Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi


Iqlimi. Organik dunyosi mavzusiga doir


Download 0.74 Mb.
bet4/4
Sana30.09.2020
Hajmi0.74 Mb.
1   2   3   4

Iqlimi. Organik dunyosi mavzusiga doir

TESTLAR

 1. Antarktida materigida qish qaysi oylarga to’g’ri keladi?

 1. Oktyabr – mart C) Mart - sentyabr

 2. Aprel – sentyabr D) Mart – oktyabr

 1. Shamollar oqimi” nomini olgan shamollar tezligi 1 soniyada qancha?

 1. 30 m B) 35 m C) 30-35 m D) 90 m

 1. Eng past harorat Antarktidaning qaysi qismida kuzatilgan?

 1. Mirniy st. C) Amundsen skott st.

 2. Mag – Merbo st. D) Bostok st.

 1. Materikda nechta iqlim mintaqasi ajratish mumkin?

 1. 2 ta: antarktida va subantarktida

 2. 2 ta: arktika va subarktika

 3. 3 ta: antarktika, subantarktika, mo’tadil

 4. 2 ta: subantarktika, mo’tadil

 1. Materikda chuchuk suv zaxirasi qancha?

 1. 75% muz holatda C) 95% muz holatda

 2. 80% muz holatda D) 85% muz holatda

 1. Materik sohilida yog’in miqdori qancha?

 1. 700 – 800 mm B) 600 – 700 mm C) 500 – 700 mm D) 600 – 800 mm

 1. Ko’k kitlarni ovlash qachon ta’qiqlangan?

 1. 1968 yil B) 1969 yil C) 1967 yil D) 1970 yil

 1. Antarktidada pingvinlarning necha turi mavjud?

 1. 17 turi B) 18 turi C) 15 turi D) 8 turi


1B, 2D, 3D, 4A, 5B, 6B, 7C, 8A

Janubiy Amerika. Geografik o’rni, o’rganilish tarixi, geologik tuzilishi, foydali qazilmalari. Relyefi mavzusiga doir

TESTLAR


 1. Materik maydonini aniqlang.

 1. 17 800 000 km2 C) 18 000 000 km2

 2. 17 000 000 km2 D) 18 700 000 km2

 1. Materikning eng baland nuqtasini belgilang.

 1. Mak-kinli tog’i C) Kilimanjaro vulkani

 2. Akonkagua tog’I D) Jaya tog’i

 1. Janubiy Amerikaga xos bo’lmagan xususiyatni belgilang.

 1. Dunyodagi eng sersuv daryolar

 2. Eng baland sharsharasi mavjud

 3. Eng uzun tog’i mavjud

 4. O’simlik va hayvonot dunyosiga kambag’al

 1. Janubiy Amerikaning asosiy qismi qaysi yarim sharda joylashgan?

 1. Janubiy yarimsharda C) G’arbiy yarimsharda

 2. Shimoliy yarimsharda D) Sharqiy yarimsharda

 1. Materikning qaysi qismidan ekvator kesib o’tadi?

 1. Shimoliy qismidan C) Markazidan

 2. Janubiy qismidan D) Chekka shimoliy qismidan

 1. Janubiy Amerika shimoldan janubga va g’arbdan sharqqa qancha masofaga cho’zilgan?

 1. 7000 km va 5000 km C) 7500 km va 5000 km

 2. 5000 km va 7000 km D) 5700 km va 7000 km

 1. Vatandoshimiz Abu Rayxon Beruniy, X.Kolumb kashfiyotidan necha yil oldin Amerika qirg’oqlari mavjudligini aytgan?

 1. 450 yil B) 500 yil C) 700 yil D) 650 yil

 1. Amerika qachon kashf etilgan?

 1. 1507 yil B) 1492 yil C) 1499 yil D) 1595 yil

 1. Yangi Dunyoga Amerika deb qachon nom berildi?

 1. 1499 yil B) 1504 yil C) 1507 yil D) 1515 yil

 1. Janubiy Amerikani ilmiy jihatdan o’rgangan sayyohlarni belgilang.

 1. Vavilov, A.Gumboldt C) N.Rubsov, A.Vespuchi

 2. A.Gumboldt, E.Bonplan D) F.Magellan, A.Tasman

 1. Qadimda Janubiy Amerika – yirik ……. Quruqligi tarkibida bo’lgan.

 1. Pantalassa B) Lavraziya C) Gondvana D) Pangeo

 1. And tog’lari qaysi tog’ burmalanishida hosil bo’lgan?

 1. Baykal tog’ burmalanishi C) Kaledon tog’ burmalanishi

 2. Gersin tog’ burmalanishi D) Alp tog’ burmalanishi

 1. Janubiy Amerikaning sohil zonasi nima uchun Yinch okean “olovli halqasi” ga kiritilgan?

 1. Kuchli zilzilalar bo’lib turadi

 2. Harakatdagi vulkan va kuchli zilzilalar bo’lib turadi

 3. Iliq oqimlar oqadi

 4. Rudali foydali qazilmalar ko’p

 1. Dunyo ahamiyatiga ega bo’lgan qazilma boyliklarni belgilang.

 1. Oltin, platina, qalayi, temir C) Uran, marganes, kumush

 2. Mis, qalayi, molibden, kumush D) Oltingugurt, nikel, kobalt

 1. Janubiy Amerikada dunyodagi eng baland harakatdagi vulqon yozilgan qatorni belgilang

 1. Lyulyaylyako (6723 m) C) Klimanjaro vulkani (5895 m)

 2. Kotopaxi (5897 m) D) Ruis vulkani (5400m)

 1. Janubiy Amerikada dunyodagi eng katta pasttekislik mavjud qatorni toping

 1. La- Plata pasttekisligi C) Amazonka pasttekisligi

 2. Turon pasttekisligi D) Markaziy tekislik

 1. Materikning eng past nuqtasini aniqlang

 1. La-Plata B) Salinas-Chikas C) Marakaybo D) Parana

 1. Materikning eng chekka shimoliy nuqtasini aniqlang

 1. Galinas B) Parinyas C) Frouerd D) Kabu- Branku

 1. Materikning eng chekka janubiy nuqtasini aniqlang

 1. Galinas B) Kabu –Branku C) Frouerd D) Parinyas

 1. Materikning eng chekka g’arbiy nuqtasini aniqlang

 1. Frouerd B) Parinyas C) Kabu-Branku D) Galinas

 1. Materikda dunyodagi eng baland tog’ ko’lini belgilang.

 1. Titikaka B) Marakaybo C) Viktoriya D) Kaspiy

 1. Dunyodagi eng baland harakatdagi vulqon nomi.

 1. Lyulyaylyako (6723 m) C) Klimanjaro vulqoni (5895 m)

 2. Kotopaxi (5897 m) D) Ruis vulkani (5400m)1A, 2B, 3D, 4C, 5A, 6B, 7A, 8B, 9C, 10B, 11C, 12D, 13B, 14B, 15A, 16C, 17B, 18A, 19C, 20B, 21A, 22A


Iqlimi va ichki suvlari mavzusiga doir

TESTLAR
1. Quyidagi dengiz oqimlarining qaysi biri sovuq oqim hisoblanadi?

A) Gviana B) Braziliya C) Peru D) Antil

2. Janubiy Amerikaning qaysi iqlim mintaqasida yog`in ko`p yog`adi?

A) Tropik B) Subtropik C) Ekvatorial D) Mo’tadil

3. Materikka eng ko’p yog’in keltiradigan oqimlarni belgilang.

A) Shimoliy passat gviana oqimi C) Braziliya va Gviana oqimi

B) Gvineya, Braziliya oqimi D) Peru, Folklend oqimi

4. Janubiy Amerika materigida qaysi iqlim mintaqasi 2 marta takrorlanadi?

A) Subekvatorial B) Ekvatorial C) Tropik D) Subtropik

5. Materik nechta iqlim mintaqasida joylashgan?

A) 7 ta B) 6 ta C) 5 ta D) 4 ta

6. Materikning 30° va 40° j.k. oralig’ida qaysi iqlim mintaqasi joylashgan?

A) Mo’tadil B) Tropik C) Subtropik D) Subekvatorial

7. Materikning eng katta, eng sersuv daryosini belgilang

A) Amazonka B) Parana C) Orinoko D) Ukayali

8. Dunyodagi eng keng sharshara qaysi daryoda hosil bo’lgan?

A) Amazonka B) Orinoko C) Parana D) Ukayali

9. Orinoko daryosida dunyodagi eng baland qaysi sharshara vujudga kelgan?

A)Viktoriya B) Niagara C) Iguasi D)Anxel

10. Materikning eng yirik ko’lini belgilang.

A) Marakaybo B) Nyasa C) Titikaka D) Ontario

11. Materikdagi Yer sharining eng balandda joylashgan katta va chuchuk ko’lini belgilang.

A) Marakaybo B) Titikaka C) Nyasa D) Ontario

1C, 2C, 3C, 4A, 5B, 6C, 7A, 8C, 9D, 10A, 11B

Tabiat zonalari, balandlik, mintaqalari mavzusiga doir

TESTLAR


 1. Amazoniyada o’sadigan qimmatbaho daraxtni belgilang.

 1. Geveya, Seyba C) Chalov, kakao daraxti

 2. Akatsiya, palma D) Qovun daraxti, lianalar

 1. Yengil va qattiq bals daraxti Janubiy Amerikaning qaysi tabiat zonasida o’sadi?

 1. Subekvatorial o’rmonlar C) Ekvatorial o’rmonlar

 2. Savannalar D) Keng bargli o’rmonlar

 1. Braziliya amazoniyasida daraxtlarning qancha turi uchraydi?

 1. 5000 tur B) 4000 tur C) 7000 tur D) 3000 tur

 1. Janubiy Amerikada qanday joylar Selva deb ataladi?

 1. Ekvatorial o’rmonlar C) Dashtlar

 2. Savannalar D) Subekvatorial o’rmonlar

 1. Ekvatorial o’rmonlar suv havzalarida yashaydigan yirtqich baliqni belgilang.

 1. Uchar baliq B) Kambala C) Qilich baliq D) Piranya

 1. Subekvatorial o’rmonlar zonasi materikning qaysi qismini egallaydi?

 1. Braziliya va Gviana yassi tog’ligining shimoliy qismini egallaydi

 2. Braziliya va La-Plata pasttekisligini egallaydi

 3. Amazoniya pasttekisligi va Braziliya yassi tog’ligini egallaydi

 4. La-Plata pasttekisligi va Braziliya yassi tog’ligining janubiy qismi kiradi

 1. Savannalar zonasi qaysi iqlim mintaqasi hududlarida tarkib topgan?

 1. Subtropik B) Subekvatorial C) Ekvatorial D) Mo’tadil

 1. Savannalarga xos bo’lgan hayvonlarni aniqlang.

 1. Mazamlar va Pekarlar C) Chumolixo’r va Yaguarlar

 2. Tapirlar va Karibarlar D) Nandu tuyaqushi, yalqovlar

 1. Ekvatorial o’rmonlarga xos bo’lgan hayvonlarni aniqlang.

 1. Mazamlar va Pekarlar C) Chumolixo’r va Yaguarlar

 2. Tapirlar va Karibarlar D) Nandu tuyaqushi, yalqovlar

 1. Dashtlar zonasi qaysi iqlim mintaqasida tarkib topgan?

 1. Subtropik B) Subekvatorial C) Ekvatorial D) Mo’tadil

 1. Janubiy Amerikada Pampa indeyeslar tilida nima deb ataladi?

 1. Qumli joylar B)Toshloq yerlar C) O’rmonlar D) Daraxtsiz yerlar

 1. Janubiy Amerikada Peru sovuq oqimi ta’sirida vujudga kelgan cho’lni belgilang.

 1. Kalaxari B) Namib C) Atakama D) Patagoniya

 1. Chala cho’llar tabiat zonasi qaysi iqlim mintaqasida tarkib topgan?

 1. Subtropik B) Subekvatorial C) Ekvatorial D) Mo’tadil

 1. Chala cho’llar zonasining tabiiy sharoiti qattiq, yog’in kam yog’adigan o’lkasi……… deb ataladi?

 1. Kalaxari B) Namib C) Atakama D) Patagoniya

 1. Ko’zoynakli ayiq, shinshilla, kondor, lamalar materikning qaysi hududida yashaydi?

 1. And tog’ida C) Gviana yassi tog’ligida

 2. Braziliya yassi tog’ligida D) La-Plata pasttekisligida

 1. Selva nima?

 1. O’rmon B) Vodiy C) Dasht D) Tog’

 1. Seyba daraxtining balandligi qancha?

 1. 100 m B) 120 m C) 80 m D) 90 m

 1. T.Xeyerdal o’zining “Kon-Tiki” kemasini qaysi daraxtdan yasagan?

 1. Seyba daraxti B) Bals daraxti C) Serdella daraxti D) Qizil daraxt

 1. Kauchuk beradigan daraxtni aniqlang.

 1. Geveya B) Seyba C) Bals D) Qizil

1A, 2C, 3B, 4A, 5D, 6A, 7B, 8A, 9B, 10A,11D, 12C, 13D, 14D, 15A, 16A, 17C, 18B, 19A
Tabiiy-geografik o’lkalari. Aholisi mavzusiga oid

TESTLAR

 1. Gviana va Braziliya yassi tog’liklari orasida materikning qaysi kichik tabiiy o’lkasi joylashgan?

 1. Amazoniya C) Orinoko-pasttekisligi

 2. Braziliya yassi tog’ligi D) Patagoniya

 1. Amazoniya o’rmonlarida balandligi 80 metr, yo’g’onligi 15 quloch keladigan daraxtni belgilang.

 1. Serdella B) Seyba C) Geveya D) Qizil daraxt

 1. Braziliya nomining kelib chiqishiga sabab bo’lgan daraxtni belgilang.

 1. Braziliya yong’og’i C) Pay brazil daraxti

 2. Qizil rangli mango D) Serdella

 1. Amazonka va La-Plata pasttekisligi hamda Atlantika okeani oralig’ida materikning qaysi kichik o’lkasi joylashgan?

 1. Braziliya yassi tog’ligi C) Amazoniya

 2. Gviana yassi tog’ligi D) Orinoko-pasttekisligi

 1. Braziliya yassi tog’ligi o’rmonlarining birinchi yarusida o’sadigan o’simlikni belgilang.

 1. Palmalar B) Paragvay choyi C) Kakao daraxti D) Mango daraxti

 1. Qiziltumshuq, yo’lli bo’ri, qizil bug’i, nandu tuyaqushi, tapirlar materikning qaysi tabiiy geografik o’lkasida yashaydi?

 1. Markaziy Andda C) Patagoniyada

 2. Amazoniyada D) Braziliya yassi tog’ligida

 1. Janubiy Amerika hududi rel’yef tafovutlariga ko’ra nechta tabiiy geografik o’lka ajratiladi?

 1. Markaziy And va Orinoko-Pasttekisligi

 2. Tog’li G’arb va Tekisli Sharq

 3. Janubiy And va Braziliya yassi tog’ligi

 4. Markaziy And va La-Plata pasttekisligi

 1. Materikda qancha aholi yashaydi?

 1. 387 mln kishi B) 382 mln kishi C) 377 mln kishi D) 371 mln kishi


1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6D, 7B, 8A


Shimoliy Amerika. Geografik o’rni, o’rganish tarixi, geologik

tuzilishi, foydali qazilmalari. Relyefi mavzusiga doir

TESTLAR

 1. Materikdagi eng katta arxipelagni belgilang.

 1. Kanada-Arktika B) Alyaska C) Grenlandiya D) Nyufaunlend

 1. Shimoliy Amerika materigi qaysi yarim sharda joylashgan?

 1. Sharqiy va Janubiy C) G’arbiy va Janubiy

 2. G’arbiy va Shimoliy D) Shimoliy va Sharqiy

 1. Materik maydoniga ko’ra nechanchi o’rinda turadi?

 1. 4 B) 2 C) 3 D) 5

 1. Shimoliy Amerika materigi bilan Janubiy Amerika materigi tutashgan hududni belgilang.

 1. Bering bo’g’ozi B)Karib dengizi C)Panama bo’yni D)Meksika qo’ltig’i

 1. Materikning Shimoliy-sharqiy qismi va Grenlandiyani o’rgangan sayyohni belgilang.

 1. Erik Rauda B) Jon Kabot C) G. Gudzon D) A. Makenzi

 1. Nyufaundlend oroli va Labrador yarimoroli qirg’oqlarini kashf qilgan sayyohni belgilang.

 1. Erik Rauda B) Jon Kabot C) G. Gudzon D) A. Makenzi

 1. Materikning Shimoliy va Sharqiy qismlarini o’rgangan sayyohlarni belgilang.

 1. I. Fyodorov, M. Gvozdev C) Shelexov, Gudzon

 2. V.Bering, A.Chirikov D) G.Gudzon, A.Makenzi

 1. 1732 yilda materikning Shimoliy-G’arbiy sohillarini o’rgangan sayyohlarni aniqlang.

 1. I. Fyodorov, M. Gvozdev C) Shelexov, Gudzon

 2. V.Bering, A.Chirikov D) G.Gudzon, A.Makenzi

 1. Aleut orollari va Alyaska sohillarini o’rgangan sayyohlarni belgilang.

 1. I. Fyodorov, M. Gvozdev C) Shelexov, Gudzon

 2. V.Bering, A.Chirikov D) G.Gudzon, A.Makenzi

 1. Materikning qaysi hududi 1798 yildan boshlab “Rus Amerikasi” deb atala boshlagan?

 1. Labrador yarimorali C) Alyaska yarimoroli

 2. Kaliforniya yarimoroli D) Kanada-Arktika arxipelagi

 1. Materik qadimgi qaysi quruqlikning bir bo’lagi?

 1. Yevrosiyo B) Gondvana C) Lavraziya D) Pangeo

 1. Materik Yevrosiyodan qaysi erada ajralib chiqqan?

 1. Paleozoy erasida C) Kaynazoy erasining boshida

 2. Mezozoy erasining oxirida D) Mezozoy erasining boshida

 1. Materikning eng baland nuqtasini belgilang.

 1. Mak-Kenli cho’qqisi C) Mitchell cho’qqisi

 2. Akonkagua cho’qqisi D) And tog’i

 1. Materikning eng past nuqtasini belgilang.

 1. Assal ko’li C) Salinas-Chinkas

 2. Kolorado Kanyoni D) Ajal vodiysi

 1. Tekisliklar materikning qaysi qismiga to’g’ri keladi?

 1. Shimoliy B) Sharqiy C) Janubiy D) G’arbiy

 1. Materikning G’arbiy sohili bo’ylab cho’zilgan tog’ni belgilang.

 1. Qoyali tog’lar C) Kordilyera tog’lari

 2. Appalachi tog’lari D) And tog’lari

 1. Materik Sharqiy sohilida joylashgan tog’ni belgilang.

 1. Qoyali tog’lar C) Kordilyera tog’lari

 2. Appalachi tog’lari D) And tog’lari

 1. Materikning Shimoliy chekka nuqtasini belgilang.

 1. Merchison B) Uels shahzodasi C) Maryato D) Sent-Charls

 1. Materikning Janubiy chekka nuqtasini belgilang.

A)Merchison B) Uels shahzodasi C) Maryato D) Sent-Charls

 1. Materikning Garbliy chekka nuqtasini belgilang.

A) Merchison B) Uels shahzodasi C) Maryato D) Sent-Charls

 1. Materikning Sharqiy chekka nuqtasini belgilang.

A)Merchison B) Uels shahzodasi C) Maryato D) Sent-Charls

 1. Shimoliy magnit qutbining geografik o’rnini aniqlagan sayyohni belgilang.

 1. R.Amundsen B) Jon Kabot C) G. Gudzon D) A. Makenzi1A, 2B, 3C, 4C, 5A, 6B, 7D, 8A, 9B, 10C, 11C, 12D, 13A, 14D, 15B, 16C, 17B, 18A, 19C, 20B, 21D, 22A

Shimoliy Amerikaning iqlimi va ichki suvlari mavzusiga doir

TESTLAR

 1. Materik iqlimining xilma-xil bo’lishiga sabab nima?

 1. Materik shimolga tomon cho’zilgan

 2. Materik shimoldan janubga uzoq masofaga cho’zilgan.

 3. Materikni o’rab turgan okeanlarning ta’siri

 4. Materik tog’ va tekisliklarning ta’siri

 1. Materikda harorat pasayib yog’ingarchilikning kamayishiga qaysi oqimlarning ta’siri bor?

 1. Labrador, Kaliforniya C) Peru, Kaliforniya

 2. Bengela, Labrador D) Kanar, Labrador

 1. Materikda havo harorati issiq va yo yog’ingarchilikning ko’p yog’ishiga qaysi oqimlarning ta’siri bor?

 1. Golfsrim va Alyaska oqimi C) Shimoliy Tinch ocean va Golfsrim

 2. Golfsrim va Kurasio oqimi D) Shimoliy Tinch ocean va Alyaska oqimi

 1. Qaysi tog’ tizmalari Tinch okeanidan esadigan nam havo massalarini to’sib qoladi?

 1. Appalachi B) Kordilyera C) Qoyali tog’lar D) And tog’i

 1. Materikda nechta iqlim mintaqasi bor?

 1. 4 ta B) 5 ta C) 6 ta D) 7 ta

 1. Yil davomida havo harorati manfiy bo’lib, g’arbida 50-100 mm, sharqida 300-400 mm yog’in yog’adigan iqlim mintaqasini belgilang.

 1. Arktika B) Subarktika C) Mo’tadil D) Subtropik

 1. Yozda Mo’tadil, qishda Arktika havo massalari ta’sirida bo’ladigan iqlim mintaqasini belgilang.

 1. Arktika B) Subarktika C) Mo’tadil D) Subtropik

 1. Yanvarda harorat -250C, iyulda +50C yog’in miqdori 300-600 mm yog’adigan iqlim mintaqasini aniqlang.

 1. Arktika B) Subarktika C) Mo’tadil D) Subtropik

 1. Materikda subtropik iqlim mintaqasining geografik o’rnini aniqlang.

 1. 200 sh.k.dan Meksika qo’ltig’i oralig’i

 2. 300 sh.k.dan Meksika qo’ltig’i oralig’i

 3. 500 sh.k.dan Meksika qo’ltig’i oralig’i

 4. 400 sh.k.dan Meksika qo’ltig’i oralig’i

 1. Subtropik iqlim mintaqasining Tinch okean qirg’oqlariga qaysi oqim ta’sir etadi?

 1. Kaliforniya B) Peru C) Braziliya D) Janubiy Passat

 1. Issiq, sernam yoz va iliq, sernam qish xususiyatlari qaysi iqlim mintaqalariga xos?

 1. Tropik B) Subarktika C) Mo’tadil D) Subtropik

 1. Materikning yil davomida issiq bo’lib Atlantika okeani havo massalari hukmronlik qiladigan iqlim mintaqasini aniqlang.

 1. Tropik B) Subekvatorial C) Mo’tadil D) Subtropik

 1. Materikning eng janubiy tor qismida qaysi iqlim mintaqasi uchraydi?

 1. Tropik B) Subekvatorial C) Mo’tadil D) Subtropik

 1. Materikning eng uzun daryosini belgilang.

 1. Missisipi B) Avliyo Lavrentiy C) Rio-Grande D) Makenzi

 1. Hindular tilida “katta daryo” – bu materikning qaysi daryosi?

 1. Missuri B) Kolorado C) Missisipi D) Yukon

 1. Missisipi daryosining irmog’ini aniqlang.

 1. Missuri B) Kolorado C) Kolumbiya D) Yukon

 1. Materikning “loyqa daryosi” ni belgilang.

 1. Missuri B) Kolorado C) Missisipi D) Yukon

 1. Deltasi har yili Meksika qo’ltig’i tomon 100 m o’sib boradigan daryoni belgilang.

 1. Makenzi B) Avliyo Lavrentiy C) Rio-Grande D) Missisipi

 1. Missisipi daryosining to’yinish tipini aniqlang.

 1. Qor-yomg’ir B) Qor va muz C) Muz va qor D) Mavsumiy yomg’ir va qor

 1. Qaysi daryo quyi oqimida uzun va keng estuari hosil qiladi?

 1. Makenzi B) Avliyo Lavrentiy C) Rio-Grande D) Missisipi

 1. Kardilyera tog’laridan boshlanib Meksika qo’ltig’iga quyiladigan daryoni belgilang.

 1. Missisipi B) Avliyo Lavrentiy C) Rio-Grande D) Makenzi

 1. Materikdagi buyuk ko’llar qaysi havzaga qaraydi?

 1. Atlantika okeani C) Tinch okean

 2. Shimoliy Muz okeani D) Berk havza

 1. Buyuk ko’llar tarkibida nechta ko’l bor?

 1. 4 ta B) 5 ta C) 3 ta D) 6 ta

 1. Mashhur Niagara sharsharasi qaysi ko’llar oralig’ida joylashgan?

 1. Eri va Ontario C) Michigan va Eri

 2. Yuqori va Guron D) Ontario va Guron

 1. Materikning Shimoliy Muz okeaniga quyiladigan eng yirik daryosini belgilang.

 1. Missisipi B) Avliyo Lavrentiy C) Rio-Grande D) Makenzi

 1. Shimoliy Muz okeani havzasiga tegishli bo’lgan ko’llarni belgilang.

 1. Vennipeg, Michigan C) Katta ayiq va Vinnipeg

 2. Katta ayiq, Ontario D) Vinnipeg va Katta Shor ko’l

 1. Quyidagi daryolardan qaysi biri Tinch okean havzasiga qaraydi?

 1. Yukon B) Makenzi C) Avliyo Lavrentiy D) Rio-Grande

 1. Materikning Katta Kanyon darasi qaysi daryoda joylashgan?

 1. Kolumbiya B) Freyzer C) Kolorado D) Yukon

 1. Maydoni iqlimiga bog’liq holda o’zgarib turadigan ko’lni belgilang.

 1. Katta Sho’l ko’l C) Vinnipeg

 2. Katta Ayiq D) Yuqori

 1. Materikdagi muzlar egallagan maydonni aniqlang.

 1. 2,6 mln km2 B) 1,8 mln km2 C) 1,5 mln km2 D) 2,2 mln km2


1B, 2A, 3C, 4B, 5C, 6A, 7B, 8B, 9D, 10A, 11D, 12A, 13B, 14A, 15C, 16A, 17A, 18D, 19A, 20B, 21C, 22A, 23B, 24A, 25D, 26C, 27A, 28C, 29A, 30D

Shimoliy Amerikaning tabiat zonalari. Balandlik mintaqalari mavzusiga doir

TESTLAR

 1. Buyuk ko’llardan shimoldagi tabiat zonalari qaysi yo’nalishda tarkib topgan?

 1. Kenglik bo’yicha C) Meridian yo’nalishida

 2. Balandlik bo’yicha D) G’arbdan Sharqqa tomon

 1. Janubdagi tabiat zonalarining meridian yo’nalishda joylashishiga sabab nima?

 1. G’arbdan Sharqqa tomon cho’zilganligi

 2. Shimoldan Janubga tomon cho’zilganligi

 3. Golfstrim oqimi va relief

 4. Kaliforniya oqimi va relief

 1. Oq ayiq, Morj materikning qaysi tabiat zonasida yashaydi?

 1. Arktika cho’llarida C) O’rmon tundrada

 2. Tundrada D) Taygada

 1. Asosiy o’simligi moh va lishayniklardan iborat bo’lgan tabiat zonasini belgilang.

 1. O’rmon tundrada C) Arktika cho’llarida

 2. Tundrada D) Taygada

 1. O’rmon tundra zonasi uchun xos bo’lgan o’simliklarni aniqlang.

 1. Pakana qayin va tol C) Balza pixtasi, Qarag’ay

 2. Moh va lishayniklar D) Balza pixtasi, Tilog’och

 1. Shimol bug’usi, Qutb tulkisi, Oq kaklik qaysi tabiat zonasida yashaydi?

 1. O’rmon tundrada C) Arktika cho’llarida

 2. Tundrada D) Taygada

 1. Tayga zonasining geografik o’rnini aniqlang.

 1. Grenlandiya oroli va Kanada-Arktika arxipelagi

 2. 530sh.k. dan 620sh.k. gacha

 3. 450sh.k. gacha tarqalgan

 4. 540sh.k. gacha tarqalgan

 1. Materikning qaysi hududida daraxtlarning 90%i qora qarag’ayga to’g’ri keladi?

 1. Labrador yarimoroli C) Appalachi tog’lari

 2. Florida yarimoroli D) Kaliforniya yarimoroli

 1. Keng bargli o’rmonlar materikning qaysi qismida saqlanib qolgan?

 1. Kardilyera tog’larida C) Markaziy tekislikda

 2. Appalachi tog’larida D) Labrador yarimorolida

 1. O’rmon-dasht va dash zonasining xarakterli o’simligini aniqlahg.

 1. Chalov, betaga, bizon o’ti C) Qora shuvoq, kaktus, bison o’ti

 2. Qayin, terak, betaga D) Eman, buk, kaktus

 1. Chalacho’l va cho’llar zonasining asosiy o’simligini belgilang.

 1. Qora shuvoq, kaktus, yukka C) Eman, buk, bison o’ti

 2. Chalov, betaga, terak D) Qayin, terak, kaktus

 1. Savanna va siyrak o’rmonlarning tuproqlarini aniqlang.

 1. Kashtan tuproqlar C) Qizil va qizil-qo’ng’ir

 2. Ferrolit tuproqlar D) Qo’ng’ir jigarrang

 1. Alligator, qorailon, kurka qaysi tabiat zonasida yashaydi?

 1. Balandlik mintaqalarida C) Savannalar va siyrak o’rmonlar

 2. Fasliy nam o’rmonlar D) Aralash va keng bargli o’rmonlar

 1. Qizil ayiq, yaguar va kondorlar uchun xos bo’lgan tabiat zonasini aniqlang.

 1. Savannalar va siyrak o’rmonlar C) Fasliy nam o’rmonlar

 2. Aralash va keng bargli o’rmonlar D) Balandlik mintaqalarida

 1. Qaysi tabiat zonasida antropogen landshaftlar katta maydonni egallaydi?

 1. Aralash va keng bargli o’rmonlar C) Balandlik mintaqalarida

 2. Fasliy nam o’rmonlar D) Savannalar va siyrak o’rmonlar


1A, 2C, 3A, 4C, 5D, 6B, 7C, 8A, 9B, 10A, 11A, 12C, 13B, 14D, 15A
Shimoliy Amerikaning tabiiy geografik o’lkalari.

Aholisi mavzusiga doir

TESTLAR

 1. Materikni tabiiy geografik o’lkalarga ajratishda nimaga asoslaniladi?

 1. Tabiatining xilma-xilligiga C) Relyef tuzilishiga

 2. Hayvonot olamiga D) O’simliklar dunyosiga

 1. Materik nechta tabiiy geografik o’lkaga ajratiladi?

 1. 2 ta B) 3 ta C) 4 ta D) 5 ta

 1. Alyaska va Kanada Kardilyera tog’larining g’arbiy sohilida nima sababdan yog’ingarchilik ko’p yog’adi?

 1. Sohilda joylashgan C) Relyef ta’sirida

 2. Okean oqimlari D) Dengiz iqlimli

 1. Shimoliy Amerikaning eng issiq va yog’in kam yog’adigan hududini aniqlang.

 1. Katta havza C) Ajal vodiysi

 2. Kolorado platosi D) Buyuk tekislik

 1. Materikda cho’l va chalacho’llarga xos o’simliklar va hayvonlar qaysi hududda tarqalgan?

 1. Katta havza va Kolorado platosi C) Ajal vodiysi va Kolorado

 2. Kolorado platosi va katta havza D) Buyuk tekislik va Kolorado

 1. Shimoliy Amerikaning aholisi qancha?

 1. 500 mln kishi B) 529 mln kishi C) 520 mln kishi D) 559 mln kishi

 1. Materikning tub joy aholisini aniqlang.

 1. Indeyeslar B) Eskimoslar C) Aleutlar D) Barchsi to’g’ri

 1. Materiknig tub joy aholisini qayerdan kelgan?

A) Janubiy Amerika B) Avstraliya C) Yevrosiyo D) Afrika

9. Hozirda negrlarning soni qancha?

A) 25 mln kishi B) 35 mln kishi C) 15 mln kishi D) 45 mln kishi

10. Tub joy aholisining sonini aniqlang.

A) 25 mln kishi B) 35 mln kishi C) 20 mln kishi D) 15 mln kishi

1A, 2A, 3D, 4C, 5A, 6B, 7D, 8C, 9A, 10C


Download 0.74 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling