Matematik tasavvurlarni shakllantirish


Download 28.27 Kb.
Sana19.11.2020
Hajmi28.27 Kb.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.

Varianti №1

1. Matematik tasavvurlarini shakllantirish metodikasi nazariyasining tarixi, xozirgi xolati va shakllantirishning zamonaviy nazariyasi.

2. To‘plamlarning tengligi va teng emasligi haqidagi tasavvurlarni shakllantirish. O‘yinlar va o‘yin mashqlaridan foydalanish. miqdor haqidagi tasavvurlarni shakllantirish vazifalari.

3. O’rta guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.
MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.

Varianti №2

1. To‘plamning xarakteristik xususiyatlari. Universal to‘plam.

2. Sanash va o‘lchash jarayonida bolalarda butun sonlar qatori haqidagi tasavvurlarini rivojlantirish.

3. Kichik guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №3

1. Muxammad ibn Muso-al Xorazmiy, Umar Xayyom asarlarida arifmetikaning rivojlanishi haqida dastlabki ma’lumotlar.

2. Sanash va o‘lchash jarayonida bolalarda butun sonlar qatori haqidagi tasavvurlarini rivojlantirish.

3. Katta guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.


Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №4

1. Y.I.Tixiyeva, F.N. Blexer maktabgacha yoshdagi bolalarni matematika elementlariga o‘rgatish. Bolallarda matematik tasavurlarni shakllantirishning umumiy didaktik tamoyilari.

2. Bolalar ongida natural sonlar qatori tizimining tarkib topishi.

3. Tayyorlov guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.


Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №5

1. Ko‘plik, son, hisob, kattalik, fazo, geometrik shakl va figuralar haqidagi tasavvurlarni shakllantirish.

2. Bolalar ongida natural sonlar qatori tizimining tarkib topishi.

3. Geometrik figuralarni turli belgilari bo‘yicha guruhlarga ajratish yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №6

1 To‘plamlarning tengligi va teng emasligi haqidagi tasavvurlarni shakllantirish. O‘yinlar va o‘yin mashqlaridan foydalanish. miqdor haqidagi tasavvurlarni shakllantirish vazifalari.

2. Ko‘plik, son, hisob, kattalik, fazo, geometrik shakl va figuralar haqidagi tasavvurlarni shakllantirish.

3. Kichik va o’rta guruhda fazoda mo‘ljal olishni rivojlantirishga doir mashg’ulot ishlanmasi tuzish.Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №7

1. O‘yinlar va o‘yin mashqlaridan foydalanish. miqdor haqidagi tasavvurlarni shakllantirish vazifalari. «Ko‘p» va «Bitta», «Ko‘p» va «kam» o‘rtasidagi o‘zaro munosabat bilan tanishtirish va butunni elementlarga ajratish.

2. Bolalar ongida natural sonlar qatori tizimining tarkib topishi

3. Katta va tayyorlov guruhda fazoda mo‘ljal olishni rivojlantirishga doir mashg’ulot ishlanmasi tuzish.Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №8

1. Sanash va o‘lchash jarayonida bolalarda butun sonlar qatori haqidagi tasavvurlarini rivojlantirish.

2. Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavurlarni shakllantirishda ta’limning asosiy didaktik tamoillari.

3. Geometrik figuralarni turli belgilari bo‘yicha guruhlarga ajratish yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.


Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №9

1. Sanash va o‘lchash jarayonida bolalarda butun sonlar qatori haqidagi tasavvurlarini rivojlantirish.

2. Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi haqida.

3. Kichik guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №10

1. To‘plamlarning tengligi va teng emasligi haqidagi tasavvurlarni shakllantirish. O‘yinlar va o‘yin mashqlaridan foydalanish. miqdor haqidagi tasavvurlarni shakllantirish vazifalari.

2. Ko‘plik, son, hisob, kattalik, fazo, geometrik shakl va figuralar haqidagi tasavvurlarni shakllantirish.

3. Katta guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.


Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №11

1. Nasriddin Tusiy, Jamshid G`iyosiddin al-Koshiy, Ulug‘bek asarlarida arifmetikaning rivojlanishi haqida dastlabki ma’lumotlar

2. Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavurlarni shakllantirishda ta’limning asosiy didaktik tamoillari

3. O’rta guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.


Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №12

1. Ko‘plik, son, hisob, kattalik, fazo, geometrik shakl va figuralar haqidagi tasavvurlarni shakllantirish.

2. Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi haqida.

3. Tayyorlov guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.


Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №13

1. Matematik tasavvurlarini shakllantirish metodikasi nazariyasining tarixi, xozirgi xolati va shakllantirishning zamonaviy nazariyasi.

2. Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavurlarni shakllantirishda ta’limning asosiy didaktik tamoillari.

3. Geometrik figuralarni turli belgilari bo‘yicha guruhlarga ajratish yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №14

1. Sanash va o‘lchash jarayonida bolalarda butun sonlar qatori haqidagi tasavvurlarini rivojlantirish.

2. Bolalar ongida natural sonlar qatori tizimining tarkib topishi.

3. Geometrik figuralarni turli belgilari bo‘yicha guruhlarga ajratish yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №15

1. To‘plamlarning tengligi va teng emasligi haqidagi tasavvurlarni shakllantirish. O‘yinlar va o‘yin mashqlaridan foydalanish. miqdor haqidagi tasavvurlarni shakllantirish vazifalari.

2. Ko‘plik, son, hisob, kattalik, fazo, geometrik shakl va figuralar haqidagi tasavvurlarni shakllantirish.

3. Tayyorlov guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.


Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №16

1. Matematik tasavvurlarini shakllantirish metodikasi nazariyasining tarixi, xozirgi xolati va shakllantirishning zamonaviy nazariyasi.

2. To‘plamlarning tengligi va teng emasligi haqidagi tasavvurlarni shakllantirish. O‘yinlar va o‘yin mashqlaridan foydalanish. miqdor haqidagi tasavvurlarni shakllantirish vazifalari.

3. O’rta guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.
MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.

Varianti №17

1. To‘plamning xarakteristik xususiyatlari. Universal to‘plam.

2. Sanash va o‘lchash jarayonida bolalarda butun sonlar qatori haqidagi tasavvurlarini rivojlantirish.

3. Kichik guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №18

1. Muxammad ibn Muso-al Xorazmiy, Umar Xayyom asarlarida arifmetikaning rivojlanishi haqida dastlabki ma’lumotlar.

2. Sanash va o‘lchash jarayonida bolalarda butun sonlar qatori haqidagi tasavvurlarini rivojlantirish.

3. Katta guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.


Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №19

1. Y.I.Tixiyeva, F.N. Blexer maktabgacha yoshdagi bolalarni matematika elementlariga o‘rgatish. Bolallarda matematik tasavurlarni shakllantirishning umumiy didaktik tamoyilari.

2. Bolalar ongida natural sonlar qatori tizimining tarkib topishi.

3. Tayyorlov guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.


Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №20

1. Ko‘plik, son, hisob, kattalik, fazo, geometrik shakl va figuralar haqidagi tasavvurlarni shakllantirish.

2. Bolalar ongida natural sonlar qatori tizimining tarkib topishi.

3. Geometrik figuralarni turli belgilari bo‘yicha guruhlarga ajratish yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №21

1 To‘plamlarning tengligi va teng emasligi haqidagi tasavvurlarni shakllantirish. O‘yinlar va o‘yin mashqlaridan foydalanish. miqdor haqidagi tasavvurlarni shakllantirish vazifalari.

2. Ko‘plik, son, hisob, kattalik, fazo, geometrik shakl va figuralar haqidagi tasavvurlarni shakllantirish.

3. Kichik va o’rta guruhda fazoda mo‘ljal olishni rivojlantirishga doir mashg’ulot ishlanmasi tuzish.Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №22

1. O‘yinlar va o‘yin mashqlaridan foydalanish. miqdor haqidagi tasavvurlarni shakllantirish vazifalari. «Ko‘p» va «Bitta», «Ko‘p» va «kam» o‘rtasidagi o‘zaro munosabat bilan tanishtirish va butunni elementlarga ajratish.

2. Bolalar ongida natural sonlar qatori tizimining tarkib topishi

3. Katta va tayyorlov guruhda fazoda mo‘ljal olishni rivojlantirishga doir mashg’ulot ishlanmasi tuzish.Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №23

1. Sanash va o‘lchash jarayonida bolalarda butun sonlar qatori haqidagi tasavvurlarini rivojlantirish.

2. Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavurlarni shakllantirishda ta’limning asosiy didaktik tamoillari.

3. Geometrik figuralarni turli belgilari bo‘yicha guruhlarga ajratish yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.


Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №24

1. Sanash va o‘lchash jarayonida bolalarda butun sonlar qatori haqidagi tasavvurlarini rivojlantirish.

2. Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi haqida.

3. Kichik guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №25

1. To‘plamlarning tengligi va teng emasligi haqidagi tasavvurlarni shakllantirish. O‘yinlar va o‘yin mashqlaridan foydalanish. miqdor haqidagi tasavvurlarni shakllantirish vazifalari.

2. Ko‘plik, son, hisob, kattalik, fazo, geometrik shakl va figuralar haqidagi tasavvurlarni shakllantirish.

3. Katta guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.


Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №26

1. Nasriddin Tusiy, Jamshid G`iyosiddin al-Koshiy, Ulug‘bek asarlarida arifmetikaning rivojlanishi haqida dastlabki ma’lumotlar

2. Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavurlarni shakllantirishda ta’limning asosiy didaktik tamoillari

3. O’rta guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.


Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №27

1. Ko‘plik, son, hisob, kattalik, fazo, geometrik shakl va figuralar haqidagi tasavvurlarni shakllantirish.

2. Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi haqida.

3. Tayyorlov guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.


Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №28

1. Matematik tasavvurlarini shakllantirish metodikasi nazariyasining tarixi, xozirgi xolati va shakllantirishning zamonaviy nazariyasi.

2. Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavurlarni shakllantirishda ta’limning asosiy didaktik tamoillari.

3. Geometrik figuralarni turli belgilari bo‘yicha guruhlarga ajratish yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.Varianti №29

1. Sanash va o‘lchash jarayonida bolalarda butun sonlar qatori haqidagi tasavvurlarini rivojlantirish.

2. Bolalar ongida natural sonlar qatori tizimining tarkib topishi.

3. Geometrik figuralarni turli belgilari bo‘yicha guruhlarga ajratish yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.

MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH” fanidan “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabalari uchun III-semestr oraliq nazorat savollari.

Varianti №30

1. To‘plamlarning tengligi va teng emasligi haqidagi tasavvurlarni shakllantirish. O‘yinlar va o‘yin mashqlaridan foydalanish. miqdor haqidagi tasavvurlarni shakllantirish vazifalari.

2. Ko‘plik, son, hisob, kattalik, fazo, geometrik shakl va figuralar haqidagi tasavvurlarni shakllantirish.

3. Tayyorlov guruhda predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan mashg’ulot ishlanmalari tuzish.


Tuzuvchi: Xudayberganov Sh.Sh.
Download 28.27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling