Ma’naviyat asoslari


Download 213.52 Kb.
Pdf ko'rish
Sana10.01.2019
Hajmi213.52 Kb.

“Ma’naviyat asoslari” fanidan bo’yicha testl-sinov savollari 

 

1. 

Ma’naviyat bu- 

 

2.

 Ma’naviyatda millatning asosiy belgilari, bular qaysilar hisoblanadi? 

 

3. Ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni o‘z asarlarida aks ettirgan allomalarni aniqlang?   

4. Quyidagi qadriyatlarning qaysi biri ma’naviyatning tarkibiy asoslari hisoblanadi? 

 

5. Turli xalqlar kiyimlari shaklining turlicha bo‘lishiga sabab nima?  

6. Hushmuomalalik tushunchasining ma’nosi qaysi qatordagi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? 

     

7. Navro‘z nima uchun eng qadrli bayram hisoblanadi?  

8. Ma’naviy meros bu – 

 

  9. Ma’naviy merosimizning ba’zi manbalari qaysi?  

10.  Prezident  I.Karimov  Farmoniga  binoan  “Ma’naviyat  va  ma’rifat”  respublika  jamoatchilik 

markazi qachon tuzilgan? 

 

11.“Ma’rifat” tushunchasi bu –  

12. Quyidagi qadriyatlarning qaysi biri ma’naviyatning tarkibiy asoslari hisoblanadi? 

 

13. Ahloqiy qadriyatlarni aniqlang?  

14. Madaniyat bu 

 

15. Ma’naviy meros bu  

16. Komil inson deganda biz nimani tushunamiz? 

 

17. Prezident Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat –  engilmas kuch”  kitobi necha bobdan iborat? 

 

18. Ma’naviyatda milliy mafkuraning asosiy negizlari, bu qaysilar?  

19. Millatning o’zligini anglash degani bu 

 

20. Umuminsoniy qadriyatlar negizidagi asosiy 2 konsepsiya qaysilar?  

21. Qadimgi paytda axloqqa oid kitoblarni nima deb atashgan? 

 

22. “Madaniyat” so‘zining kelib chiqishi…  

23.  Prezidentimizning 1994  yil 23 apreldagi  “Ma’naviyat  va ma’rifat” jamoatchilik  markazini 

tashkil etish to‘g‘risida”gi Farmonida markaz zimmasiga qanday vazifalar qo‘yilgan edi? 

 

24. Ma’naviy ehtiyojlarning yuksalishi qanday qonuniyatga binoan ro‘y beradi? 25. Kimlarni ma’naviy qashshoq, desa bo‘ladi? 

 

26. Mafkuraviy immunitet deganda nimani tushunasiz  

27. Bizga yot g‘oyalarga qarshi qanday kurashmoq lozim? 

 

28. Mustaqillikning ma’naviy zaminlari qaysilar?  

29. “Milliy ma’naviy qadriyatlar” deganda nimani tushunasiz? 

 

30. Vatan tuyg‘usi deganda nimani tushunasiz?  

31. “Demokratiya va ma’naviyat” nisbatlariga munosabatingiz qanday? 

 

32.Mafkuraviy tamoyillar sababli ro‘y berayotgan turli to‘qnashuvlarga O‘zbekistonning munosabati ,bu- 

33. O‘zbekiston o‘z tashqi siyosatida qanday huquqiy prinsplarga amal qiladi? 

34. “ Haqiqiy demokratiya darsxonasi”. Ushbu ibora quyidagi javoblarning qaysi biriga 

nisbatan ishlatilgan? 

35. Insonning hayotiy qarashlari shakllanadigan asosiy omil nima? 

36. O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimovning “Bizning yo‘limiz – 

demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va modernizatsiya jarayonlarini izchil davom ettirish 

yo‘lidir”mavzusida ma’ruzasida baxtli turmushning asosiy shartlari sifatida nimalar nazarda 

tutiladi? 

37. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yalpi yig‘ilishi  bo‘lib o‘tgan sanani 

aniqlang; 

38. Qachondan boshlab oilaga xalqaro miqiyosda keng e’tibor qaratila boshlandi

39. Xalqaro miqiyosda qaysi sana “Xalqaro oila kuni” deb e’lon qilingan?  

40. Oila mustahkamligi kimga bog‘liq? 

41. Abdurauf Fitratning “Oila” risolasida oila mustahkamligi nimaga asoslanadi deb ta’rif 

berilgan; 

42. Ma’no jihatdan bib-biri bilan bog‘langan iboralar berilgan qatorini toping; 

43. YUksak orzuga etishishning sharti va  garovi bo‘lgan omillar orasida hayotimizga ma’no-

mazmun beradigan omil qaysi javobda to‘g‘ri belgilangan? 

44.  Amir  Temur  haqida  aytilgan  g‘oyat  ibratli  rivoyatda  qanday  ajoyib  hikmatga  e’tibor 

qaratiladi? 

 

45.  Bugungi  kunda  mamlakatimizda  fuqarolar  yig‘inlari  va  o‘zini-o‘zi  boshqarish  organlari  – mahallalar soni qanchani tashkil etadi? 

 

46. Mustaqil O‘zbekiston Respublikasida "Amir Temur" ordeni bilan kimlar taqdirlanadilar?  

47.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi  faoliyatining asosiy prinsiplariga? 

 


48. EXHT insoniylik  mezonlari  bo‘yicha  konferensiyasi  Kopengagen kengashi  hujjati  qachon 

qabul qilingan? 

 

49. Yoshlarga oid davlat siyosatining maqsadi va qoidalari qaysi hujjatda o‘z aksini topgan?  

50.  Inson  huquqlari  sohasida  ishlab  chiqish  taklif  etilayotgan  milliy  harakat  dasturida  qanday 

chora-tadbirlar belgilanishi ko‘zda tutilgan? 

 

51.  Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi  qaysi  sohadagi  islohotlarni  amalga  oshirish  uchun  asos bo‘ldi? 

 

52.  Quyida  ko‘rsatib  o‘tilganlardan  mamlakatimizda  faoliyat  yuritayotgan  jamoatchilik markazini toping? 

 

53.  Mamlakatimizda  demokratik  yangilash  jarayonida  fuqarolik  istitutlarining  rolini kuchaytirish va fuqarolarning eng muhim sotsial – iqtisodiy muammolarini hal etishga qaratilgan 

qonun hujjatlarining soni qancha? 

 

54. O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining bosh matbuot nashri...  

55. O‘zbekistonda “Do‘stlik” ordeni bilan ... 

 

56.Qaysi yildan yurtimizda qatag‘on qurbonlarini yod etish keng nishonlana boshladi?  

57. Qaysi  yil  jahon  hamjamiyati  YUNESKO  homiyligi  ostida  Avestoning  2700  yilligini  keng 

nishonladi? 

 

58. 1991 yil 18 noyabrda ...  

59.O‘zbekiston Respublikasining mustaqillik sari tashlagan birinchi qadami – bu… 

60. O‘zbekiston Respublikasining “Mustaqillik Deklarasiyasi” qachon qabul qilingan? 

 

61. O‘zbekistonning “Mustaqillik Deklarasiyasi” nechta moddadan iborat?  

62.  Qachondan  boshlab  mamlakatimizda  Prezident  Farmoniga  ko‘ra,  21  mart  –  Navro‘z 

umumxalq milliy bayrami sifatida nishonlanadigan bo‘ldi? 

 

63.  “O‘zbekiston  Respublikasinig  Davlat  Mustaqilligi  asoslari  to‘g‘risida”gi  Qonuni  qachon qabul qilingan? 

 

64. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat gerbi to‘g‘risida”gi Qonuni qachon qabul qilingan?  

65. “Mahalla” so‘zi qaysi so‘zdan olingan? 

 

66. Qaysi yili “Obod mahalla yili” deb e’lon qilingan?  

67. Mamlakatimizda Amir Temur tavalludining 660 yilligi qachon nishonlangan? 

 

68. 1994 yil 24 oktyabrda Parijda YUNESKOning qanday mavzuda konferensiyasi o‘tkazildi?  

69. Qaysi xorijiy teatr sahnasida o‘zbek san’at ustalari Amir Temur tavalludining 660 yilligiga 

bag‘ishlangan konsert dasturini namoyish etdilar? 


 

70. O‘zbekiston Respublikasining birinchi ordenini aniqlang? 

 

71. 


Ma’lumki,  mustaqillikning  dastlabki  yillaridan  O‘zbekistonni  yangilash  va 

rivojlantirishning o‘z yo‘li to‘rtta asosiy negizga asoslandi. Ular nimalardan iborat edi? 

 

72.  Faqat eng kuchli, ta’sirchan, zalvorli fikrlargina...  

73. Dinlararo bag‘rikenglik deb nimaga aytiladi? 

 

74. “Millatni yo‘q qilish uchun uni qirish shart emas, uning madaniyatini, san’atini, tilini yo‘q qilsang bas, tez orada o‘zi tanazzulga uchraydi” - degan fikr kimga tegishli? 

 

75. O‘zbekiston Respublikasida ta’limning qaysi bosqichi majburiy?  

76.  Mahalliychilik  va  urug‘-aymoqchilikning eng  katta salbiy  oqibati  deganda  asosan  nimani 

tushunish kerak? 

 

77.  Respublikada ijtimoiy-demografik ahvolning muhim xususiyatlaridan biri nimada?  

78.Islom ekstremizmi va fundamentalizmi tushunchalari qanday? 

 

79.Buyuk davlatchilik shovinizmi va agressiv millatchilikning mohiyati nimada?  

80. O‘zbekiston Respublikasida qaysi mafkura davlat mafkurasi bo‘lishi mumkin? 

 

81. Ta’lim to‘g‘risidagi qonun nechta moddadan iborat?  

82.  Diniy ekstremizm nima? 

 

83. O‘zbekistonda nechta diniy konfessiya mavjud?  

84. Fan sohalarining asosiy tamoyillari va ustuvor qoidalari tashkil qiluvchi g‘oya bu... 

 

85.Ma’naviyatning  inson  va  jamiyat  hayotidagi  mohiyati  va  ahamiyatida  muhim  o‘rin  tutib, bugungi kungacha ham bahslarga sabab bo‘lib kelayotgan tushunchalar qaysilar? 

 

86.  Mamlakatimizda  Shahidlar  xotirasi  hiyobonida  Qatag‘on  qurbonlarini  yod  etish  kunining nishonlanib kelishi qaysi javobda to‘g‘ri keltirilgan? 

 

87.  Mamlakatimiz  hududida  YUNESKO  ro‘yxatiga  kiritilgan  qancha  moddiy  va  ma’naviy obidalar bor? 

 

88.  Xalqimizning  dunyoda  hech  kimdan  kam  bo‘lmasligi,  farzandlarimizning  bizdan  ko‘ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo‘lib yashashi uchun qaysi omillar beqiyos ahamiyat kasb 

etadi? 


 

89.  O‘zbekiston  Respublikasining “Davlat tili to‘g‘risida”gi Qonuni qachon  qabul qilingan va 

necha moddadan iborat? 

 

90.  Islom  ta’limotiga  ko‘ra  insonning  ma’naviy  ruhiy  kamolotiga  erishishi  qanday bosqichlardan iborat? 

 

91.  Hozirgi  zamon  zo‘ravonligi  va  tajovuzkorligining  yangi  ko‘rinishi  nimalarda  namoyon 

bo‘lmoqda? 

 

92. Alisher Navoiyning qaysi asarida ustoz haqida so‘zlar bayon etilgan?  

93.  Biz  jamiyatni  va  jamiyat  tafakkurini  yangilashning  quyidagilardan  qaysi  usullariga 

tayanamiz? 

 

94. Jamiyat rivojida ma’naviy va moddiy hayot munosabati qanday?  

95.  Manaviyatni shakllantiruvchi asosiy mezonlar qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? 

 

96.  Milliy  g‘oya  o‘z  tarkibida  qaysi  tushunchalarni  mujassam  etishi  qaysi  javobda  to‘g‘ri ko‘rsatilgan? 

 

97.  “Tarix  –  xalq  ma’naviyatining  asosidir”.  Prezident  Islom  Karimovning  ushbu  fikri  uning qaysi asaridan olingan? 

 

98. Istiqlol mafkurasining nazariy manbalari  

99. Axloqning jamiyat ma’naviy hayotiga ta’siri 

 

100. Milliy istiqlol mafkurasi nima?  

 

101. Mustaqil O‘zbekiston mafkurasi qanday nomlanadi?  

102. Mustaqil O‘zbekiston mafkurasining falsafiy-nazariy negizini nima tashkil qiladi? 

 

103. Ma’naviy ishlab chiqarish nima? 104. Ma’naviy muloqot nima? 

 

105. Ma’naviyatni qanday elementlari mavjud?  

106.“Dunyo  uchun  g‘am  yema,  xaqdin  o‘zgani  dema,  Kishi  molini  yema,  sirot  uzra  tutaro”. 

Ushbu misralar muallifi kim? 

 

107. Fuqarolarning vijdon erkinligi huquqi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi moddasida aks ettirilgan? 

 

108. “Turkiy guliston yoxud axloq” nomli asarning muallifi kim?  

109. Jadidchilarning asosiy g‘oyasi nimadan iborat bo‘lgan? 

 

110. Ma’rifatparvarlikning jamiyat taraqqiyoti haqidagi qarashlarini ajrating? 111. Axloqiy qadriyatlar nima? 

 

112. Eng oliy qadriyat nima?  

113. Markaziy Osiyolik alloma Abu Rayxon Beruniy insonga qanday izoh bergan? 

 


114. Ibn Sino gumanizmining mohiyati qaysi javobda ifodalanadi? 

 

115. Amir Temurning falsafiy qarashi qanday bo‘lgan ?  

116. Islom ilohiyotining muhim sohasi - musulmon huquqshunosligi qanday nomlanadi? 

 

117. Qarshi shahrining 2700 yilligi qachon nishonlandi?  

118. Vatan nima? 

 

119. Hadis nima?  

120. “Ma’mun akademiyasi”ning 1000 yilligi qachon nishonlandi? 

 

121. Ma’rifatparvar kim?  

122. Imom al-Buxoriyning 1225 yilligi tavalludi qachon nishonlangan? 

 

123. Totemizm nima?  

124. Shariat nima? 

 

125. Jamiyatni birlashtiruvchi bayroq bu –  

126. Islomdagi asosiy amaliy va marosimiy talablar qaysilar? 

 

127. Islom dinining nazariy va g‘oyaviy manbalari nima?  

128.  “Milliy  g‘oya:  O‘zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy  taraqqiyoti strategiyasi”  fani qachon ta’lim 

tizimiga joriy qilindi? 

 

129. “Ezgu fikr, ezgu so‘z va ezgu amal” g‘oyalari qaysi manbada ilgari surilgan?  

130. Milliy g‘oya fanining asosiy tushunchalari qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan: 

 

131. “Tarixiy xotirasi bor inson - irodali inson”, degan fikrni kim ilgari surgan?  

132. Quyidagilardan qaysi biri mafkuraning diniy ildizlariga kiradi? 

 

133.  Quyidagilardan  qaysi  biri  Vatan  ravnaqi  g‘oyasining  siyosiy-huquqiy  omillarini  tashkil etadi: 

134.  Fan  taraqqiyotining  samarasi,  ilmiy  kashfiyotlarning  natijasi  sifatida  paydo  bo‘ladigan, 

turli fan sohalarining asosiy tamoyillarini tashkil qiladigan fikrlar qaysi g‘oya shakliga kiradi? 

 

135. Quyidagilardan qaysi biri Yurt tinchligi g‘oyasining asosiy tamoyilariga kirmaydi?  

136.  G‘oyaning  mazmun  va  namoyon  bo‘lish  shakliga  u  ko‘ra  turlar  qaysi  qatorda  to‘g‘ri 

ko‘rsatilgan: 

 

137. Siyosiy partiyalar to‘g‘risidagi qonun qachon qabul qilingan?  

138.  Inson  ongi  va  tushunchalari  tizimida  hayot  haqidagi  falsafiy,  siyosiy,  huquqiy,  axloqiy, 

diniy,  estetik,  badiiy,  kasbiy  qarashlarni  maqsadli  shakllantirish  jarayoni  qaysi  tushunchada 

to‘g‘ri ko‘rsatilgan? 

 

139. Milliy g‘oyaning umumbashariy tamoyillaridan biri bu –  

140. “Immunitet” so‘zining ma’nosi nima? 

 

141. “Diling Ollohda, qo‘ling mehnatda bo‘lsin” g‘oyasi kim tomonidan ilgari surilgan:  

142. Milliy g‘oyaning quyidagi qaysi asosiy g‘oyalaridan birini “Murosa falsafasi” ham deyish 

mumkin? 

 

143 “Xizbut-tahrir” tashkiloti qachon va kim tomonidan tashkil etilgan?  

144. “G‘oyalar dunyosi va soyalar dunyosi” asarining muallifi kim? 

145.  Milliy  mafkura  xalqimiz,  avvalo  yoshlar  ongiga  singdirishda  qaysi  mafkuraviy  tarbiya 

sub’ektlarining ta’siri katta? 

 

146.  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  I.A.Karimovning  “Milliy  g‘oya  targ‘iboti  va ma’naviy-ma’rifiy  ishlar  samaradorligini  oshirish  to‘g‘risida”gi  PQ  451-sonli  qarori  qachon 

qabul qilingan? 

 

147. Toshkent shahri qaysi xalqaro tashkilot tomonidan “Islom madaniyati poytaxti” deb e’lon qilindi. 

 

148. Mafkuraviy poligon bu –  

149. O‘zbekiston Konstitutsiyasining 18-moddasida asosan qaysi g‘oya o‘z ifodasini topgan? 

 

150.  Kishilarning  tarixiy  birligi,  umumiqtisodiy  turmush,  til,  hudud  birligi,  madaniyat,  ong, ruhiyat uyg‘unligi va mushtarakligini ifodalovchi tushuncha qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? 

 

151.  Inson  tafakkurida  vujudga  keladigan,  ijtimoiy  xarakterga  ega  bo‘lgan,  ruhiyatga  kuchli ta’sir  ko‘rsatib,  jamiyat  va  odamlarni  harakatga  keltiradigan,  ularni  maqsad-muddao  sari 

etaklaydigan tushuncha bu – 

 

152.  Inson  ongi  va  tushunchalari  tizimida  hayot  haqidagi  falsafiy,  siyosiy,  huquqiy,  axloqiy, diniy,  estetik,  badiiy,  kasbiy  qarashlarni  maqsadli  shakllantirish  jarayoni  qaysi  tushunchada 

to‘g‘ri ko‘rsatilgan? 

 

153. Umrini o‘tab bo‘lgan g‘oya, aqida yoki mafkura taraqqiyot nuqtai nazaridan inkor etilishi natijasida yuzaga keladigan holat bu – 

 

154.  SHaxs,  millat,  davlatning  xilma-xil  shakllarda  namoyon  bo‘ladigan  mafkuraviy tajovvuzlar turli mafkuraviy markazlarning buzg‘unchilik  ta’siridan himoyalanganlik darajasini 

tavsiflovchi tushuncha bu – 

 

155.  G‘oyaviy  ta’sir  o‘tkazish  imkoniyatlarining  kengayishi  oqibatida  unga  Yer  yuzining barcha  mintaqalarida  mafkuraviy  kurash  umumbashariy  miqyos  kasb  etganini  ifodalvchi 

tushuncha bu – 

 


156.  “Turonim,  sendan  ayrilmoq  –  mening  uchun  o‘limim,  Sening  uchun  o‘lmoq  –  mening 

tirikligimdir” fikrini ilgari surgan jadid ma’rifatparlaridan biri bu – 

 

157. Quyidagilardan qaysi biri Vatan ravnaqi g‘oyasining ijtimoiy  omillarini tashkil etadi:  

158.  Voqelikdagi  muayyan  hodisalarning  umuminsoniy,  ijtimoiy-axloqiy,  madaniy-ma’naviy 

ahamiyatini o‘zida ifoda etuvchi tushuncha bu – 

 

159. Qaysi qatorda “Komil inson” g‘oyasining asosiy tamoyillaridan biri to‘g‘ri ko‘rsatilgan?  

160.  “Milliy  va  umumbashariy  qadriyatlarning  uyg‘unligi”  qaysi  asosiy  g‘oyaning  tamoyiliga 

mansub? 

 

161.  Qaysi  qatorda  “diniy  bag‘rikengnlik”  g‘oyasining  asosiy  tamoyillaridan  biri  to‘g‘ri ko‘rsatilgan? 

 

 162.  Millatning  o‘tmishi,  buguni  va  istiqbolini  o‘zida  mujassamlashtirgan,  uning  tub 

manfaatlarini va maqsadlarini ifodalab, taraqqiyotga xizmat qiladigan ijtimoiy g‘oya shakli bu – 

 

163. Ozodlik, mustaqillik, adolat, tinchlik g‘oyalari qaysi qatordagi g‘oya shakliga mos keladi?  

164. Mafkuraviy plyuralizm deganda nimani tushunasiz? 

 

165.  Tartibga  solingan,  yaxlit  ongli  tizimga  aylantirilgan  bilim,  tasavvur  va  g‘oyalar  majmui nima? 

 

166.  “Tarbiya  biz  uchun  yo  hayot  -  yo  mamot,  yo  najot  -  yo  halokat,  yo  saodat  -  yo  falokat masalasidir” degan fikrning muallifi kim? 

 

167. Mafkura tushunchalarining falsafiy shakllari va ko‘rinishlari bu –  

168.  Odamlarni  muayyan  g‘oyaga  ishontirish,  shu  g‘oya  atrofida  uyushtirish,  g‘oyaviy 

tarbiyalash, g‘oyaviy immunitetni shakllantirish, harakat dasturi bo‘lish mafkuraning asosiy - 

 

169.  Mafkuraviy immunitetni hosil qiluvchi omillar qaysi? 170. Quyidagilardan qaysi biri Vatan ravnaqi g‘oyasining ma’naviy omillarini tashkil etadi: 

 

171. Milliy mafkuramizning bosh strategik maqsadi nima?  

172. Boshqa millatlarni  mensimaslik va o‘z millatining ularga nisbatan ustunligini asoslashga 

qaratilgan g‘oyaviy nazariy qarashlar tizimi – 

 

173. BMT ga a’zo davlatlar yilning qaysi kunini Xalqaro bag‘rikenglik kuni sifatida nishonlab keladi? 

 

174. Milliy g‘oyaning tarixiy ildizlari qaysi?  

175. Quyidagilarning qaysi biri milliy istiqlol mafkurasining asosiy g‘oyasi emas 

 

176. O‘zbekistonda fuqaro tarbiyasi qanday yo‘llar bilan amalga oshirilmoqda?  

177. “Ezgu fikr, ezgu so‘z va ezgu amal” g‘oyalari qaysi manbada ilgari surilgan? 

 

178. Milliy g‘oya fanining asosiy tushunchalari qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan:  

179.  Quyidagilardan  qaysi  biri  Vatan  ravnaqi  g‘oyasining  siyosiy-huquqiy  omillarini  tashkil 

etadi: 

 

180. Quyidagilardan qaysi biri mafkuraviy tarbiyaning shaxsiy omillarini ifoda etadi?  

181. Quyidagilardan qaysi biri mafkuraning dunyoviy ildizlariga kiradi? 

 

182.  “Biz  kim  mulki  Turon,  amiri  Turkistonmiz,  biz  kim  millatlarning  eng  ulug‘i  -  Turkning Bosh bo‘g‘inimiz” degan fikrning muallifi kim? 

 

183. Quyidagilardan qaysi biri mafkuraning falsafiy ildizlariga kiradi?  

184. Muayyan millat  vakillari  uchun zarur va  ahamiyatli,  aziz va ardoqli bo‘lgan, manfaat  va 

maqsadlariga xizmat qiladigan ma’naviy boyliklar, amallar, tamoyillar, g‘oyalar va me’yorlar bu 

– 

185. Qaysi qatorda “Komil inson” g‘oyasining asosiy tamoyillaridan biri to‘g‘ri ko‘rsatilgan?  

186.  G‘oyaning  mazmun  va  namoyon  bo‘lish  shakliga  ko‘ra  turlar  qaysi  qatorda  to‘g‘ri 

ko‘rsatilgan: 

 

187. Milliy istiqlol g‘oyasining umumbashariy tamoyillaridan biri bu –  

188. Quyidagilardan qaysi biri g‘oyani amalga oshiruvchi sub’ektlar sirasiga kiradi? 

 

189. Mafkuraviy plyuralizm deganda nimani tushunasiz?  

190. Mafkuraviy jarayonlarning globallashuviga ta’sir etuvchi omillarni aniqlang 

 

191. Hozirgi davrda mafkuraviy jarayonlar qanday xususiyatlarga ega?  

192.  Millatning  o‘tmishi,  buguni  va  istiqbolini  o‘zida  mujassamlashtirgan,  uning  tub 

manfaatlarini va maqsadlarini ifodalab, taraqqiyotga xizmat qiladigan ijtimoiy g‘oya shakli bu – 

 

193.  Qaysi  qatorda  “Xalq  farovonligi”  g‘oyasining  asosiy  tamoyillaridan  biri  to‘g‘ri ko‘rsatilgan? 

 

194. O‘zlikni anglash yuzasidan aytilgan quyidagi fikr qaysi mutafakkirning qalamiga mansub?  “El netib topqay menikim, men o‘zimni topmamon” 

 

195.  Xalqimizning  qadimiy  tarixiy  merosi,  milliy-ma’naviy  qadriyatlarini  o‘zida  mujassam etgan asar qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? 

 

196.  Jamiyat,  davlat  yoki  xalq,  millat  yoki  elat  taqdiriga  xavf  solib  turgan,  fojiali  oqibatlarga olib kelishi mumkin bo‘lgan mafkuraviy xavf-xatarlar majmui bu – 

 

197.  Fan  taraqqiyotining  samarasi,  ilmiy  kashfiyotlarning  natijasi  sifatida  paydo  bo‘ladigan, turli fan sohalarining asosiy tamoyillarini tashkil qiladigan fikrlar qaysi g‘oya shakliga kiradi? 

 


198. Ozodlik, mustaqillik, adolat, tinchlik g‘oyalari qaysi qatordagi g‘oya shakliga mos keladi? 

 

199.  Qaysi  qatorda  “diniy  bag‘rikengnlik”  g‘oyasining  asosiy  tamoyillaridan  biri  to‘g‘ri ko‘rsatilgan? 

200. Milliy mafkuraning shakllanishida kimlarning manfaatlari yuzaga chiqishi kerak? 

 

201. Shaxs, ijtimoiy guruh, millat, jamiyatni turli zararli g‘oyaviy ta’sirlardan xizmat qiladigan g‘oyaviy – nazariy qarashlar va qadriyatlar tizimi bu – 

 

202. Shaxs, millat, davlatning xilma-xil shakllarda namoyon bo‘ladigan mafkuraviy tajovvuzlar turli mafkuraviy markazlarning buzg‘unchilik ta’siridan himoyalanganlik darajasini tavsiflovchi 

tushuncha bu – 

 

203. “Tarixiy xotirasi bor inson - irodali inson”, degan fikrni kim ilgari surgan?  

204. Quyidagilardan qaysi biri mafkuraning dunyoviy ildizlariga kiradi? 

 

205. Baynalmilal madaniyat markazi qachon tashkil etilgan?  

206.  Prezident  Islom  Karimovning  “Yuksak  ma’naviyat  –  engilmas  kuch”  kitobining  1-bobi 

qanday nomlangan? 

 

207.  Prezident  Islom  Karimovning  “Yuksak  ma’naviyat  –  engilmas  kuch”  kitobining  2-bobi qanday nomlangan? 

 

208.  Prezident  Islom  Karimovning  “Yuksak  ma’naviyat  –  engilmas  kuch”  kitobining  3-bobi qanday nomlangan? 

 

209.  Prezident  Islom  Karimovning  “Yuksak  ma’naviyat  –  engilmas  kuch”  kitobining  4-bobi qanday nomlangan? 

 

210.  Prezident  Islom  Karimovning  “Yuksak  ma’naviyat  –  engilmas  kuch”  kitobining  1-bobi qanday bo`limlardan iborat? 

 

211.  Prezident  Islom  Karimovning  “Yuksak  ma’naviyat  –  engilmas  kuch”  kitobining  2-bobi qanday bo`limlardan iborat? 

 

212.  Prezident  Islom  Karimovning  “Yuksak  ma’naviyat  –  engilmas  kuch”  kitobining  3-bobi qanday bo`limlardan iborat? 

 

213.  Prezident  Islom  Karimovning  “Yuksak  ma’naviyat  –  engilmas  kuch”  kitobining  4-bobi qanday bo`limlardan iborat? 

 

214.  Prezident  Islom  Karimovning  “Yuksak  ma’naviyat  –  engilmas  kuch”  kitobida  ma`naviy jasorat sohiblari deb e`tirof etilgan shaxslar to`g`ri ko`rsatilgan qatorni toping. 

215.  “Yuksak  ma’naviyat  –  engilmas  kuch”  kitobida  inson  hayotidagi  moddiy  va  ma`naviy 

olam nimaga qiyoslangan? 

 

216.  Prezident  Islom  Karimovning  “Yuksak  ma’naviyat  –  engilmas  kuch”  kitobida  ma`naviy jasorat sohiblari deb e`tirof etilgan shaxslar to`g`ri ko`rsatilgan qatorni toping. 

 


217.  Prezident  Islom  Karimovning  “Yuksak  ma’naviyat  –  engilmas  kuch”  kitobida  ma`naviy 

jasorat sohiblari deb e`tirof etilgan shaxslar to`g`ri ko`rsatilgan qatorni toping. 

 

218.  Prezident  Islom  Karimovning  “Yuksak  ma’naviyat  –  engilmas  kuch”  kitobida  ma`naviy jasorat sohiblari deb e`tirof etilgan shaxslar to`g`ri ko`rsatilgan qatorni toping. 

 

219. Prezident Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch” kitobida yozilishicha “inson qalbiga yo`l avvalo … boshlanadi”. Nuqtalar o`rnini to`ldiring. 

 

220. Nechanchi yil Toshkentda Amir Temur haykali ochilgan?  

221. 1996 yil  O`zbekistonning qaysi shaharlarida Amir Temur i o`rnatilgan? 

 

223. Prezident Islom Karimovning  “Yuksak ma’naviyat  – engilmas kuch” kitobida  keltirilgan quyidagi fikrlar kimga nisbatan aytilgan? 

“Agar  bu  ulug`  zotni  avliyo  desak,  u  avliyolarning  avliyosi,  mutafakkir  desak, 

mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultonidir”. 

 

224. Shavkat Mirziyoyevning Konstitutsiyaning 24  yilligi tantanali marosimidagi ma`ruzasida 

keltirilgan:  “Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bo‘lishi, baxtli bo‘lib izzat-

hurmat  topishi,  jahongir  bo‘lishi  yoki  zaif  bo‘lib  xorlikka  tushishi,  baxtsizlik  yukini  tortishi, 

e’tibordan  qolib,  o‘zgalarga  tobe  va  qul,  asir  bo‘lishi  ularning  o‘z  ota-onalaridan  bolalikda 

olgan tarbiyalariga bog‘liq”, so`zlari kimga tegishli? 

 

 
Download 213.52 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling