Matematikaningkoʻpbosqichliengmaqbul (optimal) boshqarishgaoidmasalalarnazariyasivaularniyechishusullarinioʻrganuvchiboʻlimi


Download 200.48 Kb.
Sana08.12.2022
Hajmi200.48 Kb.
#980994
Bog'liq
4-mus algoritm loyihalash
zoologiyadan umumiy 30talik test, mashinali o`qish maruza3, Yulchiyev Dilshod, Xalilova Gulxayo, To`rayeva Jumagul, malumotlar bazasi 5-top, kampyuter arxitekturas 1, shaxs tarbiyasi, kampyuter arxi 2 amaliy, pedagokika psixalogiya maruza 2 mustaqil ish, lab1, 62a3de021a1f5, kompyuter amaliy


O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI
MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALIDASTURIY INJINIRING” KAFEDRASI


“Algoritmlarni loyihalash” fani


4– mustaqil ta’lim ish hisoboti
Guruh: 20-02
Rahbar: Bobonazarov.A
Talaba : Allamurotov.F
2021-2022
Ma’ruzamashg’ulotlariuchunsavollar.
Quyidagisavollargajavobbering.

  1. Dinamik dasturlashni tushuntirib bering,

Dinamikdasturlash — matematikaningkoʻpbosqichliengmaqbul (optimal) boshqarishgaoidmasalalarnazariyasivaularniyechishusullarinioʻrganuvchiboʻlimi. Bu yerdadasturlash (programmalash) tushunchasi "rejalashtirish", "qarorqabulqilish", yaʼni "birqarorgakelish" maʼnolarida ham qoʻllaniladi. Bu prinsip D. d.ningasosiymasalasinioxiridanboshlabyechishgaimkonberadi. D. d. cheklibosqichlijarayonlardantashqari, uzluksizdavometadiganjarayonlaruchun ham ishlabchiqilgan. U texnika, kosmikparvozlar, xalqxoʻjaliginirejalashtirishningturlimasalalaridaengmaqbulyechimlartopishgaimkonberadi. D. d. usulielektronhisoblashmashinalari, kompyuterlaryordamidatatbiqqilinadi.

  1. Kommivoyajer masalasini qo’yilishini ayting.  • Masalaning bir nechta variantlari mavjud :

  • Simmetrik kommivoyajer masalasi  (TSP = traveling salesman problem) Dji = Dij.

  • Assimmetrik kommivoyajer masalasi  (ATSP) Dji ≠ Dij.

  • Qisman tartiblash masalasi  (SOP = sequential ordering problem)

  • Гамильтон siklini izlash (HCP = нamiltonian cycle problem) -  1. “Bo’lib tashla va hukmronlik qil “ prinsipini tushuntirib beringBo’libtashlavahukmronlikqilusuli
Dasturlashda, bo’libtashlavahukmronlikqil — bu algoritmikparadigma bo’lib, buparadigmaningasosiyg’oyasialgoritmikmasalalarni bosh masalagao’xshashkichikqismlargabo’libtashlab, ularni rekursiv halqilishdaniborat. Bu paradigmada masala qismlargabo’linganligisababli, qismmasalalar bosh masalagaqaragandakichikroqbo’lishivabubo’linishto’xtashiuchun asosholat bo’lishikerak.
Barchaturdagibo’libtashlavahukmronlikqilalgoritmlari 3 ta bosqichdaniboratbo’ladi:
Bo’libtashlashbosqichi. Bunda bosh masala huddishumasalagao’xshashkichikroqmasalalargabo’libchiqiladi.
Hukmronlikbosqichi. Asosholatimizgamoskelibqolganqismmasalalarhuddi u kabiyechiladi.
Birlashtirishbosqichi. Bubosqichdayechilgankichikqismmasalalarqaytibbirlashtiribchiqiladivabuboshmasalayechimibo’ladi.

2) Laboratoriyamashg’ulotlariuchunmasalalar. Quyidagimasalalaruchundasturtuzing.
1. Belgilardaniboratmassivberilgan. Massivni Quick sort algoritmibo’yichasaralang.
#include
using namespace std;

void swap(int* a, int* b)


{
int t=*a;
*a=*b;
*b=t;
}

int partition(int arr[],int low,int high)


{
int pivot=arr[high];
int i=(low-1);

for (int j=low;j<=high-1;j++)


{
if (arr[j]<=pivot)
{
i++;
swap(&arr[i],&arr[j]);
}
}
swap(&arr[i+1],&arr[high]);
return (i+1);
}
void quickSort(int arr[],int low,int high)
{
if (low{
int pi=partition(arr,low,high);
quickSort(arr,low,pi-1);
quickSort(arr,pi+1,high);
}
}

void printArray(int arr[],int size)


{
for (int i=0;icout<}

int main()


{
int arr[]={10,7,8,9,1,5};
int n=sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);

quickSort(arr,0,n-1);


cout<<"Quicksortorqalisaralanganmassivlar:\n";
printArray(arr,n);
return0;
}

3. NxMo’lchamlito'rtburchakjadvalidao'yinchi chap yuqorikatakdajoylashgan. Bir vaqtningo'zidao’yinchiqo'shnikatakkao'nggayokipastga (chapgavayuqorigaqarab harakat qilishtaqiqlanadi) o'tishgaruxsatberiladi. O'yinchiningo'ngpastkikatakkakirishiningnechtausullariborliginihisoblang.


Kiruvchima'lumotlar:
N va M ikkitaraqamkiritiladi - jadvalningo'lchamlari (1< = N<=10, 1< = m< = 10).
Chiquvchima'lumotlar:
Kerakliyo'llarsoninichiqaring.
Misol. Kiruvchima’lumot:
2 3
Chiquvchima'lumot:
3
#include
using namespace std;

int numberOfPaths(int m,int n)


{
if (m==1||n==1)
return 1;
return numberOfPaths(m-1,n)+numberOfPaths(m,n-1);
}

int main()


{
int n,m;

cout<<"QandayNxMo'lchamlito'rtburchaknikiriting:\n";


cin>>n>>m;
cout<<"Bo'lishimumkinbo'lganusullarsoni:"<return0;
}
Download 200.48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling