«Mashina detallari» fanidan test savollari q iy in LI k


Download 377.37 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana16.02.2018
Hajmi377.37 Kb.
  1   2   3   4

«Mashina detallari» fanidan test savollari 

Q

iy

in

li

k

 

d

a

ra

ja

si

 

Test topshirig‘i 

To‘g‘ri javob 

Muqobil javob 

Muqobil javob 

Muqobil 

javob 

1  Mashina  detallari  fanining  vazifasi nima? 

Barcha turdagi 

mashinalar uchun 

umumiy bo’lgan detal 

va uzellarni hisoblash 

va loyihalash 

usullarini o’rganuvchi 

fandir 


Loyihalash 

usulini o’rgatadi 

Detalni 

hisoblash 

usulini 

o’rgatadi 

Hisoblash 

usulini 


o’rgatadi 

1  «Detal» atamasiga ta`rif bering? 

Mashinaning bir xil 

materialdan 

tayerlangan va aloxida 

bulaklarga 

ajralmaydigan 

kismidir 

Val – tishli 

g`ildirak va 

boshqa 

aylanuvchi qismlar 

Mashinaning 

barcha 

kismlari detallar 

xisoblanadilar 

(murakkab, 

oddiy va 

boshk) 

Mashina 


uzeli 

1  «Uzel» atamasiga ta`rif berin? 

Bir nechta detallarni 

uz ichiga olgan va 

tugallangan yiguv 

jaraenida tayerlanib 

ma`lum bir vazifani 

bajarishga 

Tishli g`ildirak, 

val, o’q, 

podshipnik, 

shkiv, chervyak 

Mufta, 

reduktor Mexanizm 

va detallar 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.commuljallangan 

buladi(podshipnik, 

mufta, reduktor va 

boshk) 


1  Mashina deb niaga aytiladi? 

Bir necha detallarni 

yegindisi bo’lib 

ma’lum bir ish 

bajarish uchun 

mo’ljallangan 

vositaga mashina deb 

ataladi 


Detal va 

uzellardan 

tashkil topgan 

bulib insonning 

jismoniy va 

akliy mexnatini 

engillashtirish 

uchun 


muljallangan 

vosita 


Avtomobil, 

samolet, 

stanok va 

boshkalar 

Yuradigan, 

tashiydigan 

vosita 

1  Mashina  detallari  kursining  vazifasi nimalardan iborat? 

Barcha turdagi 

mashinalar uchun 

umumiy bo’lgan detal 

va uzellarni hisoblash 

va loyihalash 

asoslarini talabalarga 

o’rgatishdan iborat 

Detalni 

hisoblashni 

o’rgatuvchi 

fandir 


Uzelni 

hisoblashni 

o’rgatuvchi 

fandir 


Detalni 

loyihalashni 

o’rgatuvchi 

fandir 


1  «Bikrlik» atamasiga ta`rif bering? 

Mashina detallarini 

tashki kuch ta`siri 

ostida elastik 

deformatsiyaga karshi 

tura olshi xususiyati 

Tashqi kuchga 

qarshi turishi 

Eyilishga 

qarshi turish 

qobiliyati 

Tiklikka 

qarshi turishi 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


1  Mashina detallari uchun 

ishlatiladigan kulrang chuyanning 

tarkibida necha % uglerod bulishi 

mumkin? 

2,14 dan 5 % gacha 

10% va undan 

yukori 


5 % va undan 

yukori 


Chuyanning 

tarkibida 

uglerod 

bulmaydi 

2  Loyihalanayotgan  yangi  mashina 

qanday bo’lishi kerak? 

Yuqori unumdor, 

tannarxi arzon, 

ishonchli ishlashi 

ishlatilishi yengil, 

estetik ko’rinishda 

bo’lishi kerak 

Ishlatilishi 

yengil 

Yuqori 


unumdor 

Tannarxi 

arzon 

2  Mashinalarni hisoblash 

va 

loyihalashda nimaga asoslanadi? 

DTC 


O’quv rejaga 

Fan dasturga 

Namunaviy 

o’quv 


dasturga 

2  Tayyorlanayotgan mashinalarda 

yangi 

texnologiyaning  ishlatilishi 

qanday 

jarayonlar 

bilan 

belgilanadi? 

Uning tannnarxiga 

sarflanayotgan 

energiya material 

hajmi yiglatish va 

tamirlash jarayonlari 

bilan 

Tannarxi sarflanadigan 

energiya 

Sarflanadigan 

energiya 

ishlatish va 

tairlash 

Material 

xajmi va 

sarflanadigan 

energiya 

2  Loyihalanayotgan  mashinaning  tan 

narxi qanday kamaytiriladi? 

Standart detallarning 

ishlatilishi 

Mahsus detal, 

umumiy detal 

Boshqamashin

ada 

ishlatiladigan detal 

Bir hil 


detallarning 

ishlatilishi 

2  Mustahkamlik shartlarini yozing? 

[ ]


σ

σМАХ

 

[ ]τ

τМАХ

 

[ ]ϕ

ϕМАХ

 

[ ]f

f

<

max


 

1  Friksion uzatmaga ta’rif bering? 

Xarakatni yetakch 

Uazatmada 

Katoklarning 

O’ta 


PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.comvaldan yetaklanuvchi 

valga ishqalanish 

kuchi vositasida 

uzatilsa firiksiob 

uzatma deb ataladi 

xarakat bir 

valdan ikkinchi 

valga ishchi 

yuzalarni siqish 

kuchi hisobiga 

uzatilsa firiksiob 

uzatma deb 

ataladi 

o’zaro 


sirpanishi 

natijasida 

xarakat 

uzatilsa 

firiksiob 

uzatma deb 

ataladi 

yuklanish 

bo’ganda 

katoklarning 

o’zaro 

sirpanishidan firiksiob 

uzatma hosil 

bo’ladi 

1  Mashina va 

detallarning 

ishga 

layoqatligini ko’rsating? 

Mustahkamlik, 

bikirlik, yeyilishga 

chidamlilik, 

issiqbardoshlilik va 

titrashga chidamlilik 

Bikrlik, 

issiqbardoshlik 

Eyilishga 

chidamlilik 

Mustaxkamli

1  Mexanik uzatmalarning 

asosiy 

xarakteristikasi nimadan iborat? 

Quvvat yoki burovchi 

moment hamda 

burchak tezlik 

Quvvat 

Burchak tezlik Burovchi 

moment 


1  Mexanik uzatmalarning qo’shimcha 

xarakteristikasi nimadan iborat? 

FIK, uzatish soni 

Uzatish soni 

FIK 


Quvvati 

1  Mustaxkamlikga ta`rif bering? 

Mustaxkamlik – 

tashki ta`sir ostida, 

detalning 

deformatsiyalanishi 

berilgan me`yorda 

bo’lgan xolda ma`lum 

vaqt davomida 

benuqson ishlay olish 

U<[u] 

Ts

max=[ts] 

U<[u] 


PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.comxususiyati Detalning mustahkamligi qanday beliglanadi? 

Normal urunma 

kuchlanishlar bilan 

belgilanadi 

Normal  

Urunma  


Aralash 

1  Detallarning ishlash layoqati qanday belgilanadi? 

Ishlash sharoitiga 

qarab 

Detalning tuzilishiga qarab 

Qanday 


sharoitda 

ishlashiga 

qarab 

Qanday shart qoyilishiga 

qarab 


2  Detallarning 

mustahkamlikka 

xisoblash  asoslari  qaysi  kursda 

o’rganiladi? 

Materiallar qarshiligi 

Tehnik 

mehanika Nazariy 

mehanika, 

Tehnik 

mehanika Amolist 

mehanika Detalni mustahkamlikka xisoblash 

asoslari qaysi fanda o’rganiladi? 

Materiallar qarshiligi 

Mashina detallar  Mexanizm va 

mashinalar 

nazariyasi 

Nazariy 


mexanika Prujina diametrining 

oshishi 

nimaga olib keladi? 

Bikrligini kamaytirish 

Bikrligini 

oshirish 

Hech 

narsa 


o’zgarmaydi 

Mustahkamli

gini oshiradi Strejenning deformatsiyagacha 

bo’lgan  ko’ngdalang  kesim  yuzasi 

deformatsiyadan 

keyin 

qanday 

shaklga kiradi? 

Dumaloqligicha kiradi  Eziladi 

Pachoqlanadi 

O’zgaradi Qoyidagi tenglamalardan  qaysi  biri 

A  nuqtaga  nisbatan  momentlar 

tenglamasi?  M

x

  va  Q

x

  dan  katta 

bo’lsa u va 

τ

 kuchlanishlar qanday 

Katta bo’ladi 

O’zgarmaydi 

ga 


teng 

bo’ladi 


Kichik 

bo’ladi 


PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.como’zgaradi? 

1  Mashina detallarini 

tayerlashd 

ishlatiladigan  pulat  ning  tarkibida 

necha ga 

uglerod 

bulishi 

mumkin? 

24% gacha uglerod 

bulishi mumkin 

43 % gacha 

uglerod bulishi 

mumkin 


12%gacha 

uglerod bulishi 

mumkin 

Pulat 


tarkibida 

uglerod 


bulmaydi 

2  Detallarning  mustahkamligini  qaysi yo’l bilan oshirish mumkin? 

Ishchi yuzalarini qayta 

termik ishlash 

kuchlanishlarning 

turlanish xolatini 

kamaytirish 

Termik qayta 

ishlash 


Ratsional 

forma tanlash 

Kuchlanishla

rning 


to’planish 

xolatini 

kamaytirish 

1  Mashina detallarining 

issiklikga 

chidamlilik shartini ezin? 

Q

‹Q

1 

Titrashga 

chidamlilik 

Mustahkamlik, 

bikrlik, 

issiqbardoshlik 

Eyilishga 

chidamlilik 

2  Mustahkamlik nima? 

Deformatsiyalanishi 

me`yorida bo’lgan 

holda ma`sul vaqt 

davomida benuqson 

ishlay olish hususiyati 

Bikrligi 

ta`minlanishi 

kerak 

Titrashga chidamliligi 

Issiqbardoshl

ik 

2  Mustahkamlik shartlarini yozing? [ ]

σ

σ

МАХ

 

[ ]τ

τМАХ

 

[ ]ϕ

ϕМАХ

 

[ ]f

f

<

max


 

2  Mustaxkamlik nima? 

[ ]

σ

σ

МАХ

 

[ ]τ

τМАХ

 

[ ]ϕ

ϕМАХ

 

[ ]ϑ

ϑМАХ

 Detalning eyilishga chidamliligi 

qanday aniqlanadi? 

Materialning fizik-

mexanik usuli 

Aniqlik darajasi 

Termik qayta 

ishlanishi 

Sirpanish 

tezligiga 

bog`liq 

bo’ladi 


PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com

Detalning eyilishga chidamliligi 

qanday usulda hisoblanadi? 

Solishtirma bosim 

Solishtirma 

brsim va tezlik 

Tezlik boyicha  Obraziv 

zarrachalari 

bilan 

1  «Rezbaning kadami» 

atamasiga 

ta`rif bering? 

Rezba uramlarining 

ikki ikki kushni 

uramlari orasidagi uk 

buylab ulchangan 

masofa 


Boltning 

balandligi 

Rezbada 

kadam 


bulmaydi 

Rezba 


uralarinigg 

ochilgan 

kismining 

uzunligi 

1  Rezbalar necha kirimli buladilar? 

Eng kup tarkalgan 

1,2,3 kirimli rezbalar 

6 dan 11 gacha 

12 va 13 

1 va 2 
Mashinasozlikda necha turdagi 

mashina ishlatiladi? 2  Detalning eyilishini, 

qizishini, 

titrashini 

kamaytirish 

usullari 

qanday? 

Yukordagilarning 

xammasi birgalikda 

Eyilishga 

chidamli 

materiallarni 

ishlatish 

Ishqalanuvchi 

detallarni tez – 

tez moylab 

turish, termik 

qayta ishlash 

Titrashni 

so’ndirgichla

rdan, ya`ni 

maxsus 


elastik 

elementlarda

foydalanish kerak, 

maxsus 


sovitgichlar 

ishlatiladi 

1  Rezbani yuzasi va kesimlari qanday 

kuchlanishga tekshiriladi? 

Ezilishga va 

kesilishga 

Faqat kesilishga 

Fakat ezilishga  Siljishga 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


1  Texnikada 

qanday 

shaklli 

shlitsalardan foydalaniladi? 

To’g`ri turtburchakli, 

uchburchakli, 

evolventali 

Faqat to’g`ri 

turtburchakli 

Evolventali, 

to’g`ri 


turtburchakli 

To’g`ri 


turtburchakli

, trapetseidal, 

uchburchakli Rezbalar qanday sirtlarda kesiladi?  TSilindrsimon yoki 

konussimon 

TSilindrsimon 

Konussimon  

Uchburchak Mashinasozlikda eng ko’p 

tarqalgan rezba nima? 

Metrik rezba 

Uchburchak 

rezba 


Katta qadamli 

rezba 


Mayda 

qadamli 


rezba 

1  Payvandlashning  qanday  turlarini bilasiz? 

Elektr yoyi 

yordamida, gaz 

alangasi va kontakt 

payvand 

Elektr eyi 

erdamida, 

kontakt payvand 

Faqat elektr 

payvandi 

mavjud 

Elektr eyi yordamida, 

gaz alangasi 

erdamida 

1  Parchin mixlar 

qanay 

materiallardan tayyorlanadilar? 

Pulat, chuyan, mis, 

alyuminiy va 

boshqalar (agar 

biriktiraletgan 

materiallar parchin 

mixli choklarni talab 

qilsalar, biriktiraletgan 

materiallarning 

materiallaridan xam 

tayerlanadilar) 

Bronza, 


plasmassa 

Fakat 


chuyandan 

tashkari 

Plastmasa 

1  Rezbani mustahkamlikka 

xisoblashda 

yuklanish 

o’ramlar 

orasida qanday taqsimlanadi? 

Bir xilda 

Bir xil emas 

52 % 


2% 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


1  Rezbalarning  turlari  va  ishlatilish 

sohasi? 

Silindrsimon va 

ko’nussimon 

Silindrsimon 

Ko’nussimon 

Uchburchakl

i rezba 

1  Rezbalar  shakiliga  ko’ra  qanday turlarga bo’linadi? 

Uchburchak trapetsiya 

to’g’ri to’rtburchakli 

va aylanasimon  

Uchburchakli 

to’rtburchakli 

trapetsiya  

To’rtburchak 

trapetsiya 

aylana 


uchburchak 

Aylana 


trapetsiya 

2  Rezba  yuzasi  va  kesimlari  qanday kuchlanishga tekshiriladi? 

Yuqoridagi har 

ikkalasi 

Ezilishga 

tekshirilmaydi 

Rezbaning 

yuzasi 

ezilishga tekshiriladi 

Vint va 


gaykaning 

rezba 


asoslari 

kesilishga 

tekshiriladi 

2  Kontakt kuchlanish nima? 

Tsilindr va tekislik 

Ikki shar 

Ikki tsilindr 

Shar bilan 

tekislik 

1  Payvand  brikmalardan  qayerlarda foydalaniladi? 

Mashinasozlik va 

qurilishda 

Qishloq 


xo’jaligida 

samolyotsozlikd

a qurilishda 

Samolyotsozli

kda qurilishda 

Qurilishda 

samolyotsozl

ikda 


1  Parchin  mihlar  yordamida  hosil 

bo’lgan  birikmalar  qanday  turlarga 

bo’linadi? 

Mustahkam, jips 

hamda jips choklariga 

bo’linadi 

Mustahkam jips 

choklari 

Mustahkam 

jips 


Jips, 

mustahkam 

1  Shponkali  birikmani  asosiy  turlari 

qanday? 

Prizmatik, 

segmentsimon, 

tsilindrsimon 

Ponasimon, 

sharsimon 

Istalgan 

turlarda 

bulishlari 

mumkin 


Prizmatik 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com
Rezbaning o’lchamlari qanday? 

Tashqi, ichki, o’rtacha 

diametrli 

O’rtacha 

diametrli 

Tashqi 


diametrli 

Ichki 


diametrli 

1  Rezbani yuzasi va kesimlari qanday kuchlanishga tekshiriladi? 

Ezilishga va 

kesilishga 

Faqat kesilishga 

Fakat ezilishga  Siljishga 

2  Ezilishga mustaxkamlik shartini ezing? 

]

[ЭЗ

ЭЗ

σ

σ ≤ 

[ ]


τ

τМАХ

 

[ ]ϑ

ϑМАХ

 

[ ]ϕ

ϕМАХ

 

1  Shponkali  birikmalarning  avzallik va kamchiliklari nimadan iborat? 

Arzon 


Tuzilishi oddiy 

Qismlarga 

ajratish oson 

Yig`im oson 

2  Ezilishga mustaxkamlik shartini 

yozing? 

]

[ЭЗ

ЭЗ

σ

σ ≤ 

[ ]


τ

τМАХ

 

[ ]ϑ

ϑМАХ

 

[ ]ϕ

ϕМАХ

 

2  Bolt sterjeniga cho’zuvchi (siquvchi) kuch  ta`sir  etganda,  shu  sterjendagi 

kuchlanish aniqlansin? 

[ ]


r

d

F

σ

πσ

=2

1

4 

2

1/

4

dF

π

σ = 

ρ

ρτ

W

T

=

 2

2

3τ

σ

σ+

=

экв

 

2  Shponkalar qanday kuchlanishlar boyicha tekshiriladi? 

Ezilishga va 

kesilishga 

U

ez=4T/ (dl

x

t2

) 

[ ]


эз

σ

 Shponkalar 

tekshirilmaydi 

Fakat 

buralishga 1  Qanday  kuchlanish  ruxsat  etilgan 

kuchlanish deyiladi? 

Detalning ishonchli va 

uzok muddatli 

ishlashini 

ta`minlovchi eng katta 

kuchlanish 

Bunday 

kuchlanish yuk Detal kesimida 

xosil 


buladigan 

kuchlanish 

Detalni 

sinshdirib 

ishdan 

chikaradigan kuchlanish 

1  Mashinasozlikda ishlatiladigan 

materiallarning  asosiy  tunrlarini 

aytin? 

Choyan, po’lat 

Metalmas 

materiallar 

Rangli 

metallar Rezina 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


1  Mexanik uzatmalardagi «uzatishlar 

soni» atamasini tushuntirin? 

Aylanma xarakat 

etaklovchi zvenodan 

etaklanuvchi zvenoga 

uzatilaetganda nechka 

marta uzgarishini 

(oshishini eki 

kamayishini) bildiradi 

Burovchi 

moment necha 

marta 

o’zgarishini bildiradi 

Bu atama 

mavjud emas 

Kichik 


aylanishlar 

sonini katta 

aylanishlar 

soniga 


bisbati 

2  Tishli gildirakdagi burovchi moment kanday xisoblanadi? 

ω

PT

=

 2

1

1d

F

T

= 

1

dU

P

K

T=

 1

d

U

K

T=

 
Download 377.37 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling