Mavzu №1: Kirish. Fiziologiya fani, provizorlar uchun ahamiyati. Fiziologiya fanini o’rganishni zamonaviy laboratoriya usullari


- mavzu. Gemostaz mexanizmlari. Antikoagulyantlar. Qon guruhlari


Download 125.74 Kb.
bet3/10
Sana21.09.2020
Hajmi125.74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5- mavzu. Gemostaz mexanizmlari. Antikoagulyantlar. Qon guruhlari. Rezus-factor. Qon tomirlar tuzilishi. Arterial bosim, puls. Gemodinamika qonuni.


Mayda qontalashlar nima deyiladi?

petixiya

tromb

gemokoagulatsiya

retraksiya
Qon ivishda nechta omil qatnashadi?

13ta

14ta

15ta

16ta
Fibrinogenni fibringa aylanishi qon ivishining qaysi fazasi?

3-faza

1-faza

2-faza

4-fazaQon ivishga qarshi moddalarni ko’rsating.

geparin

tromboplastin

fibrinogen

qondagi Ca ionlari
Qon laxtasining qisilib tortilishi nima deyiladi?

retraksiya

gemoakoagulatsiya

adgeziya

agregatsiya
Tromboplastin faol moddasining hosil bolishi qon ivshining qaysi fazasida amalga oshadi?

1-faza

3-faza

2-faza

4-faza
Qon ivishi haqidagi zamonaviy fermentativ nazariyani kim yaratgan?

Shmidt

Lanshteyner

Mechnikov

YanskiyProtrombinni trombinga aylanishi qon ivishining qaysi fazasi?

2-faza

1-faza

3-faza

4-faza
Tromb gemostatik vazifani bajarib yoqolib ketishi nima deyiladi?

Fibrinoliz

adgeziya

gemoakoagulatsiya

agregatsiya
Ivimaydigan qon qanday ataladi?

sitratli yoki oksalatli qon

Ca ionlari ko’p qon

laxtasiz qon

fibrinolitik qon
Qon ivishiga qarshi sistemani qaysi miya boshqaradi?

uzunchoq miya

oraliq miya

o’rta

miyacha
Plazmada agglutinin betta, eritrositlarda esa aglutinogen-A bo’lgan qon guruhi.

2

1

3

4
Rezus omil necha foiz odamlarda bo’lmaydi?

14

20

16

12
Qon ketganda uning to’xtashiga yordam beradigan jarayonlar yigindisi nima deyiladi?

gemostaz

adgeziya

gameostaz

agregatsiya
Gemostazning nechta mexanizmi farqlanadi?

2

1

3

4
Tomir-trombositar gemostaz yana nima deb ataladi?

mikrosirkulator gemostaz

gomeostaz

qon ivishi

gemokoagulatsiya
Trombositlar zararlangan joyga borib yopishib ustma-ust joylashishi qaysi jarayon?

adgeziya

agregatsiya

gameostaz

gemostaz
Qon zardobining qon plazmasidan farqi nimada?

fibrinogen bo’lmasligi

shaklli elementlar bo’lmasligi

plazminogen bo’lmasligi

mineral tuzlar bo’lmasligi
Rezus omil qayerda boladi?

eritrositlarda

trombositlarda

leykositlarda

qon plazmasida
Qon guruhlari klassifikatsiyasi muallifi kim?

Yanskiy

Lanshteyner

Mechnikov

ShmidtPlazmada agglutinin alfa, eritrositlarda esa aglutinogen-B bo’lgan qon guruhi.

3

1

2

4
Gemofliyaning sababi, asosan, nechanchi omillarning yetishmovchiligi hisoblanadi?

8,9,10

1,2,3

4,5,6

3,4,7
Qon tomirlar devorining tashqi pardasi nima deyiladi?

adventitsiya

intima

mediya

seroz
Tomirlarning kapillarga tarmoqlanmasdan turib shu tariqa bir-biriga qo’shilgan joyi nima deyiladi?

anastamoz

adventitsiya

ekstraorgan

mediyaKlapanlar qaysi tomirlarda bo’ladi?

vena

kapillyar

arteriya

faqat yurakda
Aorta ravog’idan nechta qon tomir chiqadi.

3

1

2

4
Sfigmamonometr yordamida arteriyal bosimni o’lchash mexanizmi muallifi kim?

Korotkov

Mechnikov

Riva-Rochchi

Shmidt
Antikoagulyantlarga qanday moddalar kiradi?

geparin, antitrombin, antitromboplastin

protrombin, plasminogen, tromboplastin

vitamin K, Kristmas faktori

gistamin, serotonin
Necha foiz odamda Rezus-factor musbat bo’ladi?

86%

5%

55%

75%


6-mavzu. Qon aylanish tizimi. Yurak, tuzilishi, vazifasi.

Bor yoki yoq qonuni“
Mikrosirkulyator tomirlar o’zanining asosiy qismini nima tashkil etadi?

Kapillyarlar

Artetiyalar

Venalar

Arteriolalar
Arteriolalar bilan chin kapillyarlar o’rtasidagi oraliq halqa nima deb ataladi?

Perekapillyar arteriolalar

Perekapillyar venulalar

Arteriolalar

Kapillyarlar
Kichik qon aylanish doirasining qaysi qismida arterial qon bo’ladi?

Chap bo’lmachada

O’ng qorinchada

O’pka arteriyasida

O’ng bo’lmachada
Yurakning asosiy massasini nima tashkil etadi?

Endokard

Epikard

Perikard

Miokard
Tipik muskul hujayralar uzunligi qancha bo’ladi?

50-120 mkm

70-130 mkm

40-110 mkm

80-140 mkm
Yurak qisqarishlari sonining kamayishi nima deyiladi?

Bradikardiya

Aritmiya

Taxikardiya

AterosklerozKatta yoshli odamda yurak 1 daqiqada necha marta qisqaradi?

60-80 marta

50-70 marta

80-100 marta

70-90 marta

Yurak bo’lmalari sistola paytida qon bosimi simob ustunida qanchagacha ko’tariladi?

5-8 mm gacha

8-10 mm gacha

3-5 mm gacha

10-13 mm gacha
Yurak tonlarini qayd qilishga yordam beradigan electron asbob nima deyiladi

Fonokardiografiya

Fotokardiografiya

Elektrokardiografiya

Elektrokardiogramma
Yurakdan qanday modda o’tkazilganda tanadan tashqarida bir necha soat qisqarib turadi?

Ringer eritmasi

Gem moddasi

Sirka kislota

Vagner eritmasi
Qorinchalar sistolasi qancha vaqt davom etadi?

0.3sek

0.2sek

0.1sek

0.4sek
Qaysi olim zotiljam kasalligidan o’lgan bolani yuragini 20 soatdan keyin tiriltirgan?

Kulabko

Samolyev

Purkine

Valter
Bo’lmalar sistolasi qancha vaqt davom etadi?

0.1sek

0.2sek

0.3sek

0.4sek
Sut emizuvchi hayvonlar va odamda qo’zg’alish qayerda paydo bo’ladi?

Sinoatrial tugunda

Giss tutamida

atrioventrikulyar tugunda

Purkine tolalari
Yurak elektr faolligini tekshirish usuli nima deyiladi?

Elektrokardiografiya

Fotokardiografiya

Exoensefalografiya

Fonokardiografiya
Atipik hujayralardan iborat muskul tola nima deyiladi?

Purkine tola

Ekstrasistola

Peysmeker tola

kardioreseptorlar
Elektrokardiografiya nazaryasini ishlab chiqish va uni amaliy tibbiyotga joriy etishga hissa qo’shgan olim?

Samoylov

Purkine

Beynbrij

Orbeli
Yurakni navbatdan tashqari qisqarishi nima deyiladi?

Ekstrasistola

Sinus

avtomatiya

refrakterlik
Yurak bo’lmalari muskulaturasi necha qatlamdan tuzilgan?

3 ta

2 ta

4 ta

5 ta
Yurak qisqarishlar sonining meyordan ortishi nima deyiladi?

Taxikardiya

Aritmiya

kardiografiya

Bradikardiya
Qorinchalar diastolasi qancha vaqt davom etadi?

0.5 sek

0.3 sek

0.4 sek

0.6 seek
Kichik qon aylanish doirasida qanday jarayon yuz beradi?

gaz almashinuvi

moddalar almashinuvi

oqsil almashinuvi

yog’ almashinuvi
O’pka stvoli hamda aortada qanday klapanlar bor?

uchta yarim oysimon klapan

ikki tavaqali (mitral) klapan

uch tavaqali klapan

ikkita yarim oysimon klapan
Miokard qanday tuzilgan?

tipik kardiomiositlardan va atipik miositlardan

silliq muskul hujayralardan

atipik muskul hujayralardan

ko’ndalang-targ’il muskul tolalaridanYurak avtomatizmini buzilishi qanday holatlarda ko’rinadi?

ekstrasistoliya

taxikardiya

bradikardiya

blokada
Miokardning qo’zg’aluvchanligini buzilishi qanday nomlanadi?

aritmiya

taxikardiya

ekstrasistoliya

blokada
Yurakning o’ng tomonida qanday qon bo’ladi?

venoz qon

arterial qon

aralash qon

o’pka qoni
Kichik qon aylanish doirasini yurakka keladigan tomiri qanday nomlanadi va u qanday qon tutadi?

o’pka venasi, arterial qon tutadi

o’pka venasi, venoz qon tutadi

o’pka arteriyasi, venoz qon tutadi

o’pka arteriyasi, arterial qon tutadi
Yurakning qaysi kameralaridan qon chiqadi, qaysi kameralariga quyiladi?

bo’lmachalarga quyiladi, qorinchalardan chiqadi

bo’lmachalardan chiqadi, qorinchalarga quyiladi

bo’lmachalarga va qorinchalarga quyiladi

bo’lmachalardan qorinchalarga quyiladi
Katta qon aylanish doirasi qayerdan, qaysi tomir bilan boshlanadi?

chap qorinchadan boshlanadi, aorta

o’ng qorinchadan boshlanadi, aorta

chap qorinchadan boshlanadi, arteriya

o’ng qorinchadan boshlanadi, arteriya

Download 125.74 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling