Mavzu №1: Kirish. Fiziologiya fani, provizorlar uchun ahamiyati. Fiziologiya fanini o’rganishni zamonaviy laboratoriya usullari


-mavzu. Ajratish tizimi. Buyraklar


Download 0.99 Mb.
bet6/10
Sana21.09.2020
Hajmi0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

11-mavzu. Ajratish tizimi. Buyraklar.


AJRATISh SISTEMASIGA KANDAY A'ZOLAR KIRADI?

BUYRAKLAR, UPKA, TER BEZLARI TUGRI IChAK

BUYRAKLAR

BUYRAKLAR VA JIGAR

XAMMASI TUGRI
UPKA ORKALI KANDAY MODDALAR ORGANIZMDAN AJRALADI?

SUV, KARBONAT ANGIDRID, UChUVChI MODDALAR

XAVO

SUV PARLARI

DORI MODDALAR
TERI ORKALI KANDAY MODDALAR AJRALADI?

SUV VA MINERAL TUZLAR

SUV

MINERAL TUZLAR VA GAZLAR

ZARARLI MODDALAR
SIYDIK AJRATISh A'ZOLARIGA KANDAY ORGANLAR KIRADI?

BUYRAKLAR, SIYDIK YULLARI, KOVUK, SIYDIK KANALI

BUYRAKLAR

SIYDIK YULLARI

SIYDIK ChIKARISh YULLARI
BUYRAK KANDAY KISMLARDAN TAShKIL TOPGAN?

PUSTLOK VA MIYA KISMIDAN

TAShKI VA IChKI MODDALARDAN

KATTIK VA YUMShOK MODDADAN

ZICh VA SIYRAK MODDADAN
BUYRAKNING STRUKTURA FUNKSIONAL BIRLIGI NIMA?

NEFRON

PIRAMIDA

KOSAChA

IKKI DEVORLI KAPSULA
BUYRAKLARDA SIYDIK KANDAY JARAENLAR NATIJASIDA XOSIL BULADI?

FILTRASIYA VA REABSORBSIYA ORKALI

EKSKRESIYA YULI BILAN

FILTRASIYA YULI ORKALI

REABSORBSIYA NATIJASIDA
BIRLAMChI SIYDIKNING TARKIBI NIMALARDAN IBORAT?

GLYUKOZA, MOChEVINA, MINERAL TUZLAR, URAT KISLOTALAR VA SUVDAN

YUKORI MOLEKULALI OKSILLARDAN, UGLEVODLARDAN

MINERAL TUZLAR, MOChEVINA, URAT KISLOTA VA SUVDAN

MOChEVINA, URAT KISLOTA, AMMIAK, KREATININ, MINERAL TUZLARDAN
IKKILAMChI SIYDIKNING TARKIBI NIMALARDAN IBORAT?

MOChEVINA, URAT KISLOTA, AMMIAK, KREATININ, MINERAL TUZLARDAN

YUKORI MOLEKULALI OKSILLARDAN, UGLEVODLARDAN

AMINOKISLOTALAR, GLYUKOZA
FILTRASIYA JARAENI KAERDA KEChADI?

KON KAPILYARLARIDAN ShUML NSKIY-BOUMEN KAPSULASI BUShLIGIGA

KAPILLYARLAR TO`RIDA

ShUMLYANSKIY-BOUMEN KAPSULASIDA

PROKSIMAL KANALChALAR BUShLIGIGA
BUYRAK TANAChASI KANDAY TUZILGAN?

KAPILL RLAR TURI VA ShUML NSKIY-BOUMEN KAPSULASIDAN

KAPILL RLAR TURIDAN IBORAT

IKKI VARAKLI ShUML NSKIY-BOUMEN KAPSULASIDAN

ARTERI VA VENALARDAN
KAPILLYARLAR TURI KAERDA JOYLAShGAN?

OLIB KELUVChI VA OLIB KETUVChI ARTEROLALAR ORASIDA-MALPIGI KOPTOKChASI

KAPSULA OSTIDA

ARTERIYALAR ORASIDA

LIMFATIK TOMIRLAR ORASIDA
BIRLAMChI SIYDIK 1 SUTKADA KANDAY BOSIMDA, KAERDA VA KANChA XOSIL BULADI?

70-80 MM SIM.UST BOSIMDA ShUMLYANSKIY-BOUMEN KAPSULASI BUShLIGIDA 150-180 L

NEFRONLARNING PROKSIMAL NAYChALARIDA 30-40 MM CIM.UST, 901-00 L

YIGUVChI NAYChALARDA 60-70 MM SIM.UST, 100-120 L

KAPIL RLAR TURIDA 50-60 MM SIM.UST, 80-100 L
BUYRAKDA REABSORBSI JARAENI KAERDA KEChADI?

NEFRONNING KANALChALARIDA

ShUML NSKIY-BOUMEN KAPSULASIDA

PROKSIMAL KANALChALARDA

PROKSIMAL VA DISTAL KANALChALARDA
BIRLAMChI SIYDIKDAN KANDAY MODDALAR KAYTA SURILADI?

GLYUKOZA VA SUV

AMINOKISLOTALAR, GLYUKOZA, OKSILLAR

MOChEVINA, AMMIAK, SIYDIK KISLOTASI

NATRIY VA SUV
KANDAY MODDALAR BUYRAK KANALChALARIDA KAYTA SURILMAYDI?

MOChEVINA, KREATININ, SUL FATLAR, KREATIN

GLYUKOZA, AMINOKISLOTALAR, MINERAL TUZLAR

ORGANIK VA ANORGANIK MODDALAR

SUV VA MINERAL TUZLAR
KANDAY MODDALAR BUYRAK KANALChALARIDA AKTIV REABSORBSIYA KILINADI?

GLYUKOZA VA SUV

SUV VA XLORIDLAR

MOChEVINA VA BUEKLAR

SUV VA AMMIAK
BUYRAK FAOLIYATI KANDAY BOShKARILADI?

NERV VA GUMORAL SISTEMA ORKALI

NERV SISTEMASI ORKALI

GUMORAL SISTEMA ORKALI

BUYRAK FAOLIYATIGA NERV VA GUMORAL SISTEMANING ALOKASI YUK
SIYDIK XOSIL BULIShINI BOSh MIYANING KAYSI BULIMI BOShKARADI?

GIPOTALAMUS

BOSh MIYA PUSTLOGI

KURUV DUMBOGI, MIYAChA, 4-KORINChA TUBI

UZUNChOK MIYA
SIYDIK XOSIL BULIShINI KANDAY GUMORAL FAKTORLAR BOShKARADI?

ANTIDIURETIK GORMON, MINERALOKORTIKOIDLAR

ADRENOKORTIKOTROP GORMON, STROGEN

OKSITOSIN, TESTOSTERON

USISh GORMONI, GONADOTROP GORMONLAR
KATTA ODAMDA 1 SUTKADA KANChA MIKDORDA SIYDIK XOSIL BULADI?

1,5-2 L

2-5 L

0,5-1 L

5-10 L
OKSILLARNING PARChALANIShIDAN SIYDIKDA KANDAY MODDA XOSIL BULADI?

MOChEVINA, URAT KISLOTA, AMMIAK, KREATININ

UROBILIN, SIYDIK KISLOTASI

SULFAT KISLOTA, SIYDIK KISLOTA, FOSFAT KISLOTA

AMINOKISLOTALAR
SOGLOM ODAM SIYDIGIDA KANChA MIKDORDA OKSIL BULADI?

BULMAYDI

1% GA YAKIN

1,5-2%

2-3%
KOPTOKChA KAPILLYARLARIDA BOSIM KANDAY BULGANDA SIYDIK XOSIL BULADI?

70-80 MM sim.ust.

10 MM sim.ust.

40 SM sim.ust.

50 SM sim.ust.
KOPTOKChALARDA RUY BERADI:

FILTRASIYA

SEKRESIYA

REABSORBSIYA

AKTIV MODDALAR SINTEZI
KOPTOKChALARDA BIR SUTKADA KANChA MIKDORDA BIRLAMChI SIYDIK XOSIL BULADI?

150 L

10 L

80 L

50 L
KONDA KAND MIKDORI 80 MG% BULGANDA SIYDIKDA KAND:

BULMAYDI

KUP BULADI

KAND IZLARI BULADI

KANDNI KUPAYIShI KISKA MUDDATLI BULADI
KANALChALARDA RUY BERADI:

REABSORBSIYA VA SEKRESIYA

FILTRASIYA

FILTRASIYA VA REABSORBSIYA

KURSATILGANLARNING XAMMASIBUYRAKLARNING BITTASI ORGANIZMDAN OLIB TAShLANSA BULADIMI?

2-SI KOMPENSASI KILADI

YUK

2-SI KISMAN KOMPENSASI KILADI

2-SI KOMPENSASI KILMAYDI
SIYDIK ChIKARISh A'ZOLARIGA KAYSI ORGANLAR KIRADI?

SIYDIK YULLARI, KOVUG, SIYDIK KANALI

SIYDIK ChIKARISh YULLARI

SIYDIK KOPI

SIYDIK YULLARI VA JINSIY YULLAR
TER BEZLARI FUNKSIYASIGA KIRMAYDI:

ARTERIAL BOSIM DOIMIYLIGINI SAQLAYDI

PARChALANISh MAXSULOTLARINI AJRATADI

OSMOTIK BOSIM DOIMIYLIGINI SAKLAYDI

SUV VA MENIRAL TUZLAR AJRATADI


12-mavzu. Ichki sekretsiya tizimi


Gipofizar pakanalik qaysi gormon sekretsiyasi buzilishida kelib chiqadi?

somatotrop

laktotrop

melatonin

lyuteinlovchi… no’xatsimon bez bo’lib, bosh miyaning ostki sohasida kalla suyagining t

gipofiz bezi

epifiz bezi

ayrisimon bez

qalqonoldi beziNima uchun o'smirlik davridan keyin organizmning immuniteti susayadi?

ayrisimon bezdan ajraladigan timozin miqdori kamayadi

tiroksin gormoni limfotsitlar hosil bo'lishini susaytiradi

melatonin gormonining aktivligi kuchayadi

adrenalin miqdori kamayadi
Bosh miyaning asosida, o’rta miya sohasida joylashgan bez qanday gormon ishlab chiqaradi?

melatonin

intermidin

melanin

kalsitoninQuyidagi qaysi gormonlar organizmning o'sishi va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi?

somatotrop, tiroksin

vazopressin, timozin

glyukokortikoid, tiroksin

insulin, timozin
Gipotalamusdan qanday biologik moddalar ajralib, ular qaysi bez faoliyatini boshqarishadi?

neyrogormonlar, gipofiz

neyrogormonlar, epifiz

somatoliberinlar, barchasi

adrenokortikotrop, buyrak usti bezi
Qaysi kasallikada ko’p terlash, asbiylashish, uyqusizlik, yurak o’ynashi kabi simptomlar kuzatiladi?

tireotoksikoz

gipotireoz

miksedema

tetaniya
Qaysi bezdan ishlab chiqariluvchi gormon bolalarning o’sishiga ijobiy ta’sir ko’rsatib, jinsiy bezlar funksiaysini pasaytiradi?

ayrisimon

epifiz

qalqonsimon

qalqon oldi
Qaysi bez birinchi bel umurtqasi ro’parasida joylashgan bo’lib, uning uzunligi 16 20 sm keladi?

oshqozon osti bezi

buyrak usti bezi

qalqonsimon bez

qalqonoldiAyrisimon bezning 14-15 yoshda qanday massaga ega bo’ladi?

30- 40 g

12 g

25 g

15 g
Qaysi gormon yetishmaganda Ca va P almashinuvi buziladi?

paratireodin

timozin

mineralokortikoid

somatotrop
Qaysi gormon kam ishlab chiqrilsa odamning qovoqlari lablari pirpirab uchadi, qo’llari qaltiraydi va nerv muskul o’tkazuvchanligi ortadi ?

paratgormon

tiroksin

timozin

prednizolon
Buyrak usti bezining po’stloq qismidan ajralib chiqmaydigan gormonni ko’rsating?

testosterone

mineralokortikoid

androgen

esterogen
Qaysi gormon ta'sirida qonda qand, jigarda glikogen miqdori ortadi?

glyukokortikoid

insulin

glyukogon

insulin, glyukogon
Tez- tez shamollash, angina, gripp qaysi bez faoliyatining buzilib kasallanishiga olib keladi?

tuxumdon

buyrak usti bezi

qalqonsimon bez

qalqonoldiOdam qonidagi glyukoza miqdori qanchadan oshsa u siydik orqali chiqa boshlaydi?

140- 150 mg %

80- 100 mg %

100- 120 mg %

120- 140 mg %Urug’donda qanday gormon ajralib chiqadi?

testosterone

androgen

esterol

progesteron
Qaysi kasallikda bemor tez chanqaydi va och qoladi. Shu tufayli tez- tez suv ichadi va ovqat yeydi. Ovqat tarkibidagi uglevodlar o’zlashtirilmasligi sababli odam tez och qolib yana ovqat yeyishga majbur bo’ladi?

Qandli diabet

Bronza kasalligi

Qandsiz diabet

Addison kasalligiQaysi kasallikning og’ir ko’rinishlarida bemorning tanasi shishadi, aqliy faoliyati zaiflashadi, ya’ni esda saqlash, o’zlashtirish qobiliyati pasayadi.

gipotireoz

gipertireoz

tireotoksikoz

qandli diabetTetaniya, ya’ni tutqanoq kasalligi organizmda qaysi gormon yetishmaganda kelib chiqadi?

paratireodin

antidiuretik gormon

timozin

glyukokortikoid
… bolalarning o’sishi va rivojlanishida, nerv sistemasi funksiyasining normal takomillashishida ahamiyatga ega.

Tiroksin

Timozin

Paratgormon

Somatotrop
Neyrogormonlar qayerdan ajraladi?

oraliq miyaning gipotalamusi

o’rta miyadan

uzunchoq miya

oraliq miyaning talamusi
Gipofizning oldingi (1) va oraliq (2) bo'lagidan ajraladigan gormonlarni belgilang.

a) somatotrop; b) melatonin; c) intermidin;d) tiroksin

1-a, 2-c

1-a, 2-b

1-b, 2-a

1-c, 2-b
Quyidagi bezlarning qaysi birining funksiyasi markaziy nerv sistemasidan chiqadigan neyrogormonlar tomonidan boshqariladi?

Gipofiz

Epifiz

Oshqozon osti bezi

Qalqonsimon bez
Buyrak usti bezining gormonlari —...

androgen, esterogen

insulin, katexolamin

testesteron, adrenalin

esteron, estradiol
Qaysi kasallikning og’ir shaklida bemor jarrohlik yo’li bilan davolanadi, ya’ni bezning bir qismi olib tashlanadi?

Bazedov kasalligi

Miksedema

Qandli diabet

Bronza kasalligi
Qaysi gormon buyrak egri- bugri kalavachasimon kanalchalariga ta’siir qiladi?

ADG

AKTG

STG

TTG
Ichki sekretsiya bezlarining mahsuloti qayerga quyiladi?

qon va limfaga

qonga

bo’shliqqa

limfaga
Qaysi bez gormoni juda kamayib ketsa soch to’kiladi, suyaklar mo’rtlashib egiluvchan bo’lib qoladi?

Qalqon orqa bezi

qalqonsimon bez

oshqozon osti bezi

epifizOshqozon osti bezi necha gramm va u nechta qismdan tashkil topgan?

70-80; 3

80-90; 2

100; 3

70; 1

Download 0.99 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling