Matn hajm va mazmun belgisiga ko’ra nechta turga bo’linadi? B. C. D


Download 23.19 Kb.
bet1/3
Sana20.04.2022
Hajmi23.19 Kb.
#645439
  1   2   3
Bog'liq
Tests
DIQQAT, DIQQAT, biotexnalogiya oot, Tests, 2 5285330357242043650, informatika-fanining-dasturiy-taminoti, oak tavsiya etgan ilmiy jurnallar royxati, Toshmatova Munisa kurs ishi qayta taxlangan

Test


Matn hajm va mazmun belgisiga ko’ra nechta turga bo’linadi?
2 B.3 C.4 D.5
Hajim belgisiga ko’ra matn qanday turlarga bo’lindi?
Minimal, maksimal B. ifoda matn, hajm matn C. aloqa vositasi , nutqiy faoliyat D. qism, asl
Makromatinning eng kichik birligi nima?
Abzas B. nuqta C. epigraf D. bob
Abzas nima?
Matnning bir xat boshidan keying xat boshigacha bo’lgan qismi.
O’zbek tilida bunday atama yo’q.
Matndagi eng katta butunlik.
Yirik hajmli asar
O’zbek tilining izohli lug’atida yozilishicha “Matn” atamasi qaysi tildan olingan?
Arabcha B. yunoncha C. Ingilizcha D. ruscha
Nutq ko’rinishi bo’lib, vazifasi jihatidan tugal nutqiy butunlik” ushbu qoida qaysi birlik haqida?
Matn B. So’z C. gap D. tovush
Poligrafiyadagi yirik shiriflardan birining nomi?
Matn B. So’z C. gap D. tovush
Kichik mavzuni qamrab oluvchi mazmuniy butunlik nima?
Mikromatn B. makromatn C. katta matn D. gap
Minimal matnga nimalar kiradi?
Maqol, metal, she’r B. hikoya, qissa C. roman, epapeya D. hikoya, she’r
Badiiy uslubda hikoya, qissa, roman, epapeya kabi yirik hajmli asarlar qanday matnni hosil qiladi?
Maksimal matn B. kichik matn C minimal matn D. bo’g’liqli matn
Mikromatnlarni o’zaro birikuvidan qanday matn hosil bo’ladi?
Maksimal matn B. kichik matn C minimal matn D. bo’g’liqli matn
Matndagi eng katta butunlik nima?
Bob B. Abzas C. to’xtam D. b va c javoblar
Matndagi “so’ngiso’z” atamasi o’rnida yana qaysi termin ishlatiladi?
Epilog B. Abzas C. Epigraf D Jumla
Badiiy matn nechta turga bo’lib o’rganilladi?
7 B. 8 C. 9 D. 6
Insonning ichki kechinmalarini, voqelikka munosabatini , o’ziga hos pafos bilan ifodalash badiiy matnning qaysi turini yuzaga keltiradi?
Ekspressiv matn B. didaktik matn C. Xabar mazmunli matn D. hikoya mazmunli matn
Badiiy matn turlaridan qaysi birida xotiralar,esdaliklar, ertak va rivoyatlardan unimli foydalaniladi?
Hikoya matn B. Tasviriy matn C. Izoh mazmunli matn D. Buyruq mazmunli matn
Kimgadir pand-nasihat qilish. Ularni turli hayotiy voqealar vositasida tarbiyalash yoki ulardan to’g’ri xulasalar chiqarishga o’rgatish badiiy matnning qaysi turida uchraydi?
Didaktik matn B. Izoh matn C. Xabar mazmunli matn D. hikoya mazmunli matn
Badiiy matnning hikoya maznunli turi yana qanday nom bilan yuritiladi?
Narrativ matn B. Deskriptiv matn C. informative matn D. Argumentli matn
Matnning lingvistik tahlili” nomli kitob muallifini ko’rsating?
E.Qilichov B. I.Rasulov C. A. Hojiyev D. A.Mamajonov


Matnning lingvistik tahlili” nomli kitobi qaysi tilshunosga tegishli?
A E. Qlichev
B I. Rasulov
C A.Xeykel
D A.Boboyev
Tilshunoslikda matn tilining alohida birligi nima deyiladi?
A supersintaktik butunlik
B supersegmantik birlik
C minimal matn
D maksimal matn
Matn hajm va mazmun belgisiga ko’ra nechta guruhga bo’linadi?
A 2
B 3
C 4
D 5
Matnni hajm belgisiga ko’ra 2 ga bo’linadi bular qaysi?
A minimal matn va maksimal matn
B ifoda maqsadli va mazmun belgili matn
C minimal matn va mikro matn
D maksimal matn va makro matn
Maksimal matn deyilganda nimalar nazarda tutiladi?
A roman,epopeya,hikoya,qissa
B hikoya,minyaturalar,nomalar
C qissa,she’r,she’riy parchalar
D roman,qissa,nomalar,hikoyalar
Makromatnning eng kichik birligi nima?
A abzast
B muqaddima
C epilog
D epigraf
Hikoya mazmunli matnni yana qanday atash mumkin?
A narrativ matn
B deskriptiv matn
C argumentli matn
D eksplikativ matn
Buyruq mazmunli matnlar asosan kimning nutqida kuzatiladi?
A qaxramonlar
B muallif
C bolalar
D ayollar
Ekspressiv matn qanday bo’ladi?
A insonning ichki kechinmalarini,voqelikka munosabatini ifodalaydi
B biror voqea-hodisa haqida xabar berish maqsadida tuzilgan matn
C fikrni ishonarliigini ta’kidlas uchun turli dalillar va izohlar keltiriladigan matn
D kimgadir pand nasixat qilish,uni turli hayotiy voqealar vositasida tarbiyalashga qaratilgan bo’ladi
Badiiy matn necha turga bo’linadi?
A 7ta
B 6ta
C 5ta
D 4ta
Hikoya mazmunli matnning shakli qanday bo’ladi?
A o’tkan zamon shaklida I-shaxs birlik va ko’plikda
B hozirgi zamon shaklida I-shaxs birlikda
C kelasi zamon shaklida II-shaxs ko’plikda
D o’tgan zamon shaklida I-shaxsda
Matn deb nimaga aytiladi?
A Matn-nutq ko’rinishi bo’lib,vazifasi jihatdan tugagan nutqiy butunlikdir
B Matn-keng ko’lamdagi voqealarni yoritish ehtiyoji bilan yuzaga keladi
C Matn-biror mavzuni yoritishga qaratilgan qatralar
D Matn-insonning icki kechinmalarini,voqelikka munosabatini bildiradi
Hozirgi kunga kelib tilning eng yuqori sathi hisoblangan sintaksisni o’rganib obyekti sifatida sintaksisni nechta turga bo’lib ko’rsatmoqda?
A 3
B 4
C 2
D 1
Sintaksisning o’rganish obyekti qaysilar?
A barchasi
B so’z birikmasi sintaksisi
C gap sintaksisi
D matn sintaksisi
Sintaksisning tekshiruv obyekti nima?
A matn
B gap
C so’z birikmasi
D badiiy matn
Kim matnga quyidagicha fikr beradi.”Matn til va nutq sintaktik sathining eng yuqori,oliy yirik birligidir.”?
A D. Moskalskaya
B T. Nikolayeva
C A. Xeykel
D V. Radlov
Matnga kim “u til va nutq birliklari ichida eng mustaqilidir” deb ta’rif beradi?
A D. Moskalskaya
B T. Nikolayeva
C A. Xeykel
D V. Radlov
Matn keng ma’noda qanday ifodalanadi?
A bir butun asar makroteks
B supresintaktik butunlik
C mikroteks
D gap
Nuqtalar o’rniga mos so’zni qo’ying. “…... mazmuniy va structural tugallikka ega bo’lgan yirik sintaktik struktura” ?
A matn
B gap
C so’z birikmasi
D badiiy matn
Nuqtalar o’rniga mos so’zni qo’ying.
“…… bu eng avvalo,nutq formasi u og’zaki va yozma holda ifodalanishi mumkin.” ?
A matn
B gap
C nutq
D so’z birikmasi
Supersintaktik butunlik nima?
A mikromatn
B makromatn
C matn
D gap
Bir butun yozma nutq asari nima?
A mikromatn
B makromatn
C matn
D gap
Matn bo’lishi uchun komponentlar orasida qanday bog’lanishlar bo’lishi shart?
A mazmuniy va sintaktik
B mazmuniy va grammatik
C mazmuniy va fonetik
D mazmuniy va leksik
Matnning eng kichik birligi?
A gap
B so’z
C ohang
D tovush
Aktual so’zining ma’nosi?
A lot. Eng muhim,dolzarb
B lot. Haqiqiy,toza
C lot. Sohta
D lot. Qism,bo’lak
Sintaksisning o’rganuvchi obyektlari sifatida matn nechinchi planda turadi?
A 1-plan
B 2-plan
C 3-plan
D 4-plan
Matn strukturasi tarkibiga kiruvchi komponentlar qaysilar?
A gap,supersintaktik butunliklar,abzast,period
B gap,so’z birikmasi,bo’g’in, period
C period,gap,mikromatn,makromatn
D gap,abzast,period
O’rta hajmdagi matnlarga qaysi janrlarni kiritish mumkin?
hikoya, qissa, she’r, doston, ‘oema
hikoya, qissa, she’r, doston, feleyton
hikoya, qissa, she’r,ishonch xati, tushuntirish xati
hikoya, qissa, she’r, roman, drammatik asar


Makromatnning eng kichik birligi nima?
Abzats
Bo’limlar
Qismlar
Fasllar


1) Sodda ga’dan iborat bo’lgan abzatslar;
2) Qo’shma ga’dan iborat bo’lgan abzatslar;
3) ‘eriodik nutq formasidan iborat abzatslar;
4) Su’erfrazali sintaktik butunlikdan iborat abzatslar;
5) Ko’chirma-o’zga ga’dan iborat abzatslar.
Abzatslarning strukturasiga ko’ra ko’rinishlari to’g’ri ifodalangan javobni aniqlang.


1,2,3,4,5
1,2,3,4
2,3,4
2,3,4,5


Asosan o’tgan zamon shaklida, birinchi shaxs birlik yoki ko’’likda ifodalanuvchi, voqea – hodisalar kichik yoki keng qamrovli bo’ladigan, ohang sekin - asta ko’tarilib boruvchi va izchil va yaxlitlovchi bo’ladigan matn turini aniqlang.
Hikoya mazmunli matn.
Tasviriy mazmunli matn.
.Izoh mazmunli matn.
Didaktik mazmunli matn.


Said Ahmad aka boshchiligida bir guruh adiblar olis tog’ qishlog’iga yetib bordik. Mehmonga chaqirishdi. Uy to’la odam. Davra boshida to’rvadek soqoli ko’ksiga tushgan qariya o’tiribdi. Hamma unga ta’zim bajo qiladi. Davraga kim kelib qo’shilmasin chol uzundan-uzoq duo o’qiydi. «Sen ham mening yoshimga yetib yurgin, bacham», deb fotiha tortadi. Bir xil duo takrorlanavyergach, Said Ahmad aka so’radi: -Necha yoshga chiqdingiz, taqsir? -Menba?-dedi chol salmoqlab. –Ikkam jetmishga bordim. -Voy bo’-o’-o’!-dedi Said Ahmad aka bosh chayqab. –Agar sening duoing mustajob bo’lsa, men sakkiz yil avval o’lib ketishim kerak ekan-da, ukam? Men etmish oltiga chiqdim! Turaqol endi, joy almashamiz! (O’.Hoshimov).

Download 23.19 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling