Ma’ruzaning maqsadi: Ma’ruzaning maqsadi


Download 0.98 Mb.
Sana10.06.2019
Hajmi0.98 Mb.Ma’ruzaning maqsadi:

 • Ma’ruzaning maqsadi:

 • Suvo’tlarining tuzilishi, klassifikatsiya, ko’payishi va axamiyati. Zamburug’larning tuzilishi, oziqlanishi, klassifikatsiyasi, ko’payishi, zarari va ahamiyati. Lishayniklarning tuzilishi, xillari, ko’payishi va ahamiyati haqida tushuncha berish.Ma’ruzaning rejasi:

 • Ma’ruzaning rejasi:

 • 1.Suvo’tlarining tuzilishi

 • 2.Suvo’tlarining yashash sharoiti

 • 3.Suvo’tlarining klassifikatsiyasi

 • 4.Suvo’tlarining ko’payishi

 • 5.Suvo’tlarining kelib chiqishi

 • 6.Suvo’tlarining ahamiyati

 • 7.Zamburug’lar tuzilishi

 • 8.Zamburug’larning oziqlanishi

 • 9.Zamburug’larning klassifikatsiyasi

 • 10.Zamburug’larning ko’payishi

 • 11.Zamburug’larning kelib chiqishi

 • 12.Zamburug’larning zarari va ahamiyati

 • 13 Lishayniklarning tuzilishi va xillari

 • 14 Lishayniklarning ko’payishi

 • 15 Lishayniklarning ahamiyati • SUVO’TLARI -Vodorsli

 • Suvo’tlari morfologik jihatdan juda xilma-xil bo’lib, ular orasida mikroskopik bir hujayralilar bilan bir qatorda bir necha o’n metrga boradigan vakillari ham bor. Suvo’tlari tana holatida yashaydigan o’simliklar, ularda ildiz, poya, barg bo’lmaydi. Biroq ba’zi vakillarning tanasi – tallomi birmuncha murakkab tuzilgan bo’lib, tanasi ayrim qismlarga ajralgan. Suvo’tlarining hujayrasi tashqi tomondan qattiq devor bilan qoplangan. Hujayra sitoplazmasi devor atrofida joylashgan bo’lib, hujayrani to’ldirib turadi. Hujayrada bitta yoki bir nechta mayda vakoulalar mavjud. Yadroning soni ham bir yoki bir nechta bo’lishi mumkin. Hujayradagi xromatoforlarda pigmentlar saqlanadi. Xromatoforning shakllari turli–tuman: plastinkali, spiral, lentasimon, to’rsimon, yulduzsimon.Suvo’tlari chuchuk suvlarda, dengiz va okeanlarda, zax yerlarda yashaydi. Ularning ko’p miqdorini tashkil etuvchi mikroskopik to’dasi erkin suzib, fitoplankton hosil qiladi. Suvda yashaydiganlari 3 guruhga bo’linadi:

 • Suvo’tlari chuchuk suvlarda, dengiz va okeanlarda, zax yerlarda yashaydi. Ularning ko’p miqdorini tashkil etuvchi mikroskopik to’dasi erkin suzib, fitoplankton hosil qiladi. Suvda yashaydiganlari 3 guruhga bo’linadi:

 • 1.Suv ostida yashovchilar – BENTOS

 • 2.Suv ichida yashovchilar – PLANKTON

 • 2.Suv yuzida yashovchilar

 • Planktonning chuqurligi 300 m gacha bo’lishi mumkin. Suv havzasining 300 metrdan chuqurroq joyida yashovchi suvo’tlari bentos deyiladi. Ayrim suvo’tlari juda past haroratda ham hayot kechirish qobiliyatini yo’qotmaydi. Hatto qutbda, tog’ cho’qqilarida ham yashaydi. Qor xlomidomonadasi qorni qizil, sariq, yashil, qo’ng’ir ranglarga bo’yashi mumkin. Xlorellaning ayrim vakillari ham havoda yashay oladi. Suvo’tlari hujayrasida yashil rang beruvchi xlorofill pigmenti bo’lganligi sababli ovqatlanish jihatidan avtotrof organizm hisoblanadi. Hayot kechirish uchun zarur bo’lgan, oziq moddani o’zlariga o’zi tayyorlaydi, ya’ni hujayrasida fotosintez protsessi bo’ladi. Ba’zi bir ko’k – yashil suvo’tlari tayyor organik modda hisobiga ham yashaydi, ya’ni ular saprofit holatda yashaydi. Ko’k – yashil suvo’tlarining xromatoforida xlorofilldan tashqari ko’k rang beruvchi fikotsian pigmenti uchraydi.Yashil suvo’tlarida faqat yashil rang beruvchi xlorofill pigmenti uchraydi. Diatom suvo’tlarida xlorofilldan tashqari sariq rang beruvchi diatomin pigmenti bo`ladi. Qo’ng’ir rangli suvo’tlarining xromatoforida xlorofilldan tashqari qo’ng’ir rang beruvchi fukoktsiantin pigmenti uchraydi. Qizil suvo’tlarida xlorofilldan tashqari qizil rang beruvchi fikoeritrin pigmenti bo’ladi. Suvo’tlarining hujayrasida oziqli modda sifatida kraxmal, yog’, oqsil hamda hayvonlarga xos bo’lgan kraxmal – glikogen uchraydi. Glikogen yod ta’sirida qo’ng’ir rangga bo’yaladi. Hozirgi kunda yer yuzida 100000 xil suvo’tlari bo’lib, bularning hammasi 5 ta tipga bo’linadi:

 • Yashil suvo’tlarida faqat yashil rang beruvchi xlorofill pigmenti uchraydi. Diatom suvo’tlarida xlorofilldan tashqari sariq rang beruvchi diatomin pigmenti bo`ladi. Qo’ng’ir rangli suvo’tlarining xromatoforida xlorofilldan tashqari qo’ng’ir rang beruvchi fukoktsiantin pigmenti uchraydi. Qizil suvo’tlarida xlorofilldan tashqari qizil rang beruvchi fikoeritrin pigmenti bo’ladi. Suvo’tlarining hujayrasida oziqli modda sifatida kraxmal, yog’, oqsil hamda hayvonlarga xos bo’lgan kraxmal – glikogen uchraydi. Glikogen yod ta’sirida qo’ng’ir rangga bo’yaladi. Hozirgi kunda yer yuzida 100000 xil suvo’tlari bo’lib, bularning hammasi 5 ta tipga bo’linadi:

 • 1.Ko’k – yashil suvo’tlari

 • 2.Yashil suvo’tlari

 • 3.Sariq suvo’tlari

 • 4.Qo’ng’ir suvo’tlari

 • 5.Qizil suvo’tlari

 • Suvo’tlari 3 xil yo’lda ko’payadi.

 • 1.Vegetativ ko’payish

 • 2.Jinssiz ko’payish

 • 3.Jinsli ko’payishVegetativ ko’payishda hujayra kariokinez yo’lda bo’linib ko’payadi. Shuningdek hujayrada zoosporalar hosil bo’ladi. Zoosporalarning xivchinlari bor. Xivchinlari yordamida suvda harakatlanib yuradi. Har bir hujayradan 4, 8, 16 dan 64 tagacha 300 spora yetilishi mumkin. Zoosporalar suvda bir necha sek yoki minut suzib yurgach to’xtaydi. Xivchinlarini tashlab, o’sib rivojlanadi.

 • Vegetativ ko’payishda hujayra kariokinez yo’lda bo’linib ko’payadi. Shuningdek hujayrada zoosporalar hosil bo’ladi. Zoosporalarning xivchinlari bor. Xivchinlari yordamida suvda harakatlanib yuradi. Har bir hujayradan 4, 8, 16 dan 64 tagacha 300 spora yetilishi mumkin. Zoosporalar suvda bir necha sek yoki minut suzib yurgach to’xtaydi. Xivchinlarini tashlab, o’sib rivojlanadi.Jinssiz ko’payish zoospora yoki spora yordamida bo’ladi. Mas: ko’k – yashil suvo’tlari , qizil suvo’tlarning jinssiz ko’payishi esa zoosporalar yordamida bo`ladi. Jinssiz ko’payishdagi zoospora va sporalar hujayralarning reduktsion bo’lishi natijasida vujudga keladi.

 • Jinssiz ko’payish zoospora yoki spora yordamida bo’ladi. Mas: ko’k – yashil suvo’tlari , qizil suvo’tlarning jinssiz ko’payishi esa zoosporalar yordamida bo`ladi. Jinssiz ko’payishdagi zoospora va sporalar hujayralarning reduktsion bo’lishi natijasida vujudga keladi.

 • Jinsiy ko’payishda 3 xil tip bor:

 • 1.Izogamiya

 • 2.Geterogamiya

 • 3.Oogamiya

 • Izogamiya tipda ko’payishda 2 ta morfologik jihatdan o’xshash, fiziologik jihatidan bir–biriga o’xshash bo’lmagan GAMETAlar qo’shilib ko’payadi. GAMETA – jinsli hujayradir. Geterogamiya tipda ko’payishda morfologik va fiziologik jihatdan har xil bo’lgan gametalar qoshilib ko’payadi. Bu gametalarning 1 tasi katta, sust xarakatchan bo’lib, buni Makrogameta deyiladi. 2–xili kichik, tez xarakatchan bo’lib, buni Mikrogameta deyiladi. Mikrogameta otalik gameta, makrogameta onalik gameta hisoblanadi.

 • Oogamiya tipda ko’payishda otalik va onalik jinsiy organlari paydo bo’ladi. Otalik jinsiy organini Anteridiya onalik jinsiy organini Oogamiya deyiladi. Anterediyada spermatozoidlar yetishadi. Oogamiyada esa tuxum xujayra rivojlanadi.Anterediya spermatozoidlarni suvga ishlab chiqaradi. Oogamiya xam tuxum hujayralarni suvga ishlab chiqaradi. Spermatazoidlar suvdagi tuxum hujayralar bilan qo’shiladi. Otalangan tuxum hujayrani Oospora deyiladi. Suvo’tlarining ko’payishini Tsenkovskiy, Meyer, Kursanov va boshqalar tekshirganlar.

 • Anterediya spermatozoidlarni suvga ishlab chiqaradi. Oogamiya xam tuxum hujayralarni suvga ishlab chiqaradi. Spermatazoidlar suvdagi tuxum hujayralar bilan qo’shiladi. Otalangan tuxum hujayrani Oospora deyiladi. Suvo’tlarining ko’payishini Tsenkovskiy, Meyer, Kursanov va boshqalar tekshirganlar.

 • SUVO’TLARINING AHAMIYATI

 • Suvo’tlari suvning havosinidan tozalab, bilan boyitib turadi. Suvo’tlari suvda yashovchi hayvonlar uchun ovqat hisoblanadi. Suvo’tlarining ba’zi turlari odamlar tomonidan ham iste`mol qilinadi. Mas: Laminaria-dengiz karami nomi bilan mashxurdir. Laminarianing bargiga o’xshash qismi 50 m gacha boradi. Shu qismi ovqatga ishlatiladi. Laminariada oqsil, yog’ va uglevodlar bor. Suvo’tlari vitaminlarga ham boy bo’ladi. Yaponiya, Xitoy va boshqa mamlakatlarda suvo’tlari bilan yer o’g’itlanadi. Chunki uning tarkibida N, Br, C va boshqa birikmalar bo’ladi. Qizil suvo’tlaridan “agar-agar” degan modda olinadi. Bu moddani mikrobiologiya praktikasida bakteriyalarni rivojlantirishda va o’stirishda ishlatiladi. Oziq-ovqat sanoatida esa, marmelad tayyorlashda ishlatiladi.Ba’zi qo’ngir suvo’tlaridan sifatli yelim olinadi. Suvo’tlaridan olingan Algin preparati yengil ich yumshatuvchi ta’siriga ega (algenat natriy). Sariq suvo’tlarini qoldiqlarini “ trepel” deb aytiladi. Bu modda dinamit tayyorlashda va binokorlikda toshlarni pardozlashda ishlatiladi. Shuning uchun uzoq vaqt chirimaydi. Ko’k – yashil suvo’tlarining ba’zi turlari: Anavena va Stratanastoc boshqalar havodagi ni yutish hususiyatiga ega. Ular havodagi ni yutib, yerni N li birikma bilan boyitadi. Ko’k-yashil suvo’tlari, yashil suvo’tlari, sariq suvo’tlari dengizlarda organik cho’kmalar hosil qiladi. Bu organik cho’kmalarni Sapropel deyiladi. Sapropel oziq modda va og’it sifatida katta axamiyatga egadir. Suvo’tlarining ba’zi birlarida Xlorella deb atalgan antibiotik dori olinadi. Xlorella oshqozon kasali, singa, buqoq, gipertomiya kasalliklariga davo.

 • Ba’zi qo’ngir suvo’tlaridan sifatli yelim olinadi. Suvo’tlaridan olingan Algin preparati yengil ich yumshatuvchi ta’siriga ega (algenat natriy). Sariq suvo’tlarini qoldiqlarini “ trepel” deb aytiladi. Bu modda dinamit tayyorlashda va binokorlikda toshlarni pardozlashda ishlatiladi. Shuning uchun uzoq vaqt chirimaydi. Ko’k – yashil suvo’tlarining ba’zi turlari: Anavena va Stratanastoc boshqalar havodagi ni yutish hususiyatiga ega. Ular havodagi ni yutib, yerni N li birikma bilan boyitadi. Ko’k-yashil suvo’tlari, yashil suvo’tlari, sariq suvo’tlari dengizlarda organik cho’kmalar hosil qiladi. Bu organik cho’kmalarni Sapropel deyiladi. Sapropel oziq modda va og’it sifatida katta axamiyatga egadir. Suvo’tlarining ba’zi birlarida Xlorella deb atalgan antibiotik dori olinadi. Xlorella oshqozon kasali, singa, buqoq, gipertomiya kasalliklariga davo.ZAMBURUG’LAR-Fungi

 • ZAMBURUG’LAR-Fungi

 • Zamburug’lar yer yuzida juda ko’p tarqalgan o’simlik bo’lib, hozirgi kunda 100000 xil turi ma`lum. Zamburug’lar asosan quruqlikda, ba`zilari esa suvda yashaydi. Zamburug’lar oziqlanishi jixatidan geteratrof organizimdir. Geteratrof oziqlanish o’z galida ikkiga bo’linadi.

 • 1. Parazit holda ovqatlanish

 • 2. Saprofit holda ovqatlanishParazit holda ovqatlanish tirik organizm hisobiga, saprofit holda oziqlanish o’lik organizm hisobiga bo’ladi. Zamburug’larda xlorofill donachasi bo’lmaydi. Shuning uchun ham o’zlariga o’zi ovqat tayyorlay

 • Parazit holda ovqatlanish tirik organizm hisobiga, saprofit holda oziqlanish o’lik organizm hisobiga bo’ladi. Zamburug’larda xlorofill donachasi bo’lmaydi. Shuning uchun ham o’zlariga o’zi ovqat tayyorlay

 • olmaydi. Zamburug’larning tanasi GIF deb ataladi. Giflar bir hujayrali yoki ko’p hujayrali tarmoqlangan yoki tamoqlanmagan bo’ladi.

 • Giflarning eni 1-1,5 mm, bo’yi esa bir necha metrgacha bo’lishi mumkin. Giflar asosan monopodial, qisman simpodial o’sadi. Giflarning hujayra po’sti xitin moddasidan tuzilgan. Hujayralari 1ta yadroli yoki ko’p yadroli bo’ladi. Hujayrada oziqli modda sifatida glikogen va yog’ tomchilari to’planadi. Giflarni yig’indisi mitseli deb yuritiladi.Zamburug’larning tanasi yoki mitseliyasi ochiq yoki yopiq yerda taraqqiy etadi. Ochiq yerda taraqqiy etsa, ekzogen, yopiq joylarda taraqqiy etsa endogen deyiladi. Zamburug’larda qoplovchi, o’tkazuvchi to’qimalari bo’lmaydi. Ularda faqat chiqaruvchi to’qima, ba’zilarida sutli naylar bo’ladi. Chiqaruvchi to’qimada oshlovchi modda-dubil hamda smolaga o’xshash modda chiqarilib turadi. Sutli naylarida zaxarli modda alkaloidlar va boshqa moddalarni uchratish mumkin. Zamburug’lar 1 yillik, 2 yillik, hamda ko’p yillik bo’ladi. Zamburug’larning ko’pchiliga 2 yillikdir.

 • Zamburug’larning tanasi yoki mitseliyasi ochiq yoki yopiq yerda taraqqiy etadi. Ochiq yerda taraqqiy etsa, ekzogen, yopiq joylarda taraqqiy etsa endogen deyiladi. Zamburug’larda qoplovchi, o’tkazuvchi to’qimalari bo’lmaydi. Ularda faqat chiqaruvchi to’qima, ba’zilarida sutli naylar bo’ladi. Chiqaruvchi to’qimada oshlovchi modda-dubil hamda smolaga o’xshash modda chiqarilib turadi. Sutli naylarida zaxarli modda alkaloidlar va boshqa moddalarni uchratish mumkin. Zamburug’lar 1 yillik, 2 yillik, hamda ko’p yillik bo’ladi. Zamburug’larning ko’pchiliga 2 yillikdir.

 • Zamburug’lar 3 xil yo’lda ko’payadi:

 • 1.VEGATATIV

 • 2.JINSSIZ

 • 3.JINSLI

 • Vegetativ ko’payishi Oidio kurtaklanib va Xlomdosporalar yordamida bo’ladi. Ba’zi bir zambrug’larda vegetativ ko’payishda kurtaklanib ko’payadi. Bunga achitqi zamburug’ini misol qilish mumkin.

 • Jinssiz ko’payish sporalar yoki zoosporalar yordamida bo’ladi. Suvda yashaydigan zamburug`lar zoospora tuzib ko’payadi. Quruqlikda yashaydiganlari esa spora hosil qilib ko’payadi. Sporalari nihoyatdamayda, quruq va ko’p miqdorida tayyorlanadi. Masalan: SHAMPINION deb atalgan zamburug’ ikki sutkada ikki mlrd spora hosil qiladi.

Yong’oqning tanasida uchraydigan Po`kak parazit zamburug’ida bir yilda 10 mlrd spora tayyorlanadi.

 • Yong’oqning tanasida uchraydigan Po`kak parazit zamburug’ida bir yilda 10 mlrd spora tayyorlanadi.

 • Jinsli urchishi ikki xil usulda bo’ladi:

 • Ooganiya

 • Konyugatsiya

 • Yuqori murakkab tuzilgan zamburug’larning jinsiy urchishi bir oz soddalashgan bo’ladi. Ularda fiziologik jixatdan har xil bo’lgan 2 (hujayra) sporalar qo’shilib ko’payadi. Bu sporalarni bipolyar sporalar, ya’ni 2 qutbli sporalar deyiladi. Bittasi “-“, 2 chisi “+” qutbli bo’ladi.

 • Zamburug’larni tipi 5 sinfga bo’linadi.

 • 1. Qadimgi zamburug’lar- Achinycetes

 • 2. Suv o’tlariga o’xshash zamburug’lar- Phycomycetes.

 • 3. Xaltachali zamburug’lar- Ascomycetes.

 • 4. Murakkab bazideal zamburug’lar- Basidionycetes.

 • 5. Aniqlanmagan zamburug’lar- Fungi imperfect.Zamburug’larni bazi birlari mas: qo’ziqorinlar oqsil va N li moddalarga boy bo’ladi. Shuning uchun odamlar tomonidan ular iste’mol qilinadi. Shamshin’on, Smorchok, Djodevik, Belli grib va boshqalar. Zamburug’lar qishloq xo’jaligida ham ahamiyatga ega. O’simliklar ildizida mikorizalar bo’ladi. Grekcha: Miks- ildiz, ridza– zam. Zamburug’lar ildizning tashqi tomonida joylashgan bo’lsa ektotrof, ildizining ichki organlarida joylashgan bo’lsa, endotrof mikoriza deyiladi. Mikorizalarning axamiyatini 1881 yilda rus olimi Kamenskiy aniqlagan. Mikorizalar o’simliklar ildizini vitaminlar bilan masalan: B1 bilan ta’minlab turadi. B1 vitamin o’simlik ildizining o’sishiga yordam beradi. Mikorizalar moddalarni eriydigan xolga keltiradi. Ularning bazi birlari xavodagi erkin N ni yutish xususiyatiga ega. Shu bilan o’simliklni azot bilan taminlab, yerni N bilan boyitadi.

 • Zamburug’larni bazi birlari mas: qo’ziqorinlar oqsil va N li moddalarga boy bo’ladi. Shuning uchun odamlar tomonidan ular iste’mol qilinadi. Shamshin’on, Smorchok, Djodevik, Belli grib va boshqalar. Zamburug’lar qishloq xo’jaligida ham ahamiyatga ega. O’simliklar ildizida mikorizalar bo’ladi. Grekcha: Miks- ildiz, ridza– zam. Zamburug’lar ildizning tashqi tomonida joylashgan bo’lsa ektotrof, ildizining ichki organlarida joylashgan bo’lsa, endotrof mikoriza deyiladi. Mikorizalarning axamiyatini 1881 yilda rus olimi Kamenskiy aniqlagan. Mikorizalar o’simliklar ildizini vitaminlar bilan masalan: B1 bilan ta’minlab turadi. B1 vitamin o’simlik ildizining o’sishiga yordam beradi. Mikorizalar moddalarni eriydigan xolga keltiradi. Ularning bazi birlari xavodagi erkin N ni yutish xususiyatiga ega. Shu bilan o’simliklni azot bilan taminlab, yerni N bilan boyitadi.

Zamburug’larning sanoatda axamiyati kattadir. Masalan: achitqi zamburug’i Saccharomycetes glyukozani etil spirtiga aylantiradi. Zamburug’larning tibbiyotda ham axamiyati kattadir. Masalan: shoxkuya (qoramux) Claviceps pupuriea. Bu zamburug’ parazit holatda g’alladon o’simliklarida uchraydi. Xaltachali zamburug’ga kiradi. Tarkibida ergotin gruppasiga kiradigan bir qancha alkoloidlar bor. Bu zamburug’dan tayyorlangan ekstrat genekologiya praktikasida qon to’xtatishda ishlatiladi. Shoxkuya alkoloidi mushaklarni qisqartirish hususiyatiga ega. 1942 yili rus olimi Yermoleva Penicilium deb atagan xaltachali zamburug’dan penselin oladi. 1938 yili rus olimi Krasilnikov xali yaxshi aniqlanmagan zamburug’lardan Actinomycetes dan streptomitsen oldi. Zamburug’lardan bo’yoq moddasi olinadi. Masalan: po`kak zamburug’idan. Zamburug’ning axamiyati bilan birga ularning zarari ham bor. Parazit zamburug’i qishloq xo’jaligiga juda katta zarar keltiradi. Masalan: bazidial zamburug’lari sinfiga kiruvchi qora kuya zamburug’ (golovnya) Ustilago hamda zang zamburug’i (rjavchiona) Puccinia 1932 y qishloq xojaligida 300 million so’mlik zarar yetkazgan. Bu zamburug’lardan qutilish yo’li qorakuya va zang zamburug’iga chidamli o’simlik navlarini yetkazish, ekin ekiladigan dalalarni begona o’tlardan tozalash, urug’ini dorilab ekish va h.k.

 • Zamburug’larning sanoatda axamiyati kattadir. Masalan: achitqi zamburug’i Saccharomycetes glyukozani etil spirtiga aylantiradi. Zamburug’larning tibbiyotda ham axamiyati kattadir. Masalan: shoxkuya (qoramux) Claviceps pupuriea. Bu zamburug’ parazit holatda g’alladon o’simliklarida uchraydi. Xaltachali zamburug’ga kiradi. Tarkibida ergotin gruppasiga kiradigan bir qancha alkoloidlar bor. Bu zamburug’dan tayyorlangan ekstrat genekologiya praktikasida qon to’xtatishda ishlatiladi. Shoxkuya alkoloidi mushaklarni qisqartirish hususiyatiga ega. 1942 yili rus olimi Yermoleva Penicilium deb atagan xaltachali zamburug’dan penselin oladi. 1938 yili rus olimi Krasilnikov xali yaxshi aniqlanmagan zamburug’lardan Actinomycetes dan streptomitsen oldi. Zamburug’lardan bo’yoq moddasi olinadi. Masalan: po`kak zamburug’idan. Zamburug’ning axamiyati bilan birga ularning zarari ham bor. Parazit zamburug’i qishloq xo’jaligiga juda katta zarar keltiradi. Masalan: bazidial zamburug’lari sinfiga kiruvchi qora kuya zamburug’ (golovnya) Ustilago hamda zang zamburug’i (rjavchiona) Puccinia 1932 y qishloq xojaligida 300 million so’mlik zarar yetkazgan. Bu zamburug’lardan qutilish yo’li qorakuya va zang zamburug’iga chidamli o’simlik navlarini yetkazish, ekin ekiladigan dalalarni begona o’tlardan tozalash, urug’ini dorilab ekish va h.k.LISHAYNIKLAR-Lichenes

 • LISHAYNIKLAR-Lichenes

 • Lishayniklar 2 xil o’simlikning birga yashashidan xosil bo’lgan organizmdir. Lishayniklarda suvo’ti hamda zamburug’ bor. Lishayniklarda bo’lgan suvo’ti va zamburug’ bir-biri bilan simbioz holatda yashaydi. Simbioz bu bir-biriga hamkorlik va qarama-qarshi kurashdir. Zamburug’lardan asosan xaltachali zamburug’lar, ba’zan bazidial zamburug’lar, suvo’tlaridan ko’k-yashil yoki yashil suvo’tlari ishtirok etadi. Lishaynikni tashkil etgan bu 2 organizm bir-biridan foydalanib, qisman bir-biriga zarar yetkazib, yashashni davom ettiradi.

Zamburug’lar suvo’tiga suv va mineral modalarni beradi, suvo’tidan esa organik modalarni oladi. Suvo’tining hujayrasida yashil rang beruvchi pigment bo’lmagani uchun, fotosintez bo’lib, organik modda tayyorlanadi.

 • Zamburug’lar suvo’tiga suv va mineral modalarni beradi, suvo’tidan esa organik modalarni oladi. Suvo’tining hujayrasida yashil rang beruvchi pigment bo’lmagani uchun, fotosintez bo’lib, organik modda tayyorlanadi.

 • 1867 yil rus olimlari Fomitsen va Baranetskiylar lishayniklarning tanasidan suvo’tlarini ajratib olgan. Erkinlikga chiqqan suvo’tlari kuchli taraqqiy etib, zoosporalar hosil qilib ko’paya boshlagan. Suvo’tlaridan ajrab qolgan zamburug’lar esa normal taraqqiy eta olmagan. Fomitsen va Baranetskiylar suvo’tlari zamburug’ga tushgan asir degan xulosaga kelgan. Bu 2 xil o’simlikni bir-biri bilan qo’shilib yashashgan nixoyat darajada sovuqqa va issiqqa chidamli organizm kelib chiqqan. Lishayniklar, suv- o’tlari yoki zamburug’lar yashay olmaydigan joylarda o’sadi va taraqqiy etadi. Masalan: toshlarning ustida, daraxtlarning po’stlog’ida, cho’llarda va boshqa yerlarda.

 • Lishayniklar tashqi ko’rinishi jihatdan 3 ta guruppaga bo’linadi:

 • Ko’pikka o’xshash bo’lgan lishayniklar.

 • Bargga o’xshash lishayniklar.

 • Shoxlanib o’sadigan lishayniklar.Ko’pikka va bargga oxshash lishayniklar toshga, daraxtlarning po’stlog’iga yoki biror narsaga yopishgan xolda gorizontal o’sadi. Shoxlanib o’sadigan lishaynik esa, vertikal o’sadi.

 • Ko’pikka va bargga oxshash lishayniklar toshga, daraxtlarning po’stlog’iga yoki biror narsaga yopishgan xolda gorizontal o’sadi. Shoxlanib o’sadigan lishaynik esa, vertikal o’sadi.

 • Lishayniklarning anatomiyasi ham 2 xil tipda bo’ladi.

 • Lishayniklar tanasining tashqi tomonini zamburug’ giflari o’rab olgan. Ichki tomonida suvo’ti hujayralari joylashgan bo’ladi. Lishayniklarning tanasining ma’lum bir joyda suvo’ti hujayralari bo’lsa, suvo’ti qavatini gonidiya qavat deyiladi. Lishaynikning o’zini geteromer deyiladi. Lishaynikda suvo’ti hujayralari tarqoq holda joylashgan bo’lsa, gomeomer deyiladi .

 • Lishayniklar 3 xil yo’lda ko’payadi:

 • VEGETATIV

 • JINSSIZ

 • JINSLI

 • Vegetativ ko’payishda tanasi bo’linib ko’payadi yoki tanasida o’simtalar hosil bo’ladi. Sorediya – bu koptoksimon (tugunsimon) bo`lib, suvo’tlarini zamburug’lar o’rab oladi. (1ta yoki 2ta suvo’tlarini).Sorediya yetilgandan keyin lishaynikni tanasi bosim ta’sirida yoriladi va sorediya shamol yordamida uchib ketadi va qulay sharoitda nam yerda o’sib, ko’payadi.

 • Sorediya yetilgandan keyin lishaynikni tanasi bosim ta’sirida yoriladi va sorediya shamol yordamida uchib ketadi va qulay sharoitda nam yerda o’sib, ko’payadi.

 • Izideya – lishaynik tanasida yonidan o’sib chiqqan o’simlik bo’lib, shuni yordamida uzilib qulay yerga tushib ko’payadi.

 • Jinssiz ko’payish sporalar yordamida bo’ladi. Zamburug’ bilan suvo’ti birgalikda sorediya yoki izideya xosil qilib ko’payishi mumkin. Suvo’ti qaysi suvo’tidan tashkil topgan bo’lsa, shu bo’yicha ko’payadi. Lishayniklarning ba’zi birlari odamlar tomonidan ovqatga ishlatiladi. Masalan: Islandiya lishaynigi. Ba’zi lishayniklardan lakmus bo’yog’i olinadi. Tundrada o’suvchi lishayniklar bug’ular uchun ovqat. Lishayniklar juda sekin o’sadi. Masalan: tundrada o’suvchi lishayniklar 1yilda 3,5 sm o’sishi mumkin. Ba‘zi bir lishayniklardan efir moyi olinadi. Ba’zi bir lishayniklar zaxarli bo’lgani uchun ovchilar bo’rilarni zaharlash uchun ishlatadilar.

Katalog: Sayt -> Кафедралар%20маърузалари%20Фарм.%20фак -> Фармакогнозия -> Ботаника -> Презентация%20ўзб
Кафедралар%20маърузалари%20Фарм.%20фак -> Mavzu: Lipidlarni hazm bo`lish mexanizmi. To`qima lipolizi Reja
Кафедралар%20маърузалари%20Фарм.%20фак -> Ma’ruza 11. Suyuq dori shakllarini ishlab chiqarish validatsiyasi
Кафедралар%20маърузалари%20Фарм.%20фак -> O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi Toshkent farmatsevtika instituti Noorganik, analitik, fizik va kolloid kimyo kafedrasi
Кафедралар%20маърузалари%20Фарм.%20фак -> Shikastlanishlar. Yumshoq to‘qima shikastlanishi va btyo bosh miya Shikastlanishi va unda btyo
Кафедралар%20маърузалари%20Фарм.%20фак -> Аллергия симптомларини даволашда рецептсиз бериладиган дори воситаларини танлаш ва терининг замбуруғли касалликлари, себорея, хуснбузар, учуқларни даволашда Ф.ё тамойиллари
Фармакогнозия -> “Maydalangan mahsulotlar tahlili (dorivor yig’malar va choylar)
Презентация%20ўзб -> Qirqbo`g`im toifa o`simliklar (Equiesetophyta)

Download 0.98 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling