Маънавият (арабча «маънавият»-маънолар мажмуи) кишиларнинг фалсафий, ху


Download 51.5 Kb.
bet2/2
Sana29.06.2022
Hajmi51.5 Kb.
#781241
1   2
Bog'liq
МАЪНАВИЯТ
10-дарс, xorijiy til, Taekwondo, berg, bayroq, madhiya, prezident, VPN (Virtual Personal Network) dasturlari, Sanoq sistemalarida arifmetik amallar, SANOQ SISTEMALARIDA ARIFMETIK, тема 17, тема 19, Fizika-8-sinf-rus, 01-02-2-926, ON savollari Fizika matematika, Muhammad Yusuf, 2 5426882935900870111, Мактаблар учун Синф раҳбарлик дафтари 2020 2021
МИЛЛИЙ ИСТИҚЛОЛ ҒОЯСИ - мазкур ғоя мамлакат мустақиллигини мустахкамлаш, обод ва озод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этишга хизмат қиладиган мафкура тўғрисидаги яхлит ва изчил таълимотдир. У ўзида жамият тараққиётининг мафкуравий тамойилларини ифода этади. Бу таълимот ҳар бир мамлакатда ўз тушунча ва тамойилларига, тарихий илдизларига, илмий, дунёвий, диний негизларига ва фалсафий асосларига эга назария ҳамдир. Миллий истиқлол ғояси айнан шундай назария сифатида ижтимоий воқеликнинг ифодаси, ҳар бир мамлакатда ўзига хос шаклланиш қонуниятлари ва хусусиятларига эга умуммиллий жараёндир.
Миллий истиқлол ғояси мамлакатдаги ҳар бир миллат, элат, ижтимоий гуруҳ, дин, партия ёки табақа (қатлам) вакили учун умумий мезон бўла олади. Шу маънода, у 130 дан зиёд миллат ва элат вакилларидан иборат Ўзбекистон халқининг умумий ғоясидир. Халқнинг мустақил давлатчилик анъаналарини таъминлаш ҳамда фуқароларда ёт ва бегона ғояларга қарши мафкуравий иммунитетни шакллантириш, уларни эркин, демократик фуқаролик жамияти барпо этиш йўлида бирлаштириш, Ва­тан равнақи, юрт тинчлиги ва халқ фаровонлиги ишига сафарбар этиш бу ғоянинг асосий мақсади ва вазифаси саналади.
Маълумки, инсон ҳаётида ва жамият тараққиётида ғоялар муҳим ўрин тутади. Шу маънода, инсоният тарихи — ғоялар тарихи демакдир. Ҳар қандай миллат ва халқ ҳар қандай ижтимоий тузум ва давлат муайян бир тамойиллар ва қадриятлар асосида ҳаёт кечиради ҳамда ўз манфаатлари, орзу-умидлари, мақсад-интилишларини кўзлаб ҳаракат қилади. Демак, улар ҳаётдаги маълум бир ғояларга, мафкурага таянади.
ҒОЯ (арабчада — ўй) — атрофдаги воқеаларни фикран ўзлаштириш асосида шаклланган ва амалий ҳаракатга чорлайдиган фикр, ният, мақсад. Ғоянинг илмий тахлилини биринчи бўлиб Қадимий Юнонистон олимлари ва мутафаккирлари бердилар. Платон (Афлотун) ва Демок­рит ғоянинг моҳиятини турлича тушунтирдилар. Демок­рит ғоя атомлардан ташкил топган, деса, Платон эса ғояни моддасиз моҳият, деб билган. Асрлар давомида файласуфлар ана шу икки таърифнинг қайсиниси тўғри эканлиги ҳақида бахс олиб борганлар.
Ғоянинг мазмуни инсонлар з билимларининг кдйси сох^аси туррисида мулохаза олиб борилаётганига боглик,. Масалан, роялар сиёсий, иктисодий, диний, тиббий, тех-никавий, бадиий, ахлокда тегишли булиши мумкин. Улар жамият тараккиётига турлича таъсир курсатади. Роялар жамият ривожланишини жадаллаштиради ёки сусайтира-ди. Фундаментализм, миллатчилик, шовинизм, расизм, айирмачилик, мах,аллийчилик жамият ривожланишига сал-бий таъсир килган хрлда, багрикенглик, дустлик, мехри-бонлик, хамкорлик яхшиликка хизмат килади. Шу боис, жамият тарихи айни вактда роялар кураши тарихидир. Хар бир янги тузум уз рояларини жамият аъзолари онгига сингдиришга харакат килади. Бундай курашда, охир окибатда, тараккийпарвар, илгор роялар устун келади ва шу асосда жамият тараккиёти амалга ошади. Табиий фан-ларга тегишли роялар миллий хусусиятларга эта эмас,
INTERNET — ягона тилда мулоқот қилувчи компьютерларнинг бутун дунё бўйлаб (глобал) тарқалган тармоғидир. У халқаро телефон тармоғига ўхшаш хеч кимга тобе эмас ва уни хеч ким тўлалигича бошқармайди. Бунга қарамасдан, у шундай боғланганки, гуёки, у ягона сизга ишлагандек имкон яратади. Бугунги кунда internet 190 дан зиёд мамлакатда 600 миллионга яқин абонентга эга. Тармоқ ҳажми ҳар ойда 7—10% га кўпаймоқда. Тармоқдаги барча компьютерларнинг ягона умумий тили — TCP/IP тили, деб номланади. Компьютердан фойдаланувчилар бу тил орқали ўзаро мулоқотда бўладилар.
Интернетнинг тарихи 1969 йилдан бошланади. 1969 йилда АҚШ Мудофаа вазирлиги (Пентагон) мутахассислари томонидан Arpanet, деб аталган компьютер тармоғи яратилди. 1972 йилда Arpanetra АҚШнинг ҳарбий бўлмаган муассасалари ҳам уланди.
Download 51.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling