Ma’naviy- ma’rifiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosarlari mutaxassislik fanlari, ta`lim muassasalarida o`quv jarayonini boshqarish bo`yicha test savollari


Download 151.78 Kb.
bet1/7
Sana29.11.2020
Hajmi151.78 Kb.
#155163
  1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
МАЪНАВИЯТ ТЕСТ
Список курсов!, 2 5321355366099846052, 9-mavzu, Abbosiylar davri taraqqiyoti atlasi, Ёкубов Практика, ~$синфolimp javobi, 13, Pr. asarlari. Q.B. M..ish., биохимя 14, 2 5289574695463553857, Mavzu-2., Mustaqil talim Sport metrologiyasi, Mustaqil talim Sport metrologiyasi, Mustaqil talim Sport metrologiyasi

Ma’naviy- ma’rifiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosarlari mutaxassislik fanlari, ta`lim muassasalarida o`quv jarayonini boshqarish bo`yicha

test savollari
1. Javoblarning qaysi birida ta’lim to’g’risidagi Qonundan talim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplaridan biri to’g’ri ko’rsatilgan?

 1. Ta’limning umuminsoniy va milliy madaniy qadriyatlarning ustivorligi;

 2. *Ta’lim va tarbiyaning insonparvar, demokratik xarakterda ekanligi;

 3. Tarbiyachilar va ta’lim oluvchilarni hurmatlash;

 4. To’g’ri javob ko’rsatilmagan.


2. Qanday shaxslarga pedagogik faoliyat bilan shug’ullanishga yo’l qo’yilmaydi?

 1. Tegishli ma’lumotlarga ega bo’lmagan shaxslarga;

 2. Fuqarolik pasporti yo’қ shaxslarga;

 3. *Sud hukmi bilan pedagogik faoliyat bilan shug’ullanish ta’qiqlangan hamda tibbiyot ko’rsatmasiga ko’ra pedagogik faoliyat bilan bilan ta’qiqlangan shaxslarga;

 4. Tug’ilganlik guvohnomasi yo’q shaxslarga.


3. Talim muassasasini boshqarish “Talim to’g’risida”gi Qonunning nechanchi bo’lim va nechanchi moddasida keltirilgan?

 1. 5 bo’lim 30 moddasida;

 2. *4 bo’lim 26 moddasida;

 3. 4 bo’lim 28 moddasida;

 4. 3 bo’lim 20 moddasida.


4. Davlat talim standarti nima?

 1. Ta’lim mazmuni meyyori;

 2. Ta’lim sifati va meyyori;

 3. *Ta’lim mazmuniga qo’yiladigan minimal talablar;

 4. Ta’lim mazmuni hamda sifatiga qo’yiladigan minimal talablar.


5. Boshqaruvning asosini nima belgilaydi?.

 1. *Natija;

 2. Maqsad;

 3. Tarbiya;

 4. Ehtiyoj


6. Yetim bolalarning va ota onalarning yoki boshqa qonuniy vakillarining vasiyligiga qolgan bolalarni o’qitish kim tomonidan amalga oshiriladi?

 1. Davlatning qisman ta’minoti asosida amalga oshiriladi;

 2. Xomiy tashkilotlarning ta’minoti asosida amalga oshiriladi;

 3. *Davlatning to’la ta’minoti asosida amalga oshiriladi;

 4. Barcha javoblar to’g’ri.7. Boshqaruvni tashkil etishda necha xil yondashuv bor?

 1. 3 xil;

 2. 4 xil;

 3. 2 xil;

 4. 5 xil.


8. Sinf rahbari ish faoliyati qanday yo’nalishda rejalashtiriladi ?

 1. *Oq’uv ishlari, tarbiya ishlar;

 2. Tarbiyaviy ishlar;

 3. Sinfdan va maktabdan tashqari ishlar;

 4. Tarbiyaviy ishlar va jamoatchilik bilan hamkorlik ishlari.


9. Noan’anaviy dars otish metodlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

 1. Konferensiya, seminar, texnika vositalaridan foydalanish darsi;

 2. Badiiy o’qish, o’ylab top, ko’rgazmali qurollar yordamida dars o’tish;

 3. *Auksion, aqliy xujum, interfaol;

 4. Yozma ish, eksperimental, kasbga bog’lab dars o’tish.


10. Rahbarga xos sifatlar qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

 1. Dovyuraklik, sabrlilik, bilimlilik, aqllilik;

 2. *Kamtarinlik, samimiylik, xushfe’llik, rahmdillik;

 3. Xushxulqlilik, qanoatchilik;

 4. Yuqoridagilarning barchasi to’g’ri.


11.Shaxsga yonaltirilgan talimning asosiy tamoyilini ko’rsating?

 1. Ta’lim markaziga o’qituvchi qo’yiladi;

 2. Ta’lim markaziga o’quvchi (o’quvchi) qo’yiladi;

 3. Ta’lim markaziga pedagogik jamoa qo’yiladi;

 4. O’quv yurtining moddiy texnik ta’minoti xisobga olinadi.


12. Interfaol .... manosini anglatadi. Nuqtalar o’rnida qoldirilgan so’zni toping.

 1. Kichik guruhlarga ajratish;

 2. Guruhlarda ta’lim olish;

 3. *Ta’lim olish uchun o’zaro harakat qilish;

 4. Bahslashish..


13. Muammoli o’qitish texnologiyasi bosqichlarini belgilang?

 1. Muammoli vaziyat, oquv muammosi, oquv muammosini yechish uchun izlanish, muammoning yechilishi;

 2. Oquv muammosi, o’quv muammosini yechish, muammoning yechilishi;

 3. *Muammoli vaziyat, muammoli savol, muammoli vazifa, muammo yechimi;

 4. Muammoli holat, o’quv muammosi, muammoning yechilishi.

14. Darsning tahlili turlarini belgilab bering

 1. *Ilmiy, pedagogik, psixologik, didaktik, metodik.

 2. Yangi bilim beruvchi, mustahkamlovchi

 3. Umumlashtiruvchi, takrorlovchi

 4. Psixologik, pedagogik, ilmiy


15. Kasbga yo’naltirish ...... maqsadli faoliyatdir

 1. *o’smirning qiziqishlari, layoqatlari, qobiliyatlari va jamiyatning turli xil kasblarga bo’lgan ehtiyojlariga mos, ularni asoslangan kasb tanlashga yordam beradigan

 2. O’quvchilarning yoshini hisobga olgan xolda, yakkama-yakka tashkil etiladigan

 3. Ota-onalar bilan o’tkaziladigan guruhiy yoki yakka suhbatlar bo’lib, u kasb-hunar yo’nalishin aniqlovchi , psixodiagnostika ishlari hisoblanadi

 4. Bolaning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan


16. Sharqda notiqlik sanati qanday nom bilan atalgan?

 1. * Voizlik san’ati.

 2. So’z san’ati.

 3. Musiqa san’ati.

 4. Ritorika.


17. Metodika nima?

 1. *Biror ishni bajarish, amalga oshirish, metod va usullar yig’indisi

 2. O’zini faoliyatini taqsimlash

 3. O’quv jarayonini tashkil etish

 4. Eytiyojlar bilan ishlash.


18. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori qachon qabul qilingan.

 1. *1999 yil 12 yanvardagi 12-sonli qarori

 2. 1998 yil 19 yanvardagi 24-sonli qarori

 3. 1999 yil 13 maydagi 203-sonli qarori

 4. 2005 yil 15 fevraldagi 122-sonli qarori.


19. “Metod” – bu....

 1. Metod – bu grekcha so’zdan olingan bo’lib uslub demakdir;

 2. Metod – bu lotincha so’zdan olingan bo’lib, axborotni uzatish usulidir;

 3. *Metod – bu yunoncha “yo’l, yo’riқ”, usul orqali maqsadga erishishdir;

 4. Metod – pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismi.


20. Shaxs kamolotiga tasir etuvchi omillar.

 1. Ijtimoiy, biologik omil

 2. Katta avlod vakillarining tarbiya borasidagi qarashlari

 3. Oiladagi muhit

 4. Mahalla


21. Rahbarning ish jarayonida, vaziyatlarda o’zini boshqara olmay qolishi natijasida yuz beradigan emotsional ҳolat.

 1. depressiya

 2. xafaqon

 3. * stress

 4. afaziya


23. Ijtimoiylashuv jarayonining muhim ko’rsatkichi

 1. mas’uliyat, talabchanlik

 2. *mas’uliyat, maqsad va rejalar

 3. maqsad

 4. menning bizga aylanishi


24. Shaxsning yetukligini belgilovchi muhim mezon bu-

 1. psixologik yetuklik

 2. o’ziga xoslik

 3. bilim

 4. *mas’uliyat


25. Ijodkor o’qituvchilar bilan ishlashning ahamiyati nimadan iborat?

 1. *Ta’limga innovatsiyalarni ijodiy yondashgan holda olib kirish

 2. Ijodkor o’qituvchilarga ustama xaqini to’lash uchun

 3. Kelajakda ulardan yaxshi rahbar tayyorlash uchun

 4. Ijodkor o’qituvchilar bankini to’ldirish uchun


26. Iqtidorli o’quvchilar bilan ishlashning asosiy usulini aniqlang

 1. *Fan olimpiadalariga jalb etish

 2. To’garaklarga, darsdan tashqari ishlarga jalb etish

 3. Fan oyliklariga jalb etish

 4. Ota-onalar vositasida


28. Bolaning kamol topishida «yaqin rivojlanishi hududi» qanday o‘rin egallaydi?

a) yaqin rivojlanish bir qadar oqsaydi

b) dolzarb va yaqin rivojlanish birga boradi

*c) yaqin rivojlanishi hududi bir qadam oldinda boradi

d) PAT darslarini o‘tkazishda yetakchilik qiladi.
29. Pedagogik muloqot nima?


 1. *Pedagog va o’quvchilarning birgalikda xarakat kilish usuli;

 2. Pedagogik kuzatuvchanlik, tashabbuskarlik;

 3. Ta’lim-tarbiyani boshqarish jarayoni;

 4. O’quvchilar jamoasi bilan munosabat


30. Muloqot vositasi bu:

 1. * Til;

 2. Oғzaki nutқ

 3. Yozma nutqq

 4. Dialog


31. Qaerda notiқlik madaniyatining nazariy asoslari yaratilgan.

 1. *Yunonictonda, Rimda.

 2. Xindistonda, Pokistonda.

 3. Aқshda, Frantsiyada.

 4. Italiyada,Ispaniyada


32. Nutq madaniyatini ta’min etadigan sifatlar:

 1. * To’g’rilik, aniqlik

 2. Soflik, mantiqiylik.

 3. Ifodalilik, rang-baranglik.

 4. Mazmunlilik


33.O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12-yanvardagi farmoyishini nomlanishi qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?

 1. * Kitobni mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolasi va kitobxonlik madaniyati oshirish hamda targ`ibot qilish kamissiya tuzish to`g`risida

 2. Fanlar akademiyasi faoliyati va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora tadbirlari to`grisida

 3. Qonun xujjatlarini tarqatish tizimini tubdan takomillashtirish to`g`risida

 4. 2017-2021 yillarda maktabgacha ta`lim tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to`g`risida


34. Nuqtalar o‘rniga tegishli jumlani qo‘ying?

............. aniq maqsadga yo‘naltirilgan, mazmunan boy, tarkibi jihatidan qat’iy shakllangan o‘quv vaziyatida o‘qituvchi va o‘quvchilar orasidagi o‘zaro hamkorlik.

a) pedagogik maqsad

b) dars jaryoni

c)* pedagogik jarayon

d) pedgogik faoliyat


35.Milliy pedagogikaning asosiy yo`nalishlaridan keltirilgan qatorni aniqlang?

a) tarbiya usullari;

b) ta`lim berish shakllari;

c) ta`lim-tarbiyaning uzviy olib borish;

d)* milliy urf-odatlar, an`analar va marosimlar;
36.“Inson kamolotida uch narsa- “Irsiyat” “muhit” “tarbiya” muhim ro‘l o‘ynaydi” degan fikrni ilk bor kim ilgari surgan ?

a)* Abu Rayhon Beruniy

b) Abu Nasr Farobiy

c) A.Temur

d) A.Navoiyi
37.Og‘zaki bayon qilish metodlarining turlari qaysi javobda ko‘rsatilgan?

a) ma’ruza, seminar, laboratoriya ishi.

b) ma’ruza, trening, seminar, namoyish;

c) hikoya, suxbat, mashq, amaliy ishlar;

d) *hikoya, ma’ruza, tushuntirish, suhbat;
38.Nuqtalar o‘rniga kerakli jumlani qo‘ying ?

....... - malakali, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosi bo‘lib, ta’limning barcha turlarini, davlat ta’lim standartlarini, kadrlar tayyorlash tizimining tuzilmasi va uning faoliyat ko‘rsatish muhitini o‘z ichiga oladi.?

a)* uzluksiz ta’lim,

b) davlat va jamiyat

c) ishlab chiqarish

d) shaxs va jamiyat


39. Kompetentsiya tushunchasini aniqlang?

a) *bilim, ko‘nikma, malaka, qadriyat, boshqa shaxsiy sifatlar, ijobiy natijalarni faoliyatda ko`rinishi;

b) o‘quv jarayoni va o`qitish jarayonini boshqarish

c) o‘quvchilarning yutuqlari va rivojlanishlarini baholash

d) o‘quvchilarga motivatsiya berish va yordam ko`rsatish
40.Kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassis...?

a) * o‘z bilimini izchil boytib, yangi axborotlarni va bilimlarni izlab topib, davr talablarini chuqur anglab, ularni qayta ishlab, hamda o‘z amaliy faoliyatida samarali qo‘llaydi;*

b) kommunikativ (nutqiy, ijtimoiy-madaniy, tilni chuqur bilish) ;

c) ijodiy pedagogik faoliyatida o`zi o`zlashtirgan bilimi, ko`nikma, malakani, analiz va sintez qilish;

d) pedagogik faoliyatini muvofiqlashtirish shaxsiy yutuqlarini boshqarishi, o`zini anglash va kasbiy o`sishi.
41.Shaxsiy kompetentsiyaga nimalar kiradi?

a) *muloqatchanlik va bag`rikenglik, yetakchilik.*

b) o`z fanini chuqur bilish

c) aktni bilish

d) didaktikani bilish
42.Umummadaniy kompetentsiya nima?

a) * madaniyatli, umuminsoniy qadriyatlarga egalik.*

b) nutq tajribasi va muloqotchanlik;

c) til vositasi bilan aloqa qilishi, nutq orqali tahsir qilish;

d) nutq yordamida muayyan tasavvurlar, fikr va tushunchalar, his-tuyg`ular hamda turli harakatalar hosil qilish
43.Quyidagi o‘qitish va tarbiyalash qoidalari qaysi manbada berilgan?

1) diniy va ahloqiy tarbiya;

2) jismoniy tarbiya;

3) o‘qish va yozishga o‘rgatish;

a) “Mahbub-ul-qulub”.

b) “Qobusnoma”;

c) “Fozil odamlar shahri”;

d) *“Avesto”;
44.Innovatsiya tushunchasini aniqlang?

a) zamon ehtiyoji va talablaridan kelib chiqib boshqaruvni yo`lga qo`yish

b) turli maqsadlar shajarasini ishlab chiqish va vazifalarni amalga oshirish

c) tartibga solish va nazorat qilish

d)*muammoni yechish uchun yangicha yondashuv yoki yangi texnologik jarayonni qo`llash
45.Milliy modelda Shaxs- bu..?

a) ta’lim va kadrlar tayyorlash tizimining faoliyatini tartibga soluvchi;

b)*kadrlar tayyorlash tizimining bosh sub’ekti va ob’ekti, ta’lim sohasidagi xizmatlarning iste’molchisi va ularni amalga oshiruvchi;

c) har bir tarbiyalanuvchi bola;

d) har bir o‘quvchi.
46.Noverbal kommunikatsiya bu...?

a)*qo‘l barmoq, yuz harakatlari, imo-ishora, ohang, turq-tarovat, kulgu, ko‘z yosh

b) ohang, imo-ishora

c) tushuntirib berish.

d) imo – ishora va so‘zlash.
47. “Avesto" qanday manba hisoblanadi...?

a) “Avesto” madaniy, adabiy-tarixiy qimmatga ega bo‘lgan nodir kitobdir;

b) “Avesto” sof diniy-ahloqiy yodgorlikdir;

c) * “Avesto” sof diniy kitob bo‘lmay, ijtimoiy – falsafiy, madaniy, adabiy – tarixiy qimmatga ega bo‘lgan nodir qomusiy yodgorlikdir;

d) “Avesto” qomusiy yodgorlikdir;
48.Tarbiya so’zining ma’nosi?

a)* Tarbiya — arabcha so’zdan olingan bo’lib, parvarish qilmoq, ta’lim

bermoq, o’rganish, odob o’rgatish, mehribonlik ko’rsatish, himoya qilish

b) Tarbiya — lotincha so’zdan olingan bo’lib, ta’lim bermoq, mehribonlik

ko’rsatish,, odob o’rgatish

c) Tarbiya — yunoncha so’zdan olingan bo’lib, odob o’rgatish, g’amxo’rlik

ko’rsatish, himoya qilish.

d) Tarbiya — forscha so’zdan olingan bo’lib, odob- axloq o’rgatish, g’amxo’rlik va mehribonlik ko’rsatish, himoya va muhofaza qilish.49. Tarbiyaning turlari?

a)* Aqliy tarbiya, axloqiy tarbiya,ekologik tarbiya,huquqiy tarbiya, mehnat

tarbiya, jismoniy tarbiya, estetik tarbiya

b) Axloqiy tarbiya, ma’naviy tarbiya, fuqorolik tarbiyasi, nafosat tarbiyasi

c) Huquqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, estetik tarbiya

d) Fuqorolik tarbiyasi, aqliy tarbiya, huquqiy tarbiya, estetik tarbiya


50. Tarbiya tizimining milliy xususiyatlari mavjud qatorni ko’rsating.

a) *Milliy udumlar, an’analar, urf-odatlar, diniy marosimlardan

foydalanish ,milliy tarix madaniyat va jahon madaniyatining o’ziga xos

jihatlarining shakllantirish

b) Milliy tarix va madaniyatning o’ziga xos jihatlarini hisobga olish

c) Milliy udumlar, an’analar, urf-odatlar, diniy marosimlardan

foydalanish

d) Milliy madaniyat jahon madaniyatining bir bo’lagi ekanligi

tushunchasini shakllantirish
51. «Ahloq» deganda nimani tushinasiz?

a) *Ijtimoiy ong shakllaridan biri bo’lib, hamma sohalarda kishilarning

xatti-harakatlarini tartibga solish funktsiyasini bajaradi

b) Jamiyat tomonidan tan olingan va rioya qilinishi zarur bo’lgan xulq-

atvor qoidalari

c) Kishini o’z obro’sini ardoqlash his tuyg’usini ulug’lash

d) Ota-onaga, oila a’zolarini xurmat qilish, xollaridan xabar olish
52. An’ana nima?

a)*Kishilarning ongida, hayotida o’z o’rnini topgan, avloddan-avlodga o’tadigan, takrorlanadigan, hayotning barcha jabhalarida qabul qilingan urf-odatlar.

b) Kishilarning turmushiga singib ketgan, ma’lum muddatda takrorlanib turuvchi xatti-harakatlar

c) Ko’pchilik tomonidan qabul qilingan xulq-atvor qoidalar

d) Hayotda ma’lum muddatda takrorlanib turuvchi xodisalar
53.«Agar oilada tarbiya usullaridan to’g’ri foydalanilsa o’z hayotida baxtga erishadi» - degan misralar qaysi olim qalamiga mansub?

a) * Abu Ali ibn Sino

b) Bobur

c) Firdavsiy

d) Beruniy
54.O`qitish metodikasi nima?

a) ta`lim berish nazariyasi va o`qitish metodikasi

b)*turli o`quv fanlarining o`qitish jarayoning qonuniyatlari, o`qitishning mazmuni, shakllari, uslubiyoti

c) o`qitish jarayonining umumpedagogik, nazariy asoslarini ishlab chiqish

d) tarbiya nazariyasi va tarixi
55.Quyidagi mutafakkirlaridan qaysi alloma birinchi marta bolalarni jamoa bo‘lib, maktabda o‘qitishning ahamiyatini ilmiy asoslab bergan?

a) Maxmud Qoshg‘ariy;

b) *Abu ali Ibn Sino;

c) Abu nasr Farobiy;

d) Abu Rayhon Beruniy;
56.“Ta’lim-tarbiya jarayonida o‘qituvchining o‘rnak-namuna ko‘rsatishi dars samrdorligini oshuruvchi asosiy vosita” sifatida ekanligining aytgan mutafakkir kim?

a) *Abu Rayxon Beruniy

b) Alisher Navoiy

c) Ya.A.Komenskiy

d) A.Avloniy
57. 100 Yuqori sinf o‘quvchilarning quyi sinf o‘quvchilariga yordam ko‘rsatish tashkil etish nima deb ataladi?

a) *vertikal pedagogika

b) androgika

c) hamkorlik pedagogikasi

d) boshlang‘ich pedagogika
58. Vunderkind – tushunchasining ma’nosi toping?

a)*ajoyib bola, zo‘r va favqulodda noyob qobliyat, layoqatning barvaqt namoyon bo‘lishi.

b) bola tarbiyasida negativ xulqning namoyon bo‘lishi

c) bola tarbiyasida pozitiv xulqning namoyon bo‘lishi

d) bola xulqida ruhiy kamchiliklarning namoyon bo‘lishi.
59. Xalq pedagogikasida qo‘llanilgan tarbiya usullarini ko‘rsating?

a)*tushuntirish, na’muna, nasihat berish, jazolash.

b) jismoniy jazo va rag‘bat

c) ibrat– na’muna ko‘rsatish

d) maqtash, tushuntirish, na’muna ko‘rsatish
60. Avtoritar tarbiya usuli bu...- ?

a) Katta o‘quvchilarning kichik o‘quvchilarga bo‘lgan ta’siri

b)*O‘quvchini o‘qituvchiga bo‘ysundirishdan iborat bo‘lgan tarbiya usuli.

c) Qattiq qo‘llikni talab qiluvchi usul

d) Hamjixatlikda amalga oshirladigan tarbiya usuli
61. Jamoaning shaxsga ta`siri nimaga bog`liq?

a) * shaxsning jamoadagi mavqyeiga

b) jamoaning hajmiga

c) shaxsning individual sifatlariga

d) jamoaning hajmiga va shaxsning individual sifatlariga
62. Faoliyat turlarini ajrating.

a)*o`yin, o`qishva mehnat

b) ehtiyoj, maqsad, reja

c) harakat va yangi ehtiyoj

d) maktab, o`yin va mehnat
63. Tarbiyaviy ta`sir ko`rsatishning asosiy shakllari qaysilar?

a) *rag`batlantirish va jazolash

b) ochiqchasiga gaplashish

c) shaxs xususiyatlarini hisobga olish

d) ochiqchasiga gaplashish va shaxs xususiyatlarini hisobga olish
64. Shaxs strukturasi qanday komponentlardan tashkil topgan?

a) astenik, kognitiv, kommunikativ

b) emotsional, tashkilotchilik

c) * dunyoqarash, motivlar, ehtiyoj, ko`nikma va malakalar

d) qobiliyatlar, bilimlar, ko`nikmalar
65. Zamonaviy psixologiyada shaxsning qanday tiplari farqlanadi?

a) kognitiv

b) *emotsional – kommunikativ, amaliy va kognitiv

c) astenik, kognitiv, kommunikativ

d) emotsional – kommunikativ, amaliy
66. O`qituvchi shaxsining ijodiy hislatlari

a) *pedagogik mahoratini takomillashtirishga intilish

b) odamiylik dilkashlik

c) etnopsixologik bilimlarni egallash

d) dilkashlik
67. Shaxsning boshqalarga nisbatan xurmatining asosida nima yotadi?
a) shaxsningo`z-o`zini hurmat qilishi

b) boshqa odamlarni yaxshi bilish

c) boshqalar lavozimining yuqoriligi

b) *o`zini boshqalarga yaxshi ko`rsatishga bo`lgan intilish68. Identifikatsiya mexanizmining asosida nima yotadi?

a) *muloqot sherigini o`z o`rniga qo`yib ko`rib uni o`ziga o`xshatish orqali tushunish

b) muloqot sherigini tanish odamlarga o`xshatish

c) muloqot sheriginiuning ota-onasiga o`xshatish

d) muloqot sherigini boshqalarga o`xshatish

69. Muloqotning masalani muhokama qilish bosqichida amalga oshiriladigan asosiy faoliyat nima?

a) eshita olish qobiliyati

b) suhbatdoshni ishontira olish

c) aniq isbotlarga ega bo`lish

d) *faol tinglash
70. Pedagogik texnologiya bu...?

a) *oldindan loyihalashtirilgan pedagogik jarayonni amaliyotga rejali va bir maromda tatbiq etish yoki pedagogik masalani yechishga qaratilgan pedagogik tizim.

b) ta`lim-tarbiya metodlarini u yoki bu to ‘plamini qo ‘llash bilan bog’liq bo ‘lgan pedagogning uzluksiz, o ‘zaro shartlangan harakatlari tizimi

c) ta`lim shakllarini optimallashtirishga qaratilgan, texnika hamda inson omillari, uning o ‘zaro hamkorligi asosida o ‘qitish jarayoni va bilimlarni egallash, yaratish, qo ‘llash hamda belgilashning tizimli metodi

d) javoblarning barchasi to ‘g’ri

71. Pedagogik tizim bu....?

a)*shaxsning bor sifatlarini shakllantirish uchun tashkiliy, maqsadga yo‘naltirilgan va pedagogik ta`sir ko ‘rsatishni ko‘zlagan, o‘zaro bog’liq vosita, usul, jarayonlarning yig’indisini ifoda qiluvchi aniq yaxlitlik

b) shaxs sifatlarini shakllantirishga ta`sir ko ‘rsatishni ko ‘zlagan vosita, usul, jarayonlarning yig’indisi

c) shaxsni shakllantirishga yo ‘naltirilgan pedagogik ta`sir ko ‘rsatish usullari, vositalari.

d) ta`lim masalalari, uning taraqqiyotini hal qilishga qaratilgan, maxsus tashkil etilgan o ‘zaro munosabatlar


Download 151.78 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling