Matematika. 2-sinf i-chorak 1-variant. Test sinovi


Download 61.69 Kb.
Sana07.02.2020
Hajmi61.69 Kb.

Aim.Uz


Matematika. 2-sinf I-chorak
1-variant. Test sinovi.


 1. Tushirib qoldirilgan sonlarni belgilang.

24,

23,

22,
20,

19,
17,

16,

15,12,

11

a) 21, 18, 14, 13 b) 22, 23, 19, 17 d) 15, 14, 13, 12
 1. 90 sonidan oldin va keyin keladigan sonlarni belgilang.

a) 90 va 91 b) 89 va 91 d) 89 va 90


 1. Sonlar ichidan eng katta ikki xonali sonni belgilang.

a) 19 b) 0 d) 90


 1. Sonlar ichidan eng kichik bir xonali sonni belgilang.

a) 2 b) 13 d) 4 1. Ayirmasi 4 ga teng bo’lgan misolni belgilang.

a) 100-4 b) 4+40 d) 94-90


 1. Taqqoslash to’g’ri bajarilgan qatorni toping.

a) 10 sm > 1 dm b) 10 sm = 1 dm d) 10 sm < 1 dm


 1. Bir kesmaning uzunligi 5 dm 7 sm, ikkinchisiniki esa 4 sm bo’lsa birinchi kesmaning uzunligi ikkinchisinikidan qancha uzun ?

a) 5 dm 3 sm b) 1 dm 7 sm d) 9 dm 7 sm


 1. Soatlar va minutda ifodalang.

100 min

=
soat
min

a) 1 soat b) 1 soat 40 min d) 40 min
 1. Avtobusda 8 ta o’g’il bola va 5 ta qiz bola bor edi. Bekatda ulardan 4 tasi tushib qoldi. Avtobusda nechta bola qoldi ?

a) 17 ta b) 7 ta d) 9 ta


 1. Uchta sonning yig’indisi 76. Birinchi son 22, ikkinchi son 34. Uchinchi sonni belgilang.

a) 54 b) 20 d) 42


 1. Qo’shish amalida son qanday ortadi ?
 1. To’rtala burchagi ham to’g’ri bo’lgan to’g’ri to’rtburchak nima deyiladi ?
 1. Perimetr nima ?
 1. Kesma bilan to’g’ri chiziqning farqini ayting ?
 1. Qo’shish amalini qanday tekshiriladi ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

d

a

d

b

b

b

a

bJavoblar.

11. Bir necha birlik ortadi.

12. Kvadrat deyiladi.

13. Tomonlar yig’indisi.

14. Kesma aniq o’lchamga ega.

15. Yig’indidan qo’shiluvchilarning biri ayriladi.


Matematika. 2-sinf I-chorak
2-variant. Test sinovi.
1. Javobida 65 chiqadigan misolni belgilang.

a) 65-5 b) 60+5 d) 6+50


2. Ifodalarni taqqoslang.

1) 76-4 76-40

a) > b) < d) =


3. Yig’indini toping.

a) 16-6=10 b) 6+10=16 d) 10-6=4


4. To’pda 45 m mato bor edi. Bir necha metr qirqib olindi. To’pda 30 m mato qoldi. To’pdan necha metr mato qirqib olingan ?

a) 10 metr b) 15 metr d) 5 metr


5. Birinchi kesma 10 sm, ikkinchi kesma 7 sm ortiq bo’lsa, ikkinchi kesma necha santimetr bo’ladi?

a) 17 sm b) 7 sm d) 3 sm


6. 48 sonining qo’shni sonlarini ayting.

a) 45, 46 b) 49, 50 d) 47, 49


7. 30 ni 17 ta orttirilgan javobni toping.

a) 37 ta b) 13 ta d) 47 ta


8. Sardor 16 ta jo’yakni, Maxmud esa 4 ta ortiq jo’yakni chopdi. Maxmud necha jo’yakni chopgan?

a) 12 ta b) 20 ta d) 10 ta


9. 40 va 20 sonlarining yig’indisini toping.

a) 20 b) 60 d) 30


10. Ifoda to’g’ri bo’lishi uchun kataklar o’rniga kerakli sonni yozing.

20

-
=

13

a) 6 b) 5 d) 7


11. Ayirish amali qanday tekshiriladi ?
12. Qo’shish amalida konponentlarni qanday o’qiladi ?
13. Noma’lum qo’shiluvchini toppish uchun nima qilinadi ?
14. Suyuqlik o’lchovini ayting.
15. Qanday sonlar toq son deyiladi ?


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b

a

b

b

a

d

d

b

b

dJavoblar.

11. Ayirmaga ayriluvchi qo’shiladi.

12. Qo’shiluvchi, qo’shiluvchi, yig’indi.

13. Yig’indidan qo’shiluvchilarning biri ayriladi.

14. Litr

15. Teng ikki qismga ajralmaydigan sonlarga.


Matematika. 2-sinf II-chorak
1-variant. Test sinovi.
1.Javobi 78 bo’lgan misolni bergilang.

a) 42+38 b) 85-7 s) 74-13


2.50 sonidan 40 va 7 sonlarining yig’indisini ayiring.

a) 50+(40+7)=97 b) 50+(40-7)=83 s) 50-(40+7)=3


3.Yig’indini belgilang.

38+25

a) 53 b) 13 s) 63


4.Ayirmani belgilang.

63-26

a) 89 b) 37 s) 43


5.Kamola hozir 9 yoshda 3 yildan keyin u necha yoshda bo’ladi ?

a) 12 yoshda b) 6 yoshda s) 13 yoshda


6.Qo’yning massasi 27 kg, buzoqning massasi esa 39 kg. Buzoqning massasi qo’yning massasidan necha kg ko’p?

a) 12 kg b) 66 kg s) 71 kg


7.Bir to’pda 50 m, ikkinchi to’pda 28 m kam gazlama bor. Ikkala to’pda qancha gazlama bor?

a) 78 m b) 72 m s) 22 m


8.Detsimetrda ifodalang

30 sm = dm

a) 30 dm b) 3 dm s) 300 dm


9.O’ylangan sondan 70 ni ayirishdi 27 hosil bo’ldi. O’ylangan sonni belgilang.

a) 97 b) 43 s) 53


10.Birinchi kesmaning uzunligi 9 smga teng. Ikkinchi kesma 5 sm uzun. Ikkinchi kesmaning uzunligini toping.

a) 4 sm b) 14 sm s) 95 sm


11.Qanday ikkita sonning yig’indisi 16, 18 bo’ladi ?
12.Uchburchakning nechta tomoni, burchagi bor ?
13.Yig’indi qo’shiluvchilarning biriga teng bo’lishi mumkinmi ?
14.O’ylangan sonda 7 ni qo’shsa 15 hosil bo’ladi. Bu qaysi son ?.
15.Qo’shish amalida komponent nomlarini ayting ?.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b

b

s

b

a

a

b

b

a

b


Javoblar.

11. 8 bilan 8 sonining yig’indisi 16 ga teng.

12. Uchburchakning 3 tomoni, 3 ta burchagi bor.

13. Ha


14. Bu 8 soni

15. Qo’shiluvchi, qo’shiluvchi, yig’ndi.Matematika. 2-sinf II-chorak
2-variant. Test sinovi.
1. Qaysi sonlar tushib qolgan ?
39,


70,


99,a) 38, 40; 69, 71; 98, 100.

b) 33, 36; 38, 40; 56, 57.

d) 12, 16; 22, 24; 88, 89.


2. Taqsimchada 3 ta nok, 4 ta olma bor edi. 2 ta xurmo qo’yildi. Mevalar soni nechta bo’ladi ?

a) 7 ta b) 14 ta d) 9 ta


3. Yig’indini toping. 7+3+4

a) 12 b) 14 d) 7


4. Ayirmani toping. 19-9-9

a) 3 b) 1 d) 10


5. Yig’indini toping. 25+50

a) 40 b) 35 d) 75


6. Uchta sonning yigindisi 12. Birinchi son - 5, ikkinchi son - 4, uchinchi sonni toping ?

a) 9 b) 3 d) 7


7. 2 dm necha sm.

a) 10 b) 20 d) 30


8. Bir soat necha minut ?.

a) 15 minut b) 20 minut d) 60 minut


9. Ayirmani toping. 96-85

a) 11 b) 30 d) 42


10. Bir to’pda 50 m, ikkinchi to’pda 28 m kam gazlama bor. Ikkala to’pda qancha gazlama bor ?

a) 78 m b) 72 m d) 22 m


11. Perimetr qanday topiladi ?
12. Kesmaning uzunligi nima bilan o’lchanadi ?
13. Ayirish qaysi matematik amal orqali tekshiriladi ?
14. Geometrik shakllar nomini ayting ?
15. Kamayuvchi qanday topiladi ?


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

d

b

b

d

b

b

d

a

d


Javoblar.

11. Tomonlar uzunliklari qo’shiladi.

12. Chizg’ich bilan.

13. Qo’shish amali bilan.

14. Aylana, uchburchak, to’rtburchak, beshburchak

15. Ayirmaga ayriluvchi qo’shiladi.Matematika. 2-sinf III-chorak
1-variant. Test sinovi.


 1. Noma’lum qo’shiluvchini toping.

27 + X = 27

a) 1 b) 2 d) 0
 1. Noma’lum ayriluvchini toping.

35 - X = 30

a) 4 b) 5 d) 6
 1. 30 soniga 17 va 7 sonlarining ayirmasini qo’shing.

a) 40 b) 47 d) 20


 1. Ifodaning qiymatini toping.

(40+20) + 9

a) 59 b) 69 d) 79
 1. 2 bilan 9 ning ko’paytmasini toping.

a) 18 b) 17 d) 16


 1. 14 bilan 2 ning bo’linmasini belgilang.

a) 8 b) 9 d) 7


 1. Qo’chqorning og’irligi 38 kg, buzoq undan 5 kg og’ir. Buzoqning og’irligini toping.

a) 42 kg b) 43 kg d) 44 kg


 1. Har bir qutida 9 ta tuxum bor. Uchta qutida nechta tuxum bor.

a) 26 ta b) 25 ta d) 27 ta


 1. To’rtta quyonning har biriga 2 tadan sabzi berishdi. Quyonlarga hammasi bo’lib nechta sabzi berishgan ?

a) 10 ta b) 8 ta d) 6 ta


 1. Tenglamaning to’g’ri javobini toping. 28 + X = 48

a) 18 b) 10 d) 20


 1. Uzunlik o’lchovlarini ayting ?
 1. Ko’paytirish amalida komponentlarni qanday o’qiladi ?
 1. Bo’lish nima ?
 1. Ko’paytirish nima ?
 1. Qanday sonlar juft son bo’ladi ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

a

b

a

d

b

d

b

d


Javoblar.

11. Uzunlik o’lchovlariga mm, sm, dm, km.

12. Ko’paytuvchi, ko’paytuvchi, ko’paytma.

13. Har qanday sonni yoki narsani teng qismlarga ajratish.

14. Har qanday sonning bir necha marta olinishi.

15. Teng ikki qismga ajraladigan sonlar.Matematika. 2-sinf III-chorak
2-variant. Test sinovi.
1. Qo’shishga oid misolni ko’paytirishga oid misol bilan almashtiring.

7+7+7+7+7+7
a) 76=42 b) 7+6=13 d) 7-6=1
2. Tushirib qoldirilgan sonlarni belgilang.

8 4= 4a) 8 b) 4 d) 6


3. 39 kg olma va 21 kg anor olib kelishdi. 24 kg mevani sarflashdi. Necha kilogramm meva qolgan?

a) 84 kg b) 60 kg d) 36 kg


4. Chizqich 10 so’m turadi. Shunday 3 ta chizqich qancha turadi ?

a) 13 so’m b) 30 so’m d) 7 so’m


5. Nuqtalar o’rniga mos amal ishoralarini qo’ying.

1) 4……..8=32

a) 1 b) d) :


6. Agar b=8 bo’lsa, 9b ifodaning qiymatini belgilang.

a) 17 b) 72 d) 1


7. Javobida 2 chiqadigan misolni belgilang.

a) (70-22):6 b) 63:9+13 d) 4+8-30


8. Tenglamaning yechimini toping.

X 5 = 40

a) 45 b) 8 d) 35


9. Tenglamani yeching.

X : 3 = 9

a) 27 b) 3 d) 12


10. Beshta shar 45 so’m turadi, 54 so’mga shunday sharlardan nechta sotib olish mumkin ?

a) 99 ta b) 6 ta d) 9 ta


11. Ko’paytirish amalida komponent nomlarini ayting ?
12. Bir xil qo’shiluvchilarni qo’shish qanday ataladi ?
13. Bo’lish nima ?
14. Radius nima ?
15. Sonni bir necha marta orttirish uchun qaysi amal bajariladi ?


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

a

d

b

b

b

d

b

a

b


Javoblar.

11. Ko’paytuvchi, ko’paytuvchi, ko’paytma.

12. Ko’paytirish

13. Har qanday sonni yoki narsani teng qismlarga ajratish.

14. Aylana markazidan devorgacha bo’lgan masofa

15. (X) ko’paytirish amali.Matematika. 2-sinf IV-chorak

1-variant. Test sinovi.


 1. Yulduzchalar o’rniga kerakli belgilarni qo’ying.

1). 3+3+3 34 1). 4+4+4 43

a) > b) < d) = a) > b) < d) =
 1. Agar a=8 bo’lsa, 16 : a ifodaning qiymayini belgilang.

a) 3 b) 1 d) 2


 1. 56 soni 8 dan necha marta katta ?

a) 7 marta b) 64 marta d) 48 marta


 1. Qaysi qatordagi sonlar 9 ga qoldiqsiz bo’linadi ?

a) 27, 36, 40, 54, 63

b) 9, 18, 24, 36, 45

d) 18, 27, 36, 45, 81


 1. 20 – X = 12 tenglamaning yechimini belgilang .

a) 8 b) 32 d) 6


 1. Ko’paytirishni qo’sish bilan almashtiring.

67 * 3

a) 67+3 b) 67+67+67 d) 67-3
 1. Nima og’ir yuz kilogramm paxtami yoki yuz kilogramm temirmi ?

a) paxta b) temir d) bir xil


 1. 12 ta qiz bola, qizlardan 3 marta kam o’g’il bola sayohatga chiqishdi. Hammasi bo’lib qancha bola sayohatga chiqqan ?

a) 16 ta bola b) 9 ta bola d) 15 ta bola


 1. 1 soat 20 min * 70 minut

a) > b) < d) =


 1. To’rtta shoxda 7 tadan behi bor. 7 ta behini terib oldilar. Nechta behi qolgan ?

a) 28 ta b) 21 ta d) 14 ta


 1. Kvadrat nima ?
 1. Kesma nima ?
 1. Vaqt o’lchovini ayting ?
 1. To’rtburchakning peremetri qanday topiladi ?
 1. Bir metr necha santimetr ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b

d

a

d

a

b

d

a

a

b


Javoblar.

11. Aniq o’lchamga ega to’g’ri chiziq

12. Tomonlari teng tog’ri to’rtburchak

13. Soat, minut.

14. Eni bilan bo’yi qo’shilib 2 marta olinadi.

15. 100 sm.Matematika. 2-sinf IV-chorak
2-variant. Test sinovi.
1. Yulduzchalar o’rniga shunday belgilarni qo’yingki, yozuvlar to’g’ri bo’lsin.

4 10 4 0

a) > b) < d) =


2. Bo’sh kataklar o’rniga tegishli raqamlarni qo’ying.
4

<

57

a) 5 b) 9 d) 7
3. 56 metrli arqondan 7 dan bir qismini qirqib olishdi. Necha metr arqon qirqib olishgan ?

a) 48 m b) 8 m d) 64 m


4. Tenglamani yeching.

X + 23 = 43

a) 66 b) 20 d) 30


5. Kvadratning peremetrini toping.

2 P = ? sm


2 2

a) 6 sm b) 4 sm d) 8 sm2
6. O’quvchi 20 ta qizil va 8 ta oq atirgul sotib oldi. Ulardan 13 tasini o’qituvchisiga sovg’a qildi. O’quvchida nechta atirgul qoldi?

a) 28 b) 15 d) 18


7. Yozuvlar to’g’ri bo’lishi uchun katakchalar o’rniga mos sonlarni qo’ying .

50 mm

=
sm

a) 55 b) 10 d) 5


8. Javobi 1 ga teng bo’lgan misolni belgilang.

a) (21-1)0

b) (21-20)+1

d) 0+11
9. Kitob 40 so’m turadi. Qalam esa 5 marta arzon. Qalam necha so’m turadi ?

a) 35 so’m b) 45 so’m d) 8 so’m
10. Diametri 12 sm bo’lgan doiraning radiusi qanday bo’ladi ?

a) 24 sm b) 6 sm d) ikkala javob to’g’ri


11. Radius nima ?
12. Diametr nima ?
13. Ko’paytirish amalini qaysi amal bilan tekshiriladi ?
14. To’rtburchakning yuzi qanday topiladi ?
15. To’rtburchakning peremetri qanday topiladi ?


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

a

b

b

d

b

d

a

d

b


Javoblar.

11. Doira devoridan markaz nuqtasigacha bo’lgan masofa.

12. Doira markazidan o’tgan chiziq.

13. Bo’lish amali bilan.14. Eni bilan bo’yi ko’paytiriladi.

15. Eni bilan bo’yi qo’shilib 2 marta olinadi.
Download 61.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling