Masalalar to’plami 5-6-7


Download 125.46 Kb.
bet1/57
Sana30.01.2023
Hajmi125.46 Kb.
#1141380
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Bog'liq
Biologik masalalar


MASALALAR TO’PLAMI 5-6-7

1. Labaratoriyada 3 ta petri idishiga 3 xil bakteriya solindi 1 petri idishiga, somon bakteriyasini, 2 petri idishiga tayoqchasimon bakteriyani, 3 petri idishiga esa, sharsimon bakteriya solindi. 2 soatdan so’ng


1-chi petri idishida 256 ta, 2-chi petri idishida 64 ta va 3 chi petri idishida esa, 4096 ta babteriyalar paydo bo’lgan bo’lsa, uchchala petri idishidagi bakteriyalarni bir martta bo’linishiga jami qancha daqiqa ketgan
A) 35 B) 60 C) 45 D) 55

2. Labaratoriyada 3 ta petri idishiga 3 xil bakteriya solindi 1 petri idishiga, somon bakteriyasini, 2 petri idishiga tayoqchasimon bakteriyani, 3 petri idishiga esa, sharsimon bakteriya solindi. 2 soatdan so’ng


1-chi petri idishida 256 ta, 2-chi petri idishida 64 ta va 3 chi petri idishida esa, 4096 ta babteriyalar paydo bo’lgan bo’lsa, birinchi va uchinchi idishdagi bakteriyalarni bir martta bo’linishiga jami qancha daqiqa ketgan?
A) 35 B) 25 C) 45 D) 30

3. Pichan tayoqchasi bakteriyalari o’rtacha har 15 daqiqada bo’linsa, 4 soatdan so’ng bo’linish natijasida hosil bo’lgan tayoqchasimon bakteriyalar soni 8 martta bo’lingandan so’ng hosil bo’lgan pichan bakteriyalari sonidan qanchaga ko’p bo’ladi?


A) 44300 ta B) 65280 ta C) 44556 ta D) 65536 ta

4. Pichan tayoqchasi bakteriyalari o’rtacha har 15 daqiqada bo’linsa, 2 soatdan so’ng bo’linish natijasida hosil bo’lgan tayoqchasimon bakteriyalar soni 4 martta bo’lingandan so’ng hosil bo’lgan pichan bakteriyalari sonidan qanchaga ko’p bo’ladi?


A) 9 ta B) 240 ta C) 18 ta D) 114 ta

5. 3 ta Sekvoyadendron daraxtini yoshi va hosil qilgan qubbalari soni nisbati 1:1,2:1,5 ga teng bo’lsa, va birinchi daraxtni ysohi 330 ga teg bo’lsa, va uchchala daraxt bir yilda 37 kg qubba hosil qilsa, birinchi va ikkichi daraxtni hosil qilgan qubbalari tarkibidagi urug’lar uchunchi daraxtni hosil qilgan qubbalari tarkibidagi urug’lardan necha kg ko’p?


A) 1220 kg B) 627 kg C) 980 kg D) 1960 kg

6. 3 ta Sekvoyadendron daraxtini yoshi va hosil qilgan qubbalari soni nisbati 1:1,2:1,5 ga teng bo’lsa, va birinchi daraxtni ysohi 330 ga teg bo’lsa, va uchchala daraxt bir yilda 37 kg qubba hosil qilsa, birinchi va ikkichi daraxtni hosil qilgan qubbalari tarkibidagi urug’lar uchunchi daraxtni hosil qilgan qubbalari tarkibidagi urug’lardan necha kg ko’p?


A) 1220 kg B) 627 kg C) 980 kg D) 1960 kg

7. Tok o’simligida ildiz bosimi yuqori bo’lib, bir kunda bug’latadiga suv miqdori makkajo’xorini 3 kunda bug’latadiga suv miqdoriga teng bo’lsa, vat ok o’simligii 7 kunda bug’latadigan suv miqdorini 20 foizi bir kunda tolni bug’latadiga suv miqdoriga teng bo’lsa, tokdan qalamcha tayyorlash uchun novdalar kesaib oliguga qadar toki bug’latadigan suv miqdori tolni 25 kunda bug’latadiga suv miqdoridan qanchaga ko’p?


A) 367 l B) 460 l C) 600 l D) 225 l

8. Makkajo’xorining 3mm2 satxidagi uzun hujayralar soni 1mm2 satxidagi ildiz tukchalarini 60 foizni tashkil qilsa, makkajo’xorini ildiz tukchalarini necha foizi nobud bo’lgan?


A) 20 foiz B) 60 foiz C) 80 foiz D) 40 foiz

9. Makkajo’xorining 3mm2 satxidagi uzun hujayralar soni 1mm2 satxidagi ildiz tukchalarini 60 foizni tashkil qilsa, makkajo’xorini nobud bo’lmagan ildiz tukchalari sonini aniqlang bo’lgan?


A) 840 B) 420 C) 1680 D) 1260

10. Chinor daraxtini ostki barg og’izchalari soni ustki barg og’izchalari sonidan, 2,5 martta ko’p, bargidagi jami loviyasimon hujayralar esa, 700 tani tashkil qiladi. Agar chinor daraxtini har bir ostki barg og’izchasi bir kecha kunduzda 2 l suv bug’latsa, va 5 kunda jami 3250 l suv bug’latsa, ustki barg ogizchalarini har biri bir kecha kunduzda qancha suv bug’latganligini toping.


A) 0,88 l B) 1,5 l C) 0,50 l D) 1. 2 l

11. Chinor daraxtini ostki barg og’izchalari soni ustki barg og’izchalari sonidan, 2,5 martta ko’p, bargidagi jami loviyasimon hujayralar esa, 700 tani tashkil qiladi. Agar chinor daraxtini har bir ostki barg og’izchasi bir kecha kunduzda 2 l suv bug’latsa, va 5 kunda jami 3250 l suv bug’latsa, ustki barg ogizchalarini har biri bir kecha kunduzda pastki barg og’izchalaridan qancha kam suv bug’latgan?


A) 0,88 l B) 1,5 l C) 0,50 l D) 1. 2 l

12. Tajribada archa va olma o’simliklaridan jami 540 ta urug’ olindi. Urug’lanish jarayonida, qatnashgan spermilar soni, 960 tani tashkil etib,olma o’simligini hosil bo’lgan spermalarini 25 foizi urug’lanishda qatnashsa, va changlanish jarayonida ikkalasiga tushgan chang donalari 2000 tani tashkil etsa, u holda, archada urug’lanishda qatnashmagan spermalarni urug’kurtakka kirib bormagan va kirib broganlarini foiz farqi qanchaga teng?


A) 35 % B) 54 % C) 6 % D) 20 %

13.Sebarga o’simligning 2mm2 satxidagi ildiz tukchalari soni makkajo’xorining 1mm2 satxidagi ildiz tukchalari sonidan 2barobar ko’pligi ma’lum bo’lsa, va sebarga va makkajo’xorining 4 mm2 satxida ildiz tukchalari 4368 ta ligi ma’lum bo’lsa, nobud bo’lgan ildiz tukchalari foizini aniqlang.


A) 22 % B) 88 % C) 35 % D) 65 %’

14. Sebarga o’simligning 2mm2 satxidagi ildiz tukchalari soni makkajo’xorining 1mm2 satxidagi ildiz tukchalari sonidan 2barobar ko’pligi ma’lum bo’lsa, va sebarga va makkajo’xorining 4 mm2 satxida ildiz tukchalari 4368 ta ligi ma’lum bo’lsa, nobud bo’lgan va nobud bo’lmagan ildiz tukchalari foizini farqi qanchaga teng.


A) 22 % B) 88 % C) 35 % D) 65 %’

15. Arpa o’simligining urug’lanish jarayonida birlamchi jinsiy hujayralar soni 96 tani tashkil qiladi. Urug’lanishda spermalarning 25 foizi qatnashmadi. Lekin arpa o’simligini urug’lanish jarayonida qorakuya zamburug’i urug’larni 17 foizni zararlab urug’larni rivojlantirmay qo’ygan bo’lsa, urug’lanish jarayonida nechta urug’ hosil bo’lganini toping.


A) 276 B) 159 C) 178 D) 239

16. Arpa o’simligining urug’lanish jarayonida birlamchi jinsiy hujayralar soni 96 tani tashkil qiladi. Urug’lanishda spermalarning 25 foizi qatnashmadi. Lekin arpa o’simligini urug’lanish jarayonida qorakuya zamburug’i urug’larni 17 foizni zararlab urug’larni rivojlantirmay qo’ygan bo’lsa, urug’lanish jarayonida nechta urug’ nobud bo’lganini toping.


A) 98 B) 192 C) 33 D) 49

17. Bir tup g’o’zaning vazni 2 kg ga teng. Bir tup g’o’za 10 kunda bug’latadigan suvni chinor o’simligi bir kunda bug’latadi. Chinor daraxtini 2 kunda bug’latadigan suvni tok daraxti 5 kunda bug’latsa, uchchala darxat bir oyda jami qancha suv bug’latadi?


A) 366,6 l B) 5499 l C) 1466,64 l D) 3666,6 l

18. Bir tup g’o’zaning vazni 2 kg ga teng. Bir tup g’o’za 10 kunda bug’latadigan suvni chinor o’simligi bir kunda bug’latadi. Chinor daraxtini 2 kunda bug’latadigan suvni tok daraxti 5 kunda bug’latsa, bargi panjasimon o’simlik bir oyda qancha suv bug’latadi?


A) 366,6 l B) 5499 l C) 1466,64 l D) 3666,6 l

19. Noma’lum o’simlik 10 kunda 22,22 l suv bug’latdi. Bu o’simlikning bir oyda bug’latadigan suv miqdori 3 oyda bug’latadigan suv miqdoridan 133,33 l kam bo’lsa, ushbu o’simlikka xos belgi qaysi javobda to’g’ri berilgan?


A) poyasi silindirsimon tik o’sadi
B) bargi murakkab toq pastimon
C) uch bolakli oddiy barg hosil qiladi
D) zirk o’simligi bilan bo’yi bir xil uzunlikda

20. Noma’lum o’simlik 20 kunda, 122,22 l suv bug’latadi. Bu o’simlikning bir oyda bug’latadigan suv miqdori 3 oyda bug’latadiga suv miqdoridan 366,66 l kam bo’lsa, ushbu o’simlikka xos belgi qaysi javobda berilgan?


A) poyasi silindirsimon tik o’sadi
B) bargi murakkab toq pastimon
C) uch bolakli oddiy barg hosil qiladi
D) zirk o’simligi bilan bo’yi bir xil uzunlikda

21. Noma’lum kg li bir tup g’o’za 5 kunda o’rtacha 95,33 l suv bug’latdi. Bir oyda bug’latadigan suv miqdori esa, 572 l ni tashkil etadi. 7 kunda bug’latadigan suv miqdorini makkajo’xori o’simligi 60 kunda bug’latsa, g’o’zani vaznini aniqlang.


A) 4,5 kg B) 3,12 kg C) 2,5 kg D) 1,85 kg

22. 3,6 kg li noma’lum tupli g’o’zalar 5 kunda o’rtacha 110 l suv bug’latdi. Bir oyda bug’latadigan suv miqdori esa, 660 l ni tashkil etadi. 7 kunda bug’latadigan suv miqdorini makkajo’xori o’simligi 69 kunda bug’latsa, va 1,2 kg g’o’zani bir tupi 20 kunda bug’latadigan suv miqdoridan noma’lum tupli go’zalar bug’latadigan suv miqdori 3 martta ko’p bo’lsa, necha tup go’za suv bug’latgan?


A) 1,5 tup B) 4 tup C) 3 tup D) 2 tup

23. Makkajo’xorining 8 mm2 ildiz satxi tekshirilganda, ildiz tukchasidagi uzun hujayralar soni 3528 ta borligi ma’lum bo’lsa, makkajo’xorining 2mm2 ildiz satxidagi nobud bo’lgan ildiz tukchalari soni 8 mm2 satxidagi nobud bo’lgan ildiz tukchalarini necha foizini tashkil qiladi?


A) 37,5% B) 25% C) 42% D) 18%

24. Makkajo’xorining 8 mm2 ildiz satxi tekshirilganda, ildiz tukchasidagi uzun hujayralar soni 3528 ta borligi ma’lum bo’lsa, makkajo’xorining 3 mm2 ildiz satxidagi nobud bo’lgan ildiz tukchalari soni 8 mm2 satxidagi nobud bo’lgan ildiz tukchalarini necha foizini tashkil qiladi?


A) 37,5% B) 25% C) 42% D) 18%

25. Qizilmiya o’simligida ustik va pastki barg og’izchalar nisbati 2,5:1 bo’lib, umumiy loviyasimon hujayralar soni 700 tashkil etsa, va pastki barg og’izchalarini har biri bir kunda 18 ml suv bug’latsa, 10 kunda pastki barg og’izchalari qancha suv bug’latadi?


A) 18000 ml B) 45000 ml
C) 8000 ml D) 16000 ml

26. 3 ta Sekvoyadendron daraxtini yoshi va hosil qilgan qubbalar soni nisbati 1:1,4:1,8 birinchi daraxtni yoshi 360 ga teng bo’lsa, va uchchala daraxt bir yilda jami 42 kg qubba hosil qilsa, birinchi va ikkinchi daraxtni qubbalari soni uchunchi daraxtni qubbalari sonidan qanchaga farq qiladi?


A) 627 kg B) 1260 kg C) 840 kg D) 1008 kg

27. Shuvoq o’simligi savatchasida maksimal jami 1260 ta bir jinsli tilsimon gullar hosil bo’lgan bo’lsa, shu o’simlikning guli joylahsgan savatchalari sonini aniqlang.


A) 122 ta B) 252 ta C) 128 ta D) 211 ta

28. Suvqalampir o’simlikning boshlang’ich jinsiy hujayralari soni noma’lum bo’lib, urug’lanishda 120 ta spermiy qatnashgan bo’lib, urug’lanishda qatnashmagan spermilar tarkibidagi xromasomalar soni 17280 tani tashkil qilsa, boshlang’ich jinsiy hujayralar soni (a) va urug’lanishda qatnashdan spermalar foizini (b) aniqlang


A) a-180 ta; b- 14,3 % B) a- 105 ta; b- 10,5 %
C) a-196 ta; b- 22 % D) a- 108 ta; b- 25%

29. Makkajo’xori o’simligining boshlang’ich jinsiy hujayralar soni noma’lum bo’lib, urug’lanishda, 112 ta spermiy qatnashgan bo’lsa, urug’lanishda qatnashmagan spermilar tarkibidagi xromasomalar soni 8960 tani tashkil qilsa, boshlang’ich jinsiy hujayralar soni (a) va urug’lanishda qatnashgan spermilar foizini (b) belgilang.


A) a- 126 ta; b- 11,1 % B) a- 126 ta; b- 24 %
C) a- 140 ta; b- 20,2 % D) a- 110 ta; b- 20%

30. Kanop o’simligini 2 mm2 satxidagi ildiz tukchalari soni makkajo’xorining 1 mm2 satxidagi ildiz tukchalari sonidan 2,8 martta ko’pligi ma’lum. Agar kanop va makkajo’xorining 3 mm2 satxidagi ildiz tukchlari 4494 tani tashkil qilsa, makkajo’xorining va kanopning nobud bo’lgan ildiz tukchalarini foiz ayirmasini toping.


A) 2,7 % B) 10 % C) 15 % D) 25 %

31. Kanop o’simligini 2 mm2 satxidagi ildiz tukchalari soni makkajo’xorining 1 mm2 satxidagi ildiz tukchalari sonidan 2,8 martta ko’pligi ma’lum. Agar kanop va makkajo’xorining 3 mm2 satxidagi ildiz tukchlari 4494 tani tashkil qilsa, makkajo’xorining va kanopning nobud bo’lgan ildiz tukchalarini umumiy foizini toping.


A) 5 % B) 10 % C) 21 % D) 25 %

32. Yong’oq daraxti halqalari har 100 kunda birMartta bo’linadi deb faraz qilsak, yarim yildan so’ng yillik halqalarni soni nechta bo’ladi?


A) 3 ta B) 2 ta C) 4 ta D) 5 ta

33. Tol o’simligini novdalarini pastki qismidan, sal yuqorirog’idagi po’stlog’i halqa shaklida


kesilib, suvga solib qo’yilsa, ma’lum vaqtdan so’ng, nazorat uchun olingan, novdalarni patki
qismida ildiz paydo bo’ldi. Ildiz paydo
bo’lgandan so’ng, bir kunda 3 sm dan o’sadigan, bo’lsa, ildizni uzunligi 24 sm ga yetishi uchun
novda suvga solingan kundan boshlab jami qancha vaqt kerak?
A) 8 kun B) 22 kun C) 18 kun D) 14 kun

34. Terak daraxtini ostki barg og’izchalari soni ustki barg og’izchalari sonidan, 2,5 martta ko’p, bargidagi jami loviyasimon hujayralar esa, 700 tani tashkil qiladi. Agar chinor daraxtini har bir ostki barg og’izchasi bir kecha kunduzda 2 l suv bug’latsa, va 5 kunda jami 3250 l suv bug’latsa, ustki barg ogizchalarini har biri bir kecha kunduzda qancha suv bug’latganligini toping.


A) 0,88 l B) 1,5 l C) 0,50 l D) 1. 2 l

35. Tajribada archa va olma o’simliklaridan jami 540 ta urug’ olindi. Urug’lanish jarayonida, qatnashgan spermilar soni, 960 tani tashkil etib,olma o’simligini hosil bo’lgan spermalarini 25 foizi urug’lanishda qatnashsa, va changlanish jarayonida ikkalasiga tushgan chang donalari 2000 tani tashkil etsa, u holda, archada urug’lanishda qatnashmagan spermalarni urug’kurtakka kirib bormagan va kirib broganlarini foiz farqi qanchaga teng?


A) 35 % B) 54 % C) 6 % D) 20 %

36 Bitta asalarini urg’ochisi agar bir kecha kunduzda 30 ta tuxum qo’yadi deb faraz qilsak, bir oy davomida qo’ygan tuxumlaridan 600 tasini urg’ochi asalarilar tashkil qilsa, 3- oyda shu asal arilar oilasidagi erkakk (a) va ishchi asalari (b) lar foizini aniqlang.(Bu oilaning 22 % voyaga yetgan urg’ochilar hisoblanadi)


A) a- 66,66; b- 46,11 B) a- 48; b- 52
C) a- 33,33; b- 51,96 D4) a- 33,33; b- 66,66

37. Xlorella suvo’ti bir kecha kunduzda maksimal bo’linishi hisobiga noma’lum miqdorda xlorella hujayrachalari hosil bo’lsa, 96 soatda, qancha xlorella hujayrachalari hosil bo’ladi?


A) 32768 B) 4096 C) 32 D) 1024

38. Ipakchilik Instittutida erkakk va urg’ochi tut ipak qurtlari mavjud. Urg’ochi qurtlar 1kg pilladan 1000 m ip hosil qiladi. Lekin erkakklarini maxsuldorligi 50 % ga ortiq. Ipakchilik institutida jami 47500 m ip olingan bo’lsa, ipak hosil qilishda urg’ochi tut ipak qurtlari 25 tani tashkil qilsa, jami qancha tut ipak qurti ip hosil qilishda qatnashgan?


A) 35 ta B) 40 ta C) 60 ta D) 45 ta

39. Sekvoyadendron daraxti har yili 4 kg qubba hosil qilsa, noma’lum vaqt davomida 18 kg urug’ hosil qilsa, shu urug’larni hosil qilishda qatnashgan qubbalar sonini urug’lar sonidan ayirmasini (a) va 18 kg urug’ hosil qilish uchun qancha vaqt (b) kerak bo’lganini toping.


A) a- 3510720; b- 6 yil
B) a- 3510720; b- 4, 5 yil
C) a- 7840000; b- 3, 5 yil
D) a- 7840000; b- 6 yil

40. Yantoq o’simligini 3 mm2 satxidagi ildiz tukchalari soni makkajo’xorining 3 mm2 satxidagi ildiz tukchalari sonidan 1,5 barobar ko’pligi ma’lum bo’lsa, Agar yantoq va makkajo’xori o’simligini 3 mm2 satxidagi umumiy ildiz tukchalari soni 4494 ta bo’lsa, yantoq o’simligini ildiz tukchalarini necha foizi halok bo’lgan?


A) 12 % B) 20 % C) 16 % D) 25 %

41. Tut daraxti 10 kunda barglari orqali bug’latadigan suv miqdori bir tup o’rtacha 3 kg go’za o’simligi bug’latadigan suv miqdoridan 10 martta kamligi ma’lum bo’lsa, tut daraxti 20 kunda bug’latadigan suv miqdori bir tup g’o’za yoz davomida bug’latadigan suv miqdorini necha foizini tashkil qiladi?’


A) 30 B) 15 C) 20 D) 35

42. Beda o’simligi ostki barg og’izchalari soi ustki barg og’izchalari soidan 2,7 martta ko’p umumiy loviyasimon hujayralar soni 592 tani tashkil qiladi. Ustki barg og’izchalari soni loviyasimo hujayralar soninig 13,51 foizini tashkil qiladi. Shu o’simliking pastki barg og’izchalarini har biri bir kecha kuduzda 20 ml dan suv bug’latsa, 10 kumda beda o’simligi jami 47200 ml suv bug’latsa, ustki barg og’izchalarini har biri qancha suv bug’latgan?


A) 10 ml B) 12 ml C) 5 ml D) 8 ml

43. Tol o’simligini pastki qismidan sal yuqoriog’idagi po’stlog’i halqa shaklida kesilb, olib suvga solib, qo’yilsa, ma’lum vaqtdan so’ng, nazorat uchun olingan novdalarni pastki qismida ildiz paydo bo’lsa, va ilidiz paydo bo’lgandan so’ng, bir kecha kunduzda 3 sm o’sib borsa, 18 sm ga yetishi uchun novda suvga solingan kundan boshlab qancha kun kerak?


A) 6 kun B) 15 kun C) 30 kun D) 20 kun

44. Ma’lum bir daraxtni bargli novdasini suvli idishga solib, va shu suvga moy tomizilib, tarozini pallasiga qo’yib ikkinchi pallasiga qadoqtosh qo’yib, tenglashtrildi. 10 kundan so’ng, pallalarni tenglashtrish uchun 120 g kamaytrildi shu novda kesilmagan paytda daraxtda bir kunda bug’latadigan suvni 0,6 foizi shu novdadan ajralgan bo’lsa, u holda shu darxtni 5 kun davomida ajralgan suv miqdorini anqilang (har kuni bir xil miqdorda suv bug’langan)


A) 12 l B) 200 ml C) 10 l D) 3000 ml

45. Sekvoyadendron daraxti ikki yilda taxminan 25 kg urug’ hosil qilgan bo’lsa qancha qubba qatnashgan?


A) 19600 B) 24500 C) 9800 D) 12500

46. Xlorella suvo’ti bir kecha kunduzda maksimal bo’linishi hisobiga noma’lum miqdorda xlorella hujayrachalari hosil bo’lsa, 72 soatda, qancha xlorella hujayrachalari hosil bo’ladi?


A) 32768 B) 4096 C) 1024 D) 512

47. Bitta asalarini urg’ochisi agar bir kecha kunduzda 30 ta tuxum qo’yadi deb faraz qilsak, bir oy davomida qo’ygan tuxumlarini 700 tasini urg’ochi asalarilar tashkil qilsa,3- oyda shu asalarilar oilasidagi erkakk va ishchi asalarilarni foiz ayirmasini aniqlang.(Bu oilaning 10 % voyaga yetgan urg’ochilar hisoblanadi)


A) 40 % B) 47,8 % C) 66,6 % D) 57 %

48. Xlorella va ulotriks jinssiz ko’payish jarayonida maksimal bo’linishi hisobiga jami 4608 ta hyjayrachalar hosil qilsa, ulotriks hosil qilgan hujayrachalar tarkibidagi xivchinlar 16384 tani tashkil qilsa, ulotriks va xlorellani jami necha soatda bo’linganligini aniqlang.


A) 96 soat B) 168 soat C) 192 soat D) 120 soat

49. Ipakchilik Instittutida erkakk va urg’ochi tut ipak qurtlari mavjud. Urg’ochi qurtlar 1kg pilladan 1000 m ip hosil qiladi. Lekin erkakklarini maxsuldorligi 50 % ga ortiq. Ipakchilik institutida jami 47500 m ip olingan bo’lsa, ipak hosil qilishda erkakk tut ipak qurtlari 15 tani tashkil qilsa, jami qancha tut ipak qurti ip hosil qilishda qatnashgan?


A) 35 ta B) 40 ta C) 60 ta D) 45 ta

50. Noma’lum kg li bir tup g’o’za 5 kunda o’rtacha 29,21 l suv bug’latdi. Bir oyda bug’latadigan suv miqdori esa, 175,3 l ni tashkil etadi. 7 kunda bug’latadigan suv miqdorini makkajo’xori o’simligi 18 kunda bug’latsa, g’o’zani vaznini aniqlang.


A) 0,256 kg B) 0,956 kg C) 1,5 kg D) 0,89 kg

51. Ulotriks o’simligi jinssiz ko’payish jarayonida, maksimal bo’linish, natijasida hosil bo’lgan, hujayrachalardagi xivchinlar soni 2048 tani tashkil qilsa, xlorella o’simligi bo’ilinishi qancha vaqt davom etgan (a) va nechta hujayra hosil qilgan (b)?


A) a- 48 soat; b- 4096 ta B) a- 72 soat; b- 512 ta
C) a- 96 soat; b- 512 ta D) a- 120 soat; b- 64 ta

62. Xlorella o’simligi jinssiz ko’payish jarayonida, maksimal bo’linish, natijasida hosil bo’lgan, hujayrachalardagi xivchinlar soni 32768 tani tashkil qilsa, xlorella o’simligi bo’ilinishi qancha vaqt davom etgan (a) va nechta hujayra hosil qilgan (b)?


A) a- 48 soat; b- 4096 ta B) a- 172 soat; b- 512 ta
C) a- 192 soat; b- 8192 ta D) a- 120 soat; b- 64 ta

63. Ma’lum bir o’rmon hududida, 10 tup sekvoyadendron daraxti mavjud. Bu daraxtlarni barchasida, jami 240 kg qubba yetilgan lekin tashqi muhitning noqulay ta’srida, yetilgan qubbalarning 30 foizi nobud bo’lgan, bo’lsa, barcha daraxtda yetilgan urug’lar sonini kg hisoblang.


A) 0,24 t B) 0,168 t C) 2, 4 t D) 1, 68 t

64. Ma’lum bir o’rmon hududida, 10 tup sekvoyadendron daraxti mavjud. Bu daraxtlarni barchasida, jami 240 kg qubba yetilgan lekin tashqi muhitning noqulay ta’srida, yetilgan qubbalarning 30 foizi nobud bo’lgan, bo’lsa, barcha daraxtda nobud bo’lgan qubbalar tarkibidagi urug’lar sonini kg hisoblang.


A) 0,0244 t B) 0,072 t C) 0,24 t D) 0,68 t

65. Ma’lum bir o’rmon hududida 35 ta sekvoyadendron daraxti mavjud. Barcha daraxt birgalikda, 20 kg urug’ hosil qilsa, shu urug’larni hosil qilishda, qatnashgan qubbalar sonini toping.


A) 39200 ta B) 19600 ta C) 98000 ta D) 24500 ta

66. Ma’lum bir o’rmon hududida 35 ta sekvoyadendron daraxti mavjud. Barcha daraxt birgalikda, 40 kg urug’ hosil qilsa, shu urug’larni hosil qilishda, qatnashgan qubbalar sonini toping.


A) 39200 ta B) 19600 ta C) 98000 ta D) 24500 ta

67. Chumolilar populyatsiyasida bitta ona chumoli o’n kunda 80 ta tuxum qo’yadi deb faraz qilsak, ma’lum vaqtdan keyin tuxumidan chiqqan qurtlarining 5% ni ona chumolilar, 57,5% ishchi chumolilar qolganlarini erkakk chumolilar tashkil qilsa, 50 kunda chumolilar oilasidagi ishchi va ona chumolilarni umumiy soni qanchaga yetadi? ( tuxumdan chiqqan har bir ona chumoli 10 kunda voyaga yetib tuxum qo’yishga kirishadi)


A) 2345 ta B) 150 ta C) 1551 ta D) 260 ta

68. Chumolilar populyatsiyasida bitta ona chumoli o’n kunda 80 ta tuxum qo’yadi deb faraz qilsak, ma’lum vaqtdan keyin tuxumidan chiqqan qurtlarining 5% ni ona chumolilar,


57,5% ishchi chumolilar qolganlarini erkakk chumolilar tashkil qilsa, 50 kunda chumolilar oilasidagi ishchi chumolilar oan chumolilardan necha martta ko’p (a) va ularni ayirmasi (b) qanchaga teng? ( tuxumdan chiqqan har bir ona chumoli 10 kunda voyaga yetib tuxum qo’yishga kirishadi)
A) a- 11,4 martta; b- 1301 ta
B) a- 12,5 martta; b- 1230 ta
C) a- 10,4 martta; b- 1300 ta
D) a- 11,2 martta; b- 1230 ta

69. Chumolilar populyatsiyasida bitta ona chumoli o’n kunda 80 ta tuxum qo’yadi deb faraz qilsak, ma’lum vaqtdan keyin tuxumidan chiqqan qurtlarining 5% ni ona chumolilar, 57,5% ishchi chumolilar qolganlarini erkakk chumolilar tashkil qilsa, 50 kunda chumolilar oilasidagi erkakk va ona chumolilarni umumiy sonini toping. ( tuxumdan chiqqan har bir ona chumoli 10 kunda voyaga yetib tuxum qo’yishga kirishadi)


A) 1055 ta B) 1506 ta C) 1551 ta D) 1260 ta

70. Chumolilar populyatsiyasida bitta ona chumoli o’n kunda 80 ta tuxum qo’yadi deb faraz qilsak, ma’lum vaqtdan keyin tuxumidan chiqqan qurtlarining 5% ni ona chumolilar,


57,5% ishchi chumolilar qolganlarini erkakk chumolilar tashkil qilsa, 50 kunda chumolilar oilasidagi ishchi va erkakk chumolilarni umumiy sonini toping. ( tuxumdan chiqqan har bir ona chumoli 10 kunda voyaga yetib tuxum qo’yishga kirishadi)
A) 2345 ta B) 2356 ta C) 2351 ta D) 2260 ta

71. Termitlar oilasida ona termit 3 yil mobaynida qo’ygan tuxumlarini 40 % tashqi ta’sirlar natijasida, nobud bo’ldi. Natijada ma’lum vaqtdan tuxumdan chiqqan lichinkalarini 40% ni qo’riqchi termitlar, 50 % ni ishchi termitlar qolgan qismini esa, erkakk termitlar tashkil qildi deb faraz qilsak, termitlar oilasidagi qo’riqchi termitlarni umumiy soni qanchaga teng?


A) 1035000 B) 8280000 C) 5678300 D) 24560

72. Termitlar oilasida ona termit 20 kun mobaynida qo’ygan tuxumlarini 40 % tashqi ta’sirlar natijasida, nobud bo’ldi. Natijada ma’lum vaqtdan tuxumdan chiqqan lichinkalarini 40% ni qo’riqchi termitlar, 50 % ni ishchi termitlar qolgan qismini esa, erkakk termitlar tashkil qildi deb faraz qilsak, termitlar oilasidagi qo’riqchi termitlarni umumiy soni qanchaga teng?


A) 103500 B) 151233 C) 189041 D) 24560

73. Termitlar oilasida ona termit 20 kun mobaynida qo’ygan tuxumlarini 40 % tashqi ta’sirlar natijasida, nobud bo’ldi. Natijada ma’lum vaqtdan tuxumdan chiqqan lichinkalarini 40% ni qo’riqchi termitlar, 50 % ni ishchi termitlar qolgan qismini esa, erkakk termitlar tashkil qildi deb faraz qilsak, termitlar oilasidagi qo’riqchi va ishchi termitlarni umumiy soni qanchaga teng?


A) 235678 B) 340274 C) 545679 D) 245600

74. Sekvoyadendron daraxti har yili 4 kg qubba hosil qilsa, noma’lum vaqt davomida 36 kg urug’ hosil qilsa, shu urug’larni hosil qilishda qatnashgan qubbalar sonini urug’lar sonidan ayirmasini (a) va 36 kg urug’ hosil qilish uchun qancha vaqt (b) kerak bo’lganini toping.


A) a- 7021440; b- 9 yil
B) a- 7021440; b- 4, 5 yil
C) a- 7840000; b- 4, 5 yil
D) a- 7840000; b- 9 yil

75. Kartoshka o’simligi urug’lanish jarayonida 60 ta birlamchi jinsiy hujayralar hosil qildi. Urug’lanishda spermalarning 20 % urug’lanishda qatnashmadi. Lekin kartoshka o’simligini urug’lanish jarayonida kolorado qo’ng’izi urug’larni yetilish davrida 37,5 % qismini nobud qilgan deb faraz qilsak, urg’lanish jarayonida nechta urug’ hosil bo’lgan?


A) 140 ta B) 36 ta C) 160 ta D) 120 ta

76. Kartoshka o’simligi urug’lanish jarayonida 60 ta birlamchi jinsiy hujayralar hosil qildi. Urug’lanishda spermalarning 20 % urug’lanishda qatnashmadi. Lekin kartoshka o’simligini urug’lanish jarayonida kolorado qo’ng’izi urug’larni yetilish davrida 37,5 % qismini nobud qilgan deb faraz qilsak, urg’lanish jarayonida nechta urug’ nobud bo’lgan?


A) 44 ta B) 50 ta C) 36ta D) 72 ta

77. Shuvoq o’simligi savatchasida maksimal jami 1260 ta bir jinsli tilsimon gullar hosil bo’lgan bo’lsa, shu o’simlikning guli joylahsgan savatchalari sonini aniqlang.


A) 122 ta B) 252 ta C) 128 ta D) 211 ta

78. Shuvoq o’simligi savatchasida minimal jami 2400 ta bir jinsli tilsimon gullar hosil bo’lgan bo’lsa, shu o’simlikning guli joylashgan savtchalarni sonini toping.


A) 240 ta B) 480 ta C) 210 ta D) 120 ta

79. Tut o’simligini pastki qismidan sal yuqoriog’idagi po’stlog’i halqa shaklida kesilb, olib suvga solib, qo’yilsa, ma’lum vaqtdan so’ng, nazorat uchun olingan novdalarni pastki qismida ildiz paydo bo’lsa, va ilidiz paydo bo’lgandan so’ng, bir kecha kunduzda 3 sm o’sib borsa, 30 sm ga yetishi uchun novda suvga solingan kundan boshlab qancha kun kerak?


A) 6 kun B) 15 kun C) 30 kun D) 24 kun

80. Turp o’simligining boshlang’ich jinsiy hujayralar soni noma’lum bo’lib, urug’lanishda, 112 ta spermiy qatnashgan bo’lsa, urug’lanishda qatnashmagan spermilar tarkibidagi xromasomalar soni 5184 tani tashkil qilsa, boshlang’ich jinsiy hujayralar soni (a) va urug’lanishda qatnashgan spermilar foizini (b) belgilang.


A) a- 50 ta; b- 28 % B) a- 70 ta; b- 24 %
C) a- 80 ta; b- 20 % D) a- 70 ta; b- 40%

81. Suvqalampir o’simligining boshlang’ich jinsiy hujayralar soni noma’lum bo’lib, urug’lanishda, 112 ta spermiy qatnashgan bo’lsa, urug’lanishda qatnashmagan spermilar tarkibidagi xromasomalar soni 13824 tani tashkil qilsa, boshlang’ich jinsiy hujayralar soni (a) va urug’lanishda qatnashgan spermilar foizini (b) belgilang.


A) a- 50 ta; b- 28 % B) a- 70 ta; b- 24 %
C) a- 80 ta; b- 20 % D) a- 70 ta; b- 40%

82. Makkajo’xorining 2mm2 ildiz satxi tekshirilganda, ildizing 15 foizi 2 kuda so’ng, 37,5 foizi 5 kundan so’ng, 52,5 foizi 7 kundan so’g, hosil bo’lgai ma’lum bo’lsa, va ildiz tukchalarini uzuligi 10 kumdan so’ng 30 sm ga teg bo’lsa, 4 kundan so’ng hosil bo’lgan ildiz tukchalarini uzunligi 6 kunfan so’ng hosil bo’lgan, ildiz tukchalarini uzunligidan qanchaga farq qiladi? ( 9-kundan boshlab ildiz tukchalari har xil tezlijda o’sgan va ildiz tukchalarri faolyati 10-20 kun davom etgan)


A) 4,5 sm B) 9 sm C) 2,25 sm D) 7 sm

83. Bir tup makkajo’xori barglari 10 kunda bug’latadigan suv miqdori bir tup or’rta yoshdagi qizilmiya o’simligini o’rtacha 10 kuda barglari bug’latadigan suv miqdorini 36,36 foizi tashkil qilsa, bir tup makkajo’xorini 30 kunda bug’latadigan suv miqdori qizilmiyaning necha kunda bug’latadigan suv miqdoriga teng?


A) 18 kun B) 24 kun C) 11 kun D) 16 kun

84. Pista daraxti 10 kunda barglari orqali bug’latadigan suv miqdori bir tup o’rtacha 3 kg go’za o’simligi bug’latadigan suv miqdoridan 10 martta kamligi ma’lum bo’lsa, pista daraxti 20 kunda bug’latadigan suv miqdori bir tup g’o’za yoz davomida bug’latadigan suv miqdorini necha foizini tashkil qiladi?’


A) 30 B) 15 C) 20 D) 35

85. Kungaboqar o’simligi ostki barg og’izchalari soi ustki barg og’izchalari soidan 2,7 martta ko’p umumiy loviyasimon hujayralar soni 592 tani tashkil qiladi. Ustki barg og’izchalari soni loviyasimo hujayralar soninig 13,51 foizini tashkil qiladi. Shu o’simliking pastki barg og’izchalarini har biri bir kecha kuduzda 20 ml dan suv bug’latsa, 10 kumda kungaboqar o’simligi jami 47200 ml suv bug’latsa, ustki va pastki barg og’izchalarini har biri umumiy qancha suv bug’latgan?


A) 35 ml B) 15 ml C) 25 ml D) 18 ml

86. G’o’za o’simligini 1mm2 satxidagi ildiz tukchalari soni makkajo’xoriini ildiz tukchalari soidan 2,2 martta ko’pligi ma’lum. Agar makkjo’xorining 3 mm2 satxi tekshirilganda undagi uzun hujayralar soni g’o’za o’simligini 2mm2 ildiz satxidagi ildiz tukchalari sonidan 980 taga kamligi ma’lum bo’lsa, g’o’zaning 3 mm2 satxidagi uzun hujayralar soni makkajo’xorining 4 mm2 satxidagi ildiz tukchalari sonidan qanchaga farq qiladi?


A) 4480 B) 1820 C) 2200 D) 1250

87. Yong’oq daraxti har 90 kunda bir martta bo’linadi deb faraz qilsak 10- yilda yong’oq hoosil qilgan halqalar soni qanchaga teng bo’ladi?


A) 20 B) 40 C) 30 D)35

88. Tajribada archa va olma o’simliklaridan jami 540 ta urug’ olindi. Urug’lanish jarayonida, qatnashgan spermilar soni, 960 tani tashkil etib,olma o’simligini hosil bo’lgan spermalarini 25 foizi urug’lanishda qatnashsa, va changlanish jarayonida ikkalasiga tushgan chang donalari 2000 tani tashkil etsa, u holda, archada urug’lanishda qatnashmagan spermalarni urug’kurtakka kirib bormaganlari necha foiz?


A) 35 % B) 30 % C) 65 % D) 100 %

89. Tajribada archa va olma o’simliklaridan jami 540 ta urug’ olindi. Urug’lanish jarayonida, qatnashgan spermilar soni, 960 tani tashkil etib,olma o’simligini hosil bo’lgan spermalarini 25 foizi urug’lanishda qatnashsa, va changlanish jarayonida ikkalasiga tushgan chang donalari 2000 tani tashkil etsa, u holda, archada urug’lanishda qatnashmagan spermalarni urug’kurtakka kirib broganlarini foizi qanchaga teng?


A) 35 % B) 65 % C) 30% D) 0 %

90. Bitta asalarini urg’ochisi agar bir kecha kunduzda 30 ta tuxum qo’yadi deb faraz qilsak, bir oy davomida qo’ygan tuxumlarini 700 tasini urg’ochi asalarilar tashkil qilsa,3- oyda shu asalarilar oilasidagi erkakk va ishchi asalarilarni umumiy foizni aniqlang.(Bu oilaning urg’ochiilarining 10 % halok bo’lgan)


A) 40 % B) 47,8 % C) 70 % D) 92,3%

91. Bitta asalarini urg’ochisi agar bir kecha kunduzda 30 ta tuxum qo’yadi deb faraz qilsak, bir oy davomida qo’ygan tuxumlarini 700 tasini urg’ochi asalarilar tashkil qilsa,3- oyda shu asalarilar oilasidagi ona va ishchi asalarilarni umumiy foizni aniqlang.(Bu oilaning urg’ochiilarining 10 % halok bo’lgan)


A) 22,24% B) 30,18 % C) 70 % D) 57 %

92. Mosh, no’xot, loviyada 420 ta urug’ hosil bo’ldi. No’xot urug’lari moshnikidan, 0,75 martta kam, loviyanikidan, 0,8 martta ko’p bo’lsa, no’xotda qo’sh urug’lanishdan so’ng, nechta spermiy ishtrok etgan?


A) 120 B) 280 C) 360 D) 210

93. Mosh, no’xot, loviyada 420 ta urug’ hosil bo’ldi. No’xot urug’lari moshnikidan, 0,75 martta kam, loviyanikidan, 0,8 martta ko’p bo’lsa, moshda, nechta vegetative hujayra hosil bo’ladi?


A) 210 B) 105 C) 120 D) 95

94. Mosh, no’xot, loviyada 420 ta urug’ hosil bo’ldi. No’xot urug’lari moshnikidan, 0,75 martta kam, loviyanikidan, 0,8 martta ko’p bo’lsa, loviyada urug’lanishda ishtrok etgan hujayralar sonini aniqlang.


A) 500 B) 700 C) 400 D) 200

95. Har bir chigit orasi 5 sm bo’lgan, 40 sm ariq olib ekilgan, 1 tup vazni 100 g keladigan g’o’za o’simligi 10m x 20m maydonda, bir mavsumda minimal darajada, necha litr suv bug’latanligini aniqlang.


A) 600000 l B) 500000 l C) 80000 l D) 800000 l

96. Har bir chigit orasi 5 sm bo’lgan, 40 sm ariq olib ekilgan, 1 tup vazni 100 g keladigan g’o’za o’simligi 10m x 20m maydonda, bir mavsumda maksimal darajada, necha litr suv bug’latanligini aniqlang.


A) 600000 l B) 500000 l C) 80000 l D) 800000 l

97. Makkajo’xorining 8 mm2 ildiz satxi tekshirilganda, ildiz tukchasidagi uzun hujayralar soni 3528 ta borligi ma’lum bo’lsa, makkajo’xorining 2mm2 ildiz satxidagi nobud bo’lgan ildiz tukchalari soni 8 mm2 satxidagi nobud bo’lgan ildiz tukchalarini necha foizini tashkil qiladi?


A) 37,5% B) 25% C) 42% D) 18%

98. Makkajo’xorining 8 mm2 ildiz satxi tekshirilganda, ildiz tukchasidagi uzun hujayralar soni 3528 ta borligi ma’lum bo’lsa, makkajo’xorining 3 mm2 ildiz satxidagi nobud bo’lgan ildiz tukchalari soni 8 mm2 satxidagi nobud bo’lmagan ildiz tukchalarini necha foizini tashkil qiladi?


A) 37,5% B) 75% C) 42% D) 18%

99. Yong’oq daraxti 10 kunda barglari orqali bug’latadigan suv miqdori bir tup o’rtacha 3 kg go’za o’simligi bug’latadigan suv miqdoridan 10 martta kamligi ma’lum bo’lsa, yong‘oq daraxti 20 kunda bug’latadigan suv miqdori bir tup g’o’za yoz davomida bug’latadigan suv miqdorini necha foizini tashkil qiladi?’


A) 30 B) 15 C) 20 D) 35

100. Terak daraxtini ostki barg og’izchalari soni ustki barg og’izchalari sonidan, 2,5 martta ko’p, bargidagi jami loviyasimon hujayralar esa, 700 tani tashkil qiladi. Agar chinor daraxtini har bir ostki barg og’izchasi bir kecha kunduzda 2 l suv bug’latsa, va 5 kunda jami 3250 l suv bug’latsa, ustki barg ogizchalarini har biri bir kecha kunduzda qancha suv bug’latganligini toping.


A) 0,88 l B) 1,5 l C) 0,50 l D) 1. 2 l

101. Ma’lum bir kartoshka ekinzorida kartoshkalarda jami 60000 ta birlamchi jinsiy hujayralar mavjud bo’lib, ularni 70 % idan spermiyar hosil bo’ldi va spermiylarning 37 % urug’lanishda ishtrok etdi. Urug’lanish jarayonida kolorado qo’ng’izi urug’idan unib chiqqan kartoshkalarning 40 % qismini nobud qilsa, kartoshka ekinzoridan jami qancha kartoshka olish mumkun? (har bir tupda 2 kg kartoshka yetilgan deb hisoblansin)


A) 245600 kg B) 74,6 t C) 54,6 t D) 16570 kg

102. Ma’lum bir kartoshka ekinzorida kartoshkalarda jami 60000 ta birlamchi jinsiy hujayralar mavjud bo’lib, ularni 70 % idan spermiyar hosil bo’ldi va spermiylarning 37 % urug’lanishda ishtrok etdi. Urug’lanish jarayonida kolorado qo’ng’izi urug’idan unib chiqqan kartoshkalarning 40 % qismini nobud qilsa, kartoshka ekinzoridan jami qancha kartoshka nobud bo’lgan? (har bir tupda 2 kg kartoshka yetilgan deb hisoblansin)


A) 49,73 tB) 129000 kgC) 2456000 kg D) 57,9 t

103. Ma’lum bir maydonda makkajo’xori o’simliklarida 12000 ta birlamchi jinsiy hujayra hosil bo’ldi. Ularni 80 % idan spermiylar hosil bo’ldi spermiylarning 78,125 % urug’lanishda ishtrok etgan bo’lsa, urug’idan unib chiqqan makkajoxorilar bir kunda jami qancha suv bug’latadi?


A) 34560 l B) 69120 l C) 33333 l D) 66667 l

104. Ma’lum bir maydonda makkajo’xori o’simliklarida 12000 ta birlamchi jinsiy hujayra hosil bo’ldi. Ularni 80 % idan spermiylar hosil bo’ldi spermiylarning 78,125 % urug’lanishda ishtrok etgan bo’lsa, urug’idan unib chiqqan makkajoxorilar ikki kunda jami qancha suv bug’latadi?


A) 69120 l B) 138340 l C) 66667 l D) 133334 l
105. Na’matak va atirgulda changlanish jarayonida jami 2000 ta chang gul tumshuqchasiga kelib tushdi Atirgulni changlanish jarayonida 850 ta spermiy ishtrok etdi. Na’matakni changlanish jarayonida qatnashgan spermilar soni atirgulni jami spermilari sonidan 800 taga ko’p bo’lsa, atirgulni changlanishida qatnashmagan spermilar foizini aniqlang. (Na’matak o’simligini spermilarning barchasi changlanishda ishtrok etgan)
A) 53,125 % B) 25,6 % C) 75,5 % D) 46,875 %

106. . Sekvoyadendronning bitta qubbasidagi jami urug’larni vaznini (g) hisoblang.


A) 2,25 g B) 1,02 g C) 3,56 g D) 1,96 g

107. Makkajo’xori o’simligini 6 soatda bug’latadigan suv miqdorini litrda hisoblang.


A) 0,55 l B) 0,24 l C) 0,33 l D) 5,55 l

108. Nok va olmada changlanish jarayonida jami 1600 ta chang chang gul tumshuqchasiga kelib tushdi olmani changlanish jarayonida 780 ta spermiy ishtrok etdi. Nokni changlanish jarayonida qatnashgan spermilar soni olmani jami spermilari sonidan 800 taga ko’p bo’lsa, olmani changlanishida qatnashgan spermilar foizini aniqlang. (Nok o’simligini spermilarning barchasi changlanishda ishtrok etgan)


A) 65 % B) 25 % C) 75 % D) 40 %

109. Ma’lum bir maydonda noma’lum tup archalar mavjud ularning barchasini maksimal bo’yini uzunligi umumiy 150 m bo’lsa, maydondagi barcha archalarni umumiy yoshi qanchaga teng?


A) 4000 B) 2000 C) 5000 D) 6000

110. Noma’lum o’simlikning boshlang’ich jinsiy hujayralar soni 35 ta bo’lib, ularning 80 % idan spermiylar hosil bo’ldi va ularning 75 % urug’lanishda qatnashgan bo’lsa, va urug’lanshda qatnashgan spermalardagi xromasomalar soni urug’lanishda qatnashmagan spermalardagi xromasomalar soni farqi 2240 tani tashkil qilsa, urug’lanishda qatnashgan spermalardagi xromasomalar sonini aniqlang.


A) 3360 B) 1260 C) 2160 D) 2520

111. Agar qoramolning ingichka ichagida, parazit ilmoqlari soni 1236 ta bo’lsa, qoramol tanasidagi parazit lichinkalari soni, parazit lichinkalarini ilmoqlari sonidan, 1030 ta ga kamligi ma’lum bo’lsa, qoramol ichagidagi parazitlardagi so’rg’ichlari soni qanchaga teng?


A) 1040 ta B) 824 ta C) 960 ta D) 1200 ta

112. Tajribada ulotriks va xlorella suvo’tlari 48 soat mobaynida maksimal bo’linishi natijasida, 1088 ta hujayracha hosil qilsa, 72 soat mobaynida ulotriks hosil qilgan hujayrachalar soni qanchani tashkil qiladi?


( bo’linish har 24 soatda takrorlangan)
A) 4096 B) 32768 C) 16384 D) 12288

113. Ma’lum bir namlik yuqori bo’lgan yerda 2 ta yomg’ir chuvalchangi mavjud. Ikkala chuvalchangda jami 1200 ta tana bo’g’imlari mavjud. Ikkala chuvalchangni har bir tana bo’g’imidagi tuklar nisbati 1:1,5 bo’lsa, birinchi va ikkinchi chuvalchanglarni har bir tana bo’g’imidagi tuklarni ayirmasi qanchaga teng?


A) 2100 ta B) 1920 ta C) 1456 ta D) 1660 ta

Download 125.46 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling