mapasalamanca2003.pdf [San Miguel del Robledo]


Download 0.78 Mb.
bet1/3
Sana14.08.2018
Hajmi0.78 Mb.
  1   2   3

700

700

600

600

1400

1300

1000

1200

1100

1100

1000

900

900

900

800

800

800

800

800

800

800

700

700

1100

1000

800

800

800

800

700

800

700

800

700

800

700

900

900

900

900

900

900

800

800

800

800

800

800

800

900

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

900

800

800

800

800

800

800

900

900

900

1000

1000

1000

1100

1000

900

1000

900

900

900

900

900

900

900

900

1000

900

900

1000

900

900

900

1000

1100

1200

900

900

1000

1000

1100

1000

900

900

1000

900

800

1200

1200

1100

900

1100

1300

1200

1200

1000

900

1000

900

1000

1000

1100

900

1000

1000

1100

1200

1100

900

1200

1000

900

900

800

900

800

900

800

1500

1700

900

700

800

700

800

500

600

900

600

700

600

600

500

700

500

800

900

600

500

600

700

900

600

600

700

500

800

800

600

700

800

600

1000

900

900

700

800

800

600

700

1100

800

800

700

1000

1000

1200

1400

1300

1600

1800

2000

2200

2100

1900

2300

1900

1800

1400

600

1000

800

900

700

1300

1300

1400

900

1000

1100

1200

700

1400

1500

1000

800

800

700

800

700

800

800

800

800

900

800

900

1000

1100

900

1100

1400

1200

1400

1100

500

500

700

700

500

700

600

600

800

1100

1000

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

600

700

500

400

700

800

800

800

700

800

800

1100

1000

1100

900

1000

1100

900

900

1000

700

700

700

700

600

700

700

700

700

600

600

500

700

700

600

500

600

500

500

500

600

500

700

300

400

600

600

500

700

600

700

700

700

700

900

800

800

800

800

700

700

600

600

700

600

400

700

500

700

600

400

300

700

600

500

300

400

600

500

300

600

700

700

700

500

400

400

1200

700

400

400

200

500

300

300

500

400

500

1100

1100

900

600

C

a be

z a

Ayo.

de

Ropinal

V

a

l d

e

la

h

ig

a

l

R

ive

ra

d

e

la

s

C as

as

B

lan

ca

A

yo. d

e

C antarra

na

s

A

yo

.

de

l Co

A

yo

.

d

e

V

al

d

e

g

ui

le

ra

R

io

se

c

o

S auc

era

Tum

ba

fra

ile

s

M

an

ie

l

A

yo

.

C

a

m

p

o

c

e

r

r

a

d

o

M

a

drie

ga

Vist

a

H

e

rm

os

a

Ancho

G

ira

ld

o

AGU

ED

A

M

ad

rie

gu

e

Riv

era

B

o

d

ó

n

G

ua

da

ñ

a

M

igu

e

l

Serra

dillo

A G

U

E

DA

N

ava

ce

rve

ra

A

yo

.

A

g

a done

s

M

a

y

a

s

A

yo

. d

e

C

an

ta rra

na

s

Ayo.

d el

Co

lo

d

re

ro

B

u

r

g

u

illo

s

A

y

o

.

de

la

V

e

g

a

de

l

C

a

b

a

llo

V

eg

as

Chic

o

Río

M

o

st

e

v

il

Frío

Prado

Alvaro

C ode

sal

Rivera d

e l Se

stil

R

iv

er

a

de

la

A

la

m

ed

illa

A yo.

d e

M artín

Rodrig

o

Ayo

. del Ba rdal

Ay

o.

del

E spinar

Mo

lin

illo

R

ol

lo

so

A

rro

y

o

de

R

e

g

u

e

so

la

La

dr

ó

n

M

e

n d

ig o

s

A rgan

za

V

a

ll

e

Ayo

.

d

e

la

s

N

a

va

s

R

t

o

.

d

e

lo

s

Z

o

rr

o

s

+ +

+

+

+ +

+

+

+ + +

+

+

+

+

+ +

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+

+

+ + + + + + + + +

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+ +

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

S

IE

R

R

A

D

E

LA

AL

BE

RC

A

0,6


0,5

0,8


3,7

2,8


3,1

5,5


8,9

10,7


3,8

4,5


4,7

3,8


6,3

8

4,6

4,8


3,6

4,7


6,8

5,6


4,5

7,8


3,8

0,8


3,

5

0,56,6

3

2,72,5

4,2


2,6

4,2


10,2

1,5


1,5

2,5


2

5,6


6,5

3,2


7,9

3,9


3,9

2,2


1,6

2,8


2,5

3,6


3,5

4,7


0,7

2,2


2

4,7


4,1

2,8


1,6

2,4


3,3

4,9


6,6

5,5


0,9

4,7


1,7

3,8


1,8

6,4


6,6

0,6


2,5

1,1


2,5

4,6


5,1

2,8


8,6

8,4


8,2

5

1,75,3

3,3


5,4

8,6


4,6

1,4


4,3

1,6


6,2

4,1


5,1

4,4


7,4

1,6


6,6

8

44,6

4,7


2,9

2

3,26,7

1,6


5

4,8


6,3

2,6


1,8

7,3


3,6

2,5


3,8

1,9


3,4

2,2


6,5

22

5,31,8

1,9


1,4

6,8


1,9

2,5


4,4

3,4


4,8

4,1


1,5

9,3


7,4

2,7


1,2

4,6


1,9

1,5


5,5

12,2


2,8

1,2


3,5

1,7


7,1

0,4


5,9

3,5


4,6

2,8


1,5

3,7


3

4

3,73,8

6,4


8,5

9,1


1,8

0,8


9,7

9,5


6,7

9,9


9,9

9,9


2,7

5,8


5,3

4,8


4,7

3,5


5,2

3,5


10

1,5


0,6

3

2,24,7

4

9,15,6

5,5


2,8

8,1


6,9

6,1


2,4

5,7


2,8

2,5


3,5

4,9


3,8

3

1,81,2

6,2


6

3,4


0,7

4,6


4

3,8


3,4

4,5


8,5

6

8,94

3,1


1,9

1,8


4,6

1,8


5

7,8


16,6

11,1


3,1

7,8


7,9

0,8


4

3,6


5,2

7,5


6,5

2,2


6,2

7

0,88

4,2


5,2

4

2,96,4

10,6


2,1

2

14,56,9

6

7,60,7

6,1


4

4,2


3,6

3

1,16

3,7


8,5

2,6


7,6

1,9


3,2

0,8


3,8

6,3


0,7

6,5


11,1

6,5


5,8

4,3


4,2

10,3


3,5

1,4


2,2

5,4


3,9

1,9


4,1

4,7


5,7

3,6


0,4

6,2


6,2

7

7,78

1,8


4,7

4,6


2,7

11,6


14,3

5

2,22,2

0,6


2,8

3,3


3,9

1,4


5,9

4,1


1

1,9


3,1

4

5,70,9

2,5


7

4,9


1

1,8


1,9

2

2,51

5

54,6

1,6


2,8

2,3


4,4

4,7


5

1,2


0,8

2

1,71,6

1,8


6,7

1,8


1,8

3,7


9

5,3


3,7

1,1


2,3

3

63,1

2,8


3,2

6,5


0,9

3,6


5,5

2,2


2,4

6,3


3,7

5,3


6

1,8


4,1

1,6


4,8

3

3,38,3

2

3,65,3

2,6


2,8

0,4


0,3

2,3


11,5

3,4


4,9

3,1


7,7

7,7


6,4

5,5


3,5

7,7


7,8

2,6


1,8

7,3


3,3

3,7


2,1

5,9


2

4,1


4,1

2,4


1,4

3,7


4,5

5,8


1,7

5,6


1,6

2,3


8,8

1,8


1

4,6


7,5

4,4


2,8

7,8


5,9

5,4


3,9

1,5


1,5

3,8


6,7

1,8


7,3

3,5


3

6,9


4,4

6,2


0,9

4,3


3

4,3


3,7

7,2


6

6,3


6

8,5


7,5

4,

71,7

1,5


7

2,8


2

9,9


3,7

8,1


6

8,3


5,3

10,8


4,5

0,7


4

2,5


7,9

10,3


6,6

8

2,25,5

10,5


4,3

7,6


7,7

6

3,54,5

1,8


4,1

7

2,14,1

3,7


4,5

4

4,74,2

4,

32,2

1,6


4,8

0,6


5,6

5,7


4,7

3,5


6,1

6,3


0,6

5,8


5

10,6


5,3

10

2,61,7

5,4


15,1

11

24,3

4,1


6,5

4,2


10,3

6,5


3,9

5,1


8,6

3,2


1,3

1,3


0,9

8,4


1,3

6,9


7,31

3,3


0,5

0,6


2,9

0,5


3,7

0,4


8

8,8


8,9

6,8


7,9

5,9


6

0,3


4,9

9

5,13,6

2,7


5,1

3,8


4,1

1,8


3,1

6,8


2,5

2,1


4,3

3,1


8,9

3,9


3,7

2,6


5

6,2


8,9

4,6


9

4

6,312

4

20,5

6,5


8

9,5


3

11,4


7,8

3,7


6,9

5,1


4,9

7,4


12,1

9,3


1,9

2,6


3,2

8,7


8,5

8,2


0,8

4,2


4,1

6,6


2,7

4,3


8,2

3,3


3,6

5,9


4,6

5,7


0,2

4,5


0,2

16,1


11,1

22,6


5,7

15,3


11,2

5,1


6,1

4,9


11

6

4,63

2

1,50,7

4,7


5

8,3


6,3

2,3


2

6,8


7,9

4,3


4

2,3


5,7

6

5,80,8

4

6,311,7

7,4


1,5

13,


5

3

4,45

5,5


4,5

5,4


1,8

6,3


7,6

5,6


3,6

2,7


0,8

4,3


5

4,4


13,

3

4,84

5,4


5,6

11,3


1,3

3

311,6

3,5


2,7

2,4


2,4

1,6


3,8

3,6


2,4

4,5


0,5

4,5


16

5,4


5

4,4


6,7

2

6,31,

1

2,65,3

10,8


4

0,7


5,3

7,8


1,4

2,6


3

11,4


18,1

0,8


2,6

4,9


9,2

2,8


3,3

7,4


9,6

6,3


4,1

8,5


7,1

16,4


7,2

10,8


10,2

7,5


7

10,2


7,4

5,2


4,4

1,5


5,1

1,8


5,7

3,9


2,1

2,1


1,3

9,8


3,8

6

2,42

4,5


4,2

2,8


11,3

1,5


2

11,3


0,7

3

2,47,2

2,9


4

0,5


1

12,7


3,1

1,7


8,7

16,9


12

5,2


2,9

3,6


8,7

11,8


6,3

6

10,55,1

6,5


6,5

7,1


5

13,8


11,6

1,9


7

4,5


5,3

6,8


1,2

6,6


5

3,9


3,6

2,1


3,4

0,8


12

3,7


1,3

5,6


2,8

8,5


3,6

2,4


5,5

4,5


8,7

4,6


3,5

1,4


10,3

3,9


3,8

6,2


9,8

4

41,4

1,4


10,5

6,1


4,5

6,1


SAN FELICES DE

LOS GALLEGOSA

y

o

.

d

e

P

ra

d

o

d

e

l

V

a

ll

e

]

]]

]

]]

]

]]

]

]]

]

]]

]

]]

]

]]

]

]]

]

]]

]

]]

]

]]

]

]]

]

]]

]

]]

[

[[

[

[[

[

[[

[

[[

[

[[

[

losP

e l

i l l

a

A

yo

d

e

Rto.

del

Largo

A y

o .

Regalina

A y o .

d e

I z c a l a

A

y

o

.

de

S.

Cristòbal

A

yo.

de

l a

Cruz

A

y o

.

d e

l

P e

s e

b r

e

A y o .

d e

la

Reguera

A y o .

de

A y o

.

d e

V a l

d e m

o r o

A

y o

.

d e

R ì o

A

yo.

de

l a

R

e g

u e

r a

R

ì o

P

o

v e

d

a

A

yo.

de

Rio

l o

bos

A

yo.

del

Pes

c

ad

o

R ìo

M

a

zo

r e

s

A

yo.

de

la

G

a r

d a

A

y o

.

l l

a

V

al

de

g

o

Ayo.

de

Lomos

RIO

AL

AG

O

N

Ayo.

de

los

Ayo.

de

Palacios

Ayo.

de

Cimeros

San

tos

Ayo.

de

Santa

A

yo.

de

Navalcuervo

A

yo.

de

Ribera

la

Rìo

Alnd

iga

Regato

del

Chivarro

RIO

A

y o

.

d e

M a

rt í n

P è

rez

A yo

.

d e

V e l e

l l a s

A

y

o

.

de

L a

r ro

d r i g o

Rìo

Gudìn

Regato

d e

P

a d

i e

r n

o s

R ì

o

Gr

a

n de

R ì o

d e

R e v

i l l a

R e gato d

e

B l asc

o S

a n ch

o

C a

n a

l

E j

e m

e

y G

a l

i s

a n

c h o

C a

n a

l

de

la

Maya

A y o.

d e

Fue

nte

A

y

o

.

del

Zur

guen

Rivera

de

ar

ga

be

te

C a n a l

d e

gon

V

i ll

a

zalo

A y

o .

d

e

l

V

a

lle

R

e

g

a

t

de

la

So

la

na

A

yo.

d e

l o s

H

o

y

o

s

C a

n a

l

d e

B a

b i l a

f u e

nt e

Canal

de

Villoria

B

a

b

ila

fu

e

nt

e

A

yo.

del

A

yo

.

de

V

a

lle

la

rg

o

A

yo.

del

M

o

n

o

Ayo.

del

Regero

Rivera

de

Zama

yòn

Ayo.

de

Carralafuente

A

yo.

de

la

C

a

n

ò

n

ig

a

M

in

in

e

Rìo

Rìo

M

az

o

re

s

Ayo.

del

Moli

no

Rto.

del

Junca

rejo

A Z U D   D E

RIOLOBOS

Ayo.

de

la

Encina

Ayo.

de

la

Vega

A

yo.

de

V

a

lh

o

n

d

o

Valm arìn

Li

èb

ana

de

Florid

a

de

Canal

A

yo.

del

Soto

Canal

de

Ayo.

V

al

cue

vo

de

Ca

ñed

o

Rto.

Merdero

Ri

vera

de

G

u

d

in

o

Rive

ra

d e

la

Va

lm

uz

a

Rìo

Sangusìn

Ayo .

de

las

Quilamas

Ayo .

de

San

Be

nito

Ayo .

de

la

Pa

lla

Ay

o .

del

Cubo

de

Rivera

Ch

ic

a

R

ìo

S

e

co

la

E

sp

in

e

ra

To

ril

es

Re

ga

to

de

la

R

iv

e

ra

Ch

ico

A

yo

.

d

e

la

Canal

del

Al

ma

r

Canal

de

l

Alm

ar

Rìo

A

l

ma

r

E M B A L S E   D E

V I L L A G O N Z A L 0

R

I O

T

O

R

M

E

Alma

r

Rto.

del

Valle

A

y

o

. d

e

V

a

ld

e

yu

st

e

Río

Rìo

Za

m

pn

R

ìo

Gam

o

la

P

o

rra

Ayo

.

de

Arganza

A

yo.

de

Neg

rillos

Varaza

s

Río

Fr

ìo

A

y

o

S

e

rv

ó

n

Rìo

de

H

om

br

e

Franc

ia

S.

Pedro

A

LA

GON

Ayo.

de

A

yo

.

Carnicero

E M B A L S E   D E

S A N TA  T E R E S A

TO

R

M

E

S

d

e

H

om

br

e

Rìo

del

Barqu

ill

A

yo.

Rìo

V

a

lv

a

ne

ra

RIO

Regamòn

d o

V

al

lm

uc

in

a

P

iz

ar

roso

( 1 . 9 6 5 )

( 1 . 9 6 0 )

R

ío

Ro

d

e

ro

Valtorneros

T a ri e g o

Rìo

Margañàn

Cuerpo

G

u

a

re ñ

a

Presa de

Béjar (1940)

Samasa

EMBALSE DE

BEJAR (1990)o

C

.

A

y o

.

M a r c h a g ó n

R e

g a t

o

d e

Rambla

Sardón

del

A y

o .

d e

R a m

a j a l

A y o.

d e l

C o r z o

de

l a s Cabezas

d e

R t o

.

R i v

e r a

d e l

Va

d o

R i v e

r a

d e

A y o

.

d e

R i v

e r a

de

Catalina

A y

o .

d e

R

í o

de

la

A

yo.

d

e

d e

Río

de

l a s

U c e

s

A y

o .

d e

l

A

yo.

d e

l a

N

a

v a

A

yo.

d

e

A

yo.

de

la

Río

RIO

de

Froya

Río

Ayo.

Ayo.

del

Espinacal

Río

Yeltes

RIO

A

yo.

Prado

del

Toro

A

yo.

Granizo

Ayo.

Coldican

Ayo.

A

yo.

de

la

Ayo.

de

A

yo.

de

Río

Ayo.

Ayo.

de

Albericocas

de

Rivera

Yeltes

Río

A

yo.

de

Río

Gavilanes

Ayo.

de

Ayo.

L A G U N A  D E

L A  C E R V E R A

de

Rivera

Ayo.

del

Morel

Rivera

de

Campos

C

arnicer os

Camac

es

Río

A

yo

.

d

e

la

Z

a

c

e

a

Ayo.

Tere

s

a

A

GU

ED

A

RIO

D

U

E

R

O

RIO

A

GU

E

D

A

Ayo.

Gra

n de

de

Rivera

la

R

e

corva

de

Dos

Casas

R

iv

e

ra

Río

T

urones

Río

T

u

ro

n

e

s

Ayo.

del

Fr

es n o

de

Mimbre

Riv e

ra

de

G

a

lle

g o

s

R

iv

e

ra

R

iv

e

ra

del

C

a

m

p

o

A

yo.

de

l

Ta

pado

A

yo.

de

M

a

n

z

a

n

ill

o

R

iv

e

r

a

de

A

za

b a

del

C

an

a

l

Ag

ue

da

A

yo.

de

las

de

Ledin

C

alz

adas

A

yo.

de

San

RIO

de

A

yo.

de

El

A

yo.

de

Ayo.

San

Rivera

del

RIO

de

Río

Río

de

Río

Río

de

las

Agadón

Río

Río

A

yo.

de

A

yo.

de

Ayo.

A

yo.

del

Ayo.

del

A

yo.

Santo

Regato

Rubioso

A

yo.

G

ra

n

d

e

A

y

o

.

A

yo.

A

tal

ay

a

de

la

Ayo

.

Bend

ec

id

a

EMBALSE DE

AGUEDA (1.931)

A

yo.

del

A

g

u

a

b

la

n

c

a

Río

Río

Gavilanes

Ten

eb

rilla

Río

Morasverdes

Río

Y

eltes

LAGUNA

DEL

CRISTO

Ayo.

del

Z

a

rz

oso

Río

Maillo

A

yo.

de

Z

ar

ez

o

s

ill

o

A

yo.

de

la

B

a

rr

an

c

a

Río

RI

O

H

U

E

B

R

A

Oblea

Ayo.

Rto.

Rto.

de

Río

A

yo.

de

R

i v

e

ra

V

il

la

s

e

c

o

E M B A L S E   D E

A L M E N D R A

( 1 . 9 7 0 )

R

i v

e

r a

d e

P

a

s

a

d

o

ra

E M B A L S E   D E

A L D E A D AV I L A

( 1 . 9 6 3 )

R I

O

D U

E R

O

E M B A L S E   D E

S A U C E L L E

( 1 . 9 5 6 )

Muelle Fluvial

Vega Terrón

RIO

RIO

Ayo.

de

EMBALSE DE GABRIEL Y GALAN

l a

G

ran

ja

la

A y o

.

d e

P

ue

n t

e s

A

y

o

.

d e

la

P

re

s

a

A

y

o

.

d

e l

A

y

o

.

d

e

la

V

e

g

a

A y o .

V

alhondo

Ayo

. de

la

Ca

ña

da

G

A

yo.

d e

l

Juego

A

yo.

d e

los

Ayo.

Ayo.

Honda

la

F

u

en

te

A

y

o

.

d

e

la

s

F

u e

n

te

s

Riv

e

r a

Cab e z a

P

ic

ó

n

R

i v e ra

l o s

R

ío

d

e

l

V

il

la

r

de

del

Zorita

V a l l e

S a

n ta

V

i l l a muer

t o

C

e

r a

R

e

tu

e

rt

a

Ay

o.

d

e

P

ue

nte Grande

A

y

o

.

d

e

lo

s

H

a

ce

s

Cam

a ces

HU

E

RRA

Riv

e

ra

P ozo

M

org

aez

C

am

pild

u

er

o

C

a

s

a

le

s

P

icó

n

H

U

EB

R

A

T

O

RM

E

S

V

al

de

sp

in

o

de

Ayo.

Honda

Caña

G

a

m

o

A

Z

A

M

O

R A


Download 0.78 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling