Masarykova univerzita


  Mezinárodní federace zápasu FILA


Download 2.05 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/9
Sana05.12.2019
Hajmi2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.3  Mezinárodní federace zápasu FILA 

FILA  (Fédération  Internationale  de  Lutte  Amateur)  je  mezinárodní  federace 

zápasu,  která  zastupuje  174  národních  federací  a  je  řídícím  orgánem 

mezinárodního  amatérského  zápasu.  Federace  FILA  zastřešuje  celkem  sedm 

zápasnických  stylů,  jež  jsou  uvedeny  v následujících  podkapitolách.  Federace 

FILA  má  také  schválenou  ústavu

33

.  Dle  oficiálních  zdrojů  FILA  vznikla  první Mezinárodní Federace pro vývoj zápasu a vzpírání v roce 1905 v Německu. Cílem 

této  organizace  bylo  pořádání  mistrovství  světa  v zápase  a  vzpírání.  První 

organizací  zastřešující  pouze  zápas  byla  Mezinárodní  unie  zápasníků 

(Internationaler Ring Verband), která byla založena při zahájení olympijských her 

ve  Stockholmu  v roce  1912.  Byly  zde  také  sepsány  stanovy  unie  a  pravidla 

mezinárodního řídícího orgánu. Během let tato federace mnohokrát změnila název 

i organizační strukturu. V roce 1913 byl ustanoven název Internationaler Amateur 

Verband  für  Schwerathletik,  dále  v roce  1920  International  Amateur  Wrestling 

Federation (IAWF).  Až  v  roce  1954  byla  organizace  přejmenována  na  dnes 

známou  zkratku  FILA,  ale  tento  název  nebyl  konečný  a  roku  1994  se  federace 

přejmenovala na dnešní název Fédération Internationale des Luttes Associées, ale 

zkratka FILA zůstala nezměněna. V roce 2002 vstoupila FILA po zvolení nového 

                                                 

31

 REGULI, Z. Úpolové sporty. 1. Vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. 133 s. ISBN 80-210-3700-8. Str. 123. 

32

 Roots and history of olympic wrestlingFila wrestling. [online]. 2010 [cit. 2012-18-10] Dostupné na WWW: http://www.fila-

wrestling.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=167 

33

 International Federation of Associated Wrestling Styles. Wikipedia, the free encyklopedia [online]. [cit. 2012-05-10].. Dostupné na WWW: 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Federation_of_Associated_Wrestling_Styles 

23 

 

prezidenta pana Raphaela Martinettiho do nové éry pod heslem "Welcome to the New World of Wrestling".

34

 Aktuální podoba loga FILA je na obr. 5.  

Obr. 5. logo FILA.

35

 

3.3.1  Řeckořímský zápas Tento  styl  má  svůj  původ  z konce  19.  století.  Název  vznikl  podle  italského 

zápasníka Basilia Bartoliho, který tak chtěl navázat  na antické hodnoty.

36

  Zápas 


řeckořímský je součástí olympijských her od roku 1896. V zápase řecko-římském 

není  dovoleno  útočit  a  provádět  jakékoli  techniky  pod  pás  soupeře,  je  zde  také 

nutnost  oproti  zápasu  ve  volném  stylu  doprovázet  soupeře  při  pádu  na  žíněnku. 

Zápasníci  mohou  provádět  zápasnické  techniky  pažemi,  hlavou  a  trupem. 

Zápasník může provádět záběry a úchopy pažemi nebo trupem na paže, trup, šíji a 

hlavu  soupeře.  Při  úchopech  do  chvatů  nesmí  být  aktivně  využíváno  dolních 

končetin. Postoj v řecko-římském zápase je více vzpřímený a zápasníci mají mezi 

sebou  téměř  neustálý  kontakt.

37

  Na  obr.  6.  Je  utkání  z mistrovství  světa  v řecko-římském zápase 2011. 

                                                 

34

 Fila-origins and history. Fila wrestling. [online]. 2010 [cit. 2012-12-09] Dostupné na WWW: http://www.fila-wrestling.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27 

35

 FILA Wrestling - Fédération Internationale des Luttes Associées. Fila wrestling. [online]. 2010 [cit. 2012-12-9] Dostupné na WWW: http://www.fila-wrestling.com 

36

 GRECO-ROMAN WRESTLINGFila wrestling. [online]. 2010 [cit. 2013-15-10] Dostupné na WWW: http://www.fila-

wrestling.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=36 

37

 ĎURECH, M. Zápasenie. 1. vydání. Bratislava: Šport, 1980. 144 s. 24 

 

 Obr. 6. Zápas řeckořímský.

38

 3.3.2  Zápas ve volném stylu 

Zápas ve volném  stylu  je zařazen do programu  olympijských her od  roku 1904. 

Ve  volném  stylu  mohou  zápasníci  provádět  záběry  a  úchopy  pažemi,  trupem  a 

nohami  na  paže,  trup,  šíji,  hlavu  a  nohy  soupeře.  Ve  volném  stylu  je  důležité 

bránit nohy, proto jsou zápasníci v postoji ve větším předklonu a často zápasí na 

větší vzdálenost s častými výpady k soupeři.

39

 Zápas ve volném stylu se vyvíjel ve Velké  Británii  a  Spojených  státech  pod  názvem  catch-as-catch-can  (chyť,  jak 

můžeš) od 18. století. Ve Spojených státech amerických se stal tento sport velice 

oblíbeným.  Důkazem  je  i  to,  že  se  zápasu  věnovalo  mnoho  amerických 

prezidentů.  Například:  George  Washington  (1732-1799),  Theodore  Roosevelt 

(1858-1919)  a  Abraham  Lincoln  (1809-1865).

40

  Na  obr.  7  je  záznam  utkání z mistrovství světa ve volném stylu 2011. 

                                                 

38

 2011 World Championship [online]. [cit. 2012-08-10] Dostupné na WWW: http://www.fila-official.com/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=68%3A2011-world-

championship-istanbul-tur&Itemid=100198&lang=en 

39

 ĎURECH, M. Zápasenie. 1. vydání. Bratislava: Šport, 1980. 144 s. 40

 FREESTYLE WRESTLING. Fila wrestling. [online]. 2010 [cit. 2012-10-10] Dostupné na 

WWW: http://www.fila-

wrestling.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=75. 25 

 

 Obr. 7. Zápas ve volném stylu

41

 3.3.3  Ženský zápas 

Ženský zápas je od roku 2004 zařazen na olympijských hrách a má stejná pravidla 

jako  zápas  ve  volném  stylu,  krom  dvojité  podramenní  páky.  Poprvé  se  ženský 

zápas objevuje ve Francii a Skandinávii v 80. letech. Následně byl zřízen zvláštní 

výbor  FILA  vedený  Michaelem  Dussonem.

42

  Obr.  8  ukazuje  ženský  zápas z mistrovství světa 2011. 

 

Obr. 8. Ženský zápas.43

 

                                                 41

 2011 World Championship [online]. [cit. 2012-08-10] Dostupné na WWW: http://www.fila-

official.com/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=68%3A2011-world-

championship-istanbul-tur&Itemid=100198&lang=en 

42

 FEMALE WRESTLING. Fila wrestling. [online]. 2010 [cit. 2012-18-10] Dostupné na WWW: http://www.fila-wrestling.com/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=35 

43

 2011 World Championship [online]. [cit. 2012-08-10] Dostupné na WWW: http://www.fila-official.com/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=68%3A2011-world-

championship-istanbul-tur&Itemid=100198&lang=en 26 

 

3.3.4  Plážový zápas 

Pravidla  plážového  zápasu  byla  ustálena  při  kongresu  na  olympijských  hrách 

v Aténách,  v  roce  2004.  Důvodem  bylo  sjednocení  zápasnických  stylů  na  písku. 

Pravidla  jsou  podobná  jako  v zápase  ve  volném  stylu.  Zápasí  se  na  písku 

v plavkách v kruhovém zápasišti o průměru 6 metrů. Aktuální podobu plážového 

zápasu můžeme vidět na obr. 9. 

 

Obr. 9. Plážový zápas. 44

 

3.3.5  Grappling 

Grappling  je  zápasnická  disciplína  jež  spojuje  techniky  z  více  úpolových  sportů 

jako je zápas, džúdžucu, sambo a další. Tento styl zápasu se provozuje ve dvou 

disciplínách  a  to  s kimonem  nebo  pouze  v „trenýrkách“.  Povolené  zápasnické 

techniky  v grapplingu  jsou  škrcení,  páky  na  ruce,  ramena,  zápěstí  a  nohy.  V 

grapplingu je tedy více povolených technik, než v zápase ve volném stylu nebo v 

řecko-římském  zápase.

45

  Na  obr.  10  je  znázorněna  aktuální  podoba  grapplingu z evropského poháru 2012. 

                                                 

44

 Beach wrestling [online].[cit. 2012-08-10] Dostupné na WWW: http://www.fila-official.com/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=100297&lang=en 

45

 GRAPPLING Fila wrestling. [online]. 2010 [cit. 2012-18-10] Dostupné na WWW: http://www.fila-

official.com/index.php?option=com_content&view=article&id=521&Itemid=100164&lang=en 27 

 

 Obr. 10. Grappling 

46

 3.3.6  Pankration 

Pankration z řeckých slov „pan“ a „kratos“, což znamená „ten kdo ovládá vše“, je 

jediný úpolový sport, u něhož můžeme legitimně tvrdit, že jeho kořeny sahají do 

antických olympijských her v období 648 př. n. l. až 393 n. l. Dnešní pankration, 

který  kombinuje  zápas  a  box  zastřešuje  organizace  FILA  a  je  mírnější  formou 

antického  pankrationu,  kde  bylo  na  rozdíl  od  dnešních  pravidel  povoleno  i 

kousání  a  útoky  do  očí.  Pankration  provozují  muži  i  ženy  podle  stejných 

pravidel.

47

 Aktuální podoba pankrationu je vidět na obr. 11.  

 

                                                 46

 2012 European open cup [online].[cit. 2012-08-10] Dostupné na WWW: http://www.fila-

official.com/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=88%3A2012-european-

open-cup-moscow-rus&Itemid=100214&lang=en 

47

 PANKRATION Fila wrestling. [online]. 2010 [cit. 2012-18-10] Dostupné na WWW: http://www.fila-

official.com/index.php?option=com_content&view=article&id=521&Itemid=100164&lang=en 28 

 

 Obr. 11 Pankration 

48

 3.3.7  Belt wrestling Alysh 

Slovo „Alysh“ znamená „boj určí nejsilnějšího“. Tento styl zápasu má své kořeny 

ve  starověkém  Turecku.  Belt  wrestling  Alysh  byl  vybrán  mezinárodní  federací 

zápasu  jako  styl,  který  sloučí  všechny  světové  zápasnické  styly  s pásy.  Pásové 

zápasy  zápasí  jak  muži,  tak  ženy.  Zápasí  se  v bílých  kalhotách  s modrým  nebo 

zeleným  kimonem  pevně  svázaným  červeným  pásem.  Používané  techniky  jsou 

hody  a  strhy,  které  jsou  vedeny  pouze  přes  pás  soupeře.  Zápasník  se  snaží 

protivníka  strhnout  na  kolena,  boky  nebo  záda.  Tyto  strhy  jsou  bodovány, 

zápasník  může  také  zvítězit  strhem  soupeře  záda.

49

  Aktuální  podobu  belt wrestling Alysh je vidět na obr. 12. 

 

                                                 48

 2011 Senior Word championship[online].[cit. 2012-08-10] Dostupné na WWW: 

http://www.fila-

official.com/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=73%3A2011-senior-

world-championship-belgrade-srb&Itemid=100228&lang=en 

49

 PANKRATION Fila wrestling. [online]. 2010 [cit. 2012-18-10] Dostupné na WWW: http://www.fila-

official.com/index.php?option=com_content&view=article&id=521&Itemid=100164&lang=en 29 

 

 

Obr. 12. Belt wrestling Alysh 

50

 

 

 

                                                 50

 Belt wrestling Alysh [online].[cit. 2012-08-10] Dostupné na WWW: http://www.belt-

wrestling.org/cgi-sys/suspendedpage.cgi 


30 

 

4  OLYMPIJSKÉ HRY 

Olympijské  hry  jsou  dnes  světovou  sportovní  událostí  číslo  jedna,  s tradicí 

dlouhou téměř tři tisíce let pocházejí Řecka. Olympismus a olympijská myšlenka 

jsou  životní  filozofií,  která  spojuje  antický  ideál  tělesné  krásy  a  duchovní 

dokonalosti,  tzv.  kalokagathía.  Olympismus  usiluje  prostřednictvím  sportu, 

kultury  a  výchovy  o  vytvoření  způsobu  života,  založeného  na  radosti  z 

vynaloženého  úsilí,  na  výchovné  hodnotě  dobrého  příkladu  a  na  respektování 

základních  etických  principů.  Olympismus  má  za  cíl  zapojit  sport  do  rozvoje 

člověka s cílem vytvořit mírovou společnost, která ctí a dodržuje zachování lidské 

důstojnosti.

51

 Postupem  času  vzniklo  Olympijské  hnutí,  které  se  zformovalo  v meziválečném 

období  20.  století  a  je  organizovanou  činností  zapojených  jednotlivců 

inspirovaných  hodnotami  olympismu.  Nejvyšší  orgán  olympijského  hnutí  je 

Mezinárodní olympijský výbor sídlící v Lusanne ve Švýcarsku. Olympijské hnutí 

je  rozšířeno  na  pěti  kontinentech  a  jeho  hlavní  náplní  je  pořádání  olympijských 

her. Symbolem  olympijských her je pět  propojených kruhů, které můžeme vidět 

na obr. 13 - symbol olympijských her, představujících pět kontinentů. Olympijská 

charta  je  hlavní  dokument  Mezinárodního  olympijského  výboru,  ve  kterém  jsou 

sepsány  hlavní  myšlenky  olympismu,  jako  například:  „Provozování  sportu  je 

lidským  právem.  Každý  jednotlivec  musí  mít  možnost  provozovat  sport  bez 

jakékoli  diskriminace  a  v  olympijském  duchu,  jenž  vyžaduje  vzájemné 

porozumění v duchu přátelství, solidarity a fair-play. Organizaci, administrativu a 

řízení  sportu  musí  kontrolovat  nezávislé  sportovní  organizace.  Jakákoli  forma 

diskriminace  vůči  zemi  nebo  osobě  z  důvodu  rasy,  náboženství,  politického 

přesvědčení,  pohlaví  či  z  jiného  důvodu  je  neslučitelná  s  příslušností  k 

olympijskému  hnutí.  Příslušnost  k  olympijskému  hnutí  vyžaduje  dodržování 

Olympijské charty a uznání ze strany MOV.“

52

                                                  

51

 Olympijská charta 2007[online]. [cit. 2012-05-10]. Dostupné na WWW: http://www.olympic.cz/public/img/dokumenty/olympismus/olympismus_v_olympijske_charte.pdf 

52

 Olympijská charta 2007[online]. [cit. 2012-05-10]. Dostupné na WWW: http://www.olympic.cz/public/img/dokumenty/olympismus/olympismus_v_olympijske_charte.pdf 

31 

 

 Obr. 13. Symbol olympijských her

53

 4.1  Antické olympijské hry 

Starověcí  Řekové  sport  nevymysleli,  ale  navázali  na  poznatky  národů,  které 

pěstovaly  sport  ještě  před  nimi  jako  Sumerové,  Babyloňané,  Asyřané,  Chetité, 

Kréťané a Egypťané. Tyto poznatky však teoreticky zpracovali a zevšeobecnili na 

velmi  vysokou  úroveň.  U  ostatních  národů  existovaly  oddělené  sportovní 

disciplíny,  ale  Řekové  je  spojili  do  výchovného  systému  kalokagathie  (kalos-

krásný, agathos-šlechetný), který měl významnou úlohu v životě Řeků.

54

 V ranně archaickém  období  (8.  století  př. n. l.) byla fyzická zdatnost nezbytná pro řecké 

aristokraty.  V Řecku  byly  provozovány  nejrůznější  sportovní,  ale  i  umělecké 

disciplíny. Postupem času se tyto události měnily ve všeřecké sportovní slavnosti 

jako pýthijské, nemejské a istrijské hry, které nabývaly velikého významu. Mezi 

všeřeckými  sportovními  slavnostmi  měly  ale  hlavní  místo  olympijské  hry.  O 

významnosti her vypovídala i dlouhá příprava olympijských her, která začínala i 

deset  měsíců  před  zahájením  oznamováním  her  a  posvátného  míru  po  celém 

Řecku. Mír však platil pouze na území, kde probíhaly olympijské hry. Přihlášení 

závodníci  se  sešli  60  dní  před  hrami  a  společně  v místě  konání  trénovali. 

Olympijské  hry  se  konaly  jednou  za  čtyři  roky  a  trvaly  zprvu  jeden  den,  ale 

s přibývajícími disciplínami se protahovaly na pět, sedm a více dnů. Hry začínaly 

slavnostním průvodem a přísahou závodníků o dodržování pravidel. Her se mohli 

zúčastnit  pouze  svobodní  a  mravně  bezúhonní  muži  řeckého  původu.  Provdané 

                                                 

53

Vlajky a prapory[online]. [cit. 2012-05-10]. Dostupné na WWW: http://www.vlajky-

prapory.cz/lang/es/vlajky/vlajky-mezinarodnich-organizaci 

54

 GREXA, J. Přehled světových dějin sportu.Brno: Masarykova Univerzita, 2009.78 s 32 

 

ženy  nesměly  hry  ani  sledovat  z  hlediště.  Toto  dogma  změnila  až  Ferenika z Rhodu,  která  v přestrojení  na  stadionu  sledovala  vítězství  svého  syna,  ale  byla 

odhalena.  Po  zjištění,  že  se  olympijským  vítězem  stal  i  její  otec  a  bratři,  byla 

omilostněna. Řekové ve starověku nejprve závodili pouze s bederní zástěrou. Při 

běžeckém závodě ale běžec Orsippos zástěru ztratil a přesto závod dokončil, ujal 

se  pak  zvyk  závodit  v  běhu  nahý.  Stát  se  olympijským  vítězem  byla  pro  Řeky 

veliká pocta, která byla náležitě oceněna penězi i osvobozením od daní. V rodišti 

se vítězům stavěly sochy a byli také uctíváni.

55

 První  písemně  zachycené  olympijské  hry  se  dle  zprávy  antického  historika 

Hippiáse z Élidy konaly v roce 776 př. n. l. v Olympii. Tyto první olympijské hry 

měly však pouze lokální charakter a jedinou disciplínu,  jíž byl  dromos  -  běh na 

jeden  stadion.  Vítězem  se  stal  Koroibos  z Élidy.  Program  her  se  však  postupně 

rozšiřoval, na čtrnáctých (724 př. n. l.) a patnáctých (720 př. n. l.) hrách přibyly i 

běhy na delší tratě. Na osmnáctých hrách (708 př. n. l.) se poprvé objevil i pětiboj 

sestávající z běhu, skoku dalekého, hodu diskem, hodu oštěpem a palé (zápasu). 

Na dvacátých třetích hrách (688 př. n. l.) přibyl pigmé (box) a následně o osm let 

později se přidala jízda na koni a pankration (všeboj). Dále přibývaly disciplíny, 

které  rozšiřovaly  původní  rozsah,  jako  například  běh  ve  zbroji  nebo  box 

chlapců.

56

 Mezi  nejslavnější  vítěze  antických  olympijských  her  patřil  Leónidas  z Rhodu, 

který vyhrál všechny běžecké disciplíny na čtyřech hrách po sobě (164-152 př. n. 

l.). Mezi běžci dominoval také běžec Chionis ze Sparty, který zvítězil třikrát (664-

656 př. n. l.) Dále Theagenés z Thassu, který získal osm vítězství v pigmé, palé a 

panktrationu. Významným několikanásobným vítězem byl také Milón z Krótónu, 

který první vítězství v palé získal již ve čtrnácti letech.

57

 

Postupem  času  se  více  měnil  vkus  diváků,  kteří  od  4.  století  př.  n.  l.  začali  mít především  v oblibě  pěstní  souboje  (pigmé),  zápas  (palé)  a  všeboj  (pankration). 

                                                 

55

 BENDL, V., CIBULA, V., HAMŠÍK, I., JEŽEK, L., KUBEC, J., ROUBAL, J., Kniha olympijských her. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1994, 248 s. ISBN 80-205-0382-x 

56

 GREXA, J. Přehled světových dějin sportu.Brno: Masarykova Univerzita, 2009.78 s 57

 BENDL, V., CIBULA, V., HAMŠÍK, I., JEŽEK, L., KUBEC, J., ROUBAL, J., Kniha olympijských her. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1994, 248 s. ISBN 80-205-0382-x 

33 

 

Velká sláva vítězů a peněžní odměny vedly k profesionalizaci, kdy byli sportovci najímáni  aristokraty  a  bohužel  také  ke  korupci.  Příkladem  korupce  byl  Eupolis 

z Thesálie,  který  podplatil  tři  soupeře  a  byl  potrestán  pokutou  (388  př.  n.  l.). 

Úpadek  olympijských  her  nastal  po  rozšíření  římského  vlivu  na  hry.  Také  s 

rostoucím vlivem křesťanství se objevovaly útoky proti náboženskému významu 

her.  Vše  vyvrcholilo  v roce  393  n.  l.,  kdy  milánský  biskup  Ambrosius  požádal 

římského  císaře  Theodosia  I,  aby  pohanské  hry  zrušil.  Císař  žádosti  vyhověl  a 

vydal edikt římský, kterým olympijské hry zakázal. Následné zničení chrámů na 

císařův rozkaz po pokusech o obnovení her v roce 426 tradici olympijských her 

ukončily.  Dílo  zkázy  dokonaly  také  nájezdy  barbarů,  zemětřesení  a  záplavy. 

Antické olympijské hry se tedy konaly 293 krát po dobu 1169 let.

58

 

4.2  Úpolové disciplíny na antických olympijských hrách Úpolové  disciplíny  na  antických  olympijských  hrách  byly  palé  (zápas),  pigmé 

(box)  a  panktration  (všeboj).  Úpolové  disciplíny  v antice  nebyly  děleny  podle 

váhových kategorií, výhodu tedy měli vysocí a svalnatí sportovci. 

Palé (zápas) 

V Antickém  Řecku  byl  zápas  velice  důležitý  při  výchově  mládeže.  Zápas  se 

objevil  poprvé  na  18.  olympijských  hrách  (708  př.  n.  l.).  Pravidla  zápasu  na 

starověkých olympijských hrách byla odlišná od dnešního zápasu. Zápasy konané 

na  starověkých  olympijských  hrách  byly  dvoje,  ortopalé  (ve  stoje)  a  katopalé 

(valivé)


59

.  V obou  těchto  stylech  mělo  zápasiště  čtvercový  tvar  neupřesněného 

rozměru,  zápasilo  se  bez  časového  limitu  a  bez  hmotnostních  kategorií. 

V zápasech nebyly povoleny údery, kousání, škrábání, útoky na pohlavní orgány a 

oči. Zápasníci 

zápasili nazí, tělo si natírali olejem. Před utkáním se zápasníci svlékli 

ve speciální šatně, v další místnosti si natřeli tělo olejem, aby jim na slunci nepraskala 

kůže  a  nakonec  se  v  pískovně  posypali  jemným  pískem,  aby  tělo  při  zápasech 

neklouzalo.  Ukázka  starořeckého  zápasu  je  na  obr  14.  starořecký  zápas.  Zápasy 

probíhaly  v  místnosti,  která  nebyla  zastřešená.  Kolem  na  čtvercovém  nádvoří  byly 

vysázeny  platany,  které  vytvářely  stín  pro  diváky.  Po  cvičeních  nebo  po  utkání  se 

                                                 

58

 GIFFORD, C. Olympijské hry od Atén 1896 k Aténám 2004. 1. vyd. Překlad Stanislav Křítek 59

 GREXA, Ján. Přehled světových dějin sportu.Brno: Masarykova Univerzita, 2009.78 s. 34 

 

zápasníci nejprve omyli vodou a následně škrabátkem odstranili nanesený písek, poté se  vykoupali  v  teplé  vodě.

60

  Zápas  byl  na  antických  olympijských  hrách  také součástí pětiboje (pentatlonu). 

 

Obr. 14. starořecký zápas61

  


Download 2.05 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling