qo‘llanilgan tamsillar haqida // Ogahiy  olami. 4-kitob. Ilmiy  maqolalar to‘plami. 

Urganch-2013. 8-11-betlar. 

112. “Malikai  Zarnigor”  dostonining  qo‘lyozmasi  haqida  //  Tafakkur  ziyosi.  XXVIII-tom.  Ilmiy  maqolalar 

to‘plami. 9-11-betlar. 

113. Maxtumquli  she’riyati  va  “Go‘ro‘g‘li”  dostonlarining  qo‘lyozma  nusxalari  //  Badiiy  tafakkur  va  adabiy 

jarayon. Ilmiy-uslubiy to‘plam. №14. Toshkent -2014. 10-15 betlar. 

114. Ogahiyning  Muhammad  YAqubxojaga  bag‘ishlangan  marsiyasi  //  Ogahiy  olami.  5-kitob.  Ilmiy  maqolalar 

to‘plami. Urganch-2014. 25-27 betlar. 

115. “SHohid-ul iqbol” asaridagi g‘azal janri haqida // Ogahiy olami. 5-kitob. Ilmiy maqolalar to‘plami. Urganch-

2014. 30-32 betlar. 

116. Xalq og‘zaki ijodi va yozma adabiyot // Tafakkur ziyosi. XXIX-tom. Urganch-2014. 17-21 betlar (hammuallif 

IV-bosqich talabasi M.YUldasheva). 

117. YOshnoma  (tarjimai  hol)  janrining  qadimiy  ildizlari  //  Tafakkur  ziyosi.  XXX-tom.  Urganch-2014.  30-36 

betlar (hammuallif IV-bosqich talabasi M.YUldasheva). 

118. Lirika  Maxtimkuli  i  tvorchestva  uzbekskix  narodnыx  baxshi”.  SCI-ARTICLE  (elektronnыy-periodicheskiy 

jurnal). 2014. №10. Moskva. 45-58 str. 

119. “Rol  i  znacheniya  geroichiskogo  eposa  v  razvitii  mыshleniya  narodov  mira”.  SCI-ARTICLE  (elektronnыy-

periodicheskiy jurnal). 2014. №12. Moskva. 200-209 str. 

120. “Rukopisnыe  ekzemplyari uzbekskogo  narodnogo  geroicheskogo  eposa Goroglы i  eyo formirovaniya”. SCI-

ARTICLE (elektronnыy-periodicheskiy jurnal).  2015. №1. Moskva. 113-116 str. (talaba S.YAngiboeva bilan 

hammualliflikda).  

121. Xorazm  vohasi  folklorining  fidoiy  tadqiqotchisi.  O‘zbek  folklorshunosligi  masalalari.  5-tom.  3-7  betlar 

(hammuallif M.Jo‘rayev). 

122. Leksicheskie  sredstvo  rukopisnыx  ekzemplyarov  uzbekskix  narodnыx  eposov  Goroglы.  O‘zbek 

folklorshunosligi masalalari. 5-tom. 30-35-betlar. 

123. Avesto mifologiyasi va Xorazm Go‘ro‘g‘li turkumi dostonlaridagi obrazlar. Tafakkur ziyosi. XXXII tom. 33-

36 betlar. 

124.  “YUsuf  va  Ahmad”  dostonida  o‘xshatishlarning  tutgan  o‘rni.  Tafakkur  ziyosi.  XXXIII  tom.  80-82  betlar 

(talaba H.Jumaniyozova bilan hammualliflikda). 

125. “Oshiq  G‘arib  va  SHohsanam”  dostonining  o‘zbek  variantlari.  Tafakkur  ziyosi.  XXIII  tom.  82-84  betlar 

(talaba U.Ollayorova bilan hammualliflikda).  

126. “Layli va Majnun” dostonida o‘xshatish vositasining ifodalanishi. Tafakkur ziyosi. XXXIII tom. 84-86 betlar 

(talaba M.Rahmonova bilan hammualliflikda). 

 

Материалы кoнференции 

26.  Istoriya  formirovaniya  pismennыx  variantov  poemi  “Gurugli”  //  primenenie  nauchnix  znaniy:  materialы 

XXVIII  Mejdunarodnoy  nauchno-prakticheskoy  konferensii  po  filosofskim,  filologicheskim,  yuridicheskim, 

pedagogicheskim,  psixologicheskim,  ekonomicheskim,  politicheskim  i  sotsiologicheskim  naukam.    chast-II. 

str. 94-96. Ukraina, g. Gorlovka, 15-16 noyabrya, 2012 g. 

27.  “Rol  i  znachenie  geroicheskogo  eposa  v  razvitii  mыshleniya  narodov  mira”  (na  osnove  YAkutskogo  eposa 

Olonxo  i  uzbekskogo  narodnogo  eposa  “Goroglы”)  //  Materialы  mejdunarodnaya  nauchnaya  konferensiya, 


 

11 


posvyaщennaya  120-letiyu  P.A.Oyunskogo  «YAkutskiy  geroicheskiy  epos  Olonxo  –  shedevr  ustnogo  i 

nematerialnogo naslediya chelovechestva v kontekste eposov narodov mira». YAkutsk. 18-20 iyunya 2013 g. 

28.  Tvorchestvo  Maxtumkuli  i  rukopisnыe  ekzemplyarы  dastanov  “Gyoroglы”  //  Materialы  mejdunarodnoy 

nauchnoy konferensii, posvyaщennaya 290-letiyu turkmenskogo poeta Maxtumkuli Fragi “Maxtumkuli Fragi 

i  obщechelovecheskie  kulturnыe  sennosti”  Ashgabat.  14-16  maya  2014  goda.  Akademiya  Nauk 

Turkmenistana Natsionalnыy Institut Rukopisey. 152 b. 

29.  2015  yil  9-aprel  kuni  Navoiy  shahrida  O‘zbekiston  Respublikasi  Xalq  ta’limi  vazirligi,  Navoiy  Davlat 

pedagogika  instituti  va  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o‘rta  maxsus  ta’lim  vazirligi  Buxoro  Davlat 

universiteti  hamkorliklarida  “Global  oliy  ta’lim  tizimida  ilmiy  tadqiqotlarning  zamonaviy  uslublari” 

mavzusida dunyo miqyosida o‘tkazilgan xalqaro ilmiy konferensiyada “Boshlang‘ich ta’limning 1-2 sinflarida 

o‘qish  darslarini  tashkil  etish”  mavzusidagi  ma’ruza  bilan  qatnashildi  va  ushbu  ma’ruza  konferensiya 

materiallari to‘plamida chop qilindi (442-444 betlar). 

30.  2015  yil  18-19  iyun  kunlari  Rossiya  Federatsiyasi  YAkutsk  shahrida  M.K.Ammosov  nomidagi  SHimoliy-

sharqiy  Federal  universitet  va  “OLONXO”  ilmiy-tekshirish  instituti  bilan  hamkorlikda  dunyo  miqyosida 

o‘tkazilgan  “Eposi  narodov  mira:  problemы  i  perspektivi  sravnitelnogo  izucheniya”  mavzusidagi  xalqaro 

ilmiy  konferensiyada  qatnashib  “Razvitie  epicheskix  traditsiy  i  stanovlenie  kulturnыx  kontaktov  narodov 

mira” mavzusidagi ilmiy maqola bilan qatnashildi va ushbu maqola konferensiya materiallari to‘plamida chop 

qilindi (22-23 betlar). 

31.  2015  yil  15-16  iyul  kunlari  Rossiya  Federatsiyasi  Sankt-Peterburg  shahrida  “Molodoy  uchyoniy”  (“YOsh 

olimlar”  ilmiy  markazi  tomonidan  xalqaro  miqyosda  o‘tkazilgan  “Rossiya  va  xorijda  filologik  fanlar” 

mavzusidagi  xalqaro  ilmiy  konferensiyada  qatnashib  “Rukopisnыy  variant  uzbekskogo  geroicheskogo  eposa 

Gurugli  i  tvorchestvo  uzbekskie  narodnыe  baxshi”  mavzusidagi  ilmiy  maqola  bilan  qatnashildi  va  ushbu 

maqola konferensiya materiallari to‘plamida chop qilindi (27-32 betlar). 

32.  2015  yil  1-2  oktyabr  kunlari  Rossiya  Federatsiyasi  Fanlar  Akademiyasi  SHarqshunoslik  bo‘limi  va 

Boshqirdiston  Davlat  universiteti  hamkorligida  o‘tkazilgan  “Problemы  vostokovedenii”  mavzusida 

o‘tkaziladigan xalqaro konferensiyaga “Tyurkskie  versii  eposa “Goroglы”  nomli  maqolamiz qabul  qilindi va 

chop qilindi (439-442 betlar). 

33.  2015  yil  1-2  oktyabr  kunlari  Rossiya  Federatsiyasi  Fanlar  Akademiyasi  SHarqshunoslik  bo‘limi  va 

Boshqirdiston  Davlat  universiteti  hamkorligida  o‘tkazilgan  “Problemы  vostokovedenii”  mavzusida 

o‘tkaziladigan  xalqaro  konferensiyaga  “Etnokulturnыe  kontaktы  tyurkoyazыchnix  narodov  i  litograficheskie 

izdaniya geroicheskix eposov “Goroglы” nomli maqolamiz qabul qilindi va chop qilindi (453-458 betlar). 

34.  2015  yil  18-20  oktyabr  kunlari  Ozarbayjon  Respublikasi  Fanlar  akademiyasi  Nizomiy  nomidagi    Adabiyot 

institutida o‘tkazilishi rejalashtirilgan “Türk xalqları ədəbiyyatı: mənşəyi, inkişaf mərhələləri və problemləri”

 

 mavzusida  o‘tkaziladigan  xalqaro  konferensiyaga  “Epicheskie  traditsii  i  istoriya  eposov”  nomli  maqolamiz 

qabul  qilindi  va  taklifnoma  keldi  (Konferensiya  dasturining  II  bo‘limi  “Alpomish”  nomli  3-sho‘‘basiga 

ma’ruzamiz kiritilgan. 11-sahifa ilova qilinadi). 

35.  2015  yil  2-3  noyabr  kunlari  Ozarbayjon  Respublikasi  Fanlar  akademiyasi  Nizomiy  nomidagi    Adabiyot 

institutida  o‘tkazilishi  rejalashtirilgan  “Kitobi  Dada  Qo‘rqut”ning  ilm  olamiga  ma’lum  bo‘lganining  200 

yilligiga  bag‘ishlangan  “Epos  va  etnos”  mavzusida  o‘tkaziladigan  xalqaro  konferensiyaga  “Epos,  istoriya  i 

realnost” nomli maqolamiz qabul qilindi. 

36.  2015  yil  28-30  noyabr  kunlari  Ozarbayjon  korporativ  assosasiyasi  tomonidan  o‘tkazilishi  rejalashtirilgan Comparative  Literature  and  Culture:  Starting  points  of  national  literature  and  culture”

 

mavzusida o‘tkaziladigan xalqaro konferensiyaga “Etnokulturnыe kontakti v stanovlenii eposov” nomli maqolamiz qabul 

qilindi.  

37.  “Rukopisnie ekzemplyari dastana “Goroglы” i epicheskiy repertuar baxshi” // Qoraqalpog‘iston Respublikasi 

Berdaq nomidagi Nukus davlat universiteti tomonidan tashkil etilgan Qoraqalpoq baxshichilik maktablarining 

bugungi  muammolarini  o‘rganishga  bag‘ishlangan  “Qoraqalpoq  baxshilari  maktablarining  bugungi 

muammolari”  mavzusida  2013  yil  23  aprelda  o‘tkazilgan  Respublika  miqyosidagi  ilmiy-amaliy  anjuman 

materiallari, 36-38 betlar. 

38.  “Go‘ro‘g‘li”  turkumi  dostonlari  qo‘lyozma  va  toshbosma  variantlari”  //  Qoraqalpog‘iston  Respublikasi 

Berdaq nomidagi Nukus davlat universiteti tomonidan tashkil etilgan Qoraqalpoq baxshichilik maktablarining 

bugungi  muammolarini  o‘rganishga  bag‘ishlangan  “Qoraqalpoq  baxshilari  maktablarining  bugungi 

muammolari”  mavzusida  2013  yil  23  aprelda  o‘tkazilgan  Respublika  miqyosidagi  ilmiy-amaliy  anjuman 

materiallari, 56-64 betlar. 

39.  “SHimoliy  Xorazm  –  Mang‘it  dostonchilik  maktabi  va  G‘aribniyoz  baxshining  ijodi”  //  Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi  Berdaq  nomidagi  Nukus  davlat  universiteti  tomonidan  tashkil  etilgan  Qoraqalpoq  baxshichilik 

maktablarining  bugungi  muammolarini  o‘rganishga  bag‘ishlangan  “Qoraqalpoq  baxshilari  maktablarining 


 

12 


bugungi  muammolari”  mavzusida  2013  yil  23  aprelda  o‘tkazilgan  Respublika  miqyosidagi  ilmiy-amaliy 

anjuman materiallari, 99-102 betlar. 

40.  “Usmon  Nosir  –  buyuk  ijodkor”  //  Usmon  Nosir  tavalludining  100  yilligiga  bag‘ishlab  “Unutmas  meni 

bog‘im”  mavzusida  universitet  miqyosida  Filologiya  va  san’at  fakultetida  o‘tkazilgan  ilmiy-nazariy 

konferensiya materiallari, 5-7 betlar, Urganch-2013. 

41.  “Go‘ro‘g‘li”  eposi  qo‘lyozma  nusxalarini  o‘rganishning  sog‘lom  avlodni  tarbiyalashdagi  tarbiyaviy-ma’rifiy 

ahamiyati  //  O‘zR  FA  Mintaqaviy  bo‘limi  –  Xorazm  Ma’mun  akademiyasida  “Sog‘lom  bola”  yiliga 

bag‘ishlab  2014  yil  29  aprelda  “Xorazm  Ma’mun  akademiyasi  va  Ibn  Sino  izdoshlari”  mavzusidagi 

Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 70-72 betlar (hammuallif f.f.n. M.Eshmuradov). 

42.  Xorazm  dostonchilik  an’anasining  tarixi  va  buguni  //  O‘zbekiston  Respublikasi  Madaniyat  va  sport  ishlari 

vazirligi,  O‘zbekiston  Davlat  Madaniyat  va  san’at  instituti  tomonidan  tashkil  etilgan  “Nomoddiy  madaniy 

meros  va  etnomadaniy  qadriyatlar”  mavzusida  2014  yil  22  mayda  o‘tkazilgan  Respublika  ilmiy-amaliy 

anjumani materiallari, 164-169 betlar. 

43.  O‘lkashunos  A.Samoylovich  Turkiston  qo‘g‘irchoq  teatri  haqida  //  O‘zbekiston  Respublikasi  Madaniyat  va 

sport  ishlari  vazirligi,  Qoraqalpog‘iston  Respublikasi  Madaniyat  va  sport  ishlari  vazirligi,  O‘zbekiston 

Respublikasi  Madaniyat  va  san’at  instituti  Nukus  filiali  tomonidan  “Teatr  san’atida  dramaturgiya 

muammolari” mavzusida 2014 yil 5 mayda o‘tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 43-46 

betlar. 


44.  A.Samoylovichning Xiva xonligiga safari paytida to‘plagan merosi // O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va 

sport  ishlari  vazirligi,  Qoraqalpog‘iston  Respublikasi  Madaniyat  va  sport  ishlari  vazirligi,  O‘zbekiston 

Respublikasi  Madaniyat  va  san’at  instituti  Nukus  filiali  tomonidan  “Teatr  san’atida  dramaturgiya 

muammolari” mavzusida 2014 yil 5 mayda o‘tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 46-49 

betlar. 

45.  Xorazm xalq o‘yinlarining shakllanishi va rivojlanishi // O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari 

vazirligi,  Qoraqalpog‘iston  Respublikasi  Madaniyat  va  sport  ishlari  vazirligi,  O‘zbekiston  Respublikasi 

Madaniyat va san’at instituti Nukus filiali tomonidan “Teatr san’atida dramaturgiya muammolari” mavzusida 

2014 yil 5 mayda o‘tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari,  56-61 betlar. 

46.  “Go‘ro‘g‘li”  dostonlarining  qo‘lyozma  nusxalari  va  dramaturgiya  //  Respublikasi  Madaniyat  va  sport  ishlari 

vazirligi,  Qoraqalpog‘iston  Respublikasi  Madaniyat  va  sport  ishlari  vazirligi,  O‘zbekiston  Respublikasi 

Madaniyat va san’at instituti Nukus filiali tomonidan “Teatr san’atida dramaturgiya muammolari” mavzusida 

2014 yil 5 mayda o‘tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 61-65 betlar. 

47.  2015  yil  15-16  aprel  kunlari  Buxoro  davlat  universiteti  tomonidan  tashkil  etilgan,  O‘zbek  filologiyasining 

bugungi muammolarini o‘rganishga bag‘ishlangan “O‘zbek filologiyasining dolzarb muammolari” mavzusida 

o‘tkazilgan  Respublika  ilmiy-nazariy  anjumanida  “Bolalar  folklori  va  baxshilar  ijodi”  mavzusida  ma’ruza 

qilindi va ushbu ma’ruza konferensiya materiallarida (175-178 betlar) chop qilindi. 

48.  2015  yil  1-2  may  kunlari  Qarshi  davlat  universiteti  tomonidan  tashkil  etilgan,  folklorshunoslikning  dolzarb 

muammolarini  o‘rganishga  bag‘ishlangan  “Nomoddiy  madaniy  meros  va  folklorshunoslik  muammolari” 

mavzusida  o‘tkazilgan  Respublika  miqyosidagi  ilmiy-amaliy  anjumanda  “Poetika  rukopisnыx  ekzemplyarov 

uzbekskiy  geroicheskiy  epos  Goroglы”  mavzusida  ma’ruza  qilindi  va  ushbu  ma’ruza  konferensiya 

materiallarida (101-107 betlar) chop qilindi. 

49.  2015 yil 15-16 iyun kunlari Jizzax davlat universiteti tomonidan tashkil etilgan, umumfilologik muammolarni 

o‘rganishga  bag‘ishlangan  “Umumfilologik  tadqiqotlar:  muammo  va  echimlar”  mavzusida  o‘tkazilgan 

Respublika  ilmiy-amaliy  anjumanida  “Ertak  va  dostonlarda  mo‘‘jizaviy  tug‘ilish  motivi”  mavzusida  talaba 

SH. Rahimova hammuallifligida maqola bilan qatnashildi va ushbu ma’ruza konferensiya materiallarida (136-

139 betlar) chop qilindi. 

50.  Filologiya va san’at fakulteti tomonidan tashkil qilingan hazrat Alisher Navoiy ijodiga bag‘ishlangan talabalar 

ilmiy-amaliy anjumanida “Alisher Navoiy asarlarida obod yurt talqini” mavzusida ma’ruza qilindi

 

  

 

 


1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling