Matrisalar ustida amallar. Determinantlarni hisoblash. 1-misol


Download 275.95 Kb.
Pdf ko'rish
Sana10.04.2020
Hajmi275.95 Kb.

 

Matrisalar ustida amallar. Determinantlarni hisoblash. 

1-misol.  Quyidagi  matritsaviy  tenglikdan    va 

y

  noma’lumlarning  qiymatlarini 

toping: 

3

23

.

12

1

yx

y

 

  


 

 Yechish.

 

Matritsalarning  mos  elementlarini  taqqoslab  quyidagi  tengliklarni 

hosil qilamiz: 

2,

20

y

x

y

x

   

2-misol. Quyidagi matritsalarning yigʻindisi va ayirmasini toping: 

3

10

2

41 2

2

,.

1

43

1

30

4

0A

B

 

 

Yechish. 

A

 va 


B

 matritsalarning oʻlchamlari 

2 4 ga teng. Shu sababli bu matritsalarni qoʻshish va ayirish mumkin. Ta’rifga asosan 

3 4


1 1

0

22

2

70

2

0;

1 3


4

0

3 41 0

2

47

1

AB

 

   


 

3 41 1

0

22

2

1 22

4

.1 3

4

03 4

1 0


4

4

1 1A

B

  


  


 

 3-misol. Quyidagi 

A

 matritsani 

2

 soniga koʻpaytiring:

 

2 38 2 .

7 6


A   

Yechish.

 

2

32 2

2 3


4

6

22

8

22 8

2 2


16

4 .


7

6

2 72 6

14 12


A

A   

 


 


 

 

 


     5-misol. Quyidagi 

A

 matritsaniB

 matritsaga koʻpaytiring: 

3

1

11

1

-12

1

2 ,2

-1

1 .1

2

31

0

1A

B  

Yechish.  1.  Izlanayotgan 

C

AB

  matritsaning 11

c

  elementi A

  matritsaning 

birinchi  satr  elementlarini 

B

  matritsaning  birinchi  ustun  mos  elementlari  bilan 

koʻpaytmalarining yigʻindisiga teng, ya’ni  


111

3 1 1 2


3 1 1 2 1 1 6

1

c

 

 


      

 

 


 

 2.  Izlanayotgan 

C

AB

  matritsaning  birinchi  satr  va  ikkinchi  ustunining elementi 

A

 matritsaning birinchi satr elementlarini B

 matritsaning ikkinchi ustun 

elementlari bilan mos ravishda koʻpaytmalarining yigʻindisiga teng: 

12

1(3 1 1)

1

3 1 1 ( 1) 1 02

0

c

 

 


        

 

 


 

 3. Birinchi satr va uchinchi ustun elementi  

13

1(3 1 1)

1

3 ( 1) 1 1 1 11

1

c

 


 

         

 


 

 

kabi aniqlanadi. 4. Izlanayotgan matritsaning ikkinchi satr elementlari 

A

 matritsaning ikkinchi satr 

elementlarining 

B

  matritsaning  mos  ravishda  1,  2,  3-ustun  elementlari  bilan 

koʻpaytmalarining yigʻindisi sifatida topiladi:  

21

2223

2 1 1 2


2 1 6;

2 1 1 ( 1)

2 0 1;

2 ( 1) 1 1 2 1 1.c

c

c

            

       

 

 

5. C

 matritsaning uchinchi satr elementlari ham shunga oʻxshash topiladi:  

31

32

331 1 2 2

3 1 8;


1 1 2 ( 1)

3 0


1;

1 ( 1)


2 1 3 1 4.

c

c

c

      

        

       

 

Shunday qilib, 6

2

16

1

18

1

4C

AB

 
6-misol. Quyidagi 

A

 matritsaniB

 matritsaga koʻpaytiring: 1 2 3 4 ,A

 1

2

.3

4

B

 

 


 

  

 


 

 

Yechish.  Bu  matritsalar  zanjirlangan  boʻlganligi  sababli  ular  ustida 

koʻpaytirish amali bajariladi.  

  

1

21 2 3 4

1 4 9 16


30 .

3

4AB

 


 

 


   


 


 

 


 1

1

23

4

22

4

68

1 2 3 4


.

3

36

9

124

4

8 12 16BA

 


  

 


    

Matritsalarni koʻpaytirish amali quyidagi xossalarga ega: 

 

1)(


)

(

);

2)(


)

;

3) ()

;

4) ()

(

) .kA B

k AB

A kB

A

B C

AC

BC

A B

C

AB

AC

A BC

AB C 

 Keltirilgan xossalardan toʻrtinchisini quyidagi misol yordamida tekshiramiz. 

 

7-misol. 1 2

A3 4

2 1


B   va 


3 0

2

5 10

C  

matritsalar  berilgan boʻlsin: 

3

41.

1 2


7

6 ,


2

1

30

2

()

7

651 6 14 ,

5

10

3

43

0

229

4

62.

,

21

5

10

11

14

29

46

(

)1 2

51 6 14 .

11

1

4AB

AB C

BC

A BC



 


   

8-misоl.                   

 dеtеrminаntni hisоblаng. Yechish:  

Asоsiy  diagonаldаgi  elеmеntlаr  3  vа  4,  dеmаk  birinchi  hаd  3*4=12  bo’lаdi. 

Yordаmchi diagonаldаgi elеmеntlаr –1 vа 2 gа tеng bo’lib, ikkinchi hаd –1*2=-2 

dаn ibоrаt, dеmаk 

.          

4

21

3142

12

)2

1

(4

3

9-misоl.           

 ni hisоblаng. Yechish: uchburchak qоidаsigа аsоsаn tоpаmiz: 

 

 Маshqlаr. 

 

 

1.1. Dеtеrminаntlаrni hisоblаng.  

а) 


 

b) 


 

   c) 


 

         d) 

 

 

 е) 

 

f)  

g) 


               h) 

 

1.2. Tеnglikni tеkshiring.  

а) 


       b) 

 

 1.3 A, B va C matrisalar berilgan bolsa, 3A-2B+5C ni hisoblang 

 

76

1

54

0

21

31990

0

80

5

843

6

57

0

)1

(

14

2

26

0

15

)

1(

7

43

1

4

53

cos

sin


sin

cos


3

5

13

2

00

0

015

sin


15

cos


15

cos


15

sin


5

02

4

13

5

324

1

35

0

25

3

224

0

21

4

53

1

51

3

72

1

13

2)

)()(

(

11

1

22

2

bc

a

c

a

b

c

c

b

b

a

a

aa

a

a

a

9

34

3

21

0

11

1

01

1

01

3

1.4 f(A) ni hisoblang

 

  

Asosiy adabiyotlar: 

1.  Gilbert  Strang  “Introduction  to  Linear  Algebra”,  USA,  Cambridge  press, 

5

nd

 

Edition, 2016.  

2.  Raxmatov    R.R,  Tadjibayeva    Sh.E.,  Shoimardonov  S.K.  Oliy  matematika.        1-  jild. 

2017. 

3.  Rаxмаtоv    R.R.,  Adizov  A.A.  “Chiziqli  fazo  va  chiziqli  operatorlar”  O‘quv  uslubiy qollanma. TATU, Toshkent 2019. 

4.  Соатов Ё.У. “Олий математика”, Т., Ўқитувчи нашриёти, 1- 5 қисмлар, 1995. 

5.  Рябушко А.П. и др.  “Сборник индивидуальных заданий по высшей  математике”, 

Минск, Высшая школа, 1-3 частях, 1991. 

6.  Ильин  В.  А.,  Позняк  Э.  Г.  Линейная  алгебра.  —  6-е  изд.,  стер.  —  М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2004. Qo‘shimcha adabiyotlar 

7.  Mirziyoev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –T.: 

O‘zbekiston, 2017. - 488 bet. 

8.   Mirziyoev  Sh.  Qonun  ustuvorligi  va  inson  manfaatlarini  ta’minlash-yurt  taraqqiyoti  va 

xalq farovonligining garovi. –T.: O‘zbekiston, 2017. - 48 bet. 

9.  Mirziyoev  Sh.M.  Erkin  va  farovon,  demokratik  O‘zbekiston  davlatini  birgalikda  barpo etamiz. T.: O‘zbekiston, 2017. - 32 bet. 

 

Download 275.95 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling