Masi keltirilgan. Rotametrning o ‘lchash qismi dia


Download 0.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/67
Sana04.10.2022
Hajmi0.8 Mb.
#830384
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67
Bog'liq
tex naz usullari -101-184
Экспертиза ДТП, 1-maruza, 1-laboratoriya, 2-laboratoriya, қаторлар назарияси 2, Fizikaviy va kolloid kimyo-AMALIY, Kompyuterli loyihalashning texnik vositalari, 8 mavzu, 12-MAVZU, SLAYD TO'QIMACHILIK, 1-amaliy mashgulot. Kompleks o‘zgaruvchili funksiya va uning limiti, 1-amaliy mashgulot. Kompleks o‘zgaruvchili funksiya va uning limiti, 1-ЛЕКЦИЯ, диссертация на узбекском перевод (4), 12.To‘plam. Sonli ketma-ketlik. Funksiya. Prezentasiya


masi keltirilgan. Rotametrning o ‘lchash qismi dia- 
fragma 2 va silindrik metall korpus / dan iborat.
Diafragma 2 teshigida shtok 4 ga bikir qilib 
o ‘rnatilgan konussimon qalqovich 3 harakat qiladi.
Shtokning ustki qismida differensial transformatorli 
o ‘zgartkichning o ‘zagi 5 o ‘rnatilgan. 0 ‘zak naycha 6 
ichida joylashgan, naycha tashqarisida esa 
0
‘zgart- 
kichning g‘altagi 7 bor.
Shkalasiz rotam etrlar ko‘rsatuvchi yoki qayd 
qiluvchi ikkilamchi differensial-transformatorli as­
bob tarkibida ishlatiladi. R otam etrlar ortiqcha ish 
bosim i ta ’siridagi m uhit sarfm i o ‘lchash uchun 
(6,27 m P a) ch iq arilad i. Bu asb o b lar k a tta ro q
o rtiq ch a bosim larga ham m o ‘ljallab chiqariladi.
B undan tashqari, o ‘zgarmas 0...5 mA tokli chiqish 
signali bilan ishlaydigan rotam etrlar ham mavjud.
Ularning suv bo‘yicha o‘lchash chegarasi 16000 1/soat.
Asosiy xatolik ±1,5 %.
Portlash va yong‘in xavfi bor joylarda ko‘r- 
satishlarni masofaga pnevm atik uzatadigan ro ta­
m etrlar ishlatiladi. Bunday rotam etrning prinsipial 
sx em asi 4 .5 -ra sm d a k o ‘rsa tilg a n . Bu ro ta m e trn in g o ‘lch ash qism i 
konussimon qalqovich 1, diafragma 2 va p o ‘latdan ishlangan silindrik quvur 
3 dan iborat. Qalqovich konussimon quvur ichida harakat qiluvchi rotam etr
4.5- rasm.
Ko'rsatishlami masofaga pnevmatik uzatadigan rotametr sxemasi.
4 .4 - rasm.
Ko‘rsatish- 
lami masofaga elektr- 
differensial transfor- 
mator yordamida 
uzatadigan rotametr 
sxemasi.


turlari ham mavjud. Shtok 4 ga ikkita silindrik magnit 5 biriktirilgan. Bu 
m agnitlar bir-biriga bir xil ishorali qutblari bilan qaratilgan. M agnitlar 
qalqovich bilan birga naycha 6 ichida siljiydi.
Naycha esa magnitmas materialdan tayyorlanadi. Tashqaridan naycha pishang 
8 ga o ‘rnatilgan magnit 7 bilan o ‘ralgan. Silindrik magnitlar 5 bilan tashqi 
magnit 7 magnitli mufta hosil qiladi. Qalqovichning magnit m ufta va pishang 8 
yordamida harakatlanishi o‘lchanayotgan sarf miqdorini shkala 10 da joylashgan 
k o ‘rsatuvchi strelka 9 ga uzatadi. Masofaga pnevm atik uzatish mexanizmi 
kompensatsiya sxemasi asosida ishlaydigan o ‘zgartkichdan iborat („Pnevm atik 
o ‘zg artk ich lar“ga qarang, V III bob). 0 ‘lchash tizim idagi tebranishlarni 
kamaytirish uchun dempferlovchi qurilma 28 ishlatiladi. Pnevmo uzatishli 
rotam etrlarning seriyali ishlanadigan rusum lari 6,27 m P a ishchi bosimga 
m oijallangan.
Bu asboblar bilan (suv bo‘yicha 16 m
3
/soat) gacha sarflar o ‘lchanadi. Asosiy 
xatolik ± 1 ,5 % dan oshmaydi.

Download 0.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling