Mavzu №1: Kirish. Fiziologiya fani, provizorlar uchun ahamiyati. Fiziologiya fanini o’rganishni zamonaviy laboratoriya usullari


-mavzu. Ichaklarda hazmlanish. Jigar, me’da osti bezi


Download 0.99 Mb.
bet5/10
Sana21.09.2020
Hajmi0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

9-mavzu. Ichaklarda hazmlanish. Jigar, me’da osti bezi.


Ingichka ichak qanday bo`limlarga bo`linadi?

12barmoqli ichak, och ichak va enbosh ichak

ingichka va yo`gon ichak

12 barmokli ichak va och ichak

12 barmokli ichak, kur ichak va chuvalchangsimon o`simta
Ichak kanday motor funksiyaga ega?

perestaltik va mayatniksimon xarakatga

chuvalchangsimon xarakat

avtomatik xarakat

perestaltik xarakat
Yo`gon ichak qanday qismlarga bo`linadi?

kurichak va chuvalchangsimon usimta, koriga kutariluvchi chambar ichak, kundalang chambar ichak, pastka tushuvchi chambar ichak,sigmasimon ichak,tugri ichak

chuvalchangsimon usimta

kurichak va chuvalchangsimon usimta, koriga kutariluvchi Chambar ichak, kundalang chambar ichak, sigmasimon ichak, Tugri ichak

chambar ichak va tugri ichak
Appendisit nima?

chuvalchangsimon usimtani lliglanishi

kurichakni lliglanishi

kurichakni buzilishi

chuvalchangsimon usimtani funksi sini buzilishi
Yo`gon ichakda mikroorganizmlar buladimi?

kup mikdorda buladi

oz mikdorda

fakat kasalliklarda buladi

bulishi xam,bulmasligi mumkin
Me'da osti bezi qanday qismlardan tashkil topgan?

bosh,tana va dum

tana va dum

bosh,tana

bosh,tana va buyin
Me'da osti bezining yo`li kaerga ochiladi?

un ikki barmokli ichakka

ingichka ichakka

yugon ichakka

oshkozongaMe'da osti bezida qanday qismlarni ajratamiz?

endokrin va ekzokrin

ekzokrin

endokrin

ektokrin
Qaysi yo`l bilan me'da osti bezi shirasi ajraladi?

reflektor va gumoral yul bilan

reflektor yul orkali

gumoral yul bilan

avtonom xolda
Jigar darvozasidan qanday tuzilmalar jigar ichiga kiradi?

arteriya ,darvoza venasi va nervlar

arteriya va jigar venasi

ut yo`li,jigar venasi

limfa tomirlari va nervlar
Jigardan chiqqan o`t qaysi yo`l bilan va qaerga kuyiladi?

jigar ut yuli orkali,ut pufagiga,sungra umumiy ut yuli orkali,un ikki barmokli ichakka

jigar ut yuli orkali,un ikki barmokli ichakka

jigar ut pufagiga,undan un ikki barmokli ichakka

jigar ut yuliga,ut pufagiga,un ikki barmokli ichakka
Qopka venaga qaysi a'zolardan qon keladi?

oshkozon,ingichka va yugon ichak,talok,me'da osti bezidan

buyrakdan

ingichka va yugon ichakdan

talok va buyrakdan
Me'da shirasining fermentlari qaysi xujayralarda ishlab chiqariladi?

asosiy xujayralarda

koplovchi

ndokrin

kushimcha
Me'da shirasidagi xlorid kislota kaysi xujayralarda ishlanadi?

koplovchi

asosiy xujayralarda

ndokrin xujayralarida

kushimcha
Oshqozon shirasining mukoidlari qaysi xujayralarda ishlanadi?

kushimcha

asosiy xujayralarda

Koplovchi

shillik xujayralarda
"Yolgondakam ovkatlanish" tajribasi nimani isbotlaydi?

me'da shirasini murakkab reflektor faza yuli bilan ajralishini

kizil ungach reseptorlarining ta'sirlanishidan shira ajralishini

me'da reseptorlarining ta'sirlanishidan shira ajralishini

ichak reseptorlarining tasirlanishidan shira ajralishini
Me'da shirasining kislotaligi qanday ovkat iste'mol qilganda oshadi?

gushtli

egli

karbonsuvli

aralash
Qanday ovqat moddalarni iste'mol qilganda fermentlarning faolligi kuchli buladi ?

non berilganda

gushtli

egli

sut ichirilganda
Simpatik nerv ta'sirlanganda me'da osti bezi shirasining ajralishi?

tormozlanadi

kucha di

uzgarmaydi

davriy uzgaradi
Vagus adashgan nerv ta'sirlanganda me'da osti bezi shirasining ajralishi:

kuchayadi

tormozlanadi

o`zgarmaydi

davriy o`zgaradi
Yog`li modda ta'sirida ơ`t sekresiyasi:

kuchayadi

susayadi

uzgarmaydi

tormozlanadi
12 barmok ichakda oqsillar qaysi fermentlar ta'sirida Parchalanadi?

tripsin ta'sirida

mal'taza ta'sirida

lipaza ta'sirida

amilaza ta'sirida
Me'da osti bezini shirasi:

kuchsiz ishkoriy

kislotali

kuchsiz kislotali

ishkoriy
Tripsinogen qaerda xosil bo`ladi?

me'da osti bezida

12 barmok ichakda

enbosh ichakda

me'dada
Tripsinogenni qanday modda faolaydi?

nterokinaza

mal'taza

xlorid kislota

laktaza
Ichakning shillik qavati mexanik ta'sirlanganda shira ajpalishi qanday kechadi?

kuchayadi

kamayadi

tuxtaydi

uzgarmaydi
Ichakning xarakat faoliyati kuchayadi:

parasimpatik nerv ta'sirida

simpatik nerv ta'sirida

somatik nerv ta'sirida

pereferik nerv ta'sirida
Asetilxolin:

ichak xarakatini tezlashtiradi

uzgartirmaydi

sekinlashtiradi

tuxtatadi
Ingichka ichakka xos bolmagan xususiyat?

Uzunligi 1-1,5 m

Ingichka ichak pilorus yonida boshlanadi

Devorida vorsinkalar mavjud

Oz yolida qovuzloqsimon bir qancha bukilmalar hosil qiladi
Yo’g’on ichakka xos bo`lgan xususiyat?

Uzunligi 1-1,5 m

yo’g’on ichak pilorus yonida boshlanadi

Devorida vorsinkalar mavjud

yo’g’on ichakka o’t yo’li ochiladi


10-mavzu. Moddalar va energiya almashinuvi


YOGLAR QAYSI A'ZOLARDA ZAPAS XOLDA SAQLANADI?

ChARVI, TERI OSTIDA, IChAK TUTKIChIDA

MUSKULLARDA

JIGARDA

OShKOZON OSTI BEZIDA
1 GR EG PARChALANGANDA KANChA NERGI AJRALADI?

9,3 KKAL

4,1 KKAL

6,3 KKAL

3,5 KKAL
EGLAR OKSIDLANGANDA OXIRGI MODDA SIFATIDA KANDAY MODDA XOSIL BULADI?

SUV VA KARBONAT KISLOTA

ASETIL KOA

TER VA TERI EGI

ASETON
ODAMNING BIR SUTKADA SUVGA BULGAN XTIEJI KANChA?

2-2,5LITR

1-1,5LITR

3-5,5LITR

3-4LITR
ISSIK IKLIMDA ShAGANDA, ISSIK SEXLARDA IShLAGANDA VA KUP MIKDORDA SUV YUKOTILGANDA KANDAY SUV IChISh TAVSI TILADI?

OSh TUZI KUShILGAN SUV

KVAS

ChOY BILAN KVAS

KUK ChOY EKI LIMONAD
MODDALAR ALMAShINUVI KANDAY BOShKARILADI?

NERV VA GUMORAL YUL BILAN

NERV YULI BILAN

GUMORAL YUL BILAN

VEGETATIV NERV SISTEMASI ORKALI
VEGETATIV NERV SISTEMASI MODDALAR ALMAShINUVIGA KANDAY TA'SIR KILADI?

SIMPATIK KUChAYTIRADI, PARASIMPATIK SUSAYTIRADI

SIMPATIK SUSAYTIRADI, PARASIMPATIK KUChAYTIRADI

SIMPATIK VA PARASIMPATIK KUChAYTIRADI

SIMPATIK VA PARASIMPATIK SUSAYTIRADI
MODDALAR ALMAShINUVINI KANDAY MARKAZLAR BOShKARADI?

GIPOTALAMUS

GIPOFIZ

PIFIZ

ORKA MI
UGLEVODLAR ALMAShINUVIDA KAYSI GORMONLAR NG MUXIM AXAMI TGA GA?

INSULIN

TIROKSIN

VAZOPRESSIN

SAMATOSTATIN
EGLAR ALMAShINUVIDA KAYSI GORMONLAR KATTA AXAMI TGA GA?

JINSIY GORMONLAR

INSULIN

VAZOPRESSIN

SOMATOTROPIN
SUV, TUZ MUVOZANATINI BOSh MI NING KAYSI KISMI BOShKARADI?

GIPOTALAMUSNING ANTIDIURETIK GORMONI

GIPOFIZNI TIREOTROP GORMONI

UZUNChOK MI

VEGETATIV NERV SISTEMASI
KANDAY OZIK MODDALARDA OKSILLAR KUP BULADI?

SUT, GUShT, BALIK VA TUXUM

BUGDOY, ARPA, GURUCh, MAKKAJUXORIKARTOShKA, BARChA XUL MEVA VA SABZAVOTLAR

ENGOK, MAYIZ, ASAL, NUXOT VA LOVI
TANA TEMPERATURASINING DOIMIY BULIShI KANDAY OMILLARGA BOGLIK?

ISSIKLIKNI XOSIL KILISh BILAN ChIKARIShNI TENG BULIShIGA

ORGANIZMDA ISSIKLIKLIK XOSIL BULIShIGA

ORGANIZMDAN ISSIKLIK ChIKARILIShIGA

ATROF-MUXIT TEMPERATURASIGA
ATROF-MUXIT TEMPERATURASI UZGARGANDA TERIDA KANDAY UZGARIShLAR RUY BERADI?

MUXIT TEMPERATURASI PASAYGANDA, TERI OSTI KON TOMIRLARI TORA DI

MUXIT TEMPERATURASI UZGARGANDA TERIDA UZGARISh BULMAYDI

MUXIT TEMPERATURASI PASAYSA, TERI OSTI KON TOMIRLARI KENGA DI

MUXIT TAMPERATURASI KUTARILSA, TERI OSTI KON TOMIRLARI TORA DI
TERMOREGUL SI NING MARKAZI KAERDA JOYLAShGAN?

GIPOTALAMUSDA

UZUNChOK MI DA

MI ChADA

GIPOFIZDA
ODAM TANASIDAN ISSIKLIK KANDAY YULLAR BILAN AJRALADI?

ISSIKLIKNI UTKAZISh, SOChISh VA BUGLANISh ORKALI

TANA TEMPERATURASI ORKALI

BUGLANAETGAN XAVO ORKALI

SIYDIK VA NAJAS ORKALI
ODAM TANASIDA ISSIKLIK KANDAY YULLAR BILAN HOSIL BƠLADI?

KIMYOVIY

BIOLOGIK

FIZIK

MEXANIK
TERMOREGUL SI NING NEChA XILI TAFOVUT TILADI?

XIMYAVIY VA FIZIK

MEXANIK VA BIOLOGIK

ISSIKLIKNI UTKAZISh VA SOChISh

IChKI VA TAShKI
ATROF-MUXIT TEMPERATURASI UZGARGANDA TERIDA KANDAY UZGARIShLAR RUY BERADI?

MUXIT TEMPERATURASI PASAYGANDA, TERI OSTI KON TOMIRLARI TORAYADI

MUXIT TEMPERATURASI UZGARGANDA TERIDA UZGARISh BULMAYDI

MUXIT TEMPERATURASI PASAYSA, TERI OSTI KON TOMIRLARI KENGAYADI

MUXIT TAMPERATURASI KUTARILSA, TERI OSTI KON TOMIRLARI TORAYADI
GIPERTERMIYA NIMA?

ORGANIZMDA ISSIKLIK ChIKARILIShI KAMAYIB, XOSIL BULIShINING KUPAYIShI

ORGANIZMDA ISSIKLIK BALANSINING SAKLANIShI

ORGANIZMDA ISSIKLIK ChIKARILIShI VA XOSIL BULIShINI TENGLIGI

TERMOREGUL SI NING BOShKARILIShINING BUZILIShI
GIPOTERMI NIMA?

ORGANIZMDA ISSIKLIK ChIKARILIShI KUPAYIB, XOSIL BULIShINING KAMAYIShI

ORGANIZMDA ISSIKLIK BALANSINING SAKLANIShI

ORGANIZMDA ISSIKLIK ChIKARILIShI KAMAYIB, XOSIL BULIShINING KUPAYIShI

TERMOREGUL SI NING BOShKARILIShINING BUZILIShI
ORGANIZM BUTUNLAY TINCh TURGANDA NERGI ZARURMI?

NERGI ZARUR

ZARUR MAS

FAKAT ORGANIZM IShLAB TURGANDA ZARUR

ORGANIZM AKTIV XARAKAT KILGANDA ZARUR
TANA XARORATINI MA'LUM BIR DARAJADA SAKLAB TURISh UChUN NIMA ZARUR?

NERGI SARFI ZARUR

OKSILLAR OKSIDLANIShI

UGLEVODLARNING PARChALANIShI

EGLARNING SAFLANIShI
AKLIY MEXNAT PAYTIDA NIMA SARFLANADI?

UGLEVODLAR SARFI KESKIN KUChAYADI

EGLAR SARFI KESKIN KUChAYADI

OKSILLAR SARFI KESKIN KUChAYADI

KISLOROD SARFI KESKIN KUChAYADI
MUSKUL IShI PAYTIDA NIMA SARFLANADI?

NERGI SARFI KESKIN KUChAYADI

UGLEVODLAR SARFI KESKIN KAMAYADI

OKSILLAR SARFI KESKIN KUChAYADI

KISLOROD SARFI KESKIN KAMAYADI
ORGANIZM NERGI NI NIMA XISOBIGA OLADI?

ORGANIK MODDALARNI OVKAT BILAN KIRIB TURIShIDAN

MINERAL MODDALARNI OVKAT BILAN KIRIB TURIShIDAN

VITAMINLARNI OVKAT BILAN KIRIB TURIShIDAN

XAMMASI TUGRI
ORGANIZMDA KANDAY KILIB NERGI XOSIL BULADI?

ORGANIK MODDANING OXIRGI MAXSULOTLARGA PARChALANIShIDAN

MINERAL MODDANING OXIRGI MAXSULOTLARGA PARChALANIShIDAN

SUV-TUZLARNING OXIRGI MAXSULOTLARGA PARChALANIShIDAN

XAMMASI TUGRI
OZIK MODDALAR NEChA YUNALIShDA SARFLANADI?

PLASTIK VA NERGETIK RESURSLAR SIFATIDA

PLASTIK RESURSLAR SIFATIDA

NERGETIK RESURSLAR SIFATIDA

XAMMASI TUGRI
BIR GR EG OKSIDLANGANDA KANChA ISSIKLIK AJRALIB ChIKADI?

9,3 KKAL

8,0 KKAL

8,5 KKAL

4,1 KKAL
JISMONIY ISh PAYTIDA KAYSI A'ZODA KUPLAB ISSIKLIK XOSIL BULADI?

MUSKULLARDA

JIGARDA

BUYRAKLAR VA UPKADA

BARChA A'ZOLARDA


Download 0.99 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling